Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (1967)Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου 1967
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1967
Επίπεδο περιγραφής: Έτος
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 44, 45

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 59 / 1/1/1967
Πράξη: Εκλογή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 815
Περιεχόμενα: Εκλογή του Αριστείδη Στουρνάρα ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 1967
Τόμος: 44, σελ. σ. 307-308
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-307-2

Πράξη: Εκλογή του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 816
Περιεχόμενα: Εκλογή του Κωνσταντίνου Τζουβάρα ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 1967
Τόμος: 44, σελ. σ. 308-309
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-308-2

Πράξη: Εκλογή του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 817
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημητρίου Ψυχούλη ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 1967
Τόμος: 44, σελ. σ. 309-310
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-309-2

Πράξη: Εκλογή των τακτικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 818
Περιεχόμενα: Εκλογή των Δημητρίου Ρήγα, Μιχαήλ Αθηναίου, Ιωάννη Καρκαγιάννη και Κωνσταντίνου Ζούμπου ως τακτικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής για το έτος 1967
Τόμος: 44, σελ. σ. 310-312
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-310-3

Πράξη: Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 819
Περιεχόμενα: Εκλογή της Νίκης Σιαφλέκη και του Αθανάσιου Ζαβαλιάγκου ως αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής για το έτος 1967
Τόμος: 44, σελ. σ. 312-313
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-312-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 60 / 27/1/1967
Πράξη: Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την απόλυση των εργατών
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 820
Περιεχόμενα: Ψήφισμα διαμαρτυρίας προς την Κυβέρνηση για την απόλυση των εργατών της Χαλυβουργίας Βόλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 314-317
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Βανέζης, Αθανάσιος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Ρήγας, Δημήτριος
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Τέντζερης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-314-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 61 / 6/2/1967
Πράξη: Παραπομπήγια παραχώρηση δημοτικής έκτασης
Εισηγητής: Ρήγας, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 820a
Περιεχόμενα: "Παραπομπή στη Δημαρχιακή Επιτροπή έγγραφης πρότασης Δημοτικών Συμβούλων για παραχώρηση δημοτικής έκτασης στους μόνιμους δημοτικούς υπαλλήλους στη θέση "Πευκάκια" προς δημιουργία οικισμού
Τόμος: 44, σελ. σ. 317-318
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-317-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Πέτρου Σακκή
Εισηγητής: Ρήγας, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 821
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Πέτρου Σακκή στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών για το έτος 1967 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Ζούμπου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 44, σελ. σ. 318-319
Σημεία Πρόσβασης:
: Σακκής, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-318-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Μιχαήλ Αθηναίου
Εισηγητής: Ρήγας, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 822
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Μιχαήλ Αθηναίου στην επιτροπή παραλαβής δημοτικών έργων αξίας 5.000 - 50.000 δρχ. για το έτος 1967 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Αθανάσιου Πετρόχειλου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 44, σελ. σ. 319-319
Σημεία Πρόσβασης:
: Σακκής, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-319-1

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεώργιου Κοτοπουλέα
Εισηγητής: Ρήγας, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 823
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεώργιου Κοτοπουλέα στην επιτροπή παραλαβής δημοτικών έργων αξίας 50.000 - 300.000 δρχ. για το έτος 1967 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Βίκτωρα Αναγνώστου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 44, σελ. σ. 319-320
Σημεία Πρόσβασης:
: Σακκής, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-319-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βίκτωρα Αναγνώστου
Εισηγητής: Ρήγας, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 824
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βίκτωρα Αναγνώστου στην επιτροπή παραλαβής δημοτικών έργων αξίας 300.000 δρχ. και άνω για το έτος 1967 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Γεώργιου Κοτοπουλέα ως αναπληρωτή του
Τόμος: 44, σελ. σ. 320-321
Σημεία Πρόσβασης:
: Σακκής, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-320-2

Πράξη: Ορισμός των Δημοτικών Συμβούλων Αθανάσιου Πετρόχειλου
Εισηγητής: Ρήγας, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 825
Περιεχόμενα: Ορισμός των Δημοτικών Συμβούλων Αθανάσιου Πετρόχειλου και Αντώνιου Πατσιαντά καθώς και του Μηχανικού του Δήμου Κρίτωνα Παπαδόπουλου στην προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του από 15/6/1955 Β.Δ/τος Εκτιμητική Επιτροπή για το έτος 1967
Τόμος: 44, σελ. σ. 321-321
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-321-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 826
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 14.838,5 δρχ. για εισιτήρια που προσφέρθηκαν σε άπορους ασθενείς δημότες για τη μετάβασή τους σε διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα κατά το διάστημα 1/10-31/12/1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 321-321
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-321-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για φάρμακα
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 827
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 13.741 δρχ. για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς δημότες κατά το διάστημα 1/10-31/12/1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 321-322
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-321-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια εγκατάσταση μικροφωνικής συσκευής
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 828
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 800 δρχ. για εγκατάσταση μικροφωνικής συσκευής κατά την γιορτή των Θεοφανείων
Τόμος: 44, σελ. σ. 322-322
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-322-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια της Χριστουγεννιάτικης γιορτής
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 829
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. για εισιτήρια της Χριστουγεννιάτικης γιορτής του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
Τόμος: 44, σελ. σ. 322-322
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-322-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια τον φωτισμό
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 830
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 6.814 δρχ. για τον φαντασμαγορικό φωτισμό της πλατείας Ελευθερίας κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους
Τόμος: 44, σελ. σ. 322-323
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-322-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για ενοικίαση της αίθουσας κινηματογράφου
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 831
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 2.000 δρχ. για ενοικίαση της αίθουσας του κινηματογράφου "ΛΙΝΤΟ" για τη διάλεξη καθηγητών Πανεπιστημίου (11/12/1966)
Τόμος: 44, σελ. σ. 323-323
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-323-1

Πράξη: Έγκριση ημερομισθίου τεχνιτών του αμαξοστασίου
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 832
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής του ημερομισθίου τεχνιτών του δημοτικού αμαξοστασίου από 1/1/1967
Τόμος: 44, σελ. σ. 323-324
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-323-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης στον Ληξίαρχο για τις υπηρεσίες του
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 833
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης στον Ληξίαρχο του Δήμου για το έτος 1967 υπερωριών για τις υπηρεσίες του εκτός των εργασίμων ωρών
Τόμος: 44, σελ. σ. 324-325
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-324-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής ως τέλος ανέγερσης οικοδομής
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 834
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στις Ναταλία και Έλλη Αδάμ 3.312 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλαν ως τέλος ανέγερσης οικοδομής
Τόμος: 44, σελ. σ. 325-327
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-325-3

Πράξη: Έγκριση των σταθμικών δικαιωμάτων για τα ζυγιζόμενα αυτοκίνητα
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 835
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής των σταθμικών δικαιωμάτων για τα ζυγιζόμενα αυτοκίνητα στη μεγάλη εδαφιαία πλάστιγγα του Δήμου
Τόμος: 44, σελ. σ. 327-328
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-327-2

Πράξη: Έγκριση του έργου επίστρωσης με σκυρόδεμα
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 836
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου επίστρωσης με σκυρόδεμα ή ασφαλτική επάλειψη συνοικιακών παρόδων, προϋπολογισμού 300.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 328-328
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-328-1

Πράξη: Έγκριση του έργου επισκευής υπονόμων και οχετών
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 837
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου επισκευής και συντήρησης του δικτύου υπονόμων και οχετών, προϋπολογισμού 150.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 328-328
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-328-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης έγκριση του απολογισμού της οικονομικού έτους 1965
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 838
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου που αφορά την έγκριση του απολογισμού της οικονομικού έτους 1965
Τόμος: 44, σελ. σ. 328-329
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-328-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 62 / 6/3/1967
Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια χορού
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 839
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.040 δρχ. για εισιτήρια χορού του Λυκείου Ελληνίδων
Τόμος: 44, σελ. σ. 329-330
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-329-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια χοροεσπερίδας
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 840
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 750 δρχ. για εισιτήρια χοροεσπερίδας του Συλλόγου αναπήρων και τραυματιών Εθνικής Αντιστάσεως
Τόμος: 44, σελ. σ. 330-330
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-330-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια εισιτήρια χοροεσπερίδας
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 841
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500 δρχ. για εισιτήρια χοροεσπερίδας του Συνδέσμου τραυματιών Αλβανικού Μετώπου
Τόμος: 44, σελ. σ. 330-330
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-330-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια συναυλίας
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 842
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.050 δρχ. για εισιτήρια συναυλίας του Ποντιακού Συγκροτήματος
Τόμος: 44, σελ. σ. 330-331
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-330-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για ζωγραφικό πίνακα
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 843
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.200 δρχ. για ζωγραφικό πίνακα που αγοράστηκε από την έκθεση του Απ. Κορδέλλη
Τόμος: 44, σελ. σ. 331-331
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-331-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τρία λευκώματα
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 844
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.225 δρχ. για τρία λευκώματα που προσφέρθηκαν στους Κυβερνήτες πλοίων που κατέπλευσαν στο λιμάνι του Βόλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 331-332
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-331-2

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 845
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ 3.065 δρχ. για τη συνταξιοδότηση πρώην επόπτη καθαριότητας του Δήμου
Τόμος: 44, σελ. σ. 332-332
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-332-1

Πράξη: Έγκριση αμοιβής του δικηγόρου προς απόκρουση έφεσης
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 846
Περιεχόμενα: Έγκριση αμοιβής του δικηγόρου Λαρίσης Δημ. Γουσίου προς απόκρουση έφεσης του Χαράλαμπου Τζαβέλλου κατά του Δήμου
Τόμος: 44, σελ. σ. 332-333
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-332-2

Πράξη: Έγκριση συνείσπραξης με τους λογαριασμούς ύδρευσης του Δ.Ο.Υ.Β.
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 847
Περιεχόμενα: Έγκριση συνείσπραξης με τους λογαριασμούς ύδρευσης του Δ.Ο.Υ.Β. των οφειλομένων τελών απορριμμάτων και φωτισμού οικονομικού έτους 1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 333-333
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-333-1

Πράξη: Έγκριση παράτασης τέλους των εισιτηρίων λεωφορειακών γραμμών
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 848
Περιεχόμενα: Έγκριση παράτασης του τέλους επί των εισιτηρίων των αστικών λεωφορειακών γραμμών (1/5/1967-30/4/1971)
Τόμος: 44, σελ. σ. 333-336
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-333-4

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 849
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 13.000 δρχ. σε τρεις ετήσιες δόσεις για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού
Τόμος: 44, σελ. σ. 336-337
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-336-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής του έργου επισκευής και ασφαλτόστρωσης οδού
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 850
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον εργολάβο του έργου επισκευής και ασφαλτόστρωσης της οδού Κουντουριώτου (Αναλήψεως - Παπαδιαμάντη) Θωμά Κυρίτση της εγγυητικής επιστολής του
Τόμος: 44, σελ. σ. 337-337
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-337-1

Πράξη: Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 851
Περιεχόμενα: Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων για το έτος 1967
Τόμος: 44, σελ. σ. 337-342
Σημεία Πρόσβασης:
: Τέντζερης, Ιωάννης
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Καρκαγιάννης, Ιωάννης
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Καραθανάσης, Ευθύμιος
Βανέζης, Αθανάσιος
Αντωνιάδης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-337-6

Πράξη: Έγκριση απόφασης του έργου τοποθέτησης υδρομετρητών
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 852
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Β. που αφορά τη σύναψη δανείου 1.600.000 δρχ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου προμήθειας και τοποθέτησης υδρομετρητών
Τόμος: 44, σελ. σ. 342-342
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-342-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης τη σύσταση ειδικής Ταμιακής Υπηρεσίας του
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 853
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Β. που αφορά τη σύσταση ειδικής Ταμιακής Υπηρεσίας του
Τόμος: 44, σελ. σ. 342-343
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-342-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 854
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Β. που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Τόμος: 44, σελ. σ. 343-343
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-343-1

Πράξη: Αναβολή περί τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 854
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Καλλιθέας για την επέκταση της οδού Κ. Δουμά
Τόμος: 44, σελ. σ. 343-343
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-343-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 855
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Καλλιθέας για την επέκταση της οδού 281
Τόμος: 44, σελ. σ. 343-344
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-343-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 856
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης με αναγνώριση οδού που ενώνει τις οδούς Καποδιστρίου και Βερναρδάκη
Τόμος: 44, σελ. σ. 344-345
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-344-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 857
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Αναλήψεως με αναγνώριση ιδιωτικής παρόδου μεταξύ των οδών Μαυροκορδάτου και Γαμβέτα στο Καραγάτς
Τόμος: 44, σελ. σ. 346-346
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-346-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης κοπής και απόληψης καλάμου και ψάθας από κτήμα
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 858
Περιεχόμενα: "Έγκριση εκποίησης του δικαιώματος κοπής και απόληψης καλάμου και ψάθας από το δημοτικό κτήμα στη θέση "Πεδίον Άρεως" για την περίοδο 1/4/1967-31/3/1968
Τόμος: 44, σελ. σ. 346-347
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-346-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 63 / 8/3/1967
Πράξη: Ψήφισμα για τον θάνατο του Αλκιβιάδη Ζυγαλάκη
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 859
Περιεχόμενα: Ψήφισμα για τον θάνατο του Αλκιβιάδη Ζυγαλάκη που διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 347-348
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-347-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 64 / 20/3/1967
Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 860
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 1967
Τόμος: 44, σελ. σ. 349-349
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-349-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης ψήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1967
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 861
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Β. που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1967
Τόμος: 44, σελ. σ. 349-350
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-349-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης των απολογισμού του οικονομικού έτους 1963
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 862
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Β. που αφορά την έγκριση των απολογισμού του οικονομικού έτους 1963
Τόμος: 44, σελ. σ. 350-350
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-350-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης των απολογισμού του οικονομικού έτους 1964
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 863
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Β. που αφορά την έγκριση των απολογισμού του οικονομικού έτους 1964
Τόμος: 44, σελ. σ. 350-350
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-350-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης των απολογισμού του οικονομικού έτους 1965
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 864
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Β. που αφορά την έγκριση των απολογισμού του οικονομικού έτους 1965
Τόμος: 44, σελ. σ. 350-351
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-350-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 865
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Τόμος: 44, σελ. σ. 351-363
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-351-13

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 65 / 31/3/1967
Πράξη: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρώματος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 866
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου ανακαίνισης οδοστρώματος της οδού Μικρασιατών, προϋπολογισμού 100.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 365-366
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-365-2

Πράξη: Αναβολή θέματος για τη χρηματοδότηση των έργων του Δήμου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 866
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος σχετικά με τις ενέργειες εξεύρεσης οικονομικών πόρων για τη χρηματοδότηση των προγραμματισθέντων έργων του Δήμου
Τόμος: 44, σελ. σ. 366-366
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-366-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 66 / 3/4/1967
Πράξη: Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1967
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 867
Περιεχόμενα: Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1967
Τόμος: 44, σελ. σ. 366-406
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-366-41

Πράξη: Έγκριση επιβολής για παράταση της ταφής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 868
Περιεχόμενα: Έγκριση επιβολής ετήσιου δικαιώματος για παράταση της ταφής πέρα από την τριετία στο Δημοτικό Νεκροταφείο
Τόμος: 44, σελ. σ. 406-406
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-406-1

Πράξη: Έγκριση συνείσπραξης με τους λογαριασμούς ύδρευσης του Δ.Ο.Υ.Β.
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 869
Περιεχόμενα: Έγκριση συνείσπραξης με τους λογαριασμούς ύδρευσης του Δ.Ο.Υ.Β. των οφειλομένων τελών απορριμμάτων και φωτισμού οικονομικών ετών 1960 και 1961
Τόμος: 44, σελ. σ. 406-407
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-406-2

Πράξη: Καθορισμός των εξόδων παράστασης του Δημάρχου
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 870
Περιεχόμενα: Καθορισμός των εξόδων παράστασης του Δημάρχου
Τόμος: 44, σελ. σ. 407-407
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-407-1

Πράξη: Σύσταση επιτροπής για την μελέτη λευκώματος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 871
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής υπό την Προεδρεία του Δημάρχου για την μελέτη έκδοσης από τον Δήμο λευκώματος που θα προσφέρεται σε Έλληνες ή ξένους επισκέπτες της πόλης
Τόμος: 44, σελ. σ. 407-408
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-407-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για στολές της Υπηρεσίας Καθαριότητας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 872
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 110.000 δρχ. για στολές και άλλα υλικά του προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας
Τόμος: 44, σελ. σ. 408-408
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-408-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών υποδημάτων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 873
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.000 δρχ. για την προμήθεια ελαστικών υποδημάτων και χειροκτίων του προσωπικού των Δημοτικών Σφαγείων
Τόμος: 44, σελ. σ. 408-408
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-408-1

Πράξη: Έγκριση πιστώσεων για την κοινωνική πρόνοια
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 874
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης διαφόρων πιστώσεων για την κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση και κοινωνική μόρφωση
Τόμος: 44, σελ. σ. 408-410
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-408-3

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την παραμονή στην Αθήνα του Αντώνιου Γεραμπίνη
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 875
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.000 δρχ. για την εικοσαήμερη μετάβαση και παραμονή στην Αθήνα του ημερομίσθιου υπαλλήλου Αντώνιου Γεραμπίνη προς εκπαίδευση για την οργάνωση της λειτουργίας της πλαζ Αλυκών
Τόμος: 44, σελ. σ. 410-410
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-410-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για τα έξοδα μετάβασης υπαλλήλων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 876
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 4.485 δρχ. για τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής δέκα ημερομίσθιων υπαλλήλων στην ακτή Αλυκών από 1/6/1965 μέχρι 31/12/1965
Τόμος: 44, σελ. σ. 410-411
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-410-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για τα έξοδα μετάβασης υπαλλήλων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 877
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 4.800 δρχ. για τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής δέκα ημερομίσθιων υπαλλήλων στην ακτή Αλυκών από 1/1/1966 μέχρι 31/12/1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 411-412
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-411-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για εισιτηρία χορού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 878
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 600 δρχ. για οφειλόμενο αντίτιμο εισιτηρίων χορού του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου
Τόμος: 44, σελ. σ. 412-412
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-412-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης έξοδα μετάβασης αντιπροσωπείας στην Ρωσίας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 879
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 13.404 δρχ. έξοδα μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Βόλου στην πόλη Ροστώβ της Ρωσίας
Τόμος: 44, σελ. σ. 412-413
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-412-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσηςγια την αγορά ζωγραφικού πίνακα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 880
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 6.500 δρχ. για την αγορά ζωγραφικού πίνακα από την έκθεση του Θεολόγου Παλαιολόγου
Τόμος: 44, σελ. σ. 413-413
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-413-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσηςγια τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης γιορτής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 881
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 69.089,7 δρχ. για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης παιδικής γιορτής του έτους 1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 414-414
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-414-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 67 / 10/4/1967
Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος διαμαρτυρία για την παρατεινόμενη ανωμαλία ελεύθερων εκλογών
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 882
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος προς την Κυβέρνηση, τους αρχηγούς των κομμάτων και την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., με το οποίο εκφράζεται η διαμαρτυρία για την παρατεινόμενη ανωμαλία και η ευχή για τη διενέργεια άψογων και ελεύθερων εκλογών εντός των Συνταγματικών προθεσμιών από Κυβέρνηση κοινής εμπιστοσύνης όλων των κομμάτων
Τόμος: 44, σελ. σ. 415-424
Σημεία Πρόσβασης:
: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Κουντούρης, Μιχαήλ
Πρωτοσύγγελος, Δημήτριος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Βανέζης, Αθανάσιος
Καρκαγιάννης, Ιωάννης
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Ρήγας, Δημήτριος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Αθηναίος, Μιχαήλ
Αδαμόπουλος, Ελευθέριος
Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-415-10

Πράξη: Σύσταση επιτροπής για την μελέτη δημοτικοποίησης των Αστικών Λεωφορείων
Εισηγητής: Στουρνάρας, Αριστείδης
Αριθμός Απόφασης: 883
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής υπό την προεδρεία του Δημάρχου για την μελέτη του θέματος της δημοτικοποίησης των Αστικών Λεωφορείων (Ζούμπος, Κουντούρης, Αθηναίος, Τζουβάρας, Σακκής)
Τόμος: 44, σελ. σ. 424-425
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-424-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 68 / 17/4/1967
Πράξη: Χορήγηση αδείας απουσίας
Εισηγητής: Ρήγας, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 884
Περιεχόμενα: Χορήγηση αδείας απουσίας στον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Τζουβάρα από τις εργασίες του Σώματος μέχρι την 30/5/1967
Τόμος: 44, σελ. σ. 426-426
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-426-1

Πράξη: Απόφαση πραγματοποίησης σύσκεψης των οργανώσεων της πόλης
Εισηγητής: Ρήγας, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 885
Περιεχόμενα: Απόφαση πραγματοποίησης την 20/4/1967 σύσκεψης των οργανώσεων της πόλης με θέμα την αντιμετώπιση του κινδύνου από τη μόλυνση του Παγασητικού λόγω της διοχέτευσης λυμάτων του εργοστασίου αχυροκυτταρίνης της Λάρισας, έγκριση διαμαρτυρίας προς τον Νομάρχη και απόφαση αίτησης προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου για μελέτη του θέματος και διενέργεια παραστάσεων προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, όπου αυτές απαιτηθούν
Τόμος: 44, σελ. σ. 426-428
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-426-3

Πράξη: Έγκριση μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Ρήγας, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 886
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 44, σελ. σ. 428-429
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-428-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 69 / 1/6/1967
Πράξη: Ψήφισμα για τον θάνατο του Δημοσθένη Γαντζόπουλου,
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 887
Περιεχόμενα: Ψήφισμα για τον θάνατο του Δημοσθένη Γαντζόπουλου, ο οποίος διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής και μέλος του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Β.
Τόμος: 44, σελ. σ. 430-430
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-430-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 70 / 13/6/1967
Πράξη: Ανακοίνωση διαταγής για τηνάσκηση της φορολογικής εξουσίας
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 887a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγκυκλίου διαταγής του Υπουργού των Εσωτερικών για την επιμελημένη άσκηση της φορολογικής εξουσίας από τους Δήμους
Τόμος: 44, σελ. σ. 431-432
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-431-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση στη Στρατιωτική Λέσχη
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 888
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 3.150 δρχ. για δεξίωση στη Στρατιωτική Λέσχη των Αρχών της πόλης με την ευκαιρία της γέννησης του Διαδόχου του Ελληνικού Θρόνου
Τόμος: 44, σελ. σ. 432-432
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-432-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια δεξίωση αθλητών
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 889
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 462 δρχ. για δεξίωση αθλητών και μαθητών μέσης εκπαίδευσης
Τόμος: 44, σελ. σ. 432-433
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-432-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για μικροφωνική εγκατάσταση
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 890
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. για μικροφωνική εγκατάσταση στην παραλία κατά την γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου
Τόμος: 44, σελ. σ. 433-433
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-433-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση των αξιωματικών πλοίων
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 891
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 13.862 δρχ. για δεξίωση των αξιωματικών πλοίων του Βασιλικού Ναυτικού που κατέπλευσαν στο λιμάνι του Βόλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 433-433
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-433-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για μικροφωνική εγκατάσταση
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 892
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 520 δρχ. για μικροφωνική εγκατάσταση στο Δημοτικό Νεκροταφείο κατά την γιορτή των Μυροφόρων
Τόμος: 44, σελ. σ. 433-434
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-433-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την προετοιμασία του Επιταφίου
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 893
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 5.439,5 δρχ. για την προετοιμασία του Επιταφίου του Ιερού Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 44, σελ. σ. 434-434
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-434-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την χορήγηση φαρμάκων
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 894
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 19.082,6 δρχ. για την χορήγηση φαρμάκων σε άπορους ασθενείς δημότες κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 1967
Τόμος: 44, σελ. σ. 434-434
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-434-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για ζωγραφικό πίνακα
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 895
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.100 δρχ. για ζωγραφικό πίνακα που αγοράστηκε από την έκθεση του Θεοδοσόπουλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 434-435
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-434-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την επετείου της 25ης Μαρτίου
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 896
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 3.207 δρχ. για την προετοιμασία του εορτασμού της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου
Τόμος: 44, σελ. σ. 435-435
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-435-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση στουςχιονοδρομικούς αγώνες Πηλίου
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 897
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 9.916 δρχ. για δεξίωση των συμμετασχόντων στους διεθνείς χιονοδρομικούς αγώνες Πηλίου
Τόμος: 44, σελ. σ. 435-436
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-435-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια χοροεσπερίδας
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 898
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500 δρχ. για εισιτήρια χοροεσπερίδας υπέρ ανέγερσης του Ιερού Ναού Αγίου Ονούφριου
Τόμος: 44, σελ. σ. 436-436
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-436-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 899
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 400 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του αποβιώσαντος πρώην δημοτικού υπαλλήλου Βασιλείου Γκιζάρη
Τόμος: 44, σελ. σ. 436-436
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-436-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 900
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 400 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του αποβιώσαντος πατέρα του Δημοτικού Συμβούλου Αντώνιου Πατσιαντά, Νικολάου
Τόμος: 44, σελ. σ. 436-437
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-436-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 901
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 400 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό της αποβιωσάσης μητέρας του Διευθυντή του Δήμου Θωμά Σιάτρα, Θεοδώρας
Τόμος: 44, σελ. σ. 437-437
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-437-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 902
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 400 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του τέως δημοτικού συνταξιούχου Ιωάννη Παπαδόπουλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 437-437
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-437-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 903
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 400 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του τέως Δημοτικού Συμβούλου Αλκιβιάδη Ζυγαλάκη
Τόμος: 44, σελ. σ. 437-437
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-437-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια χορού
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 904
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 200 δρχ. για εισιτήρια χορού του Αθλητικού Συλλόγου "Ρήγας Φεραίος"
Τόμος: 44, σελ. σ. 437-438
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-437-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια χορού
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 905
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 100 δρχ. για εισιτήρια χορού υπέρ του Συλλόγου Αγροτοπαίδων Νέας Αγχιάλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 438-438
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-438-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια χορού
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 906
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. για εισιτήρια χορού του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών
Τόμος: 44, σελ. σ. 438-438
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-438-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για γεύμα
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 907
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 229,5 δρχ. για γεύμα που παρατέθηκε στον Κυβερνήτη αμερικανικού πολεμικού που κατέπλευσε στο λιμάνι του Βόλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 438-439
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-438-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία λευκωμάτων φωτογραφιών
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 908
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.225 δρχ. για την αξία λευκωμάτων φωτογραφιών που προσφέρθηκαν σε Κυβερνήτες πλοίων που κατέπλευσαν στο λιμάνι του Βόλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 439-439
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-439-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για ζωγραφικό πίνακα
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 909
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.200 δρχ. για ζωγραφικό πίνακα που αγοράστηκε από την έκθεση του Απ. Κορδέλλη
Τόμος: 44, σελ. σ. 439-440
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-439-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια χοροεσπερίδας
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 910
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.040 δρχ. για εισιτήρια χοροεσπερίδας του Λυκείου Ελληνίδων
Τόμος: 44, σελ. σ. 440-440
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-440-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 911
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 3.500 δρχ. για αμοιβή δικηγόρου προς απόκρουση της έφεσης του Χαράλαμπου Τζαβέλλου στο Εφετείο Λαρίσης κατά του Δήμου Βόλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 440-441
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-440-2

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 912
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ 3.065 δρχ. για τη συνταξιοδότηση πρώην επόπτη καθαριότητας του Δήμου
Τόμος: 44, σελ. σ. 441-441
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-441-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για φάρμακα
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 913
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 13.741 δρχ. για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς δημότες κατά το διάστημα 1/10-31/12/1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 441-442
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-441-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για ενοικίαση της αίθουσας κινηματογράφου
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 914
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 2.000 δρχ. για ενοικίαση της αίθουσας του κινηματογράφου "ΛΙΝΤΟ" για διάλεξη καθηγητών Πανεπιστημίου (11/12/1966)
Τόμος: 44, σελ. σ. 442-442
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-442-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια Χριστουγεννιάτικης γιορτής
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 915
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. για εισιτήρια Χριστουγεννιάτικης γιορτής του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
Τόμος: 44, σελ. σ. 442-443
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-442-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια εισιτήρια παράστασης
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 916
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.050 δρχ. για εισιτήρια παράστασης του Ποντιακού Συγκροτήματος
Τόμος: 44, σελ. σ. 443-443
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-443-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια χορού
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 917
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500 δρχ. για εισιτήρια χορού του Συνδέσμου Τραυματιών του Αλβανικού Μετώπου
Τόμος: 44, σελ. σ. 443-444
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-443-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 918
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 44, σελ. σ. 444-444
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-444-1

Πράξη: Έγκριση επιβολής τέλους σταυλισμού στα Δημοτικά Σφαγεία
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 919
Περιεχόμενα: Έγκριση επιβολής τέλους σταυλισμού στα Δημοτικά Σφαγεία για μικρά και μεγάλα ζώα
Τόμος: 44, σελ. σ. 444-445
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-444-2

Πράξη: Έγκριση επέκτασης του δημοτικού φωτισμού
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 920
Περιεχόμενα: Έγκριση επέκτασης του δημοτικού φωτισμού και καταβολής στη ΔΕΗ 11.650 δρχ. σε τρεις ετήσιες δόσεις για το σκοπό αυτόν
Τόμος: 44, σελ. σ. 445-445
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-445-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης του έργου ανακαίνισης οδοστρώματος
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 921
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου ανακαίνισης οδοστρώματος της οδού Παπαδιαμάντη, προϋπολογισμού 125.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 445-446
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-445-2

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 922
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ. του έργου καθαρισμού και αποκομιδής ιλύος και φερτών υλικών από τα ρείθρα των πεζοδρομίων της πόλης, με υπέρβαση 25.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 446-446
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-446-1

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 923
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 3.120 δρχ. προς τους Βασίλειο και Ιωάννη Γιονανίδη για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας τους προς διάνοιξη της οδού Σολωμού, μεταξύ Αθ. Διάκου και Μεταμορφώσεως
Τόμος: 44, σελ. σ. 446-447
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-446-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 924
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 10.400 δρχ. προς τους Ευανθία, Κωνσταντίνο και Αικατερίνη Καραγιάννη για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας τους προς διάνοιξη των οδών Κολοκοτρώνη (Μιαούλη - Παπαφλέσσα) και Μιαούλη (Κολοκοτρώνη - Οικονόμου) καθώς και για τη δημιουργία έκτασης πρασίνου στο οικοδομικό τετράγωνο Κολοκοτρώνη - Οικονόμου - Μιαούλη - Παπαφλέσσα
Τόμος: 44, σελ. σ. 447-448
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-447-2

Πράξη: Έγκριση υπογραφέντος συμφωνητικού για εναπόθεση απορριμμάτων
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 925
Περιεχόμενα: Έγκριση υπογραφέντος συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Ιωάννη Σκαλίμη για την εκμίσθωση στον Δήμο αγρού του προς εναπόθεση απορριμμάτων από την Υπηρεσία Καθαριότητας
Τόμος: 44, σελ. σ. 448-449
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-448-2

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης προς τους σεισμόπληκτους
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 926
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης 20.000 δρχ. προς τους σεισμόπληκτους Δ. Θεσσαλίας - Ηπείρου
Τόμος: 44, σελ. σ. 449-450
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-449-2

Πράξη: Έγκριση αναπροσαρμογής ημερομισθίου ηλεκτροτεχνιτών
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 927
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής του ημερομισθίου δύο ηλεκτροτεχνιτών του Δήμου από 24/11/1966, σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση
Τόμος: 44, σελ. σ. 450-451
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-450-2

Πράξη: Έγκριση αναπροσαρμογής ημερομισθίου οδηγών αυτοκινήτων
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 928
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής του ημερομισθίου οκτώ οδηγών αυτοκινήτων του Δήμου από 1/9/1966, σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση
Τόμος: 44, σελ. σ. 451-452
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-451-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 929
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας 4.987 δρχ. του αποβιώσαντος δημοτικού συνταξιούχου Ιωάννη Παπαδόπουλου στον γιό του Δημήτριο
Τόμος: 44, σελ. σ. 452-453
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-452-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης για εκτέλεση τοπογραφικής εργασίας για την ΕΤΒΑ
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 930
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης στον τεχνικό υπάλληλο του Δήμου Νικόλαο Μπολώτα αδείας για εκτέλεση τοπογραφικής εργασίας για την ΕΤΒΑ
Τόμος: 44, σελ. σ. 453-454
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-453-2

Πράξη: Αναβολή λήψη δεύτερης απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 930a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος σχετικά με τη λήψη δεύτερης απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην οδό Τσιτσιλιάνου
Τόμος: 44, σελ. σ. 454-454
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-454-1

Πράξη: Επανέγκριση απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 931
Περιεχόμενα: Επανέγκριση απόφασης του Δ.Σ. για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην οδό Αδμήτου με Αριστοτέλους
Τόμος: 44, σελ. σ. 454-455
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-454-2

Πράξη: Έγκριση διαγραφής από τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 932
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ποσών 774 και 231 δρχ. από τέλη καθαριότητας και φωτισμού αντίστοιχα οικονομικού έτους 1965
Τόμος: 44, σελ. σ. 455-455
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-455-1

Πράξη: Έγκριση διαγραφής από τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 933
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ποσών 685 και 205 δρχ. από τέλη καθαριότητας και φωτισμού αντίστοιχα οικονομικού έτους 1964
Τόμος: 44, σελ. σ. 455-456
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-455-2

Πράξη: Έγκριση διαγραφής από τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 934
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ποσών 39.151 και 15.761 δρχ. από τέλη καθαριότητας και φωτισμού αντίστοιχα οικονομικού έτους 1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 456-457
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-456-2

Πράξη: Έγκριση ως συνδρομητή σε διάφορες εφημερίδες
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 935
Περιεχόμενα: Έγκριση εγγραφής του Δήμου Βόλου ως συνδρομητή σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά για το έτος 1967
Τόμος: 44, σελ. σ. 457-458
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-457-2

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 936
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1967
Τόμος: 44, σελ. σ. 458-460
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-458-3

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Βόλου
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 937
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000 δρχ. υπέρ του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Βόλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 460-461
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-460-2

Πράξη: Έγκριση συνείσπραξης των τελών καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 938
Περιεχόμενα: Έγκριση συνείσπραξης των τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1967 με τους λογαριασμούς κατανάλωσης ύδατος του Δ.Ο.Υ.Β.
Τόμος: 44, σελ. σ. 461-461
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-461-1

Πράξη: Έγκριση του έργου κατασκευής αγωγών αποχέτευσης οικιακών λυμάτων
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 939
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής αγωγών αποχέτευσης οικιακών λυμάτων της οδού Ελ. Βενιζέλου (Ιωλκού), προϋπολογισμού 270.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 461-462
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-461-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεώργιου Κοτοπουλέα
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 940
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεώργιου Κοτοπουλέα στην επιτροπή παραλαβής έργων με χρηματοδότηση του Ο.Α.Α.Α. σε αντικατάσταση του απολυθέντος Δημητρίου Ψυχούλη
Τόμος: 44, σελ. σ. 462-462
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-462-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 71 / 3/7/1967
Πράξη: Εκλογή του μηχανολόγου ως αντιπροσώπου του Δήμου
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 941
Περιεχόμενα: Εκλογή του μηχανολόγου Ευστάθιου Καπουρνιώτη ως αντιπροσώπου του Δήμου στη Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Βόλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 463-463
Σημεία Πρόσβασης:
: Βανέζης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-463-1

Πράξη: Εκλογή του ναύαρχουως αντιπροσώπου στη Λιμενική Επιτροπή
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 942
Περιεχόμενα: Εκλογή του ναύαρχου Πλάτωνα Λίβα ως αντιπροσώπου του Δήμου στη Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Μαγνησίας
Τόμος: 44, σελ. σ. 463-464
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-463-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για μικροφωνική σύνδεση
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 943
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 380 δρχ. για μικροφωνική σύνδεση στο Δημοτικό Νεκροταφείο κατά την εορτή της Πεντηκοστής
Τόμος: 44, σελ. σ. 464-464
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-464-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 944
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 22.272 δρχ. για εισιτήρια προς άπορους ασθενείς για μετάβαση και εισαγωγή τους σε διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα από Ιανουάριο μέχρι Μάιο 1967
Τόμος: 44, σελ. σ. 464-464
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-464-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια συναυλίας της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 945
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.000 δρχ. για εισιτήρια συναυλίας της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου υπέρ των σεισμοπλήκτων Δυτικής Θεσσαλίας - Ηπείρου
Τόμος: 44, σελ. σ. 465-465
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-465-1

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης εργατοτεχνίτη
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 946
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης ενός εργατοτεχνίτη για το συνεργείο επίβλεψης κήπων και δενδροστοιχιών
Τόμος: 44, σελ. σ. 465-465
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-465-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης αδείας για προσθήκη βοηθητικών χώρων σε οικοδομή,
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 947
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης αδείας στην Ιφιγένεια Τσιούμα για προσθήκη βοηθητικών χώρων σε οικοδομή, κάνοντας χρήση κοινόχρηστου χώρου των οδών Θερμοπυλών και Ορμινίου
Τόμος: 44, σελ. σ. 465-467
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-465-3

Πράξη: Έγκριση χορήγησης αδείας για επισκευή βοηθητικών χώρων σε οικοδομή
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 948
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης αδείας στον Θεόδωρο Καραχαλίδη για επισκευή βοηθητικών χώρων σε οικοδομή επί των οδών Γαλλίας και Αφεντούλη, κάνοντας χρήση κοινόχρηστου χώρου
Τόμος: 44, σελ. σ. 467-468
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-467-2

Πράξη: Έγκριση του έργου συντήρησης διαφόρων οδών
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 949
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου συντήρησης διαφόρων οδών της πόλης με αμμοχάλικο, προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 468-468
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-468-1

Πράξη: Έγκριση του έργου επισκευής των ασφαλτικών οδοστρωμάτων
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 950
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου επισκευής των ασφαλτικών οδοστρωμάτων διαφόρων δημοτικών οδών, προϋπολογισμού 300.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 469-469
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-469-1

Πράξη: Έγκριση του έργου κατασκευής παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 951
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης έτους 1967, προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 469-469
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-469-1

Πράξη: Απόσυρση μελέτης κατασκευής περιπτέρου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 951a
Περιεχόμενα: Απόσυρση του θέματος περί έγκρισης μελέτης του έργου κατασκευής περιπτέρου προβολής διαφόρων εκθεμάτων, προϋπολογισμού 90.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 469-469
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-469-1

Πράξη: Έγκριση του έργου ηλεκτροφωτισμού του χώρου της εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 952
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου ηλεκτροφωτισμού του χώρου της εμποροπανήγυρης, προϋπολογισμού 120.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 469-470
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-469-2

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 953
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου επισκευής και ασφαλτόστρωσης της οδού Νικοτσάρα, με υπέρβαση 19.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 470-470
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-470-1

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου επισκευής και ασφαλτόστρωσης
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 954
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου επισκευής και ασφαλτόστρωσης της οδού Βλαχάβα, με υπέρβαση 30.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 470-471
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-470-2

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου επισκευής και ασφαλτόστρωσης
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 955
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου επισκευής και ασφαλτόστρωσης της οδού Χατζηαργύρη, με μείωση 10.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 471-471
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-471-1

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου επισκευής και ασφαλτόστρωσης
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 956
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου επισκευής και ασφαλτόστρωσης της οδού Κουταρέλια, με υπέρβαση 30.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 471-472
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-471-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης για την άρση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 957
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 10.400 δρχ. προς τον Αθανάσιο Μπλάνα για την άρση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησίας του προς διάνοιξη της οδού Μπότσαρη στη συνοικία Αγίων Αναργύρων
Τόμος: 44, σελ. σ. 472-473
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-472-2

Πράξη: Έγκριση αποζημιώσεων για την άρση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 958
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημιώσεων 3.120 δρχ. και 3.640 δρχ. προς τους Απόστολο Βροχίδη και Κωνσταντίνο Κλωστενίδη αντίστοιχα για την άρση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησίας τους προς διάνοιξη της οδού Σολωμού, μεταξύ Μεταμορφώσεως και Αθ. Διάκου
Τόμος: 44, σελ. σ. 473-474
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-473-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης για την άρση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 959
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 1.560 δρχ. προς την Αλεξάνδρα Μητράκη για την άρση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησίας του προς διάνοιξη της οδού Μιαούλη, στη διασταύρωσή της με την οδό Κριεζή
Τόμος: 44, σελ. σ. 474-474
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-474-1

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης για την άρση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 960
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 5.200 δρχ. προς τον Φίλιππο Ζάχαρη για την άρση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησίας του προς διάνοιξη της οδού Φιλ. Ιωάννου, μεταξύ των οδών Δημάρχου Γεωργιάδου και Αναλήψεως
Τόμος: 44, σελ. σ. 474-475
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-474-2

Πράξη: Αναβολή δεύτερης απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 960a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί λήψης δεύτερης απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης στην οδό Χείρωνος
Τόμος: 44, σελ. σ. 475-475
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-475-1

Πράξη: Αναβολή δεύτερης απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 960b
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί λήψης δεύτερης απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης στην οδό Τσιτσιλιάνου
Τόμος: 44, σελ. σ. 475-475
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-475-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 961
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην οδό Σχολαρίου Δωροθέου
Τόμος: 44, σελ. σ. 475-476
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-475-2

Πράξη: Αναβολή του θέματος περί τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 961a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Χιλιαδούς
Τόμος: 44, σελ. σ. 476-476
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-476-1

Πράξη: Έγκριση εργασιών διαμόρφωσης της πλατείας Ρ. Φεραίου,
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 962
Περιεχόμενα: Έγκριση περαιτέρω εργασιών διαμόρφωσης της πλατείας Ρ. Φεραίου, κατόπιν χορήγησης από το Δημόσιο νέας πίστωσης 400.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 476-478
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-476-3

Πράξη: Έγκριση πιστώσεως για την εξόφληση του Αρχιτέκτονα
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 963
Περιεχόμενα: Έγκριση εγγραφής πιστώσεως 87.000 δρχ. για την εξόφληση της αμοιβής του Αρχιτέκτονα Δημητρίου Πικιώνη για τη σύνταξη μελέτης ανέγερσης του Δημαρχιακού μεγάρου
Τόμος: 44, σελ. σ. 478-478
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-478-1

Πράξη: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
Εισηγητής: Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 964
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης από τον Δήμο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου των αχρησιμοποίητων στην διαπλάτυνση της οδού Ιωλκού πλακών προς διαμόρφωση του περιβόλου του
Τόμος: 44, σελ. σ. 479-479
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-479-1

Πράξη: Αναβολή περί επανεξέτασης των κριτηρίων καθορισμού του τέλους καθαριότητας
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 964a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί επανεξέτασης των κριτηρίων καθορισμού του τέλους καθαριότητας
Τόμος: 44, σελ. σ. 479-479
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-479-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 72 / 26/7/1967
Πράξη: Έγκριση πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 965
Περιεχόμενα: Έγκριση πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής κατά το οικονομικό έτος 1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 480-484
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-480-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 73 / 26/7/1967
Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα θρησκευτικής τελετής
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 966
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 950 δρχ. για έξοδα θρησκευτικής τελετής κατά τα αποκαλυπτήρια των προτομών Ανθίμου Γαζή και Αλέξανδρου Μέρου
Τόμος: 44, σελ. σ. 485-485
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-485-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα θρησκευτικής τελετής
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 967
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 900 δρχ. για έξοδα θρησκευτικής τελετής κατά τα εγκαίνια της Δημοτικής Πινακοθήκης Βόλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 485-486
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-485-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αποστολή ασθενούς
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 968
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στον Ευάγγελο Μαλλιαρό για την αποστολή της σοβαρά ασθενούς κόρης του στο εξωτερικό προς θεραπεία
Τόμος: 44, σελ. σ. 486-486
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-486-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια δεξίωση του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 969
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 10.592 δρχ. για δεξίωση αξιωματικών μοίρας του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού
Τόμος: 44, σελ. σ. 486-487
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-486-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια χοροεσπερίδας
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 970
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.125 δρχ. για εισιτήρια χοροεσπερίδας του Ναυτικού Ομίλου Βόλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 487-487
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-487-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για ζωγραφικό πίνακα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 971
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 6.500 δρχ. για ζωγραφικό πίνακα που αγοράστηκε από την έκθεση του Δ. Άνθη
Τόμος: 44, σελ. σ. 487-487
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-487-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την υποδοχή του Υπουργού Γεωργίας στο Βόλο
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 972
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.216 δρχ. για την υποδοχή του Υπουργού Γεωργίας στο Βόλο
Τόμος: 44, σελ. σ. 487-488
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-487-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία 20 λαχνών Ιερού Ναού
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 973
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 400 δρχ. για την αξία 20 λαχνών υπέρ αποπεράτωσης του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Πόρου
Τόμος: 44, σελ. σ. 488-488
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-488-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για φάρμακα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 974
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 11.243,7 δρχ. για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς δημότες κατά τους μήνες Απρίλιο έως και Ιούνιο 1967
Τόμος: 44, σελ. σ. 488-488
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-488-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια παράστασης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 975
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.200 δρχ. για εισιτήρια παράστασης του Λυκείου Ελληνίδων
Τόμος: 44, σελ. σ. 488-489
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-488-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για γεύμα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 976
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.801 δρχ. για γεύμα που παρατέθηκε προς τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού Βόλου για την άνοδο της ομάδας στην Α' Εθνική Κατηγορία
Τόμος: 44, σελ. σ. 489-489
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-489-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης αδείας ενός μηνός στον Δημοτικό Σύμβουλο
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 977
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης αδείας ενός μηνός στον Δημοτικό Σύμβουλο Ιωάννη Καρκαγιάννη από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 489-490
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-489-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την επιχορήγηση του Νυκτερινού Λυκείου Βόλου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 978
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 3.000 δρχ. για την επιχορήγηση του Νυκτερινού Λυκείου Βόλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 490-490
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-490-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την επιχορήγηση του Λυκείου Αρρένων Βόλου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 979
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.500 δρχ. για την επιχορήγηση του Λυκείου Αρρένων Βόλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 490-490
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-490-1

Πράξη: Έγκρισηπίστωσης για την επιχορήγηση του Λυκείου Θηλέων Βόλου
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 980
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 3.000 δρχ. για την επιχορήγηση του Λυκείου Θηλέων Βόλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 490-491
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-490-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης ψήφιση του απολογισμού της οικονομικού έτους 1966
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 981
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου που αφορά την ψήφιση του απολογισμού της οικονομικού έτους 1966
Τόμος: 44, σελ. σ. 491-491
Σημεία Πρόσβασης:
: Τσιμπούκης, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-491-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 982
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Κολοκοτρώνη (Νικηταρά - Παπαφλέσσα), προϋπολογισμού 100.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 491-491
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-494-1

Πράξη: Έγκριση αποπεράτωσης αναψυκτηρίου πλατείας Ελευθερίας
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 983
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης αποπεράτωσης αναψυκτηρίου πλατείας Ελευθερίας, προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 492-492
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-492-1

Πράξη: Έγκριση ανακαίνισης οδοστρώματος της οδού Ογλ
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 984
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης οδοστρώματος της οδού Ογλ, προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 492-492
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-492-1

Πράξη: Έγκριση ανακαίνισης της οδού Αριστοτέλους
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 985
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης ανακαίνισης της οδού Αριστοτέλους (Παγασών - Ξενοφώντος), προϋπολογισμού 125.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 492-492
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-492-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής κρασπεδορείθρων της οδού Κουταρέλια
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 986
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής κρασπεδορείθρων της οδού Κουταρέλια (Αναλήψεως - Κ. Παλαμά), προϋπολογισμού 160.000 δρχ.
Τόμος: 44, σελ. σ. 492-493
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-492-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 987
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 44, σελ. σ. 493-493
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-493-1

Πράξη: Έγκρισηενίσχυσης προς τον Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 988
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης 8.000 δρχ. προς τον Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Βόλου για την αντιμετώπιση δαπανών εκδρομής
Τόμος: 44, σελ. σ. 493-494
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-493-2

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 989
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ 3.001 δρχ. για τη συνταξιοδότηση πρώην οδοκαθαριστή του Δήμου
Τόμος: 44, σελ. σ. 494-495
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-494-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης για την καταστροφή από πυρκαγιά
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 990
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 10.000 δρχ. προς τους Νικόλαο, Αναστάσιο και Λάμπρο Στύλλα για την καταστροφή 20 στρεμμάτων κριθαριού από πυρκαγιά που ξέσπασε στον χώρο εναπόθεσης των απορριμμάτων του Δήμου και επεκτάθηκε
Τόμος: 44, σελ. σ. 495-496
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-495-2

Πράξη: Έγκριση αναπροσαρμογής μισθού των ιερέων
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 991
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής από 1/1/1967 του μισθού των ιερέων του Ιερού Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 44, σελ. σ. 496-497
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-496-2

Πράξη: Επανέγκριση απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 992
Περιεχόμενα: Επανέγκριση απόφασης του Δ.Σ. για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην οδό Χείρωνος
Τόμος: 44, σελ. σ. 497-500
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-497-4

Πράξη: Επανέγκριση απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 993
Περιεχόμενα: Επανέγκριση απόφασης του Δ.Σ. για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην οδό Τσιτσιλιάνου
Τόμος: 44, σελ. σ. 500-502
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-500-3

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 994
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Χιλιαδούς με την αναγνώριση νέας οικοδομικής γραμμής
Τόμος: 44, σελ. σ. 502-503
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-502-2

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1967
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 995
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1967
Τόμος: 44, σελ. σ. 503-505
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-503-3

Πράξη: Απόφαση επανεξέτασης των κριτηρίων καθορισμού του τέλους καθαριότητας
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 996
Περιεχόμενα: Απόφαση επανεξέτασης των κριτηρίων καθορισμού του τέλους καθαριότητας πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου του προσεχούς οικονομικού έτους 1968, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές απόψεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Τόμος: 44, σελ. σ. 505-506
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-505-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης της Φιλαρμονικής τα
Εισηγητής: Φαφίτης, Οδυσσεύς
Αριθμός Απόφασης: 997
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής του Δήμου που αφορά την ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Τόμος: 44, σελ. σ. 506-506
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-506-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τον ενταφιασμό ανευρεθέντος νεκρού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 998
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. για τον ενταφιασμό ανευρεθέντος νεκρού
Τόμος: 44, σελ. σ. 506-507
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9044-506-2

Πράξη: Απόφαση για απόλυση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου και διορισμό νέου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 998a
Περιεχόμενα: Απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών Στυλιανού Παττακού για απόλυση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου και διορισμό νέου (Δήμαρχος: Σάρος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος: Καλούσης Ιωάννης, Δημοτικοί Σύμβουλοι: Χρυσοβελώνης Γεώργιος, Τσαλαπάτας Άρης, Φιλίππου Βλάσιος, Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος, Καραπατής Ηλίας, Βόμβολος Θεόδωρος, Αβδελάς Βίκτωρ, Χίμος Αρτέμιος) και ορισμός από τον Νομάρχη Μαγνησίας του Γεωργίου Χρυσοβελώνη ως Προέδρου του Δ.Σ., του Θεόφιλου Χατζηθεοφίλου ως Αντιπροέδρου του Δ.Σ., του Βλάσιου Φιλίππου ως Γραμματέα του Δ.Σ., των Ηλία Καραπατή και Άρη Τσαλαπάτα ως τακτικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής και των Βίκτωρα Αβδελά και Αρτέμιου Χίμου ως αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής Βόλου
Τόμος: 44, σελ. σ. 1-2
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-1-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 1 / 28/8/1967
Πράξη: Αποδοχή πρότασης για αποστολή τηλεγραφήματος ευγνωμοσύνης
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 0a
Περιεχόμενα: "Αποδοχή πρότασης του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για αποστολή τηλεγραφήματος ευγνωμοσύνης προς την Κυβέρνηση για το αναληφθέν από αυτήν έργο "σωτηρίας της Πατρίδος"
Τόμος: 45, σελ. σ. 2-2
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-2-1

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βίκτωρα Αβδελά
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βίκτωρα Αβδελά στην Επιτροπή παραλαβής Δημοτικών προμηθειών και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Αρτεμίου Χίμου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 45, σελ. σ. 2-3
Σημεία Πρόσβασης:
: Σάρος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-2-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Θεόφιλου Χατζηθεοφίλου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Θεόφιλου Χατζηθεοφίλου στην Επιτροπή παραλαβής Δημοτικών έργων αξίας 5.000 - 50.000 δρχ. και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Θεόδωρου Βόμβολου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 45, σελ. σ. 3-3
Σημεία Πρόσβασης:
: Σάρος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-3-1

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Άρη Τσαλαπάτα
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Άρη Τσαλαπάτα στην Επιτροπή παραλαβής Δημοτικών έργων αξίας 50.000 - 300.000 δρχ. και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Ηλία Καραπατή ως αναπληρωτή του
Τόμος: 45, σελ. σ. 3-4
Σημεία Πρόσβασης:
: Σάρος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-3-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Ηλία Καραπατή
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Ηλία Καραπατή στην Επιτροπή παραλαβής Δημοτικών έργων αξίας 300.000 δρχ. και άνω και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Άρη Τσαλαπάτα ως αναπληρωτή του
Τόμος: 45, σελ. σ. 4-4
Σημεία Πρόσβασης:
: Σάρος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-4-1

Πράξη: Ορισμός των Δημοτικών Συμβούλων Άρη Τσαλαπάτα
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Ορισμός των Δημοτικών Συμβούλων Άρη Τσαλαπάτα και Βίκτωρα Αβδελά καθώς και του Μηχανικού του Δήμου Κρίτωνα Παπαδόπουλου στην προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του από 15/6/1955 Β.Δ/τος Εκτιμητική Επιτροπή
Τόμος: 45, σελ. σ. 4-5
Σημεία Πρόσβασης:
: Σάρος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-4-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Θεόφιλου Χατζηθεοφίλου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Θεόφιλου Χατζηθεοφίλου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Νομαρχίας Μαγνησίας μέχρι το τέλος του 1967 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Θεόδωρου Βόμβολου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 45, σελ. σ. 5-5
Σημεία Πρόσβασης:
: Σάρος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-5-1

Πράξη: Σύσταση επιτροπής για διόρθωση πινάκων με καλλιτεχνικό τρόπο στη Πινακοθήκη
Εισηγητής: Σάρος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής από τον Δημοτικό Σύμβουλο Άρη Τσαλαπάτα, τον ζωγράφο Βασίλειο Καζάκο και τον δημοτικό υπάλληλο Νικόλαο Μπολώτα για τη διόρθωση της ανάρτησης των πινάκων με καλλιτεχνικό τρόπο στη Δημοτική Πινακοθήκη και για την υπόδειξη τυχόν απαιτούμενων μικροεπισκευών και μικροσυμπληρώσεων
Τόμος: 45, σελ. σ. 5-6
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-5-2

Πράξη: Ανακοίνωση για τις ενέργειες του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Σάρος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 7a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση για τις ενέργειες του Δημάρχου στην Αθήνα σχετικά με το πρόβλημα της ρύπανσης του Παγασητικού από τα λύματα του εργοστασίου αχυροκυτταρίνης της Λάρισας
Τόμος: 45, σελ. σ. 6-6
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-6-1

Πράξη: Αποδοχή πρότασης για να αποτραπεί η μεταφορά της ΔΕΗ
Εισηγητής: Σάρος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 7b
Περιεχόμενα: Αποδοχή πρότασης του Δημάρχου για αποστολή τηλεγραφήματος προς την Κυβέρνηση για να αποτραπεί η μεταφορά της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας της ΔΕΗ από τον Βόλο στη Λαμία
Τόμος: 45, σελ. σ. 6-6
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-6-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 11/9/1967
Πράξη: Ανακοίνωση του Δημάρχου δεν υφίσταται μεταφορά της ΔΕΗ
Εισηγητής: Σάρος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 7c
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του Δημάρχου ότι ο Γενικός Διευθυντής Εκμεταλλεύσεως της ΔΕΗ τον διαβεβαίωσε πως για μια τριετία τουλάχιστον δεν υφίσταται θέμα μεταφοράς της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας της ΔΕΗ από τον Βόλο στη Λαμία
Τόμος: 45, σελ. σ. 6-7
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-6-2

Πράξη: Ανακοίνωση του Δημάρχου ότι έλαβε επιστολή του Υπουργού των Εσωτερικών
Εισηγητής: Σάρος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 7d
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του Δημάρχου ότι έλαβε ευχαριστήρια επιστολή του Υπουργού των Εσωτερικών για το συγχαρητήριο τηλεγράφημα του Δ.Σ. και ότι πρόκειται να αναχωρήσει για την Αθήνα ώστε να εκθέσει στον Υπουργό τα ζωτικά προβλήματα της πόλης
Τόμος: 45, σελ. σ. 7-7
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-7-1

Πράξη: Ανάγνωση μελέτης του Δημοτικού Συμβούλου
Εισηγητής: Φιλίππου, Βλάσιος
Αριθμός Απόφασης: 7e
Περιεχόμενα: Ανάγνωση μελέτης του Δημοτικού Συμβούλου Βλάσιου Φιλίππου για την βελτίωση της καθαριότητας της πόλης
Τόμος: 45, σελ. σ. 7-10
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-7-4

Πράξη: Ανακοίνωση εγκυκλίου του Νομάρχη Μαγνησίας
Εισηγητής: Φιλίππου, Βλάσιος
Αριθμός Απόφασης: 7f
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγκυκλίου του Νομάρχη Μαγνησίας για την επιτυχία της αποστολής του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόμος: 45, σελ. σ. 10-11
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-10-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Θεόφιλου Χατζηθεοφίλου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Θεόφιλου Χατζηθεοφίλου στη δευτεροβάθμια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Βόλου και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Βίκτωρα Αβδελά ως αναπληρωτή του
Τόμος: 45, σελ. σ. 11-11
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-11-1

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βίκτωρα Αβδελά
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βίκτωρα Αβδελά στη δευτεροβάθμια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμων και Κοινοτήτων περιφερείας Ειρηνοδικείου Βόλου και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Θεόφιλου Χατζηθεοφίλου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 45, σελ. σ. 11-12
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-11-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για φάρμακα
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 12.241 δρχ. για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς δημότες κατά τους μήνες Απρίλιο έως και Μάιο 1967
Τόμος: 45, σελ. σ. 12-12
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-12-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια τη φιλοξενία του Υπουργού Δημοσίων Έργων
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 5.532 δρχ. για τη φιλοξενία του Υπουργού Δημοσίων Έργων
Τόμος: 45, σελ. σ. 12-13
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-12-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα φιλοξενίας
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 9.291 δρχ. για έξοδα φιλοξενίας και δεξίωσης του Διοικητή και των αξιωματικών μοίρας αμερικανικών πολεμικών που κατέπλευσαν στο λιμάνι του Βόλου
Τόμος: 45, σελ. σ. 13-13
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-13-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια σε άπορους
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 7.645 δρχ. για εισιτήρια σε άπορους ασθενείς δημότες για τη μετάβασή τους σε διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης κατά το διάστημα 1/6-10/8/1967
Τόμος: 45, σελ. σ. 13-13
Σημεία Πρόσβασης:
: Σάρος, Γεώργιος
Βόμβολος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-13-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια συναυλίας
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 250 δρχ. για εισιτήρια συναυλίας της χορωδίας "ΑΙΝΙΑΝ"
Τόμος: 45, σελ. σ. 14-14
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-14-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια εισιτήρια θεατρικής παράστασης
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.000 δρχ. για εισιτήρια θεατρικής παράστασης του Ερασιτεχνικού Θεατρικού Ομίλου Βόλου υπέρ του Γηροκομείου Βόλου
Τόμος: 45, σελ. σ. 14-14
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-14-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 565 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους σκοπευτικούς αγώνες του Κυνηγετικού Ομίλου Βόλου
Τόμος: 45, σελ. σ. 14-15
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-14-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 480 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους κωπηλατικούς αγώνες του Ναυτικού Ομίλου Βόλου
Τόμος: 45, σελ. σ. 15-15
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-15-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση των προσκόπων
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 4.680 δρχ. για δεξίωση των προσκόπων - αθλητών των σκοπευτικών αγώνων "Θ' Πήλεια" και για την αξία του κυπέλλου που αθλοθετήθηκε
Τόμος: 45, σελ. σ. 15-16
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-15-2

Πράξη: Έγκριση κρατήσεων και εισφορών 3.352,5 δρχ. στο ΙΚΑ
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης κρατήσεων και εισφορών 3.352,5 δρχ. στο ΙΚΑ για τη συνταξιοδότηση του τέως επόπτη καθαριότητας του Δήμου Σάββα Κακουλίδη
Τόμος: 45, σελ. σ. 16-16
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-16-1

Πράξη: Έγκριση απόδοσης κρατήσεων και εισφορών στο ΙΚΑ
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης κρατήσεων και εισφορών 2.976,5 δρχ. στο ΙΚΑ για τη συνταξιοδότηση πρώην οδοκαθαριστή του Δήμου
Τόμος: 45, σελ. σ. 16-17
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-16-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης στον τεχνίτη του μηχανοστασίου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης από 21/4/1967 στον τεχνίτη του μηχανοστασίου του Δήμου Γεωργίου Ποδάρα του ίδιου ημερομισθίου με τον άλλον υπηρετούντα τεχνίτη Βασίλειο Πολυχρονίδη
Τόμος: 45, σελ. σ. 17-18
Σημεία Πρόσβασης:
: Σάρος, Γεώργιος
Χίμος, Αρτέμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-17-2

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης εξωτερικού καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης εξωτερικού καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών και καθορισμός των όρων της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 19-21
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-19-3

Πράξη: Έγκριση αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων του Δημοτικού Νεκροταφείου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 45, σελ. σ. 21-22
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-21-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 7.374 δρχ. για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στη διασταύρωση της προέκτασης της οδού Κ. Καρτάλη με παράλληλη πάροδο προς την οδό Μαβίλη
Τόμος: 45, σελ. σ. 22-23
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-22-2

Πράξη: Αναβολή του θέματος για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 24a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος σχετικά με αίτηση των κληρονόμων Κοντού για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης με αναγνώριση ιδιωτικής παρόδου στην οδό Επισκοπής
Τόμος: 45, σελ. σ. 23-23
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-23-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 24b
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί λήψης δεύτερης απόφασης για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην οδό Σχολαρίου Δωροθέου, για την άρση της υφιστάμενης ασυμφωνίας του προσφυγικού και αστικού σχεδίου
Τόμος: 45, σελ. σ. 23-23
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-23-1

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1967
Τόμος: 45, σελ. σ. 23-28
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-23-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 25/9/1967
Πράξη: Γενική ομιλία του Προέδρου του Δ.Σ. Γεώργιου Χρυσοβελώνη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 25a
Περιεχόμενα: Γενική ομιλία του Προέδρου του Δ.Σ. Γεώργιου Χρυσοβελώνη
Τόμος: 45, σελ. σ. 29-29
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-29-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την προετοιμασία της γιορτής
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.100 δρχ. για την προετοιμασία της γιορτής του Έφεδρου Πολεμιστή και της Πολεμικής Αρετής των Ελλήνων
Τόμος: 45, σελ. σ. 29-30
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-29-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για φάρμακα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 12.049 δρχ. για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς δημότες κατά το διάστημα 1/7-16/8/1967
Τόμος: 45, σελ. σ. 30-30
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-30-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα υποδοχής του Υπουργού Εργασίας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 350 δρχ. για έξοδα υποδοχής του Υπουργού Εργασίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 30-30
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-30-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια πίνακα ζωγραφικής
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.000 δρχ. για πίνακα ζωγραφικής που αγοράστηκε από την έκθεση της Ελένης Ιορδάνογλου
Τόμος: 45, σελ. σ. 30-31
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-30-2

Πράξη: Ορισμός των Δημοτικών Συμβούλων Θεόφιλου Χατζηθεοφίλου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Ορισμός των Δημοτικών Συμβούλων Θεόφιλου Χατζηθεοφίλου και Βλάσιου Φιλίππου στην επιτροπή επιλογής των απόρων αστέγων δημοτών
Τόμος: 45, σελ. σ. 31-31
Σημεία Πρόσβασης:
: Σάρος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-31-1

Πράξη: Σύσταση επιτροπής καλλωπισμού της πόλης για τις προσεχείς γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους
Εισηγητής: Σάρος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής καλλωπισμού της πόλης για τις προσεχείς γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους
Τόμος: 45, σελ. σ. 31-32
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-31-2

Πράξη: Έγκρισημεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Έγκριση δύο μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 45, σελ. σ. 32-32
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-32-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης αδείας στον Πανταζή Πηλάτο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης αδείας στον Πανταζή Πηλάτο να ανεγείρει οικοδομή σε οικόπεδο που έχει χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστος χώρος
Τόμος: 45, σελ. σ. 32-34
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-32-3

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης των κληρονόμων Κοντού για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης με αναγνώριση ιδιωτικής παρόδου στην οδό Επισκοπής
Τόμος: 45, σελ. σ. 34-35
Σημεία Πρόσβασης:
: Καραπατής, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-34-2

Πράξη: Αναβολήδεύτερης απόφασης για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 34a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί λήψης δεύτερης απόφασης για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην οδό Σχολαρίου Δωροθέου, για την άρση της υφιστάμενης ασυμφωνίας του προσφυγικού και αστικού σχεδίου
Τόμος: 45, σελ. σ. 35-36
Σημεία Πρόσβασης:
: Καραπατής, Ηλίας
Καλούσης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-35-2

Πράξη: Έγκριση αναπροσαρμογής τέλους χρήσης πεζοδρομίων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής του ισχύοντος τέλους χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κλπ. από το οικονομικό έτος 1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 36-38
Σημεία Πρόσβασης:
: Αβδελάς, Βίκτωρ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-36-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 14/10/1967
Πράξη: Ψήφισμα για τον θάνατο του Σπυρίδωνος Τσαλαπάτα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Ψήφισμα για τον θάνατο του Σπυρίδωνος Τσαλαπάτα που διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής
Τόμος: 45, σελ. σ. 38-39
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-38-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 16/10/1967
Πράξη: "Έγκριση ως συνδρομητή στο όργανο "Επιθεώρησις Αστυνομικών διατάξεων"
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: "Έγκριση εγγραφής του Δήμου Βόλου ως συνδρομητή στο επίσημο μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο "Επιθεώρησις Αστυνομικών διατάξεων" για το έτος 1967
Τόμος: 45, σελ. σ. 39-40
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-39-2

Πράξη: Έγκριση προσαύξησης του βασικού μισθού ιεροψάλτη Ιερού Ναού
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Έγκριση προσαύξησης κατά 15% του βασικού μισθού του ιεροψάλτη του Ιερού Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου Πρόδρομου Παπαδόπουλου, λόγω πολυετούς υπηρεσίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 40-40
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-40-1

Πράξη: Σύσταση επιτροπής για την επιλογή προμηθευομένων
Εισηγητής: Σάρος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής για την επιλογή προμηθευομένων από τον Δήμο πινάκων ζωγραφικής ή άλλων καλλιτεχνημάτων από τις εκθέσεις που πραγματοποιούνται στο Βόλο
Τόμος: 45, σελ. σ. 40-41
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-40-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 45, σελ. σ. 41-42
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-41-2

Πράξη: Έγκριση για την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης λυμάτων Δημοτικών Σφαγείων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης λυμάτων Δημοτικών Σφαγείων, προϋπολογισμού 65.000 δρχ.
Τόμος: 45, σελ. σ. 42-42
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-42-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης υδραυλικής εγκατάστασης Δημοτικών Σφαγείων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την κατασκευή υδραυλικής εγκατάστασης Δημοτικών Σφαγείων, προϋπολογισμού 60.000 δρχ.
Τόμος: 45, σελ. σ. 42-42
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-42-1

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου καθαρισμού ακτής Αλυκών, με υπέρβαση 10.000 δρχ.
Τόμος: 45, σελ. σ. 42-43
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-42-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του Γ. Στάμου για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στις οδούς Γαμβέτα και Αχιλλοπούλου με την έγκριση υφιστάμενης παρόδου
Τόμος: 45, σελ. σ. 43-44
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-43-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του Αργυρίου Καρακαούνα για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Χιλιαδούς με την κατάργηση της γωνίας των οδών 233 και 236
Τόμος: 45, σελ. σ. 44-45
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-44-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του Ευάγγελου Κατσούδα κλπ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης με την έγκριση ιδιωτικής παρόδου μεταξύ των οδών Θερμοπυλών, Ηφαίστου, Αλκήστιδος και Ορμηνίου
Τόμος: 45, σελ. σ. 45-46
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-45-2

Πράξη: Απόσυρση για χορήγηση αδείας επισκευής βοηθητικών χώρων
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 46a
Περιεχόμενα: Απόσυρση του θέματος σχετικά με αίτηση της Χαρίκλειας Βασιλείου για χορήγηση αδείας επισκευής βοηθητικών χώρων επί ρυμοτομούμενου οικοπέδου στο τέρμα της οδού Γαμβέτα
Τόμος: 45, σελ. σ. 46-46
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-46-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 20/11/1967
Πράξη: Ανακοίνωση επιστολής του Άρη Τσαλαπάτα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 46b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση ευχαριστήριας επιστολής του Δημοτικού Συμβούλου Άρη Τσαλαπάτα για τη συμμετοχή του Δ.Σ. στο πένθος της απώλειας του πατέρα του
Τόμος: 45, σελ. σ. 47-47
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-47-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια του χορού Ναυτοπροσκόπων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 850 δρχ. για εισιτήρια του χορού Ναυτοπροσκόπων
Τόμος: 45, σελ. σ. 47-47
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-47-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια εισιτήρια του αγώνα πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 300 δρχ. για εισιτήρια του αγώνα πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης "Νίκη Βόλου - ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης"
Τόμος: 45, σελ. σ. 47-47
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-47-1

Πράξη: Απόσυρση περί έγκρισης δαπάνης για εισιτήρια
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 48a
Περιεχόμενα: Απόσυρση του θέματος περί έγκρισης δαπάνης 4.600 δρχ. για εισιτήρια για την επίδειξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Μόδας
Τόμος: 45, σελ. σ. 47-48
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-47-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα υποδοχής των Υπουργών Οικονομικών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.100 δρχ. για έξοδα υποδοχής των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 48-48
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-48-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα υποδοχής και δεξίωση του Υπουργού Εσωτερικών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 12.892 δρχ. για έξοδα υποδοχής και δεξίωση του Υπουργού Εσωτερικών
Τόμος: 45, σελ. σ. 48-48
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-48-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια χορού
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 3.400 δρχ. για εισιτήρια χορού υπέρ του Ασύλου Βόλου
Τόμος: 45, σελ. σ. 48-49
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-48-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα δεξίωσης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 8.628 δρχ. για έξοδα δεξίωσης του Διοικητή και αξιωματικών μοίρας του Βασιλικού Ναυτικού που κατέπλευσε στο λιμάνι του Βόλου
Τόμος: 45, σελ. σ. 49-49
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-49-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του αποβιώσαντος πρώην Δημοτικού Συμβούλου Σπυρίδωνος Τσαλαπάτα
Τόμος: 45, σελ. σ. 49-50
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-49-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 400 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του αποβιώσαντος δημοτικού συνταξιούχου Δημητρίου Μαρνελλόπουλου
Τόμος: 45, σελ. σ. 50-50
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-50-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης για έξοδα κηδείας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης 1.315 δρχ. στη χήρα του αποβιώσαντος δημοτικού συνταξιούχου Δημητρίου Μαρνελλόπουλου για έξοδα κηδείας
Τόμος: 45, σελ. σ. 50-51
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-50-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Ηλία Καραπατή
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Ηλία Καραπατή στη Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης Μαγνησίας και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Θεόδωρου Βόμβολου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 45, σελ. σ. 51-51
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-51-1

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Θεόφιλου Χατζηθεοφίλου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Θεόφιλου Χατζηθεοφίλου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Νομαρχίας Μαγνησίας και για το έτος 1968 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Βίκτωρα Αβδελά ως αναπληρωτή του
Τόμος: 45, σελ. σ. 51-51
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-51-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για φάρμακα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.290 δρχ. για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς δημότες για το διάστημα 17/8-15/9/1967
Τόμος: 45, σελ. σ. 51-52
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-51-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης του ιματισμού στον Βρεφικό Σταθμό Βόλου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ιματισμού του άλλοτε Δημοτικού Βρεφοκομείου στον Βρεφικό Σταθμό Βόλου
Τόμος: 45, σελ. σ. 52-54
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-52-3

Πράξη: Αναβολή περί έγκρισης πίστωσης για την κατασκευή Πηλιορείτικης στολής
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 59a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί έγκρισης πίστωσης 3.500 δρχ. για την κατασκευή Πηλιορείτικης στολής και δωρεά της στον Χορευτικό Όμιλο Νεανίδων και Νέων Καλαμάτας
Τόμος: 45, σελ. σ. 54-54
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-54-1

Πράξη: Έγκρισημεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Έγκριση δύο μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 45, σελ. σ. 54-55
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-54-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης σύναψη δανείου για την τοποθέτησης υδρομετρητών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Β. που αφορά τη σύναψη δανείου 1.600.000 δρχ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου προμήθειας και τοποθέτησης υδρομετρητών
Τόμος: 45, σελ. σ. 55-56
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-55-2

Πράξη: Αναβολή του θέματος για την πώληση οικοπέδου πίσω από το Νεκροταφείο
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 61a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί τροποποίησης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την πώληση από τον Δήμο οικοπέδου πίσω από το Νεκροταφείο στη Σχολική Εφορεία του Λυκείου Νέας Ιωνίας, με τη καταβολή των συμβολαιογραφικών εξόδων από τον Δήμο
Τόμος: 45, σελ. σ. 56-56
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-56-1

Πράξη: Αναβολή του θέματος περί αξιοποίησης οικοπέδου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 61b
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί αξιοποίησης του δημοτικού οικοπέδου πρώην Ασύλου στη συνοικία Παλαιών
Τόμος: 45, σελ. σ. 56-56
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-56-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης συντήρησης οδών της πόλης με αμμοχάλικο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου συντήρησης διαφόρων οδών της πόλης με αμμοχάλικο, προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 45, σελ. σ. 56-56
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-56-1

Πράξη: Αναβολή του θέματος σχετικά με τον καθορισμό των ζωνών
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 62a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί τροποποίησης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των ζωνών του τέλους καθαριότητας
Τόμος: 45, σελ. σ. 56-56
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-56-1

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης εξωτερικών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης εξωτερικών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών και καθορισμός των όρων της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 57-59
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-57-3

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης εσωτερικών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης εσωτερικών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών και καθορισμός των όρων της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 59-62
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-59-4

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης καταστημάτων της οικοδομής πρώην Πυροσβεστείου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης δύο ενοποιημένων δημοτικών καταστημάτων της οικοδομής πρώην Πυροσβεστείου και καθορισμός των όρων της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 62-64
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-62-3

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης των δημοτικών αφοδευτηρίων της πλατείας Παλαιών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης των δημοτικών αφοδευτηρίων της πλατείας Παλαιών και καθορισμός των όρων της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 64-67
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-64-4

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού οικήματος στην είσοδο εμπορευμάτων του Σ.Ε.Κ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού οικήματος στην είσοδο εμπορευμάτων του Σ.Ε.Κ. και καθορισμός των όρων της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 67-69
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-67-3

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης του ακροκαθαριστηρίου των Δημοτικών Σφαγείων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης του ακροκαθαριστηρίου των Δημοτικών Σφαγείων και καθορισμός των όρων της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 69-72
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-69-4

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1967
Τόμος: 45, σελ. σ. 72-76
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-72-5

Πράξη: "Έγκρισηπίστωσης υπέρ του Αθλητικού Ομίλου Βόλου "Ολυμπιακός"
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: "Έγκριση διάθεσης πίστωσης 35.000 δρχ. υπέρ του Αθλητικού Ομίλου Βόλου "Ολυμπιακός"
Τόμος: 45, σελ. σ. 76-76
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-76-1

Πράξη: Ανακοίνωση εγκυκλίουγια την εκτέλεση έργων την ύπαρξη αντίστοιχης πίστωσης
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 70a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγκυκλίου του Νομάρχη Μαγνησίας που θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση έργων την ύπαρξη αντίστοιχης πίστωσης
Τόμος: 45, σελ. σ. 77-78
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-77-2

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου υπέρ Εθνοφυλακών Έβρου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 70b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης και της Επιτροπής συγκέντρωσης εφοδίων υπέρ Εθνοφυλακών Έβρου
Τόμος: 45, σελ. σ. 78-79
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-78-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Θεόφιλου Χατζηθεοφίλου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Θεόφιλου Χατζηθεοφίλου στη δευτεροβάθμια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Βόλου για το έτος 1968 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Βίκτωρα Αβδελά ως αναπληρωτή του
Τόμος: 45, σελ. σ. 79-80
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-79-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βίκτωρα Αβδελά
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βίκτωρα Αβδελά στη δευτεροβάθμια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμων και Κοινοτήτων έδρας Ειρηνοδικείου Βόλου για το έτος 1968 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Θεόφιλου Χατζηθεοφίλου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 45, σελ. σ. 80-80
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-80-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την προετοιμασία της 28ης Οκτωβρίου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.807,5 δρχ. για την προετοιμασία της Εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου
Τόμος: 45, σελ. σ. 80-80
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-80-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια εισιτήρια μεταφορικών μέσων
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.472 δρχ. για εισιτήρια μεταφορικών μέσων για τη μετάβαση απόρων ασθενών του Δήμου σε διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα κατά το διάστημα 4-30/9/1967
Τόμος: 45, σελ. σ. 80-81
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-80-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την προετοιμασία της γιορτής των Ταξιαρχών
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 964 δρχ. για την προετοιμασία της γιορτής των Ταξιαρχών στο Δημοτικό Νεκροταφείο
Τόμος: 45, σελ. σ. 81-81
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-81-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για φάρμακα
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 310 δρχ. για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορο ασθενή
Τόμος: 45, σελ. σ. 81-82
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-81-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για γεύμα
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 12.160 δρχ. για γεύμα που παρατέθηκε στους συμμετέχοντες στο συνέδριο Κοινοτικής Ανάπτυξης
Τόμος: 45, σελ. σ. 82-82
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-82-1

Πράξη: "Έγκριση πίστωσης υπέρ του Σκοπευτικού Συλλόγου "Ο Τεύκρος"
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: "Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.000 δρχ. υπέρ του Σκοπευτικού Συλλόγου "Ο Τεύκρος"
Τόμος: 45, σελ. σ. 82-83
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-82-2

Πράξη: Έγκριση διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης γιορτής
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Έγκριση διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης γιορτής για τα παιδιά των δημοτικών υπαλλήλων κάτω των 13 ετών και σύσταση επιτροπής προετοιμασίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 83-83
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-83-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης απόφασης με τον καθορισμό των ζωνών καθαριότητας
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό των ζωνών καθαριότητας
Τόμος: 45, σελ. σ. 83-85
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-83-3

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης με την πώληση οικοπέδου πίσω από το Νεκροταφείο
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την πώληση από τον Δήμο Βόλου οικοπέδου πίσω από το Νεκροταφείο στη Σχολική Εφορεία του Λυκείου Νέας Ιωνίας, με την καταβολή των συμβολαιογραφικών εξόδων από τον Δήμο
Τόμος: 45, σελ. σ. 86-86
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-86-1

Πράξη: Απόρριψη για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Απόρριψη και νέας αίτησης του Αργυρίου Καρακαούνα για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Χιλιαδούς με την κατάργηση της γωνίας των οδών 233 και 236
Τόμος: 45, σελ. σ. 86-88
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-86-3

Πράξη: Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού για τις πιστώσειςκατά το οικονομικό έτος 1966
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις πιστώσεις που διατέθηκαν κατά το οικονομικό έτος 1966
Τόμος: 45, σελ. σ. 88-122
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-88-35

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 9/12/1967
Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα το γρηγορότερο για να ζητήσει από την Κυβέρνηση την ανάκληση ληφθέντων μέτρων που θίγουν την πόλη του Βόλου (μεταφορά στη Λάρισα της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών του Βόλου)
Τόμος: 45, σελ. σ. 122-125
Σημεία Πρόσβασης:
: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αβδελάς, Βίκτωρ
Τσαλαπάτας, Άρης
Καραπατής, Ηλίας
Φιλίππου, Βλάσιος
Σάρος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-122-4

Πράξη: Έγκριση λειτουργίας δύο λαϊκών αγορών στο Βόλο:
Εισηγητής: Σάρος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Έγκριση λειτουργίας δύο λαϊκών αγορών στο Βόλο: α) Κάθε Τρίτη στην πλατεία μεταξύ των οδών Βλαχάβα, Λ. Βύρωνος και Περραιβού και β) κάθε Πέμπτη στα πεζοδρόμια της οδού Μαγνήτων, από Χατζηαργύρη μέχρι Μεταμορφώσεως
Τόμος: 45, σελ. σ. 125-125
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-125-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 29/12/1967
Πράξη: Ανακοίνωση επιστολής του Αργύρη Φιλιππίδη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 85a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση ευχαριστήριας επιστολής του Δημοτικού Συμβούλου Αργύρη Φιλιππίδη για τη συμμετοχή του Δ.Σ. στο πένθος της απώλειας του πατέρα του
Τόμος: 45, σελ. σ. 126-126
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-126-1

Πράξη: Έγκριση σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Ιωάννη Κούτρια
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Έγκριση συνομολόγησης σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Ιωάννη Κούτρια για επταετή μίσθωση αγρού για την απόθεση των απορριμμάτων της πόλης
Τόμος: 45, σελ. σ. 126-128
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-126-3

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου επισκευής και συντήρησης δικτύου υπονόμων και οχετών με μείωση 10.000 δρχ.
Τόμος: 45, σελ. σ. 128-129
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-128-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης συντήρησης διαφόρων οδών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου συντήρησης διαφόρων οδών της πόλης με αμμοχάλικο, προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 45, σελ. σ. 129-129
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-129-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την ενοικίαση της αίθουσας κινηματογράφου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 2.500 δρχ. για την ενοικίαση της αίθουσας του κινηματογράφου "ΑΤΤΙΚ" για το συνέδριο Κοινοτικής Ανάπτυξης (19-21/11/1967)
Τόμος: 45, σελ. σ. 129-130
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-129-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια του ρεσιτάλ βιολοντσέλου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 375 δρχ. για εισιτήρια του ρεσιτάλ βιολοντσέλου του Ιάπωνα καλλιτέχνη Τσουτσούμι
Τόμος: 45, σελ. σ. 130-130
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-130-1

Πράξη: "Έγκριση δαπάνης για τη διαμονή στο ξενοδοχείο "Κυψέλη"
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 343 δρχ. για τη διαμονή στο ξενοδοχείο "Κυψέλη" του ακολούθου του Υπουργού των Εσωτερικών
Τόμος: 45, σελ. σ. 130-130
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-130-1

Πράξη: Έγκριση μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 45, σελ. σ. 130-131
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-130-2

Πράξη: Κατάρτιση σύμβασης με τον εργολάβο κηδειών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Κατάρτιση σύμβασης με τον εργολάβο κηδειών Δημήτριο Βατσαρέα για την ταφή των απόρων νεκρών του Δήμου κατά το έτος 1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 131-132
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-131-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του αποβιώσαντος πρώην Δημοτικού Συμβούλου Φίλιππου Φιλιππίδη
Τόμος: 45, σελ. σ. 132-132
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-132-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του αποβιώσαντος πρώην Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Παπαγεωργίου
Τόμος: 45, σελ. σ. 132-132
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-132-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στο Ηρώο κατά το μνημόσυνο των θυμάτων του Δεκεμβριανού κινήματος
Τόμος: 45, σελ. σ. 132-133
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-132-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για ανθοδέσμη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 150 δρχ. για ανθοδέσμη που προσφέρθηκε στον Μητροπολίτη Δημητριάδος Δαμασκηνό για την ονομαστική του εορτή
Τόμος: 45, σελ. σ. 133-133
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-133-1

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1967
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1967
Τόμος: 45, σελ. σ. 133-134
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-133-2

Πράξη: Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων για το έτος 1968
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων για το έτος 1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 135-137
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-135-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων