Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (1960)Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου 1960
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1960
Επίπεδο περιγραφής: Έτος
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 39, 40

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 18 / 18/1/1960
Πράξη: Ανάγνωση επιστολής του Πρεσβευτή των Η.Π.Α.
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 187a
Περιεχόμενα: Ανάγνωση ευχαριστήριας επιστολής του Πρεσβευτή των Η.Π.Α. στην Αθήνα για μήνυμα φιλίας του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου προς τον Πρόεδρο Αϊζενχάουερ
Τόμος: 39, σελ. σ. 551-551
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-551-1

Πράξη: Ανάγνωση εγγράφου της Δασικής Υπηρεσίας
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 187b
Περιεχόμενα: Ανάγνωση εγγράφου της Δασικής Υπηρεσίας σχετικά με την αμοιβή του φύλακα του αναδασωθέντος λόφου Γορίτσας
Τόμος: 39, σελ. σ. 551-552
Σημεία Πρόσβασης:
: Δερβένης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-551-2

Πράξη: Ανάγνωση υπομνήματος με το οποίο επιρρίπτουν ευθύνες
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 187c
Περιεχόμενα: Ανάγνωση υπομνήματος των εκτάκτως ασχοληθέντων στα έργα του Δήμου με χρηματοδότηση του Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας, με το οποίο επιρρίπτουν ευθύνες σε κάποιους Δημοτικούς Συμβούλους για τη διακοπή της οικονομικής ενίσχυσης της Κυβέρνησης, συζήτηση και διακοπή της συνεδρίασης
Τόμος: 39, σελ. σ. 552-557
Σημεία Πρόσβασης:
: Δερβένης, Κωνσταντίνος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Μακρής, Χρήστος
Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Μιχαηλίδης, Νικόλαος
Αργυρίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-552-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 25/1/1960
Πράξη: Έγκριση υπογραφής χρησιδανείου για τη διέλευση αγωγού σύνδεσης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Έγκριση υπογραφής συμβάσεως χρησιδανείου μεταξύ Δήμου Βόλου και Σ.Ε.Κ. για τη διέλευση αγωγού σύνδεσης του δικτύου της πόλης με το δίκτυο Παλαιών από την περιοχή των Σ.Ε.Κ.
Τόμος: 39, σελ. σ. 558-559
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-558-2

Πράξη: Έγκριση μίσθωσης οικίας του Δημοτολογίου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: Έγκριση μίσθωσης οικίας για την εγκατάσταση του συνεργείου του Δημοτολογίου
Τόμος: 39, σελ. σ. 559-560
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-559-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Γεώργιου Καρμίρη στην Αθήνα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του δημοτικού υπαλλήλου Γεώργιου Καρμίρη στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 39, σελ. σ. 560-561
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-560-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Χριστόφορος Παπαδημητρίου στα Τρίκαλα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του δημοτικού υπαλλήλου Χριστόφορος Παπαδημητρίου στα Τρίκαλα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 39, σελ. σ. 561-561
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-561-1

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 192
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης για τη διοργάνωση του Βολιώτικου Καρναβαλιού με το ποσό των 10.000 δρχ.
Τόμος: 39, σελ. σ. 561-562
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-561-2

Πράξη: Ανάγνωση επιστολής των πλημμυροπαθών Κομοτηνής
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 192a
Περιεχόμενα: Ανάγνωση ευχαριστήριας επιστολής των πλημμυροπαθών Κομοτηνής για το ενδιαφέρον του Δημάρχου Βόλου
Τόμος: 39, σελ. σ. 562-562
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-562-1

Πράξη: Ανακοίνωση απόφασης του Νομάρχη Μαγνησίας
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 192b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση απόφασης του Νομάρχη Μαγνησίας με την οποία επιβάλλεται πειθαρχική ποινή τρίμηνης αργίας στον Δημοτικό Σύμβουλο Εμμανουήλ Παντελίδη και σχετική συζήτηση
Τόμος: 39, σελ. σ. 562-565
Σημεία Πρόσβασης:
: Δερβένης, Κωνσταντίνος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Κονταράτος, Ιωάννης
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-562-4

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα έξοδα της Χριστουγεννιάτικης γιορτής
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 193
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 6.716,40 δρχ. για τα έξοδα της Χριστουγεννιάτικης γιορτής που έγινε για τα παιδιά των εργατοϋπαλλήλων του Δήμου
Τόμος: 39, σελ. σ. 565-565
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-565-1

Πράξη: Έγκριση αντικατάστασης του εκπροσώπου του Δήμου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 194
Περιεχόμενα: Έγκριση αντικατάστασης του παραιτηθέντος εκπροσώπου του Δήμου στη Νομαρχιακή Επιτροπή καταπολέμησης του αναλφαβητισμού Κωνσταντίνου Ζούμπου από τον Δημοτικό Σύμβουλο Αθανάσιο Βανέζη
Τόμος: 39, σελ. σ. 565-566
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-565-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης αδείας για προσθήκη σε οικοδομή
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 195
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης αδείας για προσθήκη δωματίου σε ρυμοτομούμενη οικοδομή επί των οδών Δημητριάδος και Αθανασίου Διάκου, επιπλέον του εγκριθέντος αρχικού όγκου
Τόμος: 39, σελ. σ. 566-568
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-566-3

Πράξη: Έγκρισηδημοτικών έργων
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 196
Περιεχόμενα: Έγκριση του προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων για το έτος 1960
Τόμος: 39, σελ. σ. 568-574
Σημεία Πρόσβασης:
: Κονταράτος, Ιωάννης
Βανέζης, Αθανάσιος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Βακαλούδης, Παναγιώτης
Αντωνιάδης, Απόστολος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Μακρής, Χρήστος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-568-7

Πράξη: Έγκριση εκποίησης καθαριότητας της πόλης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 197
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης των συλλεγομένων από την υπηρεσία καθαριότητας της πόλης απορριμμάτων και καθορισμός των όρων της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 39, σελ. σ. 574-577
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-574-4

Πράξη: Έγκριση προμήθειας φωνοληπτικού μηχανήματος
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 198
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας φωνοληπτικού μηχανήματος για την ηχογράφηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόμος: 39, σελ. σ. 577-577
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-577-1

Πράξη: Καθορισμός μετονομασίας οδού
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 199
Περιεχόμενα: Καθορισμός μετονομασίας της οδού που μετονομάστηκε σε Γεωργίου Καρτάλη με την υπ' αρ. 1029/58 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόμος: 39, σελ. σ. 577-580
Σημεία Πρόσβασης:
: Κονταράτος, Ιωάννης
Μακρής, Χρήστος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-581-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 8/2/1960
Πράξη: Αποδοχή δανείου για τη διάνοιξη της βατότητας της αγροτικής οδού
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 200
Περιεχόμενα: Αποδοχή δανείου 100.000 δρχ. από το Νομαρχιακό Ταμείο Μαγνησίας για τη διάνοιξη και βελτίωση της βατότητας της αγροτικής οδού σύνδεσης της συνοικίας Νεάπολης με την επαρχιακή οδό Βόλου Διμηνίου
Τόμος: 39, σελ. σ. 581-582
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-582-3

Πράξη: Αποδοχή δανείουγια τη διάνοιξη της αγροτικής οδού
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 201
Περιεχόμενα: Αποδοχή δανείου 85.000 δρχ. από το Νομαρχιακό Ταμείο Μαγνησίας για τη διάνοιξη και βελτίωση της βατότητας της αγροτικής οδού σύνδεσης του συνοικισμού Τσιμπούκη με τον συνοικισμό Χρυσοχοίδη
Τόμος: 39, σελ. σ. 582-584
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-582-2

Πράξη: Αποδοχή δανείουγια την κατασκευή δεξαμενής
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 202
Περιεχόμενα: Αποδοχή δανείου 85.000 δρχ. από το Νομαρχιακό Ταμείο Μαγνησίας για την κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης ύδατος για την ύδρευση της συνοικίας Νέας Δημητριάδας
Τόμος: 39, σελ. σ. 584-585
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-584-2

Πράξη: Αποδοχή δανείου για την εκτέλεση δεύτερης γεώτρησης
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 203
Περιεχόμενα: Αποδοχή δανείου 85.000 δρχ. από το Νομαρχιακό Ταμείο Μαγνησίας για την εκτέλεση δεύτερης γεώτρησης προς ύδρευση της συνοικίας Νέας Δημητριάδας
Τόμος: 39, σελ. σ. 585-586
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-585-2

Πράξη: Αποδοχή δανείου για την κατασκευή ουρητηρίου
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 204
Περιεχόμενα: Αποδοχή δανείου 30.000 δρχ. από το Νομαρχιακό Ταμείο Μαγνησίας για την κατασκευή κοινόχρηστου ουρητηρίου - αφοδευτηρίου στη συνοικία Αγίων Αναργύρων
Τόμος: 39, σελ. σ. 587-588
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-587-2

Πράξη: Αποδοχή δανείου για την εκτέλεση έργου στη συνοικία Νεάπολης
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 205
Περιεχόμενα: Αποδοχή δανείου 85.000 δρχ. από το Νομαρχιακό Ταμείο Μαγνησίας για την εκτέλεση εξυγιαντικού έργου στη συνοικία Νεάπολης, δηλαδή κατασκευή οχετού αποχέτευσης στην οδό Νεαπόλεως από της οδού Βόλου - Λαρίσης μέχρι Σκουφά
Τόμος: 39, σελ. σ. 588-589
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-588-2

Πράξη: Αποδοχή δανείου για την εκτέλεση έργου στη συνοικία Νεάπολης,
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 206
Περιεχόμενα: Αποδοχή δανείου 100.000 δρχ. από το Νομαρχιακό Ταμείο Μαγνησίας για την εκτέλεση εξυγιαντικού έργου στη συνοικία Νεάπολης, δηλαδή κατασκευή οχετού αποχέτευσης Βόλου - Λαρίσης από χειμάρρου Κραυσίδωνα μέχρι της οδού Νεαπόλεως
Τόμος: 39, σελ. σ. 589-591
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-589-3

Πράξη: Έγκριση κατάργησης υφιστάμενης δίκης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 207
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβιβασμού και κατάργησης υφιστάμενης δίκης μεταξύ Δήμου Βόλου και Στυλιανού Κεχαγιά
Τόμος: 39, σελ. σ. 591-594
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-591-4

Πράξη: Έγκριση συμβιβασμού
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 208
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβιβασμού μεταξύ Δήμου Βόλου και Μαρίας, συζύγου Ζήση Γαϊτανά
Τόμος: 39, σελ. σ. 594-596
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-594-3

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης οικήματος για το Δημαρχείο
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 209
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης οικήματος για την εγκατάσταση του Δημαρχείου, μετά από επερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου Δημοσθένη Γατζόπουλου
Τόμος: 39, σελ. σ. 596-598
Σημεία Πρόσβασης:
: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-596-3

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου προς οικονομική του ενίσχυση
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 209a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Πολεμιστών προς οικονομική του ενίσχυση
Τόμος: 39, σελ. σ. 598-598
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-598-1

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου για έργα εξωραϊσμού στη συνοικία
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 209b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίων Αναργύρων σχετικά με έργα εξωραϊσμού στη συνοικία
Τόμος: 39, σελ. σ. 598-599
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-598-2

Πράξη: Ανακοίνωση επιστολής για δωρεάν ιατρικής φροντίδας
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 209c
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση επιστολής της Χειρουργικής Κλινικής Γεννηματά - Παπαϊωάννου σχετικά με την δωρεάν παροχή ιατρικής φροντίδας σε απόρους ασθενείς
Τόμος: 39, σελ. σ. 599-599
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-599-1

Πράξη: Συζήτηση για κατάργηση της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 210
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την πιθανή κατάργηση της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου - Καλαμπάκας και απόφαση έκτακτης σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου για το ζήτημα αυτό με συμμετοχή των αρχών της πόλης, των βουλευτών, των οργανώσεων, του Τύπου, των Προεδρείων των σιδηροδρομικών κλπ.
Τόμος: 39, σελ. σ. 599-601
Σημεία Πρόσβασης:
: Κονταράτος, Ιωάννης
Αργυρίου, Κωνσταντίνος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Καρακατσάνης, Χαράλαμπος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Μπουκουβάλας, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-599-3

Πράξη: Αναβολή ανακοίνωσης για τα δημοτικα καταστημάτα
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 210a
Περιεχόμενα: Αναβολή ανακοίνωσης έκθεσης της επιτροπής Δημοτικών Συμβούλων για το ζήτημα των δημοτικών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών
Τόμος: 39, σελ. σ. 601-601
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-601-1

Πράξη: Έγκριση απόδοσης ποσού. στο Ι.Κ.Α.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 211
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ποσού 1.536 δρχ. στο Ι.Κ.Α. από κρατήσεις για τη συνταξιοδότηση του πρώην τακτικού δημοτικού υπαλλήλου Παναγιώτη Μιχαηλίδη
Τόμος: 39, σελ. σ. 601-602
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-601-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Χαράλαμπου Καρακατσάνη
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 212
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Χαράλαμπου Καρακατσάνη στην Επιτροπή παραλαβής δημοτικών έργων αξίας 5.000 - 50.000 δρχ. και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Δημήτριου Δάμτσα ως αναπληρωτή του
Τόμος: 39, σελ. σ. 602-602
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-602-1

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Ευστάθιου Παπανδρέου
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 213
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Ευστάθιου Παπανδρέου στην Επιτροπή παραλαβής δημοτικών έργων αξίας 50.000 - 300.000 δρχ. και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Απόστολου Αντωνιάδη ως αναπληρωτή του
Τόμος: 39, σελ. σ. 602-602
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-602-1

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Δημοσθένη Γατζόπουλου
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 214
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Δημοσθένη Γατζόπουλου στην Επιτροπή παραλαβής δημοτικών έργων αξίας άνω των 300.000 δρχ. και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Ζούμπου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 39, σελ. σ. 602-603
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-602-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την Ανωτέρας Σχολής Εθνικής Αμύνης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 215
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.853 δρχ. για γεύμα προς τους μαθητές της Ανωτέρας Σχολής Εθνικής Αμύνης
Τόμος: 39, σελ. σ. 603-603
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-603-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης δίσκου μνημοσύνου
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 216
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 250 δρχ. για την αξία ενός δίσκου μνημοσύνου που τελέστηκε για τα θύματα του Δεκεμβριανού κινήματος
Τόμος: 39, σελ. σ. 603-604
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-603-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό των Θεοφανίων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 217
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. για τον εορτασμό των Θεοφανίων
Τόμος: 39, σελ. σ. 604-604
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-604-1

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης για ρυμοτομούμενη οικοδομή
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 218
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης της Ελευθερίας Μανιώτη για ρυμοτομούμενη οικοδομή της στην οδό Τσιτσιλιάνου
Τόμος: 39, σελ. σ. 604-605
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-604-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Μηχανικού στα Τρίκαλα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 219
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Μηχανικού του Δήμου στα Τρίκαλα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 39, σελ. σ. 605-606
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-605-2

Πράξη: Έγκριση παραλαβής της υπηρεσίας ύδρευσης της πόλης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 220
Περιεχόμενα: Έγκριση παραλαβής από τον Δήμο Βόλου της υπηρεσίας ύδρευσης της πόλης
Τόμος: 39, σελ. σ. 606-608
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Καρακατσάνης, Χαράλαμπος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Τζάνος, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-606-3

Πράξη: Αναβολή του θέματος περί παραχώρησης του οικοπέδου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 220a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί παραχώρησης του οικοπέδου όπου βρισκόταν το κατεδαφισθέν από τους σεισμούς Δημαρχιακό Μέγαρο
Τόμος: 39, σελ. σ. 608-608
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-608-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 4/3/1960
Πράξη: Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα του Δημάρχου
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 221
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων Κλαψόπουλου και Δερβένη για συζήτηση του θέματος της αποζημίωσης του Δήμου από την εξαγορά από τη Δ.Ε.Η. των εγκαταστάσεων της τέως Ηλεκτρικής Εταιρίας Βόλου
Τόμος: 39, σελ. σ. 609-610
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-609-2

Πράξη: Απόφαση διακοπής της συνεδρίασης του Δήμου
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 222
Περιεχόμενα: Απόφαση διακοπής της συνεδρίασης και μετάθεση του θέματος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1960 σε προσεχή συνεδρίαση
Τόμος: 39, σελ. σ. 610-610
Σημεία Πρόσβασης:
: Δερβένης, Κωνσταντίνος
Κονταράτος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-610-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 9/3/1960
Πράξη: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό του Δήμου
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 223
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 1960 και απόφαση διακοπής της συνεδρίασης με μετάθεση του θέματος σε προσεχή συνεδρίαση
Τόμος: 39, σελ. σ. 611-615
Σημεία Πρόσβασης:
: Βανέζης, Αθανάσιος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Τζάνος, Ευάγγελος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Κονταράτος, Ιωάννης
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Μακρής, Χρήστος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-611-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 17/3/1960
Πράξη: Ματαίωση της συνεδρίασης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 223a
Περιεχόμενα: Ματαίωση της συνεδρίασης λόγω έλλειψης νόμιμης απαρτίας
Τόμος: 39, σελ. σ. 616-616
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-616-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 22/3/1960
Πράξη: Ματαίωση της συνεδρίασης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 223b
Περιεχόμενα: Ματαίωση της συνεδρίασης λόγω έλλειψης νόμιμης απαρτίας
Τόμος: 39, σελ. σ. 616-616
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-616-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 28/3/1960
Πράξη: Έγκριση μίσθωσης οικίας
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 224
Περιεχόμενα: Έγκριση μίσθωσης οικίας για την εγκατάσταση του συνεργείου του Δημοτολογίου για το διάστημα 1/1-31/12/1960
Τόμος: 39, σελ. σ. 617-618
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-617-2

Πράξη: Έγκριση μίσθωσης οικίας
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 225
Περιεχόμενα: Έγκριση μίσθωσης οικίας για την εγκατάσταση της 83ης Στρατιωτικής Διοικήσεως για το διάστημα 1/4/1960-31/3/1962
Τόμος: 39, σελ. σ. 618-619
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-618-2

Πράξη: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 226
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου διάνοιξης και βελτίωσης της βατότητας της αγροτικής οδού σύνδεσης του συνοικισμού Νέας Δημητριάδας με την Εθνική οδό Βόλου - Αγριάς
Τόμος: 39, σελ. σ. 619-620
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-619-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης για ρυμοτόμηση ακινήτου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 227
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης της Αριάδνης, χήρας Αλέξανδρου Βασιλειάδη, για ρυμοτόμηση ακινήτου της προς διάνοιξη της οδού Κοραή
Τόμος: 39, σελ. σ. 620-621
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-620-2

Πράξη: Ανάγνωση του Δημοτικού Συμβούλου Παναγιώτη Βακαλούδη
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 227d
Περιεχόμενα: Ανάγνωση επερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Παναγιώτη Βακαλούδη σχετικά με τη μη εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 2ας Ιουνίου 1960 των θεμάτων της μη πραγματοποιηθείσης συνεδρίασης της 9ης Μα'ί'ου και απάντηση
Τόμος: 39, σελ. σ. 27-29
Σημεία Πρόσβασης:
: Βακαλούδης, Παναγιώτης
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Αντωνιάδης, Απόστολος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Τζάνος, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-27-3

Πράξη: Έγκριση είσπραξης για την κατασκευή κρασπεδορείθρων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 228
Περιεχόμενα: Έγκριση είσπραξης του Δήμου από τους παρόδιους ιδιοκτήτες όσων δαπάνησε για την κατασκευή κρασπεδορείθρων σε διάφορες οδούς της πόλης
Τόμος: 39, σελ. σ. 621-623
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-621-3

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στο Ι.Κ.Α.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 229
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο Ι.Κ.Α. ποσού 2.407 δρχ. για τη συνταξιοδότηση του πρώην υπαλλήλου του Δήμου Περικλή Βενιέρη
Τόμος: 39, σελ. σ. 623-623
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-623-1

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στο Ι.Κ.Α.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 230
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο Ι.Κ.Α. ποσού 1.625 δρχ. για τη συνταξιοδότηση της πρώην υπαλλήλου του Δήμου Βασιλικής Δεσύπρη
Τόμος: 39, σελ. σ. 623-624
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-623-2

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στο Ι.Κ.Α.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 231
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο Ι.Κ.Α. ποσού 1.969 δρχ. για τη συνταξιοδότηση του πρώην υπαλλήλου του Δήμου Σπύρου Ευσταθίου
Τόμος: 39, σελ. σ. 624-625
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-624-2

Πράξη: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 232
Περιεχόμενα: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1960
Τόμος: 39, σελ. σ. 625-677
Σημεία Πρόσβασης:
: Φαφίτης, Οδυσσέας
Κονταράτος, Ιωάννης
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Βανέζης, Αθανάσιος
Καρακατσάνης, Χαράλαμπος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Μακρής, Χρήστος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Τζάνος, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-625-3

Πράξη: Καθορισμός εισιτηρίων των αστικών λεωφορείων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 233
Περιεχόμενα: Καθορισμός του τέλους επί των εισιτηρίων των αστικών λεωφορείων
Τόμος: 39, σελ. σ. 677-680
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-677-4

Πράξη: Καθορισμός των εξόδων παράστασης του Δημάρχου
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 234
Περιεχόμενα: Καθορισμός των εξόδων παράστασης του Δημάρχου
Τόμος: 39, σελ. σ. 680-680
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-680-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την πληρωμή των ΚΤΕΛ
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 235
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 4.000 δρχ. για την πληρωμή του προσωπικού των ΚΤΕΛ που θα ασχοληθεί με την εκκαθάριση και απόδοση στον Δήμο του ποσοστού από το αντίτιμο των εισιτηρίων για το χρονικό διάστημα 1/1-30/4/1960
Τόμος: 39, σελ. σ. 680-681
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-680-2

Πράξη: Έγκρισηπίστωσης ως αποζημίωση στη νοθοτρόφο
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 236
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 3.600 δρχ. ως αποζημίωση στη νοθοτρόφο Αναστασία Καροπούλου για τη συντήρηση εκθέτου του Δήμου για το έτος 1960
Τόμος: 39, σελ. σ. 681-681
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-681-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 237
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 175.000 δρχ. για την προμήθεια χωρίς δημοπρασία καυσίμων και λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου
Τόμος: 39, σελ. σ. 681-682
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-681-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για τα έξοδα του Νομοκτηνιάτρου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 238
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 7.000 δρχ. για τα οδοιπορικά έξοδα του Νομοκτηνιάτρου
Τόμος: 39, σελ. σ. 682-682
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-682-1

Πράξη: Έγκριση εσόδων του Δήμου για υποχρεωτικες δαπανες
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 239
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης μέρους των ειδικευμένων εσόδων του Δήμου για την αντιμετώπιση υποχρεωτικών δαπανών
Τόμος: 39, σελ. σ. 682-683
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-682-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 11/4/1960
Πράξη: Έγκριση καταβολής δώρου Πάσχα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 240
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής δώρου Πάσχα στους εργατοτεχνίτες των συνεργείων του Δήμου με βάση το καταβαλλόμενο σε αυτούς ημερομίσθιο
Τόμος: 39, σελ. σ. 684-685
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-684-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής δώρου Πάσχα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 241
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής δώρου Πάσχα στο προσωπικό του Νεκροταφείου και στον Μηχανικό του Δήμου Βόλου
Τόμος: 39, σελ. σ. 685-685
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-685-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής δώρου Πάσχα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 242
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής δώρου Πάσχα στους συνταξιούχους του Δήμου Βόλου
Τόμος: 39, σελ. σ. 685-685
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-685-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής στον Λεωνίδα Χειμώνα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 243
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον εργολάβο Λεωνίδα Χειμώνα εγγυητικής επιστολής του 2.000 δρχ.
Τόμος: 39, σελ. σ. 685-686
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-685-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης για την επισκευή του ασφαλτοτάπητα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 244
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την επισκευή και επίστρωση του ασφαλτοτάπητα της οδού Ερμού, προϋπολογισμού 75.000 δρχ.
Τόμος: 39, σελ. σ. 686-686
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-686-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την υποδοχή του Διαδόχου Κωνσταντίνου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 245
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.755, 60 δρχ. για την υποδοχή του Διαδόχου Κωνσταντίνου
Τόμος: 39, σελ. σ. 686-686
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-686-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για φάρμακα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 246
Περιεχόμενα: Έγκριση οφειλόμενης δαπάνης 3.419 δρχ. για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς κατά το διάστημα 17/8-31/12/1959
Τόμος: 39, σελ. σ. 686-687
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-686-2

Πράξη: Έγκριση ποσού για τη συμμετοχή αθλητών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 247
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ποσού 2.000 δρχ. για τη συμμετοχή αθλητών του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου σε αγώνες στις Θήβες
Τόμος: 39, σελ. σ. 687-687
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-687-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου ασφαλτόστρωσης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 248
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου ασφαλτόστρωσης με ελαφρύ τάπητα της οδού Κωνσταντά από Αχιλλέως μέχρι Ελ. Βενιζέλου, προϋπολογισμού 85.000 δρχ. και έγκριση της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 39, σελ. σ. 687-689
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-687-3

Πράξη: Έγκριση για την εκτέλεση διάνοιξης της αγροτικής οδού
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 249
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου διάνοιξης και βελτίωσης της βατότητας της αγροτικής οδού σύνδεσης της συνοικίας Νεάπολης με την επαρχιακή οδό Βόλου - Διμηνίου, προϋπολογισμού 140.000 δρχ. και έγκριση της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 39, σελ. σ. 689-691
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-689-3

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο οικοδομής
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 250
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης της Αγγελικής Δεσποτοπούλου για ρυμοτομούμενο τμήμα οικοδομής της προς διάνοιξη της οδού Τζάνου
Τόμος: 39, σελ. σ. 691-692
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-691-2

Πράξη: Αναβολή δημοπρασίας για την προμήθεια αυτοκινήτων καθαριότητας
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 250a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί έγκρισης διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια δύο αυτοκινήτων καθαριότητας και ενός επιβατικού
Τόμος: 39, σελ. σ. 692-692
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-692-1

Πράξη: Αναβολή παραχώρησης γηπέδου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 250b
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί παραχώρησης γηπέδου για την ανέγερση Στρατιωτικής Λέσχης
Τόμος: 39, σελ. σ. 692-692
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-692-1

Πράξη: Έγκριση νομιμοποίησης των Κωνσταντίνου Φιλίππου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 251
Περιεχόμενα: Έγκριση νομιμοποίησης των Κωνσταντίνου Φιλίππου και Ιωάννη Βόζα στο υπ' αρ. 18 εξωτερικό κατάστημα της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών και καθορισμός του μηνιαίου μισθώματος
Τόμος: 39, σελ. σ. 692-693
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-692-2

Πράξη: Έγκρισηαδείας του οδοκαθαριστή
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 252
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε χρήμα αδείας του οδοκαθαριστή Δ. Ζούμπερου, την οποία δεν έλαβε αν και δικαιούταν
Τόμος: 39, σελ. σ. 693-693
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-693-1

Πράξη: Αναβολή καθιέρωσης εορτασμού της 2ας Νοεμβρίου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 252a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί καθιέρωσης εορτασμού της 2ας Νοεμβρίου ως επετείου της απελευθέρωσης της Θεσσαλίας
Τόμος: 39, σελ. σ. 693-693
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-693-1

Πράξη: Αναβολή έγκρισης του προϋπολογισμού της Φιλαρμονικής
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 252b
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Φιλαρμονικής του Δήμου οικονομικού έτους 1960
Τόμος: 39, σελ. σ. 693-693
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-693-1

Πράξη: Αναβολή παραχώρησης του οικοπέδου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 252c
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί παραχώρησης του οικοπέδου όπου βρισκόταν το κατεδαφισθέν από τους σεισμούς Δημαρχιακό Μέγαρο
Τόμος: 39, σελ. σ. 694-694
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9040-694-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 2/5/1960
Πράξη: Έγκριση δαπάνης για ζωγραφικό πίνακα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 253
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.200 δρχ. για ζωγραφικό πίνακα που αγοράστηκε από την έκθεση του Θεολόγου Παλαιολόγου
Τόμος: 40, σελ. σ. 1-1
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-1-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 254
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 5.368,60 δρχ. για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου
Τόμος: 40, σελ. σ. 1-2
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-1-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση στην Πατριαρχική Αντιπροσωπεία
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 255
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.826,80 δρχ. για δεξίωση και προσφορά αναμνηστικών στην Πατριαρχική Αντιπροσωπεία
Τόμος: 40, σελ. σ. 2-2
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-2-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό του ΝΑΤΟ
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 256
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 420 δρχ. για τον εορτασμό της ημέρας του ΝΑΤΟ
Τόμος: 40, σελ. σ. 2-3
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-2-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 257
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 180 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στο μνημόσυνο των αγροτών στο Κιλελέρ
Τόμος: 40, σελ. σ. 3-3
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-3-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση των αξιωματικών αμερικανικών πολεμικών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 258
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.557,50 δρχ. για δεξίωση των αξιωματικών μοίρας αμερικανικών πολεμικών που κατέπλευσε στο λιμάνι του Βόλου
Τόμος: 40, σελ. σ. 3-3
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-3-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για μικροφωνική εγκατάσταση
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 259
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 300 δρχ. για μικροφωνική εγκατάσταση κατά τη σύσκεψη για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής
Τόμος: 40, σελ. σ. 3-4
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-3-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία κεραμικής πλάκας
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 260
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. για την αξία κεραμικής πλάκας που αγοράστηκε από την έκθεση του Αλέξανδρου Βαλσαμάκη
Τόμος: 40, σελ. σ. 4-4
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-4-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την πληρωμή συμβιβασμού
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 261
Περιεχόμενα: Έγκριση ειδίκευσης πίστωσης για την πληρωμή του επελθόντος συμβιβασμού μεταξύ Δήμου Βόλου και του τελωνειακού υπαλλήλου Στυλιανού Κεχαγιά
Τόμος: 40, σελ. σ. 4-5
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-4-2

Πράξη: Έγκριση για την πληρωμή του επελθόντος συμβιβασμού
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 262
Περιεχόμενα: Έγκριση ειδίκευσης πίστωσης για την πληρωμή του επελθόντος συμβιβασμού μεταξύ Δήμου Βόλου και της Μαρίας, συζύγου Ζήση Γαϊτανά
Τόμος: 40, σελ. σ. 5-5
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-5-1

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στο Ι.Κ.Α.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 263
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο Ι.Κ.Α. 1.580 δρχ. για τη συνταξιοδότηση του τέως οδοκαθαριστή του Δήμου Δανιήλ Διανελόπουλου
Τόμος: 40, σελ. σ. 5-6
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-5-2

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης προς την Πανθεσσαλική Γεωργοκτηνοτροφική Έκθεση
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 264
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης 2.000 δρχ. προς την Πανθεσσαλική Γεωργοκτηνοτροφική Έκθεση Λαρίσης
Τόμος: 40, σελ. σ. 6-6
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-6-1

Πράξη: Έγκριση για τα έξοδα μετακίνησής υπαλληλου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 265
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Βασίλειο Χατζάκο 800 δρχ. για τα έξοδα μετακίνησής του, λόγω συμμετοχής του στην Επιτροπή απογραφής παραπηγματούχων
Τόμος: 40, σελ. σ. 6-7
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-6-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 266
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.500 δρχ. υπέρ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
Τόμος: 40, σελ. σ. 7-7
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-7-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής στον εργολάβο
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 267
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής εγγυητικής επιστολής 5.000 δρχ. στον εργολάβο Χαράλαμπο Αναστασίου
Τόμος: 40, σελ. σ. 7-8
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-7-2

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης προς Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρίας
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 268
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης 1.000 δρχ. προς το παράρτημα Βόλου της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 8-9
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-8-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση εξυγιαντικών έργων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 269
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση εξυγιαντικών έργων στην περιοχή συνοικίας Νεάπολης, δηλαδή κατασκευή οχετού αποχέτευσης επί της οδού Νεαπόλεως, προϋπολογισμού 140.000 δρχ. και έγκριση της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 9-10
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-9-2

Πράξη: Αναβολή ορισμού υπαλλήλου ως υπόλογου του υπολοίπου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 270
Περιεχόμενα: Αναβολή ορισμού ενός μόνιμου δημοτικού υπαλλήλου ως υπόλογου διαχειρίσεως του υπολοίπου 838.000 δρχ. από χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α. προς τον Δήμο Βόλου προς καλύτερη εξέταση του θέματος
Τόμος: 40, σελ. σ. 10-12
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Αντωνιάδης, Απόστολος
Μπουκουβάλας, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-10-3

Πράξη: Ορισμός επιτροπής Δημοτικών Συμβούλων γ
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 271
Περιεχόμενα: Ορισμός επιτροπής Δημοτικών Συμβούλων για την επιμέλεια της πλήρους διατύπωσης των διακηρύξεων για την προμήθεια δύο αυτοκινήτων καθαριότητας και ενός επιβατικού αυτοκινήτου από τον Δήμο
Τόμος: 40, σελ. σ. 12-12
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-12-1

Πράξη: Αναβολή περί παραχώρησης γηπέδου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 271a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί παραχώρησης γηπέδου για την ανέγερση Στρατιωτικής Λέσχης
Τόμος: 40, σελ. σ. 12-12
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-12-1

Πράξη: αναβολή λήψης απόφασης περί παραχώρησης του οικοπέδου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 272
Περιεχόμενα: Συζήτηση και αναβολή λήψης απόφασης για το θέμα περί παραχώρησης του οικοπέδου όπου άλλοτε βρισκόταν το κατεδαφισθέν από τους σεισμούς Δημαρχιακό Μέγαρο
Τόμος: 40, σελ. σ. 12-13
Σημεία Πρόσβασης:
: Δερβένης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-12-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 273
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 13-13
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-13-1

Πράξη: αναβολή λήψης απόφασης περί έγκρισης των τελών ύδρευσης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 274
Περιεχόμενα: Συζήτηση, αναβολή λήψης απόφασης περί του θέματος έγκρισης αναπροσαρμογής των τελών ύδρευσης επί των δημοτικών δικτύων και μετάθεση σε ειδική συνεδρίαση
Τόμος: 40, σελ. σ. 13-16
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Καρακατσάνης, Χαράλαμπος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Φαφίτης, Οδυσσέας
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Αντωνιάδης, Απόστολος
Ζήσης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-13-4

Πράξη: Έγκριση ονομασίας μιας οδού της πόλης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 275
Περιεχόμενα: Έγκριση ονομασίας μιας οδού της πόλης σε οδό Ηρώων
Τόμος: 40, σελ. σ. 16-17
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-16-2

Πράξη: Έγκριση εορτασμού της 2ας Νοεμβρίου ως επετείου απελευθέρωσης
Εισηγητής: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 276
Περιεχόμενα: Έγκριση καθιέρωσης του εορτασμού της 2ας Νοεμβρίου ως επετείου απελευθέρωσης της Θεσσαλίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 17-20
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-17-4

Πράξη: Έγκριση δανείου. για την αποπεράτωση των Δημοτικών Σφαγείων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 277
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου 1.500.000 δρχ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αποπεράτωση των νέων Δημοτικών Σφαγείων
Τόμος: 40, σελ. σ. 20-24
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-20-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 9/5/1960
Πράξη: Ματαίωση της συνεδρίασης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 277a
Περιεχόμενα: Ματαίωση της συνεδρίασης λόγω έλλειψης νόμιμης απαρτίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 25-25
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-25-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 2/6/1960
Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου με επικείμενη άφιξη του Σπύρου Μαρκεζίνη
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 277b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του παραρτήματος Βόλου Κόμματος Προοδευτικών σχετικά με επικείμενη άφιξη στο Βόλο του Σπύρου Μαρκεζίνη
Τόμος: 40, σελ. σ. 26-26
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-26-1

Πράξη: Ανακοίνωση έκθεσης έργων με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 277c
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση έκθεσης της Επιτροπής ελέγχου των δημοτικών έργων που εκτελέστηκαν με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α. και μετάθεση συζήτησης του θέματος στην προσεχή συνεδρίαση
Τόμος: 40, σελ. σ. 26-27
Σημεία Πρόσβασης:
: Δερβένης, Κωνσταντίνος
Κονταράτος, Ιωάννης
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-26-2

Πράξη: Ανάγνωση εγγράφου με τη μη επιστροφή των στεγαστικών αρωγών
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 278
Περιεχόμενα: Ανάγνωση εγγράφου του Δημοτικού Συμβούλου Δημοσθένη Γατζόπουλου σχετικά με τη μη επιστροφή των στεγαστικών αρωγών από τους σεισμόπληκτους, συζήτηση και ψήφισμα διαμαρτυρίας προς την Κυβέρνηση που θα αξιώνει τη μη επιστροφή των στεγαστικών αρωγών που δόθηκαν στους σεισμόπληκτους του Βόλου
Τόμος: 40, σελ. σ. 29-34
Σημεία Πρόσβασης:
: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Κονταράτος, Ιωάννης
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Καρακατσάνης, Χαράλαμπος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Μακρής, Χρήστος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-29-6

Πράξη: Ψήφισμα διαμαρτυρίας
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 279
Περιεχόμενα: Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την συνταχθείσα έκθεση περί της εθνολογικής σύνθεσης του πληθυσμού της Ηπείρου από το Ιταλικό Γενικό Επιτελείο Αμύνης
Τόμος: 40, σελ. σ. 34-34
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-34-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την επιμνημόσυνη δέηση
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 280
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 465 δρχ. για την επιμνημόσυνη δέηση κατά τη γιορτή των Μυροφόρων
Τόμος: 40, σελ. σ. 35-35
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-35-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για περιφοράς των Επιταφίων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 281
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.962,30 δρχ. για τα έξοδα περιφοράς των Επιταφίων
Τόμος: 40, σελ. σ. 35-35
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-35-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για αναψυκτικά
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 282
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 459 δρχ. για αναψυκτικά που προσφέρθηκαν σε επισκέπτες του Δημαρχείου
Τόμος: 40, σελ. σ. 35-36
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-35-2

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης προς τη Βιβλιοθήκη Κονίτσης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 283
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης 1.000 δρχ. προς τη Βιβλιοθήκη Κονίτσης
Τόμος: 40, σελ. σ. 36-36
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-36-1

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης του Τουριστικού Οργανισμού Μαγνησίας
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 284
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης του Τουριστικού Οργανισμού Μαγνησίας με το ποσό των 10.000 δρχ.
Τόμος: 40, σελ. σ. 36-37
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-36-2

Πράξη: Έγκρισηπίστωσης για τις δαπάνες ραφής τους
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 285
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 6.000 δρχ. για την προμήθεια ποδιών στο γυναικείο προσωπικό του Δήμου καθώς και τις δαπάνες ραφής τους
Τόμος: 40, σελ. σ. 37-37
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-37-1

Πράξη: Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης υπαλληλου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 286
Περιεχόμενα: Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης του υπολοίπου απαίτησης της Βασιλικής Γεωργιάδου, τέως νοσοκόμας του Δήμου, σύμφωνα με τον μεταξύ τους συμβιβασμό
Τόμος: 40, σελ. σ. 37-38
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-37-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης του Συλλόγου τυφλών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 287
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.000 δρχ. προς ενίσχυση του Συλλόγου προστασίας τυφλών σπουδαστών και καλλιτεχνών
Τόμος: 40, σελ. σ. 38-38
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-38-1

Πράξη: Έγκριση εγγραφήςως συνδρομητή σεπεριοδικά και εφημερίδες
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 288
Περιεχόμενα: Έγκριση εγγραφής του Δήμου Βόλου ως συνδρομητή σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες
Τόμος: 40, σελ. σ. 38-39
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-38-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 289
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το τέλος απορριμμάτων επί των υπεραστικών λεωφορείων, των ποδηλάτων και των επιβατικών αμαξών
Τόμος: 40, σελ. σ. 39-40
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-39-2

Πράξη: Έγκριση του δικαιώματος κοπήςτου καλάμου και του ψαθόχορτου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 290
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης του δικαιώματος κοπής και απόληψης του καλάμου και του ψαθόχορτου σε δημοτικό κτήμα στη θέση "Πεδίον Άρεως"
Τόμος: 40, σελ. σ. 40-41
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-40-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης του έργου ασφαλτόστρωσης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 291
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου ασφαλτόστρωσης με ελαφρό τάπητα της οδού Κασσαβέτη, από Βασιλέως Κωνσταντίνου έως Αναλήψεως, προϋπολογισμού 80.000 δρχ., καθώς και της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 41-43
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-41-3

Πράξη: Έγκριση αναγραφής στον προϋπολογισμό του Δήμου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 292
Περιεχόμενα: Έγκριση αναγραφής στον προϋπολογισμό του Δήμου ποσού 8.000 δρχ. για την επισκευή του ασφαλτικού οδοστρώματος της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου
Τόμος: 40, σελ. σ. 43-43
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-43-1

Πράξη: Αναβολή περί τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 292a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης στον συνοικισμό Λεύκας
Τόμος: 40, σελ. σ. 43-43
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-43-1

Πράξη: Αναβολή αίτησης για αποζημίωση ρυμοτομούμενου ιδιοκτησίας
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 292b
Περιεχόμενα: Αναβολή εξέτασης αίτησης του Γ. Πατσίκα για αποζημίωση ρυμοτομούμενου ιδιοκτησίας του στη συνοικία Αγίων Αναργύρων
Τόμος: 40, σελ. σ. 43-43
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-43-1

Πράξη: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 293
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας δημοτικής έκτασης στη θέση "Βουρλάκια - Πευκάκια" της κτηματικής περιφέρειας Νέων Παγασών για την εγκατάσταση του Ραδιοφωνικού Σταθμού Βόλου
Τόμος: 40, σελ. σ. 43-45
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-43-3

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνες του έργου κλαδέματος
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 294
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου κλαδέματος των δενδροστοιχιών της πόλης έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 45-46
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-45-2

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνες του έργου αναδάσωσης
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 295
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου αναδάσωσης και δημιουργίας νέων κήπων και δενδροστοιχιών και προστασίας τους έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 46-47
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-46-2

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνες επισκευής διαφόρων οδών
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 296
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου επισκευής διαφόρων οδών της πόλης με αμμοχάλικο έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 47-48
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-47-2

Πράξη: Έγκρισηγια τις δαπάνες του δικτύου υπονόμων και οχετών της πόλης
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 297
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου επισκευής, συντήρησης, καθαριότητας και απολύμανσης του δικτύου υπονόμων και οχετών της πόλης έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 48-48
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-48-1

Πράξη: Έγκρισηγια τις δαπάνες του έργου σύνδεσης του υδραγωγείου
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 298
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου σύνδεσης του υδραγωγείου της συνοικίας Καλλιθέας με το υδραγωγείο της πόλης του Βόλου έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 48-49
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-48-2

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνες του έργου επέκτασης δικτύου ύδρευσης
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 299
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου επέκτασης και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης καθώς και ανόρυξης αρτεσιανών και κατασκευής νέων αντλητικών εγκαταστάσεων με απορροφητικούς βόθρους έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 49-50
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-49-2

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνες διάνοιξηςτης αγροτικής οδού
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 300
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου διάνοιξης και βελτίωσης βατότητας της αγροτικής οδού σύνδεσης της συνοικίας Αγίων Αναργύρων με την Κοινότητα Διμηνίου έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 50-52
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-50-3

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνες διάνοιξης της αγροτικής οδού
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 301
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου διάνοιξης και βελτίωσης βατότητας της αγροτικής οδού σύνδεσης της συνοικίας Ιωλκού με την Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 52-53
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-52-2

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνες διάνοιξης της αγροτικής οδού
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 302
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου διάνοιξης και βελτίωσης βατότητας της αγροτικής οδού σύνδεσης της συνοικίας Χιλιαδούς με την Κοινότητα Αγίας Παρασκευής έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 53-55
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-53-3

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνες κατασκευής πινακίδων ονοματοθεσίας οδών,
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 303
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου κατασκευής και βαφής πινακίδων ονοματοθεσίας οδών, αρίθμησης οικιών και προσανατολισμού κυκλοφορίας έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 55-55
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-55-1

Πράξη: Έγκριση για την επιστροφή κρατήσεων
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 304
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για την επιστροφή κρατήσεων 10% που έγινε σε διάφορους εργολάβους του Δήμου, λόγω εγγύησης κατασκευής ή επισκευής δημοτικών έργων
Τόμος: 40, σελ. σ. 55-56
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-55-2

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνες επισκευής δημοτικών κτιρίων
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 305
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου συμπλήρωσης, επισκευής και συντήρησης δημοτικών κτιρίων καθώς και ηλεκτρικών εγκαταστάσεών τους έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 56-58
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-56-3

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνες του έργου κατασκευής ανακλίντρων
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 306
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου κατασκευής ανακλίντρων έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 58-58
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-58-1

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνες κατασκευής, δικτύου ύδρευσης
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 307
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου κατασκευής, επισκευής και επέκτασης του δικτύου ύδρευσης του Νεκροταφείου έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 58-59
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-58-2

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνες περίφραξης αλσών
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 308
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου περίφραξης αλσών και κήπων καθώς και της επισκευής και συντήρησης κιγκλιδωμάτων έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 59-60
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-59-2

Πράξη: Έγκρισηγια τις δαπάνες διαμόρφωσης πλατείας
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 309
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου διαμόρφωσης της πλατείας Ρήγα Φεραίου έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 60-60
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-60-1

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνεςπρομήθειαςεργαλείων οδοποιίας
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 310
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου προμήθειας και επισκευής εργαλείων οδοποιίας έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 60-61
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-60-2

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνες διάνοιξης οδών
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 311
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου διάνοιξης οδών στο νέο σχέδιο πόλης με μηχανικά μέσα και διαμόρφωσής τους έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 61-62
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-61-2

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνεςεπισκευής οδοστρωμάτων
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 312
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου επισκευής οδοστρωμάτων έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 62-63
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-62-2

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνες επισκευής οδοστρωμάτων
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 313
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου επισκευής οδοστρωμάτων από σκυροκονίαμα και ασφαλτοτάπητα σε σημεία διέλευσης των αγωγών ύδρευσης έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 63-63
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-63-1

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνες τοποθέτησης στομίων υπονόμων
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 314
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου προμήθειας, επισκευής και τοποθέτησης στομίων και εσχάρων υπονόμων έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 63-64
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-63-2

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνες επισκευής αντλητικών εγκαταστάσεων
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 315
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου προμήθειας, επισκευής και συμπλήρωσης αντλητικών εγκαταστάσεων ηλεκτροκινητήρων έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 64-65
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-64-2

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνες εκκένωσης βόθρων
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 316
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου εκκένωσης βόθρων έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 65-66
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-65-2

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνες απολύμανσης και καθαριότητας αποχωρητηρίων
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 317
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου απολύμανσης και καθαριότητας των κοινόχρηστων αποχωρητηρίων και πλυντηρίων έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 66-66
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-66-1

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνεςεπισκευής κτιρίων υπονόμων,
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 318
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου επισκευής κτιρίων υπονόμων, αποχωρητηρίων και ουρητηρίων έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 66-67
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-66-2

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνες επέκτασης του δημοτικού φωτισμού
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 319
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες του έργου επέκτασης του δικτύου του δημοτικού φωτισμού έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 67-67
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-67-1

Πράξη: Έγκριση για τις πιστώσεις
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 320
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις πιστώσεις που διατέθηκαν κατά το έτος 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 67-91
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-67-25

Πράξη: Αποδοχή της Δ.Ε.Η. , για την εξαγορά από Ηλεκτρικής Εταιρίας Βόλου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 321
Περιεχόμενα: Αποδοχή προτεινόμενου από τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Η. συμβιβασμού μεταξύ Δήμου Βόλου και Δ.Ε.Η., για την εξαγορά από αυτή της Ηλεκτρικής Εταιρίας Βόλου
Τόμος: 40, σελ. σ. 91-96
Σημεία Πρόσβασης:
: Δερβένης, Κωνσταντίνος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-91-6

Πράξη: Έγκριση προμήθειας υδρομετρητών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 322
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας 1.000 υδρομετρητών για τις ανάγκες των δημοτικών δικτύων ύδρευσης και έγκριση της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 96-97
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-96-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 20/6/1960
Πράξη: Έγκριση πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 323
Περιεχόμενα: Έγκριση πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής κατά το οικονομικό έτος 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 97-106
Σημεία Πρόσβασης:
: Κονταράτος, Ιωάννης
Φαφίτης, Οδυσσέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-97-10

Πράξη: Έγκριση αγοράς λευκώματος με φωτογραφίες
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 324
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς λευκώματος με φωτογραφίες του Βόλου και του Πηλίου και αποστολής του στον Δήμο Βοστώνης των Η.Π.Α.
Τόμος: 40, σελ. σ. 106-106
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-106-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 27/6/1960
Πράξη: Υποβολή ερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου
Εισηγητής: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Αριθμός Απόφασης: 324a
Περιεχόμενα: Υποβολή ερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Εμμανουήλ Παντελίδη σχετικά με προσυσκέψεις των Συμβούλων της συμπολίτευσης πριν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και απάντηση
Τόμος: 40, σελ. σ. 107-107
Σημεία Πρόσβασης:
: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-107-1

Πράξη: Πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου Εμμανουήλ Παντελίδη
Εισηγητής: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Αριθμός Απόφασης: 324b
Περιεχόμενα: Πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου Εμμανουήλ Παντελίδη για διαμαρτυρία κατά της αλλαγής της τάσης από τη Δ.Ε.Η. που έχει ως συνέπεια σοβαρές δαπάνες σε βάρος των δημοτών και καταψήφιση του θέματος ως μη κατεπείγοντος
Τόμος: 40, σελ. σ. 107-108
Σημεία Πρόσβασης:
: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-107-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της Φρουταγοράς
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 325
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της Δημοτικής Φρουταγοράς και την είσπραξη των μετρικών και σταθμικών δικαιωμάτων του Δήμου κατά το διάστημα 1/7-31/12/1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 108-109
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-108-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία των Σφαγείων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 326
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων κατά το διάστημα 1/7-31/12/1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 109-109
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-109-1

Πράξη: Σύσταση για τη λειτουργία του Νεκροταφείου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 327
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία του Δημοτικού Νεκροταφείου κατά το διάστημα 1/7-31/12/1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 110-110
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-110-1

Πράξη: Σύσταση για τη λειτουργία του αμαξοστασίου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 328
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία του αμαξοστασίου του Δήμου κατά το διάστημα 1/7-31/12/1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 110-111
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-110-2

Πράξη: Σύσταση για τη λειτουργία του αντλιοστασίου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 329
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της πετρελαιομηχανής του αντλιοστασίου Νέας Δημητριάδας κατά το διάστημα 1/7-31/12/1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 111-112
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-111-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη φύλαξη του όφου Γορίτσας
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 330
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη φύλαξη του αναδασωθέντος λόφου Γορίτσας κατά το διάστημα 1/7-31/12/1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 112-112
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-112-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου διανομής ύδατος
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 331
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου διανομής ύδατος κατά το διάστημα 1/7-31/12/1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 112-113
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-112-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου καθαριότητας οδών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 332
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου καθαριότητας οδών και πλατειών της πόλης κατά το διάστημα 1/7-31/12/1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 113-113
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-113-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου καθαρισμού οχετών και υπονόμων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 333
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου καθαρισμού οχετών και υπονόμων της πόλης κατά το διάστημα 1/7-31/12/1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 113-114
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-113-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου επισκευής βλαβών ύδρευσης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 334
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου επισκευής βλαβών των τοπικών δικτύων ύδρευσης της πόλης κατά το διάστημα 1/7-31/12/1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 114-115
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-114-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου κινήσεως αυτοκινήτων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 335
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου κινήσεως αυτοκινήτων του Δήμου κατά το διάστημα 1/7-31/12/1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 115-115
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-115-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου οδηγών καταβρεκτήρων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 336
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου οδηγών καταβρεκτήρων κατά το διάστημα 1/7-31/12/1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 115-116
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-115-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη διανομή στους Δήμους
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 337
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου μιας ημερομίσθιας υπαλλήλου για τη διανομή στους Δήμους και τις Κοινότητες των εσόδων από τον φόρο καταναλισκόμενου καπνού κατά το διάστημα 1/7-31/12/1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 116-117
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-116-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για την Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 338
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά το διάστημα 1/7-31/12/1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 117-118
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-117-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη σύνταξη νέων δημοτολογίων
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 339
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη σύνταξη νέων δημοτολογίων κατά το διάστημα 1/7-31/12/1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 118-118
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-118-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου των κωνωποειδών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 340
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου καταπολέμησης των κωνωποειδών κατά το διάστημα 1/7-31/12/1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 118-119
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-118-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης δεύτερης γεώτρησης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 341
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης δεύτερης γεώτρησης στη Νέα Δημητριάδα, προϋπολογισμού 120.000 δρχ.
Τόμος: 40, σελ. σ. 119-119
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-119-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης για κατασκευή οχετού αποχέτευσης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 342
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση εξυγιαντικών έργων στην περιοχή συνοικίας Νεάπολης, δηλαδή κατασκευή οχετού αποχέτευσης επί της οδού Νεαπόλεως, προϋπολογισμού 120.000 δρχ. και έγκριση της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 120-121
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-120-2

Πράξη: Αναβολή περί ορισμού Επιτροπής
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 342a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί ορισμού Επιτροπής για την εκτίμηση του καταληφθέντος από τον Δήμο Βόλου κτήματος των Κ. και Α. Ζωϊοπούλου
Τόμος: 40, σελ. σ. 121-121
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-121-1

Πράξη: Αναβολή συζήτησης με τη διάνοιξη της οδού Γαρέφη
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 342b
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης επί εγγράφου του Νομομηχανικού Μαγνησίας σχετικά με τη διάνοιξη της οδού Γαρέφη
Τόμος: 40, σελ. σ. 121-121
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-121-1

Πράξη: Αναβολή συζήτησης με τη διάνοιξη των οδών Ιατρού Τζάνου και Τσαγκαράδας
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 342c
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης επί εγγράφου του Νομομηχανικού Μαγνησίας σχετικά με τη διάνοιξη των οδών Ιατρού Τζάνου και Τσαγκαράδας
Τόμος: 40, σελ. σ. 121-121
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-121-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για τροποποίηση σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 343
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Χιλιαδούς
Τόμος: 40, σελ. σ. 121-123
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-121-3

Πράξη: Αναβολή για τροποποίηση σχεδίου πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 343a
Περιεχόμενα: Αναβολή εξέτασης αίτησης για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Αγίων Αναργύρων
Τόμος: 40, σελ. σ. 123-123
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-123-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 344
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Λεύκας
Τόμος: 40, σελ. σ. 123-124
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-123-2

Πράξη: Αναβολή εξέτασης αίτησης του Γ. Πατσίκα
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 344a
Περιεχόμενα: Αναβολή εξέτασης αίτησης του Γ. Πατσίκα για αποζημίωση ρυμοτομούμενου ιδιοκτησίας του στη συνοικία Αγίων Αναργύρων
Τόμος: 40, σελ. σ. 124-124
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-124-1

Πράξη: Έγκριση διαγραφής του τέλους καθαριότητας επί τροχοφόρων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 345
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του τέλους καθαριότητας επί τροχοφόρων οικονομικού έτους 1959 εγγραφών συνολικού ποσού 16.540 δρχ.
Τόμος: 40, σελ. σ. 124-125
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-124-2

Πράξη: Έγκριση διαγραφής του τέλους καθαριότητας οικοδομών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 346
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του τέλους καθαριότητας οικοδομών και τέλους φωτισμού οικονομικού έτους 1959 εγγραφών συνολικών ποσών 77.499 δρχ. και 15.589 δρχ. αντίστοιχα
Τόμος: 40, σελ. σ. 125-126
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-125-2

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης εξωτερικών καταστημάτων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 347
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης εξωτερικών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών και των σχετικών διακηρύξεων δημοπρασίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 126-129
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-126-4

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης δημοπρασίας
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 348
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης κατόπιν δημοπρασίας εξωτερικού καταστήματος Δημοτικής Αγοράς Παλαιών και των όρων της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 129-129
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-129-1

Πράξη: Καθορισμός ποσοστού υπέρ των εισπρακτόρων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 349
Περιεχόμενα: Καθορισμός ποσοστού υπέρ των τακτικών εισπρακτόρων του Δήμου επί των εισπράξεών τους κατά το διάστημα 1/1-31/12/1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 129-130
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-129-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης.για την επισκευή στολών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 350
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 3.000 δρχ. για την προμήθεια και επισκευή στολών, αρβυλών, αδιάβροχων και ελαστικών υποδημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας
Τόμος: 40, σελ. σ. 130-130
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-130-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για μικροφωνική εγκατάσταση
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 351
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 180 δρχ. για μικροφωνική εγκατάσταση στο Δημοτικό Νεκροταφείο κατά την ημέρα της Πεντηκοστής
Τόμος: 40, σελ. σ. 130-131
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-130-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση αθλητών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 352
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.005 δρχ. για δεξίωση αθλητών - μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης και την αθλοθέτηση κυπέλλου
Τόμος: 40, σελ. σ. 131-131
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-131-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για φάρμακα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 353
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 881,95 δρχ. για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς του Δήμου κατά τον Ιανουάριο του 1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 131-131
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-131-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για πίνακα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 354
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 800 δρχ. για πίνακα που αγοράστηκε από την έκθεση του ζωγράφου Κ. Ζήση
Τόμος: 40, σελ. σ. 131-132
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-131-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για μεγαφωνική εγκατάσταση
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 355
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500 δρχ. για μεγαφωνική εγκατάσταση στην παραλία κατά την γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου
Τόμος: 40, σελ. σ. 132-132
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-132-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 356
Περιεχόμενα: Έγκριση εγγραφής συμπληρωματικής πίστωσης 12.000 δρχ. στο 3ο άρθρο του 40ου κεφαλαίου του προϋπολογισμού του Δήμου
Τόμος: 40, σελ. σ. 132-132
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-132-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης δεκαπενθήμερης αδείας
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 356a
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης δεκαπενθήμερης αδείας στον Δημοτικό Σύμβουλο Χαράλαμπο Καρακατσάνη από τις εργασίες του Σώματος
Τόμος: 40, σελ. σ. 132-133
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-132-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 18/7/1960
Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Προέδρου της Κυβέρνησης
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 356b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Προέδρου της Κυβέρνησης με το οποίο διαβιβάζει προς τον Υπουργό Γεωργίας έγγραφο του Δήμου Βόλου σχετικό με την ένταξη των Δημοτικών Σφαγείων Βόλου στο κρατικό πρόγραμμα ανέγερσης μεγάλων Σφαγείων
Τόμος: 40, σελ. σ. 133-134
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-133-2

Πράξη: Ανάγνωση πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Δημοσθένη Γατζόπουλου
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 357
Περιεχόμενα: Ανάγνωση πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Δημοσθένη Γατζόπουλου για διαμαρτυρία προς την Κυβέρνηση για τη μη συμμετοχή του Βόλου στο καταρτισθέν πρόγραμμα Τεχνικής Εκπαίδευσης, το οποίο προβλέπει ίδρυση Σχολών Υπομηχανικών στα Ιωάννινα, την Πάτρα και το Ηράκλειο και έκδοση σχετικού ψηφίσματος διαμαρτυρίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 134-135
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-134-2

Πράξη: Ανάγνωση ερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Οδυσσέα Φαφίτη
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 358
Περιεχόμενα: Ανάγνωση ερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Οδυσσέα Φαφίτη για το αν μετέχει ο Δήμαρχος σε επιτροπή εξεύρεσης χρημάτων και σύναψης δανείου 5.000.000 δρχ. προς επισκευή οδών της πόλης από όπου διέρχονται τα αστικά λεωφορεία, με εκχώρηση του εισπραττόμενου από τον Δήμο δεκαλέπτου επί των εισιτηρίων των αστικών λεωφορείων και απόφαση έκκλησης προς την Κυβέρνηση να δώσει εντολή στο Νομομηχανικό Μαγνησίας για την εκπόνηση πλήρων μελετών ανακατασκευής των οδών Δημητριάδος και Ιωλκού
Τόμος: 40, σελ. σ. 135-139
Σημεία Πρόσβασης:
: Κονταράτος, Ιωάννης
Φαφίτης, Οδυσσέας
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Καρακατσάνης, Χαράλαμπος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Μακρής, Χρήστος
Τζάνος, Ευάγγελος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-135-5

Πράξη: Απόρριψη διάνοιξης της οδού Γαρέφη
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 359
Περιεχόμενα: Απόρριψη διάνοιξης της οδού Γαρέφη με αποζημίωση της οικίας των κληρονόμων Τζαμτζή λόγω οικονομικής αδυναμίας του Δήμου Βόλου
Τόμος: 40, σελ. σ. 139-139
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-139-1

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης των χαλαζόπληκτων Καρδίτσας
Εισηγητής: Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 360
Περιεχόμενα: Έγκριση ενίσχυσης των χαλαζόπληκτων Καρδίτσας με 7.000 κιλά σιτάρι
Τόμος: 40, σελ. σ. 139-140
Σημεία Πρόσβασης:
: Κονταράτος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-139-2

Πράξη: Απόρριψη πρότασης του Δημάρχου για διακανονισμό
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 361
Περιεχόμενα: Απόρριψη πρότασης του Δημάρχου για διακανονισμό με τον Δήμο Νέας Ιωνίας και άρνηση αναγνώρισης δικαιώματος του Δήμου Ν. Ιωνίας επί της χορηγηθείσης στον Δήμο Βόλου αποζημίωσης της Δ.Ε.Η. για την εξαγορά από αυτή της τέως Ηλεκτρικής Εταιρίας Βόλου
Τόμος: 40, σελ. σ. 140-144
Σημεία Πρόσβασης:
: Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Καρακατσάνης, Χαράλαμπος
Αργυρίου, Κωνσταντίνος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Ζήσης, Κωνσταντίνος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Μπουκουβάλας, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-140-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 33 / 21/7/1960
Πράξη: Προγραμματισμός των έργων από τον Ο.Α.Α.Α.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 362
Περιεχόμενα: Προγραμματισμός των έργων που θα εκτελεστούν με πιθανή χρηματοδότηση του Δήμου από τον Ο.Α.Α.Α.
Τόμος: 40, σελ. σ. 145-149
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-154-5

Πράξη: Έγκριση \κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 363
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος με αμμοχάλικο ρεύματος της οδού Μπασδέκη, από Μαβίλη μέχρι Κ. Καρτάλη
Τόμος: 40, σελ. σ. 149-149
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-149-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 364
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος με αμμοχάλικο ρεύματος της οδού Μπασδέκη, από Μεταμορφώσεως μέχρι Κ. Καρτάλη
Τόμος: 40, σελ. σ. 149-150
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-149-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 365
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος με αμμοχάλικο ρεύματος της οδού Ψυχάρη, από Μεταμορφώσεως μέχρι Κ. Καρτάλη
Τόμος: 40, σελ. σ. 150-150
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-150-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 366
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος με αμμοχάλικο ρεύματος της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη, από Κ. Καρτάλη μέχρι Αθ. Διάκου
Τόμος: 40, σελ. σ. 150-151
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-150-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 367
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος με αμμοχάλικο ρεύματος της οδού Αδμήτου, από Αναπαύσεως μέχρι 2ας Νοεμβρίου
Τόμος: 40, σελ. σ. 151-151
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-151-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής υδατόπηκτου σκυρωτού
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 368
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής υδατόπηκτου σκυρωτού με θραυστούς σκύρους της οδού Ρήγα Φεραίου, από Κ. Καρτάλη μέχρι Παγασών
Τόμος: 40, σελ. σ. 151-152
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-151-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής υδατόπηκτου σκυρωτού
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 369
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής υδατόπηκτου σκυρωτού με θραυστούς σκύρους της οδού Παπαφλέσσα, από Βόλου - Λαρίσης μέχρι Αγίων Αναργύρων
Τόμος: 40, σελ. σ. 152-152
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-152-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 370
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος με θραυστούς σκύρους της οδού Βασάνη, από Αναλήψεως μέχρι Παπαδιαμάντη
Τόμος: 40, σελ. σ. 152-153
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-152-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 371
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος με θραυστούς σκύρους της οδού Ν. Γάτσου, από Παπαδιαμάντη μέχρι Γαλλίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 153-153
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-153-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 372
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος με θραυστούς σκύρους της οδού Ορφανοτροφείου, από Ξενοφώντος μέχρι Παγασών
Τόμος: 40, σελ. σ. 153-153
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-153-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής υδατόπηκτου σκυρωτού
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 373
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής υδατόπηκτου σκυρωτού με θραυστούς σκύρους της οδού Κουταρέλια, από Αναλήψεως μέχρι Γαλλίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 154-154
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-154-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 374
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος με θραυστούς σκύρους της οδού Αριστοτέλους, από Ξενοφώντος μέχρι Αχιλλέως
Τόμος: 40, σελ. σ. 154-154
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-154-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 375
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος με θραυστούς σκύρους της οδού Ιατρού Τζάνου, από Πολυμέρη μέχρι παραλιακής οδού
Τόμος: 40, σελ. σ. 154-155
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-154-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 376
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος με αμμοχάλικο ρεύματος των οδών 233, 232, 242, 243, Σοφ. Τριανταφυλλίδου, 241, Καζαντζάκη και 247 συνοικίας Χιλαδούς
Τόμος: 40, σελ. σ. 155-155
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-155-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 377
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος με αμμοχάλικο ρεύματος των οδών 235, 240, 244, 234, 248 και Άγγελου Σικελιανού της συνοικίας Χιλιαδούς
Τόμος: 40, σελ. σ. 155-156
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-155-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής κρασπεδορείθρων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 378
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα της οδού Δημάρχου Γεωργιάδου
Τόμος: 40, σελ. σ. 156-156
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-156-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής κρασπεδορείθρων πεζοδρομίων,
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 379
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων πεζοδρομίων, κρασπεδορείθρων κεντρικής λωρίδος και κρασπεδορείθρων κεντρικού κηπαρίου από σκυρόδεμα της οδού Κασσαβέτη, από Αναλήψεως μέχρι Εθνικής Αντιστάσεως
Τόμος: 40, σελ. σ. 156-157
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-156-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής υδατόπηκτου σκυρωτού
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 380
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής υδατόπηκτου σκυρωτού με θραυστούς σκύρους της οδού Λαχανά, από Βόλου - Λαρίσης μέχρι της παραλιακής οδού
Τόμος: 40, σελ. σ. 157-157
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-157-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για Δημοτικους Υπαλλήλους Βόλου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 381
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000 δρχ. για την ενίσχυση του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Βόλου
Τόμος: 40, σελ. σ. 157-157
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-157-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την ενίσχυση του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 382
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000 δρχ. για την ενίσχυση του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου
Τόμος: 40, σελ. σ. 158-158
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-158-1

Πράξη: Έγκριση πίστωση. για την ενίσχυση της Βολιώτικης Χορωδίας
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 383
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000 δρχ. για την ενίσχυση της Βολιώτικης Χορωδίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 158-158
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-158-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 384
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου που αφορά την έγκριση του απολογισμού της οικονομικού έτους 1959
Τόμος: 40, σελ. σ. 158-159
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-158-2

Πράξη: Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 385
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 159-160
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-159-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση των αξιωματικών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 386
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.653 δρχ. για δεξίωση των αξιωματικών της Σχολής Εθνικής Αμύνης
Τόμος: 40, σελ. σ. 160-161
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-160-2

Πράξη: Έγκριση ως συνδρομητή στην "Βορειοηπειρωτικός Αγών"
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 387
Περιεχόμενα: Έγκριση εγγραφής του Δήμου Βόλου ως συνδρομητή στην εφημερίδα "Βορειοηπειρωτικός Αγών"
Τόμος: 40, σελ. σ. 161-161
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-161-1

Πράξη: Έγκριση λύσης της μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Λεωνίδα Καραβίδα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 388
Περιεχόμενα: Έγκριση λύσης της μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Λεωνίδα Καραβίδα σύμβασης για τη μίσθωση από τον δεύτερο δύο αγροκτημάτων του Δήμου στις θέσεις "Βουρλάκια - Πευκάκια" και "Κεφάλα - Πευκάκια"
Τόμος: 40, σελ. σ. 161-162
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-161-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την ενίσχυση Προστασίας Παιδιού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 389
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000 δρχ. για την ενίσχυση της Νυκτερινής Σχολής Προστασίας Παιδιού
Τόμος: 40, σελ. σ. 162-163
Σημεία Πρόσβασης:
: Κονταράτος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-162-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 34 / 30/8/1960
Πράξη: Αναβολή συζήτησης για Δήμους από τη Δ.Ε.Η.
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 389a
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης επί εγγράφου της Δ.Ε.Η. που αφορά τη διαφορά μεταξύ των Δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας για τον καθορισμό του μεριδίου του κάθε Δήμου από τη χορηγούμενη από τη Δ.Ε.Η. αποζημίωση, λόγω της εξαγοράς της Ηλεκτρικής Εταιρίας Βόλου
Τόμος: 40, σελ. σ. 164-164
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-164-1

Πράξη: Αναβολή συζήτησης με την τύχη του οικοπέδου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 389b
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης επί εγγράφου του Β' Επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων σχετικά με την τύχη του οικοπέδου του ετοιμόρροπου 18ου Δημοτικού Σχολείου που είχε παραχωρηθεί από τον Δήμο
Τόμος: 40, σελ. σ. 164-165
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-164-2

Πράξη: Έγκρισηως συνδρομητή σε περιοδικά
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 390
Περιεχόμενα: Έγκριση εγγραφής του Δήμου Βόλου ως συνδρομητή σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες
Τόμος: 40, σελ. σ. 165-165
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-165-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία ηλεκτρικής ενέργειας
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 391
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 326 δρχ. για την αξία ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε για τον φωτισμό του Γυμνασίου Θηλέων κατά το διάστημα που λειτούργησε σε αυτό το Συμβούλιο Επιλογής Οπλιτών
Τόμος: 40, σελ. σ. 165-165
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-165-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για άλμπουμ φωτογραφιών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 392
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 350 δρχ. για άλμπουμ φωτογραφιών του Βόλου και του Πηλίου που προσφέρθηκε στον Δήμο Βοστώνης
Τόμος: 40, σελ. σ. 165-166
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-165-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για άλμπουμ και ανθοδέσμες
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 393
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 740 δρχ. για δύο άλμπουμ και δύο ανθοδέσμες που προσφέρθηκαν στις Πριγκίπισσες Ειρήνη και Σοφία κατά την επίσκεψή τους στο Βόλο
Τόμος: 40, σελ. σ. 166-166
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-166-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση της Ενετικής γιορτής
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 394
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 3.000 δρχ. για τη διοργάνωση της Ενετικής γιορτής
Τόμος: 40, σελ. σ. 166-167
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-166-2

Πράξη: Έγκριση ς πίστωσης υπέρ του Ναυτικού Ομίλου Βόλου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 395
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000 δρχ. υπέρ του Ναυτικού Ομίλου Βόλου
Τόμος: 40, σελ. σ. 167-167
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-167-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ του Ορειβατικού Συνδέσμου Βόλου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 396
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000 δρχ. υπέρ του Ορειβατικού Συνδέσμου Βόλου
Τόμος: 40, σελ. σ. 167-167
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-167-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ του Φυσιολατρικού Ομίλου "ΠΑΝ"
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 397
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000 δρχ. υπέρ του Φυσιολατρικού Ομίλου "ΠΑΝ"
Τόμος: 40, σελ. σ. 167-168
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-167-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 35 / 4/10/1960
Πράξη: Συζήτηση επί εγγράφου της Δ.Ε.Η.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 398
Περιεχόμενα: Συζήτηση επί εγγράφου της Δ.Ε.Η. που αφορά τη διαφορά μεταξύ των Δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας για τον καθορισμό του μεριδίου του κάθε Δήμου από τη χορηγούμενη από τη Δ.Ε.Η. αποζημίωση, λόγω της εξαγοράς της Ηλεκτρικής Εταιρίας Βόλου και σύσταση επιτροπής για τη μελέτη του ζητήματος και διαπραγμάτευση με τον Δήμο Νέας Ιωνίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 169-170
Σημεία Πρόσβασης:
: Καρακατσάνης, Χαράλαμπος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Ζήσης, Κωνσταντίνος
Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Μακρής, Χρήστος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Φαφίτης, Οδυσσέας
Μπουκουβάλας, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-169-2

Πράξη: Συζήτηση επί εγγράφου του Β' Επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 399
Περιεχόμενα: Συζήτηση επί εγγράφου του Β' Επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων σχετικά με την τύχη του οικοπέδου του ετοιμόρροπου 18ου Δημοτικού Σχολείου που είχε παραχωρηθεί από τον Δήμο και απόφαση να χρησιμοποιηθεί το οικόπεδο για την κατασκευή παιδικής χαράς μέχρι να ανεγερθούν οι νέες αίθουσες διδασκαλίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 170-170
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-170-1

Πράξη: Αναβολή δημοπρασίας ενοικίασης του μεγάρου Κιαδήμου για Δημαρχείο
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 400
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος περί απευθείας και άνευ δημοπρασίας ενοικίασης του μεγάρου Κιαδήμου για Δημαρχείο
Τόμος: 40, σελ. σ. 170-170
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-170-1

Πράξη: Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 401
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 171-177
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-171-7

Πράξη: Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Ταμείου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 402
Περιεχόμενα: Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Ταμείου οικονομικού έτους 1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 177-178
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-177-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας αυτοκινήτων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 403
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας δύο αυτοκινήτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και των όρων της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 179-183
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-179-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειαςαυτοκινήτου καταβρεκτήρα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 404
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας ενός αυτοκινήτου καταβρεκτήρα για το κατάβρεγμα των οδών της πόλης και των όρων της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 183-188
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-183-6

Πράξη: Έγκριση προμήθειας επιβατικού αυτοκινήτου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 405
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας ενός επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες του Δημάρχου και των όρων της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 188-191
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-188-4

Πράξη: Έγκριση του έργου κατασκευής υδατόπηκτου σκυρωτού
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 406
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου κατασκευής υδατόπηκτου σκυρωτού με αμμοχάλικο ρεύματος της οδού Ολυμπιάδος
Τόμος: 40, σελ. σ. 191-191
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-191-1

Πράξη: Έγκριση του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 407
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα της οδού Μπότσαρη, από εθνικής οδού Βόλου - Λαρίσης μέχρι σιδηροδρομικής γραμμής
Τόμος: 40, σελ. σ. 191-192
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-191-2

Πράξη: Έγκριση του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 408
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα της οδού Μαγνήτων
Τόμος: 40, σελ. σ. 192-192
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-192-1

Πράξη: Έγκριση του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 409
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα της οδού Ρήγα Φεραίου
Τόμος: 40, σελ. σ. 192-192
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-192-1

Πράξη: Έγκριση του έργου κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 410
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος από θραυστούς σκύρους της οδού Μπότσαρη, από εθνικής οδού Βόλου - Λαρίσης μέχρι σιδηροδρομικής γραμμής
Τόμος: 40, σελ. σ. 193-193
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-193-1

Πράξη: Έγκριση του έργου κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 411
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος από θραυστούς σκύρους της οδού Ρήγα Φεραίου
Τόμος: 40, σελ. σ. 193-193
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-193-1

Πράξη: Έγκριση του έργου κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 412
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος από θραυστούς σκύρους της οδού Δημάρχου Γεωργιάδου
Τόμος: 40, σελ. σ. 193-194
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-193-2

Πράξη: Έγκριση του έργου κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 413
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου κατασκευής υδατόπηκτου οδοστρώματος από θραυστούς σκύρους της οδού Μαγνήτων
Τόμος: 40, σελ. σ. 194-194
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-194-1

Πράξη: Έγκριση εξαγοράς των φωτιστικών εγκαταστάσεων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 414
Περιεχόμενα: Έγκριση εξαγοράς των φωτιστικών εγκαταστάσεων του Αρχαίου Θεάτρου Δημητριάδος
Τόμος: 40, σελ. σ. 194-195
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-194-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 415
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 3.000 δρχ. υπέρ του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών
Τόμος: 40, σελ. σ. 195-196
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-195-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ της Επαγγελματικής Σχολής
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 416
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.000 δρχ. υπέρ της Επαγγελματικής Σχολής
Τόμος: 40, σελ. σ. 196-196
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-196-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 417
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.000 δρχ. υπέρ του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου
Τόμος: 40, σελ. σ. 196-196
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-196-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 418
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 675 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε και έξοδα δεξίωσης των αθλητών - προσκόπων των Πανελλήνιων σκοπευτικών αγώνων "Γ' Πήλεια"
Τόμος: 40, σελ. σ. 196-197
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-196-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την οργάνωση της γιορτής
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 419
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 960 δρχ. για την οργάνωση της γιορτής του Έφεδρου Πολεμιστή και της Πολεμικής Αρετής των Ελλήνων
Τόμος: 40, σελ. σ. 197-197
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-197-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για γεύμα προς τους Ολλανδούς και Έλληνες
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 420
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 748 δρχ. για γεύμα προς τους Ολλανδούς και Έλληνες "Αργοναύτες" που έλαβαν μέρος στην αναπαράσταση της Αργοναυτικής Εκστρατείας
Τόμος: 40, σελ. σ. 197-197
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-197-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 421
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 475 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους Πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες μορφωτικών συλλόγων αγροτοπαίδων
Τόμος: 40, σελ. σ. 198-198
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-198-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης προς ενίσχυση της άπορης οικογένειας
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 422
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 720 δρχ. προς ενίσχυση της άπορης οικογένειας Βα'ί'ου Γεωργολόπουλου
Τόμος: 40, σελ. σ. 198-198
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-198-1

Πράξη: Έγκριση προικοδότησης από τον Δήμο
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 423
Περιεχόμενα: Έγκριση προικοδότησης από τον Δήμο άπορης κοπέλας με το ποσό των 1.500 δρχ.
Τόμος: 40, σελ. σ. 198-199
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-198-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ του Γηροκομείου Βόλου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 424
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000 δρχ. υπέρ του Γηροκομείου Βόλου
Τόμος: 40, σελ. σ. 199-199
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-199-1

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στο Ι.Κ.Α.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 425
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο Ι.Κ.Α. 2.241 δρχ. για τη συνταξιοδότηση του τέως οδοκαθαριστή του Δήμου Μιχαήλ Παναγιωτίδη
Τόμος: 40, σελ. σ. 199-200
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-199-2

Πράξη: Έγκριση μη διάνοιξης ρυμοτομούμενου οικοδομής
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 426
Περιεχόμενα: Έγκριση μη διάνοιξης ρυμοτομούμενου τμήματος οικοδομής στην οδό Λαρίσης λόγω οικονομικής αδυναμίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 200-202
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-200-3

Πράξη: Έγκριση τ διάνοιξης της οδού 55
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 427
Περιεχόμενα: Έγκριση της πλήρους διάνοιξης της οδού 55 σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης και εφαρμόζοντας επακριβώς σχετική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Τόμος: 40, σελ. σ. 202-204
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-202-3

Πράξη: Αναβολήπερί έγκρισης αποζημίωσης για ρυμοτόμηση προς διάνοιξη της οδού
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 428
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί έγκρισης αποζημίωσης για ρυμοτόμηση προς διάνοιξη της οδού Κ. Καρτάλη
Τόμος: 40, σελ. σ. 204-204
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-204-1

Πράξη: Έγκριση διάνοιξης ανώνυμης οδού,
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 429
Περιεχόμενα: Έγκριση διάνοιξης ανώνυμης οδού, μεταξύ της οδού Αφεντούλη αριθ. 18 και της οδού υπ' αρ. 70
Τόμος: 40, σελ. σ. 204-205
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-204-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής του έργου κατασκευής αποχετευτικού αγωγού
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 430
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον ανάδοχο εργολάβο του έργου κατασκευής αποχετευτικού αγωγού συνοικίας Νεάπολης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου
Τόμος: 40, σελ. σ. 205-206
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-205-2

Πράξη: Έγκριση ως συνδρομητή σε περιοδικά
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 431
Περιεχόμενα: Έγκριση εγγραφής του Δήμου Βόλου ως συνδρομητή σε περιοδικά για το έτος 1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 206-206
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-206-1

Πράξη: Έγκριση συγκριτικού πίνακα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 432
Περιεχόμενα: Έγκριση συγκριτικού πίνακα και πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών νέων μονάδων των εξυγιαντικών έργων στην περιοχή συνοικίας Νεάπολης, δηλαδή κατασκευή οχετού αποχέτευσης επί της οδού Βόλου - Λαρίσης, από τον χείμαρρο Κραυσίδωνα μέχρι της οδού Νεαπόλεως
Τόμος: 40, σελ. σ. 206-207
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-206-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 433
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000 δρχ. υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου
Τόμος: 40, σελ. σ. 207-208
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-207-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ του Συλλόγου Φιλοτέχνων Βόλου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 434
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 4.000 δρχ. υπέρ του Συλλόγου Φιλοτέχνων Βόλου
Τόμος: 40, σελ. σ. 208-208
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-208-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 36 / 18/11/1960
Πράξη: Αποφάσεις των στεγαστικών αρωγών των σεισμοπλήκτων
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 435
Περιεχόμενα: Αποφάσεις για το ζήτημα των στεγαστικών αρωγών των σεισμοπλήκτων
Τόμος: 40, σελ. σ. 208-211
Σημεία Πρόσβασης:
: Κονταράτος, Ιωάννης
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Αντωνιάδης, Απόστολος
Μακρής, Χρήστος
Καρακατσάνης, Χαράλαμπος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-208-4

Πράξη: Ανάγνωση επερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Αργυρίου
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 436
Περιεχόμενα: Ανάγνωση επερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Αργυρίου σχετικά με την επέκταση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου - Λαρίσης μέχρι τα Άνω Λεχώνια και έκδοση σχετικού ψηφίσματος προς την Κυβέρνηση
Τόμος: 40, σελ. σ. 211-213
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-211-3

Πράξη: Έγκριση διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης γιορτής
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 437
Περιεχόμενα: Έγκριση διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης γιορτής για τα άπορα παιδιά της πόλης και τα παιδιά των δημοτικών υπαλλήλων και εργατών, μετά από επερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου Απόστολου Αντωνιάδη
Τόμος: 40, σελ. σ. 213-214
Σημεία Πρόσβασης:
: Αντωνιάδης, Απόστολος
Κονταράτος, Ιωάννης
Δερβένης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-213-2

Πράξη: Έγκριση προικοδότησης από τον Δήμο
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 438
Περιεχόμενα: Έγκριση προικοδότησης από τον Δήμο δύο απόρων κοριτσιών με το ποσό των 1.500 δρχ. σε καθεμιά
Τόμος: 40, σελ. σ. 214-215
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-214-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τη μεταφορά απόρων ασθενών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 439
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 7.835,90 δρχ. για τη μεταφορά απόρων ασθενών του Δήμου σε διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα κατά το διάστημα 1/1-18/11/1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 215-215
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-215-1

Πράξη: Αναβολή περί αφαίρεσης των πινακίδων από τις οδούς
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 439a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί αφαίρεσης των πινακίδων από τις οδούς Σαράφη και Ροστώβ
Τόμος: 40, σελ. σ. 215-215
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-215-2

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου της Δ.Ε.Η. για το μεριδίο του κάθε Δήμου από τη Δ.Ε.Η.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 440
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου της Δ.Ε.Η. που αφορά τη διαφορά μεταξύ των Δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας για τον καθορισμό του μεριδίου του κάθε Δήμου από τη χορηγούμενη από τη Δ.Ε.Η. αποζημίωση, λόγω της εξαγοράς της Ηλεκτρικής Εταιρίας Βόλου και απόφαση αποστολής στον Δήμο Ν. Ιωνίας με το οποίο θα γνωστοποιείται η πρόθεση του Δήμου Βόλου για χορήγηση προς τον Δήμο Ν. Ιωνίας ποσού 375.000 δρχ. με τη μορφή δωρεάς
Τόμος: 40, σελ. σ. 215-216
Σημεία Πρόσβασης:
: Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Τζάνος, Ευάγγελος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Φαφίτης, Οδυσσέας
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-215-2

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης του Μεγάρου Κιαδήμου για Δημαρχείο
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 441
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης του Μεγάρου Κιαδήμου για Δημαρχείο
Τόμος: 40, σελ. σ. 217-220
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-217-4

Πράξη: Έγκριση ανταλλαγής δημοτικού οικοπέδου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 442
Περιεχόμενα: Έγκριση ανταλλαγής του δημοτικού οικοπέδου μπροστά από το Μουσείο με το αντίστοιχο του Ασύλου, ιδιοκτησίας του Δημοσίου
Τόμος: 40, σελ. σ. 220-223
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-220-3

Πράξη: Έγκριση καταβολής αποζημιώσεων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 443
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημιώσεων συνολικού ύψους 5.300 δρχ. για τη διάνοιξη της οδού Κ. Καρτάλη
Τόμος: 40, σελ. σ. 223-224
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-223-2

Πράξη: Έγκριση απαλλοτρίωσης ιδιωτικών κτημάτων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 444
Περιεχόμενα: Έγκριση απαλλοτρίωσης ιδιωτικών κτημάτων εκατέρωθεν του αντλιοστασίου Νέας Δημητριάδας για την κατασκευή νέας δεξαμενής και τη δημιουργία οδού προσπέλασης
Τόμος: 40, σελ. σ. 224-225
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-224-2

Πράξη: Έγκριση απαλλοτρίωσης ιδιωτικού κτήματος
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 445
Περιεχόμενα: Έγκριση απαλλοτρίωσης ιδιωτικού κτήματος πέρα από το τέρμα της οδού Διός (Ν. Δημητριάδα) για νέα γεώτρηση και κατασκευή αντλιοστασίου
Τόμος: 40, σελ. σ. 225-227
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-225-3

Πράξη: Έγκριση διετούς ενοικίασης των ασκεπών χώρων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 446
Περιεχόμενα: Έγκριση διετούς ενοικίασης των ασκεπών χώρων των αχρηστευθέντων δημοτικών αφοδευτηρίων της συνοικίας Παλαιών και έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 227-229
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-227-3

Πράξη: Έγκριση διετούς ενοικίασης του πρώην Πυροσβεστείου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 447
Περιεχόμενα: Έγκριση διετούς ενοικίασης του καταστήματος (αποθήκης) οικοδομής πρώην Πυροσβεστείου του Δήμου, που βρίσκεται στη συνοικία Παλαιών και έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 229-233
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-229-5

Πράξη: Έγκριση διετούς ενοικίασης των δημοτικών αφοδευτηρίων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 448
Περιεχόμενα: Έγκριση διετούς ενοικίασης των δημοτικών αφοδευτηρίων της πλατείας Ελευθερίας και έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 233-237
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-233-5

Πράξη: Έγκριση του έργου επισκευής και ασφαλτόστρωσης οδού
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 449
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου επισκευής και ασφαλτόστρωσης της οδού Κ. Καρτάλη (Αργοναυτών - Αναλήψεως), προϋπολογισμού 470.000 δρχ. και έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 40, σελ. σ. 237-239
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-237-3

Πράξη: Διακοπή της συνεδρίασης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 449a
Περιεχόμενα: Διακοπή της συνεδρίασης
Τόμος: 40, σελ. σ. 239-239
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-239-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 37 / 21/11/1960
Πράξη: Έγκριση του έργου ανακατασκευής φθορών οδοστρωμάτων από τομές
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 450
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου ανακατασκευής φθορών οδοστρωμάτων από τομές, λόγω διέλευσης σωλήνων ύδρευσης, προϋπολογισμού 80.000 δρχ.
Τόμος: 40, σελ. σ. 240-240
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-240-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσηςυπέρ της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποτροφιών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 451
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 500 δρχ. υπέρ της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποτροφιών
Τόμος: 40, σελ. σ. 240-241
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-240-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης 4 για της ημέρας των Ηνωμένων Εθνών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 452
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 420 δρχ. για τον εορτασμό της ημέρας των Ηνωμένων Εθνών
Τόμος: 40, σελ. σ. 241-241
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-241-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για της επετείου της 28ης Οκτωβρίου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 453
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.287,20 δρχ. για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου
Τόμος: 40, σελ. σ. 241-241
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-241-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την γιορτή της Ελληνικής Σημαίας
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 454
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 400 δρχ. για την γιορτή ανύψωσης της Ελληνικής Σημαίας επί του χιλιοστού σκάφους του Εμπορικού Στόλου της Ελλάδος
Τόμος: 40, σελ. σ. 241-242
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-241-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης γιατης ημέρας απελευθέρωσης της πόλης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 455
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 580 δρχ. για τον εορτασμό της ημέρας απελευθέρωσης της πόλης
Τόμος: 40, σελ. σ. 242-242
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-242-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 456
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 475 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους αγώνες στίβου "ΙΓ' Παγασαία"
Τόμος: 40, σελ. σ. 242-242
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-242-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 457
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 425 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους αγώνες "Πελασγικοί"
Τόμος: 40, σελ. σ. 242-243
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-242-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 458
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 250 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του αποβιώσαντος πρώτου Δημάρχου της Νέας Ιωνίας Ευάγγελου Καραμπατζάκη
Τόμος: 40, σελ. σ. 243-243
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-243-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για γεύμα ε στον Κυβερνήτη
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 459
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.070 δρχ. για γεύμα που παρατέθηκε στον Κυβερνήτη και τους αξιωματικούς αμερικανικού πολεμικού που κατέπλευσε στο λιμάνι του Βόλου
Τόμος: 40, σελ. σ. 243-244
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-243-2

Πράξη: Έγκριση δανείου για την τοποθέτηση υδρομετρητών ύδρευσης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 460
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου 750.000 δρχ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών του δημοτικού δικτύου ύδρευσης
Τόμος: 40, σελ. σ. 244-246
Σημεία Πρόσβασης:
: Αντωνιάδης, Απόστολος
Ζήσης, Κωνσταντίνος
Τζάνος, Ευάγγελος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Μακρής, Χρήστος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Αργυρίου, Κωνσταντίνος
Μπουκουβάλας, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-244-3

Πράξη: Έγκριση εκτελεστέων δημοτικών έργων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 461
Περιεχόμενα: Έγκριση του προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων για το έτος 1961
Τόμος: 40, σελ. σ. 246-255
Σημεία Πρόσβασης:
: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Τζάνος, Ευάγγελος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Ζήσης, Κωνσταντίνος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Βανέζης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-255-1

Πράξη: Απόσυρση περί ορισμού του μόνιμου δημοτικού υπαλλήλου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 461a
Περιεχόμενα: Απόσυρση του θέματος περί ορισμού του μόνιμου δημοτικού υπαλλήλου Νικόλαου Μπολώτα ως υπόλογου διαχειρήσεων του ποσού της επικείμενης χρηματοδότησης του Ο.Α.Α.Α. και διακοπή της συνεδρίασης
Τόμος: 40, σελ. σ. 255-255
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-255-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 38 / 23/11/1960
Πράξη: Συζήτηση για το θέμα αύξησης των τελών καθαριότητας
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 462
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα αύξησης των τελών καθαριότητας και φωτισμού και σύσταση επιτροπής για την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Δ.Σ.
Τόμος: 40, σελ. σ. 256-260
Σημεία Πρόσβασης:
: Μακρής, Χρήστος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Βανέζης, Αθανάσιος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-256-5

Πράξη: Έγκριση προς εκτέλεση έργων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 463
Περιεχόμενα: Έγκριση προτεινόμενων προς εκτέλεση έργων για το έτος 1961, βάσει πιστώσεων του προγράμματος μικρών και μέσων κοινωφελών έργων
Τόμος: 40, σελ. σ. 260-262
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-260-3

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της Δημοτικής Φρουταγοράς
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 464
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της Δημοτικής Φρουταγοράς και την είσπραξη των μετρικών και σταθμικών δικαιωμάτων του Δήμου κατά το διάστημα 1/1-30/6/1961
Τόμος: 40, σελ. σ. 262-263
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-262-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 465
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων κατά το διάστημα 1/1-30/6/1961
Τόμος: 40, σελ. σ. 263-264
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-263-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία του Δημοτικού Νεκροταφείου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 466
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία του Δημοτικού Νεκροταφείου κατά το διάστημα 1/1-30/6/1961
Τόμος: 40, σελ. σ. 264-265
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-264-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία του αμαξοστασίου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 467
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία του αμαξοστασίου του Δήμου κατά το διάστημα 1/1-30/6/1961
Τόμος: 40, σελ. σ. 265-265
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-262-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργίατου αντλιοστασίου Νέας Δημητριάδας
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 468
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της πετρελαιομηχανής του αντλιοστασίου Νέας Δημητριάδας κατά το διάστημα 1/1-30/6/1961
Τόμος: 40, σελ. σ. 265-266
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-265-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη φύλαξη του λόφου Γορίτσας
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 469
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη φύλαξη του αναδασωθέντος λόφου Γορίτσας κατά το διάστημα 1/1-30/6/1961
Τόμος: 40, σελ. σ. 266-267
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-266-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου διανομής νερού
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 470
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου διανομής νερού κατά το διάστημα 1/1-30/6/1961
Τόμος: 40, σελ. σ. 267-267
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-267-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου καθαριότητας οδών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 471
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου καθαριότητας οδών και πλατειών της πόλης κατά το διάστημα 1/1-30/6/1961
Τόμος: 40, σελ. σ. 267-268
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-267-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου καθαρισμού οχετών και υπονόμων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 472
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου καθαρισμού οχετών και υπονόμων της πόλης κατά το διάστημα 1/1-30/6/1961
Τόμος: 40, σελ. σ. 268-269
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-268-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου επισκευής των βλαβών τ ύδρευσης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 473
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου επισκευής των βλαβών των τοπικών δικτύων ύδρευσης της πόλης κατά το διάστημα 1/1-30/6/1961
Τόμος: 40, σελ. σ. 269-269
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-269-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου υπάλληλο για τη διανομή στους Δήμους
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 474
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου από μια ημερομίσθια υπάλληλο για τη διανομή στους Δήμους και τις Κοινότητες της Μαγνησίας των εσόδων από τον φόρο καταναλισκόμενου καπνού κατά το διάστημα 1/1-30/6/1961
Τόμος: 40, σελ. σ. 269-270
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-269-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου κινήσεως των αυτοκινήτων του Δήμου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 475
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου κινήσεως των αυτοκινήτων του Δήμου κατά το διάστημα 1/1-30/6/1961
Τόμος: 40, σελ. σ. 270-271
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-270-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου οδηγών καταβρεκτήρων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 476
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου δύο οδηγών καταβρεκτήρων κατά το διάστημα 1/1-30/6/1961
Τόμος: 40, σελ. σ. 271-272
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-271-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη σύνταξη νέων δημοτολογίων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 477
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη σύνταξη νέων δημοτολογίων κατά το διάστημα 1/1-30/6/1961
Τόμος: 40, σελ. σ. 272-272
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-272-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για την επίβλεψη τεχνικών έργων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 478
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για την επίβλεψη διαφόρων τεχνικών έργων κατά το διάστημα 1/1-30/6/1961
Τόμος: 40, σελ. σ. 272-273
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-272-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου επίβλεψης κήπων και δενδροστοιχιών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 479
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου διαμόρφωσης και επίβλεψης κήπων και δενδροστοιχιών κατά το διάστημα 1/1-30/6/1961
Τόμος: 40, σελ. σ. 273-274
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-273-2

Πράξη: Επιβεβαίωση λύσης της μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Λεωνίδα Καραβίδα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 479α
Περιεχόμενα: Επιβεβαίωση λύσης της μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Λεωνίδα Καραβίδα σύμβασης για τη μίσθωση από τον δεύτερο δύο αγροκτημάτων του Δήμου στις θέσεις "Βουρλάκια - Πευκάκια" και "Κεφάλα - Πευκάκια"
Τόμος: 40, σελ. σ. 274-275
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-274-2

Πράξη: Έγκριση ς πίστωσης για τη δωρεάν χορήγηση βιβλίων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 480
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 6.000 δρχ. για τη δωρεάν χορήγηση βιβλίων σε άπορους μαθητές Νυκτερινών Σχολείων
Τόμος: 40, σελ. σ. 275-275
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-275-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για τη δωρεάν χορήγηση βιβλίων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 481
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000 δρχ. για τη δωρεάν χορήγηση βιβλίων σε άπορους μαθητές στοιχειώδους εκπαίδευσης
Τόμος: 40, σελ. σ. 275-276
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-275-2

Πράξη: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 482
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος των εξυγιαντικών έργων στην περιοχή της συνοικίας Νεάπολης, από Λαρίσης μέχρι Σκουφά
Τόμος: 40, σελ. σ. 276-276
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-276-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον Ε. Τριγκώνη
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 483
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης 15.230 δρχ. στον Ε. Τριγκώνη για ρυμοτομούμενα κτίσματα ιδιοκτησίας του προς διάνοιξη της οδού Τσαγκαράδας
Τόμος: 40, σελ. σ. 276-279
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-276-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 39 / 3/12/1960
Πράξη: Συζήτηση εκτελεσθέντων έργων με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α.
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 484
Περιεχόμενα: Συζήτηση επί έκθεσης της Επιτροπής ελέγχου των εκτελεσθέντων έργων με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α. και αναβολή λήψης σχετικής απόφασης για τη νέα συνεδρίαση του Δ.Σ.
Τόμος: 40, σελ. σ. 280-288
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Κονταράτος, Ιωάννης
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Καρακατσάνης, Χαράλαμπος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-280-9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 40 / 19/12/1960
Πράξη: Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 485
Περιεχόμενα: Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για τους τακτικούς δημοτικούς υπαλλήλους κατά το έτος 1961
Τόμος: 40, σελ. σ. 289-290
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-289-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για μνημόσυνο
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 486
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 560 δρχ. για μνημόσυνο για τα θύματα των Δεκεμβριανών
Τόμος: 40, σελ. σ. 290-290
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-290-1

Πράξη: Ανάγνωση επερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Δημοσθένη Γατζόπουλου
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 487
Περιεχόμενα: Ανάγνωση επερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Δημοσθένη Γατζόπουλου σχετικά με την ανέγερση του Αχιλλοπούλειου Κρατικού Νοσοκομείου, συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος με το οποίο εκφράζεται η ευχή προς την Κυβέρνηση να διαθέσει επαρκή πίστωση για την ανέγερση του Νοσοκομείου και να αποφασίσει την ίδρυση Σχολής Υπομηχανικών και στο Βόλο
Τόμος: 40, σελ. σ. 290-291
Σημεία Πρόσβασης:
: Κονταράτος, Ιωάννης
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-290-2

Πράξη: Απόφαση εγγράφου για τη δωρεά τ προς δημιουργία παιδικής χαράς
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 487a
Περιεχόμενα: Απόφαση αποστολής εγγράφου ευχαριστιών του Δ.Σ. προς τον καθηγητή Στρατή Ανδρεάδη για τη δωρεά του 50.000 δρχ. προς δημιουργία παιδικής χαράς στη συνοικία Χιλιαδούς
Τόμος: 40, σελ. σ. 291-291
Σημεία Πρόσβασης:
: Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-291-1

Πράξη: Έγκριση ενεργειών για την άρση των απαλλοτριώσεων στις Αλυκές
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 488
Περιεχόμενα: Έγκριση ενεργειών για την άρση των απαλλοτριώσεων στις Αλυκές
Τόμος: 40, σελ. σ. 291-293
Σημεία Πρόσβασης:
: Τζάνος, Ευάγγελος
Κονταράτος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-291-3

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τη χορήγηση τροφίμων σε άπορους
Εισηγητής: Δερβένης Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 489
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 20.000 δρχ. για τη χορήγηση τροφίμων σε άπορους δημότες κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και σύσταση επιτροπής διανομής τους
Τόμος: 40, σελ. σ. 293-294
Σημεία Πρόσβασης:
: Κονταράτος, Ιωάννης
Φαφίτης, Οδυσσέας
Τζάνος, Ευάγγελος
Καρακατσάνης, Χαράλαμπος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Μακρής, Χρήστος
Μιχαηλίδης, Νικόλαος
Βανέζης, Αθανάσιος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Ζήσης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-293-2

Πράξη: Αναβολή περί ελέγχου των εκτελεσθέντων έργων με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α.
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 489a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί συνέχισης περαιτέρω ελέγχου των εκτελεσθέντων έργων με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α.
Τόμος: 40, σελ. σ. 295-295
Σημεία Πρόσβασης:
: Δερβένης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-295-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης στον Δήμο από την χορηγηθείσα αποζημίωση της Δ.Ε.Η.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 490
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης στον Δήμο Νέας Ιωνίας 400.000 δρχ. από την χορηγηθείσα αποζημίωση της Δ.Ε.Η. προς τον Δήμο Βόλου για την εξαγορά από αυτή της τέως Ηλεκτρικής Εταιρίας Βόλου
Τόμος: 40, σελ. σ. 295-298
Σημεία Πρόσβασης:
: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Τζάνος, Ευάγγελος
Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Μιχαηλίδης, Νικόλαος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Αντωνιάδης, Απόστολος
Παπανδρέου, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-295-4

Πράξη: Αποδοχή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη σύναψη δανείου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 491
Περιεχόμενα: Αποδοχή των όρων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη σύναψη συμπληρωματικού δανείου 1.016.000 δρχ. για την αποπεράτωση των νέων Δημοτικών Σφαγείων
Τόμος: 40, σελ. σ. 298-301
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-298-4

Πράξη: Απόσυρση για την εγγραφή του Δήμου Βόλου στο λαχειοφόρο
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 491a
Περιεχόμενα: Απόσυρση του θέματος επί εγγράφου του Νομάρχη Μαγνησίας που αφορά την εγγραφή του Δήμου Βόλου στο λαχειοφόρο εσωτερικό δάνειο 750.000.000 δρχ.
Τόμος: 40, σελ. σ. 301-301
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-301-1

Πράξη: Απόρριψη ένστασης και έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 492
Περιεχόμενα: Απόρριψη ένστασης και έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο Δημητριάδος - Αγίου Νικολάου - Ερμού - Γκλαβάνη για την κατάργηση αδιέξοδης παρόδου
Τόμος: 40, σελ. σ. 301-305
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-301-5

Πράξη: Έγκριση επιστροφής στον εργολάβο Κ. Αλεξόπουλο
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 493
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον εργολάβο Κ. Αλεξόπουλο εγγυητικής επιστολής για την εκτέλεση του έργου κατασκευής αποχετευτικού αγωγού στην οδό Νεαπόλεως, από Λαρίσης μέχρι Σκουφά
Τόμος: 40, σελ. σ. 305-305
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-605-1

Πράξη: Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 494
Περιεχόμενα: Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου διάνοιξης και βελτίωσης βατότητας της αγροτικής οδού που συνδέει τον συνοικισμό Νέας Δημητριάδας με την εθνική οδό Βόλου - Αγριάς
Τόμος: 40, σελ. σ. 305-306
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-605-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Οδυσσέα Φαφίτη
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 495
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Οδυσσέα Φαφίτη ως τακτικού αντιπροσώπου του Δήμου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 109 του Ν. 1726/51 για το έτος 1961 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Αθανάσιου Βανέζη ως αναπληρωτή του
Τόμος: 40, σελ. σ. 306-307
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-306-2

Πράξη: Ορισμός του ναυτικού πράκτορα Βασίλειου Νικολάου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 496
Περιεχόμενα: Ορισμός του ναυτικού πράκτορα Βασίλειου Νικολάου ως τακτικού αντιπροσώπου του Δήμου στη Λιμενική Επιτροπή Βόλου για το χρονικό διάστημα 1/1/1961-31/12/1963 και του επίσης ναυτικού πράκτορα Αθανάσιου Ζωϊόπουλου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 40, σελ. σ. 307-309
Σημεία Πρόσβασης:
: Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Μπουκουβάλας, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-307-3

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για φάρμακα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 497
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 7.417, 50 δρχ. για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς του Δήμου κατά το διάστημα 1/1-30/11/1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 309-309
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-309-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό των Ταξιαρχών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 498
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 644 δρχ. για τον εορτασμό των Ταξιαρχών στο Δημοτικό Νεκροταφείο
Τόμος: 40, σελ. σ. 309-309
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-309-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση των μελών της Ε.Λ.Π.Α.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 499
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500 δρχ. για δεξίωση των μελών της Ε.Λ.Π.Α.
Τόμος: 40, σελ. σ. 310-310
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-310-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα έξοδα μικροφωνικής εγκατάστασης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 500
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 350 δρχ. για τα έξοδα μικροφωνικής εγκατάστασης στην παραλία κατά τη γιορτή του Αγίου Νικολάου
Τόμος: 40, σελ. σ. 310-310
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-310-1

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης προς τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σιδηροκάστρου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 501
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης 1.000 δρχ. προς τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σιδηροκάστρου
Τόμος: 40, σελ. σ. 310-311
Σημεία Πρόσβασης:
: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-310-2

Πράξη: Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 502
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1960
Τόμος: 40, σελ. σ. 311-313
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-311-3

Πράξη: Έγκριση πίστωσης.για τα έξοδα του Νομοκτηνιάτρου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 503
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.000 δρχ. για τα οδοιπορικά έξοδα του Νομοκτηνιάτρου
Τόμος: 40, σελ. σ. 313-313
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-313-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης αδείας στους Σ.Ε.Κ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 504
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης αδείας στους Σ.Ε.Κ. για την επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής στους κυλινδρόμυλους Λούλη
Τόμος: 40, σελ. σ. 313-314
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-313-2

Πράξη: Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση έργων προς απασχόληση ανέργων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 505
Περιεχόμενα: Αποδοχή χρηματοδότησης 4.250.000 δρχ. από τον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας για την εκτέλεση έργων προς απασχόληση ανέργων
Τόμος: 40, σελ. σ. 314-317
Σημεία Πρόσβασης:
: Δερβένης, Κωνσταντίνος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Μακρής, Χρήστος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Καρακατσάνης, Χαράλαμπος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9041-314-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων