Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (1975)Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου 1975
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1975
Επίπεδο περιγραφής: Έτος
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 51, 52

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 17/1/1975
Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τον Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο της πόλης
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 24.487 δρχ. για τον Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο της πόλης
Τόμος: 51, σελ. σ. 174-175
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-174-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα έξοδα Χριστουγεννιάτικης παιδικής γιορτής
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 50.820 δρχ. για τα έξοδα Χριστουγεννιάτικης παιδικής γιορτής ατην αίθουσα του κινηματοθεάτρου "ΑΤΤΙΚ"
Τόμος: 51, σελ. σ. 175-177
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-175-3

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό των Θεοφανίων
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.875 δρχ. για τον εορτασμό των Θεοφανίων
Τόμος: 51, σελ. σ. 177-178
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-177-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 61.115 δρχ. για τη μετατόπιση τριών στύλων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην οδό Ρήγα Φεραίου
Τόμος: 51, σελ. σ. 178-179
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-178-2

Πράξη: Έγκριση έργου επισκευής και συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων οδών
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου επισκευής και συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων οδών της πόλης για το έτος 1975, προϋπολογισμού 1.500.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 179-180
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-179-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής για τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: "Έγκριση επιστροφής στην ΕΠΕ "Θ.Ε.Φ.Α. Ε. Καλοκαιρινού και Σία" 4.992 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλε για τέλη καθαριότητας και φωτισμού οικονομικών ετών 1971 - 1974
Τόμος: 51, σελ. σ. 180-181
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-180-2

Πράξη: Έγκριση Δημάρχου περί καθορισμού κοινόχρηστων χώρων,
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Δημάρχου περί καθορισμού κοινόχρηστων χώρων, για τους οποίους θα επιτραπεί η αυξημένη χρήση για το 1975 με καταβολή τέλους
Τόμος: 51, σελ. σ. 181-183
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-181-3

Πράξη: Έγκριση μετάβασηςυπαλλήλων του Δήμου στην Καλλιπεύκη Λάρισας
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης δύο υπαλλήλων του Δήμου στην Καλλιπεύκη Λάρισας για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 51, σελ. σ. 183-184
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-183-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης δύο υπαλλήλων στην Αγιά και στην Καρδίτσα
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης δύο υπαλλήλων του Δήμου στην Αγιά και στην Καρδίτσα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 51, σελ. σ. 184-185
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-184-2

Πράξη: Αποδοχή παραίτησης του Διοικητικού Συμβούλου της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου Ευάγγελου Τζάνου και ορισμός του Πάνου Γκρέκου ως αντικαταστάτη του
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Αποδοχή της υποβληθείσης παραίτησης του Διοικητικού Συμβούλου της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου Ευάγγελου Τζάνου και ορισμός του Πάνου Γκρέκου ως αντικαταστάτη του
Τόμος: 51, σελ. σ. 185-186
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-185-2

Πράξη: Συγκρότηση Επιτροπής καθορισμούγυναικών του Δήμου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Συγκρότηση Επιτροπής καθορισμού ηλικίας αδήλωτων γυναικών του Δήμου Βόλου για το έτος 1975
Τόμος: 51, σελ. σ. 186-187
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-186-2

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης προς τον Σύλλογο
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης 18.000 δρχ. προς τον Σύλλογο Μαγνήτων Φοιτητών Θεσσαλονίκης
Τόμος: 51, σελ. σ. 187-188
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-187-2

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης δημοτικής έκτασης
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: "Έγκριση παραχώρησης δημοτικής έκτασης κοντά στην οδό Βόλου - Αλυκών προς τον Ναυτικό Σύνδεσμο "Αργοναύται" για τη δημιουργία Ναυταθλητικών εγκαταστάσεων
Τόμος: 51, σελ. σ. 188-191
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-188-4

Πράξη: Αναβολή λήψης απόφασης για παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης για παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου στο Αρχηγείο Στρατού και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για αποστολή εγγράφου στην Ιη Μεραρχία για το αν εμμένει στην από 21/5/1974 αίτησή της για παραχώρηση του εν λόγω οικοπέδου
Τόμος: 51, σελ. σ. 191-195
Σημεία Πρόσβασης:
: Τέντζερης, Ιωάννης
Κολτσιδόπουλος, Ιωάννης
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Ρήγας, Δημήτριος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Καρκαγιάννης, Ιωάννης
Σιαφλέκη, Νίκη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-191-5

Πράξη: Έγκριση μετονομασίας τμήματος της οδού
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Έγκριση μετονομασίας τμήματος της οδού Β. Κων/νου σε Ηρώων Πολυτεχνείου, τμήματος της οδού Αθηνών σε Δημοκρατίας, τμήματος της οδού Β. Κων/νου σε Δημητριάδος και εξουσιοδότηση της Επιτροπής ονοματοθεσίας οδών να επιλέξει δυο οδούς της πόλης προς μετονομασία σε Γιάννη Κορδάτου και Κώστα Βάρναλη και να ονοματίσει τις οδούς Νομάρχου Παπαδάκου και Βασιλ. Φρειδερίκης, τις οποίες απαλείφει
Τόμος: 51, σελ. σ. 195-198
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Κολτσιδόπουλος, Ιωάννης
Ρήγας, Δημήτριος
Τέντζερης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-195-4

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής για τη συλλογή στοιχείων
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τη συλλογή στοιχείων και αξιολόγησή τους προς καθορισμό της θέσης του Δήμου Βόλου επί του προταθέντος αποχωρισμού των προσαρτημένων στον Δήμο Βόλου τέως Κοινοτήτων
Τόμος: 51, σελ. σ. 198-206
Σημεία Πρόσβασης:
: Τέντζερης, Ιωάννης
Κολτσιδόπουλος, Ιωάννης
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Ρήγας, Δημήτριος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Καρκαγιάννης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-198-9

Πράξη: Έγκριση παράστασης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Έγκριση παράστασης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στη σύσκεψη των εκπροσώπων της πόλης (19/1/1975) σχετικά με το θέμα της ίδρυσης Θεσσαλικού Πανεπιστημίου και άλλα γενικά θέματα
Τόμος: 51, σελ. σ. 206-207
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-206-2

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης του θέματος της συνταγματικής κατοχύρωσης
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης του θέματος της συνταγματικής κατοχύρωσης και διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν όψει της κατάρτισης του Νέου Συντάγματος και ορισμός επιτροπής προς διερεύνηση του θέματος
Τόμος: 51, σελ. σ. 207-208
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-207-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχο της διαχείρισης των διοικητικών
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχο της διαχείρισης των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Δήμου από τις Δημοτικές Αρχές της περιόδου της Επταετίας 1967-1974
Τόμος: 51, σελ. σ. 208-211
Σημεία Πρόσβασης:
: Τσιάμης, Χρήστος
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Τέντζερης, Ιωάννης
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-208-4

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής μεταφοράς των πινάκων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής μεταφοράς των πινάκων από την εκκενωθείσα Δημοτική Πινακοθήκη στο Δημοτικό Κατάστημα
Τόμος: 51, σελ. σ. 211-212
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-211-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά 10 προσκλήσεων
Εισηγητής: Τσιάμης, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. για την αγορά 10 προσκλήσεων της Ελληνικής Μερίμνης
Τόμος: 51, σελ. σ. 213-213
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-213-1

Πράξη: Συζήτηση για τις ατέλειες που εμφανίζει η Τεχνική Υπηρεσία
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 21a
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την πορεία του θέματος της οδού Ιερολοχιτών και για τις ατέλειες που εμφανίζει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου
Τόμος: 51, σελ. σ. 213-214
Σημεία Πρόσβασης:
: Σακκής, Πέτρος
Τσιάμης, Χρήστος
Καρκαγιάννης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-213-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 10/2/1975
Πράξη: Αναβολή του θέματος περί εγκρίσεων γενομένων δαπανών
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 21b
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί εγκρίσεων γενομένων δαπανών
Τόμος: 51, σελ. σ. 215-215
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-215-1

Πράξη: Αναβολή καταβολής εξόδων κηδείας σε δικαιούχους
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 21c
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί έγκρισης καταβολής εξόδων κηδείας σε δικαιούχους τριών αποβιωσάντων Συνταξιούχων του Δήμου
Τόμος: 51, σελ. σ. 215-215
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-215-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης ψήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1975
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1975
Τόμος: 51, σελ. σ. 215-216
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-215-2

Πράξη: Αναβολή πίστωσης για αποζημίωση μαντρότοιχου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 22a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί έγκρισης πίστωσης 2.400 δρχ. για αποζημίωση ρυμοτομούμενου μαντρότοιχου ιδιοκτησίας κληρονόμων Δάμτσα
Τόμος: 51, σελ. σ. 216-216
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-216-1

Πράξη: Αναβολή πίστωσης για την ανακατασκευή φωτισμού
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 22b
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί έγκρισης πίστωσης 100.000 δρχ. για την ανακατασκευή 20 γιρλαντών εορταστικού φωτισμού κεντρικών οδών της πόλης
Τόμος: 51, σελ. σ. 216-216
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-216-1

Πράξη: Αναβολή πίστωσης για αποζημίωση ρυμοτομούμενου κτίσματος
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 22c
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί έγκρισης πίστωσης 10.640 δρχ. για αποζημίωση ρυμοτομούμενου κτίσματος επί της οδού Ι. Καρτάλη, ιδιοκτησίας Χρυσοστ. Σαρακατσάνου
Τόμος: 51, σελ. σ. 216-217
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-216-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης τους σχεδίου πόλεως
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης τους σχεδίου πόλεως με προέκταση της οδού Σωκράτους πέρα της οδού Μακεδονομάχων και μέχρι την Π. Μελά
Τόμος: 51, σελ. σ. 217-221
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-217-5

Πράξη: Αναβολή τροποποίησης προγράμματος έργων οδοποιίας
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 23a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί τροποποίησης προγράμματος έργων οδοποιίας
Τόμος: 51, σελ. σ. 221-221
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-221-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης του Συλλόγου Γονέων
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του Συλλόγου Γονέων του 32ου Δημοτικού Σχολείου για παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου προς ανέγερση διδακτηρίου
Τόμος: 51, σελ. σ. 221-224
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-221-4

Πράξη: Έγκριση μείωσης του συντελεστή τέλους καθαριότητας
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Έγκριση μείωσης του συντελεστή τέλους καθαριότητας για όλα τα Βιοτεχνικά Εργαστήρια Γ' Ζώνης της πόλης
Τόμος: 51, σελ. σ. 224-226
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-224-3

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου 20.000.000 δρχ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση δημοτικών έργων οδοποιίας
Τόμος: 51, σελ. σ. 226-235
Σημεία Πρόσβασης:
: Τέντζερης, Ιωάννης
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Βασιλάκος, Απόστολος
Ρήγας, Δημήτριος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Καρκαγιάννης, Ιωάννης
Καραθανάσης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-226-10

Πράξη: Έγκριση έκφρασης παράκλησης προς τους Βουλευτές
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Έγκριση έκφρασης παράκλησης προς τους Βουλευτές του Νομού Μαγνησίας για υποστήριξη τροπολογιών προς τη δημοκρατική αναζωογόνηση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη συζήτηση στη Βουλή του κατατεθέντος σχεδίου του Νέου Συντάγματος
Τόμος: 51, σελ. σ. 235-238
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-235-4

Πράξη: Τροποποίηση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: "Τροποποίηση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση προς τον Ναυτικό Σύνδεσμο "Αργοναύται" δημοτικής έκτασης ως προς τον χρόνο της παραχώρησης
Τόμος: 51, σελ. σ. 238-239
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-238-2

Πράξη: Ανακοίνωση του Δημάρχου σχετικά με το θέμα των υπονόμων
Εισηγητής: Τσιάμης, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 28a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του Δημάρχου σχετικά με το θέμα των υπονόμων (προσπάθειες χρηματοδότησης από την Τράπεζα Τζόουνς που εδρεύει στη Νέα Υόρκη)
Τόμος: 51, σελ. σ. 239-239
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-239-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 17/2/1975
Πράξη: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1975
Τόμος: 51, σελ. σ. 240-257
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-240-18

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για αναψυκτικά
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 782 δρχ. για αναψυκτικά που προσφέρθηκαν κατά την πραγματοποιηθείσα την 19/1/1975 σύσκεψη των εκπροσώπων της πόλης
Τόμος: 51, σελ. σ. 257-258
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-257-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά 10 προσκλήσεων
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. για την αγορά 10 προσκλήσεων της Ελληνικής Μερίμνης
Τόμος: 51, σελ. σ. 258-259
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-258-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό των Θεοφανίων
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.875 δρχ. για τον εορτασμό των Θεοφανίων
Τόμος: 51, σελ. σ. 259-260
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-259-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής για έξοδα κηδείας
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 6.720 δρχ. στην Αθηνά Ναούμη για έξοδα κηδείας της αποβιωσάσης μητέρας της Βασιλικής, χήρας Γεωργίου Πατούκη, Συνταξιούχου του Δήμου
Τόμος: 51, σελ. σ. 260-261
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-260-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής για έξοδα κηδείας
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 12.660 δρχ. στην Φιλίτσα Τσαούση για έξοδα κηδείας της αποβιωσάσης μητέρας της Σταυρούλας, χήρας Ζήση Μαντίδη, Συνταξιούχου του Δήμου εκ μεταβιβάσεως
Τόμος: 51, σελ. σ. 261-262
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-261-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής, για έξοδα κηδείας του
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 9.335 δρχ. στη Βασιλική, χήρα του Δημοτικού Συνταξιούχου Χρήστου Δρογώση, για έξοδα κηδείας του
Τόμος: 51, σελ. σ. 262-263
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-262-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο κτίσμα,
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης 10.640 δρχ. για ρυμοτομούμενο κτίσμα, ιδιοκτησίας Χρυσόστομου Σαρακατσάνου (Ι. Καρτάλη)
Τόμος: 51, σελ. σ. 263-264
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-263-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο κτίσμα,
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης 2.400 δρχ. για ρυμοτομούμενο κτίσμα, ιδιοκτησίας κληρονόμων Δάμτσα (Κισσού)
Τόμος: 51, σελ. σ. 264-267
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-264-4

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 61.115 δρχ. για τη μετατόπιση τριών στύλων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην οδό Ρήγα Φεραίου
Τόμος: 51, σελ. σ. 266-267
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-266-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 12.000 δρχ. για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού σε πάροδο στο οικοδομικό τετράγωνο Γ. Δήμου - Αυτοκρ. Ηρακλείου - Κομνηνών - Φιλαρέτου
Τόμος: 51, σελ. σ. 267-268
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-267-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 60.000 δρχ. για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού σε διάφορες οδούς της πόλης
Τόμος: 51, σελ. σ. 268-269
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-268-2

Πράξη: Έγκρισηπίστωσης για την εγκατάσταση φωτισμού
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 100.000 δρχ. για την εγκατάσταση 20 γιρλαντών εορταστικού φωτισμού στις κεντρικές οδούς της πόλης σε αντικατάσταση ισάριθμων φθαρμένων
Τόμος: 51, σελ. σ. 269-271
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-269-3

Πράξη: Έγκριση επιστροφήςγια τέλος αδείας ανέγερσης οικοδομής
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στην Ε. Τερλιγκάκη 130 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλε για τέλος αδείας ανέγερσης οικοδομής
Τόμος: 51, σελ. σ. 271-272
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-271-2

Πράξη: Καθορισμός των όρων συμπληρωματικής σύμβασης
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Καθορισμός των όρων συμπληρωματικής σύμβασης εκπόνησης της Χωροταξικής μελέτης και του ρυθμιστικού σχεδίου πόλης
Τόμος: 51, σελ. σ. 272-281
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-272-10

Πράξη: Έγκριση διάθεσης τμήματος της δημοτικής πλατείας
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης τμήματος της δημοτικής πλατείας Ρήγα Φεραίου για την εγκατάσταση του Εθνικού Τσίρκου Βουλγαρίας για το διάστημα 25/2/1975-15/3/1975
Τόμος: 51, σελ. σ. 281-283
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-281-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 27/2/1975
Πράξη: Ψήφισμα αποδοκιμασίας της συνωμοσίας της 24ης Φεβρουαρίου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Ψήφισμα αποδοκιμασίας της συνωμοσίας της 24ης Φεβρουαρίου κατά της Δημοκρατικής Κυβέρνησης από μερίδα αξιωματικών, νοσταλγών του τυραννικού καθεστώτος και συγκρότηση Επιτροπής Αγώνος για επαγρύπνηση
Τόμος: 51, σελ. σ. 185-292
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Τέντζερης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-185-8

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης στον Ε.Ο.Τ.
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: "Έγκριση παραχώρησης στον Ε.Ο.Τ. 32 στρεμμάτων δημοτικής έκτασης στα "Πευκάκια" για ανέγερση Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, με τον όρο ο Ε.Ο.Τ. να παραχωρήσει ανάλογη έκταση στη Γατζέα
Τόμος: 51, σελ. σ. 292-292
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-292-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής του Δήμου που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 1975
Τόμος: 51, σελ. σ. 292-293
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-292-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 10/3/1975
Πράξη: Έγκριση αύξησης του καταβαλλόμενου από τον Δήμο Βόλου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης του καταβαλλόμενου από τον Δήμο Βόλου μισθώματος στους κληρονόμους Ι. Καραγιάννη για τον χώρο απόθεσης απορριμμάτων του Δήμου και για το διάστημα ως τις 31/10/1977
Τόμος: 51, σελ. σ. 294-295
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-294-2

Πράξη: Αναβολή τοπογραφικής εργασίας
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 48a
Περιεχόμενα: "Αναβολή του θέματος περί ανάθεσης σε ιδιώτη της μελέτης τοπογραφικής εργασίας της οδού προσπέλασης του νέου χώρου απόθεσης απορριμμάτων της πόλης στη θέση "Παλατάκι"
Τόμος: 51, σελ. σ. 295-296
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-295-2

Πράξη: Έγκριση δικαιώματος κοπής και απολήψεως καλάμου και ψαθόχορτου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: "Έγκριση εκποίησης του δικαιώματος κοπής και απολήψεως καλάμου και ψαθόχορτου "Πεδίου Άρεως" για το διάστημα 1/4/1975-31/3/1976, με πρόχειρη προφορική πλειοδοτική δημοπρασία
Τόμος: 51, σελ. σ. 296-296
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-296-1

Πράξη: Έγκριση μισθών των ιεροψαλτών Ιερού Ναού
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής των μηνιαίων μισθών των ιεροψαλτών του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών του Δημοτικού Νεκροταφείου Βόλου
Τόμος: 51, σελ. σ. 296-298
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-296-3

Πράξη: Αναβολή περί πρόσληψης εργατών
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 50a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί πρόσληψης 6 ανειδίκευτων εργατών για τις έκτακτες ανάγκες καθαριότητας της πόλης
Τόμος: 51, σελ. σ. 298-298
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-298-1

Πράξη: Έγκριση συνεργείου από εργάτες
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου από 5 ανειδίκευτους εργάτες για την καταπολέμηση των κωνωποειδών για το διάστημα 16/4-15/10/1975
Τόμος: 51, σελ. σ. 298-300
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-298-3

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης τριών οδηγών αυτοκινήτων
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης τριών οδηγών αυτοκινήτων για 6 μήνες (16/4-15/10/1975), προς αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου κατά τη θερινή περίοδο
Τόμος: 51, σελ. σ. 300-302
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-300-3

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βίκτωρα Αναγνώστου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βίκτωρα Αναγνώστου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής παραλαβής των διαφόρων σταδίων της χωροταξικής μελέτης και του ρυθμιστικού σχεδίου του Βόλου και της περιοχής του και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Ψυχούλη ως αναπληρωτή του
Τόμος: 51, σελ. σ. 302-303
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-302-2

Πράξη: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1975
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1975
Τόμος: 51, σελ. σ. 303-305
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-303-3

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την μετρήσεων της κυκλοφορίας
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 15.000 δρχ. για την πραγματοποίηση μετρήσεων της κυκλοφορίας σε διασταυρώσεις δημοτικών οδών
Τόμος: 51, σελ. σ. 305-306
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-305-2

Πράξη: Απόρριψη ένστασης του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Απόρριψη ένστασης του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο ρυμοτομικό τετράγωνο Κενταύρων - Θησέως - Ολυμπιάδος - Ανωνύμου
Τόμος: 51, σελ. σ. 306-309
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-306-4

Πράξη: Αναβολή οικονομική ενίσχυση διαφόρων Σωματείων
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 56a
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης για οικονομική ενίσχυση διαφόρων Σωματείων και Συλλόγων της πόλης
Τόμος: 51, σελ. σ. 309-309
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-309-1

Πράξη: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του δημοτικού κτήματος
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του δημοτικού κτήματος μεταξύ των οδών Βλαχάβα - Λ. Βύρωνος - Περραιβού προς τον Σύλλογο Γονέων του 32ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου, προς προσωρινή εγκατάσταση ενός προκατασκευασμένου κτηρίου για τη λειτουργία του Σχολείου
Τόμος: 51, σελ. σ. 309-310
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-309-2

Πράξη: Έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου κατασκευής οδοστρώματος και κατασκευής αγωγού της οδού Γηροκομείου, προϋπολογισμού 100.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 311-313
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-311-3

Πράξη: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής έργων αποχέτευσης
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου κατασκευής έργων αποχέτευσης στη συνοικία Παλαιού Λιμεναρχείου, προϋπολογισμού 400.000 δρχ. και καθορισμός των όρων της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 51, σελ. σ. 313-318
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-313-6

Πράξη: Αναβολή για κατάσβεση πυρκαγιών
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 59a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί έγκρισης γενομένων δαπανών για κατάσβεση πυρκαγιών και εξυγίανση των χώρων διάθεσης απορριμμάτων
Τόμος: 51, σελ. σ. 318-318
Σημεία Πρόσβασης:
: Τέντζερης, Ιωάννης
Ρήγας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-318-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 7/4/1975
Πράξη: Απόφαση ίδρυσης νέας βιομηχανικής μονάδας τσιμέντων
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Απόφαση μελέτης από ειδικούς της δυνατότητα ίδρυσης νέας βιομηχανικής μονάδας τσιμέντων στη δυτική ακτή του Παγασητικού Κόλπου και καθορισμός των όρων ίδρυσής της παράπλευρα της ήδη λειτουργούσης, σε περίπτωση που δεν βρεθεί άλλη θέση
Τόμος: 51, σελ. σ. 319-336
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Σαμαράς (εκπρόσωπος της επιχείρησης)
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Καρκαγιάννης, Ιωάννης
Ρήγας, Δημήτριος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Αθηναίος, Μιχαήλ
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Σακκής, Πέτρος
Βανέζης, Αθανάσιος
Αδαμόπουλος, Ελευθέριος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-319-18

Πράξη: Έκφραση αντίθεσης στον καθορισμό του αποστραγγιστικού έργου Κάρλας
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Έκφραση αντίθεσης στον καθορισμό του αποστραγγιστικού έργου Κάρλας και των σχετικών αρδευτικών και αποχετευτικών τάφρων ως αποδεκτών αποβλήτων, καθώς ο τελικός αποδέκτης όλων είναι ο Παγασητικός, αξίωση απόλυτης απαγόρευσης της διάθεσης στους αποδέκτες λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων οποιουδήποτε βαθμού καθαρότητας και απόφαση αποστολής τηλεγραφημάτων διαμαρτυρίας στον Νομάρχη Λάρισας, τους Βουλευτές του Νομού και την Κυβέρνηση
Τόμος: 51, σελ. σ. 337-339
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-337-3

Πράξη: Χορήγηση αδείας στον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Χορήγηση αδείας στον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για σύνταξη μελέτης και επίβλεψη εργασιών εκτέλεσης ιδιωτικού έργου
Τόμος: 51, σελ. σ. 339-341
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-339-3

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση Συλλόγου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 20.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου
Τόμος: 51, σελ. σ. 341-342
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-341-2

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης 6 ανειδίκευτων εργατών
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης 6 ανειδίκευτων εργατών για έξι μήνες για την έκτακτη καθαριότητα οδών πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων
Τόμος: 51, σελ. σ. 342-343
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-342-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για αποτύπωσης και κτηματογράφησης της περιοχής
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 102.000 δρχ. για την αμοιβή της μελέτης αποτύπωσης και κτηματογράφησης της περιοχής Ν. Παγασών
Τόμος: 51, σελ. σ. 343-345
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-343-3

Πράξη: "Έκφραση ευχής , με την ευκαιρία της παγκόσμιας "Ημέρας Υγείας"
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: "Έκφραση ευχής περί καθολικής παροχής προς τον Ελληνικό λαό δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με την ευκαιρία του εορτασμού της παγκόσμιας "Ημέρας Υγείας"
Τόμος: 51, σελ. σ. 345-346
Σημεία Πρόσβασης:
: Καρκαγιάννης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-345-2

Πράξη: Αναβολή έγκρισης αποδιδόμενου για διάφορα εκτελεσθέντα έργα
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 66a
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος περί έγκρισης αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για διάφορα εκτελεσθέντα έργα
Τόμος: 51, σελ. σ. 346-346
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-346-1

Πράξη: Έγκριση για πιστώσεις που διατέθηκαν
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για πιστώσεις που διατέθηκαν από 1/9/1974 ως 31/12/1974
Τόμος: 51, σελ. σ. 346-347
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-346-2

Πράξη: Αναβολή συζήτησηςγια τον έλεγχο λειτουργίας των χώρων υγιεινής
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 67a
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης περί απόφασης του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο και τον τρόπο λειτουργίας των χώρων υγιεινής των Δημοσίων Καταστημάτων και κοινόχρηστων χώρων
Τόμος: 51, σελ. σ. 347-347
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-347-1

Πράξη: Αναβολή κατασκευών και επισκευών κρασπεδορείθρων,
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 67b
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης περί προώθησης του έργου κατασκευών και επισκευών κρασπεδορείθρων, καθώς και κατασκευών και ανακαινίσεων οδοστρωμάτων οδών του Βόλου
Τόμος: 51, σελ. σ. 347-347
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-347-1

Πράξη: Αναβολή έργων οδοποιίας
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 67c
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί έγκρισης προγράμματος έργων οδοποιίας που προτάθηκε από τη Δημαρχιακή Επιτροπή
Τόμος: 51, σελ. σ. 347-347
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-347-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης βελτίωσης της βατότητας της οδού
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 200.000 δρχ. για την εκτέλεση του έργου βελτίωσης της βατότητας της οδού προσπέλασης στον χώρο διάθεσης απορριμμάτων
Τόμος: 51, σελ. σ. 347-349
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-347-3

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 19.126 δρχ. για τη μετατόπιση ενός στύλου του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην οδό Κενταύρων
Τόμος: 51, σελ. σ. 349-350
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-349-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 62.277 δρχ. για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων των οδών Ελ. Βενιζέλου και Κ. Καρτάλη
Τόμος: 51, σελ. σ. 350-351
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-350-2

Πράξη: Έγκριση συμμετοχής τριών Τεχνικών Υπαλλήλων του Δήμου Βόλου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: "Έγκριση συμμετοχής τριών Τεχνικών Υπαλλήλων του Δήμου Βόλου στο σεμινάριο του ΤΕΕ "Ποιότητος υλικών και κατασκευών οδών και αεροδρομίων" (6-18/4/1975)
Τόμος: 51, σελ. σ. 351-353
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-351-3

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την αποζημίωση εκτός έδρας
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 638 δρχ. για την αποζημίωση εκτός έδρας τακτικού υπαλλήλου του Δήμου, που μετέβη στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 51, σελ. σ. 353-354
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-353-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 495 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για μαθητικούς αγώνες ανώμαλου δρόμου του περιφερειακού πρωταθλήματος
Τόμος: 51, σελ. σ. 354-355
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-354-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 520 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για αγώνες στίβου της Θεσσαλικής Επιτροπής ΣΕΓΑΣ
Τόμος: 51, σελ. σ. 355-355
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-355-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα δεξίωσης
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 28.858 δρχ. για έξοδα παρέλασης και δεξίωσης κατά τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου
Τόμος: 51, σελ. σ. 356-357
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-356-2

Πράξη: Αναβολή, μετά από πρόταση του Προέδρου,
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 75a
Περιεχόμενα: Αναβολή, μετά από πρόταση του Προέδρου, λήψης απόφασης επί του θέματος περί εγγράφου της Νομαρχίας Μαγνησίας σχετικά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου στον Σύλλογο Γονέων του 32ου Δημοτικού Σχολείου
Τόμος: 51, σελ. σ. 357-357
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-357-1

Πράξη: Αναβολή συζήτησης των ΕΛΤΑ
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 75b
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης του θέματος περί εγγράφου των ΕΛΤΑ σχετικά με αγορά δημοτικού οικοπέδου προς ανέγερση Ταχυδρομικού Μεγάρου
Τόμος: 51, σελ. σ. 357-358
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-357-2

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης εξωτερικού καταστήματος
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης εξωτερικού καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών για 3 χρόνια και καθορισμός των όρων της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 51, σελ. σ. 358-363
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-358-6

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης του εναπομείναντος
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης του εναπομείναντος μετά την ανέγερση Περιπτέρου Πληροφοριών του ΕΟΤ χώρου της πλατείας Ρ. Φεραίου για την εμποροπανήγυρη έτους 1975 και έκφραση ευχής η νέα Δημοτική Αρχή να αντιμετωπίσει το θέμα της κατάργησης του αναχρονιστικού αυτού εθίμου
Τόμος: 51, σελ. σ. 363-365
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-363-3

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης τμήματος της δημοτικής πλατείας
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης τμήματος της δημοτικής πλατείας Ρ. Φεραίου για την εγκατάσταση λούνα παρκ κατά τη διάρκεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης και καθορισμός των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 51, σελ. σ. 365-366
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-365-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης για τη σύναψη δανείου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. για τη σύναψη δανείου 5.497.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 367-368
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-367-2

Πράξη: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1975
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1975
Τόμος: 51, σελ. σ. 368-369
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-368-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 14/4/1975
Πράξη: Έγκριση απόφασης για τη σύναψη δανείου
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. για τη σύναψη δανείου 5.497.000 δρχ. και ανάληψης υποχρέωσης καταβολής αυτού από τον Δήμο Βόλου σε περίπτωση αδυναμίας του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Τόμος: 51, σελ. σ. 370-372
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-370-3

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά εισιτηρίων
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500 δρχ. για την αγορά εισιτηρίων ποδοσφαιρικού αγώνα
Τόμος: 51, σελ. σ. 372-372
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-372-1

Πράξη: Ψήφιση και διάθεση πίστωσης
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: [83]
Περιεχόμενα: Ψήφιση και διάθεση πίστωσης 16.500 δρχ. προς τις Σχολικές Εφορίες των 6 Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της πόλης, για την οικονομική ενίσχυση των άπορων μαθητών των σχολείων αυτών στις εκδρομές τους
Τόμος: 51, σελ. σ. 372-374
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-372-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 21/4/1975
Πράξη: Έκδοση ψηφίσματος μέρα της 21ης Απριλίου 1967
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: [84]
Περιεχόμενα: Έκδοση ψηφίσματος για τη συμπλήρωση οκταετίας από την αποφράδα μέρα της 21ης Απριλίου 1967
Τόμος: 51, σελ. σ. 375-381
Σημεία Πρόσβασης:
: Τέντζερης, Ιωάννης
Κολτσιδόπουλος, Ιωάννης
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Ρήγας, Δημήτριος
Πετρόχειλος, Αθανάσιος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Καρκαγιάννης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-375-7

Πράξη: Έγκριση προμήθειας θερινών στολών,
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας θερινών στολών, υποδημάτων, πηλικίων, θερινών πουκαμίσων και προσοψίων για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και καθορισμός των όρων των διακηρύξεων των σχετικών δημοσίων μειοδοτικών διαγωνισμών
Τόμος: 51, σελ. σ. 381-389
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-381-9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 12/5/1975
Πράξη: Έγκριση δαπάνης για αγορά 50 εισιτηρίων
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.500 δρχ. για αγορά 50 εισιτηρίων της παράστασης της 27/4/1975 του Ποντιακού Καλλιτεχνικού Ομίλου Βόλου
Τόμος: 51, σελ. σ. 390-391
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-390-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.480 δρχ. για δεξίωση των αθλητών των Πανελληνίων Σχολικών αγώνων Ποδοσφαίρου
Τόμος: 51, σελ. σ. 391-392
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-391-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια την αγορά ενός συγγράμματος
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 400 δρχ. για την αγορά ενός συγγράμματος του Κύπριου καθηγητή Δ. Παπαδημητρίου
Τόμος: 51, σελ. σ. 392-392
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-392-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα έξοδα στολισμού Επιταφίου
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 6.800 δρχ. για τα έξοδα στολισμού και τελετής περιφοράς του Επιταφίου του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών του Νεκροταφείου
Τόμος: 51, σελ. σ. 392-393
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-392-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για εκτός έδρας αποζημίωση
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.132 δρχ. για εκτός έδρας αποζημίωση προς τον οδηγό του επιβατηγού αυτοκινήτου του Δήμου για δύο μεταβάσεις του στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 51, σελ. σ. 393-394
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-393-2

Πράξη: Αναβολή για παραχώρηση της χρήσης δημοτικού οικοπέδου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 90a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος σχετικά με λήψη νέας απόφασης για παραχώρηση της χρήσης δημοτικού οικοπέδου στη Σχολική Εφορία του 32ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου, προς προσωρινή εγκατάσταση προπαρασκευασμένου οικήματος για τη λειτουργία του Σχολείου
Τόμος: 51, σελ. σ. 394-395
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-394-2

Πράξη: Έγκριση πρότασης μελετητή για τον καθορισμό προσωρινών ορίων
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Έγκριση πρότασης μελετητή για τον καθορισμό προσωρινών ορίων περιοχής ρυθμιστικού σχεδίου και περιοχής ελέγχου του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου
Τόμος: 51, σελ. σ. 395-397
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-395-3

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 142.387 δρχ. για έξοδα μετατόπισης διαφόρων στύλων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού
Τόμος: 51, σελ. σ. 397-398
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-397-2

Πράξη: Έγκριση μισθού νεωκόρου
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής του μηνιαίου μισθού του νεωκόρου του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 51, σελ. σ. 399-400
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-399-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών μειοδοτικής δημοπρασίας
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου κατασκευής αποχέτευσης στη συνοικία Παλαιού Λιμεναρχείου
Τόμος: 51, σελ. σ. 400-401
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-400-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφήςγια τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον Κων. Σκουργιά 1.170 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλε για τέλη καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 1974
Τόμος: 51, σελ. σ. 401-402
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-401-2

Πράξη: Έγκριση για την εκτέλεση του έργου βελτίωσης βατότητας
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες για την εκτέλεση του έργου βελτίωσης βατότητας της οδού Κωνσταντά από Κ. Γκλαβάνη ως Δ. Φιλιππίδου, προϋπολογισμού 350.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 402-405
Σημεία Πρόσβασης:
: Τέντζερης, Ιωάννης
Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Τζουβάρας, Κωνσταντίνος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αντωνιάδης, Απόστολος
Καρκαγιάννης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-402-4

Πράξη: Έγκριση για δαπάνες έργου κατασκευής φρέατος χωνευτηρίου,
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες για την εκτέλεση του έργου κατασκευής φρέατος χωνευτηρίου, προϋπολογισμού 30.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 405-406
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-405-2

Πράξη: Έγκριση εκτέλεση βελτίωσης βατότητας οδών
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες για την εκτέλεση του έργου βελτίωσης βατότητας οδών της συνοικίας Ν. Δημητριάδας, προϋπολογισμού 100.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 406-407
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-406-2

Πράξη: Έγκριση εκτέλεση βελτίωσης βατότητας οδών
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες για την εκτέλεση του έργου βελτίωσης βατότητας οδών των συνοικιών Νεάπολης και Αγίων Αναργύρων, προϋπολογισμού 100.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 408-409
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-408-2

Πράξη: Έγκριση εκτέλεση τ επίστρωσης πεζοδρομίων των πλατειών
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες για την εκτέλεση του έργου επίστρωσης πεζοδρομίων των πλατειών Αγ. Νικολάου και Ελευθερίας, προϋπολογισμού 120.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 409-410
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-409-2

Πράξη: Έγκριση έργου βελτίωσης βατότητας οδών
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες για την εκτέλεση του έργου βελτίωσης βατότητας οδών της συνοικίας Αγίας Παρασκευής, προϋπολογισμού 160.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 410-411
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-410-2

Πράξη: Έγκριση έργου κατασκευής αγωγού αποχέτευσης
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες για την εκτέλεση του έργου κατασκευής αγωγού αποχέτευσης οικιακών λυμάτων οδού Βενιζέλου, προϋπολογισμού 270.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 411-412
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-411-2

Πράξη: Αναβολή συζήτησης λειτουργίας των χώρων υγιεινής
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 102a
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης του θέματος περί απόφασης του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών σχετικά με τον έλεγχο και τον τρόπο λειτουργίας των χώρων υγιεινής των Δημοσίων Καταστημάτων και κοινόχρηστων χώρων
Τόμος: 51, σελ. σ. 412-413
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-412-2

Πράξη: παραχωρήθηκε έκταση προς το Ελληνικό Δημόσιο,
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Διαπίστωση της μη εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίο παραχωρήθηκε από τον Δήμο Βόλου έκταση προς το Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή της ανέγερσης της Δημόσιας Σχολής Ραδιοτηλεγραφητών και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε σχετική μεταγραφή της κυριότητας της έκτασης επ' ονόματι του Δήμου Βόλου
Τόμος: 51, σελ. σ. 413-414
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-413-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης του εμπόρου μετάλλων
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του εμπόρου μετάλλων Κων. Μυριτζή για εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου της οδού Σαρανταπόρου
Τόμος: 51, σελ. σ. 414-415
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-414-2

Πράξη: Αναβολή του θέματος έργων οδοποιίας
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 104a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί έγκρισης του προτεινόμενου από τη Δημαρχιακή Επιτροπή προγράμματος έργων οδοποιίας 20.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 415-415
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-415-1

Πράξη: Έγκριση ανάληψης από τον Δήμο Βόλου
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάληψης από τον Δήμο Βόλου των εξόδων φιλοξενίας 6 Μητροπολιτών κατά την επικείμενη γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, μετά από πρόσκληση της Ι. Μητρόπολης Δημητριάδος
Τόμος: 51, σελ. σ. 415-417
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-415-3

Πράξη: Έγκριση καταβολής στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων 7.500 δρχ. για την προμήθεια δύο σειρών πινακίδων του Σχεδίου Πόλεως
Τόμος: 51, σελ. σ. 417-418
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-417-2

Πράξη: Επικύρωση πρακτικών έργου κατασκευής οδοστρώματος
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Επικύρωση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας προς ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου κατασκευής οδοστρώματος και αρδευτικού αγωγού οδού Γηροκομείου
Τόμος: 51, σελ. σ. 418-419
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-418-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 21/5/1975
Πράξη: Ψήφισμα για τον θάνατο του Ιωάννη Σαρακατσάνη
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Ψήφισμα για τον θάνατο του Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Σαρακατσάνη
Τόμος: 51, σελ. σ. 420-420
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-420-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 8/6/1975
Πράξη: Ομιλία και ευχή του Προέδρου του Δ.Σ.
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 108a
Περιεχόμενα: Ομιλία και ευχή του Προέδρου του Δ.Σ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 425-425
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-425-1

Πράξη: Εκλογή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Εκλογή του Αθανάσιου Κυριάκου ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόμος: 51, σελ. σ. 425-427
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-425-3

Πράξη: Εκλογή του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Εκλογή του Ευάγγελου Παππά ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόμος: 51, σελ. σ. 427-428
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-427-2

Πράξη: Εκλογή του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημητρίου Παπαϊωάννου ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόμος: 51, σελ. σ. 428-429
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-428-2

Πράξη: Εκλογή των μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Εκλογή των Ευάγγελου Πούλιου, Μιχαήλ Αθηναίου, Κωνστασντίνου Ζούμπου και Βαρθολομαίου Ματσάγγου ως τακτικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής
Τόμος: 51, σελ. σ. 429-431
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-429-3

Πράξη: Εκλογή των μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Εκλογή των Γεωργίου Οικονόμου, Χρυσόστομου Θεοδώρου, Ανδρέα Ανδρεόπουλου και Αθανασίου Ζαβαλιάγκου ως αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής
Τόμος: 51, σελ. σ. 431-432
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-431-2

Πράξη: Ομιλία του νέου Προέδρου του Δ.Σ.
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 113a
Περιεχόμενα: Ομιλία του νέου Προέδρου του Δ.Σ. και ευχές για επιτυχία στο έργο του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόμος: 51, σελ. σ. 432-433
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-432-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 15/6/1975
Πράξη: Ορισμός των Δημοτικών Συμβούλων Δαμιανού Σαλτίκη
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Ορισμός των Δημοτικών Συμβούλων Δαμιανού Σαλτίκη και Ιωάννη Τέντζερη και των φιλόμουσων δημοτών Λυμπέρη Λυμπέρη και Νίκης Σιαφλέκη ως μελών του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου
Τόμος: 51, σελ. σ. 435-436
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-435-2

Πράξη: Ορισμός των Δημοτικών Συμβούλων Μιχαήλ Αθηναίου και Αντώνιου Πατσιαντά
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Ορισμός των Δημοτικών Συμβούλων Μιχαήλ Αθηναίου και Αντώνιου Πατσιαντά καθώς και του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κρίτωνα Παπαδόπουλου στην προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του από 15.6.1955 Β.Δ/τος Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου
Τόμος: 51, σελ. σ. 436-437
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-436-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βαρθολομαίου Ματσάγγου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βαρθολομαίου Ματσάγγου ως τακτικού μέλους της Επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων αξίας άνω των 20.000 δρχ. και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Ανδρέα Ανδρεόπουλου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 51, σελ. σ. 437-438
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-437-2

Πράξη: Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή δημοτικών έργων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή δημοτικών έργων αξίας μικρότερης των 20.000 δρχ. από τους Δημοτικούς Συμβούλους Χρυσόστομο Θεοδώρου και Κωνσταντίνο Ζούμπο
Τόμος: 51, σελ. σ. 438-439
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-438-2

Πράξη: Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού γυναικών του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού ηλικίας αδήλωτων γυναικών του Δήμου Βόλου
Τόμος: 51, σελ. σ. 439-440
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-439-2

Πράξη: Σύσταση επιτροπής ονοματοθεσίας οδών και πλατειών της πόλης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής ονοματοθεσίας οδών και πλατειών της πόλης
Τόμος: 51, σελ. σ. 440-441
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-440-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βαρθολομαίου Ματσάγγου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βαρθολομαίου Ματσάγγου ως τακτικού μέλους της Επιτροπής εποπτείας και παραλαβής των διαφόρων σταδίων της μελέτης του Ρυθμιστικού Σχεδίου και της Χωροταξικής μελέτης Βόλου και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Χρυσόστομου Θεοδώρου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 51, σελ. σ. 441-442
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-441-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Ρήγα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Ρήγα ως αντιπροσώπου του Δήμου στη δευτεροβάθμια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Βόλου και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Αθανάσιου Ζαβαλιάγκου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 51, σελ. σ. 442-443
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-442-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου ως αντιπροσώπου του Δήμου στη δευτεροβάθμια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμων και Κοινοτήτων περιφερείας Ειρηνοδικείου Βόλου και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Μιχαήλ Αθηναίου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 51, σελ. σ. 443-444
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-443-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Παπαϊωάννου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Παπαϊωάννου ως τακτικού μέλους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων της Νομαρχίας Μαγνησίας και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Δαμιανού Σαλτίκη ως αναπληρωτή του
Τόμος: 51, σελ. σ. 444-444
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-444-1

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου ως τακτικού μέλους στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Χρυσόστομου Θεοδώρου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 51, σελ. σ. 444-445
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-444-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Ζούμπου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Ζούμπου ως αντιπροσώπου του Δήμου για την ανασυγκρότηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης Μαγνησίας και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Δαμιανού Σαλτίκη ως αναπληρωτή του
Τόμος: 51, σελ. σ. 445-446
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-445-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Ανδρέα Ανδρεόπουλου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Ανδρέα Ανδρεόπουλου ως τακτικού μέλους για την ανασυγκρότηση της Φιλοδασικής Επιτροπής Βόλου και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Ευάγγελου Πούλιου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 51, σελ. σ. 446-446
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-446-1

Πράξη: Αποδοχή όρων δανείου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Αποδοχή όρων για τη λήψη συμπληρωματικού δανείου 15.000.000 δρχ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση έργων οδοποιίας
Τόμος: 51, σελ. σ. 447-451
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-447-5

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 15.735 δρχ. για δεξίωση με την ευκαιρία της εγκατάστασης της Νέας Δημοτικής Αρχής
Τόμος: 51, σελ. σ. 451-452
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-451-451-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 17.966 δρχ. για δεξίωση προς 4 Μητροπολίτες που επισκέφτηκαν την πόλη κατά την γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Τόμος: 51, σελ. σ. 452-455
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Τέντζερης, Ιωάννης
Παναγής, Νεόκλητος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-452-4

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 700 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του αποβιώσαντος Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Σαρακατσάνη
Τόμος: 51, σελ. σ. 455-456
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-455-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για άλμπουμ
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.300 δρχ. για άλμπουμ με τοπία της περιοχής που προσφέρθηκε στον Αρχηγό του Στόλου
Τόμος: 51, σελ. σ. 456-457
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-456-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 570 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τον αγώνα μεταξύ των ομάδων Χωροφυλακής και Ολυμπιακού Βόλου
Τόμος: 51, σελ. σ. 457-458
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-457-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια εισιτήρια συναυλίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 600 δρχ. για εισιτήρια συναυλίας του Ελληνικού Ωδείου Βόλου προς ενίσχυση των Κυπρίων
Τόμος: 51, σελ. σ. 458-459
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-458-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια μαθητικής επίδειξης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.250 δρχ. για εισιτήρια μαθητικής επίδειξης του Ελληνικού Ωδείου Βόλου, υπό την αιγίδα του Μητροπολίτη Δημητριάδος και υπέρ της ενίσχυσης της Σχολής Κωφαλάλων
Τόμος: 51, σελ. σ. 459-460
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-459-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια του ποδοσφαιρικού αγώνα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 3.000 δρχ. για εισιτήρια του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Ολυμπιακού Βόλου και Χωροφυλακής
Τόμος: 51, σελ. σ. 460-460
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-460-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια παντελονιών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.930 δρχ. για την προμήθεια δύο θερινών παντελονιών και δύο πουκαμίσων του πρόσθετου Χωροφύλακα του Δήμου
Τόμος: 51, σελ. σ. 460-462
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-460-3

Πράξη: Έγκριση συνεργείου προς καθαρισμό των γραφείων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου από 2 ωρομίσθιες καθαρίστριες προς καθαρισμό των γραφείων και των άλλων χώρων του Δημαρχιακού Μεγάρου για το διάστημα 1/7/1975-31/12/1975
Τόμος: 51, σελ. σ. 462-463
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-462-2

Πράξη: Καθορισμός βελτίωσης βατότητας της οδού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου βελτίωσης βατότητας της οδού προσπέλασης στον χώρο απόθεσης απορριμμάτων του Δήμου, προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 463-465
Σημεία Πρόσβασης:
: Κυριάκος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-463-3

Πράξη: Έγκριση μελέτης του έργου διαμόρφωσης πλατείας Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: "Έγκριση μελέτης του έργου διαμόρφωσης και εξωραϊσμού της πλατείας Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου, προϋπολογισμού 800.000 δρχ., καθώς και καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του τμήματος "Βασικές εργασίες διαμόρφωσης" του παραπάνω έργου, προϋπολογισμού 290.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 465-469
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-465-5

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1975
Τόμος: 51, σελ. σ. 469-472
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-469-4

Πράξη: Έγκριση διαμόρφωσης του χώρου εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου κατασκευής και αποσύνθεσης παραπηγμάτων καθώς και διαμόρφωσης του χώρου εμποροπανήγυρης έτους 1975, προϋπολογισμού 400.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 472-473
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-472-2

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης 15 εργατοτεχνιτών,
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης 15 εργατοτεχνιτών, από 21/7/1975 μέχρι 16/8/1975, για τη φύλαξη υλικών, την επιμέλεια των υδραυλικών εγκαταστάσεων και την καθαριότητα του χώρου της εμποροπανήγυρης και έγκριση μίσθωσης ενός φορτηγού και του οδηγού του για την αποκομιδή απορριμμάτων από 4/8/1975 μέχρι 14/8/1975
Τόμος: 51, σελ. σ. 473-475
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-473-3

Πράξη: Έγκριση μελέτης του έργου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της πόλης, προϋπολογισμού 1.650.000 δρχ. και καθορισμός των όρων διακήρυξης της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 51, σελ. σ. 475-478
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-475-4

Πράξη: Επικύρωση δημοπρασίας για θερινών στολών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια θερινών στολών του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου
Τόμος: 51, σελ. σ. 478-480
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-478-3

Πράξη: Έγκριση κατασκευής οικίσκου ζυγιστηρίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου κατασκευής οικίσκου ζυγιστηρίου και μεταφοράς γεφυροπλάστιγγας στη Δημοτική Φρουταγορά Βόλου, προϋπολογισμού 150.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 480-485
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-480-6

Πράξη: Εισήγηση θεμάτων από Δημοτικούς Συμβούλους,
Εισηγητής: Κουτσός, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 145a
Περιεχόμενα: Εισήγηση θεμάτων από Δημοτικούς Συμβούλους, τα οποία δεν κρίνονται κατεπείγοντα και δεν συζητούνται
Τόμος: 51, σελ. σ. 485-486
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Κυριάκος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-485-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 7/7/1975
Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια θεατρικής παράστασης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. για εισιτήρια θεατρικής παράστασης του θιάσου "Θεατρικό Εργαστήρι"
Τόμος: 51, σελ. σ. 487-488
Σημεία Πρόσβασης:
: Μητσικώστας, Σταύρος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Καλτσογιάννης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-487-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 600 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους σκοπευτικούς αγώνες του Κυνηγετικού Ομίλου Βόλου
Τόμος: 51, σελ. σ. 488-489
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-488-2

Πράξη: Αναβολή ενίσχυσης του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου,
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 147a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί οικονομικής ενίσχυσης του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου, της Εταιρείας Θεσσαλικών Ερευνών και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
Τόμος: 51, σελ. σ. 489-489
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-489-1

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης της πλατείας Ρήγα Φεραίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης της πλατείας Ρήγα Φεραίου για τη διενέργεια της εμποροπανήγυρης και καθορισμός των όρων
Τόμος: 51, σελ. σ. 489-492
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-489-4

Πράξη: Έγκριση διαγραφής ποσών από τέλη καθαριότητας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής ποσών 186.012 και 63.655 δρχ. από τέλη καθαριότητας και φωτισμού αντίστοιχα από τους βεβαιωτικούς καταλόγους οικονομικού έτους 1974
Τόμος: 51, σελ. σ. 492-494
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Τέντζερης, Ιωάννης
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-492-3

Πράξη: Έγκριση καταβολής για έξοδα κηδείας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: "Έγκριση καταβολής 2.625 δρχ. στην Αγλαΐα Παπαδοπούλου για έξοδα κηδείας της αποβιωσάσης μητέρας της Αναστασίας, δημοτικής συνταξιούχου "εκ μεταβιβάσεως"
Τόμος: 51, σελ. σ. 494-495
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-494-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής για έξοδα κηδείας του
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 4.355 δρχ. στη Νίκη, χήρα του δημοτικού συνταξιούχου Αποστόλου Βελέτζα, για έξοδα κηδείας του
Τόμος: 51, σελ. σ. 496-497
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-496-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής για τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον Κωνσταντίνο Ζούμπο 810 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλε για τέλη καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 1974
Τόμος: 51, σελ. σ. 497-498
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-497-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής για τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στην Αλεξάνδρα Ανδρέογλου 546 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλε για τέλη καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 1975
Τόμος: 51, σελ. σ. 498-499
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-498-2

Πράξη: Έγκριση για πιστώσεις που διατέθηκαν
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για πιστώσεις που διατέθηκαν από 1/1/1975 μέχρι 30/4/1975
Τόμος: 51, σελ. σ. 499-500
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-499-2

Πράξη: Έγκριση διαμόρφωσης χώρου εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες εκτέλεσης του έργου διαμόρφωσης χώρου εμποροπανήγυρης, υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθαρισμού, φυλάξεως κλπ., προϋπολογισμού 172.500 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 500-501
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-500-2

Πράξη: Έγκριση ανακατασκευής οδοστρώματος,
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες εκτέλεσης του έργου ανακατασκευής οδοστρώματος, διασκευών και επισκευών κρασπεδορείθρων και αγωγού όμβριων υδάτων της οδού Βασσάνη (2ας Νοεμβρίου - Παπαδιαμάντη), προϋπολογισμού 400.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 501-502
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-501-2

Πράξη: Έγκριση για γενικές δαπάνες εμποροπανήγυρης,
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για γενικές δαπάνες διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, προϋπολογισμού 300.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 502-503
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-502-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής και αποσύνθεσης παραπηγμάτων καθώς και διαμόρφωσης του χώρου της εμποροπανήγυρης του έτους 1971, προϋπολογισμού 150.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 503-504
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-503-2

Πράξη: Έγκριση έργου συντήρησης διαφόρων οδών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες εκτέλεσης του έργου συντήρησης διαφόρων οδών της πόλης με αμμοχάλικο έτους 1968, προϋπολογισμού 300.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 504-506
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-504-3

Πράξη: Έγκριση έργου δημιουργίας δενδροστοιχιών της πόλης,
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες εκτέλεσης του έργου δημιουργίας δενδροστοιχιών της πόλης, προϋπολογισμού 160.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 506-507
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-506-2

Πράξη: Έγκριση έργου κλαδέματος δενδροστοιχιών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες εκτέλεσης του έργου κλαδέματος δενδροστοιχιών της πόλης έτους 1968, προϋπολογισμού 35.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 507-508
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-507-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής και αποσύνθεσης παραπηγμάτων καθώς και διαμόρφωσης του χώρου της εμποροπανήγυρης έτους 1972, προϋπολογισμού 165.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 508-509
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-508-2

Πράξη: Έγκριση βελτίωσης βατότητας οδών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες εκτέλεσης του έργου βελτίωσης βατότητας οδών των συνοικιών Καλλιθέας, Χιλιαδούς, Καραγάτς έτους 1973, προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 509-510
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-509-2

Πράξη: Έγκριση έργου κατασκευής παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής και αποσύνθεσης παραπηγμάτων καθώς και διαμόρφωσης του χώρου της εμποροπανήγυρης έτους 1973, προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 510-512
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-510-3

Πράξη: Έγκριση έργου ασφαλτόστρωσης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες εκτέλεσης του έργου ασφαλτόστρωσης της οδού Δημάρχου Γεωργιάδου έτους 1973, προϋπολογισμού 600.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 512-513
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-512-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής αφοδευτηρίων και ουρητηρίων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής αφοδευτηρίων και ουρητηρίων πλατείας Ρήγα Φεραίου, προϋπολογισμού 370.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 513-514
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-513-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 24.000 δρχ. για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην οδό Βολονάκη και στη διασταύρωση των οδών Ηφαίστου και Δάφνης
Τόμος: 51, σελ. σ. 514-515
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-514-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης ψήφιση του απολογισμού της οικονομικού έτους 1974
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής του Δήμου που αφορά την ψήφιση του απολογισμού της οικονομικού έτους 1974
Τόμος: 51, σελ. σ. 515-516
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-515-2

Πράξη: Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων του Δημοτικού Ταμείου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων του Δημοτικού Ταμείου οικονομικού έτους 1974
Τόμος: 51, σελ. σ. 516-519
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-516-4

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Διοικήσεως
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Τόμος: 51, σελ. σ. 519-521
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-519-3

Πράξη: Έγκριση απόφασης ψήφιση του απολογισμού του οικονομικού έτους 1974
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την ψήφιση του απολογισμού του οικονομικού έτους 1974
Τόμος: 51, σελ. σ. 521-522
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-521-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για οφειλόμενη αποζημίωση
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: Ψήφιση και διάθεση πίστωσης 21.315 δρχ. για οφειλόμενη αποζημίωση σε διάφορους δικαιούχους για τη ρυμοτόμηση κτισμάτων τους και για οφειλές δικαστικών εξόδων
Τόμος: 51, σελ. σ. 522-523
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-522-2

Πράξη: Έγκριση εκδήλωσης προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Έγκριση εκδήλωσης προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό της πρόθεσης της Δημοτικής Αρχής για παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου προς ανέγερση Σταθμού Πρώτων Βοηθειών και συγκρότηση επιτροπής για την επιλογή του οικοπέδου
Τόμος: 51, σελ. σ. 523-526
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-523-4

Πράξη: Αποδοχή έργου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: Αποδοχή εν μέρει της ένστασης του αναδόχου του έργου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της πόλης Παύλου Αναστασίου για άρση προστίμου που του επιβλήθηκε
Τόμος: 51, σελ. σ. 526-528
Σημεία Πρόσβασης:
: Παπαϊωάννου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-526-3

Πράξη: Συγκρότηση επιτροπής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 175
Περιεχόμενα: Συγκρότηση επιτροπής (Ματσάγγος, Αναγνώστου, Ζούμπος, Ρήγας, Παναγής) για να μεθοδεύσει σε συνεργασία με τη Δημαρχιακή Επιτροπή τρόπους και λύσεις για την καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Βόλου
Τόμος: 51, σελ. σ. 528-530
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-528-3

Πράξη: Έγκριση παραμονής της επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 176
Περιεχόμενα: Έγκριση παραμονής της επιτροπής που συστήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών πεπραγμένων των Δημοτικών Αρχών της επταετίας ως έχει, μετά την αποχώρηση από αυτή του Απόστολου Αντωνιάδη
Τόμος: 51, σελ. σ. 530-531
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-530-2

Πράξη: Ανασυγκρότηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 177
Περιεχόμενα: Ανασυγκρότηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου από τον Δημοτικό Σύμβουλο Δαμιανό Σαλτίκη (Πρόεδρος) και τους δημότες Δημήτριο Ψυχούλη, Ιωάννη Καρκαγιάννη, Νίκη Σιαφλέκη και Ρίτα Σακκά (μέλη)
Τόμος: 51, σελ. σ. 531-532
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-531-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 178
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κρίτωνα Παπαδόπουλου στη Grenoble της Γαλλίας για να συμμετάσχει για εκπαιδευτικούς λόγους στο συνέδριο ρύπανσης υδάτων και ατμόσφαιρας, αντιμετώπισης θορύβων, οικονομίας ενέργειας και προβλημάτων μικρών οικισμών
Τόμος: 51, σελ. σ. 532-533
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-532-2

Πράξη: Συζήτηση για τον Νόμο 25/1975
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 178a
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τον Νόμο 25/1975 περί καθορισμού τρόπου είσπραξης τελών καθαριότητας
Τόμος: 51, σελ. σ. 533-533
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-533-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 21/7/1975
Πράξη: Έγκριση διοργάνωσης πανηγυρισμού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Έγκριση διοργάνωσης πανηγυρισμού της πρώτης επετείου της 24/7/1974, ημέρας αποκατάστασης της Δημοκρατίας στη χώρα
Τόμος: 51, σελ. σ. 534-536
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-534-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 4/8/1975
Πράξη: Ανακοίνωση έγγραφης αίτησης του Δημοτικού Συμβούλου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 179a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση έγγραφης αίτησης του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Ρήγα σχετικά με τον κανονισμό που διέπει τις εργασίες του Δημοτικού Συμβουλίου και επί προσωπικού του ζητήματος και συζήτηση
Τόμος: 51, σελ. σ. 537-539
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-537-3

Πράξη: Συζήτηση ίδρυσης νέας μονάδας Τσιμέντων
Εισηγητής: Ρήγας, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 179b
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα σχετικά με την απόφαση ίδρυσης νέας μονάδας Τσιμέντων
Τόμος: 51, σελ. σ. 539-540
Σημεία Πρόσβασης:
: Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Τέντζερης, Ιωάννης
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-539-2

Πράξη: Ανάγνωση επιστολής του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 179c
Περιεχόμενα: Ανάγνωση επιστολής του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
Τόμος: 51, σελ. σ. 540-540
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-540-1

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Σταύρου Μητσικώστα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 179d
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Μητσικώστα με το οποίο προτείνει έκταση στη συνοικία Αγίων Αναργύρων για τη δημιουργία Παιδικού Σταθμού
Τόμος: 51, σελ. σ. 540-541
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-540-2

Πράξη: Έγκριση έργου διαμόρφωσης και εξωραϊσμού πλατείας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου διαμόρφωσης και εξωραϊσμού της πλατείας Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου
Τόμος: 51, σελ. σ. 541-542
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-541-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εορτασμό της Ναυτικής εβδομάδας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.038 δρχ. για τη συμμετοχή του Δήμου στον εορτασμό της Ναυτικής εβδομάδας
Τόμος: 51, σελ. σ. 542-543
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-542-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 600 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του αποβιώσαντος δημοτικού υπαλλήλου Ηλία Στεργιόπουλου
Τόμος: 51, σελ. σ. 543-544
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-543-2

Πράξη: Καθορισμός των εξόδων παράστασης του Δημάρχου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Καθορισμός των εξόδων παράστασης του Δημάρχου για το έτος 1975
Τόμος: 51, σελ. σ. 544-545
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-544-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου κατασκευών και επισκευών κρασπεδορείθρων, καθώς και κατασκευών, ανακαινίσεων και επισκευών οδοστρωμάτων διαφόρων οδών της πόλης, προϋπολογισμού 15.000.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 545-550
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-545-2

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 185
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1975
Τόμος: 51, σελ. σ. 550-553
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-550-4

Πράξη: Τροποποίηση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 186
Περιεχόμενα: Τροποποίηση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 1975
Τόμος: 51, σελ. σ. 553-555
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-553-3

Πράξη: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 187
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε δικαιούχους ρυμοτομούμενων κτισμάτων
Τόμος: 51, σελ. σ. 555-557
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-555-3

Πράξη: Έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Καποδιστρίου (Αναλήψεως - Αχιλλοπούλου), προϋπολογισμού 250.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 557-560
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-557-4

Πράξη: Καθορισμός βελτίωσης βατότητας της οδού Νέγρη,
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου βελτίωσης βατότητας της οδού Νέγρη, προϋπολογισμού 250.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 560-561
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-560-2

Πράξη: "Έγκριση δαπάνης για έξοδα δημοσίευσης στην εφημερίδα "Θεσσαλία"
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 540 δρχ. για έξοδα δημοσίευσης διακήρυξης δημοπρασίας στην εφημερίδα "Θεσσαλία"
Τόμος: 51, σελ. σ. 561-562
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-561-2

Πράξη: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες του έργου βελτίωσης βατότητας οδών της τέως Κοινότητας Αγίας Παρασκευής με αμμοχάλικο, προϋπολογισμού 150.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 562-563
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-562-2

Πράξη: Έγκριση βελτίωσης βατότητας οδών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 192
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες του έργου βελτίωσης βατότητας οδών της τέως Κοινότητας Παγασών με αμμοχάλικο, προϋπολογισμού 150.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 563-564
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-563-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής υδραυλικής εγκατάστασης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 193
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες του έργου κατασκευής υδραυλικής εγκατάστασης Δημοτικών Σφαγείων, προϋπολογισμού 60.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 564-565
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-564-2

Πράξη: Έγκριση διαμόρφωσης και εξωραϊσμού πλατείας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 194
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες του έργου διαμόρφωσης και εξωραϊσμού της πλατείας Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως, προϋπολογισμού 120.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 565-566
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-565-2

Πράξη: Έγκριση βελτίωσης βατότητας συνοικιακών οδών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 195
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες του έργου βελτίωσης βατότητας συνοικιακών οδών της πόλης του Βόλου, προϋπολογισμού 150.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 566-567
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-566-2

Πράξη: Αναβολή παραχώρησης οικοπέδου στον Ναυτικό Σύνδεσμο
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 195a
Περιεχόμενα: "Αναβολή του θέματος περί παραχώρησης της χρήσης δημοτικού οικοπέδου στον Ναυτικό Σύνδεσμο "Αργοναύται"
Τόμος: 51, σελ. σ. 567-567
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-567-1

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 196
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος των οδών Κωλέττη και Νεαπόλεως, με υπέρβαση 308.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 567-568
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-567-2

Πράξη: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης δημοτικού οικοπέδου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 197
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης δημοτικού οικοπέδου επί των οδών Αλμυρού και Πυράσσου στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό προς ανέγερση Σταθμού Πρώτων Βοηθειών
Τόμος: 51, σελ. σ. 568-569
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-568-2

Πράξη: Αναβολή ενίσχυσης διαφόρων σωματείων,
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 197a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί οικονομικής ενίσχυσης διαφόρων σωματείων, συλλόγων και οργανισμών
Τόμος: 51, σελ. σ. 569-569
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-569-1

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης υπαλλήλων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 198
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 20 υπαλλήλων προς εξακρίβωση των δηλωθέντων από τους υπόχρεους δημότες στοιχείων (είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού)
Τόμος: 51, σελ. σ. 570-571
Σημεία Πρόσβασης:
: Οικονόμου, Γεώργιος
Πούλιος, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-570-2

Πράξη: Έγκριση αποστολής στην Κυβέρνηση
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 199
Περιεχόμενα: Έγκριση αποστολής στην Κυβέρνηση αναφοράς με την οποία ο Δήμος Βόλου θα ζητά να εξαιρεθεί από την κατά Ν.25/1975 υποχρεωτική συνείσπραξη των τελών καθαριότητας και φωτισμού με της ΔΕΗ με σχετική τροποποίηση του Νόμου, ή σε διαφορετική περίπτωση να ανασταλεί επί διετία η εφαρμογή του Νόμου
Τόμος: 51, σελ. σ. 571-574
Σημεία Πρόσβασης:
: Τέντζερης, Ιωάννης
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-571-4

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης της αίθουσας διαλέξεων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 200
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης της αίθουσας διαλέξεων του Δημαρχείου προς την Ελληνική Εταιρεία για τη διοργάνωση συνεδρίου με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος
Τόμος: 51, σελ. σ. 574-575
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-574-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δύο δημοσιεύσεις στις εφημερίδες
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 201
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 29.000 δρχ. για δύο δημοσιεύσεις στις εφημερίδες "Θεσσαλία" και "Ταχυδρόμος"
Τόμος: 51, σελ. σ. 575-576
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-575-2

Πράξη: Έγκρισηπίστωσης για την προμήθεια ασφαλτολέβητα θέρμανσης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 202
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικά 100.000 δρχ. για την προμήθεια ασφαλτολέβητα θέρμανσης και ψεκασμού ασφαλτικών διαλυμάτων και για την καταβολή εξόδων μέτρησης της κυκλοφορίας σε διάφορους συγκοινωνιακούς κόμβους της πόλης
Τόμος: 51, σελ. σ. 576-577
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-576-2

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης ν χώρων της δημοτικής πλατείας Ρήγα Φεραίου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 203
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης της χρήσης και άλλων υπαίθριων χώρων της δημοτικής πλατείας Ρήγα Φεραίου για τη διενέργεια της εμποροπανήγυρης και καθορισμός της τιμής πρώτης προσφοράς
Τόμος: 51, σελ. σ. 577-578
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-577-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 22/8/1975
Πράξη: Μετατόπιση σύμβασης για εγκατάσταση και νέας μονάδας της ΑΓΕΤ
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 203a
Περιεχόμενα: Μετατόπιση του θέματος της σύμβασης για εγκατάσταση και νέας μονάδας της ΑΓΕΤ μετά την συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων
Τόμος: 51, σελ. σ. 580-581
Σημεία Πρόσβασης:
: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Οικονόμου, Γεώργιος
Μητσικώστας, Σταύρος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Ρήγας, Δημήτριος
Τέντζερης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-580-2

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 204
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1975
Τόμος: 51, σελ. σ. 581-582
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-581-2

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης υπαλλήλων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 205
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 16 υπαλλήλων προς εξακρίβωση των δηλωθέντων από τους υπόχρεους δημότες στοιχείων (είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού)
Τόμος: 51, σελ. σ. 582-584
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-582-3

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης ως ενίσχυση του Γυμναστικού Συλλόγου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 206
Περιεχόμενα: Ψήφιση και διάθεση πίστωσης 50.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου και απόφαση αποστολής τηλεγραφήματος διαμαρτυρίας προς τον Υφυπουργό Προεδρίας και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εγκατάλειψη του Γ.Σ. Βόλου από τους αρμόδιους
Τόμος: 51, σελ. σ. 584-588
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Μητσικώστας, Σταύρος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Ρήγας, Δημήτριος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Τέντζερης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-584-5

Πράξη: Απόφαση αποστολής προς το Υπουργείο Παιδείας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 207
Περιεχόμενα: Απόφαση αποστολής προς το Υπουργείο Παιδείας τηλεγραφήματος διαμαρτυρίας για την εξαίρεση του Βόλου από τις πόλεις ίδρυσης σχολών Κ.Α.Τ.Ε. (Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως), απόφαση ενεργοποίησης της συντονιστικής επιτροπής των παραγόντων, συλλόγων και οργανώσεων της πόλης για την προώθηση των προβλημάτων της και σύσταση τριμελούς επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους, η οποία θα χρησιμεύσει ως σύνδεσμος μεταξύ του Δημάρχου και της συντονιστικής επιτροπής
Τόμος: 51, σελ. σ. 588-592
Σημεία Πρόσβασης:
: Αθηναίος, Μιχαήλ
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Μητσικώστας, Σταύρος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Πούλιος, Ευάγγελος
Ρήγας, Δημήτριος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Τέντζερης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-588-5

Πράξη: Αναβολή λειτουργίας της νέας βιομηχανικής μονάδας τσιμέντων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 207a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί λειτουργίας της νέας βιομηχανικής μονάδας τσιμέντων
Τόμος: 51, σελ. σ. 592-593
Σημεία Πρόσβασης:
: Παπαϊωάννου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-592-2

Πράξη: Νύξεις του Σταύρου Μητσικώστα
Εισηγητής: Μητσικώστας, Σταύρος
Αριθμός Απόφασης: 207b
Περιεχόμενα: Νύξεις του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Μητσικώστα σχετικά με το θέμα επαναφοράς της πλαζ του ΕΟΤ στον Δήμο και τα υψηλά δικαιώματα στα Δημοτικά Σφαγεία
Τόμος: 51, σελ. σ. 593-593
Σημεία Πρόσβασης:
: Κυριάκος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-593-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 23/8/1975
Πράξη: Απόφαση έκφρασης διαμαρτυρίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 208
Περιεχόμενα: Απόφαση έκφρασης διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου προς την Κυβέρνηση σχετικά με την εγκατάσταση νέας βιομηχανικής μονάδας της ΑΓΕΤ πλησίον της πόλης και σύσταση επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους με στόχο την εφαρμογή των όρων προηγούμενης σχετικής απόφασής του
Τόμος: 51, σελ. σ. 594-643
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αθηναίος, Μιχαήλ
Καλτσογιάννης, Νικόλαος
Αλπάκης, Δημήτριος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Βαΐτσης, Αντώνιος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Κουτσός, Αθανάσιος
Καλοκαιρινού, Ελένη
Μητσικώστας, Σταύρος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Οικονόμου, Γεώργιος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Πούλιος, Ευάγγελος
Παππάς, Ευάγγελος
Παναγής, Νεόκλητος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Ρήγας, Δημήτριος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Τέντζερης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-594-5

Πράξη: Έγκριση αποστολής στο Υπουργείο Προεδρίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 209
Περιεχόμενα: Έγκριση αποστολής στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης τηλεγραφήματος, όπου θα διατυπώνεται το αίτημα για την ανάκληση της αδείας ανέγερσης καπναποθήκης στη διασταύρωση των οδών Ογλ - Ρ. Φεραίου
Τόμος: 51, σελ. σ. 643-644
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-643-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 12/9/1975
Πράξη: Έγκριση πίστωσης για κατεδάφισης ρυμοτομούμενου κτηρίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 210
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 50.000 δρχ. για την εκτέλεση του έργου κατεδάφισης ρυμοτομούμενου κτηρίου παλαιού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου και των παραρτημάτων του στη Νέα Δημητριάδα
Τόμος: 51, σελ. σ. 645-646
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-645-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τους σκοπευτικούς αγώνες
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 211
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 3.555 δρχ. για τους σκοπευτικούς αγώνες "ΙΣΤ' Πήλεια"
Τόμος: 51, σελ. σ. 646-648
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-646-3

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 212
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό της αποβιωσάσης Αικατερίνης Μπρισίμη, μητέρας του Υφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
Τόμος: 51, σελ. σ. 648-649
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-648-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για γιορτής των Ενόπλων Δυνάμεων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 213
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. για την πληρωμή των εξόδων της γιορτής των Ενόπλων Δυνάμεων
Τόμος: 51, σελ. σ. 649-649
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-649-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης 2.500 δρχ. για εισιτήρια εκδήλωσης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 214
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 2.500 δρχ. για εισιτήρια της θεατρικής εκδήλωσης "Ο Μακρυγιάννης" από τον Εταιρικό Θίασο Ελλήνων Ηθοποιών
Τόμος: 51, σελ. σ. 649-650
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-649-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά 100 αφισών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 215
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.000 δρχ. για την αγορά από το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών 100 αφισών συμπαράστασης στην Κύπρο
Τόμος: 51, σελ. σ. 650-651
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-650-2

Πράξη: Έγκριση αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων τμημάτων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 216
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες του έργου αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων τμημάτων των οδών Γκλαβάνη, Ιωλκού και Νικοτσάρα έτους 1974, προϋπολογισμού 300.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 651-652
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-651-2

Πράξη: Έγκριση επισκευών ασφαλτικών οδοστρωμάτων οδών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 217
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες του έργου επισκευών και συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων οδών της πόλης έτους 1974, προϋπολογισμού 1.000.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 652-653
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-652-2

Πράξη: Έγκριση για τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 218
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον Κωνσταντίνο Ψύλλη 1.950 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλε για τέλη καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 1975
Τόμος: 51, σελ. σ. 653-654
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-653-2

Πράξη: Επικύρωση κατασκευής οικίσκου και μεταφοράς γεφυροπλάστιγγας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 219
Περιεχόμενα: Επικύρωση πρακτικών προφορικής δημοπρασίας προς ανάδειξη αναδόχου του έργου κατασκευής οικίσκου και μεταφοράς γεφυροπλάστιγγας στη Δημοτική Φρουταγορά
Τόμος: 51, σελ. σ. 654-655
Σημεία Πρόσβασης:
: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Παναγής, Νεόκλητος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-654-2

Πράξη: Επικύρωση χρήσης διαφόρων χώρων πλατείας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 220
Περιεχόμενα: Επικύρωση πρακτικών πλειοδοτικού διαγωνισμού παραχώρησης της χρήσης διαφόρων χώρων της πλατείας Ρήγα Φεραίου για τη διενέργεια της εμποροπανήγυρης
Τόμος: 51, σελ. σ. 655-657
Σημεία Πρόσβασης:
: Μητσικώστας, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-655-3

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1975
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 221
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1975
Τόμος: 51, σελ. σ. 657-660
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-657-4

Πράξη: "Απόρριψη ένστασης της "Ελληνικής Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγος"
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 222
Περιεχόμενα: "Απόρριψη ένστασης της "Ελληνικής Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγος" Α.Β.Ε.Ε. κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης με προέκταση της οδού Σωκράτους από Μακεδονομάχων έως Π. Μελά
Τόμος: 51, σελ. σ. 660-664
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-660-5

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης έξι ατόμων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 223
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου έξι ατόμων για τη λήψη και επεξεργασία στοιχείων απαραίτητων για τη σύνταξη της μελέτης των οδών Αναλήψεως και Παγασών
Τόμος: 51, σελ. σ. 664-666
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-664-3

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 224
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου βελτίωσης βατότητας των οδών της συνοικίας Νέων Παγασών, με υπέρβαση 75.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 666-667
Σημεία Πρόσβασης:
: Θεοδώρου, Χρυσόστομος
: Παναγής, Νεόκλητος
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-666-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης εκτελεστέων έργων του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 225
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου για το έτος 1975
Τόμος: 51, σελ. σ. 667-669
Σημεία Πρόσβασης:
: Παναγής, Νεόκλητος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-667-3

Πράξη: Έγκριση έργου ασφαλτικών επαλείψεων οδοστρωμάτων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 226
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου ασφαλτικών επαλείψεων βάσεων οδοστρωμάτων διαφόρων οδών της πόλης, προϋπολογισμού 300.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 669-670
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-669-2

Πράξη: Καθορισμός κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 227
Περιεχόμενα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Ορφανοτροφείου (Παγασών - Χείρωνος), προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 670-671
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-670-2

Πράξη: Καθορισμός κατασκευής κρασπεδορείθρων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 228
Περιεχόμενα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Καρκαβίτσα, προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 51, σελ. σ. 671-671
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-671-1

Πράξη: Αποδοχή του χρόνου παράδοσης του Ρυθμιστικού Σχεδίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 229
Περιεχόμενα: Αποδοχή προτάσεων που υποβλήθηκαν από τον μελετητή του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θ. Παπαγιάννη για την τροποποίηση του χρόνου παράδοσης του Ρυθμιστικού Σχεδίου
Τόμος: 51, σελ. σ. 671-674
Σημεία Πρόσβασης:
: Αθηναίος, Μιχαήλ
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Ρήγας, Δημήτριος
Παναγής, Νεόκλητος
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-674-4

Πράξη: Έγκριση επέκτασης της σύμβασης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 230
Περιεχόμενα: Έγκριση επέκτασης της σύμβασης μεταξύ Δήμου Βόλου και Π. Τσολάκη για τη σύνταξη οριστικής μελέτης αρχιτεκτονικής και κηποτεχνικής διαμόρφωσης της πλατείας Ρήγα Φεραίου
Τόμος: 51, σελ. σ. 674-678
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Καλτσογιάννης, Νικόλαος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Τέντζερης, Ιωάννης
Αθηναίος, Μιχαήλ
Κουντούρης, Μιχαήλ
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Παναγής, Νεόκλητος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-674-5

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 231
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου κατασκευής αποχέτευσης στη συνοικία Παλαιού Λιμεναρχείου Βόλου
Τόμος: 51, σελ. σ. 678-679
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-678-2

Πράξη: Ανακοίνωση πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 231a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Νικόλαου Καλτσογιάννη να τηρείται απαρεγκλίτως στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. το άρθρο 3 του κανονισμού
Τόμος: 51, σελ. σ. 679-680
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-679-2

Πράξη: Ανακοίνωση πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 231b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Τέντζερη να συζητηθεί το εθνικό, ηθικό και πολιτικό θέμα της απονομής χάριτος στους υπεύθυνους της επταετούς τυραννίας του Ελληνικού λαού
Τόμος: 51, σελ. σ. 680-681
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-680-2

Πράξη: Ανακοίνωση πρόσκλησης της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 231c
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πρόσκλησης της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας στην τελετή αγιασμού των εγκαινίων της θερινής έδρας του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Κέντρου της Εταιρείας στο Κατηχώρι
Τόμος: 51, σελ. σ. 681-681
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-681-1

Πράξη: Χαρακτηρισμός για τη λειτουργία της νέας βιομηχανικής μονάδας τσιμέντων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 232
Περιεχόμενα: Χαρακτηρισμός ως επαρκών των θέσεων και διαβεβαιώσεων της ΑΓΕΤ επί των ερωτημάτων - όρων του Δ.Σ. για τη λειτουργία της νέας βιομηχανικής μονάδας τσιμέντων
Τόμος: 51, σελ. σ. 681-5
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Μητσικώστας, Σταύρος
Ρήγας, Δημήτριος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Σαλτίκης, Δαμιανός
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Παναγής, Νεόκλητος
Τέντζερης, Ιωάννης
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Αθηναίος, Μιχαήλ
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Πούλιος, Ευάγγελος
Καλτσογιάννης, Νικόλαος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Βαΐτσης, Αντώνιος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9052-681-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 8/10/1975
Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος συμπαράστασης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 232a
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος συμπαράστασης προς τον Ισπανικό λαό για τον αντιφασιστικό αγώνα του και αποστολής αντιγράφου του στην Κυβέρνηση, την Ισπανική πρεσβεία και την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Τόμος: 52, σελ. σ. 6-7
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-6-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος προς την Κυβέρνηση
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 232b
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος προς την Κυβέρνηση σχετικά με την ανάγκη ηθικής δικαίωσης των Ελλήνων αγωνιστών κατά των στρατευμάτων κατοχής
Τόμος: 52, σελ. σ. 7-9
Σημεία Πρόσβασης:
: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-7-3

Πράξη: Έγκριση εκδήλωσης για την απελευθέρωσης της πόλης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 233
Περιεχόμενα: Έγκριση διοργάνωσης σε συνεργασία με τον Δήμο Νέας Ιωνίας εορταστικής εκδήλωσης για την 31η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τα στρατεύματα κατοχής
Τόμος: 52, σελ. σ. 9-10
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-9-2

Πράξη: Ανακοίνωση πρότασης των Δημοτικών Συμβούλων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 233a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πρότασης των Δημοτικών Συμβούλων Ιωάννη Τέντζερη και Μιχαήλ Αθηναίου για συζήτηση του θέματος κλεισίματος της καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου και απόφαση οριστικής απόφασης κατά την προσεχή συνεδρίαση
Τόμος: 52, σελ. σ. 10-11
Σημεία Πρόσβασης:
: Τέντζερης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-10-2

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Γυμναστικού Συλλόγου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 233b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση ευχαριστήριου εγγράφου του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου για την γενναία οικονομική ενίσχυση από τον Δήμο Βόλου
Τόμος: 52, σελ. σ. 11-12
Σημεία Πρόσβασης:
: Πατσιαντάς, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-11-2

Πράξη: Έγκριση τηλεγραφήματος διαμαρτυρίας
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 233c
Περιεχόμενα: Έγκριση αποστολής τηλεγραφήματος διαμαρτυρίας προς τον Υφυπουργό Προεδρίας και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τον αποκλεισμό του Βόλου από την κατασκευή αθλητικών έργων του έτους 1976
Τόμος: 52, σελ. σ. 12-12
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-12-1

Πράξη: Έγκριση κυλιόμενης κλίμακας και καθορισμός του μισθώματος
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 234
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της κυλιόμενης κλίμακας του Δήμου σε ιδιώτες και καθορισμός του μισθώματος
Τόμος: 52, σελ. σ. 13-13
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-13-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης των βυτιοφόρων οχημάτων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 235
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης των βυτιοφόρων οχημάτων του Δήμου για τη μεταφορά ύδατος προς εξυπηρέτηση ιδιωτών σε εξαιρετικές περιπτώσεις και καθορισμός του μισθώματος
Τόμος: 52, σελ. σ. 13-14
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-13-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 236
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 550 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους πανελλήνιους αγώνες κολύμβησης
Τόμος: 52, σελ. σ. 14-15
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-14-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 237
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 820 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για το πανελλήνιο πρωτάθλημα κωπηλασίας
Τόμος: 52, σελ. σ. 15-16
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-15-2

Πράξη: Ορισμός του Πολιτικού Μηχανικού Ηλία Καραπατή
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 238
Περιεχόμενα: Ορισμός του Πολιτικού Μηχανικού Ηλία Καραπατή ως αντιπροσώπου του Δήμου για την ανασυγκρότηση της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Βόλου
Τόμος: 52, σελ. σ. 16-19
Σημεία Πρόσβασης:
: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Καλτσογιάννης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-16-4

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για το κλάδευμα και τη φύτευση των δέντρων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 239
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου από 8 ανειδίκευτους εργάτες για το διάστημα 16/10/1975-15/4/1976 για το κλάδευμα και τη φύτευση των δέντρων
Τόμος: 52, σελ. σ. 19-21
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-19-3

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 240
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 12.000 δρχ. στη ΔΕΗ για τη συμμετοχή του Δήμου στην επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην οδό Αφροδίτης, μεταξύ των οδών Θερμοπυλών και Ηρακλέους
Τόμος: 52, σελ. σ. 21-22
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-21-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 241
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 16.000 δρχ. στη ΔΕΗ για τη συμμετοχή του Δήμου στην επέκταση του δημοτικού φωτισμού στη συνοικία Χατζηαργύρη Αγίας Παρασκευής Βόλου
Τόμος: 52, σελ. σ. 22-23
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-22-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 242
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 25.415 δρχ. στη ΔΕΗ για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στο πεζοδρόμιο της γέφυρας του Αναύρου επί της οδού Αναλήψεως και την αντικατάσταση τριών φωτιστικών σωμάτων στην ίδια οδό
Τόμος: 52, σελ. σ. 23-25
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-23-3

Πράξη: Απόσυρση των θεμάτων από την ημερήσια διάταξη
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 242a
Περιεχόμενα: Απόσυρση των θεμάτων 5, 6 και 7 από την ημερήσια διάταξη και τροποποίηση της περίληψης των θεμάτων 9 και 10
Τόμος: 52, σελ. σ. 25-25
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-25-1

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 243
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1975
Τόμος: 52, σελ. σ. 25-27
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-25-3

Πράξη: Έγκριση έργου επίστρωσης παρόδων με σκυρόδεμα,
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 244
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου επίστρωσης παρόδων με σκυρόδεμα, προϋπολογισμού 600.000 δρχ.
Τόμος: 52, σελ. σ. 27-28
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-27-2

Πράξη: Καθορισμός κατασκευής κρασπεδορείθρων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 245
Περιεχόμενα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Χατζηαργύρη (Αναλήψεως - Θαλή), προϋπολογισμού 370.000 δρχ.
Τόμος: 52, σελ. σ. 28-30
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-28-3

Πράξη: Έγκριση συμμετοχής του Πολιτικού Υπομηχανικού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 246
Περιεχόμενα: Έγκριση συμμετοχής του Πολιτικού Υπομηχανικού του Δήμου Αργυρίου Βόντζου στο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης προϊσταμένων Γραφείων κινήσεως οχημάτων που διοργανώνει το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης
Τόμος: 52, σελ. σ. 30-31
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-30-2

Πράξη: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης δημοτικού οικοπέδου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 247
Περιεχόμενα: "Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικού οικοπέδου στα Πευκάκια Βόλου προς τον Ναυτικό Σύνδεσμο "Αργοναύται"
Τόμος: 52, σελ. σ. 32-33
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-32-2

Πράξη: Αναβολή αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 247a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου
Τόμος: 52, σελ. σ. 34-34
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-34-1

Πράξη: Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 248
Περιεχόμενα: Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας επ' αμοιβή για 34 τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου
Τόμος: 52, σελ. σ. 34-38
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-34-5

Πράξη: Έγκριση χορήγησης αδείας στους τακτικούς υπαλλήλους\
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 249
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης αδείας στους τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου Ιωάννη Βασιλείου και Νικόλαο Τσουκαράκη για συμμετοχή σε μουσικές εκπομπές του ΕΙΡΤ με την Βολιώτικη Χορωδία επ' αμοιβή
Τόμος: 52, σελ. σ. 38-40
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-38-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 24/10/1975
Πράξη: Ανακοίνωση πρόσκλησης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 249a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πρόσκλησης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στη Θεία Λειτουργία του πανηγυρίζοντος νεόδμητου Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου
Τόμος: 52, σελ. σ. 41-41
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-41-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την ανακατασκευή τοίχου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 250
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 60.000 δρχ. για την ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Αγίου Γεωργίου
Τόμος: 52, σελ. σ. 41-42
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-41-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης οφειλόμενης αποζημίωσης οδηγόυ
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 251
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 862,5 δρχ. προς απόδοση οφειλόμενης αποζημίωσης στον οδηγό του επιβατηγού αυτοκινήτου του Δήμου Βύρωνα Κατσώνη για υπηρεσία του εκτός έδρας
Τόμος: 52, σελ. σ. 43-44
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-43-2

Πράξη: Έγκριση διοργάνωσης δεξίωσης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 252
Περιεχόμενα: Έγκριση διοργάνωσης δεξίωσης εργασίας προς τιμή των επιτυχόντων του Βόλου κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις των Ανωτάτων Εκπαιδευτηρίων της χώρας για το έτος 1975
Τόμος: 52, σελ. σ. 44-45
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-44-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την φιλοξενία
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 253
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.350 δρχ. για την φιλοξενία του πρέσβη της Σουηδίας και της πρέσβειρας της Δανίας
Τόμος: 52, σελ. σ. 45-46
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-45-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για άνθη
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 254
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 200 δρχ. για άνθη που προσφέρθηκαν στην τραγωδό Ασπασία Παπαθανασίου
Τόμος: 52, σελ. σ. 46-47
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-46-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 255
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.000 δρχ. για δεξίωση των αθλητών των Πανελληνίων αγώνων Κολύμβησης
Τόμος: 52, σελ. σ. 47-48
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-47-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για ζωγραφικό πίνακα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 256
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 6.000 δρχ. για ζωγραφικό πίνακα που αγοράστηκε από την έκθεση του Αλέξη Κακλαμάνου
Τόμος: 52, σελ. σ. 48-49
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-48-2

Πράξη: Έγκριση για τέλη καθαριότητας και φωτισμού \
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 257
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον Δημήτριο Μεταφτσή 1.638 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλε για τέλη καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 1975
Τόμος: 52, σελ. σ. 49-50
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-49-2

Πράξη: Έγκριση για τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 258
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στη Δέσποινα Θεοδωροπούλου 234 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλε για τέλη καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 1975
Τόμος: 52, σελ. σ. 50-51
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-50-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 259
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 52, σελ. σ. 51-52
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-51-2

Πράξη: Έγκριση για πιστώσεις που διατέθηκαν
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 260
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για πιστώσεις που διατέθηκαν κατά το διάστημα 1/5-31/8/1975
Τόμος: 52, σελ. σ. 53-68
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-53-16

Πράξη: Καθορισμός διάθεσης των βοσκησίμων εκτάσεων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 261
Περιεχόμενα: Καθορισμός διάθεσης των βοσκησίμων εκτάσεων του Δήμου Βόλου
Τόμος: 52, σελ. σ. 68-79
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-68-12

Πράξη: Έγκριση μίσθωσης διαμερίσματος
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 262
Περιεχόμενα: Έγκριση μίσθωσης μέχρι 31/12/1976 διαμερίσματος προς στέγαση του Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Θεσσαλίας και καθορισμός των όρων του σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού
Τόμος: 52, σελ. σ. 79-86
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-79-8

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης διαφόρων σωματείων και συλλόγων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 263
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης διαφόρων σωματείων και συλλόγων
Τόμος: 52, σελ. σ. 86-93
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Τέντζερης, Ιωάννης
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Μητσικώστας, Σταύρος
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Κουτσός, Αθανάσιος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Αθηναίος, Μιχαήλ
Κουντούρης, Μιχαήλ
Πούλιος, Ευάγγελος
Παναγής, Νεόκλητος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-86-8

Πράξη: Καθορισμός των λαϊκών αγορών του Βόλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 264
Περιεχόμενα: Καθορισμός των λαϊκών αγορών του Βόλου και του τρόπου λειτουργίας τους
Τόμος: 52, σελ. σ. 93-99
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Μητσικώστας, Σταύρος
Ρήγας, Δημήτριος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Παναγής, Νεόκλητος
Τέντζερης, Ιωάννης
Πούλιος, Ευάγγελος
Καλτσογιάννης, Νικόλαος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αλπάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-93-7

Πράξη: Καθορισμός των συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 265
Περιεχόμενα: Καθορισμός των συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισμού που συνεισπράττονται με της ΔΕΗ
Τόμος: 52, σελ. σ. 99-115
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Μητσικώστας, Σταύρος
Ρήγας, Δημήτριος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Σαλτίκης, Δαμιανός
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Παναγής, Νεόκλητος
Τέντζερης, Ιωάννης
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Αθηναίος, Μιχαήλ
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Πούλιος, Ευάγγελος
Καλτσογιάννης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-99-7

Πράξη: Έγκριση πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 266
Περιεχόμενα: Έγκριση εξειδίκευσης αναγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για αγορά χειμερινών στολών κλπ. για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου
Τόμος: 52, σελ. σ. 115-116
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-115-2

Πράξη: Αναβολή επαναλειτουργίας της καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 266a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί επαναλειτουργίας της καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου
Τόμος: 52, σελ. σ. 116-116
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-116-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 14/11/1975
Πράξη: Ανάγνωση επιστολής για τη συμμετοχή του Δήμου στο πένθος της
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 266b
Περιεχόμενα: Ανάγνωση ευχαριστήριας επιστολής της οικογένειας του εκλιπόντος τέως Βουλευτή Μαγνησίας Φωτίου Παναγιωτακόπουλου για τη συμμετοχή του Δήμου στο πένθος της
Τόμος: 52, σελ. σ. 117-118
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-117-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος κατά του τυραννικού καθεστώτος της επταετίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 267
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος με την ευκαιρία της συμπλήρωσης διετίας από την εξέγερση της νεολαίας στο Πολυτεχνείο κατά του τυραννικού καθεστώτος της επταετίας
Τόμος: 52, σελ. σ. 118-121
Σημεία Πρόσβασης:
: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Ρήγας, Δημήτριος
Μητσικώστας, Σταύρος
Κουτσός, Αθανάσιος
Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-118-4

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα έξοδα δημοσίευσης διαφόρων δημοπρασιών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 268
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 9.250 δρχ. για τα έξοδα δημοσίευσης διαφόρων δημοπρασιών
Τόμος: 52, σελ. σ. 121-122
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-121-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 269
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.496 δρχ. για δεξίωση προς τιμή του Ινστιτούτου GOETHE
Τόμος: 52, σελ. σ. 122-123
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-122-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για επετείου απελευθέρωσης της πόλης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 270
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. για έξοδα εορτασμού της 31ης επετείου απελευθέρωσης της πόλης από τα στρατεύματα κατοχής
Τόμος: 52, σελ. σ. 123-124
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-123-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για ανθοδέσμη
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 271
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 150 δρχ. για ανθοδέσμη που προσφέρθηκε στον Μητροπολίτη Δημητριάδος Χριστόδουλο για την ονομαστική του εορτή
Τόμος: 52, σελ. σ. 124-125
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-124-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 272
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 10.513 δρχ. για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου
Τόμος: 52, σελ. σ. 125-126
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-125-2

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης τριών οδηγών αυτοκινήτων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 273
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης τριών οδηγών αυτοκινήτων για το διάστημα 16/10-15/12/1975 προς αποκομιδή των κομμένων κλαδιών από το κλάδεμα των δέντρων
Τόμος: 52, σελ. σ. 126-129
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-126-4

Πράξη: Έγκριση ως συνδρομητή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 274
Περιεχόμενα: "Έγκριση εγγραφής του Δήμου Βόλου ως συνδρομητή στην επιθεώρηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης "Νέον Άστυ" μέχρι 31/12/1976
Τόμος: 52, σελ. σ. 129-130
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-129-2

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 275
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1975
Τόμος: 52, σελ. σ. 130-133
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-130-4

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 276
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση δωρεάς δημοτικού οικοπέδου στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ως προς τον σκοπό της δωρεάς
Τόμος: 52, σελ. σ. 133-135
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-133-3

Πράξη: Απόσυρση εγκατάστασης διαφήμισης σε ορισμένους κοινόχρηστους χώρους
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 276a
Περιεχόμενα: Απόσυρση του θέματος περί παραχώρησης του δικαιώματος εγκατάστασης διαφήμισης σε ορισμένους κοινόχρηστους χώρους
Τόμος: 52, σελ. σ. 135-135
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-135-1

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Ρήγα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 277
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Ρήγα ως αντιπροσώπου του Δήμου στη δευτεροβάθμια επιτροπή φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Βόλου για το έτος 1976 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Αθανασίου Ζαβαλιάγκου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 52, σελ. σ. 135-136
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-135-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 278
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου ως αντιπροσώπου του Δήμου στη δευτεροβάθμια επιτροπή φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμων και Κοινοτήτων περιφερείας Ειρηνοδικείου Βόλου για το έτος 1976 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Μιχαήλ Αθηναίου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 52, σελ. σ. 136-137
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-136-2

Πράξη: Ορισμός των Δημοτικών Συμβούλων Δημητρίου Ρήγα,
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 279
Περιεχόμενα: Ορισμός των Δημοτικών Συμβούλων Δημητρίου Ρήγα, Ανδρέα Ανδρεόπουλου, Γεωργίου Οικονόμου και Αθανασίου Ζαβαλιάγκου και των δημοτών Ελευθερίου Αλεξάνδρου και Μαρίας Βασαρδάνη ως μελών του υπό ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Υ.Α.Β. και για όλη τη διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής περιόδου
Τόμος: 52, σελ. σ. 137-140
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-137-4

Πράξη: Αναβολή του θέματος περί έγκρισης προγράμματος έργων οδοποιίας
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 279a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί έγκρισης προγράμματος έργων οδοποιίας
Τόμος: 52, σελ. σ. 140-140
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-140-1

Πράξη: Δεδομένης της δυνατότητας λειτουργίας στις εγκαταστάσεις της περιοχής Φυτόκου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 280
Περιεχόμενα: "Δεδομένης της δυνατότητας λειτουργίας στις εγκαταστάσεις της περιοχής Φυτόκου καπνοβιομηχανίας φίρμας "Ματσάγγου", σύσταση επιτροπής (Αθηναίος, Τέντζερης, Μητσικώστας, Καλτσογιάννης, Σαλτίκης, Πατσιαντάς) με αντικείμενο την πραγματοποίηση των απαραίτητων επαφών, τη συλλογή τεχνικοοικονομικών στοιχείων και την εν τέλει υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για τον περαιτέρω καθορισμό των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής
Τόμος: 52, σελ. σ. 140-144
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-140-5

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια ασφαλτολέβητα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 281
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 50.000 δρχ. για την προμήθεια ασφαλτολέβητα ψεκασμού διαλύματος ψυχρής ασφάλτου
Τόμος: 52, σελ. σ. 144-145
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-144-2

Πράξη: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 281a
Περιεχόμενα: "Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να απαντήσει για λογαριασμό του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου σε δημοσίευμα της εφημερίδας "Βραδυνής" όπου καταδικάζεται η απόφασή του να αφαιρέσει την προτομή του Βασιλέως Παύλου
Τόμος: 52, σελ. σ. 145-146
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-145-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 1/12/1975
Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 282
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.100 δρχ. για τα έξοδα εορτασμού της συμπλήρωσης διετίας από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου
Τόμος: 52, σελ. σ. 147-148
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-147-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εγκατάσταση σηματοδοτών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 283
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 20.500 δρχ. για επισκευή και εγκατάσταση σηματοδοτών της οδού Αναλήψεως
Τόμος: 52, σελ. σ. 148-150
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-148-3

Πράξη: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης διαφόρων σωματείων και συλλόγων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 284
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης διαφόρων σωματείων και συλλόγων
Τόμος: 52, σελ. σ. 150-153
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-150-4

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 285
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της
Τόμος: 52, σελ. σ. 153-154
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-153-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 286
Περιεχόμενα: "Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη θέση "Πεδίον Άρεως" για τον καθορισμό χώρων ανέγερσης Δημοτικών Σφαγείων, Δημοτικής Λαχαναγοράς και αμαξοστασίου
Τόμος: 52, σελ. σ. 154-156
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-154-3

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης εκτελεστέων έργων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 287
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου για το έτος 1975, με την προσθήκη στα έργα οδοποιίας της οδού Στρ. Μακρυγιάννη
Τόμος: 52, σελ. σ. 156-158
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-156-3

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 288
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1975
Τόμος: 52, σελ. σ. 158-159
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-158-2

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 289
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Δήμου Βόλου
Τόμος: 52, σελ. σ. 159-161
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-159-3

Πράξη: Έγκριση προγράμματος έργων οδοποιίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 290
Περιεχόμενα: Έγκριση προγράμματος έργων οδοποιίας και επανέγκριση σύναψης δανείου 20.000.000 δρχ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Τόμος: 52, σελ. σ. 161-163
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-161-3

Πράξη: Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 291
Περιεχόμενα: Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων έτους 1976
Τόμος: 52, σελ. σ. 163-168
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-163-6

Πράξη: Συγκρότηση επιτροπής
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 292
Περιεχόμενα: Συγκρότηση επιτροπής (Κλαψόπουλος, Κυριάκος, Μητσικώστας, Καλοκαιρινού, Σαλτίκης) για τη συγκέντρωση ποσού προς δωρεά στο Πολεμικό Ναυτικό ενός ταχύπλοου σκάφους εκ μέρους της πόλης
Τόμος: 52, σελ. σ. 168-170
Σημεία Πρόσβασης:
: Μητσικώστας, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-168-3

Πράξη: Έγκριση διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης γιορτής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 293
Περιεχόμενα: Έγκριση διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης γιορτής για τα παιδιά των υπαλλήλων και του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και σύσταση επιτροπής για τον σκοπό αυτόν
Τόμος: 52, σελ. σ. 170-171
Σημεία Πρόσβασης:
: Κυριάκος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-170-2

Πράξη: "Αποδοχή δωρεάς της Α.Ε. "Βιομηχανίας Συσκευασιών"
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 294
Περιεχόμενα: "Αποδοχή χρηματικής δωρεάς 50.000 δρχ. της Α.Ε. "Βιομηχανίας Συσκευασιών" προς τον Δήμο Βόλου
Τόμος: 52, σελ. σ. 172-172
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-172-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 12/12/1975
Πράξη: Μη αποδοχή πρόσκλησης του Νομάρχη
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 295
Περιεχόμενα: Μη αποδοχή πρόσκλησης του Νομάρχη για συμμετοχή του Δήμου Βόλου σε μνημόσυνο για τα θύματα της κομμουνιστικής επιβουλής κατά του Έθνους
Τόμος: 52, σελ. σ. 174-176
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-174-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 17/12/1975
Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια την γιορτή του Αγίου Νικολάου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 296
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.350 δρχ. για την γιορτή του πολιούχου Αγίου Νικολάου
Τόμος: 52, σελ. σ. 178-178
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-178-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για φάρμακα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 297
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.701 δρχ. για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς δημότες
Τόμος: 52, σελ. σ. 178-179
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-178-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια εισιτήρια σε άπορους
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 298
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.657 δρχ. για εισιτήρια σε άπορους ασθενείς δημότες για τη μετάβαση και εισαγωγή τους σε διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα κατά το διάστημα 1/1-15/12/1975
Τόμος: 52, σελ. σ. 179-180
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-179-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Παπαϊωάννου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 299
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Παπαϊωάννου ως τακτικού μέλους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 63 του Ν.Δ. 1140/72 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Δαμιανού Σαλτίκη ως αναπληρωτή του
Τόμος: 52, σελ. σ. 180-181
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-181-2

Πράξη: Ορισμός του Πολιτικού Μηχανικού Ηλία Καραπατή
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 300
Περιεχόμενα: Ορισμός του Πολιτικού Μηχανικού Ηλία Καραπατή ως αντιπροσώπου του Δήμου για την ανασυγκρότηση της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Βόλου για το διάστημα από 1/1/1976 μέχρι 31/12/1978
Τόμος: 52, σελ. σ. 181-182
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-181-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βαρθολομαίου Ματσάγγου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 301
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βαρθολομαίου Ματσάγγου ως τακτικού αντιπροσώπου του Δήμου για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Δημοτικών Έργων άνω των 10.000 δρχ. για το έτος 1976 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Ανδρέα Ανδρεόπουλου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 52, σελ. σ. 182-183
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-182-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Χρυσόστομου Θεοδώρου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 302
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Χρυσόστομου Θεοδώρου ως τακτικού αντιπροσώπου του Δήμου για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Δημοτικών Έργων κάτω των 10.000 δρχ. για το έτος 1976 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Ζούμπου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 52, σελ. σ. 183-184
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-183-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Ζούμπου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 303
Περιεχόμενα: "Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Ζούμπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου "Προστασία Παιδιών"
Τόμος: 52, σελ. σ. 184-185
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-184-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου προς καθαρισμό του Δημαρχιακού Μεγάρου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 304
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου από 2 καθαρίστριες για το διάστημα 1/1-30/6/1976 προς καθαρισμό του Δημαρχιακού Μεγάρου
Τόμος: 52, σελ. σ. 185-186
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-185-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 305
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 18.300 δρχ. στη ΔΕΗ για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην οδό Κοραή και στη συμβολή των οδών Κιάφας και Σουλίου των Νέων Παγασών
Τόμος: 52, σελ. σ. 187-188
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-187-2

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 306
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1975
Τόμος: 52, σελ. σ. 188-192
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-188-5

Πράξη: Έγκριση μεταβάσεων υπαλλήλων εκτός έδρας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 307
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταβάσεων διαφόρων υπαλλήλων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 52, σελ. σ. 192-194
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-192-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης άχρηστου υλικού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 308
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης άχρηστου υλικού του Δήμου και καθορισμός των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 52, σελ. σ. 194-198
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-194-5

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 309
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα παράτασης ταφής πέραν της τριετίας στο Δημοτικό Νεκροταφείο
Τόμος: 52, σελ. σ. 198-200
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-198-3

Πράξη: Αναβολή για την απ' αυθείας εκποίηση δημοτικής έκτασης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 309a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος σχετικά με αίτηση των κληρονόμων Ανδρέα Κοπάνου για την απ' αυθείας εκποίηση δημοτικής έκτασης
Τόμος: 52, σελ. σ. 200-202
Σημεία Πρόσβασης:
: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Τέντζερης, Ιωάννης
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Μητσικώστας, Σταύρος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Ρήγας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-200-3

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 310
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 52, σελ. σ. 202-203
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-202-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου από έναν τεχνίτη αυτοκινήτων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 311
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου από έναν μαθητευόμενο τεχνίτη αυτοκινήτων για το διάστημα 1/1-30/6/1976
Τόμος: 52, σελ. σ. 203-204
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-203-2

Πράξη: Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 312
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών της πόλης με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και καθορισμός των όρων
Τόμος: 52, σελ. σ. 204-212
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-204-9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων