Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (1962)Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου 1962
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1962
Επίπεδο περιγραφής: Έτος
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 41

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 69 / 7/1/1962
Πράξη: Εκλογή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 867
Περιεχόμενα: Εκλογή του Θεόδωρου Κλαψόπουλου ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για το 1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 83-84
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-83-2

Πράξη: Εκλογή του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 868
Περιεχόμενα: Εκλογή του Εμμανουήλ Παντελίδη ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για το 1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 84-85
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-84-2

Πράξη: Εκλογή του ς Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 869
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημητρίου Δάμτσα ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για το 1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 85-85
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-85-1

Πράξη: Εκλογή των τακτικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 870
Περιεχόμενα: Εκλογή των Δημ. Γατζόπουλου, Αθ. Πετρόχειλου, Κων. Σαμαρά και Απ. Αντωνιάδη ως τακτικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής
Τόμος: 41, σελ. σ. 85-86
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-85-2

Πράξη: Εκλογή των αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 871
Περιεχόμενα: Εκλογή των Ευαγ. Τζάνου και Χρ. Βασταρδή ως αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής
Τόμος: 41, σελ. σ. 86-87
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-86-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 70 / 5/2/1962
Πράξη: Απόφαση για ενέργειες συμπαράστασης προς τους απεργούς
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 872
Περιεχόμενα: Απόφαση για ενέργειες συμπαράστασης προς τους απεργούς πείνας του εργοστασίου Παπαγεωργίου μετά από πρόταση του προέδρου του Εργατικού Κέντρου Βόλου καθώς και συζήτηση για τα προβλήτα των εργατών και της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης
Τόμος: 41, σελ. σ. 88-94
Σημεία Πρόσβασης:
: Μακρής, Διονύσιος
Κλαψόπουλος, ΘεόδωροςΜπουκουβάλας, Βασίλειος
Ευσταθίου, Αθανάσιος
Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Μακρής, Χρήστος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Καρακατσάνης, Χαράλαμπος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Βανέζης, Αθανάσιος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
: Εργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-88-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 71 / 19/2/1962
Πράξη: Ανακοίνωση πιστολής του Μητροπολίτη Δημητριάδος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 872a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση ευχαριστήριας επιστολής του Μητροπολίτη Δημητριάδος Δαμασκηνού για τη βοήθεια του Δήμου στη λειτουργία των λαϊκών συσσιτίων
Τόμος: 41, σελ. σ. 94-95
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-94-2

Πράξη: Κατακύρωση δημοπρασίας για την προμήθεια καινούριου βενζινοκίνητου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 873
Περιεχόμενα: Κατακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια καινούριου βενζινοκίνητου επιβατικού αυτοκινήτου
Τόμος: 41, σελ. σ. 95-97
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-95-3

Πράξη: Κατακύρωσηδημοπρασίας για την προμήθεια φορτηγών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 874
Περιεχόμενα: Κατακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια δύο καινούριων πετρελαιοκίνητων φορτηγών αυτοκινήτων
Τόμος: 41, σελ. σ. 97-100
Σημεία Πρόσβασης:
: Καρακατσάνης, Χαράλαμπος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-97-4

Πράξη: Κατακύρωση δημοπρασίας για την προμήθεια καταβρεχτήρα με πυροσβεστικό εξοπλισμό
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 875
Περιεχόμενα: Κατακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια καινούριου πετρελαιοκίνητου καταβρεχτήρα με πυροσβεστικό εξοπλισμό
Τόμος: 41, σελ. σ. 100-103
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-1004

Πράξη: Έκφραση προς τον Νομάρχη για να προωθήσει το θέμα στους Υπουργούς
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 876
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς τον Νομάρχη Μαγνησίας για ταχεία έγκριση του Δημοτικού Οργανισμού Ύδρευσης Βόλου και έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για να προωθήσει το θέμα στους αρμόδιους Υπουργούς
Τόμος: 41, σελ. σ. 103-105
Σημεία Πρόσβασης:
: Κονταράτος, Ιωάννης
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Καρακατσάνης, Χαράλαμπος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-103-3

Πράξη: Καθορισμός δημοπρασίας για την ενοικίαση καταστήματος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 877
Περιεχόμενα: Καθορισμός ως τελειωτικής της νέας δημοπρασίας για την ενοικίαση δημοτικού καταστήματος στην οδό Λαρίσης
Τόμος: 41, σελ. σ. 105-106
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-105-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Μηχανικού στην Αθήνα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 878
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Μηχανικού του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 41, σελ. σ. 106-106
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-1061

Πράξη: Αποδοχή πρότασης του Προέδρου του Δ.Σ.
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 878a
Περιεχόμενα: Αποδοχή πρότασης του Προέδρου του Δ.Σ. να συζητηθούν στην προσεχή συνεδρίαση εκκρεμούσες αιτήσεις τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Τόμος: 41, σελ. σ. 106-107
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-106-2

Πράξη: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου, για τη άρση του πεπαλαιωμένου κτηρίου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 878b
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου, μετά από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ., να προβεί σε ενέργειες προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη σύντομη άρση του πεπαλαιωμένου κτηρίου των Φυλακών Βόλου
Τόμος: 41, σελ. σ. 107-107
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-107-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά πίνακα ζωγραφικής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 879
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.500 δρχ. για την αγορά πίνακα ζωγραφικής από την έκθεση της Ρ. Ζώττα
Τόμος: 41, σελ. σ. 107-107
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-107-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά πίνακα ζωγραφικής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 880
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.000 δρχ. για την αγορά πίνακα ζωγραφικής από την έκθεση του Κ. Ζήση
Τόμος: 41, σελ. σ. 107-108
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-107-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία φαρμάκων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 881
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.984 δρχ. για την αξία φαρμάκων που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς μέχρι 31/12/1961
Τόμος: 41, σελ. σ. 108-108
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-108-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης υπέρ ανεγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 882
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.000 δρχ. για αγορά 100 λαχνών του λαχείου υπέρ ανεγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου
Τόμος: 41, σελ. σ. 108-108
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-108-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά εικόνων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 883
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 625 δρχ. για την αγορά 2 εικόνων από την έκθεση Ζημέρη
Τόμος: 41, σελ. σ. 108-109
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-108-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία ανθοδέσμης και άλμπουμ
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 884
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 515 δρχ. για την αξία ανθοδέσμης και άλμπουμ που προσφέρθηκαν στην πρωταγωνίστρια του Εθνικού Θεάτρου Κυβέλη
Τόμος: 41, σελ. σ. 109-109
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-109-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τη συναυλία της Ορχήστρας Δωματίου της Ακαδημίας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 885
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.300 δρχ. για εισιτήρια και ανθοδέσμη για τη συναυλία της Ορχήστρας Δωματίου της Ακαδημίας της Νεάπολης
Τόμος: 41, σελ. σ. 109-110
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-109-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια συναυλίας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 886
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 600 δρχ. για εισιτήρια συναυλίας του Συνδέσμου Εμποροϋπαλλήλων Λαρίσης
Τόμος: 41, σελ. σ. 110-110
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-110-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για Χριστουγεννιάτικης γιορτή
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 887
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 27.138,40 δρχ. για παιχνίδια και διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης γιορτής για τα παιδιά απόρων δημοτών
Τόμος: 41, σελ. σ. 110-110
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-110-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τον φωτισμό της πλατείας Ελευθερίας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 888
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 8.803,30 δρχ. για τον φαντασμαγορικό φωτισμό της πλατείας Ελευθερίας και δύο πλατειών της συνοικίας Παλαιών, καθώς και τη δημιουργία έγχρωμου πίδακα στον κήπο της πλατείας Παλαιών
Τόμος: 41, σελ. σ. 110-111
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-110-2

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 889
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης εξωτερικού καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών και έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 41, σελ. σ. 111-115
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-111-5

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης του τέλους διαφημίσεων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 890
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης του τέλους διαφημίσεων και έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 41, σελ. σ. 115-120
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-115-6

Πράξη: Έγκριση πληρωμής του προσωπικού της Υπηρεσίας Ύδρευσης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 891
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής ως αποζημίωση του προσωπικού της Υπηρεσίας Ύδρευσης για τα δεδουλευμένα ημερομίσθια του Δεκεμβρίου 1961
Τόμος: 41, σελ. σ. 120-121
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-120-2

Πράξη: Έγκριση πληρωμής του προσωπικού της Ύδρευσης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 892
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής ως αποζημίωση του προσωπικού της Υπηρεσίας Ύδρευσης για τα δεδουλευμένα ημερομίσθια του Ιανουαρίου 1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 121-122
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-121-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Ζούμπου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 893
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Ζούμπου στην επιτροπή παραλαβής δημοτικών προμηθειών και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Ζήση ως αναπληρωτή του
Τόμος: 41, σελ. σ. 122-123
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-122-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Απόστολου Αντωνιάδη
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 894
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Απόστολου Αντωνιάδη στην επιτροπή παραλαβής δημοτικών έργων αξίας 5.000 - 50.000 δρχ. και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Δάμτσα ως αναπληρωτή του
Τόμος: 41, σελ. σ. 123-123
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-123-1

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Νικολάου Μιχαηλίδη
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 895
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Νικολάου Μιχαηλίδη στην επιτροπή παραλαβής δημοτικών έργων αξίας 50.000 - 300.000 δρχ. και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Ευσταθίου Παπανδρέου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 41, σελ. σ. 123-123
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-123-1

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Ροδίτη
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 896
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Ροδίτη στην επιτροπή παραλαβής δημοτικών έργων αξίας άνω των 300.000 δρχ. και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Αργυρίου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 41, σελ. σ. 123-124
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-123-2

Πράξη: Ορισμός των Δημ. Συμβούλων Ιωσήφ Σαμουήλ και Κων/νου Ζήση
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 897
Περιεχόμενα: Ορισμός των Δημ. Συμβούλων Ιωσήφ Σαμουήλ και Κων/νου Ζήση καθώς και του Μηχανικού του Δήμου Κρίτωνα Παπαδόπουλου στην εκτιμιτική επιτροπή
Τόμος: 41, σελ. σ. 124-124
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-124-1

Πράξη: Απόσυρση περί χορήγησης εξόδων κινήσεως στον Διευθυντή
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 897a
Περιεχόμενα: Απόσυρση του θέματος περί χορήγησης εξόδων κινήσεως στον Διευθυντή και άλλους δέκα υπαλλήλους του Δήμου για το έτος 1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 124-124
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-124-1

Πράξη: Έγκριση ως συνδρομητή σε εφημερίδες
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 898
Περιεχόμενα: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά για το 1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 124-125
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-124-2

Πράξη: Έγκριση μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 899
Περιεχόμενα: Έγκριση δύο μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 41, σελ. σ. 125-126
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-125-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Προέδρου του Δ.Σ. στην Αθήνα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 900
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Προέδρου του Δ.Σ. στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 41, σελ. σ. 126-127
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-126-2

Πράξη: Έγκριση για την προσθήκη αγωγών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 901
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την κατασκευή κατ' οίκον συνδέσεων με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και για την προσθήκη αγωγών για την εκτέλεση κατ' οίκον συνδέσεων, προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 41, σελ. σ. 127-127
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-127-1

Πράξη: Έγκρισηγια την επεκτάσεις δευτερευόντων αγωγών δικτύου ύδρευσης,
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 902
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την επεκτάσεις και συμπληρώσεις δευτερευόντων αγωγών δικτύου ύδρευσης, προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 41, σελ. σ. 127-128
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-127-2

Πράξη: Αναβολή με την παραίτηση του Α. Γολέμη
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 902a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος σχετικά με την παραίτηση του Α. Γολέμη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρμονικής του Δήμου
Τόμος: 41, σελ. σ. 128-129
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-128-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 72 / 20/3/1962
Πράξη: Έγκριση χορήγησης αδείας στον Δημοτικό Σύμβουλο
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 902b
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης αδείας στον Δημοτικό Σύμβουλο Β. Μπουκουβάλα από τις εργασίες του Σώματος
Τόμος: 41, σελ. σ. 130-130
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-130-1

Πράξη: περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 902c
Περιεχόμενα: Αναπομπή στη Δημαρχιακή Επιτροπή πρότασης του Δ. Συμβούλου Β. Μπουκουβάλα περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για να επιτευχθεί η ένταξη των ημερομισθίων οδοκαθαριστών σε οργανικές θέσεις
Τόμος: 41, σελ. σ. 130-130
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-130-1

Πράξη: Παράσταση επιτροπής για τη διάνοιξη οδού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 902d
Περιεχόμενα: Παράσταση επιτροπής της συνοικίας Ιωλκού και υπόσχεση του Δημάρχου ότι θα ενεργήσει για τη διάνοιξη της οδού Αγίου Βασιλείου, ώστε να επιτευχθεί οδός προσπέλασης προς τον ομώνυμο Ιερό Ναό
Τόμος: 41, σελ. σ. 130-131
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-130-2

Πράξη: Πρόταση το θέμα του εργοστασίου Παπαγεωργίου
Εισηγητής: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Αριθμός Απόφασης: 902e
Περιεχόμενα: Πρόταση του Εμ. Παντελίδη για σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. για να συζητηθεί το θέμα του εργοστασίου Παπαγεωργίου
Τόμος: 41, σελ. σ. 131-131
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-131-1

Πράξη: Πρόταση για να συζητηθεί το θέμα της ύδρευσης
Εισηγητής: Δερβένης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 902f
Περιεχόμενα: Πρόταση του Κ. Δερβένη για σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. για να συζητηθεί το θέμα της ύδρευσης
Τόμος: 41, σελ. σ. 131-131
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-131-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά ζωγραφικού πίνακα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 903
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 3.000 δρχ. για την αγορά ζωγραφικού πίνακα από την έκθεση του Θ. Φράγγου
Τόμος: 41, σελ. σ. 131-132
Σημεία Πρόσβασης:
: Μακρής, Χρήστος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-131-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά ζωγραφικού πίνακα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 904
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 3.300 δρχ. για την αγορά ζωγραφικού πίνακα από την έκθεση του Π. Αποστολίδη
Τόμος: 41, σελ. σ. 132-132
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-132-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά ζωγραφικού πίνακα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 905
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.500 δρχ. για την αγορά ζωγραφικού πίνακα από την έκθεση του Σπ. Βασιλείου
Τόμος: 41, σελ. σ. 132-132
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-132-1

Πράξη: τ
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 906
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 650 δρχ. για την αγορά εικόνας του Παπαδιαμάντη από την έκθεση του Ιπποκράτη Ζημέρη
Τόμος: 41, σελ. σ. 132-133
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-132-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία κυπέλλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 907
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 385 δρχ. για την αξία κυπέλλου που αθλοθετήθηκε για τους σκοπευτικούς αγώνες μεταξύ του Σκοπευτικού Συλλόγου Βόλου και της Αστυνομίας πόλεων
Τόμος: 41, σελ. σ. 133-133
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-133-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία εισιτηρίων χοροεσπερίδας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 908
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 50 δρχ. για την αξία 5 εισιτηρίων χοροεσπερίδας του Εξωραϊστικού Συνδέσμου Εργατικών Κατοικιών
Τόμος: 41, σελ. σ. 133-133
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-133-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία εισιτηρίων του χορού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 909
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 900 δρχ. για την αξία 15 εισιτηρίων του χορού του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών
Τόμος: 41, σελ. σ. 134-134
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-134-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα μικροφωνικής εγκατάστασης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 910
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 800 δρχ. για έξοδα μικροφωνικής εγκατάστασης κατά την εορτή των Θεοφανίων
Τόμος: 41, σελ. σ. 134-134
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-134-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης κοπής καλάμου και ψάθας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 911
Περιεχόμενα: "Έγκριση εκποίησης του δικαιώματος κοπής και απολήψεως καλάμου και ψάθας σε δημοτική έκταση στη θέση "Πεδίον Άρεως" με πρόχειρη πλειοδοτική δημοπρασία
Τόμος: 41, σελ. σ. 134-135
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-134-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης άχρηστου υλικού του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 912
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης άχρηστου υλικού του Δήμου με πρόχειρη πλειοδοτική δημοπρασία
Τόμος: 41, σελ. σ. 135-135
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-135-1

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 913
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην οδό Λαρίσης και έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 41, σελ. σ. 135-139
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-135-5

Πράξη: Έγκριση χορήγησης εξόδων κινήσεως
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 914
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης εξόδων κινήσεως κατ' αποκοπή στον Διευθυντή του Δήμου και άλλους δέκα υπαλλήλους του Δήμου για το 1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 139-140
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-139-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας αντιτύπων του σχεδίου της πόλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 915
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας 300 αντιτύπων του σχεδίου της πόλης του Νικ. Μπολώτα
Τόμος: 41, σελ. σ. 140-142
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-140-3

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 916
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής του Δήμου που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 142-143
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-142-2

Πράξη: Έγκριση 1ου και 2ου συγκριτικού πίνακα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 917
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου και 2ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών νέων μονάδων και του συγκριτικού πίνακα του έργου κατασκευής αγωγού μεταφοράς ύδατος από το δίκτυο ύδρευσης Βόλου προς ύδρευση του συνοικισμού Αγίων Αναργύρων
Τόμος: 41, σελ. σ. 143-143
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-143-1

Πράξη: Έγκριση μίσθωσης του αντλιοστασίου Κοτίνα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 918
Περιεχόμενα: Έγκριση μίσθωσης από τον Δήμο του αντλιοστασίου Κοτίνα για το διάστημα 1/1/1962-30/9/1963 και καθορισμός των όρων της μισθώσεως
Τόμος: 41, σελ. σ. 143-147
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-143-5

Πράξη: Έγκριση εκτελεστέων δημοτικών έργων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 919
Περιεχόμενα: Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων για το έτος 1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 147-153
Σημεία Πρόσβασης:
: Φαφίτης, Οδυσσέας
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Κονταράτος, Ιωάννης
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Βανέζης, Αθανάσιος
Αργυρίου, Κωνσταντίνος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Μακρής, Χρήστος
Ευσταθίου, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-147-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 73 / 26/3/1962
Πράξη: Ψήφισμα για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Συληβρίδη,
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 920
Περιεχόμενα: Ψήφισμα για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Συληβρίδη, πρώην Δημοτικό Σύμβουλο
Τόμος: 41, σελ. σ. 154-154
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-154-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 74 / 26/3/1962
Πράξη: Αναβολή λήψης αποφάσεων για τη σύναψη δανείων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 921
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης αποφάσεων για τη σύναψη δανείων α) 1.600.000 δρχ. για την προμήθεια και εγκατάσταση υδρομετρητών και β) 2.000.000 δρχ. για την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης
Τόμος: 41, σελ. σ. 155-158
Σημεία Πρόσβασης:
: Δερβένης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-155-4

Πράξη: Έγκριση δανείου για την ανέγερση Φρουταγοράς
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 922
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου 2.500.000 δρχ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ανέγερση Φρουταγοράς
Τόμος: 41, σελ. σ. 158-160
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-158-3

Πράξη: Αναβολή του θέματος για την απαλλοτρίωση του φρέατος Κοτίνα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 922a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος για την απαλλοτρίωση του φρέατος Κοτίνα και του φρέατος κληρονόμων Γ. Νικολαΐδη
Τόμος: 41, σελ. σ. 160-160
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-160-1

Πράξη: Έγκριση αύξησηςτέλους καθαριότητας
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 923
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης των φορολογικών συντελεστών τέλους καθαριότητας προς αντιμετώπιση των δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας
Τόμος: 41, σελ. σ. 160-165
Σημεία Πρόσβασης:
: Δερβένης, Κωνσταντίνος
Καρακατσάνης, Χαράλαμπος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Τζάνος, Ευάγγελος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Ευσταθίου, Αθανάσιος
Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Βασταρδής, Χρήστος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Παντελίδης, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-160-6

Πράξη: Έγκριση ων τελών καθαριότητας και φωτισμού με το τέλος της ύδρευσης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 924
Περιεχόμενα: Έγκριση συνείσπραξης των τελών καθαριότητας και φωτισμού με το τέλος της ύδρευσης
Τόμος: 41, σελ. σ. 165-166
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-165-2

Πράξη: Διακοπή της συνεδρίασης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 925
Περιεχόμενα: Διακοπή της συνεδρίασης μετά από πρόταση του Προέδρου
Τόμος: 41, σελ. σ. 166-167
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-166-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 75 / 27/3/1962
Πράξη: Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 926
Περιεχόμενα: Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 168-222
Σημεία Πρόσβασης:
: Τζάνος, Ευάγγελος
Κονταράτος, Ιωάννης
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Ευσταθίου, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-168-5

Πράξη: Έγκριση εκποίησης στην επέκταση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 927
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης στο Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών 2560 ομολογιών της ΔΕΗ, ώστε το αντίτιμο της εκποίησης να χρησιμοποιηθεί στην επέκταση ή αλλαγή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του φωτισμού των οδών και πλατειών της πόλης
Τόμος: 41, σελ. σ. 222-222
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-222-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης των τελών στους εισπράκτορες του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 928
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης ποσοστού 1% από εισπράξεις των τελών και δικαιωμάτων του Δήμου από 1/1/1962 ως 31/12/1962 στους εντεταλμένους εισπράκτορες του Δήμου για την εκτός γραφείου είσπραξη των δημοτικών τελών
Τόμος: 41, σελ. σ. 222-223
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-222-2

Πράξη: Έγκριση ς πίστωσης στο προσωπικό του ΚΤΕΛ,
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 929
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 12.000 δρχ. για χορήγηση στο προσωπικό του ΚΤΕΛ, ανά 1.000 δρχ. μηνιαίως και για το διάστημα 1/1-31/12/1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 223-223
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-223-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης μηνιαίως στη νοθοτρόφο του Δήμου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 930
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης μηνιαίως 300 δρχ. στη νοθοτρόφο του Δήμου Αναστασία Καροπούλου ως αποζημίωση για την ανατροφή έκθετου του Δήμου
Τόμος: 41, σελ. σ. 223-224
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-223-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την αγορά στολών καθαριότητας
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 931
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 35.000 δρχ. για την αγορά στολών και άλλων ειδών για το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου
Τόμος: 41, σελ. σ. 224-224
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-224-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την αγορά στολών των Δημοτικών Σφαγείων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 932
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.000 δρχ. για την αγορά στολών και άλλων ειδών για το προσωπικό των Δημοτικών Σφαγείων
Τόμος: 41, σελ. σ. 224-224
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-224-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων,
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 933
Περιεχόμενα: "Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000 δρχ. υπέρ του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων, προκειμένου εκπρόσωπός του να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις της Ομοσπονδίας Δημοτικών Υπαλλήλων Ελλάδος του 27ου κεφαλαίου "Κοινωνική Πρόνοια"
Τόμος: 41, σελ. σ. 225-225
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 76 / 18/4/1962
Πράξη: Ανακοίνωση αίτησης σχετικά με το θέμα της ύδρευσης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 933a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση αίτησης του Προέδρου της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής για έκθεση των απόψεων των μελών του Συμβουλίου της Κοινότητας στο Δ.Σ. Βόλου σχετικά με το θέμα της ύδρευσης και αποδοχή της αίτησης
Τόμος: 41, σελ. σ. 226-226
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-226-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα της επετείου του ΝΑΤΟ
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 934
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500 δρχ. για έξοδα εορτασμού της επετείου του ΝΑΤΟ
Τόμος: 41, σελ. σ. 226-226
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-226-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια αγορά ζωγραφικού πίνακα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 935
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.500 δρχ. για αγορά ζωγραφικού πίνακα από την έκθεση της Ειρήνης Γιαννένου
Τόμος: 41, σελ. σ. 226-227
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-226-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για αγορά εισιτηρίων του χορού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 936
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 350 δρχ. για αγορά 10 εισιτηρίων του χορού της Επαγγελματικής και Τεχνικής Σχολής
Τόμος: 41, σελ. σ. 227-227
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-227-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 937
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 3.035,20 δρχ. για έξοδα εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου
Τόμος: 41, σελ. σ. 227-227
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-227-1

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 938
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης εξωτερικού καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών και έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 41, σελ. σ. 227-230
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-227-4

Πράξη: Συμπλήρωση απόφασης με την αποζημίωση των μουσικών της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 939
Περιεχόμενα: Συμπλήρωση απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την αποζημίωση των μουσικών της Φιλαρμονικής που λαμβάνουν μέρος στις έκτακτες εμφανίσεις της
Τόμος: 41, σελ. σ. 230-231
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-230-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Αθανασίου Ευσταθίου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 940
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Αθανασίου Ευσταθίου ως μέλους της επιτροπής παραλαβής των εκτελούμενων δημοτικών έργων κατά το έτος 1962 με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α. και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Αργυρίου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 41, σελ. σ. 231-231
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-231-1

Πράξη: Έγκριση του έργου συντήρησης υδρομετρητών,
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 941
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου συντήρησης υδρομετρητών, προϋπολογισμού 110.000 δρχ.
Τόμος: 41, σελ. σ. 231-232
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-231-2

Πράξη: Σύσταση επιτροπής για τη τοποθέτησης των υδρομετρητών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 941a
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής από τους Δημοτικούς Συμβούλους Ζούμπο, Παντελίδη και Πετρόχειλο για τη διερεύνηση του θέματος της τοποθέτησης των υδρομετρητών
Τόμος: 41, σελ. σ. 232-232
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-232-1

Πράξη: Αποδοχή παραίτησης του Α. Γολέμη
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 942
Περιεχόμενα: Αποδοχή παραίτησης του Α. Γολέμη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρμονικής του Δήμου και αντικατάστασή του από τον Ηρακλή Καντά
Τόμος: 41, σελ. σ. 232-233
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-232-2

Πράξη: Έγκριση του 50% των ειδικευμένων εσόδων του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 943
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του 50% των ειδικευμένων εσόδων του Δήμου για την αντιμετώπιση των υποχρεωτικών δαπανών του
Τόμος: 41, σελ. σ. 233-234
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-233-2

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης των χρηματοδοτούμενων από τον Ο.Α.Α.Α.
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 944
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης από τον Δήμο, απ' ευθείας και με αυτεπιστασία, των χρηματοδοτούμενων από τον Ο.Α.Α.Α. δημοτικών έργων για το έτος 1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 234-235
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-234-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 945
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Καραγάτς
Τόμος: 41, σελ. σ. 235-237
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-235-3

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 946
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Νεάπολης
Τόμος: 41, σελ. σ. 237-238
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-237-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 947
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Αγίων Αναργύρων
Τόμος: 41, σελ. σ. 238-239
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-238-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 948
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Παλαιού Λιμεναρχείου
Τόμος: 41, σελ. σ. 239-241
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-239-3

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 949
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του Οίκου Παπαγεωργίου για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Αγίων Αναργύρων
Τόμος: 41, σελ. σ. 241-242
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-241-2

Πράξη: Αναβολή τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 949a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί αίτησης τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Αγίων Αναργύρων
Τόμος: 41, σελ. σ. 242-242
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-242-1

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης για το θέμα της ύδρευσης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 949b
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης για το θέμα της ύδρευσης
Τόμος: 41, σελ. σ. 242-242
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-242-1

Πράξη: Αναβολή τη σύναψη δανείων και εγκατάσταση υδρομετρητών ύδρευσης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 949c
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης για τη σύναψη δανείων προς προμήθεια και εγκατάσταση υδρομετρητών και προς ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης
Τόμος: 41, σελ. σ. 242-242
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-242-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 77 / 23/4/1962
Πράξη: Ανάκληση απόφασης περί αυξήσεως του τέλους καθαριότητας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 950
Περιεχόμενα: Ανάκληση απόφασης του Δ.Σ. περί αυξήσεως των φορολογικών συντελεστών του τέλους καθαριότητας
Τόμος: 41, σελ. σ. 243-250
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Σαμουήλ, Ιωσήφ
Μακρής, Χρήστος
Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Φαφίτης, Οδυσσέας
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Κονταράτος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-243-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 78 / 16/5/1962
Πράξη: Συζήτηση για ύδρευσης σχετικά παράπονα διαφόρων συνοικιών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 950a
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της ύδρευσης της πόλης και για τα σχετικά παράπονα διαφόρων συνοικιών
Τόμος: 41, σελ. σ. 250-261
Σημεία Πρόσβασης:
: Κονταράτος, Ιωάννης
Φαφίτης, Οδυσσέας
Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Βανέζης, Αθανάσιος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Μακρής, Χρήστος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Τζάνος, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-250-12

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 79 / 17/5/1962
Πράξη: Ματαίωση της συνεδρίασης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 950b
Περιεχόμενα: Ματαίωση της συνεδρίασης λόγω μη επίτευξης απαρτίας
Τόμος: 41, σελ. σ. 262-262
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-262-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 80 / 5/6/1962
Πράξη: ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά του Ο.Α.Α.Α.
Εισηγητής: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Αριθμός Απόφασης: 951
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Προεδρείου να συντάξει ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά του Ο.Α.Α.Α. για την περικοπή της χρηματοδότησης προς τον Δήμο Βόλου
Τόμος: 41, σελ. σ. 263-264
Σημεία Πρόσβασης:
: Κονταράτος, Ιωάννης
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Μακρής, Χρήστος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-263-2

Πράξη: ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά της Κυβέρνησης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 952
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Προεδρείου να συντάξει ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά της Κυβέρνησης για την απόφασή της να επιστραφούν οι στεγαστικές αρωγές, με το επιχείρημα ότι θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση άλλων αστέγων και απόφαση σύγκλησης μεγάλης σύσκεψης με την παρουσία προεδρείων οργανώσεων, Βουλευτών και Δημάρχων άλλων σεισμόπληκτων θεσσαλικών πόλεων
Τόμος: 41, σελ. σ. 264-268
Σημεία Πρόσβασης:
: Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-264-5

Πράξη: Διακοπή της συνεδρίασης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 953
Περιεχόμενα: Διακοπή της συνεδρίασης μετά από πρόταση του Προέδρου
Τόμος: 41, σελ. σ. 268-268
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-268-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 81 / 7/6/1962
Πράξη: Ανακοίνωση των χρηματοδοτούμενων από τον Ο.Α.Α.Α. έργων
Εισηγητής: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Αριθμός Απόφασης: 953a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση υπομνήματος των εργατοτεχνιτών των χρηματοδοτούμενων από τον Ο.Α.Α.Α. έργων και κύρηξη του θέματος ως μη κατεπείγοντος
Τόμος: 41, σελ. σ. 269-271
Σημεία Πρόσβασης:
: Δερβένης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-269-3

Πράξη: Αποδοχή πρότασης του Κων. Δερβένη
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 953b
Περιεχόμενα: Αποδοχή πρότασης του Κων. Δερβένη τα υπ' αριθμόν 1, 2 και 5 θέματα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την ύδρευση να συζητηθούν με τα υπόλοιπα σχεδόν τυπικά θέματα της ημερήσιας διάταξης, που χρήζουν αποφάσεων για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου
Τόμος: 41, σελ. σ. 271-271
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-271-1

Πράξη: Έγκριση συνεργείου για τη Δημοτική Φρουταγορά
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 954
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου για τη Δημοτική Φρουταγορά και για τις εισπράξεις των μετρικών και σταθμικών δικαιωμάτων του Δήμου για το διάστημα 1/7-31/12/1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 271-272
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-271-2

Πράξη: Έγκριση συνεργείου Δημοτικών Σφαγείων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 955
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου Δημοτικών Σφαγείων για το διάστημα 1/7-31/12/1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 272-272
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-272-1

Πράξη: Έγκριση συνεργείου λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 956
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου για το διάστημα 1/7-31/12/1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 273-273
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-273-1

Πράξη: Έγκριση συνεργείου λειτουργίας του Δημοτικού Αμαξοστασίου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 957
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου λειτουργίας του Δημοτικού Αμαξοστασίου για το διάστημα 1/7-31/12/1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 273-274
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-273-2

Πράξη: Έγκριση συνεργείου λειτουργίας του αντλιοστασίου της Νέας Δημητριάδας
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 958
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου λειτουργίας της πετρελαιομηχανής του αντλιοστασίου της Νέας Δημητριάδας για το διάστημα 1/7-31/12/1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 274-275
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-274-2

Πράξη: Έγκριση συνεργείου φύλαξης του λόφου Γορίτσας
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 959
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου φύλαξης του αναδασωμένου λόφου Γορίτσας για το διάστημα 1/7-31/12/1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 275-275
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-275-1

Πράξη: Έγκριση συνεργείου για τη λειτουργία της ύδρευσης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 960
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου για τη λειτουργία της ύδρευσης Βόλου για το διάστημα 1/7-31/12/1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 275-276
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-275-2

Πράξη: Έγκριση συνεργείου για την καθαριότητα των οδών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 961
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου για την καθαριότητα των οδών και πλατειών της πόλης για το διάστημα 1/7-31/12/1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 276-277
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-276-2

Πράξη: Έγκριση συνεργείου καθαρισμού οχετών και υπονόμων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 962
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου καθαρισμού οχετών και υπονόμων της πόλης για το διάστημα 1/7-31/12/1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 277-278
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-277-2

Πράξη: Έγκριση συνεργείου για τη διανομή των εσόδων από τον φόρο καπνού
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 963
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου για τη διανομή των εσόδων από τον φόρο καπνού για το διάστημα 1/7-31/12/1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 278-279
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-278-2

Πράξη: Έγκριση συνεργείου κινήσεως των αυτοκινήτων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 964
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου κινήσεως των αυτοκινήτων του Δήμου για το διάστημα 1/7-31/12/1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 279-279
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-279-1

Πράξη: Έγκρισησυνεργείου καταβρέγματος οδών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 965
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου καταβρέγματος οδών και πλατειών της πόλης για το διάστημα 1/7-31/12/1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 279-280
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-279-2

Πράξη: Έγκριση συνεργείου για τη σύνταξη νέων δημοτολογίων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 966
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου για τη σύνταξη νέων δημοτολογίων για το διάστημα 1/7-31/12/1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 280-281
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-280-1

Πράξη: Έγκριση συνεργείου για την επίβλεψη τεχνικών έργων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 967
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου για την επίβλεψη διαφόρων τεχνικών έργων του Δήμου για το διάστημα 1/7-31/12/1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 281-282
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-281-2

Πράξη: Έγκριση συνεργείου κήπων και δενδροστοιχιών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 968
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου κήπων και δενδροστοιχιών για το διάστημα 1/7-31/12/1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 282-282
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-282-1

Πράξη: Έγκριση προμήθειας αντιτύπων του σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 969
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας 150 αντιτύπων του σχεδίου πόλης που εκπονήθηκε από τον Νικόλαο Μπολώτα
Τόμος: 41, σελ. σ. 282-283
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-282-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την ανέγερσης του Ιερού Ναού Αναλήψεως
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 970
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 50.000 δρχ. για την ενίσχυση του έργου ανέγερσης του Ιερού Ναού Αναλήψεως
Τόμος: 41, σελ. σ. 283-285
Σημεία Πρόσβασης:
: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Τζάνος, Ευάγγελος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Σαμουήλ, Ιωσήφ
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-283-3

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 971
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών στον Άγιο Βασίλειο για τη διάνοιξη της ομώνυμης οδού
Τόμος: 41, σελ. σ. 285-287
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-258-3

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία κυπέλλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 972
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 310 δρχ. για την αξία κυπέλλου που αθλοθετήθηκε για τους "Πελασγικούς" αγώνες στίβου
Τόμος: 41, σελ. σ. 287-287
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-287-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης χ. για γεύμα προς τον Πρίγκιπα Πέτρο
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 973
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.081 δρχ. για γεύμα που παρατέθηκε προς τον Πρίγκιπα Πέτρο
Τόμος: 41, σελ. σ. 287-287
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-287-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία κυπέλλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 974
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 350 δρχ. για την αξία κυπέλλου που αθλοθετήθηκε για τους ποδηλατικούς αγώνες των προσκόπων
Τόμος: 41, σελ. σ. 287-288
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-287-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία κυπέλλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 975
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 418,5 δρχ. για την αξία κυπέλλου που αθλοθετήθηκε για τους "Πελασγικούς" αγώνες της Λάρισας
Τόμος: 41, σελ. σ. 288-288
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-288-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 976
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 220 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του αποβιώσαντος πατέρα του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Σαμαρά
Τόμος: 41, σελ. σ. 288-288
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-288-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα δεξίωσης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 977
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 7.720,5 δρχ. για έξοδα δεξίωσης και την αξία στεφάνων που κατατέθηκαν κατά την γιορτή της 80ετηρίδος της απελευθέρωσης της Θεσσαλίας
Τόμος: 41, σελ. σ. 289-289
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-289-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά ζωγραφικού πίνακα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 978
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 700 δρχ. για την αγορά ζωγραφικού πίνακα από την έκθεση του Απ. Σλατινόπουλου
Τόμος: 41, σελ. σ. 289-289
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-289-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση και την αξία κυπέλλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 979
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 764 δρχ. για δεξίωση και την αξία κυπέλλου που αθλοθετήθηκε για τους αθλητικούς αγώνες νεανίδων
Τόμος: 41, σελ. σ. 289-290
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-289-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα δεξίωσης Αμερικανών και Ελλήνων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 980
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 450 δρχ. για έξοδα δεξίωσης Αμερικανών και Ελλήνων επισκεπτών στο γραφείο του Δημάρχου
Τόμος: 41, σελ. σ. 290-290
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-290-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςχ. για τα έξοδα περιφοράς των Επιταφίων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 981
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.468,20 δρχ. για τα έξοδα στολισμού και περιφοράς των Επιταφίων
Τόμος: 41, σελ. σ. 290-290
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-290-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα έξοδα της γιορτής των Μυροφόρων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 982
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 625 δρχ. για τα έξοδα της γιορτής των Μυροφόρων στο Δημοτικό Νεκροταφείο
Τόμος: 41, σελ. σ. 290-291
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-290-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στέφανο
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 983
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 220 δρχ. για στέφανο που κατατέθηκε στη σορό του αποβιώσαντος τέως Βουλευτή Γεωργίου Φιλιππίδη
Τόμος: 41, σελ. σ. 291-291
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-291-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στέφανο
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 984
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 200 δρχ. για στέφανο που κατατέθηκε στο μνημόσυνο που τελέστηκε στο Προμύρι υπέρ των σφαγιασθέντων από τους Τούρκους
Τόμος: 41, σελ. σ. 291-291
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-291-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εορτασμού του Αγίου Κωνσταντίνου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 985
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 680 δρχ. για την προετοιμασία του εορτασμού του Αγίου Κωνσταντίνου
Τόμος: 41, σελ. σ. 292-292
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-292-1

Πράξη: "Έγκριση δαπάνης για έξοδα δεξίωσης των αξιωματικών του "Πέρντυ"
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 986
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 6.900 δρχ. για έξοδα δεξίωσης των αξιωματικών του αμερικανικού καταδρομικού "Πέρντυ" που κατέπλευσε στο λιμάνι του Βόλου
Τόμος: 41, σελ. σ. 292-292
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-292-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά εισιτηρίων καλλιτεχνικής εκδήλωσης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 987
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 360 δρχ. για την αγορά εισιτηρίων καλλιτεχνικής εκδήλωσης του Ποντιακού Ομίλου
Τόμος: 41, σελ. σ. 292-293
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-292-2

Πράξη: Έγκριση υπαλλήλου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 988
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης δημοτικού υπαλλήλου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 41, σελ. σ. 293-293
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-293-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασηςυπαλλήλου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 989
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης δημοτικού υπαλλήλου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 41, σελ. σ. 293-294
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-293-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Μηχανικού στην Αθήνα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 990
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Μηχανικού του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 41, σελ. σ. 294-294
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-294-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 991
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 41, σελ. σ. 294-295
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-294-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 992
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων Κλαψόπουλου, Σαμαρά, Φαφίτη, Δερβένη, Ζήση, Παπανδρέου και Αντωνιάδη στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 41, σελ. σ. 295-296
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-295-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου,στην Αθήνα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 993
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου, του Προέδρου του Δ.Σ. και των Δημοτικών Συμβούλων Σαμαρά και Αντωνιάδη στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 41, σελ. σ. 296-297
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-296-2

Πράξη: Αναπομπή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης εγκατάστασης του υδραγωγείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 994
Περιεχόμενα: Αναπομπή στη Δημαρχιακή Επιτροπή του θέματος σχετικά με αίτηση αποζημίωσης της Ασημίνας, χήρας Γεωρ. Νικολαΐδη, και Κ. Μπουκή λόγω εγκατάστασης επί ιδοκτησίας τους του υδραγωγείου Τσιμπούκη
Τόμος: 41, σελ. σ. 297-297
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-297-1

Πράξη: Έγκριση μείωσης της πρώτης τιμής για την εκμίσθωση εγκαταλειμμένων καταστημάτων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 995
Περιεχόμενα: Έγκριση μείωσης της πρώτης τιμής προσφοράς για την εκμίσθωση εγκαταλειμμένων από τον μισθωτή τους καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών
Τόμος: 41, σελ. σ. 297-298
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-297-2

Πράξη: Έγκριση μείωσης τιμής για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 996
Περιεχόμενα: Έγκριση μείωσης της πρώτης τιμής προσφοράς για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην οδό Λαρίσης και έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη Δημητρίου Μαμάτση
Τόμος: 41, σελ. σ. 298-300
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-298-3

Πράξη: Απόρριψη για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 997
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο τέρμα της οδού Μακρυνίτσης
Τόμος: 41, σελ. σ. 300-301
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-300-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 998
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης για την έγκριση ιδιωτικής παρόδου μεταξύ των οδών Εθνικής Αντιστάσεως - Καραολή - Κ. Καβάφη - Κύπρου
Τόμος: 41, σελ. σ. 301-303
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-301-3

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 999
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Νέας Δημητριάδας
Τόμος: 41, σελ. σ. 303-306
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-303-4

Πράξη: Απόρριψη τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1000
Περιεχόμενα: "Απόρριψη τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη θέση "Κιούπι"
Τόμος: 41, σελ. σ. 306-308
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-306-3

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1001
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη ζώνη της πόλης μεταξύ των οδών Μεταμορφώσεως και Αθ. Διάκου
Τόμος: 41, σελ. σ. 308-311
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-308-4

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1002
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Κραγάτς
Τόμος: 41, σελ. σ. 311-312
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-311-2

Πράξη: Αναβολή του θέματος περί τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 1002a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην οδό Λ. Βύρωνος - Νικοτσάρα
Τόμος: 41, σελ. σ. 312-312
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-312-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1003
Περιεχόμενα: "Απόρριψη αίτησης για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη θέση "Πεδίον Άρεως"
Τόμος: 41, σελ. σ. 312-313
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-312-2

Πράξη: Συζήτηση για το θέμα της ύδρευσης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1003a
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της ύδρευσης
Τόμος: 41, σελ. σ. 313-316
Σημεία Πρόσβασης:
: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-313-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 82 / 3/7/1962
Πράξη: Ματαίωση της συνεδρίασης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 1003b
Περιεχόμενα: Ματαίωση της συνεδρίασης λόγω μη επίτευξης απαρτίας
Τόμος: 41, σελ. σ. 316-316
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-316-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 83 / 3/7/1962
Πράξη: Ματαίωση της συνεδρίασης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 1003c
Περιεχόμενα: Ματαίωση της συνεδρίασης λόγω μη επίτευξης απαρτίας
Τόμος: 41, σελ. σ. 317-317
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-317-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 84 / 17/7/1962
Πράξη: Έγκριση πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1004
Περιεχόμενα: Έγκριση πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 1961
Τόμος: 41, σελ. σ. 317-325
Σημεία Πρόσβασης:
: Κονταράτος, Ιωάννης
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Βανέζης, Αθανάσιος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-317-9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 85 / 17/7/1962
Πράξη: απόφαση για την κατοχύρωσητων δημοτικών εκτάσεων στις Αλυκές
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1004a
Περιεχόμενα: Κατόπιν επερωτήσεων του Δημοτικού Συμβούλου Ευάγγελου Τζάνου, απόφαση συζήτησης για την κατοχύρωση και αξιοποίηση των δημοτικών εκτάσεων στις Αλυκές και την αξιοποίηση των Αλυκών ως εκτεταμένης πλαζ κλπ. στην προσεχή συνεδρίαση και απόφαση αποστολής εγγράφου προς τον Υπουργό Βιομηχανίας προς λήψη μέτρων για την τοποθέτηση φίλτρου απορρόφησης της εκπεμπόμενης σκόνης από τη Βιομηχανία Τσιμέντων Βόλου
Τόμος: 41, σελ. σ. 326-328
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-326-3

Πράξη: Ανακοίνωση αίτησης για την υδροδότηση του αγροκτήματος Ραφτάκη,
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1004b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση αίτησης του Εξωραϊστικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου Καλλιθέας Βόλου προς ενέργειες του Δήμου για την υδροδότηση του αγροκτήματος Ραφτάκη, στο οποίο διαμένουν 40 οικογένειες
Τόμος: 41, σελ. σ. 328-328
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-328-1

Πράξη: Έγκριση αντικατάστασης του Αθαν. Ευσταθίου,
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1004c
Περιεχόμενα: Έγκριση αντικατάστασης του Αθαν. Ευσταθίου, μετά από αίτησή του, με τον Δημοσθ. Γατζόπουλο στην επιτροπή κρίσης των ζωγραφικών έργων που προμηθεύεται ο Δήμος
Τόμος: 41, σελ. σ. 328-329
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-328-2

Πράξη: Αναβολή των θεμάτων 1-9, 11 και 23,
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 1004d
Περιεχόμενα: Αναβολή των θεμάτων 1-9, 11 και 23, λόγω απουσίας του Προϊσταμένου της Ύδρευσης Νικόλαου Δεληγεώργη από τη συνεδρίαση
Τόμος: 41, σελ. σ. 329-329
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-329-1

Πράξη: "Αποδοχή εκποίησης έκτασης στη θέση "Παλαιαί Αλυκαί"
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1005
Περιεχόμενα: "Αποδοχή της απ' ευθείας προς τον Δήμο Βόλου εκποίησης δημόσιας έκτασης εμβαδού 85.500 τ.μ. στη θέση "Παλαιαί Αλυκαί" Βόλου αντί του ποσού των 1.546.500 δρχ., καταβλητέου σε δώδεκα εξάμηνες δόσεις
Τόμος: 41, σελ. σ. 329-330
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-329-2

Πράξη: Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1006
Περιεχόμενα: Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών συμπλέγματος κτηρίων Νέων Δημοτικών Σφαγείων, εργολαβίας Β. Πλαγερά
Τόμος: 41, σελ. σ. 330-330
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-330-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για γεύμα που παρατέθηκε στον Πρέσβη του Ισραήλ
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1007
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.976 δρχ. για γεύμα που παρατέθηκε στον Πρέσβη του Ισραήλ
Τόμος: 41, σελ. σ. 330-331
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-330-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνη για στεφάνι
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1008
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 200 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στο Γηροκομείο Βόλου στη μνήμη της αποβιωσάσης μητέρας του Δημοτικού Συμβούλου Κ. Σαμαρά
Τόμος: 41, σελ. σ. 331-331
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-331-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1009
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 450 δρχ. για έξοδα μετάβασης και επιστροφής εκπροσώπου του Δήμου στα εγκαίνια της οδού που οδηγεί στον Ξενία
Τόμος: 41, σελ. σ. 331-332
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-331-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης δημοτικών καταστημάτων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1010
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης δημοτικών καταστημάτων στην οδό Λαρίσης και των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 41, σελ. σ. 332-335
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-332-4

Πράξη: Έγκριση καταβολής για οφειλόμενα ημερομίσθια του Δεκεμβρίου 1961
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1011
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 1.329 δρχ. στην Ελένη Στέφα για οφειλόμενα ημερομίσθια του Δεκεμβρίου 1961
Τόμος: 41, σελ. σ. 335-336
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-335-2

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης της Λέσχης Εργαζόμενου Κοριτσιού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1012
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης της Λέσχης Εργαζόμενου Κοριτσιού με το ποσό των 3.000 δρχ.
Τόμος: 41, σελ. σ. 336-337
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-336-2

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης προς τον Ναυτικό Όμιλο Βόλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1013
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης 5.000 δρχ. προς τον Ναυτικό Όμιλο Βόλου για έξοδα αποστολής αθλητή του σε αγώνες
Τόμος: 41, σελ. σ. 337-337
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-337-1

Πράξη: Έγκριση δανείου για το έργο κατασκευής αγωγού μεταφοράς ύδατος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1014
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου 150.000 δρχ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο κατασκευής αγωγού μεταφοράς ύδατος από το δίκτυο της πόλης προς ύδρευση του συνοικισμού Νεάπολης
Τόμος: 41, σελ. σ. 337-339
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-337-3

Πράξη: Έγκριση για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς ύδατος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1015
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς ύδατος από το δίκτυο της πόλης προς ύδρευση του συνοικισμού Νεάπολης, προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 41, σελ. σ. 339-340
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-339-2

Πράξη: Έγκριση επισκευής και ασφαλτόστρωσης της οδού Αναπαύσεως,
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1016
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης επισκευής και ασφαλτόστρωσης της οδού Αναπαύσεως, προϋπολογισμού 190.000 δρχ.
Τόμος: 41, σελ. σ. 340-340
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-340-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 86 / 22/7/1962
Πράξη: Ψήφισμα για τον θάνατο του Δημοτικού Συμβούλου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1018*
Περιεχόμενα: Ψήφισμα για τον θάνατο του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Ζήση
Τόμος: 41, σελ. σ. 341-341
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-341-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 87 / 23/7/1962
Πράξη: Σύσταση επιτροπής για τη μελέτη των φακέλων της ύδρευσης
Εισηγητής: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 1019
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής από τους Δημοτικούς Συμβούλους Στρατηγόπουλο, Φαφίτη, Παντελίδη και Σαμαρά για τη μελέτη των φακέλων της ύδρευσης και την υποβολή πορίσματος στο Δ.Σ.
Τόμος: 41, σελ. σ. 342-345
Σημεία Πρόσβασης:
: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Παπανδρέου, Ευστάθιος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Αντωνιάδης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-342-4

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου,στην Αθήνα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1020
Περιεχόμενα: "Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου, του Προέδρου του Δ.Σ. και του Αντιπροέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής στην Αθήνα για την προώθηση του θέματος της έκδοσης Β. Δ/τος "περί συστάσεως Δημοτικών Οργανισμών Υδρεύσεως"
Τόμος: 41, σελ. σ. 345-346
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-345-2

Πράξη: Αναβολή περί εξουσιοδότησης της τροποποίηση της σύμβασης υδρομετρητών
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 1020a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί εξουσιοδότησης της Δημαρχιακής Επιτροπής να διαπραγματευθεί με τους εργολάβους Βολίδη και Χειμώνα την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης προμήθειας 6.000 υδρομετρητών από ογκομετρικού τύπου σε ταχυμετρικού για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης και καθορισμού του τρόπου καταβολής των συμβατικών υποχρεώσεων του Δήμου
Τόμος: 41, σελ. σ. 346-346
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-346-1

Πράξη: Αναβολή περί έγκρισης τοποθέτηση υδρομετρητών
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 1020b
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί έγκρισης μελέτης για την προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στις συνδέσεις με το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης, προϋπολογισμού 750.000 δρχ.
Τόμος: 41, σελ. σ. 346-346
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-346-1

Πράξη: Έγκριση για την τοποθέτηση υδρομετρητών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1021
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στις νέες συνδέσεις, προϋπολογισμού 100.000 δρχ.
Τόμος: 41, σελ. σ. 346-347
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-346-2

Πράξη: Έγκριση στον μηχανικό ύδρευσης την επίβλεψης των εκτελούμενων έργων υδρεύσεως,
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1022
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάθεσης στον μηχανικό της ύδρευσης Ν. Δεληγεώργη της επίβλεψης των εκτελούμενων έργων υδρεύσεως, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή
Τόμος: 41, σελ. σ. 347-348
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-347-2

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης εκτέλεσης έργου ύδρευσης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 1022a
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με αμφισβητούμενη υποχρέωση του Δήμου προς την εργολαβία Βολίδη εκτέλεσης έργου ύδρευσης και αποχώρηση των Δημοτικών Συμβούλων Ζούμπου και Μπουκουβάλα
Τόμος: 41, σελ. σ. 348-348
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-248-1

Πράξη: Καθορισμός είσπραξης παλιών οφειλών τέλους ύδρευσης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1023
Περιεχόμενα: Καθορισμός τρόπου είσπραξης παλιών οφειλών τέλους ύδρευσης των καταναλωτών Αγίας Παρασκευής
Τόμος: 41, σελ. σ. 348-349
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-248-2

Πράξη: Καθορισμός του τιμολογίου του παρεχόμενου ύδατος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1024
Περιεχόμενα: Καθορισμός του τιμολογίου του παρεχόμενου ύδατος στους κατοίκους Αγίας Παρασκευής σε 1,5 δρχ. κατά κυβικό μέτρο
Τόμος: 41, σελ. σ. 349-352
Σημεία Πρόσβασης:
: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Αργυρίου, Κωνσταντίνος
Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Παντελίδης, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-249-4

Πράξη: Αποδοχή ως επαρκών των εξηγήσεων στα χρηματοδοτούμενα από τον Ο.Α.Α.Α. έργα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1025
Περιεχόμενα: Αποδοχή ως επαρκών των εξηγήσεων σε αναφορά του Μηχανικού του Δήμου, μετά από υπόμνημα των εργατοτεχνιτών στα χρηματοδοτούμενα από τον Ο.Α.Α.Α. έργα του Δήμου
Τόμος: 41, σελ. σ. 352-357
Σημεία Πρόσβασης:
: Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Κονταράτος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-352-6

Πράξη: Αναβολή ροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 1025a
Περιεχόμενα: Αναβολή θεμάτων τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Τόμος: 41, σελ. σ. 357-357
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-357-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 88 / 31/7/1962
Πράξη: Ματαίωση της συνεδρίασης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 1025b
Περιεχόμενα: Ματαίωση της συνεδρίασης λόγω μη επίτευξης απαρτίας
Τόμος: 41, σελ. σ. 357-358
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-357-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 89 / 7/8/1962
Πράξη: ψήφισμα διαμαρτυρίας εγκατάστασης Σφαγείων
Εισηγητής: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Αριθμός Απόφασης: 1026
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Προεδρείου του Δ.Σ. να συντάξει ψήφισμα διαμαρτυρίας στον Υπουργό Γεωργίας προς εγκατάσταση στο Βόλο του ενός από τα τρία προγραμματισθέντα μεγάλα Σφαγεία και έγκριση μετάβασης του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβούλου Δημ. Γατζόπουλου και του Μηχανικού του Δήμου Κρ. Πααπδόπουλου για την προώθηση του θέματος
Τόμος: 41, σελ. σ. 358-361
Σημεία Πρόσβασης:
: Κονταράτος, Ιωάννης
Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Βανέζης, Αθανάσιος
Καρακατσάνης, Χαράλαμπος
Παπανδρέου, Ευστάθιος
Σαμαράς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-358-4

Πράξη: Έγκριση τοποθέτησης υδρομετρητών,
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1027
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης προμήθειας και τοποθέτησης υδρομετρητών, προϋπολογισμού 750.000 δρχ.
Τόμος: 41, σελ. σ. 361-365
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-361-5

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα τα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1028
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου κατασκευής κατ' οίκον συνδέσεων με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και προσθηκών αγωγών για την εκτέλεση κατ' οίκον συνδέσεων, με υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού 250.000 δρχ.
Τόμος: 41, σελ. σ. 365-366
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-365-2

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1029
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου συντήρησης δικτύου ύδρευσης λόγω βλαβών, με υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού 25.000 δρχ.
Τόμος: 41, σελ. σ. 366-367
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-366-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 90 / 7/9/1962
Πράξη: Ψήφισμα για τον θάνατο του τέως Δημοτικού Συμβούλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1030
Περιεχόμενα: Ψήφισμα για τον θάνατο του τέως Δημοτικού Συμβούλου Νικολάου Παπαγεωργάκη
Τόμος: 41, σελ. σ. 367-368
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-367-2

Πράξη: ενημέρωση για το θέμα ανέγερσης Κρατικών Σφαγείων στη Λάρισα
Εισηγητής: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Αριθμός Απόφασης: 1030a
Περιεχόμενα: Μετά από ερώτηση του Εμ. Παντελίδη, ενημέρωση από τον Δήμαρχο σχετικά με τις ενέργειες της επιτροπής που μετέβη στην Αθήνα για το θέμα ανέγερσης Κρατικών Σφαγείων στη Λάρισα
Τόμος: 41, σελ. σ. 368-369
Σημεία Πρόσβασης:
: Κονταράτος, Ιωάννης
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-368-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης λόγω ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1031
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 5.000 δρχ. προς τον Νικ. Βλαχιώτη λόγω ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του για τη διάνοιξη της οδού Αγίου Βασιλείου
Τόμος: 41, σελ. σ. 369-370
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-369-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ του Συνδέσμου Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1032
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.500 δρχ. υπέρ του Συνδέσμου Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
Τόμος: 41, σελ. σ. 370-370
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-370-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ ανέγερσης του Ιερού Ναού Αναλήψεως
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1033
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 50.000 δρχ. υπέρ ανέγερσης του Ιερού Ναού Αναλήψεως
Τόμος: 41, σελ. σ. 370-371
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-370-2

Πράξη: "Έγκριση πίστωσης υπέρ του Αθλητικού Συλλόγου "Μαγνησιακός"
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1034
Περιεχόμενα: "Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000 δρχ. υπέρ του Αθλητικού Συλλόγου "Μαγνησιακός"
Τόμος: 41, σελ. σ. 371-371
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-371-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για τη δωρεάν παροχή βιβλίων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1035
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000 δρχ. για τη δωρεάν παροχή βιβλίων σε μαθητές στοιχειώδους εκπαίδευσης, τέκνα ενδεών δημοτών
Τόμος: 41, σελ. σ. 371-372
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-371-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για τη δωρεάν παροχή βιβλίων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1036
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 3.000 δρχ. για τη δωρεάν παροχή βιβλίων σε άπορους μαθητές Νυκτερινών Σχολείων
Τόμος: 41, σελ. σ. 372-372
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-372-1

Πράξη: Έγκριση ως συνδρομητή στα περιοδικά
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1037
Περιεχόμενα: "Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στα περιοδικά "Φωνή της Ειρήνης" και "Αργώ" και στην εφημερίδα "Πρόνοια των Τυφλών"
Τόμος: 41, σελ. σ. 372-373
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-372-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για αγορά εισιτηρίων φεστιβάλ
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1038
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. για αγορά εισιτηρίων φεστιβάλ του Γυμναστικού Συλλόγου "Νίκη"
Τόμος: 41, σελ. σ. 373-373
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-373-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για αγορά εισιτηρίων παραστάσεων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1039
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.800 δρχ. για αγορά εισιτηρίων παραστάσεων του Θιάσου Ροντήρη στο Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδας
Τόμος: 41, σελ. σ. 373-374
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-373-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για αγορά εισιτηρίων παράστασης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1040
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 150 δρχ. για αγορά εισιτηρίων παράστασης υπέρ της προικοδότησης απόρων κοριτσιών Πορταριάς
Τόμος: 41, σελ. σ. 374-374
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-374-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για αγορά εισιτηρίων χορού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1041
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 400 δρχ. για αγορά εισιτηρίων χορού του Ορειβατικού Συλλόγου
Τόμος: 41, σελ. σ. 374-374
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-374-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για αγορά εισιτηρίων συναυλίας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1042
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 450 δρχ. για αγορά εισιτηρίων συναυλίας της Καλλιτεχνικής Χορωδίας Τρικάλων
Τόμος: 41, σελ. σ. 374-375
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-374-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για αγορά εισιτηρίων συναυλίας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1043
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 300 δρχ. για αγορά εισιτηρίων συναυλίας της Βολιώτικης Χορωδίας
Τόμος: 41, σελ. σ. 375-375
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-375-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για αγορά εισιτηρίων αγώνων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1044
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 250 δρχ. για αγορά εισιτηρίων αγώνων του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου
Τόμος: 41, σελ. σ. 375-375
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-375-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία ενός άλμπουμ
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1045
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 350 δρχ. για την αξία ενός άλμπουμ που προσφέρθηκε στον Δήμαρχο της γερμανικής πόλης Μπρέσενμπρουκ
Τόμος: 41, σελ. σ. 375-376
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-375-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για αγορά εισιτηρίων χορού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1046
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 400 δρχ. για αγορά εισιτηρίων χορού του Ναυτικού Ομίλου Βόλου
Τόμος: 41, σελ. σ. 376-376
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-376-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για πυροτεχνήματα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1047
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.970 δρχ. για πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη Ναυτική Εβδομάδα
Τόμος: 41, σελ. σ. 376-377
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-376-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα δεξίωσης του κυβερνήτη
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1048
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.000 δρχ. για έξοδα δεξίωσης του κυβερνήτη και αξιωματικών μιας μοίρας αρματαγωγών
Τόμος: 41, σελ. σ. 377-377
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-377-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία κυπέλλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1049
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 300 δρχ. για την αξία κυπέλλου που αθλοθετήθηκε για τους αγώνες του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου
Τόμος: 41, σελ. σ. 377-377
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-377-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια την αγορά ψηφιδωτού πίνακα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1050
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 8.500 δρχ. για την αγορά ψηφιδωτού πίνακα από την έκθεση Α. Πετρίδη
Τόμος: 41, σελ. σ. 377-378
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-377-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα έξοδα κηδείας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1051
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 7.873 δρχ. για τα έξοδα κηδείας του αποβιώσαντος Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Ζήση
Τόμος: 41, σελ. σ. 378-378
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-378-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία κυπέλλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1052
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 400 δρχ. για την αξία κυπέλλου που αθλοθετήθηκε για τους Ε' Πανελλήνιους σκοπευτικούς αγώνες "Πήλεια" των ανιχνευτών προσκόπων
Τόμος: 41, σελ. σ. 378-379
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-378-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία ζωγραφικού πίνακα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1053
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.200 δρχ. για την αξία ζωγραφικού πίνακα που αγοράστηκε από την έκθεση Άνθη
Τόμος: 41, σελ. σ. 379-379
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-379-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ της Βολιώτικης Χορωδίας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1054
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000 δρχ. υπέρ της Βολιώτικης Χορωδίας
Τόμος: 41, σελ. σ. 379-379
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-379-1

Πράξη: Έγκριση ς πίστωσης υπέρ του Τουριστικού Οργανισμού Μαγνησίας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1055
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000 δρχ. υπέρ του Τουριστικού Οργανισμού Μαγνησίας
Τόμος: 41, σελ. σ. 379-380
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-379-2

Πράξη: Έγκρισηπίστωσης υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1056
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 30.000 δρχ. υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου
Τόμος: 41, σελ. σ. 380-380
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-380-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1057
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000 δρχ. υπέρ του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου
Τόμος: 41, σελ. σ. 380-380
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-380-1

Πράξη: "Έγκριση πίστωσης υπέρ του Φυσιολατρικού Ομίλου "Παν"
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1058
Περιεχόμενα: "Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000 δρχ. υπέρ του Φυσιολατρικού Ομίλου "Παν"
Τόμος: 41, σελ. σ. 380-381
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-380-2

Πράξη: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1059
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευής κατ' οίκον συνδέσεων με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και προσθηκών αγωγών για την εκτέλεση κατ' οίκον συνδέσεων, καθώς και έγκριση εκτέλεσης του όλου έργου χωρίς διαγωνισμό, με αυτεπιστασία του Δήμου
Τόμος: 41, σελ. σ. 381-382
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-381-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης υπαλλήλου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1060
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης δημοτικού υπαλλήλου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 41, σελ. σ. 382-382
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-382-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης υπαλλήλου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1061
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης δημοτικού υπαλλήλου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 41, σελ. σ. 382-383
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-382-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Δημοσθένη Γατζόπουλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1062
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Δημοσθένη Γατζόπουλου στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή κατάρτισης του κτηματολογίου του Δήμου Βόλου, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Κων/νου Ζήση
Τόμος: 41, σελ. σ. 383-383
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-383-1

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Ιωσήφ Σαμουήλ
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1063
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Ιωσήφ Σαμουήλ στην Επιτροπή Παραλαβής των δημοτικών προμηθειών, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Κων/νου Ζήση
Τόμος: 41, σελ. σ. 383-383
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-383-1

Πράξη: Ορισμός της 6ης Δεκεμβρίου,
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1064
Περιεχόμενα: Ορισμός της 6ης Δεκεμβρίου, ημέρα γιορτής του πολιούχου του Βόλου Αγίου Νικολάου, ως ημέρας καθολικής αργίας
Τόμος: 41, σελ. σ. 383-386
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-383-4

Πράξη: Έγκριση για την αποζημίωση των ανέργων φρεατοτεχνιτών από την Πολιτεία
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1065
Περιεχόμενα: Έγκριση συνηγορίας του Δήμου Βόλου για την αποζημίωση των ανέργων φρεατοτεχνιτών από την Πολιτεία
Τόμος: 41, σελ. σ. 386-388
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-386-3

Πράξη: αναβολή των θεμάτων περί διαγραφής ποσών από τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 1065a
Περιεχόμενα: Μετά από πρόταση του Προέδρου, αναβολή των θεμάτων περί διαγραφής ποσών από τέλη καθαριότητας και φωτισμού καθώς και τέλη καθαριότητας επί τροχοφόρων οικονομικού έτους 1961 και σύσταση επιτροπής για την εξέταση της νομιμότητας των σχετικών διαγραφών
Τόμος: 41, σελ. σ. 388-388
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-388-1

Πράξη: Έγκριση μη συνείσπραξης των τελών καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1066
Περιεχόμενα: Έγκριση μη εφαρμογής της συνείσπραξης των τελών καθαριότητας και φωτισμού με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ
Τόμος: 41, σελ. σ. 388-391
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-388-4

Πράξη: αναβολή περί τροποποίησης για το δικαίωμα κτηνιατρικού ελέγχου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 1066a
Περιεχόμενα: Μετά από πρόταση του Προέδρου, αναβολή του θέματος περί τροποποίησης απόφασης του Δ.Σ., που αφορά το δικαίωμα κτηνιατρικού ελέγχου επί των μεταφερομένων προς κατανάλωση σφαγμένων ζώων
Τόμος: 41, σελ. σ. 391-391
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-391-1

Πράξη: Έγκριση αποζημιώσεων για ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1067
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημιώσεων για ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες προς διάνοιξη διαφόρων τμημάτων οδών της συνοικίας Αγίων Αναργύρων
Τόμος: 41, σελ. σ. 391-392
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-391-2

Πράξη: "Καταλογισμός στην ανάδοχο "ΕΛΤΕΚ Α.Ε." για κατανάλωση ύδατος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1068
Περιεχόμενα: "Καταλογισμός στην ανάδοχο των εργασιών ανέγερσης του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου "ΕΛΤΕΚ Α.Ε." του ποσού 3.796,5 δρχ. για κατανάλωση ύδατος κατά το χρονικό διάστημα 25/9/1961-25/5/1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 392-393
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-392-3

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης \για ρυμοτομούμενη οικοδομή\
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1069
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 30.000 δρχ. προς την Μαρία Παρθένη για ρυμοτομούμενη οικοδομή της στην οδό Στρατηγού Μακρυγιάννη
Τόμος: 41, σελ. σ. 393-394
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-393-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1070
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων της οδού Θερμοπυλών στη Νέα Δημητριάδα, προϋπολογισμού 300.000 δρχ.
Τόμος: 41, σελ. σ. 394-394
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-394-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης αποζημίωσης για την εγκατάσταση του υδραγωγείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1071
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης αποζημίωσης των Ασημίνας Νικολαΐδη και Κάκιας Μπουκή για την εγκατάσταση του υδραγωγείου Τσιμπούκη σε ιδιοκτησία τους και έγκριση καταβολής μηνιαίου μισθώματος 500 δρχ.
Τόμος: 41, σελ. σ. 394-396
Σημεία Πρόσβασης:
: Κονταράτος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-394--3

Πράξη: Αναβολή του θέματος για την επεξεργασία του σχεδίου του κανονισμού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1071a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί έγκρισης κανονισμού εργασίας του ημερομίσθιου προσωπικού με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου με τον Δήμο και σύσταση επιτροπής για την επεξεργασία του σχεδίου του κανονισμού
Τόμος: 41, σελ. σ. 396-397
Σημεία Πρόσβασης:
: Φαφίτης, Οδυσσέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-396-2

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης για την ολοκλήρωση του κτηριακού συγκροτήματος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1072
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβολικής επιχορήγησης 3.000 δρχ. προς το τοπικό παράρτημα του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος για την ολοκλήρωση του κτηριακού συγκροτήματος των Τεχνικών Σχολών
Τόμος: 41, σελ. σ. 397-398
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-397-2

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 1962
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1073
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 398-405
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-398-8

Πράξη: Έγκριση άμεσης για το θέμα της ύδρευσης των κατοίκων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1074
Περιεχόμενα: Έγκριση άμεσης καταβολής των υποχρεώσεων του Δήμου Βόλου προς την Κοινότητα Αγίας Παρασκευής από το θέμα της ύδρευσης των κατοίκων και της άρδευσης των εξωτερικών κτημάτων
Τόμος: 41, σελ. σ. 405-409
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-405-5

Πράξη: Απόρριψη ενστάσεων για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1075
Περιεχόμενα: Απόρριψη ενστάσεων για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Καραγάτς
Τόμος: 41, σελ. σ. 409-413
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-409-5

Πράξη: Απόρριψη ενστάσεων για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1076
Περιεχόμενα: Απόρριψη ενστάσεων για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Νεάπολης
Τόμος: 41, σελ. σ. 413-415
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-413-3

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1077
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Αγίων Αναργύρων
Τόμος: 41, σελ. σ. 415-415
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-415-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1078
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Νέας Δημητριάδας
Τόμος: 41, σελ. σ. 415-416
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-415-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1079
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη ζώνη της πόλης μεταξύ των οδών Μεταμορφώσεως και Αθ. Διάκου
Τόμος: 41, σελ. σ. 416-417
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-416-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 92 / 9/10/1962
Πράξη: Υποδοχή του νέου Δημοτικού Συμβούλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1079a
Περιεχόμενα: Υποδοχή του νέου Δημοτικού Συμβούλου Ι. Οικονομίδη στη θέση του αποβιώσαντα Κ. Ζήση και απάντηση
Τόμος: 41, σελ. σ. 417-418
Σημεία Πρόσβασης:
: Οικονομίδης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-417-2

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφων σχετικά με τις ανάγκες των συνοικιών τους
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1079b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφων διάφορων Εξωραϊστικών Συλλόγων σχετικά με τις ανάγκες των συνοικιών τους
Τόμος: 41, σελ. σ. 418-418
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-418-1

Πράξη: Ανακοίνωση αίτησης ιδιοκτητών προς δημιουργία πλατειών και πάρκων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1079c
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση αίτησης ιδιοκτητών απαλλοτριωθέντων οικοπέδων προς δημιουργία πλατειών και πάρκων
Τόμος: 41, σελ. σ. 418-420
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-418-3

Πράξη: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1962
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1080
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1962 με τη σύναψη δανείου για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς ύδατος προς ύδρευση του συνοικισμού Νεάπολης και ακύρωση πίστωσης 50.000 δρχ. για την προμήθεια και τοποθέτηση υδρομέτρων
Τόμος: 41, σελ. σ. 420-422
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-420-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 93 / 16/10/1962
Πράξη: Ενημέρωση για παραχώρηση από το Δημόσιο 40 στρεμμάτων στη Βιομηχανική Ζώνη Βόλου
Εισηγητής: Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1080a
Περιεχόμενα: Ενημέρωση για παραχώρηση από το Δημόσιο 40 στρεμμάτων στη Βιομηχανική Ζώνη Βόλου για τη δημιουργία της Χαλυβουργίας Βογιατζή - Μάνεση, τα οποία προορίζονταν για πράσινο και ορισμός επιτροπής για την εξέταση του θέματος
Τόμος: 41, σελ. σ. 422-423
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-422-2

Πράξη: Ανακοίνωση αιτήσεων των Εξωραϊστικών Συλλόγων Ορφανοτροφείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1080b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση αιτήσεων των Εξωραϊστικών Συλλόγων Ορφανοτροφείου και Καλλιθέας για ορισμένες ανάγκες των συνοικιών τους
Τόμος: 41, σελ. σ. 423-423
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-423-1

Πράξη: "Απόρριψη ένστασης της Ο.Ε. "Μιλτιάδης Μουστακαλής και Υιός"
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1081
Περιεχόμενα: "Απόρριψη ένστασης της Ο.Ε. "Μιλτιάδης Μουστακαλής και Υιός" κατά απόφασης του Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Τόμος: 41, σελ. σ. 423-429
Σημεία Πρόσβασης:
: Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-423-7

Πράξη: Έγκριση δαπάνης στον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1082
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.427 δρχ. για γεύμα που παρατέθηκε στον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων
Τόμος: 41, σελ. σ. 429-429
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-429-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα δεξίωσης και αξία λευκώματος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1083
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 13.995 δρχ. για έξοδα δεξίωσης του Διοικητή και αξιωματικών της 16ης Βρετανικής Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών και την αξία προσφερθέντος λευκώματος
Τόμος: 41, σελ. σ. 429-430
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-429-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για πίνακα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1084
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 5.000 δρχ. για πίνακα που αγοράστηκε από την έκθεση του ζωγράφου Α. Ευσταθίου
Τόμος: 41, σελ. σ. 430-430
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-430-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για πίνακα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1085
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.750 δρχ. για πίνακα που αγοράστηκε από την έκθεση του ζωγράφου Α. Κυρίτση
Τόμος: 41, σελ. σ. 430-431
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-430-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για πίνακα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1086
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 3.300 δρχ. για πίνακα που αγοράστηκε από την έκθεση του ζωγράφου Χαραλ. Τσιμιγκάτου
Τόμος: 41, σελ. σ. 431-431
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-431-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στέφανο π
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1087
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 375 δρχ. για στέφανο που κατατέθηκε στη σορό του τέως Δημοτικού Συμβούλου Ν. Παπαγεωργάκη και τη μίσθωση αγοραίου αυτοκινήτου προς μετάβαση εκπροσώπου του Δήμου στην κηδεία
Τόμος: 41, σελ. σ. 431-431
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-431-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1088
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 435 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους Πανελλήνιους κωπηλατικούς αγώνες
Τόμος: 41, σελ. σ. 432-432
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-432-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ της Ελληνικής Μέριμνας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1089
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.500 δρχ. υπέρ της Ελληνικής Μέριμνας
Τόμος: 41, σελ. σ. 432-432
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-432-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Χειροτεχνίας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1090
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 3.000 δρχ. υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Χειροτεχνίας
Τόμος: 41, σελ. σ. 432-433
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-432-2

Πράξη: Έγκριση ς πίστωσης υπέρ του Γηροκομείου Βόλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1091
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000 δρχ. υπέρ του Γηροκομείου Βόλου
Τόμος: 41, σελ. σ. 433-433
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-433-1

Πράξη: "Έγκριση πίστωσης υπέρ του Αθλητικού Συλλόγου "Ολυμπιακός"
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1092
Περιεχόμενα: "Έγκριση διάθεσης πίστωσης 20.000 δρχ. υπέρ του Αθλητικού Συλλόγου "Ολυμπιακός"
Τόμος: 41, σελ. σ. 433-433
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-433-1

Πράξη: "Έγκριση πίστωσης υπέρ του Αθλητικού Συλλόγου "Δάφνη"
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1093
Περιεχόμενα: "Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.000 δρχ. υπέρ του Αθλητικού Συλλόγου "Δάφνη"
Τόμος: 41, σελ. σ. 433-434
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-433-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ του Συλλόγου Προστασίας Παιδιού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1094
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000 δρχ. υπέρ του Συλλόγου Προστασίας Παιδιού
Τόμος: 41, σελ. σ. 434-434
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-434-1

Πράξη: Έγκριση ως συνδρομητή στην εφημερίδα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1095
Περιεχόμενα: "Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην εφημερίδα "Δημοπρασιακά Νέα" για το έτος 1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 434-434
Σημεία Πρόσβασης:
: Φαφίτης, Οδυσσέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-434-1

Πράξη: Έγκριση δαπανών μετάβασης του Δ.Σ στην Αθήνα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1096
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπανών μετάβασης του Δημοτικού Συμβούλου Δημοσθ. Γατζόπουλου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 41, σελ. σ. 435-435
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-435-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Γεωργίου Καρμίρη στην Αθήνα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1097
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του δημοτικού υπαλλήλου Γεωργίου Καρμίρη στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 41, σελ. σ. 435-436
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-435-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Μηχανικού στην Αθήνα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1098
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Μηχανικού του Δήμου Κρίτωνα Παπαδόπουλου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 41, σελ. σ. 436-436
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-436-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1099
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής του Δήμου που αφορά την έγκριση του απολογισμού της οικονομικού έτους 1961
Τόμος: 41, σελ. σ. 436-436
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-436-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1100
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής του Δήμου που αφορά την ίδρυση δύο μπαντίνων από νέους και νέες
Τόμος: 41, σελ. σ. 436-437
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-436-2

Πράξη: Έγκριση συμπληρωματικής επιστροφής στο ΙΚΑ
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1101
Περιεχόμενα: Έγκριση συμπληρωματικής επιστροφής στο ΙΚΑ 327 δρχ. για τη συνταξιοδότηση πρώην οδοκαθαριστή του Δήμου
Τόμος: 41, σελ. σ. 437-438
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-437-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για απασχόληση αγοραίου αυτοκινήτου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1102
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. για απασχόληση αγοραίου αυτοκινήτου του Ευθ. Μπάρλα
Τόμος: 41, σελ. σ. 438-438
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-438-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια έξοδα της γιορτής του Εφέδρου Πολεμιστή
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1103
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.050 δρχ. για έξοδα προετοιμασίας της γιορτής του Εφέδρου Πολεμιστή
Τόμος: 41, σελ. σ. 438-438
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-438-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για αγορά εισιτηρίων χορού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1104
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 300 δρχ. για αγορά εισιτηρίων χορού του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίων Αναργύρων
Τόμος: 41, σελ. σ. 439-439
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-438-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για φάρμακα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1105
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 6.516 δρχ. για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς από 17/1/1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 439-439
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-439-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία εισιτηρίων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1106
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 12.636,5 δρχ. για την αξία εισιτηρίων που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς για τη μετάβασή τους σε Νοσοκομεία κλπ. από 28/11/1961 ως 30/9/1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 439-440
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-439-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1107
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης 8.000 δρχ. για την προμήθεια και επισκευή στολών, αδιάβροχων, αρβυλών κλπ. για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας
Τόμος: 41, σελ. σ. 440-441
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-440-2

Πράξη: Αναβολή του θέματος για την ανέγερση μνημείου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 1107a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί παραχώρησης χώρου για την ανέγερση μνημείου για τους φονευθέντες άνδρες της Χωροφυλακής, προκειμένου η Δημαρχιακή Επιτροπή να υποδείξει τον κατάλληλο χώρο
Τόμος: 41, σελ. σ. 441-441
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-441-1

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης για ρυμοτομούμενα δέντρα ιδιοκτησίας της
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1108
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 200 δρχ. προς τη Μ. Γεωργακοπούλου για ρυμοτομούμενα δέντρα ιδιοκτησίας της
Τόμος: 41, σελ. σ. 441-441
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-441-1

Πράξη: Έγκριση διάνοιξης οδών στη συνοικία Νεάπολης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1109
Περιεχόμενα: Έγκριση διάνοιξης οδών στη συνοικία Νεάπολης και αποζημίωσης 10.000 δρχ. προς τον Δ. Επιφανειάδη για ρυμοτομούμενο μαντρότοιχο
Τόμος: 41, σελ. σ. 441-445
Σημεία Πρόσβασης:
: Φαφίτης, Οδυσσέας
Επιφανειάδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-441-5

Πράξη: Έγκριση παράτασης παράδοσης της μελέτης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1110
Περιεχόμενα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της μελέτης του Δημαρχιακού Μεγάρου από τον καθηγητή Πικιώνη κατά 2 μήνες
Τόμος: 41, σελ. σ. 445-446
Σημεία Πρόσβασης:
: Καρακατσάνης, Χαράλαμπος
Μπουκουβάλας, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-445-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης αντικατάστασης φωτισμού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1111
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης αντικατάστασης φωτισμού στην οδό Βόλου - Λαρίσης, από τη γέφυρα Κραυσίδωνα μέχρι γραμμών Σ.Ε.Κ.
Τόμος: 41, σελ. σ. 446-447
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-446-2

Πράξη: Έγκριση των χρηματοδοτούμενων από τον Ο.Α.Α.Α. δημοτικών έργων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1112
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης από τον Δήμο, απ' ευθείας και με αυτεπιστασία, των χρηματοδοτούμενων από τον Ο.Α.Α.Α. δημοτικών έργων
Τόμος: 41, σελ. σ. 447-448
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-447-2

Πράξη: Αναβολή περί έγκρισης του κανονισμού εργασίας
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 1112a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί έγκρισης του κανονισμού εργασίας του ημερομίσθιου προσωπικού που συνδέεται με τον Δήμο Βόλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
Τόμος: 41, σελ. σ. 448-448
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-448-1

Πράξη: Συζήτησηγια την διέλευσς των αμαξοστοιχιών του Σ.Ε.Κ.
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1112b
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το θέμα διέλευσης των αμαξοστοιχιών του Σ.Ε.Κ. από την οδό Δημητριάδος και αναβολή λήψης απόφασης
Τόμος: 41, σελ. σ. 448-453
Σημεία Πρόσβασης:
: Αργυρίου, Κωνσταντίνος
Καρακατσάνης, Χαράλαμπος
Μακρής, Χρήστος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Ευσταθίου, Αθανάσιος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Τζάνος, Ευάγγελος
Παπανδρέου, Ευστάθιος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Βανέζης, Αθανάσιος
Μπουκουβάλας, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-448-6

Πράξη: Έγκριση αναφοράς βάσει πιθανής νέας χρηματοδότησης από τον Ο.Α.Α.Α.
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1113
Περιεχόμενα: Έγκριση αναφοράς του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με 1ο και 2ο Πίνακα εκτελεστέων δημοτικών έργων, βάσει πιθανής νέας χρηματοδότησης από τον Ο.Α.Α.Α.
Τόμος: 41, σελ. σ. 453-454
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-453-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1114
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και επισκευής της οδού Ανθ. Γαζή από Παγασών έως Παρόχθιου Αναύρου
Τόμος: 41, σελ. σ. 454-455
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-454-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής οδοστρώματος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1115
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής οδοστρώματος της οδού Κ. Καρτάλη από Αναλήψεως ως Καρκαβίτσα
Τόμος: 41, σελ. σ. 455-456
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-455-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1116
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Ροζού από Ερμού έως Κ. Παλαμά
Τόμος: 41, σελ. σ. 456-457
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-456-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1117
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Τρικούπη από Δημητριάδος έως Γιάννη Δήμου
Τόμος: 41, σελ. σ. 457-458
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-457-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1118
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Μεταμορφώσεως από Αναλήψεως έως Κ. Παλαμά
Τόμος: 41, σελ. σ. 458-459
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-458-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1119
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Σταθά από Αργοναυτών έως Γιάννη Δήμου
Τόμος: 41, σελ. σ. 459-459
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-459-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1120
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Μαυροκορδάτου από Αργοναυτών έως Γιάννη Δήμου
Τόμος: 41, σελ. σ. 459-460
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-459-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1121
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Ιατρού Τζάνου από Γαρέφη έως Πλαστήρα
Τόμος: 41, σελ. σ. 460-461
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-460-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής οδοστρωμάτων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1122
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής οδοστρωμάτων παρόδων περικλειομένων μεταξύ των οδών Αλεξάνδρας, Ιάσονος, Μεταμορφώσεως και Ελ. Βενιζέλου
Τόμος: 41, σελ. σ. 461-462
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-461-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 94 / 9/11/1962
Πράξη: Έγκριση κατασκευής δίκτυο ύδρευσης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1123
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής κατ' οίκον συνδέσεων με το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της συνοικίας Νεάπολης και προσθήκης αγωγών
Τόμος: 41, σελ. σ. 463-464
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-463-2

Πράξη: Έγκριση κανονισμού εργασίας του ημερομίσθιου προσωπικού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1124
Περιεχόμενα: Έγκριση κανονισμού εργασίας του ημερομίσθιου προσωπικού του Δήμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
Τόμος: 41, σελ. σ. 464-469
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-464-6

Πράξη: Απόφαση μη διέλευσης των αμαξοστοιχιών του Σ.Ε.Κ.
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1125
Περιεχόμενα: Απόφαση μη διέλευσης των αμαξοστοιχιών του Σ.Ε.Κ. από την οδό Δημητριάδος
Τόμος: 41, σελ. σ. 469-471
Σημεία Πρόσβασης:
: Δερβένης, Κωνσταντίνος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Αργυρίου, Κωνσταντίνος
Ευσταθίου, Αθανάσιος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Καρακατσάνης, Χαράλαμπος
Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Φαφίτης, Οδυσσέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-469-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 95 / 19/11/1962
Πράξη: Ματαίωση της συνεδρίασης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 1125a
Περιεχόμενα: Ματαίωση της συνεδρίασης λόγω μη επίτευξης απαρτίας
Τόμος: 41, σελ. σ. 472-472
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-475-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 96 / 27/11/1962
Πράξη: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1126
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 473-474
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-473-2

Πράξη: πρότασης σχετικά με την ονομασία ανώνυμης οδού
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 1126a
Περιεχόμενα: Παραπομπή έγγραφης πρότασης του Δημ. Συμβούλου Δημοσθ. Γατζόπουλου σχετικά με την ονομασία ανώνυμης οδού σε Γεωργίου Σκαρίμπα στη Δημαρχιακή Επιτροπή
Τόμος: 41, σελ. σ. 474-474
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-474-1

Πράξη: Εξουσιοδότηση προς τον Σ.Ε.Κ.
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1127
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Προεδρείου για σύνταξη ψηφίσματος διαμαρτυρίας προς τον Σ.Ε.Κ. για τη διακοπή της απ' ευθείας σύνδεσης Βόλου - Αθηνών
Τόμος: 41, σελ. σ. 474-475
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-474-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βασιλείου Μπουκουβάλα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1128
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βασιλείου Μπουκουβάλα ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Κωνσταντίνου Ζήση
Τόμος: 41, σελ. σ. 475-476
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-475-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα εορτής Ηνωμένων Εθνών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1129
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500 δρχ. για έξοδα εορτής Ηνωμένων Εθνών
Τόμος: 41, σελ. σ. 476-476
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-475-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1130
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.460 δρχ. για έξοδα εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου
Τόμος: 41, σελ. σ. 476-476
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-476-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία στεφάνου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1131
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 200 δρχ. για την αξία στεφάνου που κατατέθηκε κατά την εορτή απελευθέρωσης της πόλης από τα στρατεύματα Κατοχής
Τόμος: 41, σελ. σ. 476-477
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-476-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα δεξίωσης του Κυβερνήτη
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1132
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.807,1 δρχ. για έξοδα δεξίωσης του Κυβερνήτη και των αξιωματικών αμερικανικού πολεμικού που κατέπλευσε στο λιμάνι του Βόλου
Τόμος: 41, σελ. σ. 477-477
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-477-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης εξόδων κινήσεως στον Διευθυντή του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1133
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης εξόδων κινήσεως κατ' αποκοπή στον Διευθυντή του Δήμου για το 1963
Τόμος: 41, σελ. σ. 477-478
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-477-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ του Συλλόγου Τυφλών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1134
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.000 δρχ. υπέρ του Συλλόγου Προστασίας Τυφλών Σπουδαστών και Καλλιτεχνών
Τόμος: 41, σελ. σ. 478-478
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-478-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Γεωργίου Καρμίρη στην Αθήνα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1135
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του δημοτικού υπαλλήλου Γεωργίου Καρμίρη στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 41, σελ. σ. 478-478
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-478-1

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Δερβένη
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1136
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Δερβένη ως τακτικού μέλους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Οδυσσέα Φαφίτη ως αναπληρωτή του
Τόμος: 41, σελ. σ. 478-479
Σημεία Πρόσβασης:
: Αντωνιάδης, Απόστολος
Αργυρίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-478-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης των χειριστών του αντλιοστασίου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1137
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης των χειριστών του αντλιοστασίου Αγίας Παρασκευής για υπερωριακή και νυχτερινή εργασία
Τόμος: 41, σελ. σ. 479-481
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-479-3

Πράξη: Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Ταμείου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1138
Περιεχόμενα: Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Ταμείου οικονομικού έτους 1961
Τόμος: 41, σελ. σ. 481-483
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-481-3

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης έργου σύνδεσης του λιμανιού με το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1139
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης από το Λιμενικό Ταμείο έργου σύνδεσης του λιμανιού με το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης
Τόμος: 41, σελ. σ. 483-486
Σημεία Πρόσβασης:
: Τζάνος, Ευάγγελος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Μπουκουβάλας, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-486-4

Πράξη: Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Υδρεύσεως
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1140
Περιεχόμενα: Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Υδρεύσεως (Βανέζης, Γατζόπουλος, Σαμαράς, Στρατηγόπουλος, Τσαλαπάτας, Π. Φλαμπούρης)
Τόμος: 41, σελ. σ. 486-488
Σημεία Πρόσβασης:
: Παπανδρέου, Ευστάθιος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Βασταρδής, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-486-1

Πράξη: Αναβολήψήφισης του κανονισμού Διοίκησης και Διαχείρισης Υδρεύσεως Βόλου
Εισηγητής: Μπουκουβάλας, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 1140a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος ψήφισης του κανονισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Οργανισμού Υδρεύσεως Βόλου και σύσταση επιτροπής για τη μελέτη του κανονισμού
Τόμος: 41, σελ. σ. 489-490
Σημεία Πρόσβασης:
: Φαφίτης, Οδυσσέας
Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Κονταράτος, Ιωάννης
Δεληγεώργης, Νικόλαος
Βανέζης, Αθανάσιος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-489-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 97 / 18/12/1962
Πράξη: Ανακοίνωση υπομνήματος των κατοίκων της συνοικίας Νεάπολης Βόλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1140b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση υπομνήματος των κατοίκων της συνοικίας Νεάπολης Βόλου για τη διάνοιξη των οδών Νεαπόλεως - Σκουφά - Ξάνθου
Τόμος: 41, σελ. σ. 491-492
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-491-2

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου σχετικά με τους πόρους και λειτουργίας της Σχολής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1140c
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου της Εσπερινής Επαγγελματικής Σχολής Εμποροϋπαλλήλων Βόλου σχετικά με τους πόρους και τη δυσχέρεια λειτουργίας της Σχολής
Τόμος: 41, σελ. σ. 492-493
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-492-2

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου σχετικά με πίστωσης για την αγορά κεράμων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1140d
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του 21ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου σχετικά με έγκριση πίστωσης 2.500 δρχ. για την αγορά κεράμων
Τόμος: 41, σελ. σ. 493-493
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-493-1

Πράξη: Απόφαση συζήτησης του θέματος της οδοποιίας σε ειδική συνεδρίαση
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1140e
Περιεχόμενα: Απόφαση συζήτησης του θέματος της οδοποιίας σε ειδική συνεδρίαση
Τόμος: 41, σελ. σ. 493-494
Σημεία Πρόσβασης:
: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Δερβένης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-493-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης γιορτής
Εισηγητής: Αντωνιάδης, Απόστολος
Αριθμός Απόφασης: 1141
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 25.000 δρχ. για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης γιορτής για τα άπορα παιδιά της πόλης και τα παιδιά των υπαλλήλων του Δήμου και σύσταση σχετικής επιτροπής
Τόμος: 41, σελ. σ. 494-494
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-494-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της Δημοτικής Φρουταγοράς
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1142
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της Δημοτικής Φρουταγοράς και την είσπραξη μετρικών και σταθμικών δικαιωμάτων του Δήμου (1/1-30/6/1963)
Τόμος: 41, σελ. σ. 494-495
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-494-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1143
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων (1/1-30/6/1963)
Τόμος: 41, σελ. σ. 495-496
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-495-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1144
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου (1/1-30/6/1963)
Τόμος: 41, σελ. σ. 496-497
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-496-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου λειτουργίας του Δημοτικού Αμαξοστασίου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1145
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου λειτουργίας του Δημοτικού Αμαξοστασίου (1/1-30/6/1963)
Τόμος: 41, σελ. σ. 497-498
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-497-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου λειτουργίας του αντλιοστασίου Νέας Δημητριάδας
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1146
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου λειτουργίας της πετρελαιομηχανής του αντλιοστασίου Νέας Δημητριάδας (1/1-30/6/1963)
Τόμος: 41, σελ. σ. 498-499
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-498-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου φύλαξης του λόφου Γορίτσης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1147
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου φύλαξης του αναδασωθέντος λόφου Γορίτσης (1/1-30/6/1963)
Τόμος: 41, σελ. σ. 499-499
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-499-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου λειτουργίας της Υπηρεσίας Ύδρευσης
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1148
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου λειτουργίας της Υπηρεσίας Ύδρευσης (1/1-30/6/1963)
Τόμος: 41, σελ. σ. 499-501
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-499-3

Πράξη: Σύσταση συνεργείου καθαριότητας οδών και πλατειών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1149
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου καθαριότητας οδών και πλατειών της πόλης (1/1-30/6/1963)
Τόμος: 41, σελ. σ. 501-501
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-501-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου καθαρισμού οχετών και υπονόμων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1150
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου καθαρισμού οχετών και υπονόμων της πόλης (1/1-30/6/1963)
Τόμος: 41, σελ. σ. 501-502
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-501-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη διανομή των εσόδων από τον φόρο καπνού
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1151
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη διανομή στους Δήμους και τις Κοινότητες Μαγνησίας των εσόδων από τον φόρο καπνού (1/1-30/6/1963)
Τόμος: 41, σελ. σ. 502-503
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-502-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου κίνησης αυτοκινήτων καθαριότητας
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1152
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου κίνησης αυτοκινήτων καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων (1/1-30/6/1963)
Τόμος: 41, σελ. σ. 503-504
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-503-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου σύνταξης νέων δημοτολογίων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1153
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου σύνταξης νέων δημοτολογίων (1/1-30/6/1963)
Τόμος: 41, σελ. σ. 504-505
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-504-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για επίβλεψη τεχνικών έργων του Δήμου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1154
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για την επίβλεψη διάφορων τεχνικών έργων του Δήμου (1/1-30/6/1963)
Τόμος: 41, σελ. σ. 505-506
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-505-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου διαμόρφωσης και επίβλεψης κήπων
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1155
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου διαμόρφωσης και επίβλεψης κήπων και δενδροστοιχιών (1/1-30/6/1963)
Τόμος: 41, σελ. σ. 506-506
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-506-1

Πράξη: Έγκριση επιβολής τέλους ζυγίσεως για τη νέα πλάστιγγα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1156
Περιεχόμενα: Έγκριση επιβολής από 1/1/1963 τέλους ζυγίσεως για τη νέα πλάστιγγα των Δημοτικών Σφαγείων
Τόμος: 41, σελ. σ. 506-507
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-506-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για πίνακα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1157
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.800 δρχ. για πίνακα που αγοράστηκε από την έκθεση του ζωγράφου Χατζηκωνσταντή
Τόμος: 41, σελ. σ. 507-507
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-507-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα της γιορτής των Ταξιαρχών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1158
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.265 δρχ. για έξοδα της γιορτής των Ταξιαρχών του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 41, σελ. σ. 507-508
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-507-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωση για δέντρα ιδιοκτησίας του
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1159
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 900 δρχ. προς τον Αθ. Τσουράπα για δέντρα ιδιοκτησίας του που ρυμοτομήθηκαν κατά την κατασκευή της οδού Θερμοπυλών
Τόμος: 41, σελ. σ. 508-509
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-508-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης για ακίνητα ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1160
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 2.220 δρχ. προς την Κ. Μαργαριτοπούλου για ακίνητα ιδιοκτησίας της που ρυμοτομήθηκαν κατά την κατασκευή της οδού Αφων Βόλτου
Τόμος: 41, σελ. σ. 509-510
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-509-2

Πράξη: Έγκριση επιστολής στον ανάδοχο του έργου επισκευής και ασφαλτοστρώσεως
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1161
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής εγγυητικής επιστολής στον ανάδοχο του έργου επισκευής και ασφαλτοστρώσεως της οδού Αναπαύσεως Ιωάννη Γιαντσή
Τόμος: 41, σελ. σ. 510-511
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-510-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τρόφιμα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1162
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 74.720 δρχ. για τρόφιμα που χορηγήθηκαν σε απόρους κατά τις γιορτές του Πάσχα 1961
Τόμος: 41, σελ. σ. 511-511
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-511-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τρόφιμα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1163
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 72.790,9 δρχ. για τρόφιμα που χορηγήθηκαν σε απόρους κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων 1961
Τόμος: 41, σελ. σ. 511-512
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-511-2

Πράξη: Έγκριση συμβιβασμού και κατάργησης δίκης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1164
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβιβασμού και κατάργησης δίκης μεταξύ του Δήμου και οδηγών αυτοκινήτων απορριμμάτων του Δήμου
Τόμος: 41, σελ. σ. 512-513
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-512-2

Πράξη: Έγκριση συμβιβασμού και κατάργησης δίκης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1165
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβιβασμού και κατάργησης δίκης μεταξύ του Δήμου και των κληρονόμων Αλέξανδρου Αργυρόπουλου, που αφορά την καταβλητέα από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωση στο Δήμο, λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης προς επέκταση του σταθμού των Σ.Ε.Κ.
Τόμος: 41, σελ. σ. 513-516
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-513-4

Πράξη: Έγκριση ανανέωσης ενοικίασης του Μεγάρου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1166
Περιεχόμενα: Έγκριση ανανέωσης ενοικίασης του Μεγάρου του Δημαρχιακού Καταστήματος, ιδιοκτησίας του Αθανασίου Κιαδήμου (1/1/1963-31/12/1965)
Τόμος: 41, σελ. σ. 516-516
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-516-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1167
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης για την επέκτασή του στη συνοικία Νεάπολης για τη δημιουργία άλσους-κήπου
Τόμος: 41, σελ. σ. 516-519
Σημεία Πρόσβασης:
: Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-516-4

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του κανονισμού Διοίκησης και Διαχείρισης της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1168
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του κανονισμού Διοίκησης και Διαχείρισης της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου
Τόμος: 41, σελ. σ. 519-520
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-519-2

Πράξη: Έγκριση αναπροσαρμογής του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1169
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Τόμος: 41, σελ. σ. 520-521
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-520-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης των υπερωριών στο τακτικό προσωπικό του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1170
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης των υπερωριών στο τακτικό προσωπικό του Δήμου για το έτος 1963
Τόμος: 41, σελ. σ. 521-522
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-521-2

Πράξη: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 1171
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1962
Τόμος: 41, σελ. σ. 522-527
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-522-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 98 / 21/12/1962
Πράξη: Ματαίωση της συνεδρίασης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 1171a
Περιεχόμενα: Ματαίωση της συνεδρίασης λόγω μη επίτευξης απαρτίας
Τόμος: 41, σελ. σ. 528-528
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9042-528-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων