Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1932Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1932
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1932
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 19 - 20

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 28 / 3/1/1932
Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 341
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Βαλσαμάκη ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 19, σελ. 365
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαλσαμάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-365-1

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 342
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Αλέξανδρου Ζυγαλάκη ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 19, σελ. 366
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-366-1

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 343
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Νικολάου Παπαγεωργίου ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 19, σελ. 366
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-366-1

Πράξη: Ακύρωση της πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 344
Περιεχόμενα: Ακύρωση της πίστωσης 2.000.000 δρχ. του προϋπολογισμού για αγορά της πλατείας Ρήγα Φεραίου προς δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου. (Για την πλατεία υπάρχει διαφορά μεταξύ του Δήμου και της Διοίκησης δημόσιων κτημάτων)
Τόμος: 19, σελ. 367
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
Διοίκηση Δημόσιων Κτημάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-367-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 31/3/1932
Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 345
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων.
Τόμος: 19, σελ. 368 - 369
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-368-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 346
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων.
Τόμος: 19, σελ. 369
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-369-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 347
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων.
Τόμος: 19, σελ. 369
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-369-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 348
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου. Πλειοδότης ο Αθανάσιος Στανίτσας.
Τόμος: 19, σελ. 370
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στανίτσας, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-370-1

Πράξη: Παρουσίαση του προϋπολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 349
Περιεχόμενα: Παρουσίαση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1932 - 1933.
Τόμος: 19, σελ. 370 - 381
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Φιλιππίδης, Φίλιππος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1932 - 1933
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-370-12

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 120 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 350
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 120 δρχ. για τη συμπλήρωση της μισθοδοσίας της καθαρίστριας του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 381
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-381-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 351
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ. για την πληρωμή του φωτισμού του Δημαρχείου και του παραρτήματος.
Τόμος: 19, σελ. 381
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-381-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.100 δρχ.
Εισηγητής: Βαλσαμάκης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 352
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.100 δρχ. για απρόβλεπτα έξοδα του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 382
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-382-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 353
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για δικαστικά έξοδα.
Τόμος: 19, σελ. 382
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-382-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 354
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.000 δρχ. για έξοδα συντήρησης του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 19, σελ. 382
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα -- Δαπάνες
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-382-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 355
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ. για την αμοιβή των μαιών των εκθέτων του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 382
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-382-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.200 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 356
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.200 δρχ. για έξοδα συντήρησης των εκθέτων του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 382
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-382-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 357
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου για το οικ. έτος 1932 - 1933.
Τόμος: 19, σελ. 382 - 383
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-382-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 358
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων για το νοσοκομείο τροφίμων.
Τόμος: 19, σελ. 383
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-383-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 359
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικών πιστώσεων για δαπάνες που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 19, σελ. 383 - 384
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-383-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 360
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια άρτου για το νοσοκομείο.
Τόμος: 19, σελ. 384
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-384-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 361
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικών πιστώσεων για δαπάνες που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 19, σελ. 384 - 385
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-384-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 362
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ενοικίαση οικοδομής στα Παλαιά, που ανήκει στο νοσοκομειο. Πλειοδότης ο Γεώργιος Χρήστου.
Τόμος: 19, σελ. 385
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρήστου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-385-1

Πράξη: Εκλογή μέλους στην Επιτροπή για τον καθορισμό των απόρων πολύτεκνων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 363
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Ευστάθιου Σκρέτα στην Επιτροπή για τον καθορισμό των απόρων πολύτεκνων του Βόλου, υπό την Προεδρία του Ειρηνοδικείου Βόλου.
Τόμος: 19, σελ. 385
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ειρηνοδικείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκρέτας, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-385-1

Πράξη: Δέσμευση ότι δε θα απαγορευτεί η καλλιέργεια ή το πότισμα στην απαλλοτριωμένη περιοχή των πηγών της Καλιακούδας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 364
Περιεχόμενα: Δέσμευση ότι δε θα απαγορευτεί η καλλιέργεια ή το πότισμα στην απαλλοτριωμένη περιοχή των πηγών της Καλιακούδας. Παραπομπή σε "αρμοδίους" για το είδικό θέμα της άρδευσης του Βόλου.
Τόμος: 19, σελ. 385 - 386
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Άρδευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Άρδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-385-2

Πράξη: Ζήτημα κρατήσεων των μισθών των δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 365
Περιεχόμενα: Τακτοποίηση, σύμφωνα με το Νόμο, του ζητήματος των κρατήσεων των μισθών των δημοτικών υπαλλήλων προς συνταξιοδότησή τους.
Τόμος: 19, σελ. 386 - 387
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-386-2

Πράξη: Ανανανέωση της σύμβασης με μηχανικό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 366
Περιεχόμενα: Ανανανέωση της σύμβασης συνεργασίας με τον μηχανικό Περικλή Σακελλαρίου.
Τόμος: 19, σελ. 387
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακελλαρίου, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-387-1

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 367
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης δυτικά του Αχιλλοπούλειο Δημοτικού Νοσοκομείου, κατόπιν πρότασης του Γ. Κοντοστάνου.
Τόμος: 19, σελ. 388
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-388-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 368
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ. για έξοδα γραφικής ύλης του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 388
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-388-1

Πράξη: Κατάργηση της οδού Θρακών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 369
Περιεχόμενα: Κατάργηση της οδού Θρακών υπέρ της επέκτασης του εγοστασίου του Κ. Γκλαβάνη.
Τόμος: 19, σελ. 389
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Θρακών)
Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δήμος Βόλου -- Βιομηχανία
Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Γκλαβάνης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-389-1

Πράξη: Ανέγερση διδακτηρίου στη Νέα Ιωνία.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 370
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο για αγορά μέσω ομολόγων οικοπέδου στη Νέα Ιωνία προς ανέγερση διδακτηρίου.
Τόμος: 19, σελ. 390 - 391
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Σχολεία
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-390-2

Πράξη: Εκλογή αντιπροσώπου στην Επιτροπή καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών των πεζοδρομίων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 371
Περιεχόμενα: Εκλογή του Γ. Κοντοστάνου εκ μέρους του Δήμου στην Επιτροπή καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών των πεζοδρομίων.
Τόμος: 19, σελ. 391
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-391-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 372
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου για το έτος 1931.
Τόμος: 19, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Απολογισμοί -- 1931
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-1-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 373
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου για το πρώτο τρίμηνο του έτους 1932.
Τόμος: 19, σελ. 1 - 2
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Απολογισμοί -- 1932
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-1-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 374
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου για το οικ. έτος 1932 - 1933.
Τόμος: 19, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1932 - 1933
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-2-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 30/6/1932
Πράξη: Συζήτηση για το θέμα της εμποροπανήγυρης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 375
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της εμποροπανήγυρης. Απόφαση για τέλεσή της κάθε χρόνο από 6 έως 12 Αυγούστου, όπως συνέβαινε από το 1894 έως το 1927, οπότε το Δ.Σ. λόγω αλλαγής του ημερολογίου άλλαξε την ημερομηνία τέλεσης. Χώρος της εμποροπανήγυρης ορίζεται η πλατεία των Παλαιών Στρατώνων.
Τόμος: 20, σελ. 3 - 4
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τριγκώνης, Αργύριος (1870-1967)
Αποστολίδης, Βασίλειος
Γάλλος, Γρηγόριος
Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Βόλος -- Πλατείες (Στρατώνων)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-3-2

Πράξη: Τροποποίηση άρθρου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 376
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του άρθρου του προϋπολογισμού του Δήμου για συνδρομή στο Νοσοκομείο ώστε να προβλεφθεί ποσό για την αποπεράτωση του παραρτήματος (Μαιευτηρίου).
Τόμος: 20, σελ. 4 - 5
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Μαιευτήριο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-4-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 377
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. για κατάρτιση αεροφωτογραφικού χάρτη του Δήμου , ώστε να χρησιμεύσει ως βάση μελετών ύδρευσης και αποχέτευσης.
Τόμος: 20, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεροφωτογραφίες -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δήμος Βόλου -- Χάρτες -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-5-1

Πράξη: Έγκριση δαπανών της σκυρρόστρωσης των οδών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 378
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπανών της σκυρρόστρωσης των οδών της πόλης, ύψους 76.952,18 δρχ.
Τόμος: 20, σελ. 5 - 6
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-5-2

Πράξη: Συνδρομή του Δήμου προς το Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 379
Περιεχόμενα: Απόφαση για ετήσια συνδρομή του Δήμου 50.000 δρχ. προς το Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου με σκοπό τη γρανιτόστρωση της οδού 2ας Νοεμβρίου από το Δημοτικό Θέατρο έως τους Στρατώνες Μηχανικού.
Τόμος: 20, σελ. 6 - 7
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-6-2

Πράξη: Έγκριση πίνακα δαπάνών για διαμόρφωση οδών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 380
Περιεχόμενα: Έγκριση πίνακα δαπάνών για διαμόρφωση οδών της πόλης, ύψους 784.152 δρχ.
Τόμος: 20, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-7-1

Πράξη: Τροποποίηση άρθρου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 381
Περιεχόμενα: Τροποποίηση άρθρου του προϋπολογισμού για κάλυψη αποζημιώσεων πραγματοσυνών.
Τόμος: 20, σελ. 381
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πραγματογνωσία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-381-1

Πράξη: Απόφαση για ρυμοτομία κτημάτων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 382
Περιεχόμενα: Απόφαση για ρυμοτομία των κτημάτων των ιδιοκτητών Ιωάννη Ξηραδάκη, κληρονόμων Απόστολου Ξαϊδάρα και Σπύρου Τόπα.
Τόμος: 20, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξηραδάκης, Ιωάννης
Ξαϊδάρας, Απόστολος
Τόπας, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-8-1

Πράξη: "Ελαφρά μετατροπή" σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 383
Περιεχόμενα: "Ελαφρά μετατροπή" σχεδίου πόλης στα τρία τελευταία νοτιανατολικά τετράγωνα πριν τον Άναυρο.
Τόμος: 20, σελ. 8 - 9
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-8-2

Πράξη: "Ελαφρά μετατροπή" σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 384
Περιεχόμενα: "Ελαφρά μετατροπή" σχεδίου πόλης για την ευθυγράμμιση της οδού Παγασών, στο ύψος του εργοστασίου "Παπαγεωργίου".
Τόμος: 20, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-9-1

Πράξη: Ενοικίαση οικίας προς χρήση Γυμνασίου Θηλέων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 385
Περιεχόμενα: Ανανέωση της εκμίσθωσης της οικίας της Δήμητρας, χήρας Φωκίωνα Νικαρούση, η οποία χρησιμοποιείται για τη στέγαση του Γυμνασίου Θηλέων.
Τόμος: 20, σελ. 9 - 10
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικαρούση, Δήμητρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-9-2

Πράξη: Προσφυγή του Δήμου στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 386
Περιεχόμενα: Απόφαση προσφυγής του Δήμου στο Συμβούλιο Επικρατείας με σκοπό την προσβολή απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για μη έγκριση απαλλοτρίωσης 15.000 στρεμμάτων στις πηγές Καλιακούδας.
Τόμος: 20, σελ. 10
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ραζής, Νικόλαος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πηγές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
Ελλάς. Συμβούλιο Επικρατείας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-10-1

Πράξη: Εκμεςτάλλευση των υδραυλικών δυνάμεων των νερών Καλιακούδας προς παραγωγή ρεύματος.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δ.Σ. για ενέργειες του Δημάρχου ώστε ο Δήμος να εκμεταλλευτεί τις υδραυλικές δυνάμεις των νερών Καλιακούδας προς παραγωγή ρεύματος.
Τόμος: 20, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πηγές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ηλεκτρική ενέργεια -- Παραγωγή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-11-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 387
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ανάληψη κληροδοτημάτωναπό το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Τόμος: 20, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολυμέρης, Θεμιστοκλής
Ζούλιας, Δημήτριος
Φοινικόπουλος, Αθανάσιος
Κουταρέλιας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-11-1

Πράξη: Παρουσίαση και έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 388
Περιεχόμενα: Παρουσίαση και έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγασών.
Τόμος: 20, σελ. 12 - 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-12-8

Πράξη: Ανέγερση ναού Αγίου Κωνσταντίνου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 389
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης από τη Λιμενική Επιτροπή παραλιακού οικοπέδου προς ανέγερση του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 20, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ναοί
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-19-1

Πράξη: Γνωμοδότηση για άρση φορολογικών απαλλαγών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 390
Περιεχόμενα: Γνωμοδότηση για άρση φορολογικών απαλλαγών βιομηχανικών προϊόντων (λιμενικοί φόροι).
Τόμος: 20, σελ. 19 - 20
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-19-2

Πράξη: Κατάργηση τμήματος ανωνύμου οδού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 391
Περιεχόμενα: Κατάργηση τμήματος ανωνύμου οδού για επέκταση του Ορφανοτροφείου.
Τόμος: 20, σελ. 21 - 23
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Ορφανοτροφείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δημοτικό Ορφανοτροφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-21-3

Πράξη: Τροποποίηση άρθρου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 392
Περιεχόμενα: Τροποποίηση άρθρου του προϋπολογισμού σχετικού με την οδοποιία ώστε να προβλεφθεί η κατασκευή πεζοδρομίων.
Τόμος: 20, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-23-1

Πράξη: Τροποποίηση άρθρου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 393
Περιεχόμενα: Τροποποίηση άρθρου του προϋπολογισμού σχετικού με το ναό του Αγίου Νικολάου ώστε να προβλεφθεί η εικονογράφησή του.
Τόμος: 20, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-23-1

Πράξη: Έγκριση Γενικού Μητρώου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 394
Περιεχόμενα: Έγκριση Γενικού Μητρώου των δημοτών αμφότερων των φύλων για το έτος 1931.
Τόμος: 20, σελ. 23 - 24
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Δημογραφία -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-23-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 395
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου για το οικ. έτος 1932 - 1933.
Τόμος: 20, σελ. 24
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1932 - 1933
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-24-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 396
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου για το οικο. έτος 1931 - 1932.
Τόμος: 20, σελ. 24
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Απολογισμοί -- 1931 - 1932
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-24-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 397
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου Βόλου.
Τόμος: 20, σελ. 24 - 25
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-24-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 398
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου Βόλου.
Τόμος: 20, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-25-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Αποστολίδης, Βασίλειος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την ονομασία όλων των ανωνύμων οδών της πόλης.
Τόμος: 20, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Αποστολίδης, Βασίλειος
Κασσιόπουλος, Φίλιππος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-25-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για συνδρομή υπέρ Σωματείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για συνδρομή του Δήμου υπέρ σωματείου " Ελληνική Θρησκευτική Κοινότητα των Γνήσιων Ορθόδοξων Χριστιανών" με έδρα την Αθήνα για επέκταση του χώρου του.
Τόμος: 20, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνική Θρησκευτική Κοινότητα των Γνήσιων Ορθόδοξων Χριστιανών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-25-1

Πράξη: Απόρριψη της πρότασης για οικονομική ενίσχυση άπορης οικογένειας.
Εισηγητής: Κασσιόπουλος, Φίλιππος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Φίλιππου Κασσιόπουλου για οικονομική ενίσχυση της "κυριολεκτικών πενομένης" οικογένειας του αποβιώσαντος Νομικού Συμβούλου του Δήμου Περικλή Ποδαρίκη λόγω του ότι στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους δεν υπάρχει αποθεματικό καφάλαιο αλλά έλλειμμα.
Τόμος: 20, σελ. 25 - 26
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ποδαρίκης, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-25-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 28/7/1932
Πράξη: Παμψηφεί απόρριψη ενοικιαστή δημοτικού φόρου για επιστροφή ποσού.
Εισηγητής: Βαλσαμάκης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 399
Περιεχόμενα: Παμψηφεί απόρριψη του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊοντων Χρ. Βλάτσου για επιστροφή 918.423 δρχ. λόγω δήθεν ζημίας που υπέστη.
Τόμος: 20, σελ. 26 - 30
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βλάτσος, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-26-5

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 400
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Νικολάου Ραζή ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση με τον ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊοντων Χρ. Βλάτσου.
Τόμος: 20, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
Βλάτσος, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-30-1

Πράξη: Έγκριση της ρυμοτομίας αυλής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 401
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας της αυλής του Μιλτιάδη Βογιαντζόπουλου στη διασταύρωση των οδών Γαλλίας και Μαυροκορδάτου.
Τόμος: 20, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βογιαντζόπουλος, Μιλτιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-30-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 402
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. για αμοιβή διαιτησίας του Αρεοπαγίτη Σπ. Δημητριάδη στη διαφορά του Δήμου με την Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου.
Τόμος: 20, σελ. 30 - 31
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι -- Αποοζημιώσεις
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημητριάδης, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-30-2

Πράξη: Παραχώρηση μέρους του παλιού μουσουλμανικού νεκροταφείου στην Ισραηλίτικη Κοινότητα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 403
Περιεχόμενα: Παραχώρηση μέρους του παλιού μουσουλμανικού νεκροταφείου στην Ισραηλίτικη Κοινότητα για επέκταση του νεκροταφείου της.
Τόμος: 20, σελ. 31
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νεκροταφεία
Ισραηλίτικη Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-31-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 17/11/1932
Πράξη: Έφεση του Δήμου στην υπόθεση αποζημίωσης ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 404
Περιεχόμενα: Άσκηση έφεσης του Δήμου στην απόφαση της Ειδικής Επιτροπής για επιστροφή 350.000 δρχ. στον ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊοντων Χρ. Βλάτσο.
Τόμος: 20, σελ. 32 - 33
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βλάτσος, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-32-2

Πράξη: Έγκριση προσχεδίου τροποποιημένης σύμβασης με την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 405
Περιεχόμενα: Έγκριση προσχεδίου τροποποιημένης σύμβασης με την Ηλεκτρική Εταιρεία, κατόπιν των δυσμενών για το Δήμο δικαστικών αποφάσεων σχετικά με τη διαφορά του με την Εταιρεία.
Τόμος: 20, σελ. 33 - 40
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-33-8

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 406
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση δημοτικού οικοπέδου στη συνοικία του Φρουρίου. Πλειοδότης ο Νικ. Δουλαδίρης.
Τόμος: 20, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δουλαδίρης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-40-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 407
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση παλαιού Πυροσβεστείου στα Παλαιά. Πλειοδότης ο Νικ. Καζαμίας.
Τόμος: 20, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καζαμίας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-40-1

Πράξη: Αύξηση των εκλογικών τμημάτων.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 408
Περιεχόμενα: Αύξηση των εκλογικών τμημάτων και ορισμός τους. (συνολικά 16)
Τόμος: 20, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-41-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 409
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικών πιστώσεων για δαπάνες που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 20, σελ. 41 - 42
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-41-2

Πράξη: Απόφαση για ευθυγράμμιση της οικοδομικής γραμμής οικοπέδου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 410
Περιεχόμενα: Απόφαση για ευθυγράμμιση της οικοδομικής γραμμής του οικοπέδου του Νικ. Κουτσίνα (Κασσαβέτη - Πλατεία Γεωργίου).
Τόμος: 20, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσίνας, Νικόλαος (1882-1957)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-42-1

Πράξη: Εκλογή μέλους Σχολικής Εφορείας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 411
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικου Συμβούλου Νικολάου Χατζηνικολάου ως μέλους της Σχολικής Εφορείας του 7ου Δημοτικού Σχολείου του Προσφυγικού Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 20, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Επιτροπές
7ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηνικολάου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-42-1

Πράξη: Απαλλαγή του ενοικιαστή του Δήμου από χρέος.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 412
Περιεχόμενα: Απαλλαγή του ενοικιαστή του Δημοτικού Χαλκουργείου Ζήση Λειβαδίτη από το χρέος του προς το Δήμο.
Τόμος: 20, σελ. 42 - 43
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Χαλκουργείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λειβαδίτης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-42-2

Πράξη: Αποπεράτωση ναού Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 413
Περιεχόμενα: Έγκριση του πίνακα της απαιτούμενης δαπάνης για την αποπεράτωση του ναού της Μεταμορφώσεως, ύψους 500.000 δρχ.
Τόμος: 20, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-44-1

Πράξη: Σκυρόστρωση οδών.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 414
Περιεχόμενα: Έγκριση του πίνακα της απαιτούμενης δαπάνης για την διαμόρφωση και σκυρόστρωση των οδών της πόλης, ύψους 650.000 δρχ.
Τόμος: 20, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-44-1

Πράξη: Παραχώρηση στο Δήμο του προνομίου εκμετάλλευσης των υδάτων των πηγών Καλιακούδας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 415
Περιεχόμενα: Παρουσίαση και έγκριση της σύμβασης με το Δημόσιο για παραχώρηση στο Δήμο του προνομίου εκμετάλλευσης των υδάτων των πηγών Καλιακούδας προς πραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Τόμος: 20, σελ. 45 - 67
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πηγές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ηλεκτρική ενέργεια -- Παραγωγή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-45-23

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 33 / 9/12/1932
Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 416
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Νικολάου Παπαγεωργίου και Νικολάου Ραζή ως πληρεξούσιων του Δήμου ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής στη Λάρισας για την υπόθεση του Χρ. Βλάτσου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊοντων.
Τόμος: 20, σελ. 68
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Βλάτσος, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-68-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης με την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 417
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης του 1926 με την Ηλεκτρική Εταιρεία και των όρων αυτής προς ανεύρεσης συμβιβαστική λύσης με το Δήμο.
Τόμος: 20, σελ. 68
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-68-1

Πράξη: Εγκριση κατάργσης του άρθρου για την εκμετάλλευσην των πηγών τηε Καλιακούδας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 418
Περιεχόμενα: Εγκριση κατάργησης του άρθρου 24 (Εισφοραί επί της παραγόμενης ενέργειας) στη σύμβαση του Δήμου με το Δημόσιο για την εκμετάλλευσην των πηγών τηε Καλιακούδας.
Τόμος: 20, σελ. 68 - 69
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πηγές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ηλεκτρική ενέργεια -- Παραγωγή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-68-2

Πράξη: Επανεκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 419
Περιεχόμενα: Επανεκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Πολυχρόνη Σαράτση ως μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 20, σελ. 69 - 70
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Πολυχρόνης (1863-1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-69-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 34 / 27/12/1932
Πράξη: Τελική έγκριση του σχεδίου σύμβασης για την εκμετάλλευση των πηγών της Καλιακούδας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 420
Περιεχόμενα: Τελική έγκριση του σχεδίου σύμβασης που κατάρτισε το Υπουργείο Συγκοινωνιών για παραχώρηση στο Δήμο Παγασών του προνομίου εκμετάλλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας των πηγών Καλιακούδας.
Τόμος: 20, σελ. 71 - 91
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πηγές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ηλεκτρική ενέργεια -- Παραγωγή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-71-21

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων