Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (1966)Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου 1966
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1966
Επίπεδο περιγραφής: Έτος
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 43, 44

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 35 / 2/1/1966
Πράξη: Εκλογή του Οδυσσέα Φαφίτη
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 505
Περιεχόμενα: Εκλογή του Οδυσσέα Φαφίτη ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 1966
Τόμος: 43, σελ. σ. 576-576
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-576-1

Πράξη: Εκλογή του Ιωάννη Καρκαγιάννη
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 506
Περιεχόμενα: Εκλογή του Ιωάννη Καρκαγιάννη ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 1966
Τόμος: 43, σελ. σ. 576-577
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-576-2

Πράξη: Εκλογή του Απόστολου Βασιλάκου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 507
Περιεχόμενα: Εκλογή του Απόστολου Βασιλάκου ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 1966
Τόμος: 43, σελ. σ. 577-577
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-577-1

Πράξη: Εκλογή των Απόστολου Αντωνιάδη, Αντώνιου Πατσιαντά, Δημήτριου Ρήγα και Πέτρου Σακκή
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 508
Περιεχόμενα: Εκλογή των Απόστολου Αντωνιάδη, Αντώνιου Πατσιαντά, Δημήτριου Ρήγα και Πέτρου Σακκή ως τακτικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής για το έτος 1966 (αντιπρόεδρος ο Αντ. Πατσιαντάς)
Τόμος: 43, σελ. σ. 577-578
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-577-2

Πράξη: Εκλογή των Μιχαήλ Αθηναίου και Ελευθέριου Αδαμόπουλου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 509
Περιεχόμενα: Εκλογή των Μιχαήλ Αθηναίου και Ελευθέριου Αδαμόπουλου ως αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής
Τόμος: 43, σελ. σ. 578-579
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-578-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 36 / 7/2/1966
Πράξη: Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 510
Περιεχόμενα: Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος με το οποίο το Δ.Σ. θα διαμαρτύρεται για την ερήμην του Δήμου μελετώμενη σύσταση αυτόνομου Οργανισμού Αποχέτευσης Βόλου και θα δηλώνει την αντίθεσή του προς την ίδρυση του Οργανισμού αυτού, αφού αποξενώνεται από σπουδαία αρμοδιότητα που σύμφωνα με το νόμο ανήκει αποκλειστικά στον Δήμο
Τόμος: 43, σελ. σ. 580-583
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Βανέζης, Αθανάσιος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Ρήγας, Δημήτριος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Τέντζερης, Ιωάννης
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Αντωνιάδης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-580-4

Πράξη: Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 511
Περιεχόμενα: Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος προς ταχεία δημιουργία οργανωμένης Βιομηχανικής ζώνης στο Βόλο και τήρηση των συμφωνηθέντων σε σύσκεψη υπό την προεδρεία του Νομάρχη σχετικά με τη θέση, έκταση και αποζημίωση των εκτάσεων που θα καταληφθούν
Τόμος: 43, σελ. σ. 583-584
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Φαφίτης, Οδυσσέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-583-2

Πράξη: Απόρριψη πρότασης του Ιωάννη Τέντζερη
Εισηγητής: Τέντζερης, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 511a
Περιεχόμενα: Απόρριψη πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Τέντζερη για ψήφισμα συμπαράστασης στους σεισμόπληκτους της περιφέρειας Ευρυτανίας και ψήφιση διάθεσης κονδυλίου προς ενίσχυσή τους
Τόμος: 43, σελ. σ. 584-584
Σημεία Πρόσβασης:
: Φαφίτης, Οδυσσέας
Ρήγας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-584-1

Πράξη: "Περιγραφή από το προεδρείο του Αθλητικού Ομίλου Βόλου "Ολυμπιακός" στο Δ.Σ. "
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 511b
Περιεχόμενα: "Περιγραφή από το προεδρείο του Αθλητικού Ομίλου Βόλου "Ολυμπιακός" στο Δ.Σ. της άσχημης οικονομικής κατάστασης του συλλόγου και απάντηση του Προέδρου του Δ.Σ. ότι ο Δήμος θα μεριμνήσει στο μέτρο των δυνατοτήτων του
Τόμος: 43, σελ. σ. 585-585
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-585-1

Πράξη: Συζήτηση Συμβούλου Κωνσταντίνου Τζουβάρα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 511c
Περιεχόμενα: Συζήτηση, κατόπιν έγγραφης ερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Τζουβάρα, για τις συνέπειες της χιονόπτωσης στην πόλη
Τόμος: 43, σελ. σ. 585-585
Σημεία Πρόσβασης:
: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Κοτοπουλέας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-585-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 512
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για το Φθινοπωρινό ράλλυ αυτοκινήτων
Τόμος: 43, σελ. σ. 585-586
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-586-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 513
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 55.923,70 δρχ. για την Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των δημοτών
Τόμος: 43, σελ. σ. 586-586
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-586-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 514
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 800 δρχ. για έξοδα εορτασμού των Θεοφανείων
Τόμος: 43, σελ. σ. 586-586
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-586-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 515
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 400 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του αποβιώσαντος γιατρού Γ. Παπαδημητρίου
Τόμος: 43, σελ. σ. 587-587
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-587-1587-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 516
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 200 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στο Ηρώο για τη συμπλήρωση 25ετίας από την απελευθέρωση της Κορυτσάς
Τόμος: 43, σελ. σ. 587-587
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-587-1

Πράξη: "Έγκριση δαπάνης 2.500 δρχ. για ενοικίαση της αίθουσας του κινηματοθεάτρου "ΑΤΤΙΚ" για την γιορτή της ημέρας του παιδιού"
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 517
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 2.500 δρχ. για ενοικίαση της αίθουσας του κινηματοθεάτρου "ΑΤΤΙΚ" για την γιορτή της ημέρας του παιδιού
Τόμος: 43, σελ. σ. 587-587
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-587-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 518
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 29.302,10 δρχ. για έξοδα φιλοξενίας της αντιπροσωπείας της πόλης Ροστώβ
Τόμος: 43, σελ. σ. 588-588
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-588-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 519
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 15.322 δρχ. για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς του Δήμου κατά το διάστημα 1/9-31/12/1965
Τόμος: 43, σελ. σ. 588-588
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-588-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης 1
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 520
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 13.374,40 δρχ. για εισιτήρια που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς του Δήμου κατά το διάστημα 18/9-30/12/1965 για την μετάβασή τους σε διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα
Τόμος: 43, σελ. σ. 589-589
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-589-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 521
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 900 δρχ. για εισιτήρια χορού υπέρ του Ασύλου Παιδιού
Τόμος: 43, σελ. σ. 589-589
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-589-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 522
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.000 δρχ. για πίνακα ζωγραφικής που αγοράστηκε από την έκθεση της Ελένης Δελοπούλου
Τόμος: 43, σελ. σ. 589-589
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-589-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης υπέρ της Επιτροπής Ανέγερσης του Ιερού Ναού Αναλήψεως
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 523
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000 δρχ. υπέρ της Επιτροπής Ανέγερσης του Ιερού Ναού Αναλήψεως
Τόμος: 43, σελ. σ. 590-590
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-590-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης υπέρ του Γηροκομείου Βόλου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 524
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000 δρχ. υπέρ του Γηροκομείου Βόλου
Τόμος: 43, σελ. σ. 590-590
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-590-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης υπέρ του Συλλόγου Θυμάτων Γερμανικής Κατοχής
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 525
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 600 δρχ. υπέρ του Συλλόγου Θυμάτων Γερμανικής Κατοχής
Τόμος: 43, σελ. σ. 590-591
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-590-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ της Ελληνικής Μερίμνης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 526
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.000 δρχ. υπέρ της Ελληνικής Μερίμνης
Τόμος: 43, σελ. σ. 591-591
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-591-1

Πράξη: Έγκριση για την επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 527
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων, προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 591-591
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-591-1

Πράξη: Έγκριση για τη διαμόρφωση της πλατείας Καλλιθέας
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 528
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για τη διαμόρφωση της πλατείας Καλλιθέας, προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 591-592
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-591-2

Πράξη: Έγκριση για την κατασκευή του αναψυκτηρίου της πλατείας Ελευθερίας.
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 529
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την κατασκευή του αναψυκτηρίου της πλατείας Ελευθερίας, προϋπολογισμού 150.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 592-592
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-592-1

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου επισκευής και ασφαλτόστρωσης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 530
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου επισκευής και ασφαλτόστρωσης της οδού Κουντουριώτου (Αναλήψεως - 244), με υπέρβαση 11.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 592-593
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-592-2

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου επισκευής και ασφαλτόστρωσης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 531
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου επισκευής και ασφαλτόστρωσης της οδού Κουντουριώτου (Αναλήψεως - Παπαδιαμάντη), χωρίς υπέρβαση
Τόμος: 43, σελ. σ. 593-593
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-593-1

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου επισκευής και ασφαλτόστρωσης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 532
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου επισκευής και ασφαλτόστρωσης της οδού Αγίων Αναργύρων, με υπέρβαση 40.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 594-594
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-594-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 533
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης μεταξύ των οδών Δευκαλίωνος - Απόλλωνος και Περσέως - Ζωοδόχου Πηγής
Τόμος: 43, σελ. σ. 594-595
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-594-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 534
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Αγίων Αναργύρων
Τόμος: 43, σελ. σ. 595-596
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-595-2

Πράξη: Επανέγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 535
Περιεχόμενα: Επανέγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην οδό Αλαμάνας στη συνοικία Νεάπολης
Τόμος: 43, σελ. σ. 596-597
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-596-2

Πράξη: Ορισμός του Δημήτριου Ψυχούλη ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής έργων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 536
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Δημήτριου Ψυχούλη ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής έργων εκτελεσθέντων κατά το 1965 με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α.
Τόμος: 43, σελ. σ. 597-598
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-597-2

Πράξη: Έγκριση προγράμματος εκτελεσθέντων δημοτικών έργων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 537
Περιεχόμενα: Έγκριση προγράμματος εκτελεσθέντων δημοτικών έργων κατά το έτος 1966 με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α.
Τόμος: 43, σελ. σ. 598-600
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-598-3

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής ονοματοθεσίας οδών της πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 538
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής ονοματοθεσίας οδών της πόλης (Φαφίτης, Καρκαγιάννης, Βασιλάκος, Κουντούρης, Βανέζης, Τζουβάρας)
Τόμος: 43, σελ. σ. 600-600
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-600-1

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης προς τον Β. Λαζαρίδη για πεπαλαιωμένα κτίσματά του
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 539
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 3.000 δρχ. προς τον Β. Λαζαρίδη για πεπαλαιωμένα κτίσματά του που ρυμοτομήθηκαν κατά την κατασκευή της οδού Γαζή
Τόμος: 43, σελ. σ. 600-601
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-600-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής Βόλου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 540
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής Βόλου που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Διοικήσεως και Διαχειρίσεώς της
Τόμος: 43, σελ. σ. 601-601
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-601-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από δαπάνες κατασκευής κρασπεδορείθρων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 541
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από δαπάνες κατασκευής κρασπεδορείθρων
Τόμος: 43, σελ. σ. 601-603
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-601-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 37 / 7/3/1966
Πράξη: Έγκριση συνείσπραξης από τον Δ.Ο.Υ.Β.
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 542
Περιεχόμενα: Έγκριση συνείσπραξης από τον Δ.Ο.Υ.Β. του τέλους αποκομιδής απορριμμάτων και φωτισμού οικονομικού έτους 1965 με το τέλος ύδρευσης
Τόμος: 43, σελ. σ. 604-605
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-604-2

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης αγρού για την εναπόθεση των απορριμμάτων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 543
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης αγρού για την εναπόθεση των απορριμμάτων στο 6ο χιλιόμετρο Βόλου - Λαρίσης
Τόμος: 43, σελ. σ. 605-605
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-605-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια χορού του Συλλόγου Τραυματιών Εθνικής Αντίστασης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 544
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500 δρχ. για εισιτήρια χορού του Συλλόγου Τραυματιών Εθνικής Αντίστασης
Τόμος: 43, σελ. σ. 606-606
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-606-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια χορού του Συλλόγου Αργιθεατών
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 545
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 100 δρχ. για εισιτήρια χορού του Συλλόγου Αργιθεατών
Τόμος: 43, σελ. σ. 606-606
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-606-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια χορού του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 546
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 600 δρχ. για εισιτήρια χορού του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών
Τόμος: 43, σελ. σ. 606-606
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-606-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια χορού του Συλλόγου Τραυματιών Πολέμου '40 - '41
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 547
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500 δρχ. για εισιτήρια χορού του Συλλόγου Τραυματιών Πολέμου '40 - '41
Τόμος: 43, σελ. σ. 607-607
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-607-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια συναυλίας της Ορχήστρας δωματίου Andree Colson
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 548
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 450 δρχ. για εισιτήρια συναυλίας της Ορχήστρας δωματίου Andree Colson
Τόμος: 43, σελ. σ. 607-607
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-607-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τον φαντασμαγορικό φωτισμό
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 549
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 8.740 δρχ. για τον φαντασμαγορικό φωτισμό της πλατείας Ελευθερίας κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους
Τόμος: 43, σελ. σ. 607-607
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-607-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρωμάτων και επισκευών κρασπεδορείθρων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 550
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρωμάτων και επισκευών κρασπεδορείθρων της οδού Μεταμορφώσεως (Ρ. Φεραίου - Αναλήψεως) με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α., προϋπολογισμού 55.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 608-608
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-608-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 551
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Ροζού (Ερμού - Γ. Καρτάλη και Κωνσταντά - Κ. Παλαμά) με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α., προϋπολογισμού 400.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 608-609
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-608-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 552
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Φ. Ιωάννου (Γαλλίας - Αναλήψεως) με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α., προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 609-610
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-609-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 553
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Ξενοφώντος (Παπαδιαμάντη - Αλεξάνδρας) με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α., προϋπολογισμού 250.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 610-610
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-610-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 554
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Αγ. Βασιλείου (Ιωλκού - Κουντουριώτου) με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α., προϋπολογισμού 330.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 610-611
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-610-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 555
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Γαμβέτα (Δημητριάδος - Γ. Δήμου) με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α., προϋπολογισμού 330.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 611-612
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-611-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 556
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Κρίτσκη (2ας Νοεμβρίου - Αλεξάνδρας) με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α., προϋπολογισμού 60.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 612-612
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-612-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 557
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Δευκαλίωνος (Αλκήστιδος - Αγίου Δημητρίου) με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α., προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 612-613
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-612-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 558
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Χείρωνος (Ορφανοτροφείου - Αναπαύσεως) με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α., προϋπολογισμού 150.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 613-614
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-613-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 559
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Μπασδέκη (Κ. Καρτάλη - Μαβίλη) με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α., προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 614-614
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-614-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 560
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Βυζιηνού (Γ. Δήμου - Μαβίλη) με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α., προϋπολογισμού 80.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 614-615
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-614-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρώματος και επισκευών κρασπεδορίθρων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 561
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρώματος και επισκευών κρασπεδορίθρων των οδών Κουμουνδούρου και Αγίου Νικολάου (Ερμού - Δημητριάδος) με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α., προϋπολογισμού 80.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 615-616
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-615-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής οδοστρώματος από σκυρόδεμα των παρόδων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 562
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής οδοστρώματος από σκυρόδεμα των παρόδων Κριεζώτου και Ζαΐμη (Ερμού - Δημητριάδος) με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α., προϋπολογισμού 80.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 616-616
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-616-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 563
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Μιαούλη (Λαρίσης - Αγ. Αναργύρων) με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α., προϋπολογισμού 70.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 616-617
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-616-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρώματος και επισκευών κρασπεδορείθρων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 564
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρώματος και επισκευών κρασπεδορείθρων της οδού Καραϊσκάκη (Γαζή - Τσοποτού) με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α., προϋπολογισμού 90.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 617-618
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-617-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρώματος και επισκευών κρασπεδορείθρων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 565
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρώματος και επισκευών κρασπεδορείθρων της οδού Κανάρη (Γαζή - Πολυμέρη) με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α., προϋπολογισμού 55.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 618-618
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-618-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρώματος και επισκευών κρασπεδορείθρων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 566
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρώματος και επισκευών κρασπεδορείθρων της οδού Ασκληπιού (Αλεξάνδρας - Ν. Πλαστήρα) με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α., προϋπολογισμού 100.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 618-619
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-618-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 567
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Μακρυνίτσης (Σικελιανού - Αναλήψεως) με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α., προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 619-620
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-619-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 568
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Κ. Παλαμά (Ε. Βενιζέλου - Κ. Καρτάλη) με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α., προϋπολογισμού 65.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 620-620
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-620-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής οδοστρώματος τη
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 569
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής οδοστρώματος της οδού Ελασσόνος (Πυράσσου - Βότση) με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α., προϋπολογισμού 60.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 620-621
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-620-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρώματος και επισκευών κρασπεδορείθρων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 570
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρώματος και επισκευών κρασπεδορείθρων της οδού Μακρυνίτσης (Αναλήψεως - 2ας Νοεμβρίου) με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α., προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 621-622
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-621-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 571
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Υψηλάντου (Λαρίσης - Αγ. Αναργύρων) με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α., προϋπολογισμού 110.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 622-622
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-622-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης για τη συντήρηση διαφόρων οδών της πόλης με αμμοχάλικο.
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 572
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για τη συντήρηση διαφόρων οδών της πόλης με αμμοχάλικο, προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 43, σελ. σ. 622-623
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-622-2

Πράξη: Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 573
Περιεχόμενα: Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων κατά το έτος 1966
Τόμος: 43, σελ. σ. 623-625
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-623-3

Πράξη: Έγκριση χορήγησης εξόδων κηδείας στη Μαρία Ευθυμίου Διαμαντή
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 574
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης εξόδων κηδείας στη Μαρία, χήρα του αποβιώσαντος τακτικού δημοτικού υπαλλήλου Ευθυμίου Διαμαντή
Τόμος: 43, σελ. σ. 625-626
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-625-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης εξόδων κίνησης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 575
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης εξόδων κίνησης κατ' αποκοπή στον Διευθυντή του Δήμου για το έτος 1966
Τόμος: 43, σελ. σ. 626-626
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-626-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης εξόδων κίνησης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 576
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης εξόδων κίνησης κατ' αποκοπή σε υπαλλήλους του Δήμου για το έτος 1966
Τόμος: 43, σελ. σ. 626-627
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-626-2

Πράξη: Αναβολή του θέματος με αίτηση των αδελφών Ιωάννη Χράπαλου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 576a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος σχετικά με αίτηση των αδελφών Ιωάννη Χράπαλου για τη διαγραφή ποσών από τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Τόμος: 43, σελ. σ. 627-627
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-627-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του δικαιώματος κοπής και απόληψης καλάμου και χόρτου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 577
Περιεχόμενα: "Έγκριση εκποίησης του δικαιώματος κοπής και απόληψης καλάμου και χόρτου στο δημοτικό κτήμα στη θέση "Πεδίον Άρεως"
Τόμος: 43, σελ. σ. 628-628
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-628-1

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης του εστιατορίου και κυλικείου της πλαζ Αλυκών
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 578
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης του εστιατορίου και κυλικείου της πλαζ Αλυκών και καθορισμός των όρων της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 43, σελ. σ. 628-631
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-628-4

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Κωνσταντίνου Τζουβάρα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 578a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Τζουβάρα με το οποίο ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για τη δυνατότητα ίδρυσης εργοστασίου εκμετάλλευσης των απορριμμάτων του Δήμου
Τόμος: 43, σελ. σ. 631-632
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-631-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 38 / 21/3/1966
Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης εξωτερικού καταστήματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 579
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης εξωτερικού καταστήματος της αγοράς Παλαιών και καθορισμός των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 43, σελ. σ. 633-635
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-633-3

Πράξη: Έγκριση μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 580
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 43, σελ. σ. 635-636
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-635-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 581
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 43, σελ. σ. 636-636
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-636-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Β.
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 582
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Β. που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1966
Τόμος: 43, σελ. σ. 636-637
Σημεία Πρόσβασης:
: Καρκαγιάννης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-636-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής Βόλου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 583
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής Βόλου που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 1966
Τόμος: 43, σελ. σ. 637-638
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
Ρήγας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-637-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης συμπληρωματικής αποζημίωσης στον Αθανάσιο Μπλάνα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 584
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης συμπληρωματικής αποζημίωσης 12.000 δρχ. στον Αθανάσιο Μπλάνα για την περαιτέρω ρυμοτόμηση κτισμάτων ιδιοκτησίας του προς διάνοιξη της οδού Μπότσαρη
Τόμος: 43, σελ. σ. 638-639
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-638-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 585
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Χιλιαδούς, στο τέρμα της οδού Μεταμορφώσεως, για την ανέγερση φυλακών
Τόμος: 43, σελ. σ. 639-640
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-639-2

Πράξη: Έγκριση συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και του απολυθέντος ιεροψάλτη του Ιερού Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 586
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και του απολυθέντος ιεροψάλτη του Ιερού Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου για τη σχετική αποζημίωση
Τόμος: 43, σελ. σ. 640-641
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-640-2

Πράξη: Με πρόταση του Μιχαήλ Κουντούρη, αναβολή του θέματος περί ανακοινώσεων της επιτροπής για την εμποροπανήγυρη και την έκθεση
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 587
Περιεχόμενα: Με πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου Μιχαήλ Κουντούρη, αναβολή του θέματος περί ανακοινώσεων της επιτροπής για την εμποροπανήγυρη και την έκθεση
Τόμος: 43, σελ. σ. 641-641
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-641-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 39 / 22/3/1966
Πράξη: Έγκριση διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης και της έκθεσης του έτους 1966 στον χώρο της πλατείας Ρήγα Φεραίου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 588
Περιεχόμενα: Έγκριση διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης και της έκθεσης του έτους 1966 στον χώρο της πλατείας Ρήγα Φεραίου και σύσταση επιτροπής για τον συντονισμό των ενεργειών για την πραγματοποίησή τους
Τόμος: 43, σελ. σ. 642-647
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Βανέζης, Αθανάσιος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Τέντζερης, Ιωάννης
Καραθανάσης, Ευθύμιος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-642-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 40 / 31/3/1966
Πράξη: Έγκριση αναπροσαρμογής των τελών καθαριότητας
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 589
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής των τελών καθαριότητας
Τόμος: 43, σελ. σ. 647-655
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Βανέζης, Αθανάσιος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Ρήγας, Δημήτριος
Τέντζερης, Ιωάννης
Καρκαγιάννης, Ιωάννης
Αθηναίος, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-647-9

Πράξη: Αναβολή του θέματος περί συνείσπραξης των τελών καθαριότητας και φωτισμού από τη ΔΕΗ
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 589a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί συνείσπραξης των τελών καθαριότητας και φωτισμού από τη ΔΕΗ με τους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Τόμος: 43, σελ. σ. 655-656
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-655-2

Πράξη: Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 590
Περιεχόμενα: Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1966
Τόμος: 43, σελ. σ. 656-697
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-656-42

Πράξη: Καθορισμός εξόδων παράστασης του Δημάρχου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 591
Περιεχόμενα: Καθορισμός εξόδων παράστασης του Δημάρχου για το έτος 1966
Τόμος: 43, σελ. σ. 697-698
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-967-2

Πράξη: Έγκριση πίστωση για την προμήθεια στολών, αρβυλών για τους οδοκαθαριστές του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 592
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 75.000 δρχ. για την προμήθεια στολών, αρβυλών και άλλων υλικών για τους οδοκαθαριστές του Δήμου
Τόμος: 43, σελ. σ. 698-698
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-698-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών υποδημάτων και χειροκτίων του προσωπικού των Δημοτικών Σφαγείων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 593
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.500 δρχ. για την προμήθεια ελαστικών υποδημάτων και χειροκτίων του προσωπικού των Δημοτικών Σφαγείων
Τόμος: 43, σελ. σ. 698-698
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-698-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 594
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 8.000 δρχ. υπέρ του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων
Τόμος: 43, σελ. σ. 698-699
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9043-698-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 41 / 23/4/1964
Πράξη: "Συζήτηση για το θέμα της απεργίας στο εργοστάσιο "Μέλισσα" και ψήφισμα με το οποίο το Δ.Σ."
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 595
Περιεχόμενα: "Συζήτηση για το θέμα της απεργίας στο εργοστάσιο "Μέλισσα" και ψήφισμα με το οποίο το Δ.Σ. συμπαρίσταται στον αγώνα των εργατών, εκφράζει την ευχή να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του εργοστασίου "Μέλισσα" και δηλώνει την επιθυμία του για ταχύτερη εκβιομηχάνιση της περιοχής
Τόμος: 44, σελ. σ. 1-4
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αδαμόπουλος, Ελευθέριος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Τέντζερης, Ιωάννης
Αθηναίος, Μιχαήλ
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Καρκαγιάννης, Ιωάννης
Ρήγας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-1-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 42 / 2/5/1966
Πράξη: " Συζήτηση για το θέμα της περίφραξης της ακτής μπροστά από τον "Ξενία"
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 596
Περιεχόμενα: "Μετά από έγγραφη πρόταση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Ιωάννη Καρκαγιάννη, συζήτηση για το θέμα της περίφραξης της ακτής μπροστά από τον "Ξενία" και δήλωση της αξίωσης οι παραθαλάσσιοι χώροι και ακτές να αφεθούν προς ελεύθερη χρήση της θάλασσας από τον λαό και να πάψει κάθε παραχώρηση ή κατάληψή τους
Τόμος: 44, σελ. σ. 4-6
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Τέντζερης, Ιωάννης
Καρκαγιάννης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-4-3

Πράξη: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 597
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να διαπραγματευθεί και να υπογράψει νέα συλλογική σύμβαση με τον Σύλλογο Εργατοτεχνιτών και εκτάκτων Υπαλλήλων του Δήμου Βόλου και Νέας Ιωνίας
Τόμος: 44, σελ. σ. 6-7
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-6-2

Πράξη: Έγκριση επέκτασης του δημοτικού φωτισμού
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 598
Περιεχόμενα: Έγκριση επέκτασης του δημοτικού φωτισμού στην οδό Μεταμορφώσεως, μεταξύ των οδών Τριανταφυλλίδη και Ψυχάρη
Τόμος: 44, σελ. σ. 7-8
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-7-2

Πράξη: Έγκριση επέκτασης του δημοτικού φωτισμού
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 599
Περιεχόμενα: Έγκριση επέκτασης του δημοτικού φωτισμού στη Νέα Δημητριάδα μεταξύ των οδών Απόλλωνος και Διομήδους
Τόμος: 44, σελ. σ. 8-8
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-8-1

Πράξη: Διαμαρτυρία για την καθυστέρηση ίδρυσης της Λαϊκής Βιβλιοθήκης
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 600
Περιεχόμενα: Διαμαρτυρία για την καθυστέρηση ίδρυσης της Λαϊκής Βιβλιοθήκης και αξίωση άμεσης λήψης των αναγκαίων μέτρων από την διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος Δαμιανού Χατζηκυριαζή
Τόμος: 44, σελ. σ. 8-9
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-8-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια θεατρικής παράστασης της Έλλης Λαμπέτη
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 601
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 750 δρχ. για εισιτήρια θεατρικής παράστασης της Έλλης Λαμπέτη
Τόμος: 44, σελ. σ. 9-9
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-9-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια συναυλίας της Βολιώτικης Χορωδίας
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 602
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 400 δρχ. για εισιτήρια συναυλίας της Βολιώτικης Χορωδίας
Τόμος: 44, σελ. σ. 9-10
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-9-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια χορού του Λυκείου Ελληνίδων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 603
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 960 δρχ. για εισιτήρια χορού του Λυκείου Ελληνίδων
Τόμος: 44, σελ. σ. 10-10
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-10-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια του ποδοσφαιρικού αγώνα Ολυμπιακού Βόλου - Εθνικής Ενόπλων Δυνάμεων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 604
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 495 δρχ. για εισιτήρια του ποδοσφαιρικού αγώνα Ολυμπιακού Βόλου - Εθνικής Ενόπλων Δυνάμεων
Τόμος: 44, σελ. σ. 10-10
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-10-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την προετοιμασία του εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 605
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.083,50 δρχ. για την προετοιμασία του εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Τόμος: 44, σελ. σ. 10-11
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-10-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την προετοιμασία των Επιταφίων στην παραλία και το Δημοτικό Νεκροταφείο
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 606
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 5.311 δρχ. για την προετοιμασία των Επιταφίων στην παραλία και το Δημοτικό Νεκροταφείο
Τόμος: 44, σελ. σ. 11-11
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-11-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία λαχνών λαχειοφόρου αγοράς υπέρ αποπεράτωσης του Ιερού Ναού Αγίου Ταξιάρχη Χαλκίδας
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 607
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 250 δρχ. για την αξία λαχνών λαχειοφόρου αγοράς υπέρ αποπεράτωσης του Ιερού Ναού Αγίου Ταξιάρχη Χαλκίδας
Τόμος: 44, σελ. σ. 11-11
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-11-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για γεύμα προς τους εκπροσώπους του Ελληνικού Τύπου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 608
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.749 δρχ. για γεύμα προς τους εκπροσώπους του Ελληνικού Τύπου
Τόμος: 44, σελ. σ. 11-12
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-11-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για ανθοδέσμη που προσφέρθηκε σε Γερμανό Υπουργό
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 609
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 150 δρχ. για ανθοδέσμη που προσφέρθηκε σε Γερμανό Υπουργό
Τόμος: 44, σελ. σ. 12-12
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-12-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς δημότες
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 610
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 11.477 δρχ. για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς δημότες κατά το διάστημα 1/1-31/3/1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 12-12
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-12-1

Πράξη: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 611
Περιεχόμενα: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά για το έτος 1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 13-13
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-13-1,

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι στη σορό του Κωνσταντίνου Μαρνελλόπουλου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 612
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 350 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του αποβιώσαντος δημοτικού συνταξιούχου Κωνσταντίνου Μαρνελλόπουλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 13-14
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-13-2,

Πράξη: Έγκριση χορήγησης εξόδων κηδείας του αποβιώσαντοςΚωνσταντίνου Μαρνελλόπουλου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 613
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης εξόδων κηδείας στην Έμμα, χήρα του αποβιώσαντος δημοτικού συνταξιούχου Κωνσταντίνου Μαρνελλόπουλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 14-14
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-14-1,

Πράξη: Έγκριση χορήγησης υπερωριακής αποζημίωσης στον Ληξίαρχο του Δήμου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 614
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης υπερωριακής αποζημίωσης στον Ληξίαρχο του Δήμου για τις μη εργάσιμες ημέρες του έτους 1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 14-15
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-14-2,

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 615
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Χιλιαδούς με επέκταση της οδού 247, από Φιλαρέτου μέχρι Αρ. Ζάχου
Τόμος: 44, σελ. σ. 15-16
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-15-2,

Πράξη: Αναβολή του θέματος τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 615a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Νεάπολης, στις παλιές αλυκές
Τόμος: 44, σελ. σ. 16-16
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-16-1,

Πράξη: Διαμαρτυρία για την αυθαίρετη και απερίσκεπτη διοχέτευση των επικίνδυνων λυμάτων του εργοστασίου αχυροκυτταρίνης Λαρίσης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 616
Περιεχόμενα: Διαμαρτυρία για την αυθαίρετη και απερίσκεπτη διοχέτευση των επικίνδυνων λυμάτων του εργοστασίου αχυροκυτταρίνης Λαρίσης μέσω της σήραγγας Κάρλας στον Παγασητικό και σύσταση επιτροπής εξέτασης του θέματος
Τόμος: 44, σελ. σ. 16-20
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Ψυχούλης, Δημήτριος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Βασιλάκος, Απόστολος
Ρήγας, Δημήτριος
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Πρωτοσύγγελος, Δημήτριος
Βανέζης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-16-5,

Πράξη: Αναβολή του θέματος της εμποροπανήγυρης - εκθέσεως
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 616a
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέματος της εμποροπανήγυρης - εκθέσεως
Τόμος: 44, σελ. σ. 20-20
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-20-1,

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 43 / 9/5/1966
Πράξη: Ενημέρωση του Δ.Σ. για τις ενέργειες της επιτροπής για την εξέταση του θέματος διοχέτευσης λυμάτων του εργοστασίου αχυροκυτταρίνης της Λάρισας
Εισηγητής: Καρκαγιάννης, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 617
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δ.Σ. για τις ενέργειες της επιτροπής για την εξέταση του θέματος διοχέτευσης λυμάτων του εργοστασίου αχυροκυτταρίνης της Λάρισας στον Παγασητικό Κόλπο και ψήφιση όρων για τη διοχέτευση αποβλήτων
Τόμος: 44, σελ. σ. 21-23
Σημεία Πρόσβασης:
: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Ρήγας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-21-3,

Πράξη: Έγκριση τέλεσης της εμποροπανήγυρης και ανάθεση στη σχετική Επιτροπή για υποβολή έκθεσης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 618
Περιεχόμενα: Έγκριση τέλεσης της εμποροπανήγυρης και ανάθεση στη σχετική Επιτροπή για υποβολή έκθεσης σε 15 ημέρες
Τόμος: 44, σελ. σ. 23-25
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Καρκαγιάννης, Ιωάννης
Αναγνώστου, Βίκτωρ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-23-3,

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 44 / 3/6/1966
Πράξη: Ανακοίνωση προτάσεων Δημοτικών Συμβούλων για θέματα στη συνεδρίαση
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 619
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση προτάσεων Δημοτικών Συμβούλων για θέματα που επιθυμούν να συζητηθούν στη συνεδρίαση και απόφαση αυτά να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη του προσεχούς Δημοτικού Συμβουλίου
Τόμος: 44, σελ. σ. 26-27
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-26,2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στον Ευστράτιο Ιωάννου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 620
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 28.839 δρχ. στον Ευστράτιο Ιωάννου για οφειλές ημερομισθίων, δώρων και εργοδοτική εισφορά στο ΙΚΑ
Τόμος: 44, σελ. σ. 27-28
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-27-2,

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης δύο ενοποιημένων δημοτικών καταστημάτων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 621
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης δύο ενοποιημένων δημοτικών καταστημάτων στην οδό Λαρίσης και καθορισμός των όρων της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 44, σελ. σ. 28-30
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-28-3,

Πράξη: Έγκριση μείωσης της τιμής για την εκμίσθωση του εστιατορίου και του κυλικείου της ακτής Αλυκών
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 622
Περιεχόμενα: Έγκριση μείωσης της τιμής πρώτης προσφοράς για την εκμίσθωση του εστιατορίου και του κυλικείου της ακτής Αλυκών
Τόμος: 44, σελ. σ. 30-31
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-30-2,

Πράξη: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 623
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να διαπραγματευθεί την ενοποίηση των συναφθέντων από τον Δήμο δανείων
Τόμος: 44, σελ. σ. 31-31
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-31-1,

Πράξη: Έγκριση μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 624
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 44, σελ. σ. 31-32
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-31-2,

Πράξη: Έγκριση δαπάνης εισιτήρια αγώνων του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 625
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 415 δρχ. για εισιτήρια αγώνων του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών και για κύπελλο που αθλοθετήθηκε
Τόμος: 44, σελ. σ. 32-33
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-32-2

Πράξη: "Έγκριση δαπάνης για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τα "ΚΑ' Κρόκια"
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 626
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 290 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τα "ΚΑ' Κρόκια"
Τόμος: 44, σελ. σ. 33-33
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-33-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 627
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 750 δρχ. για την αξία 25 λαχνών του Γυμναστικού Συλλόγου Αλμυρού
Τόμος: 44, σελ. σ. 33-33
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-33-1

Πράξη: "Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια τιμητικής παράστασης υπέρ του προσωπικού του κινηματογράφου "ΛΙΝΤΟ"
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 628
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 75 δρχ. για εισιτήρια τιμητικής παράστασης υπέρ του προσωπικού του κινηματογράφου "ΛΙΝΤΟ"
Τόμος: 44, σελ. σ. 33-34
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-33-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία δίσκου μνημόσυνου κατά τη γιορτή των Μυροφόρων στο Δημοτικό Νεκροταφείο
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 629
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 350 δρχ. για την αξία δίσκου μνημόσυνου κατά τη γιορτή των Μυροφόρων στο Δημοτικό Νεκροταφείο
Τόμος: 44, σελ. σ. 34-34
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-34-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για μεγαφωνική εγκατάσταση στην παραλία κατά την γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 630
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. για μεγαφωνική εγκατάσταση στην παραλία κατά την γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου
Τόμος: 44, σελ. σ. 34-34
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-34-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για πίνακα ζωγραφικής που αγοράστηκε από την έκθεση της Κατίνας Δημητρίου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 631
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.300 δρχ. για πίνακα ζωγραφικής που αγοράστηκε από την έκθεση της Κατίνας Δημητρίου
Τόμος: 44, σελ. σ. 34-34
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-34-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για γεύμα που παρατέθηκε στην ηθοποιό Έλλη Λαμπέτη
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 632
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.643 δρχ. για γεύμα που παρατέθηκε στην ηθοποιό Έλλη Λαμπέτη
Τόμος: 44, σελ. σ. 35-35
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-35-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια προς άπορους ασθενείς δημότες για την εισαγωγή τους σε διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 633
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 24.834 δρχ. για εισιτήρια προς άπορους ασθενείς δημότες για την εισαγωγή τους σε διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα κατά το διάστημα 1/1-26/5/1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 35-35
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-35-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα διακομιδής άπορου βαριά ασθενούς στην Αθήνα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 634
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.400 δρχ. για έξοδα διακομιδής άπορου βαριά ασθενούς στην Αθήνα
Τόμος: 44, σελ. σ. 35-36
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-35-2

Πράξη: Έγκριση υπερωριακού επιδόματος και εξόδων κίνησης στον Νικόλαο Μπολώτα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 635
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης υπερωριακού επιδόματος και εξόδων κίνησης στον τεχνικό υπάλληλο του Δήμου Βόλου Νικόλαο Μπολώτα
Τόμος: 44, σελ. σ. 36-36
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-36-1

Πράξη: Έγκριση εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 636
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 1966 πιστώσεων υπέρ διαφόρων Συλλόγων και Σωματείων
Τόμος: 44, σελ. σ. 36-38
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-36-3

Πράξη: Έγκριση της υπογεγραμμένης σύμβασης μεταξύ Δήμου Βόλου και Συλλόγου Εργατοτεχνιτών
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 637
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπογεγραμμένης συλλογικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βόλου και Συλλόγου Εργατοτεχνιτών
Τόμος: 44, σελ. σ. 38-40
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-38-3

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της Δημοτικής Φρουταγοράς και την είσπραξη σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 638
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της Δημοτικής Φρουταγοράς και την είσπραξη σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου για το διάστημα 1/7-31/12/1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 40-41
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-40-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 639
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων για το διάστημα 1/7-31/12/1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 41-42
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-41-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της υπηρεσίας κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 640
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της υπηρεσίας κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου για το διάστημα 1/7-31/12/1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 42-43
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-42-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της υπηρεσίας του Δημοτικού Νεκροταφείου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 641
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της υπηρεσίας του Δημοτικού Νεκροταφείου για το διάστημα 1/7-31/12/1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 43-44
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-43-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της υπηρεσίας του Αμαξοστασίου του Δήμου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 642
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της υπηρεσίας του Αμαξοστασίου του Δήμου για το διάστημα 1/7-31/12/1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 44-45
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-44-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαρισμού των οχετών και υπονόμων της πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 643
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαρισμού των οχετών και υπονόμων της πόλης για το διάστημα 1/7-31/12/1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 45-46
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-45-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της υπηρεσίας διαμόρφωσης και επίβλεψης κήπων και δενδροστοιχιών
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 644
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της υπηρεσίας διαμόρφωσης και επίβλεψης κήπων και δενδροστοιχιών για το διάστημα 1/7-31/12/1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 46-47
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-46-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της υπηρεσίας φύλαξης του αναδασωθέντος λόφου Γορίτσας
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 645
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της υπηρεσίας φύλαξης του αναδασωθέντος λόφου Γορίτσας για το διάστημα 1/7-31/12/1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 47-47
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-47-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη διεξαγωγή της υπηρεσίας διανομής στους Δήμους και τις Κοινότητες των εσόδων από τον φόρο καταναλισκόμενου καπνού
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 646
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη διεξαγωγή της υπηρεσίας διανομής στους Δήμους και τις Κοινότητες των εσόδων από τον φόρο καταναλισκόμενου καπνού για το διάστημα 1/7-31/12/1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 47-48
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-47-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της υπηρεσίας επίβλεψης των διαφόρων τεχνικών έργων του Δήμου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 647
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της υπηρεσίας επίβλεψης των διαφόρων τεχνικών έργων του Δήμου για το διάστημα 1/7-31/12/1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 48-49
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-48-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας οδών και πλατειών της πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 648
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας οδών και πλατειών της πόλης για το διάστημα 1/7-31/12/1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 49-50
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-49-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της υπηρεσίας κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 649
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της υπηρεσίας κατασκευής, επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου για το διάστημα 1/7-31/12/1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 50-51
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-50-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της πλαζ Αλυκών
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 650
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία της πλαζ Αλυκών για το διάστημα 1/6-31/10/1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 51-52
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-51-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 651
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας της
Τόμος: 44, σελ. σ. 52-54
Σημεία Πρόσβασης:
: Αθηναίος, Μιχαήλ
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Τέντζερης, Ιωάννης
Κουντούρης, Μιχαήλ
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-52-3

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης προς τον Β. Τραγάλο
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 652
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 12.000 δρχ. προς τον Β. Τραγάλο για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας του προς διάνοιξη της οδού Μπασδέκη
Τόμος: 44, σελ. σ. 54-55
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-54-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 653
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη διασταύρωση των οδών Κ. Καρτάλη και Ι. Δήμου
Τόμος: 44, σελ. σ. 55-56
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-55-2

Πράξη: Αναβολή του θέματος περί τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 653a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στις καταργηθείσες Αλυκές
Τόμος: 44, σελ. σ. 56-56
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-56-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 45 / 10/6/1966
Πράξη: Ψήφισμα για τον θάνατο του Γεωργίου Νάσου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 654
Περιεχόμενα: Ψήφισμα για τον θάνατο του Γεωργίου Νάσου που διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής
Τόμος: 44, σελ. σ. 57-57
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-57-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 46 / 14/6/1966
Πράξη: Ανακοίνωση πρότασης Δημοτικών Συμβούλων για την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 654a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση έγγραφης πρότασης Δημοτικών Συμβούλων για την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά των μελετώμενων από την Κυβέρνηση μέτρων εναντίον των εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και καταψήφιση του θέματος ως μη κατεπείγοντος
Τόμος: 44, σελ. σ. 58-58
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-58-1

Πράξη: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στις δαπάνες της Ναυτικής εβδομάδας
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 655
Περιεχόμενα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στις δαπάνες της Ναυτικής εβδομάδας με το ποσό των 3.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 58-59
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-58-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια συναυλίας της Βολιώτικης Χορωδίας και του Μουσικού Συλλόγου Λαρίσης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 656
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 200 δρχ. για εισιτήρια συναυλίας της Βολιώτικης Χορωδίας και του Μουσικού Συλλόγου Λαρίσης
Τόμος: 44, σελ. σ. 59-59
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-59-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους αγώνες των τροφίμων της παιδούπολης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 657
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 250 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους αγώνες των τροφίμων της παιδούπολης
Τόμος: 44, σελ. σ. 59-60
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-59-2

Πράξη: Έγκριση ανέγερσης Μνημείου Ηρώου
Εισηγητής: Ρήγας, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 658
Περιεχόμενα: Έγκριση ανέγερσης Μνημείου Ηρώου και σύσταση επιτροπής που θα μελετήσει το θέμα και θα εισηγηθεί σχετικά
Τόμος: 44, σελ. σ. 60-63
Σημεία Πρόσβασης:
: Σακκής, Πέτρος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Τέντζερης, Ιωάννης
Καρκαγιάννης, Ιωάννης
Φαφίτης, Οδυσσέας
Αθηναίος, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-60-4

Πράξη: Αναβολή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 658a
Περιεχόμενα: Αναβολή των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Τόμος: 44, σελ. σ. 63-64
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-63-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 47 / 21/6/1966
Πράξη: Έγκριση τέλεσης της εμποροπανήγυρης 1966 στην πλατεία Ρ. Φεραίου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 659
Περιεχόμενα: Έγκριση τέλεσης της εμποροπανήγυρης 1966 στην πλατεία Ρ. Φεραίου και με την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες δεν θα υπερβούν τις 400.000 δρχ., καθώς και σύσταση επιτροπής για την κατάστρωση του τελικού σχεδίου
Τόμος: 44, σελ. σ. 65-70
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Τέντζερης, Ιωάννης
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Καρκαγιάννης, Ιωάννης
Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-65-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 48 / 22/8/1966
Πράξη: Έγκριση πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 660
Περιεχόμενα: Έγκριση πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής κατά το οικονομικό έτος 1965
Τόμος: 44, σελ. σ. 71-77
Σημεία Πρόσβασης:
: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Καρκαγιάννης, Ιωάννης
Κουντούρης, Μιχαήλ
Ρήγας, Δημήτριος
Τέντζερης, Ιωάννης
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-71-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 49 / 22/8/1966
Πράξη: Ενημέρωση του Δ.Σ.
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 660a
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δ.Σ. για την επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Βόλου στην πόλη Ροστώβ
Τόμος: 44, σελ. σ. 77-78
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-77-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για συμμετοχή απόρων μαθητών μέσης εκπαίδευσης σε μαθητικές εκδρομές
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 661
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 6.000 δρχ. για συμμετοχή απόρων μαθητών μέσης εκπαίδευσης σε μαθητικές εκδρομές
Τόμος: 44, σελ. σ. 78-78
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-78-1

Πράξη: "Έγκριση πίστωσης υπέρ του Συλλόγου Φοιτητών Βόλου "Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης"
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 662
Περιεχόμενα: "Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.500 δρχ. υπέρ του Συλλόγου Φοιτητών Βόλου "Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης"
Τόμος: 44, σελ. σ. 78-79
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-78-2

Πράξη: "Έγκριση πίστωσης υπέρ του Συλλόγου Φοιτητών Βόλου "Άνθιμος Γαζής"
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 663
Περιεχόμενα: "Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.500 δρχ. υπέρ του Συλλόγου Φοιτητών Βόλου "Άνθιμος Γαζής"
Τόμος: 44, σελ. σ. 79-79
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-79-1

Πράξη: "Έγκριση πίστωσης υπέρ του Αθλητικού Ομίλου Βόλου "Τοξότης"
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 664
Περιεχόμενα: "Έγκριση διάθεσης πίστωσης 500 δρχ. υπέρ του Αθλητικού Ομίλου Βόλου "Τοξότης"
Τόμος: 44, σελ. σ. 80-80
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-80-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 665
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000 δρχ. υπέρ του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων για έξοδα εκδρομής που πραγματοποιήθηκε
Τόμος: 44, σελ. σ. 80-81
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-80-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ του Συλλόγου ημερομισθίων εργατοτεχνιτών υπαλλήλων Δήμου Βόλου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 666
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000 δρχ. υπέρ του Συλλόγου ημερομισθίων εργατοτεχνιτών και εκτάκτων υπαλλήλων Δήμου Βόλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 81-81
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-81-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση μελών της συμφωνικής Ορχήστρας Ζυρίχης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 667
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 3.228 δρχ. για δεξίωση μελών της συμφωνικής Ορχήστρας Ζυρίχης
Τόμος: 44, σελ. σ. 81-81
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-81-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά λευκώματος φωτογραφιών που εκτυπώθηκε από την Ε.Φ.Ε.
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 668
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.150 δρχ. για την αγορά λευκώματος φωτογραφιών που εκτυπώθηκε από την Ε.Φ.Ε. (Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία) Βόλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 82-82
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-82-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς δημότες
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 669
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 17.415 δρχ. για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς δημότες κατά το διάστημα 1/4-30/6/1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 82-83
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-82-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια χοροεσπερίδας του Ναυτικού Ομίλου Βόλου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 670
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500 δρχ. για εισιτήρια χοροεσπερίδας του Ναυτικού Ομίλου Βόλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 83-83
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-83-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για μικροφωνική εγκατάσταση στο Δημοτικό Νεκροταφείο
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 671
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 430 δρχ. για μικροφωνική εγκατάσταση στο Δημοτικό Νεκροταφείο κατά την ημέρα της Πεντηκοστής
Τόμος: 44, σελ. σ. 83-83
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-83-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια του ρεσιτάλ και γεύμα που παρατέθηκε στον Κ. Χατζή
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 672
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.700 δρχ. για εισιτήρια του ρεσιτάλ και γεύμα που παρατέθηκε στον Κ. Χατζή
Τόμος: 44, σελ. σ. 83-84
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-83-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του Γεωργίου Νάσου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 673
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 350 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του αποβιώσαντος πρώην Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Νάσου
Τόμος: 44, σελ. σ. 84-84
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-84-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για γεύμα που παρατέθηκε στον ακόλουθο της Πολωνικής Πρεσβείας
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 674
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 417 δρχ. για γεύμα που παρατέθηκε στον ακόλουθο της Πολωνικής Πρεσβείας
Τόμος: 44, σελ. σ. 84-85
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-84-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια χοροεσπερίδας του Ορειβατικού Συνδέσμου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 675
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500 δρχ. για εισιτήρια χοροεσπερίδας του Ορειβατικού Συνδέσμου
Τόμος: 44, σελ. σ. 85-85
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-85-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για ζωγραφικό πίνακα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 676
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.200 δρχ. για ζωγραφικό πίνακα που αγοράστηκε από την έκθεση του Β. Φανού
Τόμος: 44, σελ. σ. 85-85
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-85-1

Πράξη: Καθορισμός επιστροφής σε δόσεις που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν από τον Ανδρέα Σαράτση
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 677
Περιεχόμενα: Καθορισμός επιστροφής σε δόσεις 3.973 δρχ. που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν από τον συνταξιούχο δημοτικό υπάλληλο Ανδρέα Σαράτση
Τόμος: 44, σελ. σ. 85-86
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-85-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής ημερομισθίων από 1/5/1966 έως 15/6/1966 προς τους εργαζόμενους στην ακτή Αλυκών
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 678
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής ημερομισθίων από 1/5/1966 έως 15/6/1966 προς τους εργαζόμενους στην ακτή Αλυκών
Τόμος: 44, σελ. σ. 86-87
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-86-2

Πράξη: Έγκριση επιδόματος στο προσωπικό του Ιερού Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 679
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας στο προσωπικό του Ιερού Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 44, σελ. σ. 87-88
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-87-2

Πράξη: Έγκριση επιδόματος αδείας στο προσωπικό του Ιερού Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 680
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης επιδόματος αδείας στο προσωπικό του Ιερού Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 44, σελ. σ. 88-89
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-88-2

Πράξη: Έγκριση αναπροσαρμογής του ημερομισθίου οδηγού αυτοκινήτου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 681
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής του ημερομισθίου οδηγού αυτοκινήτου και δύο ηλεκτροτεχνιτών του Δήμου
Τόμος: 44, σελ. σ. 89-90
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-89-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Νικόλαου Μπολώτα στην Αθήνα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 682
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του δημοτικού υπαλλήλου Νικόλαου Μπολώτα στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 44, σελ. σ. 91-91
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-91-1

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης προς τον Δ. Φλαμπούρη
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 683
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 2.700 δρχ. προς τον Δ. Φλαμπούρη για την άρση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησίας του προς διάνοιξη της οδού Αγησιλάου
Τόμος: 44, σελ. σ. 91-92
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-91-2

Πράξη: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο συμπληρωματικού λογαριασμού
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 684
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο συμπληρωματικού λογαριασμού για ποσό 510 δρχ. που διέθεσε κατά το έτος 1960
Τόμος: 44, σελ. σ. 92-93
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-92-2

Πράξη: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις πιστώσεις
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 685
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις πιστώσεις που διατέθηκαν κατά το οικονομικό έτος 1964
Τόμος: 44, σελ. σ. 93-115
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-93-23

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 686
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην οδό Φιλελλήνων, μεταξύ Πολυμέρη και Βασιλέως Κωνσταντίνου
Τόμος: 44, σελ. σ. 115-116
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-115-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 687
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην περιοχή του Κρατικού Νοσοκομείου με την μετατόπιση της οδού Τσιτσιλιάνου
Τόμος: 44, σελ. σ. 116-117
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-116-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 688
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη διασταύρωση των οδών Αδμήτου και Ζάχου
Τόμος: 44, σελ. σ. 117-118
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-117-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης με μετατροπή του προβλεπόμενου χώρου πρασίνου μπροστά από το Εθνικό Στάδιο Βόλου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 689
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης με μετατροπή του προβλεπόμενου χώρου πρασίνου μπροστά από το Εθνικό Στάδιο Βόλου και μεταξύ των οδών Θησέως, Πηλέως, Σταδίου και Αγίου Δημητρίου σε οικοδομικό τετράγωνο με αποκλειστικό σκοπό την ανέγερση του χειμερινού κολυμβητηρίου
Τόμος: 44, σελ. σ. 118-119
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-118-2

Πράξη: Ψήφισμα διαμαρτυρίας
Εισηγητής: Αθηναίος, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 690
Περιεχόμενα: Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη μελετώμενη διακοπή της χορηγούμενης κατά έτος προς τους Δήμους οικονομικής ενίσχυσης από τον Ο.Α.Α.Α.
Τόμος: 44, σελ. σ. 119-119
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-119-1

Πράξη: Διακοπή της συνεδρίασης
Εισηγητής: Τέντζερης, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 691
Περιεχόμενα: Διακοπή της συνεδρίασης
Τόμος: 44, σελ. σ. 119-120
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-119-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 50 / 26/8/1966
Πράξη: Ψήφισμα για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Στεργιόπουλου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 692
Περιεχόμενα: Ψήφισμα για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Στεργιόπουλου που διετέλεσε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής
Τόμος: 44, σελ. σ. 120-120
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-120-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 51 / 5/9/1966
Πράξη: Απάντηση σε τρείς έγγραφες ερωτήσεις του Κωνσταντίνου Τζουβάρα σχετικά με την επικείμενη διακοπή της επιχορήγησης του Ο.Α.Α.Α.
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 692a
Περιεχόμενα: Απάντηση σε τρείς έγγραφες ερωτήσεις του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Τζουβάρα σχετικά με την επικείμενη διακοπή της επιχορήγησης του Ο.Α.Α.Α., με την ανάγκη απάντησης του Δήμου σε σχετικά με αυτόν δημοσιεύματα και με την πιθανότητα αποδοχής από τον Δήμαρχο πρόσκλησης του Εργατικού Κέντρου σε σύσκεψη για το θέμα των αρωγών των σεισμοπλήκτων
Τόμος: 44, σελ. σ. 121-123
Σημεία Πρόσβασης:
: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-121-3

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους κολυμβητικούς αγώνες του πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 693
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 390 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους κολυμβητικούς αγώνες του πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος
Τόμος: 44, σελ. σ. 123-123
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-123-1

Πράξη: "Έγκριση δαπάνης για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους σκοπευτικούς αγώνες "Η' Πήλεια"
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 694
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 3.760 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους σκοπευτικούς αγώνες "Η' Πήλεια" και για έξοδα δεξίωσης των συμμετασχόντων αθλητών
Τόμος: 44, σελ. σ. 123-123
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-123-1

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης προς τον Ι. Βαλκάνη
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 695
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 5.180 δρχ. προς τον Ι. Βαλκάνη για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας του προς διάνοιξη της οδού Γαμβέτα
Τόμος: 44, σελ. σ. 123-124
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-123-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης διαφόρων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 696
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης διαφόρων συνολικού ποσού 8.400 δρχ. για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας τους προς διάνοιξη της οδού Γαμβέτα
Τόμος: 44, σελ. σ. 124-125
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-124-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης προς τον Β. Τσόκο
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 697
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 4.300 δρχ. προς τον Β. Τσόκο για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας του προς διάνοιξη της οδού Βιζυηνού
Τόμος: 44, σελ. σ. 125-126
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-125-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης προς την Μαρία Πατρόκλου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 698
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 500 δρχ. προς την Μαρία Πατρόκλου για ρυμοτομούμενο δέντρο ιδιοκτησίας της προς διάνοιξη της οδού Δευκαλίωνος
Τόμος: 44, σελ. σ. 126-127
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-126-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης προς τον Αντώνιο Καναλιώτη
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 699
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 24.500 δρχ. προς τον Αντώνιο Καναλιώτη για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας του προς συμπληρωματική διάνοιξη της οδού Μπότσαρη
Τόμος: 44, σελ. σ. 127-128
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-127-2

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου κατασκευής αναψυκτηρίου πλατείας Ελευθερίας
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 700
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου κατασκευής αναψυκτηρίου πλατείας Ελευθερίας, με υπέρβαση 50.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 128-129
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-128-2

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 701
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Αγίου Βασιλείου (Ιωλκού - Κουντουριώτου), με υπέρβαση 30.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 129-129
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-129-1

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 702
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Δευκαλίωνος (Αλκίστιδος - Αγίου Δημητρίου), με υπέρβαση 90.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 129-130
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-129-2

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 703
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Χείρωνος (Ορφανοτροφείου - Αναπαύσεως), με υπέρβαση 59.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 130-130
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-130-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 704
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην περιοχή του Ορφανοτροφείου με την αναγνώριση ιδιωτικής παρόδου
Τόμος: 44, σελ. σ. 131-132
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-131-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 705
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης μεταξύ των οδών Κουταρέλια και Χατζηαργύρη με την αναγνώριση ιδιωτικής παρόδου
Τόμος: 44, σελ. σ. 132-133
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-132-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 706
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην περιοχή του Ασύλου Παιδιού στη συνοικία Λεύκας
Τόμος: 44, σελ. σ. 133-135
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-133-3

Πράξη: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρώματος της οδού Ογλ
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 707
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρώματος της οδού Ογλ, προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 135-135
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-135-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 708
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρώματος της οδού Κουταρέλια (Αναλήψεως - Γαλλίας), προϋπολογισμού 100.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 135-136
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-135-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 709
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρώματος της οδού Κουμουνδούρου (Δημάρχου Γεωργιάδου - Ερμού), προϋπολογισμού 110.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 136-136
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-136-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 710
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρώματος της οδού Φιλελλήνων (Πολυμέρη - Μαγνήτων), προϋπολογισμού 100.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 136-136
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-136-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης συντήρησης και ασφαλτικής επάλειψης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 711
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης συντήρησης και ασφαλτικής επάλειψης της οδού Κ. Καρτάλη (Αργοναυτών - Αναλήψεως), προϋπολογισμού 80.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 136-137
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-136-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 712
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης 1966, προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 137-137
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-137-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης ηλεκτροφωτισμού χώρου εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 713
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης ηλεκτροφωτισμού χώρου εμποροπανήγυρης 1966, προϋπολογισμού 105.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 137-137
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-137-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής περιπτέρου προβολής διαφόρων εκθεμάτων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 714
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής περιπτέρου προβολής διαφόρων εκθεμάτων, προϋπολογισμού 165.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 137-138
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-137-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής ασφαλτικού τάπητος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 715
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής ασφαλτικού τάπητος στην πλατεία μπροστά από το Δημοτικό Νεκροταφείο, προϋπολογισμού 80.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 138-138
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-138-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 716
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρώματος της οδού Βασσάνη, προϋπολογισμού 230.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 138-138
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-138-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής υπονόμων περιοχής Οινοπνεύματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 717
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής υπονόμων περιοχής Οινοπνεύματος, προϋπολογισμού 65.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 138-139
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-138-2

Πράξη: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 718
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 139-144
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-139-6

Πράξη: Έγκριση εφαρμογής σχεδίου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για τη διαμόρφωση της πλατείας Ρήγα Φεραίου .
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 719
Περιεχόμενα: Έγκριση εφαρμογής σχεδίου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για τη διαμόρφωση της πλατείας Ρήγα Φεραίου με απορρόφηση πίστωσης 800.000 δρχ. του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και συγκρότηση επιτροπής που θα μελετήσει το θέμα της πλατείας Ρ. Φεραίου
Τόμος: 44, σελ. σ. 144-145
Σημεία Πρόσβασης:
: Καρκαγιάννης, Ιωάννης
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Ρήγας, Δημήτριος
Βανέζης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-144-2

Πράξη: Απόρριψη πρότασης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 720
Περιεχόμενα: Απόρριψη πρότασης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης με επέκταση της οδού Σωκράτους μέχρι την πλατεία Αγίου Νικολάου
Τόμος: 44, σελ. σ. 145-148
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-154-4

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με αίτημα της Κοινότητας Μακρινίτσας
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 720a
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με αίτημα της Κοινότητας Μακρινίτσας για αποδέσμευση των υδάτων των πηγών Καλιακούδας και αναβολή του θέματος
Τόμος: 44, σελ. σ. 148-151
Σημεία Πρόσβασης:
: Τέντζερης, Ιωάννης
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Ρήγας, Δημήτριος
Κοτοπουλέας, Γεώργιος
Καρκαγιάννης, Ιωάννης
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-148-4

Πράξη: Διακοπή της συνεδρίασης
Εισηγητής: Τέντζερης, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 721
Περιεχόμενα: Διακοπή της συνεδρίασης
Τόμος: 44, σελ. σ. 151-151
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-151-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 52 / 12/9/1966
Πράξη: Μεταφορά ευχαριστιών από τις μητέρες της Μεταμόρφωσης
Εισηγητής: Σιαφλέκη, Νίκη
Αριθμός Απόφασης: 721a
Περιεχόμενα: Μεταφορά ευχαριστιών από τις μητέρες της Μεταμόρφωσης και άλλων συνοικιών για τις ψυχαγωγικές εκδρομές του Δήμου για τα παιδιά τους
Τόμος: 44, σελ. σ. 152-152
Σημεία Πρόσβασης:
: Φαφίτης, Οδυσσέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-152-1

Πράξη: Διαμαρτυρία για την καθυστέρηση αναστήλωσης και συντήρησης του Αρχαίου Θεάτρου Δημητριάδος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 722
Περιεχόμενα: Διαμαρτυρία για την καθυστέρηση αναστήλωσης και συντήρησης του Αρχαίου Θεάτρου Δημητριάδος, παράκληση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας της Κυβέρνησης να προβεί σε ταχεία αναστήλωσή του και εξουσιοδότηση του Δημάρχου, όταν παραστεί ανάγκη, ο Δήμος να γίνει αρωγός με χρηματικό ποσό
Τόμος: 44, σελ. σ. 152-153
Σημεία Πρόσβασης:
: Κοτοπουλέας, Γεώργιος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Καρκαγιάννης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-152-2

Πράξη: Παράκληση προς την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να ενεργήσουν το συντομότερο κρατικοποίηση των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου στο Υπουργείο Παιδείας
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 723
Περιεχόμενα: Παράκληση προς την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να ενεργήσουν το συντομότερο τα δέοντα για την κρατικοποίηση και την εξ' ολοκλήρου υπαγωγή των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου στο Υπουργείο Παιδείας
Τόμος: 44, σελ. σ. 154-160
Σημεία Πρόσβασης:
: Καρκαγιάννης, Ιωάννης
Κουντούρης, Μιχαήλ
Βανέζης, Αθανάσιος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Κοτοπουλέας, Γεώργιος
Ρήγας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-154-7

Πράξη: Έγκριση πώλησης δημοτικού οικοπέδου στη Σχολική Εφορεία του Λυκείου Νέας Ιωνίας Βόλου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 724
Περιεχόμενα: Έγκριση πώλησης δημοτικού οικοπέδου στη Σχολική Εφορεία του Λυκείου Νέας Ιωνίας Βόλου για την ανέγερση διδακτηρίων
Τόμος: 44, σελ. σ. 160-162
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-160-3

Πράξη: Διαμαρτυρία για την απόφαση διοχέτευσης των λυμάτων του εργοστασίου αχυροκυτταρίνης Λαρίσης στον Παγασητικό Κόλπο
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 725
Περιεχόμενα: Διαμαρτυρία για την απόφαση διοχέτευσης των λυμάτων του εργοστασίου αχυροκυτταρίνης Λαρίσης στον Παγασητικό Κόλπο με τη σήραγγα της Κάρλας και αξίωση παύσης της διοχέτευσης
Τόμος: 44, σελ. σ. 162-164
Σημεία Πρόσβασης:
: Καρκαγιάννης, Ιωάννης
Ρήγας, Δημήτριος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Βασιλάκος, Απόστολος
Τέντζερης, Ιωάννης
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Στουρνάρας, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-162-2

Πράξη: Διακοπή της συνεδρίασης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 726
Περιεχόμενα: Διακοπή της συνεδρίασης
Τόμος: 44, σελ. σ. 164-164
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-164-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 53 / 19/9/1966
Πράξη: Σύσταση επιτροπήςγια την αξιολόγηση των προβλημάτων του Δήμου και για μετάβασή της στην Αθήνα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 727
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής (Κλαψόπουλος, Φαφίτης, Ρήγας, Σακκής, Βανέζης) για την αξιολόγηση των προβλημάτων του Δήμου και για μετάβασή της στην Αθήνα για την προώθηση και επίλυσή τους, καθώς και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να συνεννοηθεί με τον αντίστοιχο της Νέας Ιωνίας για την οργάνωση ευρείας σύσκεψης των οργανώσεων της πόλης με σκοπό τη μελέτη, την προβολή και θέση αρμοδίως των ζητημάτων της πόλης και της περιοχής
Τόμος: 44, σελ. σ. 165-168
Σημεία Πρόσβασης:
: Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Ρήγας, Δημήτριος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Σακκής, Πέτρος
Βανέζης, Αθανάσιος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Αδαμόπουλος, Ελευθέριος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-165-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 54 / 6/10/1966
Πράξη: Ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Εσωτερικών και την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος για την παύση του Δημάρχου Νέας Ιωνίας και μελών του Δ.Σ.
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 728
Περιεχόμενα: Ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Εσωτερικών και την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος για την παύση του Δημάρχου Νέας Ιωνίας και μελών του Δ.Σ., γιατί δεν δέχτηκαν να συμμετάσχουν στον εορτασμό για τον συμμοριτισμό
Τόμος: 44, σελ. σ. 169-184
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Καρκαγιάννης, Ιωάννης
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αδαμόπουλος, Ελευθέριος
Αθηναίος, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-169-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 55 / 24/10/1966
Πράξη: Ανακοίνωση έγγραφης ερώτησης Δημοτικών Συμβούλων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 728a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση έγγραφης ερώτησης Δημοτικών Συμβούλων για το πότε θα συζητηθεί το θέμα της επιτροπής του Δήμου για την προώθηση των ζητημάτων του στην Αθήνα και απάντηση
Τόμος: 44, σελ. σ. 185-185
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-185-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους ΛΔ' πανελλήνιους κωπηλατικούς αγώνες
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 729
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 290 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους ΛΔ' πανελλήνιους κωπηλατικούς αγώνες
Τόμος: 44, σελ. σ. 186-186
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-186-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους προσκοπικούς κολυμβητικούς αγώνες
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 730
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 200 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους προσκοπικούς κολυμβητικούς αγώνες 1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 186-186
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-186-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά ψηφιδωτού πίνακα του καλλιτέχνη Αργυρίου Πετρίδη
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 731
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 9.500 δρχ. για την αγορά ψηφιδωτού πίνακα του καλλιτέχνη Αργυρίου Πετρίδη
Τόμος: 44, σελ. σ. 186-186
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-186-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία δίσκου μνημόσυνου και στεφάνου που κατατέθηκε στο Ηρώο κατά τον εορτασμό του Εφέδρου Πολεμιστή
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 732
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500 δρχ. για την αξία δίσκου μνημόσυνου και στεφάνου που κατατέθηκε στο Ηρώο κατά τον εορτασμό του Εφέδρου Πολεμιστή
Τόμος: 44, σελ. σ. 187-187
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-187-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του Κωνσταντίνου Στεργιόπουλου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 733
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 350 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του αποβιώσαντος Κωνσταντίνου Στεργιόπουλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 187-187
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-187-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς δημότες
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 734
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 16.639 δρχ. για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς δημότες κατά το διάστημα 1/7-30/9/1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 187-188
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-187-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία 20 λαχνών του Δήμου Αγρινίου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 735
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. για την αξία 20 λαχνών του Δήμου Αγρινίου
Τόμος: 44, σελ. σ. 188-188
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-188-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την κατασκευή αμφιέσεων των ιεροψαλτών του Ιερού Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 736
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.580 δρχ. για την κατασκευή αμφιέσεων των ιεροψαλτών του Ιερού Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 44, σελ. σ. 188-188
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-188-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης στην Έμμα χήρα του Κωνσταντίνου Μαρνελλόπουλου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 737
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης διαφοράς 241 δρχ. στην Έμμα, χήρα του αποβιώσαντος δημοτικού συνταξιούχου Κωνσταντίνου Μαρνελλόπουλου, για έξοδα κηδείας
Τόμος: 44, σελ. σ. 188-189
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-188-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Χρήστου Παπαπούλιου στην Θεσσαλονίκη
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 738
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του δημοτικού υπαλλήλου Χρήστου Παπαπούλιου στην Θεσσαλονίκη για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 44, σελ. σ. 189-189
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-189-1

Πράξη: Έγκριση παράτασης της ενοικίασης από τον Δήμο δωματίου ιδιοκτησίας Κόσσιαβα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 739
Περιεχόμενα: Έγκριση παράτασης της ενοικίασης από τον Δήμο δωματίου ιδιοκτησίας Κόσσιαβα από 1/9/1966 έως 31/8/1967 για χρήση του από το τοπικό παράρτημα του Εθνικού Οργανισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας
Τόμος: 44, σελ. σ. 190-190
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-190-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής στην Ζ. Ποταμιάνου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 740
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στην Ζ. Ποταμιάνου 147 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλε για τέλη καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 1963
Τόμος: 44, σελ. σ. 190-191
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-190-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια προς άπορους ασθενείς δημότες
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 741
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 23.464 δρχ. για εισιτήρια προς άπορους ασθενείς δημότες για την μετάβασή τους σε διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα κατά το διάστημα 28/5-30/9/1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 191-191
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-191-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για έξοδα εκδρομών που πραγματοποιήθηκαν για τα παιδιά απόρων δημοτών
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 742
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 19.505 δρχ. για έξοδα εκδρομών που πραγματοποιήθηκαν για τα παιδιά απόρων δημοτών
Τόμος: 44, σελ. σ. 191-191
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-191-1

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης της δημοτικής οικοδομής πρώην Πυροσβεστείου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 743
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης της δημοτικής οικοδομής πρώην Πυροσβεστείου και καθορισμός των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 44, σελ. σ. 192-194
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-192-3

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης εξωτερικών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 744
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης εξωτερικών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών και καθορισμός των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 44, σελ. σ. 194-196
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-194-3

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης εσωτερικού καταστήματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 745
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης εσωτερικού καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών και καθορισμός των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 44, σελ. σ. 196-199
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-196-4

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης των ασκεπών χώρων της δημοτικής οικοδομής
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 746
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης των ασκεπών χώρων της δημοτικής οικοδομής πρώην Πυροσβεστείου και καθορισμός των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 44, σελ. σ. 199-201
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-199-3

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης των δημοτικών αφοδευτηρίων της πλατείας Ελευθερίας
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 747
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης των δημοτικών αφοδευτηρίων της πλατείας Ελευθερίας και καθορισμός των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 44, σελ. σ. 201-203
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-201-3

Πράξη: Έγκριση χορήγησης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 748
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης για το οικονομικό έτος 1966 ποσοστού 1% από τις εισπράξεις τελών στους εισπράκτορες του Δήμου
Τόμος: 44, σελ. σ. 203-204
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-203-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 749
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, μεταξύ των οδών Σπυρίδη και Επισκοπής
Τόμος: 44, σελ. σ. 204-205
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-204-2

Πράξη: Αναβολή του θέματος περί προσκύρωσης στους αδελφούς Μαντζίρη
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 749a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί προσκύρωσης στους αδελφούς Μαντζίρη δύο μικρών κοινόχρηστων οικοπεδικών τεμαχίων στη διασταύρωση των οδών Κύπρου και Μπασδέκη
Τόμος: 44, σελ. σ. 205-205
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-205-1

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου επισκευής ασφαλτικών οδοστρωμάτων διαφόρων δημοτικών οδών
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 750
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου επισκευής ασφαλτικών οδοστρωμάτων διαφόρων δημοτικών οδών, με υπέρβαση 100.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 205-206
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-205-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης άχρηστου υλικού του Δήμου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 751
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης άχρηστου υλικού του Δήμου και καθορισμός των όρων της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 44, σελ. σ. 206-209
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-206-4

Πράξη: Έγκριση από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις πιστώσεις που διατέθηκαν
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 752
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις πιστώσεις που διατέθηκαν κατά το οικονομικό έτος 1965
Τόμος: 44, σελ. σ. 209-244
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-209-36

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 56 / 7/11/1966
Πράξη: Εκλογή του Κωνσταντίνου Τζουβάρα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 753
Περιεχόμενα: Εκλογή του Κωνσταντίνου Τζουβάρα ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο του έτους 1966, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ιωάννη Καρκαγιάννη
Τόμος: 44, σελ. σ. 245-246
Σημεία Πρόσβασης:
: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-245-2

Πράξη: Ανακοινώσεις του Δημάρχου για τις ενέργειες επιτροπής Δημοτικών Συμβούλων στην Αθήνα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 754
Περιεχόμενα: Ανακοινώσεις του Δημάρχου για τις ενέργειες επιτροπής Δημοτικών Συμβούλων στην Αθήνα για την προώθηση των ζητημάτων που αφορούν τον Δήμο και απόφαση πραγματοποίησης συνεδρίασης του Δ.Σ. με μοναδικό θέμα το αντιπλημμυρικό
Τόμος: 44, σελ. σ. 246-249
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Καρκαγιάννης, Ιωάννης
Κουντούρης, Μιχαήλ
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Βανέζης, Αθανάσιος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-246-4

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 755
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Φιλ. Ιωάννου (Γαλλίας - Αναλήψεως), με υπέρβαση 30.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 249-249
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-249-1

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου ανακαίνισης οδοστρώματος και επισκευής κρασπεδορείθρων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 756
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου ανακαίνισης οδοστρώματος και επισκευής κρασπεδορείθρων της οδού Ξενοφώντος (Παπαδιαμάντη - Αλεξάνδρας), με υπέρβαση 10.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 249-250
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-249-2

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου κατασκευής οδοστρώματος με σκυρόδεμα των παρόδων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 757
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου κατασκευής οδοστρώματος με σκυρόδεμα των παρόδων Κριεζώτου και Ζαΐμη στη συνοικία Νεάπολης, με υπέρβαση 30.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 250-250
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-250-1

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 758
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Μιαούλη (Λαρίσης - Αγ. Αναργύρων), με υπέρβαση 35.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 250-251
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-250-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης του έργου συντήρησης και ασφαλτικής επίστρωσης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 759
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου συντήρησης και ασφαλτικής επίστρωσης της οδού Ερμού (Αθ. Διάκου - Σαρακηνού), προϋπολογισμού 60.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 251-251
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-251-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης του έργου επίστρωσης με σκυρόδεμα συνοικιακών παρόδων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 760
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου επίστρωσης με σκυρόδεμα συνοικιακών παρόδων, προϋπολογισμού 300.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 251-251
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-251-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης του έργου συντήρησης και ασφαλτικής επάλειψης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 761
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου συντήρησης και ασφαλτικής επάλειψης της οδού Αλεξάνδρας (Μακρυνίτσης - Κουντουριώτου), προϋπολογισμού 100.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 252-252
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-252-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης Κρίτωνα Παπαδόπουλου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 762
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης στον Μηχανικό του Δήμου Κρίτωνα Παπαδόπουλου αδείας για την εκπόνηση της στατικής μελέτης του Δημαρχείου Αλμυρού
Τόμος: 44, σελ. σ. 252-252
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-252-1

Πράξη: Έγκριση προσκύρωσης στους αδελφούς Μαντζίρη
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 763
Περιεχόμενα: Έγκριση προσκύρωσης στους αδελφούς Μαντζίρη δύο μικρών κοινόχρηστων οικοπεδικών τεμαχίων στη διασταύρωση των οδών Κύπρου και Μπασδέκη
Τόμος: 44, σελ. σ. 253-254
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-253-2

Πράξη: "Έγκριση δαπάνης για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους πανθεσσαλικούς αγώνες "Φθινοπωρινά Κενταύρεια"
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 764
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 450 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους πανθεσσαλικούς αγώνες "Φθινοπωρινά Κενταύρεια"
Τόμος: 44, σελ. σ. 254-254
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-254-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι που κατατέθηκε στη μητέρα του Προέδρου του Δ.Σ.
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 765
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 300 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό της αποβιωσάσης μητέρας του Προέδρου του Δ.Σ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 255-255
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-255-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια έξοδα εορτασμού της επετείου της απελευθέρωσης της πόλης από τα στρατεύματα κατοχής
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 766
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 680 δρχ. για έξοδα εορτασμού της επετείου της απελευθέρωσης της πόλης από τα στρατεύματα κατοχής
Τόμος: 44, σελ. σ. 255-255
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-255-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια χορού του Συλλόγου Τραυματιών - Πολεμιστών
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 767
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 100 δρχ. για εισιτήρια χορού του Συλλόγου Τραυματιών - Πολεμιστών
Τόμος: 44, σελ. σ. 255-256
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-255-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για ζωγραφικό πίνακα που αγοράστηκε από την έκθεση του Κ. Σάλτα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 768
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.100 δρχ. για ζωγραφικό πίνακα που αγοράστηκε από την έκθεση του Κ. Σάλτα
Τόμος: 44, σελ. σ. 256-256
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-256-1

Πράξη: Διαμαρτυρία για τη μελετώμενη διακοπή της χορηγούμενης κατά έτος οικονομικής ενίσχυσης προς τους Δήμους από τον Ο.Α.Α.Α.
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 769
Περιεχόμενα: Διαμαρτυρία για τη μελετώμενη διακοπή της χορηγούμενης κατά έτος οικονομικής ενίσχυσης προς τους Δήμους από τον Ο.Α.Α.Α. και παράκληση προς την Κυβέρνηση να αποτρέψει μια τέτοια απόφαση
Τόμος: 44, σελ. σ. 256-256
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-256-1

Πράξη: Έγκριση πέντε μεταβάσεων του Δημάρχου και μιας των Δημοτικών Συμβούλων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 770
Περιεχόμενα: Έγκριση πέντε μεταβάσεων του Δημάρχου και μιας των Δημοτικών Συμβούλων Οδυσσέα Φαφίτη, Αθανάσιου Βανέζη, Πέτρου Σακκή και Δημήτριου Ρήγα στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 44, σελ. σ. 256-257
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-256-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 57 / 21/11/1966
Πράξη: Απόρριψη της έγγραφης πρότασης των Δημοτικών Συμβούλων για συζήτηση του θέματος σχετικά με αίτηση του Νομάρχη για διάλυση των Εξωραϊστικών Συλλόγων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 771
Περιεχόμενα: Απόρριψη της έγγραφης πρότασης των Δημοτικών Συμβούλων Αθανάσιου Ζαβαλιάγκου και Αντώνιου Πατσιαντά για συζήτηση του θέματος σχετικά με αίτηση του Νομάρχη για διάλυση των Εξωραϊστικών Συλλόγων
Τόμος: 44, σελ. σ. 258-260
Σημεία Πρόσβασης:
: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Βανέζης, Αθανάσιος
Καρκαγιάννης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-258-3

Πράξη: Ανακοίνωση έκθεσης του Κρίτωνα Παπαδόπουλου σχετικά με το θέμα των υπονόμων της πόλης και της αντιπλημμυρικής τάφρου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 772
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση έκθεσης του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κρίτωνα Παπαδόπουλου σχετικά με το θέμα των υπονόμων της πόλης και της αντιπλημμυρικής τάφρου και απόφαση πραγματοποίησης συνεδρίασης του Δ.Σ. με το ίδιο θέμα
Τόμος: 44, σελ. σ. 260-267
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-260-8

Πράξη: Τροποποίηση απόφασης του Δ.Σ. και νέος καθορισμός της τιμής πώλησης δημοτικού οικοπέδου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 773
Περιεχόμενα: Τροποποίηση απόφασης του Δ.Σ. και νέος καθορισμός της τιμής πώλησης δημοτικού οικοπέδου προς την Σχολική Εφορεία του Λυκείου Νέας Ιωνίας Βόλου σε 682.800 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 267-269
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-267-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 58 / 16/12/1966
Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την κατασκευή τριών στολών στο προσωπικό της πλαζ Αλυκών
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 774
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 453 δρχ. για την κατασκευή τριών στολών στο προσωπικό της πλαζ Αλυκών
Τόμος: 44, σελ. σ. 270-270
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-270-1

Πράξη: "Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης στα φιλολογικά περιοδικά της πόλης "Δίαυλος" και "Παρουσίες"
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 775
Περιεχόμενα: "Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης ανά 6.000 δρχ. στα φιλολογικά περιοδικά της πόλης "Δίαυλος" και "Παρουσίες"
Τόμος: 44, σελ. σ. 270-271
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-270-2

Πράξη: Ανακοίνωση αναβολής της συνεδρίασης του Δ.Σ
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 775a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση αναβολής της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 18/12/1966 με θέμα τους υπονόμους της πόλης και την αντιπλημμυρική τάφρο, λόγω έκτακτου κωλύματος του Υπουργού Γκλαβάνη
Τόμος: 44, σελ. σ. 271-271
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-271-1

Πράξη: Έγκριση τοποθέτησης της προτομής του Αλέξανδρου Μέρου στην πλατεία Ελευθερίας
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 776
Περιεχόμενα: Έγκριση τοποθέτησης της προτομής του Αλέξανδρου Μέρου στην πλατεία Ελευθερίας, τα αποκαλυπτήρια της οποίας θα γίνουν στις 26/12/1966 μαζί με τα αποκαλυπτήρια των προτομών των Ανθίμου Γαζή και Τάκη Οικονομάκη
Τόμος: 44, σελ. σ. 271-271
Σημεία Πρόσβασης:
: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-271-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την προετοιμασία της γιορτής των Ταξιαρχών στο Δημοτικό Νεκροταφείο
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 777
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 790 δρχ. για την προετοιμασία της γιορτής των Ταξιαρχών στο Δημοτικό Νεκροταφείο
Τόμος: 44, σελ. σ. 271-272
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-271-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά 10 ημερολογίων του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 778
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500 δρχ. για την αγορά 10 ημερολογίων του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών
Τόμος: 44, σελ. σ. 272-272
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-272-1

Πράξη: "Έγκριση δαπάνης για την αξία 10 λαχνών της λαχειοφόρου αγοράς του Γυμναστικού Συλλόγου "Νίκη"
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 779
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 400 δρχ. για την αξία 10 λαχνών της λαχειοφόρου αγοράς του Γυμναστικού Συλλόγου "Νίκη"
Τόμος: 44, σελ. σ. 272-272
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-272-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση των μαθητών της Σχολής Πολέμου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 780
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.448 δρχ. για δεξίωση των μαθητών της Σχολής Πολέμου
Τόμος: 44, σελ. σ. 273-273
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-273-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για γεύμα που παρατέθηκε σε ξένους εκπροσώπους σχετικά με την Βιομηχανική ζώνη
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 781
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 825 δρχ. για γεύμα που παρατέθηκε σε ξένους εκπροσώπους σχετικά με την Βιομηχανική ζώνη
Τόμος: 44, σελ. σ. 273-273
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-273-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία 15 λαχνών για την αναμόρφωση του Μητροπολιτικού Ναού Σύρου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 782
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 150 δρχ. για την αξία 15 λαχνών για την αναμόρφωση του Μητροπολιτικού Ναού Σύρου
Τόμος: 44, σελ. σ. 273-274
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-273-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά εικόνων Ελλήνων που έπεσαν ηρωικά στην Κύπρο
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 783
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 100 δρχ. για την αγορά εικόνων Ελλήνων που έπεσαν ηρωικά στην Κύπρο
Τόμος: 44, σελ. σ. 274-274
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-274-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 784
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.884 δρχ. για έξοδα εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου
Τόμος: 44, σελ. σ. 274-274
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-274-1

Πράξη: Έγκριση ανανέωσης της σύμβασης ενοικίασης του μεγάρου ιδιοκτησίας Αθανασίου Κιαδήμου όπου στεγάζεται το Δημαρχείο
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 785
Περιεχόμενα: Έγκριση ανανέωσης της σύμβασης ενοικίασης του μεγάρου ιδιοκτησίας Αθανασίου Κιαδήμου όπου στεγάζεται το Δημαρχείο για το διάστημα 1/1/1967-31/12/1968
Τόμος: 44, σελ. σ. 274-275
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-274-2

Πράξη: Ορισμός του εμπόρου Γεωργίου Ρήγα ως τακτικού αντιπροσώπου του Δήμου στη Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 786
Περιεχόμενα: Ορισμός του εμπόρου Γεωργίου Ρήγα ως τακτικού αντιπροσώπου του Δήμου στη Λιμενική Επιτροπή Βόλου για το διάστημα 1/1/1967-31/12/1969, με αναπληρωτή του τον ναυτικό πράκτορα Αθανάσιο Ζωιόπουλο
Τόμος: 44, σελ. σ. 275-276
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-275-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Οδυσσέα Φαφίτη ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας Μαγνησίας
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 787
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Οδυσσέα Φαφίτη ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας Μαγνησίας για το έτος 1967 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Τζουβάρα ως αναπληρωτή του
Τόμος: 44, σελ. σ. 276-276
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-276-1

Πράξη: Ορισμός τουΟδυσσέα Φαφίτη
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 788
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Οδυσσέα Φαφίτη ως αντιπροσώπου του Δήμου στην δευτεροβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Βόλου για το έτος 1967 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Τζουβάρα ως αναπληρωτή του
Τόμος: 44, σελ. σ. 276-277
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-276-2

Πράξη: Ορισμός του υ Κωνσταντίνου Τζουβάρα ως αντιπροσώπου του Δήμου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 789
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Τζουβάρα ως αντιπροσώπου του Δήμου στην δευτεροβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Κοινοτήτων έδρας Ειρηνοδικείου Βόλου για το έτος 1967 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Οδυσσέα Φαφίτη ως αναπληρωτή του
Τόμος: 44, σελ. σ. 277-277
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-277-1

Πράξη: Έγκριση σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και του εΔημήτριου Βατσαρέα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 790
Περιεχόμενα: Έγκριση σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και του εργολάβου κηδειών Δημήτριου Βατσαρέα για την ταφή των άπορων νεκρών του Δήμου κατά το έτος 1967
Τόμος: 44, σελ. σ. 277-278
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-277-2

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 791
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 278-283
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-278-6

Πράξη: Έγκριση χορήγησης εξόδων κηδείας του Αντώνιου Καλλιπολίτη
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 792
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης εξόδων κηδείας στην Χαρίκλεια, σύζυγο του αποβιώσαντος δημοτικού συνταξιούχου Αντώνιου Καλλιπολίτη, καθώς και στην άγαμη κόρη του Ελβίρα
Τόμος: 44, σελ. σ. 283-284
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-283-2

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου προμήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων για τον φωτισμό της οδού Κ. Καρτάλη
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 793
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου προμήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων για τον φωτισμό της οδού Κ. Καρτάλη (Αργοναυτών - Αναλήψεως), με υπέρβαση 22.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 284-285
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-284-2

Πράξη: Έγκριση συμπληρωματικής πίστωση. στον Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 794
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. στον Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου για αποστολή αθλητών του στην Αθήνα για τους πανελλήνιους αγώνες στίβου
Τόμος: 44, σελ. σ. 285-285
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-285-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης στην Ένωση Τυπογράφων Βόλου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 795
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.000 δρχ. στην Ένωση Τυπογράφων Βόλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 285-286
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-285-2

Πράξη: "Έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης στον Αθλητικό Όμιλο Βόλου "Εθνικός - Ολυμπιακός"
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 796
Περιεχόμενα: "Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. στον Αθλητικό Όμιλο Βόλου "Εθνικός - Ολυμπιακός" για την αντιμετώπιση επειγουσών οικονομικών αναγκών του
Τόμος: 44, σελ. σ. 286-286
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-286-1

Πράξη: Έγκριση εξόδων κίνησης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 797
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης εξόδων κίνησης 600 δρχ. μηνιαίως κατ' αποκοπή για το έτος 1967 στον Διευθυντή του Δήμου Θωμά Σιάτρα
Τόμος: 44, σελ. σ. 286-287
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-286-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης εξόδων κίνησης στον Χρήστο Παπαπούλιο
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 798
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης εξόδων κίνησης 300 δρχ. μηνιαίως κατ' αποκοπή για το έτος 1967 στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Καθαριότητας Χρήστο Παπαπούλιο
Τόμος: 44, σελ. σ. 287-287
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-287-1

Πράξη: Έγκριση διαγραφής βεβαίωσης από τον βεβαιωτικό κατάλογο του τέλους σύνδεσης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 799
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής βεβαίωσης 1.000 δρχ. από τον βεβαιωτικό κατάλογο του τέλους σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο υπονόμων οικονομικού έτους 1965
Τόμος: 44, σελ. σ. 287-288
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-287-2

Πράξη: Έγκριση διαγραφής βεβαιώσεων από τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 800
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής βεβαιώσεων 2.837 και 850 δρχ. από τέλη καθαριότητας και φωτισμού αντίστοιχα από τον βεβαιωτικό κατάλογο οικονομικού έτους 1963
Τόμος: 44, σελ. σ. 288-289
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-288-2

Πράξη: Έγκριση διαγραφής βεβαιώσεων. από τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 801
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής βεβαιώσεων 8.164 και 2.416 δρχ. από τέλη καθαριότητας και φωτισμού αντίστοιχα από τον βεβαιωτικό κατάλογο οικονομικού έτους 1964
Τόμος: 44, σελ. σ. 289-289
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-289-1

Πράξη: Έγκριση διαγραφής βεβαιώσεων από τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 802
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής βεβαιώσεων 25.657 και 7.817 δρχ. από τέλη καθαριότητας και φωτισμού αντίστοιχα από τον βεβαιωτικό κατάλογο οικονομικού έτους 1965
Τόμος: 44, σελ. σ. 289-290
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-289-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης για την επισκευή και συντήρηση του δικτύου υπονόμων και οχετών
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 803
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την επισκευή και συντήρηση του δικτύου υπονόμων και οχετών, προϋπολογισμού 150.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 290-291
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-290-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης για την προμήθεια και εγκατάσταση αποτεφρωτικού κλιβάνου στα Δημοτικά Σφαγεία
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 804
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την προμήθεια και εγκατάσταση αποτεφρωτικού κλιβάνου στα Δημοτικά Σφαγεία, προϋπολογισμού 150.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 291-291
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-291-1

Πράξη: Απόρριψη ενστάσεων και επανέγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 805
Περιεχόμενα: Απόρριψη ενστάσεων και επανέγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο τμήμα της οδού Φιλελλήνων μεταξύ Πολυμέρη και Β. Κωνσταντίνου
Τόμος: 44, σελ. σ. 291-296
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-291-6

Πράξη: Απόρριψη προτεινόμενης τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 806
Περιεχόμενα: Απόρριψη προτεινόμενης τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Νέας Δημητριάδας με την μετατόπιση της οδού Ησιόδου
Τόμος: 44, σελ. σ. 296-298
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-296-3

Πράξη: Απόρριψη προτεινόμενης τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 807
Περιεχόμενα: Απόρριψη προτεινόμενης τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην οδό Επισκοπής
Τόμος: 44, σελ. σ. 298-299
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-298-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 808
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Τσιμπούκη με την αναγνώριση ιδιωτικής παρόδου μεταξύ των οδών Μαβίλη - Εσφιγμενίτου και Κύπρου - Πολέμη
Τόμος: 44, σελ. σ. 299-300
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-299-2

Πράξη: Αναβολή του θέματος προτεινόμενης τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 808a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος προτεινόμενης τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης με την αναγνώριση ιδιωτικής παρόδου στη συνοικία Αναλήψεως
Τόμος: 44, σελ. σ. 300-300
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-300-1

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης του Ν. Κωστόπουλου για την άρση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 809
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 1.200 δρχ. του Ν. Κωστόπουλου για την άρση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του σε εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης προς διάνοιξη της οδού Μαβίλη
Τόμος: 44, σελ. σ. 301-301
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-301-1

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης προς τους Α. Ζαρκάδα, Α. Καραγιάννη και Ζωή, χήρα Α. Θέου για την άρση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών τους
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 810
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 23.340 δρχ. προς τους Α. Ζαρκάδα, Α. Καραγιάννη και Ζωή, χήρα Α. Θέου για την άρση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών τους προς διάνοιξη της οδού Μιαούλη
Τόμος: 44, σελ. σ. 301-303
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-301-3

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης προς τον Γ. Σαμαρά για την άρση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 811
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 17.700 δρχ. προς τον Γ. Σαμαρά για την άρση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του προς διάνοιξη της οδού 268 και της πλατείας Καλλιθέας
Τόμος: 44, σελ. σ. 303-304
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-303-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσηςπρος τον Ι. Παύλου για την άρση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 812
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 10.400 δρχ. προς τον Ι. Παύλου για την άρση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του προς διάνοιξη της οδού Αθ. Διάκου (Σολωμού - Μακρυγιάννη)
Τόμος: 44, σελ. σ. 304-305
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-304-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης προς την Ευαγγελία Ιωάννου για την άρση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 813
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 5.200 δρχ. προς την Ευαγγελία Ιωάννου για την άρση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του προς διάνοιξη της οδού 280 (Ιωλκού - Μπασδέκη)
Τόμος: 44, σελ. σ. 305-305
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-305-1

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης προς τους Ελένη Μιχαηλίδου, Δ. Χριστιανάκη, Μ. Κόγκα και Γ. Αρβανιτόπουλο για την άρση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών τους
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσέας
Αριθμός Απόφασης: 814
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 4.680 δρχ. προς τους Ελένη Μιχαηλίδου, Δ. Χριστιανάκη, Μ. Κόγκα και Γ. Αρβανιτόπουλο για την άρση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών τους προς διάνοιξη της οδού Ασκληπιού (Γαζή - Κωνσταντά)
Τόμος: 44, σελ. σ. 305-306
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-305-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων