Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (1968)Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου 1968
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1968
Επίπεδο περιγραφής: Έτος
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 45, 46

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 10 / 1/2/1968
Πράξη: Ψήφισμα για το θάνατο του Μιλτιάδη Δ. Μουστακαλή
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Ψήφισμα για το θάνατο του Μιλτιάδη Δ. Μουστακαλή που διετέλεσε επί σειρά ετών Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής
Τόμος: 45, σελ. σ. 138-138
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-138-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 26/2/1968
Πράξη: Έγκριση της αναμόρφωσης των δικαιωμάτων χρήσης των Δημοτικών Σφαγεείων
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Έγκριση της αναμόρφωσης των δικαιωμάτων χρήσης των Δημοτικών Σφαγεείων από 1η Μαρτίου 1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 138-140
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-138-3

Πράξη: Έγκριση ανανέωσης της μίσθωσης ιδιοκτησίας Παντελή Τσουκαλά
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Έγκριση ανανέωσης της μίσθωσης μέχρι 30 Ιουνίου 1968, του αγρού εκτάσεως 10 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας Παντελή Τσουκαλά
Τόμος: 45, σελ. σ. 141-141
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-141-1

Πράξη: Ορισμός ως αντιπροσώπου στη Φιλοδασική Επιτροπή Βόλου του Γεωργίου Χρυσοβελώνη
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Ορισμός ως αντιπροσώπου στη Φιλοδασική Επιτροπή Βόλου του Γεωργίου Χρυσοβελώνη με αναπληρωτή τον Βίκτωρα Αβδελά
Τόμος: 45, σελ. σ. 141-142
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-141-2

Πράξη: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητής σε εφημερίδες και περιοδικά
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητής σε εφημερίδες και περιοδικά
Τόμος: 45, σελ. σ. 142-142
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-142-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης του έργου: Επισκευή και συντήρηση δικτύου υπονόμων και οχετών
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου: Επισκευή και συντήρηση δικτύου υπονόμων και οχετών δαπάνης 150.000δρχ
Τόμος: 45, σελ. σ. 143-143
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-143-1

Πράξη: έγκριση μελέτης του έργου: Διαμόρφωση κήπου πλατείας Ρ. Φεραίου .
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: έγκριση μελέτης του έργου: Διαμόρφωση κήπου πλατείας Ρ. Φεραίου προϋπολογισμού 100.000δρχ.
Τόμος: 45, σελ. σ. 143-143
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-143-1

Πράξη: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΥΒ
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΥΒ που αφορά τη ψήφιση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 143-144
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-143-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 20/3/1968
Πράξη: Έγκριση εκποίησης του δικαιώματος κοπής και απόληψης καλάμου και ψαθόχορτου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης του δικαιώματος κοπής και απόληψης καλάμου και ψαθόχορτου από κτήμα ιδιοκτησίας Δήμου Βόλου στο Πεδίον Άρεως από 1/4/1968-31/3/1969
Τόμος: 45, σελ. σ. 144-145
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-144-2

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης του διαμερίσματος των νέων Δημοτικών Σφαγείων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης του διαμερίσματος των νέων Δημοτικών Σφαγείων 24τμ με δημοπρασία
Τόμος: 45, σελ. σ. 145-147
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-145-3

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης οικήματος των νέων Δημοτικών Σφαγείων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης οικήματος 100τμ των νέων Δημοτικών Σφαγείων για να χρησιμοποιηθεί για κυλικείο των σφαγείων και καθορισμός όρων δημοπρασίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 147-150
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-147-4

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 150-150
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-150-1

Πράξη: Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 150-189
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-150-40

Πράξη: Καθορισμός των εξόδων παραστάσεως του Δημάρχου Βόλου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Καθορισμός των εξόδων παραστάσεως του Δημάρχου Βόλου σε 132.000δρχ για το οικονομικό έτος 1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 189-189
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-189-1

Πράξη: Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης για στολές της Υπηρεσίας Καθαριότητας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 75.000δρχ για στολές της Υπηρεσίας Καθαριότητας
Τόμος: 45, σελ. σ. 189-190
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-189-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια εκαστικών υποδημάτων και χειροκτίων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.000δρχ για την προμήθεια εκαστικών υποδημάτων και χειροκτίων για το προσωπικό των Δημοτικών Σφαγείων
Τόμος: 45, σελ. σ. 190-190
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-190-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για το Σύλλογο των Δημοτικών Υπαλλήλων για τα έξοδα του αντιπροσώπου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000δρχ για το Σύλλογο των Δημοτικών Υπαλλήλων για τα έξοδα του αντιπροσώπου στις συνεδριάσεις της Ομοσπονδίας Δημοτικών Υπαλλήλων
Τόμος: 45, σελ. σ. 190-190
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-190-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τις μεταβάσεις του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 7.000δρχ για τις μεταβάσεις του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 45, σελ. σ. 190-191
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-190-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 1/4/1968
Πράξη: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου: κατασκευή κρασπεδορείθρων και ανακαίνιση της οδού Καρτάλη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου: κατασκευή κρασπεδορείθρων και ανακαίνιση της οδού Καρτάλη προϋπολογισμού 260.000δρχ
Τόμος: 45, σελ. σ. 192-192
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-191-2

Πράξη: "Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητής στην Τεχνική περιοδική έκδοση "Techniquer Sciences Municipales" "
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: "Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητής στην Τεχνική περιοδική έκδοση "Techniquer Sciences Municipales" για το έτος 1968, δαπάνης 380δρχ ανά τεύχος
Τόμος: 45, σελ. σ. 192-193
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-192-2

Πράξη: Έγκριση απόδοσΗς στο ΙΚΑ για τη συνταξιοδότηση του Δήμου Στέργιο Στεργίου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσΗς στο ΙΚΑ 3.035,50δρχ για τη συνταξιοδότηση του οδοκαθαριστή του Δήμου Στέργιο Στεργίου
Τόμος: 45, σελ. σ. 193-193
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-193-1

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ για τη συνταξιοδότηση της Ευτυχίας Αναστασοπούλου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ 2.521δρχ για τη συνταξιοδότηση της τέως νοσοκόμου του Δήμου Ευτυχίας Αναστασοπούλου
Τόμος: 45, σελ. σ. 194-194
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-194-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης στους κληρονόμους του Θωμά Δάρλα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης 12.595δρχ στους κληρονόμους του αποβιώσαντος Δημοτικού Υπαλλήλου Θωμά Δάρλα για τα έξοδα της κηδείας του
Τόμος: 45, σελ. σ. 194-195
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-194-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης του Κων/νου Μαραγκού και εργοδοτική εισφορά στο ΙΚΑ για ημερομίσθιά του
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης του Κων/νου Μαραγκού ύψους 1.867,30δρχ και εργοδοτική εισφορά στο ΙΚΑ 350δρχ για ημερομίσθιά τουστο συνεργείο Φρουταγοράς του Δήμου
Τόμος: 45, σελ. σ. 195-196
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-195-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης του Κων/νου Καλτσογιάννη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης του Κων/νου Καλτσογιάννη ύψους 13.962δρχ και εργοδοτική εισφορά στο ΙΚΑ 2.333δρχ για ημερομίσθιά του στο συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου
Τόμος: 45, σελ. σ. 196-196
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-196-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία εισητηρίωντου χορού του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.440δρχ για την αξία εισητηρίωντου χορού του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών
Τόμος: 45, σελ. σ. 197-197
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-197-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για αξία πίνακα που αγοράστηκε από την έκθεση της ζωγράφου Δώρας Μπούκη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.420δρχ για αξία πίνακα που αγοράστηκε από την έκθεση της ζωγράφου Δώρας Μπούκη
Τόμος: 45, σελ. σ. 197-198
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-197-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για γεύμα και για μικροφωνική εγκατάσταση για τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Καλαμποκά
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.013δρχ για γεύμα και 12.000δρχ για μικροφωνική εγκατάσταση για τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Καλαμποκά
Τόμος: 45, σελ. σ. 197-198
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-197-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνηγια την ανθοδέσμη που προσφέρθηκε στην Α.Ε. του Αντιβασιλέα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 250δρχ για την ανθοδέσμη που προσφέρθηκε στην Α.Ε. του Αντιβασιλέα
Τόμος: 45, σελ. σ. 198-198
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-198-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία φαρμάκων που χορηγήθηκαν στους απόρους ασθεχείε δημότες
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 10.230,70δρχ για την αξία φαρμάκων που χορηγήθηκαν στους απόρους ασθεχείε δημότες
Τόμος: 45, σελ. σ. 198-198
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-198-1

Πράξη: "Έγκριση δαπάνης για την αξία του κυπέλλου που προσφέρθηκε στο "Ολυμπιακό Κύπρου"
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 350δρχ για την αξία του κυπέλλου που προσφέρθηκε στο "Ολυμπιακό Κύπρου" κατά τον αγώνα στις 7/1/1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 198-199
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-198-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης που κατατέθηκαν στο Βρεφικό Σταθμό Βόλου αντί στεφάνου στη μνήμη του Θωμά Δάρλα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500δρχ που κατατέθηκαν στο Βρεφικό Σταθμό Βόλου αντί στεφάνου στη μνήμη του Δημοτικού υπαλλήλου Θωμά Δάρλα που κηδεύτηκε στην Αθήνα
Τόμος: 45, σελ. σ. 199-199
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-199-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία εισιτηρίων συναυλίας που δόθηκε από τη μεικτή χορωδία με τη σύμπραξη της Μουσικής μπάντας της Α΄Στρατιάς
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.500δρχ για την αξία εισιτηρίων συναυλίας που δόθηκε από τη μεικτή χορωδία με τη σύμπραξη της Μουσικής μπάντας της Α΄Στρατιάς
Τόμος: 45, σελ. σ. 199-199
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-199-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης 750δρχ για τα έξοδα υποδοχής του Υπουργού Εργασίας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 750δρχ για τα έξοδα υποδοχής του Υπουργού Εργασίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 200-200
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-200-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία του κυπέλλου που αθλοθετήθηκε για τους αγώνες δρόμου των 4.000μ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 350δρχ για την αξία του κυπέλλου που αθλοθετήθηκε για τους αγώνες δρόμου των 4.000μ. Και δαπάνης 400δρχ για μικροφωνική εγκατάσταση
Τόμος: 45, σελ. σ. 200-200
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-200-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία σταφάνου που κατατέθηκε στη σορό του Μιλτιάδη Μουστασκαλή
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500δρχ για την αξία σταφάνου που κατατέθηκε στη σορό του Μιλτιάδη Μουστασκαλή
Τόμος: 45, σελ. σ. 200-201
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-200-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά 10 λαχνών των Θρακικών Καλλιτεχνικών Εορτών Ξάνθης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 200δρχ για την αγορά 10 λαχνών των Θρακικών Καλλιτεχνικών Εορτών Ξάνθης
Τόμος: 45, σελ. σ. 201-201
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-201-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια έξοδα μικροφωνικής εγκατάστασης στην παραλία
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000δρχ για έξοδα μικροφωνικής εγκατάστασης στην παραλία για τη γιορτή των Θεοφανίων
Τόμος: 45, σελ. σ. 201-201
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-201-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα έξοδα υποδοχής και δεξίωσης του Τάγματος Ελληνικού Στρατού που ήρθε από την Κύπρο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 9.931δρχ για τα έξοδα υποδοχής και δεξίωσης του Τάγματος Ελληνικού Στρατού που ήρθε από την Κύπρο
Τόμος: 45, σελ. σ. 201-202
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-201-2

Πράξη: Έγκριση 4 μετακινήσεων στην Αθήνα του οδηγού του κ. Δημάρχου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Έγκριση 4 μετακινήσεων στην Αθήνα του οδηγού αυτοκινήτου του κ. Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 202-202
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-202-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του κηπουρού του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του κηπουρού του Δήμου του Δήμου για προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων και δενδρυλλίων
Τόμος: 45, σελ. σ. 202-203
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-202-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής στο δημότη Παναγιώτη Τσιβινίκο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στο δημότη Παναγιώτη Τσιβινίκο του ποσού των 500δρχ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους καθαριότητας
Τόμος: 45, σελ. σ. 203-203
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-203-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής στο δημότη Δημήτριο Βασιλείου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στο δημότη Δημήτριο Βασιλείου του ποσού των 500δρχ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους καθαριότητας
Τόμος: 45, σελ. σ. 203-204
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-203-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής στο δημότη Ανδρέα Κυριαζή
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στο δημότη Ανδρέα Κυριαζή ποσό 101δρχ που κατέβαλε για την αγορά αποριμμάτων που δεν παρέλαβε διότι το Υγειονομικό Κέντρο Μαγνησίας απαγόρευσε τη χρήση αποριμμάτων για τη λίπανση των αγρών
Τόμος: 45, σελ. σ. 204-204
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-204-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 6/5/1968
Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια την αξία εισιτηρίων της χοροεσπερίδας του Λυκείου Ελληνίδων
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 600δρχ για την αξία εισιτηρίων της χοροεσπερίδας του Λυκείου Ελληνίδων
Τόμος: 45, σελ. σ. 205-205
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-205-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα δεξιώσεως
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.236δρχ για έξοδα δεξιώσεως των Α. Τζεβελέκου, Γ. Κουράκου και Δ. Φάμπα που κλήθηκαν για τη διοργάνωση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων από 1-25/8/1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 205-205
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-205-1

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Εφορείας του Γυμνασίου Θηλέων Βόλου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Εφορείας του Γυμνασίου Θηλέων Βόλου με το ποσό των 3.000δεχ για τη συμμετοχή 6 απόρων μαθητριών του στη μορφωτική εκδρομή του Γυμνασίου ανά την Ελλάδα
Τόμος: 45, σελ. σ. 205-206
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-205-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα έξοδα δεξίωσης και λοιπά έξοδα μαθητών της Σχολής Εθνικής Αμύνης
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 7.420δρχ για τα έξοδα δεξίωσης και λοιπά έξοδα μαθητών της Σχολής Εθνικής Αμύνης
Τόμος: 45, σελ. σ. 206-206
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-206-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα δεξίωσης του κ. Μπαλοπούλου και της ακολουθίας του
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 365,70δρχ για έξοδα δεξίωσης του Γενικού Διευθυντού του ΕΟΤ κ. Μπαλοπούλου και της ακολουθίας του
Τόμος: 45, σελ. σ. 207-207
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-207-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα δεξίωσης των αξιωματικών της μοίρας του Βασιλικού Ναυτικού
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 13.323δρχ για έξοδα δεξίωσης των αξιωματικών της μοίρας του Βασιλικού Ναυτικού που κατέπλευσε στο λιμάνι και την αξία αναμνηστικού λευκώματος
Τόμος: 45, σελ. σ. 207-207
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-207-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα έξοδα προετοιμασίας του εορτασμού της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 5.512,50δρχ για τα έξοδα προετοιμασίας του εορτασμού της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου
Τόμος: 45, σελ. σ. 207-208
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-207-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία στεφάνου που κατατέθηκε στο Ηρώο των Πεσόντων κατά την εορτή της ιδρύσεως του ΝΑΤΟ
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 250δρχ για την αξία στεφάνου που κατατέθηκε στο Ηρώο των Πεσόντων κατά την εορτή της ιδρύσεως του ΝΑΤΟ
Τόμος: 45, σελ. σ. 208-208
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-208-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα έξοδα φαντασμογορικού διακόσμου της πλατείας Ελευθερίας
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.409,50δρχ για τα έξοδα φαντασμογορικού διακόσμου της πλατείας Ελευθερίας κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και το Νέο Έτος
Τόμος: 45, σελ. σ. 208-208
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-208-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης .για έξοδα της χριστουγεννιάτικης γιορτής
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 8.011δρχ.για έξοδα της χριστουγεννιάτικης γιορτής που πραγματοποιήθηκε για τα παιδιά των εργατοϋπαλλήλων του Δήμου
Τόμος: 45, σελ. σ. 208-209
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-208-2

Πράξη: "Έγκριση δαπάνης για την αξία συνδρομών του Δήμου για το περιοδικό "Πανδέκται Νόμων και Διαταγμάτων" "
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 400δρχ για την αξία συνδρομών του Δήμου για το περιοδικό "Πανδέκται Νόμων και Διαταγμάτων" των ετών 1966 και 1967
Τόμος: 45, σελ. σ. 209-209
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-209-1

Πράξη: "Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 1968 στην εφημερίδα "Η Φωνή της Β. Ηπείρου"
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: "Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 1968 στην εφημερίδα "Η Φωνή της Β. Ηπείρου"
Τόμος: 45, σελ. σ. 209-210
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-209-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία σταφάνου που κατατέθηκε στη σορό του Κων/νου Βακαλάκη
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500δρχ για την αξία σταφάνου που κατατέθηκε στη σορό του δημοτικού συμβούλου Κων/νου Βακαλάκη
Τόμος: 45, σελ. σ. 210-210
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-210-1

Πράξη: Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους στις 8-11/4/1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 210-211
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-210-2

Πράξη: Έγκριση της μετάβασης του οδηγού του αυτοκινήτου του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Έγκριση της μετάβασης του οδηγού του αυτοκινήτου του Δημάρχου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας από 8-11/4/1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 211-211
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-211-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Νικ. Μπολώτα στην Αθήνα
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του υπαλλήλου του Δήμου Νικ. Μπολώτα στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 211-211
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-211-1

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης του τέλους για τις διαφημίσεις
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης του τέλους για τις διαφημίσεις το οικονομικό έτος 1968 και έγκριση της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 211-216
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-211-6

Πράξη: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΥΒ που αφορά τη σύναψη δανείου από το Ελληνικό Δημόσιο
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΥΒ που αφορά τη σύναψη δανείου 1.550.000δρχ από το Ελληνικό Δημόσιο για την εκτέλεση γεωτρήσεων από τον Πολωνικό οίκο Gekop
Τόμος: 45, σελ. σ. 216-216
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-216-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης για την επισκευή ασφαλτικών οδοστωμάτων διαφόρων δημοτικών οδών
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την επισκευή ασφαλτικών οδοστωμάτων διαφόρων δημοτικών οδών προϋπολογισμού 300.000δρχ
Τόμος: 45, σελ. σ. 216-217
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-216-2

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου: Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης λυμάτων των Δημοτικών Σφαγείων
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου: Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης λυμάτων των Δημοτικών Σφαγείων με υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού κατά 14.000δρχ
Τόμος: 45, σελ. σ. 217-217
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-217-1

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου: Διασκευή κτιρίου σταυλισμού Δημοτικών Σφαγείων
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου: Διασκευή κτιρίου σταυλισμού Δημοτικών Σφαγείων με υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού κατά 6.600δρχ
Τόμος: 45, σελ. σ. 217-218
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-217-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης του Ευθυμίου Ταμπάκη
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης του Ευθυμίου Ταμπάκη 2.200δρχ λόγω ρυμοτομήσεως μέρους της ιδιοκτησίας του
Τόμος: 45, σελ. σ. 218-218
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-218-1

Πράξη: Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης ρυθμιστικού σχεδίου της πόλης
Εισηγητής: Σάρος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης ρυθμιστικού σχεδίου της πόλης
Τόμος: 45, σελ. σ. 219-219
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-219-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για την αναστολή τέλεσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Σάρος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 166a
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για την αναστολή τέλεσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης κατά το έτος 1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 219-219
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-219-1

Πράξη: Έγκριση της εκμίσθωσης του εστιατορίου Ακτής Αλυκών
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκμίσθωσης του εστιατορίου Ακτής Αλυκών και καθορισμός των όρων της σχετικής διακήρυξης της δημοπρασίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 219-222
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-219-4

Πράξη: Απόφαση σύγκλισης για τις 7 του τρέχοντος μηνός ευρείας σύσκεψης στο Δημαρχείο Βόλου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Απόφαση σύγκλισης για τις 7 του τρέχοντος μηνός ευρείας σύσκεψης στο Δημαρχείο Βόλου με πολλούς παράγοντες/φορείς για τη ρύπανση του Παγασητικού από τα λύματα του εργοστασίου αχυροκυτταρίνης Λάρισας
Τόμος: 45, σελ. σ. 222-222
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-222-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 22/5/1968
Πράξη: Έγκριση επανασύστασης συνεργείου καταβρέγματος των οδών και πλαταιών της πόλης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Έγκριση επανασύστασης συνεργείου καταβρέγματος των οδών και πλαταιών της πόλης έως 31/12/11968
Τόμος: 45, σελ. σ. 223-223
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-223-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία φαρμάκων που χορηγήθηκαν σε απόρους ασθενείς δημότες
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 12.739,70δρχ για την αξία φαρμάκων που χορηγήθηκαν σε απόρους ασθενείς δημότες από 1/1-30/4/1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 224-224
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-224-1

Πράξη: Αναβολή της έγκρισης δαπάνης για τη δεξίωση των μελών του αφιχθέντος στην πόλη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 170a
Περιεχόμενα: Αναβολή της έγκρισης δαπάνης για τη δεξίωση των μελών του αφιχθέντος στην πόλη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και για την ανθοδέσμη που προσφέρθηκε, γιατί αποτελεί θέμα του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Τόμος: 45, σελ. σ. 224-224
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-224-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία εισιτηρίων για το ρεσιτάλ κιθάρας του Παντελή Κίλια
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 250δρχ για την αξία εισιτηρίων για το ρεσιτάλ κιθάρας του Παντελή Κίλια
Τόμος: 45, σελ. σ. 224-224
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-224-1

Πράξη: "Έγκριση πληρωμής για την αξία συνδρομών του Δήμου στην οικονομική εφημερίδα "ΕΞΠΡΕΣ" "
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: "Έγκριση πληρωμής 1.200δρχ για την αξία συνδρομών του Δήμου στην οικονομική εφημερίδα "ΕΞΠΡΕΣ" για τα οικονομικά έτη 1966 και 1967
Τόμος: 45, σελ. σ. 224-225
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-224-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία δίσκου μνημοσύνου κατά τη γιορτή των Μυροφόρων στο Ιερό Ναό των Ταξιαρχών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 300δρχ για την αξία δίσκου μνημοσύνου κατά τη γιορτή των Μυροφόρων στο Ιερό Ναό των Ταξιαρχών του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 45, σελ. σ. 225-225
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-225-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία στεφάνου που κατατέθηκε στο Ηρώο Πεσόντων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.250δρχ για την αξία στεφάνου που κατατέθηκε στο Ηρώο Πεσόντων στη γιορτή της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής
Τόμος: 45, σελ. σ. 225-226
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-225-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα έξοδα δεξίωσης των συνέδρων του Ιατρικού Συνεδρίου που έγινε στο Βόλο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 175
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.902δρχ για τα έξοδα δεξίωσης των συνέδρων του Ιατρικού Συνεδρίου που έγινε στο Βόλο
Τόμος: 45, σελ. σ. 226-226
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-226-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της επετείου της 21ης Απριλίου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 176
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 20.660,50δρχ για τον εορτασμό της επετείου της 21ης Απριλίου
Τόμος: 45, σελ. σ. 226-226
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-226-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την προετοιμασία του επιταφίου του Ιερού Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 177
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.516,60δρχ για την προετοιμασία του επιταφίου του Ιερού Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 45, σελ. σ. 227-227
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-227-1

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Εφορείας του Νυχτερινού Γυμνασίου Βόλου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 178
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Εφορείας του Νυχτερινού Γυμνασίου Βόλου με το ποσό των 3.000δρχ για τη συμμετοχή απόρων μαθητών στην ετήσια εκδρομή ανά την Ελλάδα
Τόμος: 45, σελ. σ. 228-228
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-228-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την καταβολή στην Αγγελική Βακαλάκη εξόδων κηδείας του αδελφού της
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.849δρχ για την καταβολή στην Αγγελική Βακαλάκη εξόδων κηδείας του αδελφού της , δημοτικού συνταξιούχου Κων/νου Βακαλάκη
Τόμος: 45, σελ. σ. 228-228
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-228-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής ποσού στον Γεώργιο Κωνσταντίνο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής ποσού 55δρχ στον Γεώργιο Κωνσταντίνο για ποσό που κατέβαλε για τέλος καθαριότητας αχρεωστήτως
Τόμος: 45, σελ. σ. 228-229
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-228-2

Πράξη: Έγκριση μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 45, σελ. σ. 229-229
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-229-1

Πράξη: Έγκριση της μετάβασης του οδηγού του αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Έγκριση της μετάβασης του οδηγού του αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα
Τόμος: 45, σελ. σ. 229-230
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-229-2

Πράξη: Έγκριση της εκποίησης άχρηστου υλικού του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκποίησης άχρηστου υλικού του Δήμου και έγκριση της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 230-234
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-230-5

Πράξη: Αναβολή του θέματος της ανανέωσης μισθώσεων δημοτικών καταστημάτων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 183a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος της ανανέωσης μισθώσεων δημοτικών καταστημάτων
Τόμος: 45, σελ. σ. 234-234
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-234-1

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος, ύψους 8.000.000δρχ για την ανέγερση Δημαρχιακού Μεγάρου (διαφώνησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Καραπατής Ηλίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 234-242
Σημεία Πρόσβασης:
: Καραπατής, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-234-9

Πράξη: Έγκριση ειδικού τέλους για τη στάθμευση αυτοκινήτων και οχημάτων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 185
Περιεχόμενα: Έγκριση ειδικού τέλους για τη στάθμευση αυτοκινήτων και οχημάτων, έπειτα από την τοποθέτηση μετρητών χρόνου στάθμευσης (παρκομέτρων)
Τόμος: 45, σελ. σ. 242-247
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-242-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 5/6/1968
Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία εισιτηρίων για τη ρυθμική επίδειξη του Λυκείου Ελληνίδων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 186
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.250δρχ για την αξία εισιτηρίων για τη ρυθμική επίδειξη του Λυκείου Ελληνίδων
Τόμος: 45, σελ. σ. 247-248
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-247-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα μικροφωνικής εγκατάστασης στην παραλία για τη παραμονή του Αγ. Κωνσταντίνου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 187
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000δρχ για έξοδα μικροφωνικής εγκατάστασης στην παραλία για τη παραμονή του Αγ. Κωνσταντίνου
Τόμος: 45, σελ. σ. 248-248
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-248-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 300δρχ για τη μικροφωνική εγκατάσταση στη Λέσχη Βόλου κατά τη διάλεξη του καθηγητή ΓΙΑΝ και της κ.Νανάκου
Τόμος: 45, σελ. σ. 248-248
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-248-1

Πράξη: "Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην εφημερίδα "Εθνικός Αγών της Ελλάδος"
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: "Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην εφημερίδα "Εθνικός Αγών της Ελλάδος"
Τόμος: 45, σελ. σ. 249-249
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-249-1

Πράξη: Αναβολή της πώλησης οικοπέδου του Στέφανο Λεβαντή
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 189a
Περιεχόμενα: Αναβολή της πώλησης οικοπέδου του Στέφανο Λεβαντή για τη διάνοιξη τμήματος δημοτικής οδού
Τόμος: 45, σελ. σ. 249-249
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-249-1

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου συντηρήσεως διαφόρων οδών της πόλεως με αμμοχάλικο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου συντηρήσεως διαφόρων οδών της πόλεως με αμμοχάλικο με προτεινόμενη αύξηση πίστωσης 100.000δρχ
Τόμος: 45, σελ. σ. 249-250
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-249-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης του Αντωνίου Δημητριάδη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης του Αντωνίου Δημητριάδη με το ποσό των 53.400δρχ για την άρση ρυμοτόποίησης οικοπέδου ιδιοκτησίας του για την διάνοιξη της οδού Εσφιγμενίτου
Τόμος: 45, σελ. σ. 250-251
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-250-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης της Ευαγγελίας Τσουχνικιά και Μιχαήλ Τόλη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 192
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης της Ευαγγελίας Τσουχνικιά και Μιχαήλ Τόλη με το ποσό των 15.600δρχ για την άρση ρυμοτοποίησης οικοπέδου ιδιοκτησίας των για την διάνοιξη της οδού Εσφιγμενίτου
Τόμος: 45, σελ. σ. 251-252
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-251-2

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσηςτου Δημοτικού κυλικείου της πλατείας Ελευθερίας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 193
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσηςτου Δημοτικού κυλικείου της πλατείας Ελευθερίας και οι όροι της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 252-256
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-252-5

Πράξη: Έγκριση λήψης μέτρων της φετεινής εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 194
Περιεχόμενα: Έγκριση λήψης μέτρων για την καλύτερη και αποδοτικότερη διοργάνωση και ευπρεπέστερη λειτουργία της φετεινής εμποροπανήγυρης και συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια των δημοπρασιών των παραπηγμάτων
Τόμος: 45, σελ. σ. 256-257
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-256-2

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 195
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 257-259
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-257-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 19/6/1968
Πράξη: Ανάγνωση από τον Προέδρο εγκυκλίου του Νομάρχη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 195a
Περιεχόμενα: Ανάγνωση από τον Προέδρο εγκυκλίου του Νομάρχη για την ανάγκη λήψης αναγκαίων μέτρων για την τουριστική εμφάνιση και αξιοποίηση της υπαίθρου
Τόμος: 45, σελ. σ. 260-261
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-260-2

Πράξη: Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Ναυτικού Όμιλου Βόλου
Εισηγητής: Σάρος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 196
Περιεχόμενα: Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Ναυτικού Όμιλου Βόλου με το ποσό των 7.000δρχ για τη διοργάνωση διασυλλογικών αγώνων
Τόμος: 45, σελ. σ. 261-262
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-261-2

Πράξη: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στις δαπάνες του εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδας
Εισηγητής: Σάρος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 197
Περιεχόμενα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στις δαπάνες του εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδας
Τόμος: 45, σελ. σ. 262-263
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-262-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης απόφασης που αφορά το οπισθότυπο του μεταλλίου της πόλης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 198
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης απόφασης που αφορά το οπισθότυπο του μεταλλίου της πόλης, όπου αποφασίζεται να μην απεικονίζεται ο Ιάσων αλλά το δάφνινο στεφάνι του ψηφίσματος των Μαγνήτων που βρέθηκε στο αρχαίο θέατρο Δημητριάδας
Τόμος: 45, σελ. σ. 263-264
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-263-2

Πράξη: Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Συλλόγου των Δημοτικών Υπαλλήλων
Εισηγητής: Σάρος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 199
Περιεχόμενα: Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Συλλόγου των Δημοτικών Υπαλλήλων με το ποσό των 9.000δρχ.
Τόμος: 45, σελ. σ. 264-265
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-264-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 200
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000δρχ για την αξία εισιτηρίων καλλιτεχνικής εκδήλωσης του Δήμου Ν. Ιωνίας στον κινηματογράφο Λυρικόν
Τόμος: 45, σελ. σ. 265-266
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-265-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 201
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 290δρχ για την αξία κυπέλλου που αθλοθετήθηκε για τους διανομαρχιακούς αγώνες στίβου στις 30/5/1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 266-266
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-266-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 202
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 440δρχ για το γεύμα που δόθηκε προς τιμή του καθηγητή ΓΙΑΝ και της κας Νανάκου
Τόμος: 45, σελ. σ. 266-266
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-266-1

Πράξη: Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της Βολιώτικης Χορωδίας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 203
Περιεχόμενα: Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της Βολιώτικης Χορωδίας με το ποσό των 8.000δρχ.
Τόμος: 45, σελ. σ. 266-267
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-266-2

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης στην Ειρήνη χήρα Π. Βελέντζα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 204
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης στην Ειρήνη χήρα Π. Βελέντζα με το ποσό των 1.183δρχ για τα έξοδα κηδείας του συζήγου της, δημοτικού συνταξιούχου Πανταζή Βελέντζα
Τόμος: 45, σελ. σ. 267-268
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-267-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 205
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για την εκτέλεση υπηρεσίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 268-268
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-268-1

Πράξη: Έγκριση μεταβάσεωντου οδηγού του αυτοκινήτου του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 206
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταβάσεωντου οδηγού του αυτοκινήτου του Δημάρχου στην Αθήνα
Τόμος: 45, σελ. σ. 268-269
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-268-2

Πράξη: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ.της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 207
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ.της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου που αφορά τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 269-269
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-269-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ.του ΔΟΥΒ που την αναθεώρηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΟΥΒ
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 208
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ.του ΔΟΥΒ που την αναθεώρηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΟΥΒ
Τόμος: 45, σελ. σ. 269-270
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-269-2

Πράξη: Γνωμοδότηση να παραμείνει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 209
Περιεχόμενα: Γνωμοδότηση να παραμείνει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου ως ισχύει ως σήμερα με μερικές προσθήκες
Τόμος: 45, σελ. σ. 270-273
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-270-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 20/6/1968
Πράξη: Έγκριση σχεδίου τηλεγραφήματος προς την Κυβέρνηση
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 210
Περιεχόμενα: Έγκριση σχεδίου τηλεγραφήματος προς την Κυβέρνηση για τη διαμαρτυρία αναφορικά με τα λύματα του εργοστασίου αχυροκυτταρίνης της Λάρισας
Τόμος: 45, σελ. σ. 274-275
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-274-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 10/7/1968
Πράξη: Έγκριση παραχώρησης χρήσης τμήματος της πλατείας Ρήγα Φεραίου στον κ. Σταυρολέμη
Εισηγητής: Σάρος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 211
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης χρήσης τμήματος της πλατείας Ρήγα Φεραίου στον κ. Σταυρολέμη για τη διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων από 14/8-1/9/1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 276-278
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-276-3

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πίστωσηςστο Σκοπευτικό Σύλλογο Βόλου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 212
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.200δρχ στο Σκοπευτικό Σύλλογο Βόλου
Τόμος: 45, σελ. σ. 278-278
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-278-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 213
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 3.718δρχ για το γεύμα που παρατέθηκε προς τιμήν του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού κ. Ασλανίδη
Τόμος: 45, σελ. σ. 278-279
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-278-2

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης της Ερανικής Επιτροπής συντήρησης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 214
Περιεχόμενα: Έγκριση ενίσχυσης της Ερανικής Επιτροπής συντήρησης και καλλωπισμού του Ιερού κήπου Ηρώων του Μεσολογγίου με το ποσό των 2.500δρχ
Τόμος: 45, σελ. σ. 279-279
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-279-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης υπέρ του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 215
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης 5.000δρχ υπέρ του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών
Τόμος: 45, σελ. σ. 279-279
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-279-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης υπέρ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 216
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης 5.000δρχ υπέρ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
Τόμος: 45, σελ. σ. 279-280
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-279-2

Πράξη: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βόλου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 217
Περιεχόμενα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βόλου με το ποσό των 3.000δρχ στη δαπάνη εκτύπωσης δελτίου πληροφοριών που εκδίδει η Νομαρχία
Τόμος: 45, σελ. σ. 280-280
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-280-1

Πράξη: "Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Συλλόγου Νέας Αγχιάλου "Ο ΠΥΡΑΣΟΣ" "
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 218
Περιεχόμενα: "Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Συλλόγου Νέας Αγχιάλου "Ο ΠΥΡΑΣΟΣ" με το ποσό των 1.500δρχ
Τόμος: 45, σελ. σ. 280-281
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-280-2

Πράξη: Έγκριση σύστασης επιτροπής Ονοματοθεσίας ανωνύμων οδών της πόλεως
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 219
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης επιτροπής Ονοματοθεσίας ανωνύμων οδών της πόλεως από δημοτικούς συμβούλους
Τόμος: 45, σελ. σ. 281-282
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-281-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης του Αντωνίου Τζεβελέκη
Εισηγητής: Σάρος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 220
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης του Αντωνίου Τζεβελέκη δημοσιογράφου και προέδρου του κέντρου Διεθνών Μορφωτικών σχέσεων, ύψους 2.000δρχ για τη διοργάνωση των ματαιωθέντων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στο Βόλο
Τόμος: 45, σελ. σ. 282-283
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-282-2

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης του Συλλόγου Εργατοτεχνιτών και εκτάκτων υπαλλήλων του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 221
Περιεχόμενα: Έγκριση ενίσχυσης του Συλλόγου Εργατοτεχνιτών και εκτάκτων υπαλλήλων του Δήμου με το ποσό των 2.000δρχ
Τόμος: 45, σελ. σ. 283-283
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-283-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Μηχανικού του Δήμου Κρίτωνα Παπαδόπουλου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 222
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Μηχανικού του Δήμου Κρίτωνα Παπαδόπουλου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς σκοπούς
Τόμος: 45, σελ. σ. 283-284
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-283-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημοτικού Υπαλλήλου Ν. Μπολώτα στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 223
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημοτικού Υπαλλήλου Ν. Μπολώτα στην Αθήνα γιαα υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 45, σελ. σ. 284-284
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-284-1

Πράξη: Έγκριση διαγραφής ποσών από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 224
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής ποσών από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του οικονομικού έτους 1963
Τόμος: 45, σελ. σ. 284-285
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-284-2

Πράξη: Έγκριση διαγραφήςαπό τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 225
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής 40δρχ και 12δρχ από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του οικονομικού έτους 1965
Τόμος: 45, σελ. σ. 285-285
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-285-1

Πράξη: Έγκριση διαγραφής από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού από τους βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 226
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής 1.138δρχ και 1.208δρχ από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του οικονομικού έτους 1966
Τόμος: 45, σελ. σ. 285-286
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-285-2

Πράξη: Έγκριση διαγραφής από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού από τους βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 227
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής 27.869δρχ και 9.652δρχ από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του οικονομικού έτους 1967
Τόμος: 45, σελ. σ. 286-287
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-286-2

Πράξη: Έγκριση διαγραφής ποσών από τα τέλη καθαριότητας για τα τροχοφόρα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 228
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής ποσών από τα τέλη καθαριότητας για τα τροχοφόρα των οικονομικών ετών 1963-1964-1965-1966 και 1967 συνολικώς 2.550δρχ
Τόμος: 45, σελ. σ. 287-287
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-287-1

Πράξη: Έγκριση διαγραφής ποσών από το τέλος χρήσης Δημοτικών υπονόμων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 229
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής ποσών από το τέλος χρήσης Δημοτικών υπονόμων των οικονομικών ετών 1965-1966 και 1967 συνολικώς 1.650δρχ
Τόμος: 45, σελ. σ. 287-288
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-287-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής στην Έλλη Ρηματίση γιατί δεν επιθυμεί επανασύνδεση της οικοδομής της με το Δημοτικό Δίκτυο υπονόμων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 230
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής του ποσού των 200δρχ στην Έλλη Ρηματίση γιατί δεν επιθυμεί επανασύνδεση της οικοδομής της με το Δημοτικό Δίκτυο υπονόμων
Τόμος: 45, σελ. σ. 288-288
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-288-1

Πράξη: Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για χρονικό διάστημα τριμήνου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 231
Περιεχόμενα: Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για χρονικό διάστημα τριμήνου για ορισμένους υπαλλήλους του Δήμου των εξωτερικών υπηρεσιών
Τόμος: 45, σελ. σ. 289-290
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-289-2

Πράξη: Έγκριση της πρότασης του Νικ. Μπολώτα για την ενοικίαση των παραπηγμάτων των χώρων της εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Σάρος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 232
Περιεχόμενα: Έγκριση της πρότασης του Δημοτικού Υπαλλήλου Νικ. Μπολώτα για τον καθορισμό του κατωτάτου ορίου προσφοράς για την ενοικίαση των παραπηγμάτων των χώρων της εμποροπανήγυρης
Τόμος: 45, σελ. σ. 290-291
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-290-2

Πράξη: "Έγκριση ανάθεσης στον εκδοτικό οίκο "Όμηρος" της εκτύπωσης του βιβλίου του Σταύρου Βασαρδάνη "
Εισηγητής: Σάρος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 233
Περιεχόμενα: "Έγκριση ανάθεσης στον εκδοτικό οίκο "Όμηρος" της εκτύπωσης του βιβλίου του Σταύρου Βασαρδάνη "Στη χώρα των Αργοναυτών και των Κενραύρων" αντί του ποσύ των 55.000δρχ
Τόμος: 45, σελ. σ. 291-292
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-291-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης για την κατασκευή των παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 234
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την κατασκευή των παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης προϋπολογισμού 180.000δρχ
Τόμος: 45, σελ. σ. 292-292
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-292-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης για την ανακαίνιση οδοστρωμάτων πέριξ Διοικητηρίου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 235
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την ανακαίνιση οδοστρωμάτων πέριξ Διοικητηρίου
Τόμος: 45, σελ. σ. 292-293
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-292-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης για την κατασκευή περίφραξης Δημοτικής Φρουταγοράς
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 236
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την κατασκευή περίφραξης Δημοτικής Φρουταγοράς προϋπολογισμού 100.00δρχ.
Τόμος: 45, σελ. σ. 293-293
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-293-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης για την ανακαίνιση του οδοστρώματοςστην οδό Κουμουνδούρου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 237
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την ανακαίνιση του οδοστρώματοςστην οδό Κουμουνδούρου προϋπολογισμού 70.000δρχ
Τόμος: 45, σελ. σ. 293-294
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-293-2

Πράξη: Έγκριση πληρωμής της συμμετοχής του Δήμου στη δαπάνη επέκτασης του Δημοτικού φωτισμού
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 238
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής της συμμετοχής του Δήμου στη δαπάνη επέκτασης του Δημοτικού φωτισμού στην οδό Δ. Πολιορκητού
Τόμος: 45, σελ. σ. 294-294
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-294-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής της συμμετοχής του Δήμου στη δαπάνη επέκτασης του Δημοτικού φωτισμού
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 239
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής της συμμετοχής του Δήμου στη δαπάνη επέκτασης του Δημοτικού φωτισμού στο οικοδομικό τετράγωνο Αχιλλοπούλου - Λ. Βύρωνος - Καποδιστρίου - Κουντουριώτου
Τόμος: 45, σελ. σ. 294-295
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-294-2

Πράξη: Έγκριση πληρωμής της συμμετοχής του Δήμου στη δαπάνη επέκτασης του Δημοτικού φωτισμού
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 240
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής της συμμετοχής του Δήμου στη δαπάνη επέκτασης του Δημοτικού φωτισμού στην οδό Ολύμου
Τόμος: 45, σελ. σ. 295-295
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-295-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής της συμμετοχής του Δήμου στη δαπάνη επέκτασης του Δημοτικού φωτισμού
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 241
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής της συμμετοχής του Δήμου στη δαπάνη επέκτασης του Δημοτικού φωτισμού στην οδό Τρικέρων
Τόμος: 45, σελ. σ. 296-296
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-296-1

Πράξη: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βόλου στις εορταστικές εκδηλώσεις των Χ΄Πηλείων σκοπευτικών αγώνων των προσκόπων ανιχνευτών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 242
Περιεχόμενα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βόλου στις εορταστικές εκδηλώσεις των Χ΄Πηλείων σκοπευτικών αγώνων των προσκόπων ανιχνευτών με το ποσό των 15.000δρχ
Τόμος: 45, σελ. σ. 296-297
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-296-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 10/7/1968
Πράξη: Επιλογή του Θύμιου Παπαγιάννη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 243
Περιεχόμενα: Επιλογή του Θύμιου Παπαγιάννη ως μελετητή του ρυθμιστικού σχεδίου ανάπτυξης της πόλης του Βόλου, θεωρώντας την προσφορά του συμφέρουσα και άρτια
Τόμος: 45, σελ. σ. 297-305
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-297-9

Πράξη: Έγκριση απουσίας του Προέδρου Γιώργου Χρυσοβελώνη
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 244
Περιεχόμενα: Έγκριση απουσίας του Προέδρου Γιώργου Χρυσοβελώνη από τις εργασίες του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου
Τόμος: 45, σελ. σ. 306-306
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-306-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για το κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους διασυλλογικούς αγώνες του ΝΟΒ
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 245
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 370δρχ για το κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους διασυλλογικούς αγώνες του ΝΟΒ
Τόμος: 45, σελ. σ. 306-307
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-306-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για το κύπελλο που αθλοθετήθηκε για την Γ΄φάση των διανομαρχιακών αγώνων 1968
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 246
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 380δρχ για το κύπελλο που αθλοθετήθηκε για την Γ΄φάση των διανομαρχιακών αγώνων 1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 307-307
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-307-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια το κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τον νικητή των αγώνων της Παιδόπολης Αγριάς
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 247
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 350δρχ για το κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τον νικητή των αγώνων της Παιδόπολης Αγριάς
Τόμος: 45, σελ. σ. 307-307
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-307-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια και ραφή υφάσματος του γυναικείου προσωπικού της πλαζ Αλυκών
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 248
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.500δρχ για την προμήθεια και ραφή υφάσματος για τρεις ομοιόμορφες στολές του γυναικείου προσωπικού της πλαζ Αλυκών
Τόμος: 45, σελ. σ. 307-308
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-307-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης στην Επιτροπή Ανέγερσης του κωδωνοστασίου του Αγ. Κωνσταντίνου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 249
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 7.000δρχ στην Επιτροπή Ανέγερσης του κωδωνοστασίου του Αγ. Κωνσταντίνου
Τόμος: 45, σελ. σ. 308-308
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-308-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία εισιτηρίων χοροεσπερίδας του Ναυτικού Ομίλου Βόλου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 250
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.500δρχ για την αξία εισιτηρίων χοροεσπερίδας του Ναυτικού Ομίλου Βόλου
Τόμος: 45, σελ. σ. 309-309
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-309-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 251
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 695δρχ για το γεύμα που παρατέθηκε στον Πέτρο Πόγγη, δημοσιολόγο, που πραγματοποίησε ομιλία στο Βόλο για το Σύνταγμα
Τόμος: 45, σελ. σ. 309-309
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-309-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 252
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 6.458δρχ για τα εισιτήρια που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς δημότες για τη μετάβασή τους και εισαγωγή τους σε νοσηλευτικά ιδρύματα
Τόμος: 45, σελ. σ. 309-310
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-309-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 253
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για την εκτέλεση υπηρεσίας από 17-19/7/1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 310-310
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-310-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του οδηγού αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 254
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του οδηγού αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 45, σελ. σ. 310-311
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-310-2

Πράξη: Έγκριση αναπροσαρμογής του μισθού των δυο ιεροψαλτών
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 255
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής του μισθού των δυο ιεροψαλτών και του νεωκόρου του Ιερού Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 45, σελ. σ. 311-311
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-311-1

Πράξη: Έγκριση αναπροαρμογής των ημερομισθίων των οδηγών των αυτοκινήτων του Δήμου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 256
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροαρμογής των ημερομισθίων των οδηγών των αυτοκινήτων του Δήμου από 1/3/1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 311-312
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-311-2

Πράξη: Έγκριση αύξησης του ημερομισθίου των εργαζομένων στην πλαζ των Αλυκών
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 257
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης του ημερομισθίου των εργαζομένων στην πλαζ των Αλυκών από 1/6/1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 312-313
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-312-2

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ κρατήσεων για την Ανθή Παρίση λόγω συνταξιοδοτήσεως
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 258
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ κρατήσεων ύψους 2.487,50δρχ για την τέως νοσοκόμα Ανθή Παρίση λόγω συνταξιοδοτήσεως
Τόμος: 45, σελ. σ. 313-314
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-313-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης του Δημ. Πασχούδη
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 259
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης του Δημ. Πασχούδη 53.500δρχ για την άρση απόφασης για τη ρυμοτόμηση κτισμάτων ιδιοκτησίας του για διάνοιξη της οδού Μπότσαρη
Τόμος: 45, σελ. σ. 314-315
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-314-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης της Αθ. Νασάκου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 260
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης της Αθ. Νασάκου με το ποσό των 2.350δρχ για την αξία ρυμοτομούμενων δένδρων ιδιοκτησίας της
Τόμος: 45, σελ. σ. 315-316
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-315-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης για τη συντήρηση και ασφαλτική επάλειψη της οδού Αναλήψεως
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 261
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για τη συντήρηση και ασφαλτική επάλειψη της οδού Αναλήψεως προϋπολογισμού 200.000δρχ.
Τόμος: 45, σελ. σ. 316-316
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-316-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης για την κατασκευή εξέδρας εκφορτώσεως χώρου απορρίψεως απορριμμάτων στο χείμαρο Ξηριά
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 262
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την κατασκευή εξέδρας εκφορτώσεως χώρου απορρίψεως απορριμμάτων στο χείμαρο Ξηριά προϋπολογισμού 250.000δρχ.
Τόμος: 45, σελ. σ. 316-317
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-316-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης για την ανακαίνιση και ασφαλτική επάλειψη της Ρήγα Φεραίου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 263
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την ανακαίνιση και ασφαλτική επάλειψη της Ρήγα Φεραίου προϋπολογισμού130.000δρχ.
Τόμος: 45, σελ. σ. 317-317
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-317-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ ποσού για την επέκταση του Δημοτικού φωτισμού
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 264
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ ποσού σε τρεις εήσιες δόσεις για την επέκταση του Δημοτικού φωτισμού στην πάροδο 28α μεταξύ Αναλήψεως και Λ. Βύρωνος προϋπολογισμού 3.520δρχ.
Τόμος: 45, σελ. σ. 317-318
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-317-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ ποσού για την επέκταση του Δημοτικού φωτισμού
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 265
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ ποσού σε τρεις εήσιες δόσεις για την επέκταση του Δημοτικού φωτισμού στην οδό Κυβέλης μεταξύ Ζωοδόχου Πηγής και Ορμινίου προϋπολογισμού 6.100δρχ.
Τόμος: 45, σελ. σ. 318-319
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-318-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής στον Νικόλαο Ψιάρη
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 266
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον Νικόλαο Ψιάρη καταβληθέντων ποσών για χρήση πεζοδρομίων
Τόμος: 45, σελ. σ. 319-320
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-319-2

Πράξη: Έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου των Δημοτικών Σφαγείων
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 267
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου των Δημοτικών Σφαγείων
Τόμος: 45, σελ. σ. 320-321
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-320-2

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσις των αφοδευτηρίων της πλατείας Ελευθερίας
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 268
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσις των αφοδευτηρίων της πλατείας Ελευθερίας και καθορισμός της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 321-323
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-321-3

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 269
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 323-326
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-323-4

Πράξη: Έγκριση αίτησης του Μ. Σταυρολέμη
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 270
Περιεχόμενα: Έγκριση αίτησης του Μ. Σταυρολέμη να αναλάβει τη διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με έκπτωση των ποσοστών υπέρ του Δήμου
Τόμος: 45, σελ. σ. 326-327
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-326-2

Πράξη: Έγκριση απονομής τιμητικών διακρίσεων στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
Εισηγητής: Σάρος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 271
Περιεχόμενα: Έγκριση απονομής τιμητικών διακρίσεων στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
Τόμος: 45, σελ. σ. 327-328
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-327-2

Πράξη: "Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου " Καθαρισμός της ακτής Αλυκών"
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 272
Περιεχόμενα: "Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου " Καθαρισμός της ακτής Αλυκών"
Τόμος: 45, σελ. σ. 328-329
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-328-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 25/9/1968
Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα υποδοχής και δεξίωσης του αφιχθέντος κυβερνητικού κλιμακίου υπό τον Στυλ. Παττακό
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 273
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 11.032δρχ για έξοδα υποδοχής και δεξίωσης του αφιχθέντος κυβερνητικού κλιμακίου υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως Στυλ. Παττακό την 21/8/1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 329-330
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-329-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για 50 εισιτήρια των αγώνων πρωταθλήματος
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 274
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 250δρχ για 50 εισιτήρια των αγώνων πρωταθλήματος 1968 της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλοπαιδιών
Τόμος: 45, σελ. σ. 330-330
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-330-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής στην Επιθεώρηση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 275
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 550δρχ για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής στην Επιθεώρηση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος για τα έτη 1967-1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 330-331
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-330-2

Πράξη: Έγκριση δαπανης για τρόφιμα που χορηγήθηκαν στον Κων/νο Δεληγιάννη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 276
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπανης 221δρχ για τρόφιμα που χορηγήθηκαν στον άπορο ασθενή Κων/νο Δεληγιάννη
Τόμος: 45, σελ. σ. 331-331
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-331-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια της Εγκυκλοπαίδειας των Ενόπλων Δυνάμεων από το Δήμο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 277
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια της Εγκυκλοπαίδειας των Ενόπλων Δυνάμεων από το Δήμο
Τόμος: 45, σελ. σ. 331-332
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-331-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου με φωτεινή επιγραφή στις γιορτές των Σαλαμινομάχων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 278
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.300δρχ για τη συμμετοχή του Δήμου με φωτεινή επιγραφή στις γιορτές των Σαλαμινομάχων
Τόμος: 45, σελ. σ. 332-332
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-332-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια εισιτήρια μετάβασης απόρων ασθενών σε νοσηλευτικά ιδρύματα Αθηνών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 279
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 643δρχ για εισιτήρια μετάβασης απόρων ασθενών σε νοσηλευτικά ιδρύματα Αθηνών
Τόμος: 45, σελ. σ. 332-332
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-332-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση και φιλοξενία της μοίρας αντιτορπιλλικών του Αμερικάνικου Ναυτικού και των ομογενών της οργανώσεως Γ.Κ.Α.Π.Α.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 280
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 16.328δρχ για δεξίωση και φιλοξενία της μοίρας αντιτορπιλλικών του Αμερικάνικου Ναυτικού και των ομογενών της οργανώσεως Γ.Κ.Α.Π.Α.
Τόμος: 45, σελ. σ. 333-333
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-333-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση και φιλοξενία του Υπουργού Βιομηχανίας Κυπραίου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 281
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 13.837δρχ για δεξίωση και φιλοξενία του Υπουργού Βιομηχανίας Κυπραίου και της ακολουθίας του
Τόμος: 45, σελ. σ. 333-334
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-333-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για φάρμακα που χορηγήθηκαν
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 282
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 11.679δρχ για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς δημότες
Τόμος: 45, σελ. σ. 334-334
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-334-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα δεξίωσης των μαθητών της Σχολής Χωροφυλακής που επισκέφθηκαν το Βόλο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 283
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.660δρχ για έξοδα δεξίωσης των μαθητών της Σχολής Χωροφυλακής που επισκέφθηκαν το Βόλο
Τόμος: 45, σελ. σ. 334-334
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-334-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα εισιτήρια της συναυλίας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 284
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 2.000δρχ για τα εισιτήρια της συναυλίας που δόθηκε υπό την αιγίδα του φοιτητικού συνδέσμου "Άνθιμος Γαζής"
Τόμος: 45, σελ. σ. 334-335
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-334-2

Πράξη: Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 285
Περιεχόμενα: Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 45, σελ. σ. 335-335
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-335-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του οδηγού αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 286
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του οδηγού αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 45, σελ. σ. 335-336
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-335-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Χρ. Παπαϊωάννου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 287
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του υπαλλήλου του Δήμου Χρ. Παπαϊωάννου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 45, σελ. σ. 336-336
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-336-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα υπαλλήλων του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 288
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα υπαλλήλων του Δήμου
Τόμος: 45, σελ. σ. 336-337
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-336-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 289
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 9.000δρχ υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου
Τόμος: 45, σελ. σ. 337-337
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-337-1

Πράξη: "Έγκριση διάθεσης πίστωσης στο Ναυτικό Σύνδεσμο "οι Αργοναύται"
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 290
Περιεχόμενα: "Έγκριση διάθεσης πίστωσης 4.000δρχ στο Ναυτικό Σύνδεσμο "οι Αργοναύται"
Τόμος: 45, σελ. σ. 337-338
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-337-2

Πράξη: Τίθεται στο αρχείο η αναφορά του Δημ. Αργυρόπουλου
Εισηγητής: Σάρος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 291
Περιεχόμενα: Τίθεται στο αρχείο η αναφορά του Δημ. Αργυρόπουλου για την διπλάτυνση της οδού Αγίου Νικολάου στο τμήμα μεταξύ Ερμού και Αλεξάνδρας
Τόμος: 45, σελ. σ. 338-338
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-338-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πιστώσεωςγια την ενίσχυση του Ναυτικού Ομίλου Βόλου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 292
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πιστώσεως 10.000δρχ για την ενίσχυση του Ναυτικού Ομίλου Βόλου
Τόμος: 45, σελ. σ. 338-339
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-338-2

Πράξη: Έγκριση αύξησης του ημερομισθίου του Δήμου Χαρ. Στοφοριάδη
Εισηγητής: Σάρος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 293
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης του ημερομισθίου του κηπουρού του Δήμου Χαρ. Στοφοριάδη
Τόμος: 45, σελ. σ. 339-339
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-339-1

Πράξη: Έγκριση αύξησης του ημερομισθίου του ηλεκτροτεχνίτη του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 294
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης του ημερομισθίου του ηλεκτροτεχνίτη του Δήμου
Τόμος: 45, σελ. σ. 339-340
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-339-2

Πράξη: Έγκριση παράτασης μίσθωσης του κτιρίου ιδιοκτησίας Αθαν. Κιαδήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 295
Περιεχόμενα: Έγκριση παράτασης μίσθωσης του κτιρίου ιδιοκτησίας Αθαν. Κιαδήμου, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου για δύο χρόνια ακόμη
Τόμος: 45, σελ. σ. 340-341
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-340-2

Πράξη: Έγκριση παράτασης μίσθωσης του χώρου απορρίψεως των απορριμάτων του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 296
Περιεχόμενα: Έγκριση παράτασης μίσθωσης του χώρου απορρίψεως των απορριμάτων του Δήμου έως 31/12/1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 341-341
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-341-1

Πράξη: Έγκριση ψήφισης των ημερομισθίων υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 297
Περιεχόμενα: Έγκριση ψήφισης νέου κανονισμού εργασίας των ημερομισθίων υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών του Δήμου που συνδέονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
Τόμος: 45, σελ. σ. 341-349
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-341-9

Πράξη: Έγκριση αίτησης του Μ. Σταυρολέμη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 298
Περιεχόμενα: Έγκριση αίτησης του Μ. Σταυρολέμη που ανέλαβε τη διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στη πλατεία Ρ. Φεραίου να μην καταβάλλει το ανάλογο μίσθιο της τελευταίας μέρας των εκδηλώσεων
Τόμος: 45, σελ. σ. 349-349
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-349-1

Πράξη: Έγκριση πώλησης τμήματος δημοτικής οδού που καταργήθηκε
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 299
Περιεχόμενα: Έγκριση πώλησης τμήματος δημοτικής οδού που καταργήθηκε δίπλα στην οδό Αλμυρού - Λαρίσης
Τόμος: 45, σελ. σ. 349-351
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-349-3

Πράξη: Έγκριση αγοράς από το Δήμο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 300
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς από το Δήμο, κτημάτων του Δημοσίου με απευθείας εκποίηση από το Ελληνικό Δημόσιο
Τόμος: 45, σελ. σ. 351-352
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-351-2

Πράξη: "Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Ομίλου Βόλου "Ολυμπιακός"
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 301
Περιεχόμενα: "Έγκριση διάθεσης πίστωσης 25.000δρχ για την οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Ομίλου Βόλου "Ολυμπιακός"
Τόμος: 45, σελ. σ. 352-353
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-352-2

Πράξη: "Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στο μηνιαίο περιοδικό "Θέσεις και ιδέαι"
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 302
Περιεχόμενα: "Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στο μηνιαίο περιοδικό "Θέσεις και ιδέαι"
Τόμος: 45, σελ. σ. 353-353
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-353-1

Πράξη: Αναβολή συζήτησης για την αναφορά του Γραφείου Δημοτικών Προσόδων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 303
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης για την αναφορά του Γραφείου Δημοτικών Προσόδων για την ανανέωση των μισθώσεων των Δημοτικών καταστημάτων
Τόμος: 45, σελ. σ. 353-354
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-353-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης απόφασης του Δ.Σ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 304
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης απόφασης του Δ.Σ. και αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης του Δημοτικού δικτύου υπονόμων
Τόμος: 45, σελ. σ. 354-355
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-354-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης των υποπροϊόντων σφαγείων που έχουν μείνει στα Δημοτικά Σφαγεία
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 305
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης των υποπροϊόντων σφαγείων που έχουν μείνει στα Δημοτικά Σφαγεία
Τόμος: 45, σελ. σ. 356-357
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-356-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής στον Γ. Χαρίτο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 306
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον Γ. Χαρίτο 120δρχ για τέλος καθαριότητας και φωτισμού
Τόμος: 45, σελ. σ. 357-357
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-357-1

Πράξη: Αναβολή λήψης αποφάσεως για το θέμα συμβιβασμού για τη δωρεά του Αλ. Τσιμπούκη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 307
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης αποφάσεως για το θέμα συμβιβασμού για τη δωρεά του Αλ. Τσιμπούκη
Τόμος: 45, σελ. σ. 357-358
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-357-2

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 308
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 358-360
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-358-3

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 309
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.500δρχ για τη Λέσχη Εργαζόμενου Κοριτσιού
Τόμος: 45, σελ. σ. 360-360
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-360-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 310
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000δρχ για το Εργατικό Κέντρο Βόλου
Τόμος: 45, σελ. σ. 360-361
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-360-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 311
Περιεχόμενα: "Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.000δρχ προς την Εθνική Ένωση Σκοπευτών Βόλου ο "Τεύκρος"
Τόμος: 45, σελ. σ. 361-361
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-361-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 312
Περιεχόμενα: "Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000δρχ προς τον Αθλητικό Σύλλογο Βόλου "Μαγνησιακός"
Τόμος: 45, σελ. σ. 361-362
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-361-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 313
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 7.412,50δρχ για τη φιλοξενία και δεξίωση των αξιωματικών της μοίρας αντιτορπιλλικών του Βασιλικού Ναυτικού στο Βόλο
Τόμος: 45, σελ. σ. 363-363
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-363-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 21/10/1968
Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 314
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 43.120δρχ για τις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη από 1 έως 31/8/1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 363-364
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-363-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τις εορταστικές εκδηλώσεις των προσκόπων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 315
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 26.320,50δρχ για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 10ετηρίδος των Πηλείων Σκοπευτικών Αγώνων των προσκόπων
Τόμος: 45, σελ. σ. 364-365
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-364-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 316
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 45, σελ. σ. 365-365
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-365-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης Δημοτικού Υπάλληλου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 317
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης Δημοτικού Υπάλληλου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 365-366
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-365-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του οδηγού του αυτοκινήτου του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 318
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του οδηγού του αυτοκινήτου του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 45, σελ. σ. 366-366
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-366-1

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης του Δημ. Καπούλα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 319
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης του Δημ. Καπούλα για εργασία του ως εισπράκτορα της Δημοτικής Φρουταγοράς
Τόμος: 45, σελ. σ. 366-367
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-366-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης του Στυλ. Ιωάννου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 320
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης του Στυλ. Ιωάννου για εργασία του στο συνεργείο καθαρισμού οχετών και υπονόμων της πόλης
Τόμος: 45, σελ. σ. 367-368
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-367-2

Πράξη: Έκφραση ευχαριστηρίων του Δ.Σ. προς την υπηρεσία Καλών Τεχνών και Γραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 321
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχαριστηρίων του Δ.Σ. προς την υπηρεσία Καλών Τεχνών και Γραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας για τη συμβολή της στις εορταστικές εκδηλώσεις
Τόμος: 45, σελ. σ. 368-369
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-368-2

Πράξη: "Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στα 5 τεύχη του περιοδικού "Αρχιτεκτονικά Θέματα"
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 322
Περιεχόμενα: "Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στα 5 τεύχη του περιοδικού "Αρχιτεκτονικά Θέματα
Τόμος: 45, σελ. σ. 369-369
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-369-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής στη χήρα Σ. Τσιμπουκλή
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 323
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής 120δρχ στη Σουλτάνα χήρα Σ. Τσιμπουκλή που αχρεωστήτως κατέβαλε τέλη
Τόμος: 45, σελ. σ. 369-369
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-369-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής στον Βασίλειο Εμμανουήλ
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 324
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής 54δρχ στον Βασίλειο Εμμανουήλ που αχρεωστήτως κατέβαλε τέλη
Τόμος: 45, σελ. σ. 370-370
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-370-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής στον Αδάμ Σερπιώτη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 325
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής 164δρχ στον Αδάμ Σερπιώτη που αχρεωστήτως κατέβαλε τέλη
Τόμος: 45, σελ. σ. 370-370
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-370-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης υπέρ του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 326
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 17.000δρχ υπέρ του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου
Τόμος: 45, σελ. σ. 371-371
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-371-1

Πράξη: "Έγκριση διάθεσης πίστωσης υπέρ του συνδέσμου Βολιωτών Φοιτητών "Άνθιμος Γαζής"
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 327
Περιεχόμενα: "Έγκριση διάθεσης πίστωσης 4.000δρχ υπέρ του συνδέσμου Βολιωτών Φοιτητών "Άνθιμος Γαζής"
Τόμος: 45, σελ. σ. 371-371
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-371-1

Πράξη: Έγκριση εγγραφής του Δήμου στο νέο Λαχειοφόρο Δάνειο Οικονομικής Αναπτύξεως
Εισηγητής: Σάρος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 328
Περιεχόμενα: Έγκριση εγγραφής του Δήμου στο νέο Λαχειοφόρο Δάνειο Οικονομικής Αναπτύξεως
Τόμος: 45, σελ. σ. 371-372
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-371-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 329
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τους όρους εκμίσθωσης του κυλικείου της πλατείας Ελευθερίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 372-373
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-372-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 330
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τους όρους εκμίσθωσης οικήματος πίσω από τα νέα Δημοτικά Σφαγεία
Τόμος: 45, σελ. σ. 373-374
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-373-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου με δημοπρασία
Εισηγητής: Σάρος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 330a
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου με δημοπρασία
Τόμος: 45, σελ. σ. 374-374
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-374-1

Πράξη: Έγκριση διετούς εκμίσθωσης με δημοπρασία
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 331
Περιεχόμενα: Έγκριση διετούς εκμίσθωσης με δημοπρασία και έγκριση των όρων της δημοπρασίας για οίκημα δίπλα στην είσοδο εμπορευμάτων των ΣΕΚ
Τόμος: 45, σελ. σ. 374-376
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-374-3

Πράξη: Έγκριση διετούς εκμίσθωσης με δημοπρασία για οικοδομή πρώην πυροσβεστείο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 332
Περιεχόμενα: Έγκριση διετούς εκμίσθωσης με δημοπρασία και έγκριση των όρων της δημοπρασίας για οικοδομή πρώην πυροσβεστείο
Τόμος: 45, σελ. σ. 376-378
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-376-3

Πράξη: Έγκριση διετούς εκμίσθωσης με δημοπρασία για το κατάστημα της οικοδομής πρώην πυροσβεστείου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 333
Περιεχόμενα: Έγκριση διετούς εκμίσθωσης με δημοπρασία και έγκριση των όρων της δημοπρασίας για τον υπ' αριθμόν 2 και 4 ενοποιημένο κατάστημα της οικοδομής πρώην πυροσβεστείου
Τόμος: 45, σελ. σ. 379-381
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-379-3

Πράξη: Έγκριση διετούς εκμίσθωσης με δημοπρασία για καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 334
Περιεχόμενα: Έγκριση διετούς εκμίσθωσης με δημοπρασία και έγκριση των όρων της δημοπρασίας για τα υπ' αριθμόν 3,4,5,6,10,11,12 και 15 εσωτερικά καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών
Τόμος: 45, σελ. σ. 381-383
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-381-3

Πράξη: Έγκριση διετούς εκμίσθωσης με δημοπρασία για εξωτερικά καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 335
Περιεχόμενα: Έγκριση διετούς εκμίσθωσης με δημοπρασία και έγκριση των όρων της δημοπρασίας για τα υπ' αριθμόν 2,4,5,9,10,16,17,18,19,20,21,22 εξωτερικά καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών
Τόμος: 45, σελ. σ. 384-386
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-384-3

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 336
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την εκμίσθωση καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών
Τόμος: 45, σελ. σ. 386-387
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-386-2

Πράξη: Έγκριση διετής εκμίσθωσης των ασκεπών χώρων της οικοδομής πρώην πυροσβεστείου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 337
Περιεχόμενα: Έγκριση διετής εκμίσθωσης των ασκεπών χώρων της οικοδομής πρώην πυροσβεστείου και έγκριση των όρων της δημοπρασίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 387-389
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-387-3

Πράξη: Έγκριση κρατήσης κατά δόσεις που χορηγήθηκε στη Ανδρομάχη Πετριανού αχρεωστήτως
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 338
Περιεχόμενα: Έγκριση κρατήσης κατά δόσεις ποσού 2.169δρχ που χορηγήθηκε στη συνταξιούχο του Δήμου Ανδρομάχη Πετριανού αχρεωστήτως
Τόμος: 45, σελ. σ. 389-390
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-389-2

Πράξη: Έγκριση κρατήσης κατά δόσεις που χορηγήθηκε στη Αναστασία Ανδρίτσου αχρεωστήτως
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 339
Περιεχόμενα: Έγκριση κρατήσης κατά δόσεις ποσού 1.988δρχ που χορηγήθηκε στη συνταξιούχο του Δήμου Αναστασία Ανδρίτσου αχρεωστήτως
Τόμος: 45, σελ. σ. 390-391
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-390-2

Πράξη: Έγκριση κρατήσης κατά δόσεις που χορηγήθηκε στον Αντώνη Μποχώρη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 340
Περιεχόμενα: Έγκριση κρατήσης κατά δόσεις ποσού 1.460δρχ που χορηγήθηκε στο συνταξιούχο του Δήμου Αντώνη Μποχώρη αχρεωστήτως
Τόμος: 45, σελ. σ. 391-391
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-391-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 341
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ ποσού 8.289δρχ σε τρεις ετήσιες δόσεις για την επέκταση του Δημοτικού φωτισμού στην οδό Απόλλωνος
Τόμος: 45, σελ. σ. 391-392
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-391-2

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης του θέματος της εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 342
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης του θέματος της εμποροπανήγυρης και σύσταση επιτροπής για να εξετάσει το θέμα
Τόμος: 45, σελ. σ. 392-392
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-392-1

Πράξη: Έγκριση αντικατάστασης των κυκλοφορούντων πεπαλαιωμένων φορτηγών αυτοκινήτων αποκομιδής των απορριμάτων της πόλεως
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 343
Περιεχόμενα: Έγκριση αντικατάστασης των κυκλοφορούντων πεπαλαιωμένων φορτηγών αυτοκινήτων αποκομιδής των απορριμάτων της πόλεως και αγορά δέκα καινούργιων
Τόμος: 45, σελ. σ. 393-396
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-393-4

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης για την απαλλαγή του ιδιώτη Ν. Παπαδημητρίου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 343a
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης για την απαλλαγή του ιδιώτη Ν. Παπαδημητρίου από την υποχρέωσή του για καταβολή μισθώματος για το εστατόριο στην πλαζ Αλυκών
Τόμος: 45, σελ. σ. 397-397
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-397-1

Πράξη: Αναβολή του θέματος αποδοχής των δικαστικών αποφάσεων για αποζημιώσεις απαλλοτριωθέμτων χώρων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 343b
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος αποδοχής των δικαστικών αποφάσεων για αποζημιώσεις απαλλοτριωθέμτων χώρων
Τόμος: 45, σελ. σ. 397-397
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-397-1

Πράξη: Αναβολή του θέματος πρόσληψης πρόσθετου χωροφύλακα για την εκτέλεση των ενταλμάτων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 343c
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος πρόσληψης πρόσθετου χωροφύλακ για την εκτέλεση των ενταλμάτων προσωποκράτησης δυστροπούντων οφειλετών του Δήμου
Τόμος: 45, σελ. σ. 397-397
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-397-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 11/11/1968
Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την κατασκευή 5 διαφημιστικών πανο.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 344
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.500δρχ για την κατασκευή 5 διαφημιστικών πανώ για την εβδομάδα προστασίας παιδιού
Τόμος: 45, σελ. σ. 397-398
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-397-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια την αξία πανο που αναρτήθηκε στην υποδοχή του Α.Ε. του Αντιβασιλέως
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 345
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500δρχ για την αξία πανώ που αναρτήθηκε στην υποδοχή του Α.Ε. του Αντιβασιλέως
Τόμος: 45, σελ. σ. 398-398
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-398-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 346
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.500δρχ για την αξία 10 διαφημιστικών πανώ για το δεκαπενθήμερο Καθαριότητας και Τουρισμού
Τόμος: 45, σελ. σ. 398-398
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-398-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 347
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000δρχ για την αξία εισιτηρίων του αγώνα καλαθοσγφαίρισης μικτής Βόλου - Βασιλικού Ναυτικού
Τόμος: 45, σελ. σ. 398-399
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-398-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 348
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 600δρχ για την αξία εισιτηρίων συναυλίας του συγκροτήματος "Music Incenses"
Τόμος: 45, σελ. σ. 399-399
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-399-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 349
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000δρχ για εισιτήρια ποδοσφαιρικού αγώνα Νίκης-Ενόπλων Δυνάμεων για την ανέγερση Εθνικού Ηρώου στ Νέα Ιωνία
Τόμος: 45, σελ. σ. 399-400
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-399-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 350
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.712δρχ για την παράθεση γεύματος στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και την ακολουθία του
Τόμος: 45, σελ. σ. 400-400
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-400-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 351
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.322δρχ για την αξία γεύματος που παρατέθηκε στους Συνέδρους του Ιατρικού Συνεδρίου
Τόμος: 45, σελ. σ. 400-400
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-400-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 352
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 8.800δρχ για αγορά πίνακα ζωγραφικής από την έκθεση του ζωγράφου Εμ. Ζέπου
Τόμος: 45, σελ. σ. 400-401
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-400-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 353
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 10.759δρχ για την προετοιμασία των εορτών του εφέδρου πολεμιστή, πολεμικής Αρετής Ελλήνων και συντριβής κομμουνιστοσυμμοριτών σε Γράμμο - Βίτσι
Τόμος: 45, σελ. σ. 401-402
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-401-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα φάρμακα που χορηγήθηκαν σε απόρους ασθενείς
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 354
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 7.258,50δρχ για τα φάρμακα που χορηγήθηκαν σε απόρους ασθενείς
Τόμος: 45, σελ. σ. 402-402
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-402-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ του Συλλόγου Προστασίας Παιδιού
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 355
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000δρχ υπέρ του Συλλόγου Προστασίας Παιδιού
Τόμος: 45, σελ. σ. 402-403
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-402-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ της Λέσχης Εργαζομένου Κοριτσιού
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 356
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000δρχ υπέρ της Λέσχης Εργαζομένου Κοριτσιού
Τόμος: 45, σελ. σ. 403-403
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-403-1

Πράξη: Ορισμός Επιτροπής εγγραφής αδήλωτων γυναικών στα δημοτολόγια του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 357
Περιεχόμενα: Ορισμός Επιτροπής εγγραφής αδήλωτων γυναικών στα δημοτολόγια του Δήμου
Τόμος: 45, σελ. σ. 403-404
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-403-2

Πράξη: "Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην εφημερίδα "Επιθεώρησις Αστυνομικών διατάξεων" "
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 358
Περιεχόμενα: "Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην εφημερίδα "Επιθεώρησις Αστυνομικών διατάξεων" για το έτος 1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 404-404
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-404-1

Πράξη: Έγκριση ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικού μέλους και αναπληρωματικού στις Επιτροπές Φορολογικών διαφορών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 359
Περιεχόμενα: Έγκριση ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικού μέλους και αναπληρωματικού στις Επιτροπές Φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 1969 στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Δήμου Βόλου
Τόμος: 45, σελ. σ. 404-404
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-404-1

Πράξη: Έγκριση ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικού μέλους και αναπληρωματικού στις Επιτροπές Φορολογικών διαφορών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 360
Περιεχόμενα: Έγκριση ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικού μέλους και αναπληρωματικού στις Επιτροπές Φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 1969 στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Δήμων και Κοινοτήτων περιφέρειας Ειρηνοδικείου Βόλου
Τόμος: 45, σελ. σ. 404-405
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-404-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης του Αλεξ. Αυγερινού
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 361
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης του Αλεξ. Αυγερινού με το ποσό των 3.906δρχ για εργασία του στο συνεργείο λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 45, σελ. σ. 405-405
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-405-1

Πράξη: Έγκριση σύμβασης με τον εργολάβο κηδειών Βασίλειο Μαργαρό
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 362
Περιεχόμενα: Έγκριση σύμβασης με τον εργολάβο κηδειών Βασίλειο Μαργαρό για την ταφή των απόρων νεκρών του Δήμου κατά το έτος 1969
Τόμος: 45, σελ. σ. 406-406
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-406-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης του Μ. Τσαούτου για τανάκληση της δωρεάς οικοπέδου που είχε δοθεί για τη δημιουργία κήπου παιδικής χαράς
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 363
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του Μ. Τσαούτου για τανάκληση της δωρεάς οικοπέδου που είχε δοθεί για τη δημιουργία κήπου παιδικής χαράς και επιστροφή άλλου οικοπέδου, που είχε αγοραστεί από το Δήμο Βόλου
Τόμος: 45, σελ. σ. 406-407
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-406-2

Πράξη: Έγκριση υπογραφής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και του τεχνικού γραφείου Θ. Παπαγιάννη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 364
Περιεχόμενα: Έγκριση υπογραφής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και του τεχνικού γραφείου Θ. Παπαγιάννη για τη σύνταξη μελέτης για το ρυθμιστικό σχέδιο πόλης
Τόμος: 45, σελ. σ. 407-412
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-407-6

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 365
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου κατά το οικονομικό έτος 1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 412-416
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-412-5

Πράξη: Έγκριση διενέργειας της εμποροπανήγυρης στο χώρο της πλατείας Ρήγα Φεραίου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 366
Περιεχόμενα: Έγκριση διενέργειας της εμποροπανήγυρης στο χώρο της πλατείας Ρήγα Φεραίου, μεταφοράς της φρουταγοράς στο χώρο του οικοπέδου του Δήμου πρώην Φωταερίου και μεταφορά του Δημοτικού Αμαξοστασίου στο απέναντι οικόπεδο της Φρουταγοράς
Τόμος: 45, σελ. σ. 416-420
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-416-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 9/12/1968
Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την προπαρασκευή του Δημοψηφίσματος της 29ης Σεπτεμβρίου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 367
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 48.472,20δρχ για την προπαρασκευή του Δημοψηφίσματος της 29ης Σεπτεμβρίου
Τόμος: 45, σελ. σ. 420-421
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-420-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τη διάλεξη του Αιγυπτιώτη Μιχαήλ Λισγάρη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 368
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.050δρχ για τη διάλεξη του Αιγυπτιώτη δημοσιογράφου και λογοτέχνη Μιχαήλ Λισγάρη
Τόμος: 45, σελ. σ. 421-421
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-421-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για γεύμα που παρατέθηκε στο Δήμαρχο Λάρισας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 369
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.110δρχ για γεύμα που παρατέθηκε στο Δήμαρχο Λάρισας
Τόμος: 45, σελ. σ. 421-422
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-421-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής παραβόλου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 370
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής παραβόλου 3.000δρχ στο τμήμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου για τη συμμετοχή τριών υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάριο που διοργανώνεται
Τόμος: 45, σελ. σ. 422-422
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-422-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια εισιτήρια συναυλίας του τενόρου Κώστα Σαμίου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 371
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.250δρχ για εισιτήρια συναυλίας του τενόρου Κώστα Σαμίου
Τόμος: 45, σελ. σ. 423-423
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-423-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 372
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 10.806δρχ για δεξίωση των Αξιωματικών Αμερικάνικων Αντιτορπιλλικών που κατέπλευσαν στο Βόλο
Τόμος: 45, σελ. σ. 423-423
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-423-1

Πράξη: "Έγκριση δαπάνηςγια τη συναυλία εγχόρδων "AMPION BRUXELLES"
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 373
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 2.715δρχ για τη συναυλία εγχόρδων "AMPION BRUXELLES"
Τόμος: 45, σελ. σ. 423-424
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-423-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την υποδοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στο Βόλο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 374
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.663δρχ για την υποδοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στο Βόλο
Τόμος: 45, σελ. σ. 424-424
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-424-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα έξοδα της γιορτής ττων Ταξιαρχών στον Ιερό Ναό του Δημοτικού Νεκροταφείου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 375
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 330δρχ για τα έξοδα της γιορτής ττων Ταξιαρχών στον Ιερό Ναό του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 45, σελ. σ. 424-425
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-424-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την προετοιμασία του εορτασμού της Εθνικής γιορτής της 28ης Οκτωβρίου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 376
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 18.319,30δρχ για την προετοιμασία του εορτασμού της Εθνικής γιορτής της 28ης Οκτωβρίου
Τόμος: 45, σελ. σ. 425-425
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-425-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 377
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 400δρχ για το στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό της μητέρας του Δημοτικού Συμβούλου Βίκτωρος Αβδελά
Τόμος: 45, σελ. σ. 425-425
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-425-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για το στεφάνι που κατατέθηκε στον πατέρα του Ηλία Καραπατή
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 378
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 400δρχ για το στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του πατέρα του Δημοτικού Συμβούλου Ηλία Καραπατή
Τόμος: 45, σελ. σ. 425-426
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-425-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι που κατατέθηκε στο Ηρώο Πεσόντων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 379
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 300δρχ για στεφάνι που κατατέθηκε στο Ηρώο Πεσόντων την ημέρα της γιορτής των Ηνωμένων Εθνών
Τόμος: 45, σελ. σ. 426-426
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-426-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 380
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.000δρχ για αγορά πίνακα ζωγραφικής από την έκθεση της ζωγράφου Μαργαρίτας Σακκά
Τόμος: 45, σελ. σ. 426-427
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-426-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 381
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.500δρχ για αγορά πίνακα ζωγραφικής που αγοράστηκε από την έκθεση - αγορά της Σχολής Κωφαλάλων
Τόμος: 45, σελ. σ. 427-427
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-427-1

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσηςστον Κων. Μαρούγκα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 382
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 500δρχ στον Κων. Μαρούγκα για τη ζημιά που προξενήθηκε σε οπωροφόρα από την ανάφλεξη απορριμμάτων του Δήμου
Τόμος: 45, σελ. σ. 427-428
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-427-2

Πράξη: Έγκριση της απόδασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 383
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόδασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου που αφορά τη ψήφιση του απολογισμού του οικονομικού έτους 1967
Τόμος: 45, σελ. σ. 428-428
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-428-1

Πράξη: Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου Κρίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 384
Περιεχόμενα: Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός) για τη συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου Κρίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για το έτος 1969
Τόμος: 45, σελ. σ. 428-429
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-428-2

Πράξη: Έγκριση δύο μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 385
Περιεχόμενα: Έγκριση δύο μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 45, σελ. σ. 429-430
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-429-2

Πράξη: Έγκριση δύο μεταβάσεων στην Αθήνα του οδηγού του αυτοκινήτου του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 386
Περιεχόμενα: Έγκριση δύο μεταβάσεων στην Αθήνα του οδηγού του αυτοκινήτου του Δήμου
Τόμος: 45, σελ. σ. 430-430
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-430-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης δύο Δημοτικών υπαλλήλων στην Αγιά Λάρισας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 387
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης δύο Δημοτικών υπαλλήλων στην Αγιά Λάρισας για εκτέλεση υπηρεσίας του Δήμου
Τόμος: 45, σελ. σ. 430-431
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-430-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης δύο Δημοτικών υπαλλήλων στην Ελασσόνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 388
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης δύο Δημοτικών υπαλλήλων στην Ελασσόνα για εκτέλεση υπηρεσίας του Δήμου
Τόμος: 45, σελ. σ. 431-431
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-431-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε ασθενείς δημότες
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 389
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 5.967δρχ για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε ασθενείς δημότες
Τόμος: 45, σελ. σ. 431-432
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-431-2

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στον Παντελή Αγγελάκο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 390
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης 965δρχ στον Παντελή Αγγελάκο, ενοικιαστή του τέλους διαφημίσεων του Δήμου
Τόμος: 45, σελ. σ. 432-433
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-432-2

Πράξη: Έγκριση πώλησης προσκυρουμένων οικοπέδων ιδιοκτησίας Δήμου Βόλου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 391
Περιεχόμενα: Έγκριση πώλησης προσκυρουμένων οικοπέδων ιδιοκτησίας Δήμου Βόλου σε αιτούμενους δημότες
Τόμος: 45, σελ. σ. 433-436
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-433-4

Πράξη: Έγκριση χορήγησης άδειας στην τοπική Διοίκηση της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 392
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης άδειας στην τοπική Διοίκηση της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής για την τοποθέτηση στην πλατεία Ρήγα Φεραίου αναμνηστικής στήλης
Τόμος: 45, σελ. σ. 436-437
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-436-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης των υποπροϊόντων σφαγείων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 393
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης των υποπροϊόντων σφαγείων που έχουν μείνει στα Δημοτικά Σφαγεία
Τόμος: 45, σελ. σ. 437-442
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-437-6

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 394
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αβαπροσαρμογή των σταθμικών δικαιωμάτων που έχουν καθοριστεί
Τόμος: 45, σελ. σ. 442-443
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-442-2

Πράξη: Έγκριση ανανέωσης μισθωμάτων των Δημοτικών καταστημάτων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 395
Περιεχόμενα: Έγκριση ανανέωσης μισθωμάτων των Δημοτικών καταστημάτων έπειτα από αναφορά του Γραφείου Δημοτικών Προσόδων
Τόμος: 45, σελ. σ. 443-444
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-443-2

Πράξη: Έγκριση διοργάνωσης χριστουγεννιάτικης γιορτής
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 396
Περιεχόμενα: Έγκριση διοργάνωσης χριστουγεννιάτικης γιορτής για τα παιδιά των τακτικών υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών του Δήμου από 16 ετών και κάτω
Τόμος: 45, σελ. σ. 444-444
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-444-1

Πράξη: Έγκριση αποδοχής παραιτήσεως των κληρονόμων του Δημ. Πικιώνη από ένα μέρος των οφειλομένων από το Δήμο τόκων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 397
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδοχής παραιτήσεως ττων κληρονόμων του Δημ. Πικιώνη από ένα μέρος των οφειλομένων από το Δήμο τόκων επί της αμοιβής για την μελέτη ανέγερσης του Δημαρχιακού Μεγάρου και αποστολή ευχαριστηρίου εγγράφου προς τη διδα Αγνή Πικιώνη για τη δωρεά αυτή
Τόμος: 45, σελ. σ. 444-445
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-444-2

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου: Κατασκευή κρασπεδορείθρων και ανακαίνιση οδοστρώματος
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 398
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου: Κατασκευή κρασπεδορείθρων και ανακαίνιση οδοστρώματος οδού Δεληγιώργη με υπέρβαση 131.000δρχ και έγκριση του Δήμου ώστε να εκτελεστεί με αυτεπιστασία του Δήμου
Τόμος: 45, σελ. σ. 445-447
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-445-3

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου: Κατασκευή κρασπεδορείθρων και ανακαίνιση οδοστρώματος
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 399
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου: Κατασκευή κρασπεδορείθρων και ανακαίνιση οδοστρώματος οδού Ι. Καρτάλη, με υπέρβαση 60.000δρχ και έγκριση του Δήμου ώστε να εκτελεστεί με αυτεπιστασία του Δήμου
Τόμος: 45, σελ. σ. 447-448
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-447-2

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου: Αποπεράτωση αναψυκτηρίου πλατείας Ελευθερίας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 400
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου: Αποπεράτωση αναψυκτηρίου πλατείας Ελευθερίας με υπέρβαση 80.000δρχ
Τόμος: 45, σελ. σ. 448-449
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-448-2

Πράξη: Έγκριση μίσθωσης του κτήματος ιδιοκτησίς Σ.Δ. Καραγιάννη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 401
Περιεχόμενα: Έγκριση μίσθωσης του κτήματος ιδιοκτησίς Σ.Δ. Καραγιάννη στη θέση Κουρούρια - Καραούλι για την εναποθέτηση απορριμμάτων του Δήμου
Τόμος: 45, σελ. σ. 449-451
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-449-3

Πράξη: Αναβολή της συζήτησηςς για την εκμίσθωση του Δημοτικού οικοπέδου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 402
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησηςς για την εκμίσθωση του Δημοτικού οικοπέδου στις οδούς Τοπάλη - Δημητριάδος - Σκενδεράνη
Τόμος: 45, σελ. σ. 451-452
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-451-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης και πληρωμής στη συντακτική Επιτροπή Νομαρχίας Μαγνησίας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 403
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης και πληρωμής 1.000δρχ στη συντακτική Επιτροπή Νομαρχίας Μαγνησίας για την έκδοση δελτίου πληροφοριών αυτοδιοικούμενων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Νομού
Τόμος: 45, σελ. σ. 452-452
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-452-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 27/12/1968
Πράξη: Ευχαριστίες του Σώματος προς την Τεχνική Υπηρεσία και προς τους υπαλλήλους του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 403a
Περιεχόμενα: Ευχαριστίες του Σώματος προς την Τεχνική Υπηρεσία και προς τους υπαλλήλους του Δήμου και τους Δημοτικούς Συμβούλους για την επιτυχία της εορταστικής διακόσμησης της πόλης και της πλατείας Ελευθερίας για τις γιορτές των Χριστουγέννων και του νέου Έτους
Τόμος: 45, σελ. σ. 453-453
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-453-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 404
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 5.444δρχ για την τελετή υποδοχής και ενθρόνισης του Σεβασιωτάτου Μητροπολίτη Δημητριάδος κ.κ.Ηλία
Τόμος: 45, σελ. σ. 453-453
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-453-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την υποδοχή και φιλοξενιά του Υπουργού Δικαιοσύνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 405
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 9.522δρχ για την υποδοχή και φιλοξενά του Υπουργού Δικαιοσύνης
Τόμος: 45, σελ. σ. 453-454
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-453-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για το μνημόσυνο των θυμάτων της κομμουνιστικής κατά του Έθνους επιβολής
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 406
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.400δρχ για το μνημόσυνο των θυμάτων της κομμουνιστικής κατά του Έθνους επιβολής
Τόμος: 45, σελ. σ. 454-454
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-454-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς δημότες
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 407
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.791,50δρχ για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς δημότες
Τόμος: 45, σελ. σ. 454-455
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-454-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια απόρων δημοτών για τη μετάβασή τους σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 408
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 5.814,50δρχ για εισιτήρια απόρων δημοτών για τη μετάβασή τους σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα
Τόμος: 45, σελ. σ. 455-455
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-455-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 409
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.000δρχ για τη συμμετοχή του Δήμου σε γεύμα προς τιμή του αποχωρήσαντος Δ/ντου του Δήμου Θωμά Σιάτρα
Τόμος: 45, σελ. σ. 455-456
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-455-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 410
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 3.200δρχ για αγορά πίνακα ζωγραφικής από την έκθεση της ζωγράφου Σούλας Κουμπή
Τόμος: 45, σελ. σ. 456-456
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-456-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 411
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 380δρχ για το κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων Ολυμιακού Βόλου και ΑΕΚ
Τόμος: 45, σελ. σ. 456-457
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-456-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα εισιτήρια του ρεσιτάλ τραγουδιου από τη διεθνούς φήμης υψίφωνου Αλίκη Χατζηστυλιανού
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 412
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 150δρχ για τα εισιτήρια του ρεσιτάλ τραγουδιού που δόθηκε από τη διεθνούς φήμης υψίφωνου Αλίκη Χατζηστυλιανού
Τόμος: 45, σελ. σ. 457-457
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-457-1

Πράξη: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στις δαπάνες προμήθειας κινηματογραφικής μηχανής λήψης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 413
Περιεχόμενα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στις δαπάνες προμήθειας από τη Νομαρχία κινηματογραφικής μηχανής λήψης για τις ενημερωτικές προβολές για τους πολίτες
Τόμος: 45, σελ. σ. 457-458
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-457-2

Πράξη: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης από το Δήμο Βόλου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 414
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης από το Δήμο Βόλου για τον Ιερό Ναό του Σωτήρος που ανεγείρεται από την Εθνική Κυβέρνηση
Τόμος: 45, σελ. σ. 458-458
Σημεία Πρόσβασης:
: Σάρος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-458-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 415
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας του Δήμου
Τόμος: 45, σελ. σ. 458-459
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-458-2

Πράξη: Έγκριση δύ μεταβάσεων του οδηγού του αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 416
Περιεχόμενα: Έγκριση δύ μεταβάσεων του οδηγού του αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσία
Τόμος: 45, σελ. σ. 459-460
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-459-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης των Κρ. Παπαδόπουλου και Δημ. Σιάτρα στη Θεσσαλονίκη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 417
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης των υπαλλήλων του Δήμου Κρ. Παπαδόπουλου και Δημ. Σιάτρα στη Θεσσαλονίκη για εκτέλεση υπηρεσίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 460-460
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-460-1

Πράξη: Έγκριση της εορταστικής διακόσμησης της πόλεως
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 418
Περιεχόμενα: Έγκριση της εορταστικής διακόσμησης της πόλεως και της πλατείας Ελευθερίας για τις γιορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους
Τόμος: 45, σελ. σ. 460-461
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-460-2

Πράξη: Έγκριση πίστωση για τις δαπάνες προμήθειας στολών, αρβυλλών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 419
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 110.000δρχ για τις δαπάνες προμήθειας στολών, αρβυλλών για το ημερομίσθιο προσωπικό του Δήμου
Τόμος: 45, σελ. σ. 461-461
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-461-1

Πράξη: Έγκριση ς πίστωσης υπέρ του Λυκείου Ελληνίδων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 420
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 7.000δρχ υπέρ του Λυκείου Ελληνίδων
Τόμος: 45, σελ. σ. 461-462
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-461-2

Πράξη: Έγκριση απαλλαγής του μισθωτή του εστιατορίου της πλαζ Αλυκών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 421
Περιεχόμενα: Έγκριση απαλλαγής του μισθωτή του εστιατορίου της πλαζ Αλυκών από την καταβολή του μισθώματος Οκτωβρίου
Τόμος: 45, σελ. σ. 462-463
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-462-2

Πράξη: Έγκριση απονομής τιμητικού διπλώματος στον Θωμά Σιάτρα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 422
Περιεχόμενα: Έγκριση απονομής τιμητικού διπλώματος στον αποχωρίσαντα Διευθυντή του Δήμου Θωμά Σιάτρα
Τόμος: 45, σελ. σ. 463-464
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-463-2

Πράξη: Καθορισμός των εξόδων παραστάσεως του Δημάρχου Βόλου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 423
Περιεχόμενα: Καθορισμός των εξόδων παραστάσεως του Δημάρχου Βόλου στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσό των 146.000δρχ για το οικονομικό έτος 1969
Τόμος: 45, σελ. σ. 464-464
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-464-1

Πράξη: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 424
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 464-471
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-464-8

Πράξη: Καθορισμός αποζημιώσεως για τη χρήση ενοικιαζόμενων καταστημάτων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 425
Περιεχόμενα: Καθορισμός αποζημιώσεως για τη χρήση ενοικιαζόμενων καταστημάτων για το χρονικό διάστημα από 1/4/1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 471-472
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-471-2

Πράξη: Έγκριση πρότασης συνβιμβασμού του Ιωάννη Τσιμπούκη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 426
Περιεχόμενα: Έγκριση πρότασης συνβιμβασμού του Ιωάννη Τσιμπούκη και κατάργηση της δίκης για τη διαφορά διεκδικήσεως οικοπέδου που παραχωρήθηκε από τον Αλέξανδρο Τσιμπούκη στο Δήμο Βόλου
Τόμος: 45, σελ. σ. 472-476
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-472-5

Πράξη: Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων έργων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 427
Περιεχόμενα: Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων έργων του έτους 1969
Τόμος: 45, σελ. σ. 476-477
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-476-2

Πράξη: Αναβολή έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπράτησης του έργου ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 427a
Περιεχόμενα: Αναβολή έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπράτησης του έργου ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου
Τόμος: 45, σελ. σ. 477-477, 481-484
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-477-1

Πράξη: Έγκριση ορισμού επιτροπής για τη διενέργεια εράνου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 428
Περιεχόμενα: Έγκριση ορισμού επιτροπής για τη διενέργεια εράνου σε είδη για τα παιδιά αναξιοπαθούντων δημοτών
Τόμος: 45, σελ. σ. 477-478
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-477-2

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στους κληρονόμους Ι. Γιαντζή λόγω αναθεωρήσεως τιμών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 429
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στους κληρονόμους Ι. Γιαντζή 15.827δρχ λόγω αναθεωρήσεως τιμών για το έργο : Κατασκευή κρασπεδορείθρων και ανακαίνιση οδοστρώματος στην οδό Κύπρου
Τόμος: 45, σελ. σ. 478-479
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-478-2

Πράξη: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για να υπογράψει δανειστική σύμβαση με την Εθνική Κτηματική Τράπεζα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 430
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για να υπογράψει δανειστική σύμβαση με την Εθνική Κτηματική Τράπεζα για το δάνειο 8.000.000δρχ για την ανέγερση Δημαρχιακού Μεγάρου
Τόμος: 45, σελ. σ. 479-480
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-479-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια συναυλίας της Βολιώτικης Χορωδίας που δόθηκε ατο κινηματοθέταρο ΑΤΤΙΚ
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 431
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.500δρχ για εισιτήρια συναυλίας της Βολιώτικης Χορωδίας που δόθηκε ατο κινηματοθέταρο ΑΤΤΙΚ στις 25/12/1968
Τόμος: 45, σελ. σ. 480-481
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9045-480-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων