Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (1956)Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου 1956
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1956
Επίπεδο περιγραφής: Έτος
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 37

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 23 / 1/1/1956
Πράξη: Αναβολή συνεδρίασης λόγω μη απαρτίας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 274a
Περιεχόμενα: Αναβολή συνεδρίασης λόγω μη απαρτίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 333
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-333-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 8/1/1956
Πράξη: Αναβολή συνεδρίασης λόγω μη απαρτίας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 274b
Περιεχόμενα: Αναβολή συνεδρίασης λόγω μη απαρτίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 333
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-333-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 11/1/1956
Πράξη: Εκλογή Στουρνάρα Αρ. ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 275
Περιεχόμενα: Εκλογή Στουρνάρα Αρ. ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με 14 ψήφους στις 18
Τόμος: 37, σελ. σ. 334-335
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-334-2

Πράξη: Εκλογή Οδυσσέα Φαφίτη ως Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 276
Περιεχόμενα: Εκλογή Οδυσσέα Φαφίτη ως Αντιπροέδρου με ψήφους 11 στις 18
Τόμος: 37, σελ. σ. 335
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-335-1

Πράξη: Εκλογή Παναγιώτη Βακαλούδη ως Γραμματέα του Δ.Σ
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 277
Περιεχόμενα: Εκλογή Παναγιώτη Βακαλούδη ως Γραμματέα του Δ.Σ. με 14 ψήφους στις 18
Τόμος: 37, σελ. σ. 335-336
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-335-2

Πράξη: Εκλογή μέλων της Δημαρχιακής Επιτροπής
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 278
Περιεχόμενα: Εκλογή Δημήτρη Μπαλλή με 14 ψήφους, Θεόδωρου Κλαψόπουλου με 13 ψήφους, Χρήστου Μακρή με 12 ψήφους και Ζήνωνα Σφέτσου με 11 ψήφους ως μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής
Τόμος: 37, σελ. σ. 336-337
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-336-2

Πράξη: Εκλογή1ου και 2ου αναπληρωματικού
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 279
Περιεχόμενα: Εκλογή του Αριστείδη Καράμπελα ως 1ου αναπληρωματικού της Δημαρχιακής Επιτροπής και του Φίλιππου Ευαγγελόπουλου ως 2ου αναπληρωματικού
Τόμος: 37, σελ. σ. 337-338
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-337-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 13/1/1956
Πράξη: Απόφαση κατάθεσης στεφάνου για τον θάνατο του στρατηγού Δημήτρη Ψιάρρη
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 280
Περιεχόμενα: Απόφαση κατάθεσης στεφάνου και έκφρασης συλλυπητηρίων για τον θάνατο του στρατηγού Δημήτρη Ψιάρρη στην οικογένειά του
Τόμος: 37, σελ. σ. 338
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-338-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 28/1/1956
Πράξη: Απόφαση χορήγησης άδειας στον Δήμαρχο
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 281
Περιεχόμενα: Απόφαση χορήγησης άδειας απουσίας από 19/1 έως 28/1/1956 στον Δήμαρχο
Τόμος: 37, σελ. σ. 339-340
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-339-2

Πράξη: Χορήγηση επιδόματος σεισμοπληξίας στους Υπαλλήλους
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 282
Περιεχόμενα: Χορήγηση επιδόματος σεισμοπληξίας 25% στους Δημοτικούς Υπαλλήλους επί του ημερομισθίου τους από 1/1-31/3/1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 340
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-340-1

Πράξη: Χορήγηση επιδόματος σεισμοπληξίας για το έργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 283
Περιεχόμενα: Χορήγηση επιδόματος σεισμοπληξίας 25% για το έργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου από 1/1-31/3/1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 340-341
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-340-2

Πράξη: Ορισμός Οδυσσέα Φαφίτη ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας Μαγνησίας
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 284
Περιεχόμενα: Ορισμός Οδυσσέα Φαφίτη ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας Μαγνησίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 341
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-341-1

Πράξη: Χορήγηση δώρου Χριστουγέννων στους συνταξιούχους του Δήμου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 285
Περιεχόμενα: Χορήγηση δώρου Χριστουγέννων στους συνταξιούχους του Δήμου
Τόμος: 37, σελ. σ. 342
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-342-1

Πράξη: Λήψη απόφασης για τη συνέχιση της εργασίας αποκομιδής των φερτών υλών και της ύλεως από τους δρόνους της πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 286
Περιεχόμενα: Λήψη απόφασης περί διάθεσης ποσού 40.000δρχ για τη συνέχιση της εργασίας αποκομιδής των φερτών υλών και της ύλεως από τους δρόνους της πόλης καθώς και έγκριση της σχετικής δαπάνης
Τόμος: 37, σελ. σ. 342-343
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-342-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ της Φιλαρμονικής για χορήγηση αποζημίωσης στους μουσικούς της
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 287
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ της Φιλαρμονικής για χορήγηση αποζημίωσης 1700δρχ στους μουσικούς της για προσφορά έκτακτης υπηρεσίας κατά την εορτή του Αγ. Νικολάου
Τόμος: 37, σελ. σ. 343
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-343-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ της Φιλαρμονικής για χορήγηση αποζημίωσης στους μουσικούς της
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 288
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ της Φιλαρμονικής για χορήγηση αποζημίωσης στους μουσικούς της για υπηρεσίες που πρόσφεραν κατά τους μήνες Ιούλιο- Αύγουστο και Σεπτέμβριο
Τόμος: 37, σελ. σ. 343-344
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-343-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 8/2/1956
Πράξη: Αναβολή συνεδρίασης λόγω μη απαρτίας
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης:
Περιεχόμενα: Αναβολή συνεδρίασης λόγω μη απαρτίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 344
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-344-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 13/2/1956
Πράξη: Έγκριση για χορήγηση βοήθειας στους χιονόπληκτους κατοίκους της πόλης του Βόλου, συνολικής δαπάνης 90.000δρχ για αγορά ειδών διατροφής που διανεμήθηκαν στους πληγέντες
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 289
Περιεχόμενα: Έγκριση για χορήγηση βοήθειας στους χιονόπληκτους κατοίκους της πόλης του Βόλου, συνολικής δαπάνης 90.000δρχ για αγορά ειδών διατροφής που διανεμήθηκαν στους πληγέντες
Τόμος: 37, σελ. σ. 344-349
Σημεία Πρόσβασης:
: Μπαλλής, ΔημήτριοςΣφέτσος, ΖήνωνΦαφίτης, ΟδυσσέαςΜπουκουβάλας, ΒασίλειοςΖήσης, ΚωνσταντίνοςΕυαγγελόπουλος, ΦίλιπποςΧατζηκωνσταντίνου ΕύχαριςΧασάπης, ΑριστείδηςΚουτσοββέλης ΓεράσιμοςΚαναβάς, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-344-6

Πράξη: Τροποποίηση απόφασης σχετικά με την εκποίηση μέσω δημοπρασίας του δικαιώματος διαλογής απορριμμάτων
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 290
Περιεχόμενα: Τροποποίηση απόφασης 201/55 σχετικά με την εκποίηση μέσω δημοπρασίας του δικαιώματος διαλογής απορριμμάτων και καθορισμός των όρων που αυτή θα διενεργείται
Τόμος: 37, σελ. σ. 349
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-349-1

Πράξη: Ερωτήσεις 3 συμβούλων σχετικά με την άρνηση του Δήμου να προχωρήσει η σύνδεση του δικτύου ύδρευσης στις συνοικίες Χιλιαδούς και Νέα Δημητριάδα
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης:
Περιεχόμενα: Ερωτήσεις 3 συμβούλων σχετικά με την άρνηση του Δήμου να προχωρήσει η σύνδεση του δικτύου ύδρευσης στις συνοικίες Χιλιαδούς και Νέα Δημητριάδα
Τόμος: 37, σελ. σ. 349-350
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-349-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 27/2/1956
Πράξη: Διάθεση στον εξωραϊστικό και πολιτιστικό σύλλογο του Αγ, Κωνσταντίνου
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 291
Περιεχόμενα: Διάθεση 4.000δρχ στον εξωραϊστικό και πολιτιστικό σύλλογο της ενορίας του Αγ, Κωνσταντίνου για την εγκατάσταση τετράπλευρου ωρολογίου στο κωδωνοστάσιο του Ναού
Τόμος: 37, σελ. σ. 350-351
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-350-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα που έγιναν για την κηδεία του Δημήτρη Ψιάρρη
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 292
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.195δρχ για έξοδα που έγιναν για την κηδεία του Δημήτρη Ψιάρρη
Τόμος: 37, σελ. σ. 351-352
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-351-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για αγορά στεφάνου στην κηδεία του Δ. Ψάρρη
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 293
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 220δρχ για αγορά στεφάνου που κατατέθηκε στην κηδεία του Δ. Ψάρρη
Τόμος: 37, σελ. σ. 352
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-352-1

Πράξη: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 294
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης 1.500δρχ στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
Τόμος: 37, σελ. σ. 352-353
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-352-2

Πράξη: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης στο Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 295
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης 10.000δρχ στο Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου
Τόμος: 37, σελ. σ. 353
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-353-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για μετάβαση Υπαλλήλων στη Θεσσαλονίκη
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 296
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης για μετάβαση Δημοτικών Υπαλλήλων στη Θεσσαλονίκη στις 21/12/1955 για τη μεταφορά 2 βρεφών του Δημοτικού Βρεφοκομείου στο αντίστοιχο στη Θεσσαλονίκη
Τόμος: 37, σελ. σ. 353-354
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-353-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για μετάβαση Υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 297
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης για μετάβαση Δημοτικού Υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη στις 20/1/1956 για τη μεταφορά νόθου βρέφους του Δημοτικού Βρεφοκομείου στο αντίστοιχο στη Θεσσαλονίκη
Τόμος: 37, σελ. σ. 354
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-354-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για μετάβαση Υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη γ
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 298
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης για μετάβαση Δημοτικού Υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη στις 8/1/1956 για τη μεταφορά νόθου βρέφους του Δημοτικού Βρεφοκομείου στο αντίστοιχο στη Θεσσαλονίκη
Τόμος: 37, σελ. σ. 354
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-354-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για μετάβαση Υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 299
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης για μετάβαση Δημοτικού Υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη στις 15/2/1956 για τη μεταφορά νόθου βρέφους του Δημοτικού Βρεφοκομείου στο αντίστοιχο στη Θεσσαλονίκη
Τόμος: 37, σελ. σ. 354-355
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-354-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα κηδείας της Πηνελόπης Σαμαρά
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 300
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης για έξοδα κηδείας της Πηνελόπης Σαμαρά που πνίγηκε στις πλημμύρες του Βόλου
Τόμος: 37, σελ. σ. 355
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-355-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα κόλλυβα του μνημοσύνου των θυμάτων των πλημμυρών στο Βόλο
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 301
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 260δρχ για την αγορά δίσκου για τα κόλλυβα του μνημοσύνου που τέλεσε ο Δήμος προς τιμή των θυμάτων των πλημμυρών στο Βόλο
Τόμος: 37, σελ. σ. 355-356
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-355-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης 460δρχ για έξοδα κίνησης μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 302
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 460δρχ για έξοδα κίνησης μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Τόμος: 37, σελ. σ. 356
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-356-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης για την αγορά για το προσωπικό των Δημοτικών Σφαγείων
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 303
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης 500δρχ για την αγορά τριών ζευγών ελαστικών υποδημάτων για το προσωπικό των Δημοτικών Σφαγείων
Τόμος: 37, σελ. σ. 356-357
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-356-2

Πράξη: Έγκριση οφειλόμενων ημερομισθίων προσωπικού Δημοτικού Βρεφοκομείου
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 304
Περιεχόμενα: Έγκριση οφειλόμενων ημερομισθίων προσωπικού Δημοτικού Βρεφοκομείου από 1-9/10/1955
Τόμος: 37, σελ. σ. 357
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-357-1

Πράξη: Ορισμός του Παναγιώτη Βακαλούδη στη Διοικητική Επιτροπή της Νυχτερινής Επαγγελματικής Τεχνικής Σχολής του Επιμελητηρίου Βόλου
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 305
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημ. Συμβούλου Παναγιώτη Βακαλούδη ως εκπρόσωπο του Δήμου στη Διοικητική Επιτροπή της Νυχτερινής Επαγγελματικής Τεχνικής Σχολής του Επιμελητηρίου Βόλου
Τόμος: 37, σελ. σ. 357-358
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-357-2

Πράξη: Ορισμός του Οδυσσέα Φαφίτη με αναπληρωτή τον Βασ. Μπουλουβάλα στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 306
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημ. Συμβούλου Οδυσσέα Φαφίτη με αναπληρωτή τον Βασ. Μπουλουβάλα ως εκπρόσωπο του Δήμου εις την Δευτεροβάθμια Επιτροπή φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων
Τόμος: 37, σελ. σ. 358
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-358-1

Πράξη: Ορισμός του Φίλλιπου Ευαγγελόπουλου εις την Δευτεροβάθμια Επιτροπή επιλύσεως φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων κοινοτήτων
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 307
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημ. Συμβούλου Φίλλιπου Ευαγγελόπουλουμε αναπληρωτή τον Βασ. Μπουλουβάλα ως εκπρόσωπο του Δήμου εις την Δευτεροβάθμια Επιτροπή επιλύσεως φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων κοινοτήτων
Τόμος: 37, σελ. σ. 358-359
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-358-2

Πράξη: Ορισμός του Δημ. Συμβούλου Αθανασίου Ιατρούλη εις την Επιτροπή επιλύσεως αμφισβητήσεων επί του φόρου αγοροπωλούμενων ή ανταλλασόμενων ζώων
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 308
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημ. Συμβούλου Αθανασίου Ιατρούλη με αναπληρωτή τον Αριστ. Χασάπη ως εκπρόσωπο του Δήμου εις την Επιτροπή επιλύσεως αμφισβητήσεων επί του φόρου αγοροπωλούμενων ή ανταλλασόμενων ζώων
Τόμος: 37, σελ. σ. 359
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-359-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Παγασών-Αχιλλοπούλου - Κουντουριώτου - Λ. Βύρωνος
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 309
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Παγασών-Αχιλλοπούλου - Κουντουριώτου - Λ. Βύρωνος
Τόμος: 37, σελ. σ. 359-361
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-359-3

Πράξη: Έγκριση πληρωμής ημερομισθίων στον Ιορδάνη Πολατίδη
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 310
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής ημερομισθίων στον Ιορδάνη Πολατίδη για προσφερθείσα εργασία του εισ τη Δημοτική Φρουταγορά προ του διορισμού του
Τόμος: 37, σελ. σ. 361
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-361-1

Πράξη: Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Ταμείου οικ. έτους 1954-1955
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 311
Περιεχόμενα: Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Ταμείου οικ. έτους 1954-1955
Τόμος: 37, σελ. σ. 361-363
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-361-3

Πράξη: Έγκριση συμβάσεως Λαϊκής Βιβλιοθήκης του Δήμου Βόλου και της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 312
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβάσεως μεταξύ Λαϊκής Βιβλιοθήκης του Δήμου Βόλου και της Φιλαρμονικής
Τόμος: 37, σελ. σ. 363-367
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-363-5

Πράξη: Έγκριση διάθεσηςγια τη διαμόρφωση με ορυκτό αμμοχάλικο διαφόρων οδών ακραιών συνοικιών εντός και εκτός της πόλεως
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 313
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης 100.000δρχ από εγγεγραμμένη πίστωση 200.000δρχ για τη διαμόρφωση με ορυκτό αμμοχάλικο διαφόρων οδών ακραιών συνοικιών εντός και εκτός της πόλεως
Τόμος: 37, σελ. σ. 367-368
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-367-2

Πράξη: Έγκριση διαθέσης εκ του κεφαλαίου "οδοποιίας" δια την κατασκευή, επισκευή, ανακαίνιση και συντήρηση οδοστρωμάτων"
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 314
Περιεχόμενα: Έγκριση διαθέσης εκ του κεφαλαίου "οδοποιίας" ποσό 170.000δρχ δια την κατασκευή, επισκευή, ανακαίνιση και συντήρηση οδοστρωμάτων των οδών Γκλαβάνη, Όγλ, Μαυροκορδάτου, Μητρ. Γρηγορίου"
Τόμος: 37, σελ. σ. 368-369
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-368-2

Πράξη: Έγκριση χορηγήσεως υπερωριακής αμοιβής
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 315
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγήσεως υπερωριακής αμοιβής με έξοδα κινήσεως στον μηχανικό του Δήμου Πέτρο Φλαμπούρη
Τόμος: 37, σελ. σ. 369-370
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-369-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης υπερωριακής αμοιβής και έξοδα κινήσεως
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 316
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης υπερωριακής αμοιβής και έξοδα κινήσεως στο σχεδιαστή του Δήμου Νικόλαο Μπολώτα
Τόμος: 37, σελ. σ. 370
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-370-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης εξόδων κινήσεως στον υπάλληλο Διαννέλο Δημήτριο
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 317
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης εξόδων κινήσεως στον υπάλληλο του Δήμου Διαννέλο Δημήτριο
Τόμος: 37, σελ. σ. 370-371
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-370-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης εξόδων κινήσεως στον υπάλληλο Μπουμπουλίδη Αναστάσιο
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 318
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης εξόδων κινήσεως στον υπάλληλο του Δήμου Μπουμπουλίδη Αναστάσιο
Τόμος: 37, σελ. σ. 370-371
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-370-2

Πράξη: Έγκριση χορηγήσεως επιδόματος στο προσωπικό του Ι.Ν. Νεκροταφείου
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 319
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγήσεως επιδόματος ακρίβειας 6% στο προσωπικό του Ι.Ν. Νεκροταφείου
Τόμος: 37, σελ. σ. 371-372
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-371-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά διαφόρων ειδών
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 320
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 319δρχ για την αγορά διαφόρων ειδών του φυματικού Παντ. Καλφόπουλου
Τόμος: 37, σελ. σ. 372
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-372-1

Πράξη: Αναβολή λήψης απόφασης περί ρυθμίσεως του ενοικίου στα καταστήματα του Δημαρχιακού Μεγάρου,
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης:
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης περί ρυθμίσεως του ενοικίου στα καταστήματα του Δημαρχιακού Μεγάρου, μισθωταί του οποίου είναι οι συμβολαιογράφοι Παπαδόπουλος, Χρυσοχού και Κορώνης
Τόμος: 37, σελ. σ. 372
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-372-1

Πράξη: Έγκριση αποζημιώσεως στον καραγωγέα Αθ. Πριάκο γι
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 321
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημιώσεως 1.472δρχ στον καραγωγέα Αθ. Πριάκο για ζημιές στο κάρο του από το Δήμο
Τόμος: 37, σελ. σ. 372-373
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-372-2

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 322
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 1955-1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 373-376
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-373-4

Πράξη: Έγκριση καταδαφίσεως οικιών και αποζημίωση ιδιοκτητών
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 323
Περιεχόμενα: Έγκριση καταδαφίσεως οικιών και αποζημίωση ιδιοκτητών
Τόμος: 37, σελ. σ. 376-378
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-376-3

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 324
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στη διασταύρωση Αριστοτέλους - Χείρωνος
Τόμος: 37, σελ. σ. 378-379
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-378-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 6/3/1956
Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 325
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως παρά της οδού Λ. Βύρωνος και μεταξύ των οδών Γκλαβάνη και Πορταριάς
Τόμος: 37, σελ. σ. 380-382
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-380-3

Πράξη: Έγκριση πιστώσεων για την κατασκευή κρασπεδορείθρων
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 326
Περιεχόμενα: Έγκριση πιστώσεων 45.000δρχ για την κατασκευή κρασπεδορείθρων επί της οδού Γκλαβάνη
Τόμος: 37, σελ. σ. 382
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-382-1

Πράξη: Έγκριση για την προμήθεια 4 αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων και 3 πετρελαιοκινητήρων
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 327
Περιεχόμενα: Έγκριση για την προμήθεια 4 αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων και 3 πετρελαιοκινητήρων
Τόμος: 37, σελ. σ. 382-386
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-382-5

Πράξη: Έγκριση μελέτης του Υπ. Συγκοινωνιών για την επέκταση του σχεδίου πόλεως του Βόλου
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 328
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του Υπ. Συγκοινωνιών για την επέκταση του σχεδίου πόλεως του Βόλου. Το Δ.Σ. αδυνατεί να εκφράσει γνώμη και εξουσιοδοτεί τον Δημάρχο για την εκπόνηση τοπογραφικού σχεδιαγράμματος και να το μεταβιβάσει εις τους αρμόδιους υπουργούς
Τόμος: 37, σελ. σ. 386-392
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-386-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 10/3/1956
Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος για τη σύλληψη του Εθνάρχου της Κύπρου Μακαρίου, του Μητροπολίτη Κυρηνείας και άλλων Κυπρίων πατριωτών
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 329
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος για τη σύλληψη του Εθνάρχου της Κύπρου Μακαρίου, του Μητροπολίτη Κυρηνείας και άλλων Κυπρίων πατριωτών. Ορισμός επιτροπής για την διοργάνωση συλλαλητηρίου, αποτελούμενη από τους : Δήμαρχο Στουρνάρα Αριστείδη, Φαφίτη Οδυσσέα, Μακρή Χρήστο, Μπουκουβάλα Βασίλειο και Χατζηκωνσταντίνου Εύχαρις
Τόμος: 37, σελ. σ. 393-397
Σημεία Πρόσβασης:
: Ευαγγελόπουλος, Φίλιππος
Μπαλλής, Δημήτριος
Χασάπης, Αριστείδης
Νάσος, Γεώργιος
Λάμπος, Αντώνιος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-393-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 33 / 6/4/1956
Πράξη: Έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ Λαϊκής Βιβλιοθήκης και της Φιλαρμονικής Βόλου
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 330
Περιεχόμενα: Έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ Λαϊκής Βιβλιοθήκης και της Φιλαρμονικής Βόλου
Τόμος: 37, σελ. σ. 397-398
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-397-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 331
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως εις το οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Χείρωνος, Αριστοτέλους, Αδμήτου, οδού 26.
Τόμος: 37, σελ. σ. 398-399
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-398-2

Πράξη: Έγκριση λήψεως δανείου από την Επιτροπή Δήμων και Κοινοτήτων του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος γ
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 332
Περιεχόμενα: Έγκριση λήψεως δανείου 366.000δρχ από την Επιτροπή Δήμων και Κοινοτήτων του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος για τη σύνταξη πλήρων μελετών ανεγέρσεως Δημοτικών Λουτρών, Φουταγοράς, Σφαγείων και Δημαρχιακού Μεγάρου
Τόμος: 37, σελ. σ. 399-401
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-399-3

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 333
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 1955-1956
Τόμος: 37, σελ. σ.
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-

Πράξη: Έγκριση χορηγήσεως εξόδων κινήσεως στους Υπαλλήλους
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 334
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγήσεως εξόδων κινήσεως στους Δημοτικούς Υπαλλήλους για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο
Τόμος: 37, σελ. σ. 403
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-403-1

Πράξη: Έγκριση γενομένων δαπανών για τον εορτασμό της 25 Μαρτίου 1956
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 335
Περιεχόμενα: Έγκριση γενομένων δαπανών για τον εορτασμό της 25 Μαρτίου 1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 403-404
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-403-2

Πράξη: Ορισμός του Μηχανικού του Δήμου ως αντιπρόσωπο στην επιτροπή "περί τρόπου διορθώσεως ασυμφωνιών, υφιστάμενων μεταξύ εγκεκριμένου σχεδίου και του επί του εδάφους εφαρμοσθέντος τοιούτου""
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 336
Περιεχόμενα: Ορισμός του Μηχανικού του Δήμου ως αντιπρόσωπο στην επιτροπή "περί τρόπου διορθώσεως ασυμφωνιών, υφιστάμενων μεταξύ εγκεκριμένου σχεδίου και του επί του εδάφους εφαρμοσθέντος τοιούτου"
Τόμος: 37, σελ. σ. 404-405
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-404-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης εκτός έδρας του Βασιλείου Χατζάκου
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 337
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης εκτός έδρας του Δημ. Συμβούλου Βασιλείου Χατζάκου
Τόμος: 37, σελ. σ. 405
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-405-1

Πράξη: Έγκριση απόφασηςου Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για την εκλογή Αντιπροέδρου στο Δ.Σ
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 338
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης υπ.αριθμ.4 του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για την εκλογή Αντιπροέδρου στο Δ.Σ.
Τόμος: 37, σελ. σ. 405
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-405-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για τον ορισμό επιτροπής προμηθειών
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 339
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης υπ.αριθμ.5 του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για τον ορισμό επιτροπής προμηθειών
Τόμος: 37, σελ. σ. 405
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-405-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για την καταβολή δώρου Χριστουγέννων
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 340
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης υπ.αριθμ.6 του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για την καταβολή δώρου Χριστουγέννων στο προσωπικό της Φιλαρμονικής
Τόμος: 37, σελ. σ. 405
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-405-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για χορήγηση επιδόματος σεισμοπληξίας
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 341
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για χορήγηση επιδόματος σεισμοπληξίας στο προσωπικό της Φιλαρμονικής από 1/1-31/3/1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 405-406
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-405-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης υπ.αριθμ.7 του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για τη χορήγηση επιδόματος 6% στους τακτικούς υπαλλήλους της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 342
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης υπ.αριθμ.7 του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για τη χορήγηση επιδόματος 6% στους τακτικούς υπαλλήλους της Φιλαρμονικής
Τόμος: 37, σελ. σ. 406
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-406-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για τη χορήγηση αποζημιώσεως στους παίκτες της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 343
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης υπ.αριθμ.8 του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για τη χορήγηση αποζημιώσεως 5.200δρχ στους παίκτες της Φιλαρμονικής για προσφερθείσες υπηρεσίες κατά τη μέρα του Νέου Έτους
Τόμος: 37, σελ. σ. 406
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-406-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για τη χορήγηση αποζημιώσεως στους παίκτες της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 344
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης υπ.αριθμ.9 του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για τη χορήγηση αποζημιώσεως 15.000δρχ στους παίκτες της Φιλαρμονικής για προσφερθείσες υπηρεσίες κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
Τόμος: 37, σελ. σ. 406
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-406-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για τη χορήγηση αποζημιώσεωςστους παίκτες της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 345
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης υπ.αριθμ.13 του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για τη χορήγηση αποζημιώσεως 1.200δρχ στους παίκτες της Φιλαρμονικής για προσφερθείσες υπηρεσίες τους κατά την 26/3/1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 406
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-406-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για την έγκριση ενοικιάσεως οικήματος
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 346
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης υπ.αριθμ.14 του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για την έγκριση ενοικιάσεως οικήματος για τη στέγαση υπηρεσιών της Φιλαρμονικής
Τόμος: 37, σελ. σ. 406
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-406-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης ως οικονομική ενίσχυση στη Νυχτερινή Σχολή Προστασίας Παιδιού
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 347
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης 10.000δρχ ως οικονομική ενίσχυση στη Νυχτερινή Σχολή Προστασίας Παιδιού
Τόμος: 37, σελ. σ. 406-407
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-406-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης στη Νυχτερινή Επαγγελματική Τεχνική Σχολή του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 348
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης 9.000δρχ στη Νυχτερινή Επαγγελματική Τεχνική Σχολή του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Τόμος: 37, σελ. σ. 407
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-407-1

Πράξη: Απόφαση διαγραφής ενοικίων, των ενοικιαστών των δημοτικών καταστημάτων κάτω του Δημαρχιακού Μεγάρου
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 349
Περιεχόμενα: Απόφαση διαγραφής ενοικίων, ποσού 9.880δρχ των ενοικιαστών των δημοτικών καταστημάτων κάτω του Δημαρχιακού Μεγάρου, λόγω καταστροφής από τους σεισμούς.
Τόμος: 37, σελ. σ. 407
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-407-1

Πράξη: Διαγραφή βεβαιώσεως του Φωτίου Πινούση δια μίσθωση του πρωην φυλακίου της Δημοτικής Φορολογίας
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 350
Περιεχόμενα: Διαγραφή βεβαιώσεως 702δρχ του Φωτίου Πινούση δια μίσθωση του πρωην φυλακίου της Δημοτικής Φορολογίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 408
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-409-1

Πράξη: Χορήγηση στο Δήμο Ν. Ιωνίας για δαπάνες
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 351
Περιεχόμενα: Χορήγηση 30.000δρχστο Δήμο Ν. Ιωνίας για δαπάνες εξυπηρέτησης του δικτύου υδρεύσεως της συνοικίας Αγ. Αναργύρων
Τόμος: 37, σελ. σ. 409
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-409-1

Πράξη: Έγκριση για τη διαμόρφωση με ορυκτό αμμοχάλικο των οδών δυτικά της Ιωλκού και ανατολικά συτής
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 352
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης 100.000δρχ για τη διαμόρφωση με ορυκτό αμμοχάλικο των οδών δυτικά της Ιωλκού και ανατολικά συτής
Τόμος: 37, σελ. σ. 409-410
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-409-2

Πράξη: Έγκριση διάνοιξης της οδού Λ. Βύρωνος για τη ρυμοτόμηση της οικίας του Γεωργίου Μητρόπουλου
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 353
Περιεχόμενα: Έγκριση διάνοιξης της οδού Λ. Βύρωνος για τη ρυμοτόμηση της οικίας του Γεωργίου Μητρόπουλου
Τόμος: 37, σελ. σ. 410-414
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-410-5

Πράξη: Έγκριση διάνοιξης της οδού Αφεντούλη (και προς τα ρυμοτούμενα Πατρικίου, Ζαλώνη
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 354
Περιεχόμενα: Έγκριση διάνοιξης της οδού Αφεντούλη (Αλεξάνδρας-Πολυμέρη) και προς τα ρυμοτούμενα Πατρικίου, Ζαλώνη κλπ)
Τόμος: 37, σελ. σ. 414-415
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-414-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 34 / 10/5/1956
Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Δ.Σ. Βόλου για τον απαγχονισμό 2 Κυπρίων αγωνιστών της ελευθερίας από τους Άγγλους
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 355
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος στο οποίο εκφράζεται η θλίψη και η συμπαραστάση του Δ.Σ. Βόλου για τον απαγχονισμό 2 Κυπρίων αγωνιστών της ελευθερίας από τους Άγγλους
Τόμος: 37, σελ. σ. 415-418
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-415-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 35 / 16/5/1956
Πράξη: Έγκριση υποβολής αιτήσεως εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση δανείου, για την κατασκευή Δημοτικών Λουτρών, Δημοτικής Φουταγοράς και Δημοτικού Μεγάρου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 356
Περιεχόμενα: Έγκριση υποβολής αιτήσεως εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση δανείου, για την κατασκευή Δημοτικών Λουτρών, Δημοτικής Φουταγοράς και Δημοτικού Μεγάρου
Τόμος: 37, σελ. σ. 418-419
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-418-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου από δυο οδηγούς καταβρεχτήρων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 357
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου από δυο οδηγούς καταβρεχτήρων
Τόμος: 37, σελ. σ. 419-420
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-419-2

Πράξη: Ορισμός του Δημ. Συμωούλου Πρωτοβάθμιας επιτροπής καταρτήσεως κτηματολογίου του Δήμου Βόλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 358
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημ. Συμβούλου Κανναβά Βασίλειου και Ζήση Κων/νου ως μέλη της Πρωτοβάθμιας επιτροπής καταρτήσεως κτηματολογίου του Δήμου Βόλου
Τόμος: 37, σελ. σ. 420
Σημεία Πρόσβασης:
: Καναβάς, Βασίλειος
Ζήσης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-420-1

Πράξη: Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 359
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Αναλήψεως, Δη, Γεωργιάδου, Αχιλλέως και Χείρωνος
Τόμος: 37, σελ. σ. 420-421
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-420-2

Πράξη: Το Δ.Σ ναθέτει στον πολιτικό μηχανικό κ. Λάμπρο Ντινόπουλο την χαρτοσύνθεση και χαρτογράφηση της αυξηθείσης ζώνης και έγκριση της σχετικής δαπάνης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 360
Περιεχόμενα: Το Δ.Σ ναθέτει στον πολιτικό μηχανικό κ. Λάμπρο Ντινόπουλο την χαρτοσύνθεση και χαρτογράφηση της αυξηθείσης ζώνης από 10.400στρ. σε 20.000στρ. και έγκριση της σχετικής δαπάνης
Τόμος: 37, σελ. σ. 421-425
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-421-5

Πράξη: Έγκριση χορηγήσεως του Δώρου του Πάσχα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 361
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγήσεως του Δώρου του Πάσχα στον μηχανικό του Δήμου και στους ιεροψάλτες και νεοκώρους του Ι.Ν. του Νεκροταφείου
Τόμος: 37, σελ. σ. 425-426
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-425-2

Πράξη: Έγκριση ανμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 362
Περιεχόμενα: Έγκριση ανμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. Έτος 1955-1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 426-430
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-426-5

Πράξη: Το Δ.Σαποφασίζει να συζητήσει το θέμα της Υδρεύσεως στην επόμενη συνεδρίαση
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 363
Περιεχόμενα: Το Δ.Σ κατόπιν ερωτήματος του κ. Ευαγγελόπουλου αποφασίζει να συζητήσει το θέμα της Υδρεύσεως στην επόμενη συνεδρίαση
Τόμος: 37, σελ. σ. 430-431
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-430-2

Πράξη: Ανάθεση στον πολιτικό μηχανικό κ. Λάμπρο Ντινόπουλο την εργασία λήψεως φωτοσταθερών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 364
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον πολιτικό μηχανικό κ. Λάμπρο Ντινόπουλο την εργασία λήψεως φωτοσταθερών επί της αυξηθείσας ζώνης από 15.500 έως 17.000 στρέμματα
Τόμος: 37, σελ. σ. 431-432
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-431-2

Πράξη: Έγκριση γενομένης μετάβασης στη Θεσσαλονίκη του υπαλλήλου Βασιλείου Χατζάκου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 365
Περιεχόμενα: Έγκριση γενομένης μετάβασης στη Θεσσαλονίκη του υπαλλήλου του Δήμου Βασιλείου Χατζάκου για εκτέλεση υπηρεσίας (Βρεφοκομείο)
Τόμος: 37, σελ. σ. 433
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-433-1

Πράξη: Έγκριση κατεδάφισης κτίσματος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 366
Περιεχόμενα: Έγκριση κατεδάφισης κτίσματος των Κων/νου και Νικ. Στ. Στουρνάρα και αποζημίωση αυτών λόγω ρυμοτόμησης της οδού Κουταρέλια
Τόμος: 37, σελ. σ. 433-434
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-433-2

Πράξη: Έγκριση χορηγήσεως δώρου του Πάσχα στους συνταξιούχους του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 367
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγήσεως δώρου του Πάσχα στους συνταξιούχους του Δήμου
Τόμος: 37, σελ. σ. 434
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-434-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως για την προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων των αυτοκινήτων του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 368
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως25.000δρχ για την προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων των αυτοκινήτων του Δήμου, άνευ δημοπρασίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 434-435
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-434-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πιστώσεωςγια την αγορά βενζίνης και πετρελαίου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 369
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως 55.000δρχ για την αγορά βενζίνης και πετρελαίου ανευ δημοπρασίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 435-436
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-435-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως για δαπάνες επεκτάσεως δικτύου υδρεύσεως και εγκαταστάσεων διανομής ύδατος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 370
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως 150.000δρχ για δαπάνες επεκτάσεως δικτύου υδρεύσεως και εγκαταστάσεων διανομής ύδατος
Τόμος: 37, σελ. σ. 436-437
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-436-2

Πράξη: Έγκριση αποζημιώσεως της Νυχτερινής Επαγγελματικής Τεχνικής Σχολής για την παροχή ύδατος εις σεισμοπαθείς οικογένειες
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 371
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημιώσεως της Νυχτερινής Επαγγελματικής Τεχνικής Σχολής με ποσό 400δρχ μηνιαίως για την παροχή ύδατος εις σεισμοπαθείς οικογένειες
Τόμος: 37, σελ. σ. 437-438
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-437-2

Πράξη: Έγκριση ενοικιάσεως του Δημοτικού οικήματος για μια διετία, δια πλειοδοτικής δημοπρασίας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 372
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικιάσεως του Δημοτικού οικήματος (πρωην φυλάκειου Δημοτικών Φόρων) εις την συνοικία Πλαιών και επί της γέφυρας Βόλου - Λάρισας - Αλμυρού για μια διετία, δια πλειοδοτικής δημοπρασίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 438-441
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-438-4

Πράξη: Έγκριση ενοικιάσεως του παρά την είσοδο των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας για μια διετία
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 373
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικιάσεως του παρά την είσοδο των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας (πρώην φυλάκειου Δημοτικών Φόρων) για μια διετία, δια πλειοδοτικής δημοπρασίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 441-443
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-441-3

Πράξη: Έγκριση ενοικιάσεως των κοινοχρήστων αποχωρητηρίων της Πλατείας Ρήγα Φερραίου για μια διετία
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 374
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικιάσεως των κοινοχρήστων αποχωρητηρίων της Πλατείας Ρήγα Φερραίου για μια διετία, δια πλειοδοτικής δημοπρασίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 443-446
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-443-4

Πράξη: Έγκριση ενοικιάσεως των κοινοχρήστων αποχωρητηρίων της Πλατείας Παλαιών για μια διετία
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 375
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικιάσεως των κοινοχρήστων αποχωρητηρίων της Πλατείας Παλαιών για μια διετία, δια πλειοδοτικής δημοπρασίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 446-449
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-446-4

Πράξη: Έγκριση ενοικιάσεως του δημοτικού καταστήματος οικοδομής πρώην Πυροσβεστείου για μια διετία
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 376
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικιάσεως του δημοτικού καταστήματος οικοδομής πρώην Πυροσβεστείου για μια διετία, δια πλειοδοτικής δημοπρασίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 449-452
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-449-4

Πράξη: Έγκριση ενοικιάσεως εσωτερικού καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς στη συνοικία Παλαιών για μια διετία
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 377
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικιάσεως του υπ' αριθμ.3 εσωτερικού καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς στη συνοικία Παλαιών για μια διετία, δια πλειοδοτικής δημοπρασίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 452-454
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-452-3

Πράξη: Έγκριση ενοικιάσεως εσωτερικού καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς στη συνοικία Παλαιών για μια διετία
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 378
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικιάσεως του υπ' αριθμ.4 εσωτερικού καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς στη συνοικία Παλαιών για μια διετία, δια πλειοδοτικής δημοπρασίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 454-457
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-454-4

Πράξη: Έγκριση ενοικιάσεως τεσωτερικού καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς στη συνοικία Παλαιών για μια διετία
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 379
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικιάσεως του υπ' αριθμ.6 εσωτερικού καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς στη συνοικία Παλαιών για μια διετία, δια πλειοδοτικής δημοπρασίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 457-459
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-457-3

Πράξη: Έγκριση ενοικιάσεως εσωτερικού καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς στη συνοικία Παλαιών για μια διετία
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 380
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικιάσεως του υπ' αριθμ.15 εσωτερικού καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς στη συνοικία Παλαιών για μια διετία, δια πλειοδοτικής δημοπρασίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 459-462
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-459-4

Πράξη: Ορισμός στην επιτροπή για τον έλεγχο του φόρου στα κτηνοτροφικά προϊόντα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 381
Περιεχόμενα: Ορισμός ενός κτηνοτρόφου και του Αρχιφύλακα της Αγροφυλακής στην επιτροπή για τον έλεγχο του φόρου στα κτηνοτροφικά προϊόντα " περί βεβαιώσεως των εσόδων του Δήμου"
Τόμος: 37, σελ. σ. 462-463
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-462-2

Πράξη: Έγκριση χορηγήσεως αποζημιώσεως στοΥπάλληλο Βασ. Χατζάκο
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 382
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγήσεως αποζημιώσεως στο Δημοτικό Υπάλληλο Βασ. Χατζάκο για υπερωριακές εργασίες κατά τις Βουλευτικές και Αναπληρωματικές Δημοτικές Εκλογές
Τόμος: 37, σελ. σ. 463
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-463-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για χορήγηση αποζημιώσεως στους μουσικούς
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 383
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για χορήγηση αποζημιώσεως στους μουσικούς, για την έκτακτη υπηρεσία αυτών στην απονομή πτυχίων στους αποφοίτους της Τεχνικής Σχολής
Τόμος: 37, σελ. σ. 464
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-464-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για την έγκριση μελέτης επισκευής του οικήματος που τη στεγάζει
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 384
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για την έγκριση μελέτης επισκευής του οικήματος που τη στεγάζει συνολικού κόστοτς 38.000δρχ
Τόμος: 37, σελ. σ. 464
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-464-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί ορισμού δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 385
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί ορισμού δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εις την Επιτροπή Παραλαβής εκτελούμενων έργων αξίας 1-5.000δρχ
Τόμος: 37, σελ. σ. 464
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-464-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί ορισμού δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εις την Επιτροπή Παραλαβής εκτελούμενων έργων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 386
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί ορισμού δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εις την Επιτροπή Παραλαβής εκτελούμενων έργων αξίας 5.001-50.000δρχ
Τόμος: 37, σελ. σ. 464
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-464-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί χορήγησης αποζημιώσεως στους παίκτες της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 387
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί χορήγησης αποζημιώσεως 8.300δρχ στους παίκτες της Φιλαρμονικής για έκτακτες υπηρεσίες
Τόμος: 37, σελ. σ. 464
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-464-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί χορήγησης αποζημιώσεως στον Γ. Τσουκάτο
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 388
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί χορήγησης αποζημιώσεως στον Γ. Τσουκάτο για τη χρησιμοποίηση αίθουσας χορού από τη χορωδία της Φιλαρμονικής
Τόμος: 37, σελ. σ. 464
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-464-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 389
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Φιλαρμονικής οικ. Έτους 1955-56
Τόμος: 37, σελ. σ. 464-465
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-464-2

Πράξη: Ενημέρωση του Δημάρχου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης:
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημάρχου για τη σύσταση επιτροπής με σκοπό τη διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
Τόμος: 37, σελ. σ. 465
Σημεία Πρόσβασης:
: Χατζηκωνσταντίνου, Εύχαρις
Μακρής, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-465-1

Πράξη: Ενημέρωση Δημάρχου για την πορεία των έργων ονοματοθεσίας και τοποθέτησης πινακίδων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης:
Περιεχόμενα: Ενημέρωση Δημάρχου για την πορεία των έργων ονοματοθεσίας και τοποθέτησης πινακίδων. Συζητείται να δοθούν τα ονόματα Καραολή και Δημητρίου σε οδούς της πόλης. Καθώς και μετανομασία της οδού Πορταριάς σε Κύπρου
Τόμος: 37, σελ. σ. 465-466
Σημεία Πρόσβασης:
: Χασάπης, Αριστείδης
Ευαγγελόπουλος, Φίλιππος
Μακρής, Χρήστος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-465-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 36 / 11/6/1956
Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου παρά της Επιτροπής Δήμων και Κοινοτήτων του Βασιλικού Ιδρύματος,
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 390
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου 366.000δρχ παρά της Επιτροπής Δήμων και Κοινοτήτων του Βασιλικού Ιδρύματος, για τη σύνταξη πλήρων μελετών αναγέρσεως Δημοτικών Λουτρών, Φρουταγοράς, Σφαγείων και Δημαρχιακού Μεγάρου
Τόμος: 37, σελ. σ. 467
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-467-1

Πράξη: Έγκριση ανάθεσης συντάξεως ακριβούς τοπογραφικού και υψομετρικού διαγράμματος της Δημοτικής περιοχής Μπουρμπουλίθρας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 391
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάθεσης συντάξεως ακριβούς τοπογραφικού και υψομετρικού διαγράμματος της Δημοτικής περιοχής Μπουρμπουλίθρας στον πολιτικό μηχανικό Λάμπρο Ντινόπουλο
Τόμος: 37, σελ. σ. 468-469
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-468-2

Πράξη: Έγκριση συμβάσεως συνεργείου για την καταπολέμηση κωνοποειδών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 392
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβάσεως συνεργείου για την καταπολέμηση κωνοποειδών
Τόμος: 37, σελ. σ. 469-470
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-469-2

Πράξη: Έγκριση γενόμενης απουσίας του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 393
Περιεχόμενα: Έγκριση γενόμενης απουσίας του Δημάρχου στην Αθήνα και καθορισμός αποζημιώσεως εκτός έδρας
Τόμος: 37, σελ. σ. 470
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-470-1

Πράξη: Το Δ.Σ. αποφασίζει να σταλεί ψήφισμα προς την Κυβέρνηση για την ταχεία αμνήστευση και αποφυλάκιση των κρατουμένων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 394
Περιεχόμενα: Κατόπιν υπομνήματος συγγενών πολιτικών κρατουμένων και εξορίστων Ν. Μαγνησίας, το Δ.Σ. αποφασίζει να σταλεί ψήφισμα προς την Κυβέρνηση για τηνταχεία αμνήστευση και αποφυλάκιση των κρατουμένων
Τόμος: 37, σελ. σ. 470-472
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-470-3

Πράξη: Έγκριση σχεδίου συμβάσεως για την κατασκευή της Λαϊκής Βιβλιοθήκης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 395
Περιεχόμενα: Έγκριση σχεδίου συμβάσεως για την κατασκευή της Λαϊκής Βιβλιοθήκης
Τόμος: 37, σελ. σ. 472-477
Σημεία Πρόσβασης:
: Φαφίτης, Οδυσσέας
Μπαλλής, Δημήτριος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-472-6

Πράξη: Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στην πλατεία Ρήγα Φεραίου
Εισηγητής: Μακρής, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 396
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στην πλατεία Ρήγα Φεραίου
Τόμος: 37, σελ. σ. 477-478
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-477-2

Πράξη: Έγκριση ευχής για τη βελτίωση του Ραδιοφωνικού Σταθμού Βόλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 397
Περιεχόμενα: Έγκριση ευχής για τη βελτίωση του Ραδιοφωνικού Σταθμού Βόλου
Τόμος: 37, σελ. σ. 478-479
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-478-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως για την επισκευή του ασφαλτικού οδοστρώματος τα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 398
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως 50.000δρχ για την επισκευή του ασφαλτικού οδοστρώματος των οδών Ιάσονος - Καρτάλη - Ερμού και Αναλήψεως
Τόμος: 37, σελ. σ. 479-480
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-479-2

Πράξη: Το Δ.Σ. του Δήμου Βόλου τροποποιεί την απόφασή του που αφορά τα δικαιώματα της Δημοτικής Φρουταγοράς
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 399
Περιεχόμενα: Το Δ.Σ. του Δήμου Βόλου τροποποιεί την υπ. Αριθμ. 1355/54 απόφασή του απου αφορά τα δικαιώματα της Δημοτικής Φρουταγοράς
Τόμος: 37, σελ. σ. 480-481
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-480-2

Πράξη: Το Δ.Σ. του Δήμου Βόλου τροποποιεί την απόφασή του που αφορά τα σταθμικά και μετρικά δικαιώματα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 400
Περιεχόμενα: Το Δ.Σ. του Δήμου Βόλου τροποποιεί την υπ. Αριθμ. 1359/54 απόφασή του απου αφορά τα σταθμικά και μετρικά δικαιώματα
Τόμος: 37, σελ. σ. 481
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-481-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την τοποθέτηση μικροφωνικής εγκατάστασης εις το κινηματοθέατρο Rex
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 401
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 300δρχ για την τοποθέτηση μικροφωνικής εγκατάστασης εις το κινηματοθέατρο Rex για την εορτή της απονομής διπλωμάτων εις τους αποφοίτους των Τεχνικών Σχολών του Εθνικού Ιδρύματος
Τόμος: 37, σελ. σ. 481-482
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-481-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δίσκο μνημοσύνου υπέρ των εκτελεσθέντων Κυπρίων Καραολή και Δημητρίου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 402
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 250δρχ για δίσκο μνημοσύνου υπέρ των εκτελεσθέντων Κυπρίων Καραολή και Δημητρίου
Τόμος: 37, σελ. σ. 482
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-482-1

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης της Λέσχης των Θεσσαλών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 403
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης της Λέσχης των Θεσσαλών
Τόμος: 37, σελ. σ. 482-483
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-482-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης από κτήμα του Δήμου παρά το Πεδίον Άρεως
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 404
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης με πρόχειρη προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, καλμών και ψάθας από κτήμα του Δήμου παρά το Πεδίον Άρεως
Τόμος: 37, σελ. σ. 483
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-483-1

Πράξη: Έγκριση κοπής και απολήψεως των εντός του περιβόλου του Νεκροταφείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 405
Περιεχόμενα: Έγκριση κοπής και απολήψεως των εντός του περιβόλου του Νεκροταφείου 49 ξηρών δέντρων και 8 κορμών κυπαρισσίων
Τόμος: 37, σελ. σ. 483-484
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-483-2

Πράξη: Έγκριση χορηγήσεως αποζημιώσεως στους μουσικούς της Φιλαρμονικής για έκτακτη υπηρεσία
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 406
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγήσεως αποζημιώσεως στους μουσικούς της Φιλαρμονικής για έκτακτη υπηρεσία
Τόμος: 37, σελ. σ. 484
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-484-1

Πράξη: Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί χορηγήσεως δώρου Πάσχα στον Αρχιμουσικό της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 407
Περιεχόμενα: Έγκριση αποφάσεως υπ.αριθμ. 32/1956 του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί χορηγήσεως δώρου Πάσχα στον Αρχιμουσικό της Φιλαρμονικής
Τόμος: 37, σελ. σ. 484
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-484-1

Πράξη: Έγκριση απαλλοτριώσεως ακινήτου της Καίτης Βέργου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 408
Περιεχόμενα: Έγκριση απαλλοτριώσεως ακινήτου της Καίτης Βέργου για τη διάνοιξη της οδού Σπυρίδη
Τόμος: 37, σελ. σ. 484-485
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-484-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης μεταξύ των οδών Περραιβού-Αλεξάνδρας-Καραϊσκάκη-Πολυμέρη
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 409
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Περραιβού-Αλεξάνδρας-Καραϊσκάκη-Πολυμέρη
Τόμος: 37, σελ. σ. 485-486
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-485-2

Πράξη: Ερώτηση Δημοτικού Συμβούλου
Εισηγητής: Μπαλλής, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης:
Περιεχόμενα: Ερώτηση Δημοτικού Συμβούλου σχετικά με τις δωρεές υπέρ σεισμοπλήκτων, κοινόχρηστους χώρους Αλυκών, εργασίες εταιρείας TERNI, αντιπλημμυρικά έργα, τέλη υπέρ Ηλεκτρικής Εταιρείας, διαφορές τιμών τσιμέντων από την Εταιρεία Τσιμέντων
Τόμος: 37, σελ. σ. 486-489
Σημεία Πρόσβασης:
: Φαφίτης, Οδυσσέας
Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Ζήσης, Κωνσταντίνος
Χασάπης, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-486-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 37 / 27/6/1956
Πράξη: Ψήφισμα για το θάνατο του αδελφού του Δημάρχου Ιωάννη Κλαψόπουλου
Εισηγητής: Στουρνάρας Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 410
Περιεχόμενα: Ψήφισμα για το θάνατο του αδελφού του Δημάρχου Ιωάννη Κλαψόπουλου
Τόμος: 37, σελ. σ. 490
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-490-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 38 / 3/7/1956
Πράξη: Αναβολή λήψης απόφασης για την προμήθεια τεσσάρων πετρελαιοκινητήρων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης:
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης για την προμήθεια τεσσάρων πετρελαιοκινητήρων
Τόμος: 37, σελ. σ. 491
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-491-1

Πράξη: Εγκριση υπό του Δήμου καταδάφιση της οικοδομής Καίτης Βέργου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 411
Περιεχόμενα: Κατόπν ψηφοφορίας και μειοψηφούντων των Δημ. Συμβούλων κκ Ιατρούλη, Νάσου και Παπαοικονόμου το Δ.Σ. εγκρίνει την υπό του Δήμου καταδάφιση της οικοδομής Καίτης Βέργου μεταξύ των οδών Β. Κωνσταντίνου - Σπυρίδη - Ιάσονος για τη διάνοιξη της οδού Σπ. Σπυρίδη
Τόμος: 37, σελ. σ. 491-493
Σημεία Πρόσβασης:
: Ιατρούλης, Αθανάσιος
Νάσος, Γεώργιος
Παπαοικονόμου, Π.
Βέργου, Καίτη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-491-3

Πράξη: Έγκριση συμβιβασμού και κατάργησης υφιστάμενης δίκης μεταξύ του Δήμου και των κληρονόμων Βέη
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 412
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβιβασμού και κατάργησης υφιστάμενης δίκης μεταξύ του Δήμου και των κληρονόμων Βέη για την αποζημίωση απαλλοτριωθείσας έκτασής τους
Τόμος: 37, σελ. σ. 493-494
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-493-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης άχρηστου υλικού του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 413
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης άχρηστου υλικού του Δήμου κατόπιν πρόχειρης δημοπρασίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 494-496
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-494-3

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεωςη για μετατόπησης της οικοδομικής γραμμής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 414
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεωςστην οδό Σπ. Σπυρίδη για μετατόπησης της οικοδομικής γραμμής
Τόμος: 37, σελ. σ. 496-497
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-496-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής αποζημιώσεωςστο βοηθό Κτηνιάτρου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 415
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως 3.937,50δρχ στο βοηθό Κτηνιάτρου για υπερωρίες
Τόμος: 37, σελ. σ. 498
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-498-1

Πράξη: Έγκριση χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Βόλου και των Σ.Ε.Κ
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 416
Περιεχόμενα: Έγκριση χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Βόλου και των Σ.Ε.Κ για την κάτωθι των γραμμών του Σ.Ε.Κ. διέλευση υδροσωλήνων του Δήμου
Τόμος: 37, σελ. σ. 498-500
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-498-3

Πράξη: Σύσταση συνεργείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 417
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της υπηρεσίας Σταθμικών και Μετρικών δικαιωμάτων
Τόμος: 37, σελ. σ. 500-501
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-500-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 418
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της Δημοτικής Φρουταγοράς
Τόμος: 37, σελ. σ. 501-502
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-501-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 419
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων
Τόμος: 37, σελ. σ. 502
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-502-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 420
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 37, σελ. σ. 502-503
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-502-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου κινήσεως αυτοκινήτων του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 421
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου κινήσεως αυτοκινήτων του Δήμου
Τόμος: 37, σελ. σ. 503-504
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-503-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία του αμαξοστασίου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 422
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία του αμαξοστασίου
Τόμος: 37, σελ. σ. 504-505
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-504-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 423
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της πετρελαιομηχανής του αντλιοστασίου στη Ν. Δημητριάδα
Τόμος: 37, σελ. σ. 505
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-505-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 424
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη φύλαξη του αναδασωθέντος λόφου της Γορίτσας
Τόμος: 37, σελ. σ. 505-506
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-505-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 425
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη διανομή ύδατος
Τόμος: 37, σελ. σ. 506
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-506-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου καθαριότητας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 426
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου καθαριότητας
Τόμος: 37, σελ. σ. 506-507
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-506-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για το Δημοτικό Βρεφοκομείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 427
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για το Δημοτικό Βρεφοκομείου
Τόμος: 37, σελ. σ. 507-508
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-507-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου καθορισμού οχετών και υπονόμων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 428
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου καθορισμού οχετών και υπονόμων
Τόμος: 37, σελ. σ. 508
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-508-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου επισκευής βλαβών των τοπικών δικτύων υδρεύσεως
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 429
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου επισκευής βλαβών των τοπικών δικτύων υδρεύσεως
Τόμος: 37, σελ. σ. 508-509
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-508-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου 2 οδηγών για τους καταβρεχτήρες του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 430
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου 2 οδηγών για τους καταβρεχτήρες του Δήμου
Τόμος: 37, σελ. σ. 509-510
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-509-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης της Φιλαρμονικής για τη σύνταξη μελέτης κατασκευής και τοποθετήσεως κουφωμάτων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 431
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης υπ' αριθμ.33/1956 του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για τη σύνταξη μελέτης κατασκευής και τοποθετήσεως κουφωμάτων κλπ εις το επισκευαζόμενο οίκημα αυτής
Τόμος: 37, σελ. σ. 510
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-510-1

Πράξη: Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για την πληρωμή των μουσικών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 432
Περιεχόμενα: Έγκριση αποφάσεως υπ.αριθμ. 34/1956 του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για την πληρωμή των μουσικών για τους μήνες Ιανουάριο έως Μάιο
Τόμος: 37, σελ. σ. 510
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-510-1

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 433
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 1955-1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 510-520
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-510-11

Πράξη: Έγκριση διάθεσης αναπληρωματικής πιστώσεως για την αγορά βενζίνης και ορυκτελαίου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 434
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης αναπληρωματικής πιστώσεως 130.000δρχ για την αγορά βενζίνης και ορυκτελαίου άνευ δημοπρασίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 521
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-521-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης αναπληρωματικής πιστώσεωςγια αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 435
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης αναπληρωματικής πιστώσεως 35.000δρχ για αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων κλπ άνευ δημοπρασίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 521-522
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-521-2

Πράξη: Καθορισμός ανώτατης δαπάνης για τον ηλεκτροφωτισμό των οδών και πλατειών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 436
Περιεχόμενα: Καθορισμός ανώτατης δαπάνης (200.000δρχ) για τον ηλεκτροφωτισμό των οδών και πλατειών
Τόμος: 37, σελ. σ. 522-523
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-522-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για αξία αθλοτηθέντος κυπέλλου από το Δήμο για τους Πανθεσσαλικούς σκοπευτικούς αγώνες
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 437
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 400δρχ για αξία αθλοτηθέντος κυπέλλου από το Δήμο για τους Πανθεσσαλικούς σκοπευτικούς αγώνες στις 1/7/1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 523
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-523-1

Πράξη: Λήψη απόφασης ως προς τα δικαιώματα του Δήμουπερί υπαγωγής της Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 438
Περιεχόμενα: Λήψη απόφασης ως προς τα δικαιώματα του Δήμου μετά την κατάθεση στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου περί υπαγωγής της Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου στη ΔΕΗ
Τόμος: 37, σελ. σ. 523-526
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-523-4

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου και μερικών Δημοτικών Συμβούλων στο Ροστώβ
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 439
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου και μερικών Δημοτικών Συμβούλων στο Ροστώβ κατόπιν προσκλήσεως του Δημάρχου του Ροστώβ
Τόμος: 37, σελ. σ. 526-527
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-526-2

Πράξη: Έγκριση εκδόσης ευχαριστηρίου ψηφίσματος προς τον Αρχιεπίσκοπο Μιχαήλ
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 440
Περιεχόμενα: Έγκριση εκδόσης ευχαριστηρίου ψηφίσματος προς τον Αρχιεπίσκοπο Μιχαήλ, τις μακεδονικές οργανώσεις Αμερικής, την Θεσσαλική οργάνωση και όλους τους Έλληνες της Αμερικής, για τη δωρεά 50.500δολλαρίων για την ανέγερση πτέρυγας στο Νοσοκομείο Βόλου
Τόμος: 37, σελ. σ. 527
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-527-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τη μη κατασκευή από το ΣΕΚ τα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 441
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τη μη κατασκευή από το ΣΕΚ της διερχόμενης εκ της οδού Β. Κωνσταντίνου (Δημητριάδος) σιδηροδρομική γραμμή και ισοπέδου
Τόμος: 37, σελ. σ. 527-528
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-527-2

Πράξη: Το Δ.Σ. αποφασίζει να ζητήσει την διχοτόμηση του εισιτηρίου των λεωφορείων στις γραμμές 1 και 3 ώστε από την αφετηρία μέχρι της στάσεως της Ιωλκού να καταβάλλεται το ήμισυ του εισιτηρίου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 442
Περιεχόμενα: Το Δ.Σ. αποφασίζει να ζητήσει από την Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, την διχοτόμηση του εισιτηρίου των λεωφορείων της πόλεως στις γραμμές 1 και 3 ώστε από την αφετηρία μέχρι της στάσεως της Ιωλκού να καταβάλλεται το ήμισυ του εισιτηρίου
Τόμος: 37, σελ. σ. 528-530
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-528-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 39 / 13/7/1956
Πράξη: Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί το Προεδρείο για τη σύνταξη ψηφίσματος συμπάθειας προς τους πληγέντες κατοίκους των νησιών του Αιγαίου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 443
Περιεχόμενα: Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί το Προεδρείο για τη σύνταξη ψηφίσματος συμπάθειας προς τους πληγέντες κατοίκους των νησιών του Αιγαίου. Διαθέτει το ποσό των 5.000δρχ ως ενίσχυση και συνιστά επιτροπή για τη διενέργεια εράνου μεταξύ των κατοίκων υπέρ των πληγέντων
Τόμος: 37, σελ. σ. 531-532
Σημεία Πρόσβασης:
: Παπαοικονόμου, Π.
Σφέτσος, Ζήνων
Ευαγγελόπουλος, Φίλιππος
Κουτσουβέλης, Γεράσιμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-531-2

Πράξη: Έγκριση συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και των Αφων Κοϊμά
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 444
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και των Αφων Κοϊμά και την κατάργηση υφιστάμενης δίκης για την αναγκαστικής απαλλοτρίωση έκτασής τους
Τόμος: 37, σελ. σ. 532-533
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-532-2

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ 1 για τη συνταξιοδότηση της πρώην οδοκαθαρίστριας του Δήμου, Ευαγγελίας Τσουριά ή Ζουζουνέα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 445
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ 1.1120,80δρχ για τη συνταξιοδότηση της πρώην οδοκαθαρίστριας του Δήμου, Ευαγγελίας Τσουριά ή Ζουζουνέα
Τόμος: 37, σελ. σ. 533-534
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-533-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής αποζημιώσεωςστο βοηθό Κτηνιάτρου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 446
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως λόγω μη λήψης δικαιούμενης άδειας, σε απολυθέντες ημερομίσθιους εργάτες
Τόμος: 37, σελ. σ. 534-535
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-534-5

Πράξη: Έγκριση αγοράς φαρμάκων για τους άπορους ασθενείς που νοσηλεύονται στο Σανατόριο Πέτρας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 447
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς φαρμάκων αξίας 1.374δρχ για τους άπορους ασθενείς του Δήμου Βόλου, που νοσηλεύονται στο Σανατόριο Πέτρας
Τόμος: 37, σελ. σ. 535
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-535-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 40 / 7/8/1956
Πράξη: Ενημέρωση του Δημάρχουυ
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης:
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημάρχου για τη παρουσία του κ. Παρμενίων Αλεξίου ως Δημοτικό Σύμβουλο Βόλου
Τόμος: 37, σελ. σ. 536-538
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-536-3

Πράξη: Έγκριση πληρωμής ημερομίσθιων συνεργείων από 1-31/7/1956
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 448
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής ημερομίσθιων συνεργείων από 1-31/7/1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 538-542
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-538-5

Πράξη: Έγκριση πληρωμής ημερομισθίων του Στεφ. Ασπρούδη, εργάτη καθαριότητας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 449
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής ημερομισθίων του Στεφ. Ασπρούδη, εργάτη καθαριότητας
Τόμος: 37, σελ. σ. 542-543
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-542-2

Πράξη: Έγκριση πιστώσεως
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 450
Περιεχόμενα: Έγκριση πιστώσεως 50.000δρχ για την επισκευή ασφαλτικών οδοσυρωμάτων των οδών Αλεξάνδρας, Γαζή, Γαλλίας, Παγασών, Γκλαβάνη, Σπυρίδη και Φερρών
Τόμος: 37, σελ. σ. 543
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-543-1

Πράξη: Έγκριση πιστώσεως
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 451
Περιεχόμενα: Έγκριση πιστώσεως για την ασφαλτική επικάλυψη της οδού Νεαπόλεως
Τόμος: 37, σελ. σ. 543-544
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-543-2

Πράξη: Έγκριση πιστώσεως
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 452
Περιεχόμενα: Έγκριση πιστώσεως για τη συμπλήρωση δικτύου υδρεύσεως συνοικίας Αγ. Θεοδώρων
Τόμος: 37, σελ. σ. 544
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-544-1

Πράξη: Κατόπιν ψηφοφορίας τροποποιείται η απόφαση για την προμήθεια 4 πετρελαιοκινητήρων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 453
Περιεχόμενα: Κατόπιν ψηφοφορίας και με ψήφους 13 κατά 6 τροποποιείται η απόφαση 327/1956 για την προμήθεια 4 πετρελαιοκινητήρων. Η προμήθεια θα γίνει άνευ δημοπρασίας από τον οίκο Π. Πετρόπουλο που εδρεύει στην Αθήνα
Τόμος: 37, σελ. σ. 544-547
Σημεία Πρόσβασης:
: Μπαλλής, Δημήτριος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Ευαγγελόπουλος, Φίλιππος
Παπαοικονόμου, Π.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-544-4

Πράξη: Ορίζεται ως αντιπρόσωπος του Δήμου στην Λιμενική Επιτροπή ο ναυτικός πράκτορας Γεώργιος Ρεπούλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 454
Περιεχόμενα: Κατόπιν ψηφοφορίας ορίζεται ως αντιπρόσωπος του Δήμου στην Λιμενική Επιτροπή ο ναυτικός πράκτορας Γεώργιος Ρεπούλης με αναπληρωτή τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου
Τόμος: 37, σελ. σ. 547-548
Σημεία Πρόσβασης:
: Μπαλλής, Δημήτριος
Σφέτσος, Ζήνων
Ευαγγελόπουλος, Φίλιππος
Μακρής, Χρήστος
Νάσος, Γεώργιος
Ρεπούλης, Γεώργιος
Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος
Κουτσουβέλης, Γεράσιμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-547-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου α
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 455
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου από δύο ελεγκτές για τον έλεγχο πάσης φύσεως υπηρεσιών του Δήμου
Τόμος: 37, σελ. σ. 548-550
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-548-3

Πράξη: Ανάθεση στον εργολάβο κηδειών Αλ. Καγκελάρη την ταφή των απόρων νεκρών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 456
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον εργολάβο κηδειών Αλ. Καγκελάρη την ταφή των απόρων νεκρών από 1/7-31/12/1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 550-551
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-550-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια μεταφορά 5 απόρων νέων στην κατασκήνωση των Αθηνών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 457
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.200δρχ για μεταφορά 5 απόρων νέων στην κατασκήνωση των Αθηνών και επιστροφή στο Βόλο
Τόμος: 37, σελ. σ. 551
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-551-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα τοποθέτησης μικροφωνικής εγκατάστασης στο Δημοτικό Νεκροταφείο
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 458
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 250δρχ για έξοδα τοποθέτησης μικροφωνικής εγκατάστασης στο Δημοτικό Νεκροταφείο κατά την ημέρα της Πεντηκοστής
Τόμος: 37, σελ. σ. 551-552
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-551-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 459
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης με προφορική πλειοδοτική δημοπρασία 2 βαρελιών ελαίου και 5 οκάδες θυμίαμα
Τόμος: 37, σελ. σ. 552
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-552-1

Πράξη: Απόρριψη ένστασης τριών δημοτών του Δ.Σ. που αφορούσε τη δημιουργία παρόδου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 460
Περιεχόμενα: Απόρριψη ένστασης τριών δημοτών κατά της αποφάσεως 1270/54 του Δ.Σ. που αφορούσε τη δημιουργία παρόδου
Τόμος: 37, σελ. σ. 552-554
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-552-3

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης κτισμάτων των Αργ. Χατζηαργύρη και Αναστασίας Καλλίπαρη
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 461
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης των ρυμοτομούμενων κτισμάτων των Αργ. Χατζηαργύρη και Αναστασίας Καλλίπαρη
Τόμος: 37, σελ. σ. 554-555
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-554-2

Πράξη: Έγκριση χορηγήσεως στους Δημοτικούς Εισπράκτορες
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 462
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγήσεως στους Δημοτικούς Εισπράκτορες ποσοστού 1% επί των πραγματοποιηθέντων επ' αυτών εισπράξεων, εκτός γραφείου
Τόμος: 37, σελ. σ. 555-556
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-555-2

Πράξη: Έγκριση χορηγήσεως υπερωριών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 463
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγήσεως υπερωριών στον πρακτικογράφο και σε 2 κλητήρες
Τόμος: 37, σελ. σ. 556
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-556-1

Πράξη: Έγκριση αγοράς φαρμάκων του φυματικού Ευάγγελου Σιαφά
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 464
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς φαρμάκων του φυματικού Ευάγγελου Σιαφά
Τόμος: 37, σελ. σ. 556-557
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-556-2

Πράξη: Έγκριση χορηγήσεως εξόδων κηδείας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 465
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγήσεως εξόδων κηδείας στην σύζυγο του αποβιώσαντα Δημ. Υπαλλήλου Εμμανουήλ Κάππα
Τόμος: 37, σελ. σ. 557
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-557-1

Πράξη: Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής, για αποζημίωση των εκτάκτων υπηρεσιών των μουσικών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 466
Περιεχόμενα: Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής, για αποζημίωση των εκτάκτων υπηρεσιών των μουσικών στις 24 και 29/6/1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 558
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-558-1

Πράξη: Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής,για την πληρωμή των ημερομισθίων του προσωπικού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 467
Περιεχόμενα: Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής,για την πληρωμή των ημερομισθίων του προσωπικού
Τόμος: 37, σελ. σ. 558
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-558-1

Πράξη: Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής, για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 468
Περιεχόμενα: Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής, που αφορά την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Φιλαρμονικής
Τόμος: 37, σελ. σ. 558
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-558-1

Πράξη: Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής,για αποζημίωση της έκτακτης υπηρεσίας των μουσικών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 469
Περιεχόμενα: Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής,για αποζημίωση της έκτακτης υπηρεσίας των μουσικών στις 8/7/1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 558
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-558-1

Πράξη: Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής, για αποζημίωση των εκτάκτων υπηρεσιών των μουσικών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 470
Περιεχόμενα: Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής, για αποζημίωση των εκτάκτων υπηρεσιών των μουσικών στις 19/7/1956.
Τόμος: 37, σελ. σ. 558
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-558-1

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 471
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 1955-1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 558-561
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-558-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 41 / 16/8/1956
Πράξη: Κατόπιν επιστολής του Νομομηχανικού Μαγνησίας το Δ.Σ. εγκρίνει πίστωση για την ασφαλτική επίστρωση των δημοτικών οδών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 472
Περιεχόμενα: Κατόπιν επιστολής του Νομομηχανικού Μαγνησίας το Δ.Σ. εγκρίνει πίστωση 50.000δρχ για την ασφαλτική επίστρωση των δημοτικών οδών Μαυροκορδάτου (Αναλήψεως-ζώνη πόλης) και Κοραή (Αλαξάνδρας-Αναλήψεως)
Τόμος: 37, σελ. σ. 561-563
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-561-3

Πράξη: Έγκριση πιστώσεως για την επισκευή ασφαλτικών οδοσυρωμάτων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 473
Περιεχόμενα: Έγκριση πιστώσεως 50.000δρχ για την επισκευή ασφαλτικών οδοσυρωμάτων των οδών Κρίτσκη, Πορταριάς, Παπαδιαμάντη, Κροκίου
Τόμος: 37, σελ. σ. 563-564
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-563-2

Πράξη: Έγκριση υποβολής τέλους χρήσεως των πεζοδρομίων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 474
Περιεχόμενα: Έγκριση υποβολής τέλους χρήσεως των πεζοδρομίων της οδού Φερρών και χώρων των δημοτικών πλατειών Ρήγα Φερραίου και Παλαιών, 240δρχ ανά χρησιμοποιούμενο τετραγωνικό μέτρο
Τόμος: 37, σελ. σ. 564-565
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-564-2

Πράξη: Έγκριση αθλοθέτησης κυπέλου για τους ναυτικύς αθλητικούς αγώνες
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 475
Περιεχόμενα: Έγκριση αθλοθέτησης κυπέλου για τους ναυτικύς αθλητικούς αγώνες
Τόμος: 37, σελ. σ. 565
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-565-1

Πράξη: Το Δ.Σ.εξουσιοδοτεί το Προεδρείο να συγκροτήσει Επιτροπή, που θα εισηγηθεί την οργάνωση τιμητικών εκδηλώσεων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 476
Περιεχόμενα: Κατόπιν επιστολής του Δημ. Συμβούλου Μακρή Χρ. το Δ.Σ.εξουσιοδοτεί το Προεδρείο να συγκροτήσει Επιτροπή, που θα εισηγηθεί την οργάνωση τιμητικών εκδηλώσεων για τον Ρήγα Φερραίο και να υποβάλλει την έκθεσή της
Τόμος: 37, σελ. σ. 565-566
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-565-2

Πράξη: Απόφαση Δ.Σ., σύνταξης ψηφίσματος προς την Κυβέρνηση
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 477
Περιεχόμενα: Απόφαση Δ.Σ., κατόπιν εισηγήσεως του κ. Μπαλλή, σύνταξης ψηφίσματος προς την Κυβέρνηση στο οποίο ζητάει να διοριστεί προσωπικό για την ταχεία επίλυση της επεκτάσεως του σχεδίου πόλεως και την ίδρυση ειδικού ταμείου για την καταβολή αποζημιώσεως στους θιγόμενους από την εφαρμογή της επεκτάσεως
Τόμος: 37, σελ. σ. 566-570
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-566-5

Πράξη: Απόφαση Δ.Σ. συντάσσει επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και την Κυβέρνηση
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 478
Περιεχόμενα: Απόφαση Δ.Σ., κατόπιν εισηγήσεως του κ. Μπαλλή συντάσσει επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και την Κυβέρνηση με την οποία ζητά να καθορίσει το συντομότερο δυνατό το χώρο αναγέρσεως των εκπαιδευτηρίων της Μέσης Εκπαίδευσης
Τόμος: 37, σελ. σ. 570-571
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-570-2

Πράξη: Απόφαση Δ.Σ.συντάσσεται επιστολή προς την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 479
Περιεχόμενα: Απόφαση Δ.Σ., κατόπιν εισηγήσεως του κ. Μπαλλή συντάσσεται επιστολή προς την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην οποία ζητά να μεταφερθούν οι φυλακές από την Πλατεία Ρήγα Φεραίου στον χώρο των Αλυκών και επί της οδού Βόλου-Αλμυρού
Τόμος: 37, σελ. σ. 571-573
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-571-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 42 / 14/9/1956
Πράξη: Το Δ.Σ. Βόλου υποδέχεται την αντιπροσωπία της πόλεως του Ροστώβ
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης:
Περιεχόμενα: Το Δ.Σ. Βόλου υποδέχεται την αντιπροσωπία της πόλεως του Ροστώβ αποτελούμενη από τον Δήμαρχο, Αντιπρόεδρο και 1 μέλος του ΔΣ. Χρέη διερμηνέα εκτελεί ο κ. Παύλος Ηλιάδης, ωρολογοποιός εν Βόλω. Λόγος υποδοχής του Δημάρχου
Τόμος: 37, σελ. σ. 573-576
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-573-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 43 / 19/9/1956
Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά φαρμάκων απόρων ασθενών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 480
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 146,30δρχ για την αγορά φαρμάκων απόρων ασθενών
Τόμος: 37, σελ. σ. 577-578
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-577-2

Πράξη: Αναβολή αποφάσεως περί επιβολής τέλους φωτισμού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης:
Περιεχόμενα: Αναβολή αποφάσεως περί επιβολής τέλους φωτισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισμού τω οδών και πλατειών της πόλης.
Τόμος: 37, σελ. σ. 578-579
Σημεία Πρόσβασης:
: Μπαλλής, Δημήτριος
Αλεξίου, Παρμενίων
Στουρνάρας, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-578-2

Πράξη: Έγκριση διάνοιξης της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών Ιωλκού και Π. Μελά
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 481
Περιεχόμενα: Έγκριση διάνοιξης της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών Ιωλκού και Π. Μελά, προς εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, με ρυμοτόμηση τμήματος της οικοδομής Α. Καρύδη
Τόμος: 37, σελ. σ. 579-580
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-579-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για φωτογράφηση του σχεδίου πόλεως
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 482
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.200δρχ για φωτογράφηση του σχεδίου πόλεως
Τόμος: 37, σελ. σ. 580
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-580-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως για την αγορά βιβλίων και τη διανομή τους σε απόρους μαθητές πολύ τεκνων γονέων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 483
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως 5.000δρχ για την αγορά βιβλίων και τη διανομή τους σε απόρους μαθητές πολύ τεκνων γονέων
Τόμος: 37, σελ. σ. 580-581
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-580-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως χγια την παροχή δωρεάν βιβλίων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 484
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως 10.000δρχ για την παροχή δωρεάν βιβλίων σε μαθητές στοιχειώδους εκπαίδευσης, τέκνα ενδεών πολιτών
Τόμος: 37, σελ. σ. 581
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-581-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως 2 για τη χορήγηση δωρεάν βιβλίων στους απόρους μαθητές των Νυχτερινών Σχολείων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 485
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως 2.500δρχ για τη χορήγηση δωρεάν βιβλίων στους απόρους μαθητές των Νυχτερινών Σχολείων
Τόμος: 37, σελ. σ. 581-582
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-581-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως για εγγραφή απόρων αριστούχων μαθητών στο Γαλλικό Ινστιτούτο
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 486
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως 5.000δρχ για εγγραφή απόρων αριστούχων μαθητών στο Γαλλικό Ινστιτούτο
Τόμος: 37, σελ. σ. 582
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-582-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως για συνδρομής υπέρ Νυχτερινής Σχολής Προστασίας Παιδιού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 487
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως 5.000δρχ για συνδρομής υπέρ Νυχτερινής Σχολής Προστασίας Παιδιού
Τόμος: 37, σελ. σ. 582-583
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-582-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως για συνδρομή υπέρ της Νυχτερινής Επαγγελματικής Τεχνικής Σχολής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 488
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως 5.000δρχ για συνδρομή υπέρ της Νυχτερινής Επαγγελματικής Τεχνικής Σχολής
Τόμος: 37, σελ. σ. 583
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-583-1

Πράξη: Έγκριση αποδόσεως λογαριασμού του Δημάρχου για εκτέλεση έργων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 489
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδόσεως λογαριασμού του Δημάρχου για εκτέλεση έργων
Τόμος: 37, σελ. σ. 583-584
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-583-2

Πράξη: Ανάθεση έργου της υδρεύσεως και προμελέτης στο μηχανικό Γ. Κοντοστάνο
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 490
Περιεχόμενα: Ανάθεση έργου της υδρεύσεως και προμελέτης στο μηχανικό Γ. Κοντοστάνο. Καθορισμός της πληρωμής του
Τόμος: 37, σελ. σ. 584-587
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-584-4

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκκριμένου σχεδίου πόλεως
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 491
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκκριμένου σχεδίου πόλεως στα οικοδομικά τετράγωνα μεταξύ των οδών Αδμήτου-Χείρωνος-Μικρασιατών-αρ.26
Τόμος: 37, σελ. σ. 587-589
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-587-3

Πράξη: Έγκριση δαπάνης στο Δήμο Ν. Ιωνίας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 492
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης στο Δήμο Ν. Ιωνίας για την εξυπηρέτηση του δικτύου υδρεύσεως της συνοικίας Αγ. Αναργύρων από 1/7-31/12/1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 589
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-589-1

Πράξη: Το Δ.Σ επιβάλλει εφ' απαξ τέλος σύνδεσηςγια τις μέχρι τώρα συνδέσεις υδρεύσεως κατ' οίκον
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 493
Περιεχόμενα: Κατόπιν ψηφοφορίας το Δ.Σ επιβάλλει εφ' απαξ τέλος σύνδεσης 200δρχ για τις μέχρι τώρα συνδέσεις υδρεύσεως κατ' οίκον
Τόμος: 37, σελ. σ. 589-592
Σημεία Πρόσβασης:
: Νάσος, Γεώργιος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Μακρής, Χρήστος
Παπαοικονόμου, Π.
Μπαλλής, Δημήτριος
Αλεξίου, Παρμενίων
Χασάπης, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-589-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 44 / 5/10/1956
Πράξη: Έγκριση αίτηση προσδιορισμού της αποζημιώσεως του Δήμου από τη ΔΕΗ για την εγκατάσταση της Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 494
Περιεχόμενα: Έγκριση αίτηση προσδιορισμού της αποζημιώσεως του Δήμου από τη ΔΕΗ για την εγκατάσταση της Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου, υποβολή σχετικής αιτήσεως διαιτησίας και διορισμός ως διαιτητού τον Δημήτριο Παπαπευαγγέλου και αναπληρωτή τον Βασίλειο Στρεφτάρη
Τόμος: 37, σελ. σ. 593-595
Σημεία Πρόσβασης:
: Χασάπης, Αριστείδης
Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Αλεξίου, Παρμενίων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-593-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 45 / 12/10/1956
Πράξη: Έγκριση πληρωμής ημερομισθίων του Αριστ. Ταβλαρίδη
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 495
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής ημερομισθίων του Αριστ. Ταβλαρίδη, για την εργασία του σε συνεργείο καταπολέμησης κωνωποειδών από 1/7 έως 28/9/1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 596
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-596-1

Πράξη: Έγκριση γενόμενης απουσίας του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 496
Περιεχόμενα: Έγκριση γενόμενης απουσίας του Δημάρχου στην Αθήνα και καθορισμός αποζημιώσεως εκτός έδρας
Τόμος: 37, σελ. σ. 596-597
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-596-2

Πράξη: Απόφαση μη διάνοιξης της οδού Πλάτωνος μεταξύ Ροζού και Κοραή
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 497
Περιεχόμενα: Απόφαση μη διάνοιξης της οδού Πλάτωνος μεταξύ Ροζού και Κοραή διότι η απαιτούμενη δαπάνη είναι μεγάλη
Τόμος: 37, σελ. σ. 597
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-597-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για τη συλλογή και απομάκρυνση συσσωρευμένης ιλύος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 498
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 20.000δρχ για τη συλλογή και απομάκρυνση συσσωρευμένης ιλύος εκ των ρείθρων των οδών της πόλεως
Τόμος: 37, σελ. σ. 597-598
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-597-2

Πράξη: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης προς τον Ναυτικό Όμιλο Βόλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 499
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης 8.000δρχ προς τον Ναυτικό Όμιλο Βόλου
Τόμος: 37, σελ. σ. 598-600
Σημεία Πρόσβασης:
: Νάσος, Γεώργιος
Μακρής, Χρήστος
Αλεξίου, Παρμενίων
Χασάπης, Αριστείδης
Ευαγγελόπουλος, Φίλιππος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-598-3

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για αξία στεφάνου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 500
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 150δρχ για αξία στεφάνου που κατατέθηκε στο μνημόσυνο υπέρ των Πεσόντων
Τόμος: 37, σελ. σ. 600
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-600-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής ημερομισθίων εργαζόμενων στο συνεργείο του Δημ. Βρεφοκομείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 501
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής ημερομισθίων εργαζόμενων στο συνεργείο του Δημ. Βρεφοκομείου από 1/7-21/8/1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 600-601
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-600-2

Πράξη: Έγκριση πληρωμής ημερομισθίων οδηγού καταβρεχτήρος από 26/5-15/8/1956
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 502
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής ημερομισθίων οδηγού καταβρεχτήρος από 26/5-15/8/1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 601-602
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-601-2

Πράξη: Έγκριση πληρωμής ημερομισθίων ζυγιστή στατήρων Γεωργίου Δελή
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 503
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής ημερομισθίων ζυγιστή στατήρων Γεωργίου Δελή από 9-31/7/1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 602-603
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-602-2

Πράξη: Έγκριση υποβολής φόρου φωτισμού για τον ηλεκτροφωτισμό οδών και πλατειών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 504
Περιεχόμενα: Έγκριση υποβολής φόρου φωτισμού για τον ηλεκτροφωτισμό οδών και πλατειών, ανερχόμενος στο 30% επί του αναλογούντος τίτλου καθαριότητας
Τόμος: 37, σελ. σ. 603
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-603-1

Πράξη: Έγκριση καταδαφίσεως ρυμοτομούμενης οικίας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 505
Περιεχόμενα: Έγκριση καταδαφίσεως ρυμοτομούμενης οικίας επί της οδού Τσιτσιλιάνου και καθορισμός αποζημίωσης του ιδιοκτήτη Αλ. Ματσάγγου
Τόμος: 37, σελ. σ. 603-604
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-603-2

Πράξη: Έγκριση μετατόπισης της οικοδομικής γραμμής της παρόχθιου οδού του χειμάρρου Αναύρου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 506
Περιεχόμενα: Έγκριση μετατόπισης της οικοδομικής γραμμής της παρόχθιου οδού του χειμάρρου Αναύρου μεταξύ των οδών Ρήγα Φερραίου και Κωνσταντά κατά 4,5μ.
Τόμος: 37, σελ. σ. 604-605
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-604-2

Πράξη: Έγκριση διαμόιξεως παρόδου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 507
Περιεχόμενα: Έγκριση διαμόιξεως παρόδου 6μ στο οικοδομικό τετράγωνο Αναλήψεως-Αδμήτου-Λ. Βύρωνος-Χείρωνος
Τόμος: 37, σελ. σ. 605-606
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-605-2

Πράξη: Έγκριση καθορισμού μέσης τιμής χονδρικής πωλήσεως λαχανικών οπώρων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 508
Περιεχόμενα: Έγκριση καθορισμού μέσης τιμής χονδρικής πωλήσεως λαχανικών οπώρων κλπ
Τόμος: 37, σελ. σ. 606-608
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-605-3

Πράξη: Έγκριση των αναμορφώμενων μελετών συντηρήσεως και ανακαινήσεως των δημοτικών οδών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 509
Περιεχόμενα: Έγκριση των αναμορφώμενων μελετών συντηρήσεως και ανακαινήσεως των δημοτικών οδών Κοραή, Ογλ, Μητρ. Γρηγορίου, Οκταμέτρου Παλαιού Λιμεναρχείου, Παγασών και Παπαδιαμάντη
Τόμος: 37, σελ. σ. 608-609
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-608-2

Πράξη: Απάντηση του Δημάρχου σε επιστολή του Δημ. Συμβούλου κ. Μπαλλή
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης:
Περιεχόμενα: Απάντηση του Δημάρχου σε επιστολή του Δημ. Συμβούλου κ. Μπαλλή σχετικά με τις οδοστρώσεις των οδών και τον εορτασμό της απελευθερώσεως του Βόλου από τους Γερμανούς (19/10)
Τόμος: 37, σελ. σ. 609-612
Σημεία Πρόσβασης:
: Μακρής, Χρήστος
Στέφας, Πέτρος
Μπαλλής, Δημήτριος
Φαφίτης, Οδυσσέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-609-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 46 / 29/10/1956
Πράξη: Σύσταση επιτροπής . για τη σύνταξη του κανονισμού εργασιών του Δ.Σ., ο οποίος θα τεθεί προς ψήφιση
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 510
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής αποτελούμενη από τον Δήμαρχο και το Προεδρείο του Δ.Σ. για τη σύνταξη του κανονισμού εργασιών του Δ.Σ., ο οποίος θα τεθεί προς ψήφιση
Τόμος: 37, σελ. σ. 613
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-613-1

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης της μελέτης για την επέκταση του δικτύου υδρεύσεως Νέας Δημητριάδας προς το συνοικισμό Αναύρου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 511
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης της μελέτης για την επέκταση του δικτύου υδρεύσεως Νέας Δημητριάδας προς το συνοικισμό Αναύρου προβλεπόμενης οικ. Δαπάνης 100.000δρχ
Τόμος: 37, σελ. σ. 614
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-614-1

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης της μελέτης για την κατασκευή δικτύου υδρεύσεως στη συνοικία Καραγάτς
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 512
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης της μελέτης για την κατασκευή δικτύου υδρεύσεως στη συνοικία Καραγάτς, προβλεπόμενης οικ. Δαπάνης 64.000δρχ.
Τόμος: 37, σελ. σ. 614-615
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-614-2

Πράξη: Έγκριση κανονισμού διοικήσεως και διαχειρήσεως της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 513
Περιεχόμενα: Έγκριση κανονισμού διοικήσεως και διαχειρήσεως της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου
Τόμος: 37, σελ. σ. 615-620
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-615-6

Πράξη: Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 514
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 1955-1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 621-624
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-621-4

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως για τη Νυχτερινή Εμπορική Σχολή
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 515
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως 1.000δρχ για τη Νυχτερινή Εμπορική Σχολή
Τόμος: 37, σελ. σ. 624-625
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-624-2

Πράξη: Καθορισμός χρονικής διάρκειας του επι συμβάσει προσληφθησόμενου ως Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 516
Περιεχόμενα: Καθορισμός χρονικής διάρκειας του επι συμβάσει προσληφθησόμενου ως Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας, σε 6 μήνες από την ημέρα δημοσιεύσεως της προσλήψεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Τόμος: 37, σελ. σ. 625
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-625-1

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης του μηχανικού Ζακ Λεβή για την κατασκευή δικτύου υδρεύσεως 135μ. Χ
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 517
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης του μηχανικού Ζακ Λεβή για την κατασκευή δικτύου υδρεύσεως 135μ. Χρησιμοποιηθέντος για την κατασκευή του Δημοτικού Σχολείου Ν. Δημητριάδας, το οποίο παρέδωσε στο Δήμο για την ύδρευση των κατοίκων Ν. Δημητριάδας
Τόμος: 37, σελ. σ. 625-626
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-625-2

Πράξη: Ορισμός του Δημ. Συμβούλου Καράμπελλα Αριστείδη ως μέλος της επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 518
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημ. Συμβούλου Καράμπελλα Αριστείδη ως μέλος της επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων προϋπολογισμού άνω των 300.000δρχ
Τόμος: 37, σελ. σ. 626
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-626-1

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης της μελέτης κατασκευής οικοδομικών εργασιών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 519
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης της μελέτης κατασκευής οικοδομικών εργασιών δικτύου υδρεύσεως Ν. Δημητριάδος
Τόμος: 37, σελ. σ. 626-627
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-626-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης της Θ. Γαλανού και Ευφροσύνης Ψυχούλη για τη μερική ρυμοτόμηση της διορόφου οικίας των
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 520
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης της Θ. Γαλανού και Ευφροσύνης Ψυχούλη για τη μερική ρυμοτόμηση της διορόφου οικίας των, συνέπεια διαπλατύνσεως της οδού Αγ. Νικολάου
Τόμος: 37, σελ. σ. 627-628
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-627-2

Πράξη: Έγκριση συστάσεως συνεργείου δύο οδηγών των καταβρεχτήρων του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 521
Περιεχόμενα: Έγκριση συστάσεως συνεργείου δύο οδηγών των καταβρεχτήρων του Δήμου
Τόμος: 37, σελ. σ. 628-629
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-628-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 522
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας αδιάβροχων, αρβυλλών και ελαστικών υποδημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας
Τόμος: 37, σελ. σ. 629-630
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-629-2

Πράξη: Έγκριση της αποφάσεως του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 523
Περιεχόμενα: Έγκριση της αποφάσεως του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της για το οικ. έτος 1955-56
Τόμος: 37, σελ. σ. 630
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-630-1

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης για την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης:
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης για την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως που προτάθηκε από το Υπουργείο Παιδείας
Τόμος: 37, σελ. σ. 630-632
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-630-3

Πράξη: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του 11ου Δημοτικού Σχολείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 524
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης με το ποσό των 250δρχ του 11ου Δημοτικού Σχολείου
Τόμος: 37, σελ. σ. 632
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-632-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 47 / 1/11/1956
Πράξη: Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως σ
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 525
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως σύμφωνα με έγγραφο της Υπηρεσίας Οικισμού του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων
Τόμος: 37, σελ. σ. 633-636
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-633-4

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως για την κατάργηση του προβλεπόμενου άλσους
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 526
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως κατόπιν αιτήσεως δημοτών, για την κατάργηση του προβλεπόμενου άλσους στην προέκταση της οδού Ιωλκού στη συνοικία "Καλλιθέα" "
Τόμος: 37, σελ. σ. 636-638
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-636-3

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στη συνοικία Ν. Δημητριάδας για τη διάνοιξη παρόδου 3,5μ πλάτους
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 527
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στη συνοικία Ν. Δημητριάδας για τη διάνοιξη παρόδου 3,5μ πλάτους
Τόμος: 37, σελ. σ. 638-639
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-638-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως για τη μείωση τουχειμάρρου Αναύρου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 528
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στη συνοικία Ν. Δημητριάδας για τη μείωση κατά 4μ της οδού παρόχθεως τουχειμάρρου Αναύρου
Τόμος: 37, σελ. σ. 639-641
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-639-3

Πράξη: Απόφαση κατάργησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης για το άλσος στη συνοικία Ν. Δημητριάδα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 529
Περιεχόμενα: Απόφαση κατάργησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης για το άλσος στη συνοικία Ν. Δημητριάδα και μετατροπή αυτού σε οικοδομήσιμο χώρο κατόπιν αιτήσεως 1 6 δημοτών
Τόμος: 37, σελ. σ. 641-644
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-641-4

Πράξη: Έγκριση τροποποιήσεως του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στη συνοικία Καραγάτς
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 530
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποιήσεως του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στη συνοικία Καραγάτς για τη διάνοιξη οδού πλάτους 6μ στο οικοδομήσιμο τετράγωνο τέρμα Μαυροκορδάτου
Τόμος: 37, σελ. σ. 644-646
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-644-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 48 / 19/11/1956
Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος προς την Κυβέρνηση αιτούμενοι την αναστολή μεταφοράς των πολιτικών εξορίστων του Ν. Μαγνησίας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 531
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος προς την Κυβέρνηση αιτούμενοι την αναστολή μεταφοράς των πολιτικών εξορίστων του Ν. Μαγνησίας από τον Αγιο Ευστράτιο στην Μακρόνησο και τη γενική αμνηστεία και απελευθέρωση αυτών
Τόμος: 37, σελ. σ. 646-649
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-646-4

Πράξη: Έγκριση τηλεγραφήματος του Δημάρχου προς την Κυβέρνηση
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 532
Περιεχόμενα: Έγκριση τηλεγραφήματος του Δημάρχου προς την Κυβέρνηση, μετά τον ισχυρό σεισμό της 2ας Νοεμβρίου και το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί το Προεδρείο όπως συντάξει σχετικό ψήφισμα προς την Κυβέρνηση
Τόμος: 37, σελ. σ. 649-651
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-649-3

Πράξη: Το Δ.Σ. αναθέτειστον πολιτικό μηχανικό Φωτόπουλο Νικόλαο τη σύνταξη μελετών ανακαίνισης σκυρωτών οδοστρωμάρων των δημοτικών οδών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 533
Περιεχόμενα: Το Δ.Σ. αναθέτειστον πολιτικό μηχανικό Φωτόπουλο Νικόλαο τη σύνταξη μελετών ανακαίνισης σκυρωτών οδοστρωμάρων των δημοτικών οδών
Τόμος: 37, σελ. σ. 651-652
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-651-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης σιδηροδοκών και διαφόρων υλικών των κατεδαφισθέντος τριωρόφου του Δημαρχιακού καταστήματος με πλειοδοτική δημοπρασία
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 534
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης σιδηροδοκών και διαφόρων υλικών των κατεδαφισθέντος τριωρόφου του Δημαρχιακού καταστήματος με πλειοδοτική δημοπρασία
Τόμος: 37, σελ. σ. 652-655
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-652-4

Πράξη: Έγκριση κατεδαφίσεως του κτηρίου πρώην Δημαρχείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 535
Περιεχόμενα: Έγκριση κατεδαφίσεως του κτηρίου πρώην Δημαρχείου με πλειοδοτική προφορική δημοπρασία και όροι αυτής
Τόμος: 37, σελ. σ. 655-656
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-655-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης του Π. Ζελεμάνου για ζημιά που υπέστη από μπουλντόζα του Δήμου στο κτήμα του
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 536
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης του Π. Ζελεμάνου με 5.000δρχ για ζημιά που υπέστη από μπουλντόζα του Δήμου στο κτήμα του
Τόμος: 37, σελ. σ. 656-657
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-656-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης των κληρονόμων Γ. Νικολάου για την αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων στη θέση "Τσιμπούκη""
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 537
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης των κληρονόμων Γ. Νικολάου για την αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων στη θέση "Τσιμπούκη"
Τόμος: 37, σελ. σ. 657-659
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-657-3

Πράξη: Έγκριση πληρωμής δεδουλευμένων ημερομισθίων οδηγού καταβρεχτήρα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 538
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής δεδουλευμένων ημερομισθίων οδηγού καταβρεχτήρα από 1-15/11/1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 659
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-659-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για αξία δυο κατατεθέντων στεφανιών εις το Ηρώο Πεσόντων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 539
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 360δρχ για αξία δυο κατατεθέντων στεφανιών εις το Ηρώο Πεσόντων
Τόμος: 37, σελ. σ. 660
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-660-1

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ για τη συνταξιοδότηση οδοκαθαριστή του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 540
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ 1.033,38δρχ για τη συνταξιοδότηση του οδοκαθαριστή του Δήμου κ. Τσαρουχογιάννη
Τόμος: 37, σελ. σ. 660
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-660-1

Πράξη: Έγκριση δαπανών γενόμενων κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1956
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 541
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπανών γενόμενων κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 661
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-661-1

Πράξη: Έγκριση αγοράς 2 φορτηγών αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 542
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς 2 φορτηγών αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων, χωρίς διαγωνισμό από την αντιπροσωπία της FORD "Γ. Αναστασιάδης Υιοι και Σια"
Τόμος: 37, σελ. σ. 661-663
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-661-3

Πράξη: Χορήγηση αποζημίωσης λόγω υπερωριακής εργασίας εις το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 543
Περιεχόμενα: Χορήγηση αποζημίωσης λόγω υπερωριακής εργασίας εις το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Τόμος: 37, σελ. σ. 663-665
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-663-3

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως για την ασφαλτική επικάλυψη τμημάτων οδών της πόλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 544
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως 20.000δρχ για την ασφαλτική επικάλυψη τμημάτων οδών της πόλης
Τόμος: 37, σελ. σ. 665-666
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-665-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πιστώσεως για τη συλλογή και απομάκρυνση ρκ των ρείθρων των οδών της πόλεως της συσσωρευθείσης ύλεως
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 545
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πιστώσεως 20.000δρχ για τη συλλογή και απομάκρυνση ρκ των ρείθρων των οδών της πόλεως της συσσωρευθείσης ύλεως
Τόμος: 37, σελ. σ. 666-667
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-666-2

Πράξη: Έγκριση τροποιποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στη συνοικία "Χιλιαδού" "
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 546
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποιποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στη συνοικία "Χιλιαδού" παρά το τέρμα της οδού Κουντουριώτη"
Τόμος: 37, σελ. σ. 667-668
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-667-2

Πράξη: Έγκριση τροποιποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στη συνοικία "Χιλιαδού" "
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 547
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποιποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στη συνοικία "Χιλιαδού" για τη διάνοιξη παρόδου πλάτους 5μ. "
Τόμος: 37, σελ. σ. 668-669
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-668-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκρκιμένου σχεδίου πόλεως στη συνοικία Καλλιθέας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 548
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκρκιμένου σχεδίου πόλεως στη συνοικία Καλλιθέας παρά το τέρμα της οδού Κ. Καρτάλη
Τόμος: 37, σελ. σ. 669-670
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-669-2

Πράξη: Έγκριση τροποιποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στη συνοικία Νέας Δημητριάδας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 549
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποιποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στη συνοικία Νέας Δημητριάδας παρά της οδού προς τον Αγ. Δημήτριο
Τόμος: 37, σελ. σ. 670-671
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-670-2

Πράξη: Έγκριση τροποιποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στη συνοικία "Καπακλί" "
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 550
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποιποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στη συνοικία "Καπακλί" παρά τη διασταύρωση των οδών Βόλου - Λαρίσης και Μιτροπολίτου Ιωακείμ"
Τόμος: 37, σελ. σ. 671-673
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-671-3

Πράξη: Έγκριση τροποιποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στη συνοικία "Λεύκα" "
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 551
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποιποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στη συνοικία "Λεύκα" παρά την οδό Ιωλκού "
Τόμος: 37, σελ. σ. 673-674
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-673-2

Πράξη: Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για τον κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 552
Περιεχόμενα: Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής που αφορά τον κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Φιλαρμονικής
Τόμος: 37, σελ. σ. 674-675
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-674-2

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 553
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 1955-1956
Τόμος: 37, σελ. σ. 675-676
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-675-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 49 / 17/12/1956
Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα γεύματος που έγινε προς τιμή του Αντιδημάρχου Λευκωσίας Κύπρου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 554
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.496δρχ για έξοδα γεύματος που έγινε προς τιμή του Αντιδημάρχου Λευκωσίας Κύπρου
Τόμος: 37, σελ. σ. 677-678
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-677-2

Πράξη: Ορισμός του Δημ. Συμβούλου Οδυσσέα Φαφίτη ως μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίο
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 555
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημ. Συμβούλου Οδυσσέα Φαφίτη ως μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίο με αναπληρωτή τον Φίλιππο Ευαγγελόπουλο
Τόμος: 37, σελ. σ. 678-679
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-678-2

Πράξη: Έγκριση γενομένης απουσίας του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 556
Περιεχόμενα: Έγκριση γενομένης απουσίας του Δημάρχου στην Αθήνα και καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωση
Τόμος: 37, σελ. σ. 679
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-679-1

Πράξη: Διαγραφή βεβαιωθέντων ασφαλίστρων σε βάρος ενοικιαστών καταστημάτων του πρώην Δημαρχιακού Μεγάρου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 557
Περιεχόμενα: Διαγραφή βεβαιωθέντων ασφαλίστρων 103,50δρχ σε βάρος ενοικιαστών καταστημάτων του πρώην Δημαρχιακού Μεγάρου
Τόμος: 37, σελ. σ. 679-680
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-679-2

Πράξη: Ψήφιση πιστώσεως για τη διάνοιξη οδών, ακραίων συνοικιών από μηχανικά μέσα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 558
Περιεχόμενα: Ψήφιση πιστώσεως 9.300δρχ για τη διάνοιξη οδών, ακραίων συνοικιών από μηχανικά μέσα
Τόμος: 37, σελ. σ. 680-681
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-680-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για αξία δυο λευκωμάτων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 559
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 450δρχ για αξία δυο λευκωμάτων, προσφερθέντων εις τους πλιάρχους Αμερικάνικων πολεμικών
Τόμος: 37, σελ. σ. 681
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-681-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία αθλοτηθέντος επάθλου στο νικήτή του διάπλου του Παγασητικού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 560
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 200δρχ για την αξία αθλοτηθέντος επάθλου στο νικήτή του διάπλου του Παγασητικού
Τόμος: 37, σελ. σ. 681-682
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-681-2

Πράξη: Τροποποίηση της αποφ. που αφορά την αγορά 2 αυτοκινήτων FORD
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 561
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της αποφ.542/56 που αφορά την αγορά 2 αυτοκινήτων FORD
Τόμος: 37, σελ. σ. 682-684
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-682-3

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αναστήλωση του Ηρώου που έπεσε λόγω του σεισμού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 562
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.200δρχ για την αναστήλωση του Ηρώου που έπεσε λόγω του σεισμού
Τόμος: 37, σελ. σ. 684
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-684-1

Πράξη: Έγκριση χορηγήσεως Δώρου Χριστουγέννων στο μηχανικό του Δήμου και στους ιερείς, ψάλτες και του νεωκόρου του Ι.Ν Νεκροταφείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 563
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγήσεως Δώρου Χριστουγέννων στο μηχανικό του Δήμου και στους ιερείς, ψάλτες και του νεωκόρου του Ι.Ν Νεκροταφείου
Τόμος: 37, σελ. σ. 684-685
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-684-2

Πράξη: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. που αφορλα την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 564
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ' αριθμ.56/56 απόφασης του Δ.Σ. που αφορλα την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οι. Έτους 1955-56
Τόμος: 37, σελ. σ. 685
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-685-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά πινάκων ζωγραφικής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 565
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.600δρχ για την αγορά πινάκων ζωγραφικής
Τόμος: 37, σελ. σ. 685-686
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-685-2

Πράξη: Έγκριση προγράμματος εκτελεσθέντων τεχνικών έργων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 566
Περιεχόμενα: Έγκριση προγράμματος εκτελεσθέντων τεχνικών έργων κατά το έτος 1957
Τόμος: 37, σελ. σ. 686-688
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-686-3

Πράξη: Έγκριση διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης εορτής για τα τέκνα των εργατουπαλλήλων του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 567
Περιεχόμενα: Έγκριση διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης εορτής ηια τα τέκνα των εργατουπαλλήλων του Δήμου
Τόμος: 37, σελ. σ. 688
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-688-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος προς την Κυβέρνηση που ζητά τη βοήθεια της για την ανοικοδόμηση του Βόλου μετά τους σεισμούς
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 568
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος προς την Κυβέρνηση που ζητά τη βοήθεια της για την ανοικοδόμηση του Βόλου μετά τους σεισμούς
Τόμος: 37, σελ. σ. 689-695
Σημεία Πρόσβασης:
: Μπαλλής, Δημήτριος
Στέφας, Πέτρος
Αλεξίου, Παρμενίων
Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Ζήσης, Κωνσταντίνος
Νάσος, Γεώργιος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-689-7

Πράξη: Έκφραση παράκλησης προς το αρμόδιο Υπουργείο
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 569
Περιεχόμενα: Έκφραση παράκλησης προς το αρμόδιο Υπουργείο, όπως μειώσει το εμβαδόν των οικοδομήσιμων μέτρων στη συνοικία Νεαπόλεως Βόλου από 300μ σε 150μ
Τόμος: 37, σελ. σ. 695
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-695-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την υποδοχή της Α.Μ. της Βασίλισσας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 570
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 3.198,50δρχ για την υποδοχή της Α.Μ. της Βασίλισσας
Τόμος: 37, σελ. σ. 695-696
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-695-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τη φιλοξενία του Δημάρχου του Ροστώβ και της ακολουθίας του
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 571
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 21.305,20δρχ για τη φιλοξενία του Δημάρχου του Ροστώβ και της ακολουθίας του
Τόμος: 37, σελ. σ. 696
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-696-1

Πράξη: Έγκριση γενομένης δαπάνης για τη δεξίωση των αξιωματικών Αμερικάνικων πολεμικών πλοίων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 572
Περιεχόμενα: Έγκριση γενομένης δαπάνης 1.509δρχ για τη δεξίωση των αξιωματικών Αμερικάνικων πολεμικών πλοίων που κατέπλευσαν εις τον λιμένα
Τόμος: 37, σελ. σ. 696-697
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-696-2

Πράξη: Έγκριση πιστώσεως για την αξία ηλεκτρικής ενέργειας για τον φωτισμό και την κίνηση των αντλιοστασίων και ηλεκτρικού τροφοδοτικών εγκαταστάσεων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 573
Περιεχόμενα: Έγκριση πιστώσεως 125.500δρχ για την αξία ηλεκτρικής ενέργειας για τον φωτισμό και την κίνηση των αντλιοστασίων και ηλεκτρικού τροφοδοτικών εγκαταστάσεων
Τόμος: 37, σελ. σ. 697
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-697-1

Πράξη: Έγκριση χορηγήσεως εξόδων κηδείας στην σύζυγο του αποβιώσαντα Δημ. Υπαλλήλου Αλέξαντρου Σωτηρίου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 574
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγήσεως εξόδων κηδείας στην σύζυγο του αποβιώσαντα Δημ. Υπαλλήλου Αλέξαντρου Σωτηρίου
Τόμος: 37, σελ. σ. 697-698
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-697-2

Πράξη: Ορισμός του Δημ. Συμβούλου Αθανασίου Ιατρούλη ως μέλος της Επιτροπής για την παραλαβή έργων οδοποιίας εργολαβίας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 575
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημ. Συμβούλου Αθανασίου Ιατρούλη ως μέλος της Επιτροπής για την παραλαβή έργων οδοποιίας εργολαβίας Γ. Διαμαντέλλου και αξίας άνω των 300.000δρχ
Τόμος: 37, σελ. σ. 698
Σημεία Πρόσβασης:
: Ιατρούλης, Αθανάσιος
: Διαμαντέλλος, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-698-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 576
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της υπηρεσίας Σταθμικών και Μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου
Τόμος: 37, σελ. σ. 698-699
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9038-698-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 577
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της Δημοτικής Φρουταγοράς
Τόμος: 37, σελ. σ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-1-1,

Πράξη: Σύσταση συνεργείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 578
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων
Τόμος: 37, σελ. σ. 1-2
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-1-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 579
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 37, σελ. σ. 2-3
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-2-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 580
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη κίνηση των αυτοκινήτων του Δήμου
Τόμος: 37, σελ. σ. 3-4
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-3-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 581
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία του αμαξοστασίου
Τόμος: 37, σελ. σ. 4-5
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-4-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 582
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της πετρελαιομηχανή του αντλιοστασίου της Ν. Δημητριάδας
Τόμος: 37, σελ. σ. 5-6
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-5-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 583
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη φύλαξη του αναδασωθέντος λόφου της Γορίτσας
Τόμος: 37, σελ. σ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-6-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 584
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη διανομή ύδατος
Τόμος: 37, σελ. σ. 6-7
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-6-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 585
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη καθαριότητα οδών και πλατειών της πόλης
Τόμος: 37, σελ. σ. 7-8
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-7-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 586
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία του Δημοτικού Βρεφοκομείου
Τόμος: 37, σελ. σ. 8-9
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-8-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 587
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τον καθαρισμό οχετών και υπονόμων της πόλης
Τόμος: 37, σελ. σ. 9-10
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-9-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 588
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για την επισκευή βάβών των τοπικών δικτύων υδρεύσεως της πόλεως
Τόμος: 37, σελ. σ. 10-11
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-10-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 589
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου δυο οδηγών των καταβρεχτήρων του Δήμου
Τόμος: 37, σελ. σ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-11-1

Πράξη: Επιστολή του Αργ. Φιλιππίδη στην οποία κάνει γνωστό την παραίτησή του από μέλος της Επιτροπής της Λαϊκής Βιβλιοθήκης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 590
Περιεχόμενα: Επιστολή του Αργ. Φιλιππίδη στην οποία κάνει γνωστό την παραίτησή του από μέλος της Επιτροπής της Λαϊκής Βιβλιοθήκης. Το Δ.Σ. ευχαριστεί τον κ. Αργύρη Φιλιππίδη για τη βοήθειά του και τον παρακαλεί να μην εμμείνει στην παραίτησή του.
Τόμος: 37, σελ. σ. 11-15
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-11-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 50 / 28/12/1956
Πράξη: Το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια του προς τον Δημ. Σύμβουλο κ. Χρήστο Μακρή
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 591
Περιεχόμενα: Το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια του προς τον Δημ. Σύμβουλο κ. Χρήστο Μακρή για τον απονεμηθέντα σε αυτόν έπαινον από την Ακαδημία Αθηνών για τη διάσωση και διατήρηση των λαογραφικών κειμηλίων
Τόμος: 38, σελ. σ. 16
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-16-1

Πράξη: Έγκριση απόδοσης ποσού στο ΙΚΑ για συνταξιοδότηση της τέως οδοκαθαρίστριας του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 592
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ποσού 1.090,80δρχ στο ΙΚΑ για συνταξιοδότηση της τέως οδοκαθαρίστριας του Δήμου, Μαρίνας Τύρα
Τόμος: 38, σελ. σ. 16-17
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-16-2

Πράξη: Έγκριση αγοράς ελαστικών αυτοκινήτου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 593
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς ελαστικών αυτοκινήτου χωρίς δημοπρασία, λόγω ενός και μόνου πλειοδότη
Τόμος: 38, σελ. σ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-17-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης ποσού από τον Προϋπολογισμό για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής του Ιερού Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου λ
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 594
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ποσού 75.000δρχ από τον Προϋπολογισμό του οικ. Έτους 1955-56 για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής του Ιερού Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου λόγω των σεισμών, δια απευθείας ανάθεση σε εργολάβο λόγω του κατεπέιγοντος του θέματος
Τόμος: 38, σελ. σ. 17-18
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-17-2

Πράξη: Εξουσιόδοτηση του Δημάρχουκατά τη ψήφιση νόμου περί συστάσεως "Οργανισμού Ύδρευσης Βόλου""
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 595
Περιεχόμενα: Εξουσιόδοτηση του Δημάρχου εν λευκώ να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του Δήμου κατά τη ψήφιση νόμου περί συστάσεως "Οργανισμού Ύδρευσης Βόλου"
Τόμος: 38, σελ. σ. 18-19
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-18-2

Πράξη: Ψήφισμα του Δ.Σ. προς την κυβέρνηση
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 596
Περιεχόμενα: Ψήφισμα του Δ.Σ. προς την κυβέρνηση στο οποίο ζητά α) τη δια νόμου υποταγή της αστικής λεωφορειακής συγκοινωνίας στο Δήμο β) τη Διχοτόμηση του αντιτίμου των εισητηρίων της αστικής λεωφορειακής γραμμής 1 και 3 γ) τη καθιέρωση μειωμένων μαθητικών εισητηρίων στις αστικές λεωφορειακές γραμμές
Τόμος: 38, σελ. σ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-19-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής γενομένων καρατήσεων 10% σε διαφόρους εργολάβους
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 597
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής γενομένων καρατήσεων 10% σε διαφόρους εργολάβους λόγω εγγυήσεως για την κατασκευή ή επισκευή δημοτικών έργων μέσω αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 1955-56
Τόμος: 38, σελ. σ. 19-23
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-19/5,

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πιστώσεων με αναμόρφωση του Προϋπολογισμού για την αγορά βενζίνης και πετρελαίου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 598
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πιστώσεων με αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 1955-56, άνευ δημοπρασίας για την αγορά βενζίνης και πετρελαίου
Τόμος: 38, σελ. σ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-23-1,

Πράξη: Έγκριση διάθεσης ποσού με αναμόρφωση του Προϋπολογισμού , για την πληρωμή ηλεκτρικής ενέργειας και φωτισμού για την λειτουργία των αντλιοστασίων Ύδρευσης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 599
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ποσού με αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 1955-56, για την πληρωμή ηλεκτρικής ενέργειας και φωτισμού για την λειτουργία των αντλιοστασίων Ύδρευσης
Τόμος: 38, σελ. σ. 23-24
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-23-2,

Πράξη: Απόφαση κατάργησης της αποφάσης του Δ.Σ. και επαναφορά εν ισχύ της απόφασης που αφορά τον καθορισμό τέλους καθαριότητας στις οικοδομές και στα τροχοφόρα και τροποποίηση των τελών τροχοφόρων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 600
Περιεχόμενα: Απόφαση κατάργησης της υπ' αριθμ.166/55 αποφάσης του Δ.Σ. και επαναφορά εν ισχύ της υπ' αριθμ.1361/54 απόφασης που αφορά τον καθορισμό τέλους καθαριότητας στις οικοδομές και στα τροχοφόρα και τροποποίηση των τελών τροχοφόρων
Τόμος: 38, σελ. σ. 24-26
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-24-3,

Πράξη: Έγκριση καθορισμού ποσού για τέλος φωτισμού 2
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 601
Περιεχόμενα: Έγκριση καθορισμού ποσού για τέλος φωτισμού 20% επί του τέλους καθαριότητας
Τόμος: 38, σελ. σ. 26-27
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-26-2,

Πράξη: Τροποποίση απόφασης του Δ.Σ. για τον καθορισμό τέλους χρήσεως οδών, πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων της πόλεως
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 602
Περιεχόμενα: Τροποποίση απόφασης του Δ.Σ. για τον καθορισμό τέλους χρήσεως οδών, πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων της πόλεως
Τόμος: 38, σελ. σ. 27-28
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-27-2,

Πράξη: Έγκριση υποβολής τέλους επί των ιδιωτικών αυτοκινήτων για την κατασκευή ή επισκευή των δημοτικών οδών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 603
Περιεχόμενα: Έγκριση υποβολής τέλους επί των ιδιωτικών αυτοκινήτων για την κατασκευή ή επισκευή των δημοτικών οδών
Τόμος: 38, σελ. σ. 28-29
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-28-2,

Πράξη: Έγκριση υποβολής φόρου 10% επί των εισητηρίων των λεωφορείων των γραμμών 1,2 και 3
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 604
Περιεχόμενα: Έγκριση υποβολής φόρου 10% επί των εισητηρίων των λεωφορείων των γραμμών 1,2 και 3, το οποίο να μην υπερβαίνει τα δέκα λεπτά (0,10)
Τόμος: 38, σελ. σ. 28-29
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-28-2,

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης της Α Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Μαγνησίας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 605
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης της Α Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Μαγνησίας του ποσού των 15.000δρχ για την έκδοση του βιβλίου "Ο Βόλος και το Πήλιον"
Τόμος: 38, σελ. σ. 29-30
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-29-2,

Πράξη: Αναβολή του θέματος ψήφισης κανονισμού εργασιών του Δ.Σ
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης:
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος ψήφισης κανονισμού εργασιών του Δ.Σ.
Τόμος: 38, σελ. σ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-30-1,

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως πλησίον του Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου της συνοικίας Νέας Δημητριάδας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 606
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως πλησίον του Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου της συνοικίας Νέας Δημητριάδας, για τη διάνοιξη παρόδου 6μ. Όπως εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Παναγ. Κούτση
Τόμος: 38, σελ. σ. 30-31
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-30-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στη συνοικία " Καλλιθέα" "
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θ.
Αριθμός Απόφασης: 607
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στη συνοικία " Καλλιθέα" παρά το τέρμα της οδού Καρτάλη, για τη διάνοιξη παρόδου 5μ, όπως εμφαίνεται εις το τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Χρήστου Τασούλα "
Τόμος: 38, σελ. σ. 31-32
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9039-31-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων