Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (1976)Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου 1976
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1976
Επίπεδο περιγραφής: Έτος
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 52, 53

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 23/1/1976
Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό των Θεοφανείων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.600 δρχ. για τον εορτασμό των Θεοφανείων
Τόμος: 52, σελ. σ. 213-214
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-213-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 19.132 δρχ. για δεξίωση προς τιμή των επιτυχόντων σπουδαστών στα Ανώτατα Ιδρύματα της χώρας
Τόμος: 52, σελ. σ. 214-216
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Παναγής, Νεόκλητος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-214-3

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα έξοδα Χριστουγεννιάτικης γιορτής
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 76.322 δρχ. για τα έξοδα παιδικής Χριστουγεννιάτικης γιορτής
Τόμος: 52, σελ. σ. 216-217
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-216-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 38.109,7 δρχ. για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης
Τόμος: 52, σελ. σ. 218-219
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-218-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1975
Τόμος: 52, σελ. σ. 219-220
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-219-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 455 δρχ. για την αντικατάσταση ενός φωτιστικού σώματος μπροστά από τη Λέσχη Ναυτοπροσκόπων
Τόμος: 52, σελ. σ. 220-221
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-220-2

Πράξη: Επικύρωση για την ανάδειξη εργολάβου ταφής απόρων νεκρών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Επικύρωση των πρακτικών πρόχειρης προφορικής δημοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου ταφής απόρων νεκρών του Δήμου για το έτος 1976
Τόμος: 52, σελ. σ. 221-222
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-221-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής για έξοδα κηδείας της
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 7.595 δρχ. στους κληρονόμους της αποβιωσάσης δημοτικής συνταξιούχου Ελένης Κανάκη για έξοδα κηδείας της
Τόμος: 52, σελ. σ. 222-223
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-222-2

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ κρατήσεων 2.118 δρχ. για τη συνταξιοδότηση τέως υπαλλήλου του Δήμου
Τόμος: 52, σελ. σ. 223-224
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-223-2

Πράξη: Έγκριση για τη στέγαση του Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Θεσσαλίας,
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Έγκριση απ' ευθείας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση του Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Θεσσαλίας, χωρίς δημοπρασία
Τόμος: 52, σελ. σ. 225-226
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-225-2

Πράξη: Έγκριση επισκευής ασφαλτικών οδοστρωμάτων οδών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου επισκευής και συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων οδών της πόλης κατά το έτος 1976, προϋπολογισμού 1.500.000 δρχ.
Τόμος: 52, σελ. σ. 226-227
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-226-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου κατασκευών και επισκευών κρασπεδορείθρων, καθώς και κατασκευών, ανακαινίσεων και επισκευών οδοστρωμάτων οδών της πόλης που συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα οδοποιίας που χρηματοδοτείται από συναφθέν δάνειο 15.000.000 δρχ.
Τόμος: 52, σελ. σ. 227-233
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-227-7

Πράξη: Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Δημάρχου περί καθορισμού κοινόχρηστων χώρων στους οποίους επιτρέπεται κατά το έτος 1976 η αυξημένη χρήση με καταβολή τέλους
Τόμος: 52, σελ. σ. 233-235
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-233-3

Πράξη: Έγκριση ίδρυσης νέας ενορίας του Δήμου Βόλου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: "Έγκριση ίδρυσης νέας ενορίας του Δήμου Βόλου με την επωνυμία "Ενορία Ιερού Ναού Αγίου Τρύφωνος Νεαπόλεως Βόλου"
Τόμος: 52, σελ. σ. 235-236
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-235-2

Πράξη: Αναβολή καθορισμού ζωνών της πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 14a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί καθορισμού ζωνών της πόλης εντός των οποίων θα απαγορευτεί η κίνηση ζωήλατων οχημάτων
Τόμος: 52, σελ. σ. 236-236
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-236-1

Πράξη: Έγκριση προμήθειας αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων
Τόμος: 52, σελ. σ. 236-240
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Μητσικώστας, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-236-5

Πράξη: Εξέταση αιτήσεων διαφόρων κατοίκων της συνοικίας Νέων Παγασών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Εξέταση αιτήσεων διαφόρων κατοίκων της συνοικίας Νέων Παγασών για την απ' ευθείας εκποίηση σε αυτούς δημοτικών οικοπέδων κατά εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 127/1975 και ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Παπαϊωάννου ως εκπροσώπου του Δ.Σ. στη συσταθείσα από τον Νομάρχη επιτροπή καθορισμού της αγοραίας αξίας των εκποιητέων δημοτικών ακινήτων
Τόμος: 52, σελ. σ. 240-244
Σημεία Πρόσβασης:
: Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Τέντζερης, Ιωάννης
Μητσικώστας, Σταύρος
Ρήγας, Δημήτριος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-240-5

Πράξη: Έγκριση καταβολής ως αποζημίωση
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 14.820 δρχ. ως αποζημίωση σε διάφορους ιδιοκτήτες ρυμοτομούμενων κτισμάτων προς διάνοιξη της οδού Θεμιστοκλέους κοντά στην οδό Μεταμορφώσεως
Τόμος: 52, σελ. σ. 244-246
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-244-3

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 52, σελ. σ. 246-247
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-246-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για τη συμμετοχή του στο συνέδριο Δημάρχων της χώρας
Τόμος: 52, σελ. σ. 247-248
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-247-2

Πράξη: Έγκριση μεταβάσεων υπαλλήλων εκτός έδρας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταβάσεων διαφόρων υπαλλήλων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 52, σελ. σ. 248-250
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-248-3

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 800 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό της αποβιωσάσης δημοτικής συνταξιούχου Ελένης Κανάκη
Τόμος: 52, σελ. σ. 250-251
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-250-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 23/1/1976
Πράξη: Αναβολή συζήτησης για την ένταξη αυθαιρέτων στο σχέδιο πόλης,
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 21a
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης για την ένταξη αυθαιρέτων στο σχέδιο πόλης, για να δοθεί η ευκαιρία στους Δημοτικούς Συμβούλους να ενημερωθούν πληρέστερα για το θέμα
Τόμος: 52, σελ. σ. 252-253
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-252-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 30/1/1976
Πράξη: Έγκριση ένταξης στο σχέδιο πόλης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Έγκριση ένταξης στο σχέδιο πόλης διαφόρων περιοχών της τέως Κοινότητας Νέων Παγασών και των συνοικιών Νεάπολης, Αγίων Αναργύρων, Χιλιαδούς, Καλλιθέας και Νέας Δημητριάδας
Τόμος: 52, σελ. σ. 254-264
Σημεία Πρόσβασης:
: Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αθηναίος, Μιχαήλ
Πούλιος, Ευάγγελος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Μητσικώστας, Σταύρος
Αλπάκης, Δημήτριος
Κουτσός, Αθανάσιος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Παναγής, Νεόκλητος
Καλτσογιάννης, Νικόλαος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Τέντζερης, Ιωάννης
Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Ρήγας, Δημήτριος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-254-11

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 12/2/1976
Πράξη: Συζήτηση επέκτασης του σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 22a
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα επέκτασης του σχεδίου πόλης στην περιοχή Νέων Παγασών και αναβολή λήψης απόφασης
Τόμος: 52, σελ. σ. 265-274
Σημεία Πρόσβασης:
: Μητσικώστας, Σταύρος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Παναγής, Νεόκλητος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Πούλιος, Ευάγγελος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Τέντζερης, Ιωάννης
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-265-10

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 12/2/1976
Πράξη: Ανακοίνωση έγγραφης πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 22b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση έγγραφης πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Ζούμπου για έγκριση ψηφίσματος συμπαράστασης στους σεισμόπληκτους της Γουατεμάλας
Τόμος: 52, σελ. σ. 275-276
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-275-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 52, σελ. σ. 276-277
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-276-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 52, σελ. σ. 277-278
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-277-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά τη σύναψη δανείου 15.000.000 δρχ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση έργων αποχέτευσης όμβριων υδάτων
Τόμος: 52, σελ. σ. 279-281
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-279-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 1/3/1976
Πράξη: Διανομή επιτροπής κατάσβεσης πυρκαγιάς
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 25a
Περιεχόμενα: Διανομή στους Δημοτικούς Συμβούλους του πορίσματος της επιτροπής ελέγχου των δαπανών κατάσβεσης πυρκαγιάς στον χώρο απόθεσης απορριμμάτων του Δήμου
Τόμος: 52, σελ. σ. 282-283
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Τέντζερης, Ιωάννης
Μητσικώστας, Σταύρος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-282-2

Πράξη: Ανακοίνωση έγγραφης ερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Ρήγα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 25b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση έγγραφης ερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Ρήγα σχετικά με υπόθεση εσφαλμένου πιστοποιητικού γεννήσεως από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και διαβεβαίωση του Δημάρχου ότι θα γίνει διοικητική ανάκριση
Τόμος: 52, σελ. σ. 283-285
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Ρήγας, Δημήτριος
Τέντζερης, Ιωάννης
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Καλτσογιάννης, Νικόλαος
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Καλοκαιρινού, Ελένη
Παναγής, Νεόκλητος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-283-3

Πράξη: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1976
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 52, σελ. σ. 285-306
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-285-12

Πράξη: Καθορισμός των εξόδων παράστασης του Δημάρχου για το έτος 1976
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Καθορισμός των εξόδων παράστασης του Δημάρχου για το έτος 1976
Τόμος: 52, σελ. σ. 306-307
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-306-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για επέκτασης του δημοτικού φωτισμού
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 500.000 δρχ. για την πληρωμή της δαπάνης επέκτασης του δημοτικού φωτισμού
Τόμος: 52, σελ. σ. 307-308
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-307-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για πληρωμή οφειλής του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 100.000 δρχ. για πληρωμή οφειλής του Δήμου προς την Κούλα Παχνιστή από τόκους υπερημερίας αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ιδιοκτησίας της προς δημιουργία πρασίνου
Τόμος: 52, σελ. σ. 308-309
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-308-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για πληρωμή οφειλής του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 20.000 δρχ. για πληρωμή οφειλής του Δήμου προς τον Νικόλαο Κουτσογιάννη ως αποζημίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησίας του προς διάνοιξη της οδού Μπότσαρη
Τόμος: 52, σελ. σ. 309-311
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-309-3

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα έξοδα κηδείας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 7.000 δρχ. για τα έξοδα κηδείας της αποβιωσάσης ηρωίδας της Κατοχής Συραϊνούς Κάλλιαρη από τη Σκιάθο
Τόμος: 52, σελ. σ. 311-312
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-311-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για γεύμα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 2.919 δρχ. για γεύμα που παρατέθηκε και για έξοδα φιλοξενίας των εκπροσώπων του Τεχνικού Γραφείου "Παπαγιάννη"
Τόμος: 52, σελ. σ. 312-313
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-312-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 800 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό της αποβιωσάσης μητέρας της δημοτικής υπαλλήλου Μαρίας Κατσούνη, Θεσσαλίας
Τόμος: 52, σελ. σ. 314-315
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-314-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για γεύμα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 621 δρχ. για γεύμα που παρατέθηκε προς τιμή του Μορφωτικού Ακολούθου της Ρωσικής Πρεσβείας στην Αθήνα
Τόμος: 52, σελ. σ. 314-315
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-314-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 19.132 δρχ. για δεξίωση προς τιμή των επιτυχόντων σπουδαστών στα Ανώτατα Ιδρύματα της χώρας
Τόμος: 52, σελ. σ. 315-316
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-315-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για τη συμμετοχή του σε σύσκεψη του Υπουργείου Εσωτερικών
Τόμος: 52, σελ. σ. 316-318
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-316-3

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του οδηγού στην Αθήνα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του οδηγού του επιβατηγού αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 52, σελ. σ. 318-319
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-318-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης κλητήρα - θυρωρού του Δήμου στη Λάρισα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης κλητήρα - θυρωρού του Δήμου στη Λάρισα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 52, σελ. σ. 319-320
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-319-2

Πράξη: Έγκριση μεταβάσεων του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Έγκριση δύο μεταβάσεων του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κρίτωνα Παπαδόπουλου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 52, σελ. σ. 320-321
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-320-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 4.375 και 12.000 δρχ. αντίστοιχα για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην οδό Ανηλίου και στην οδό Αρ. Ζάχου
Τόμος: 52, σελ. σ. 321-322
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-321-2

Πράξη: Έγκριση αναπροσαρμογής των μισθών των ιεροψαλτών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής των μισθών των ιεροψαλτών του Ιερού Ναού στο Δημοτικό Νεκροταφείο
Τόμος: 52, σελ. σ. 322-324
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-322-3

Πράξη: Έγκριση επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Έγκριση επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης για τον χαρακτηρισμό οικοπέδου απέναντι της οδού Γιάννη Δήμου και μεταξύ των προεκτάσεων των οδών Βλαχάβα και Περραιβού ως χώρου ανέγερσης του 32ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου
Τόμος: 52, σελ. σ. 324-326
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-324-3

Πράξη: Έγκριση αύξησης των σταθμικών δικαιωμάτων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης των σταθμικών δικαιωμάτων επί ζυγίσεων στο Δημοτικό ζυγιστήριο
Τόμος: 52, σελ. σ. 326-328
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-326-3

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 14.230 δρχ. στη ΔΕΗ για τη μετατόπιση στύλου στη διασταύρωση των οδών Παλαμά και Κοραή
Τόμος: 52, σελ. σ. 328-329
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-328-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 3.325 δρχ. στη ΔΕΗ για την τοποθέτηση επιτοιχίου φωτιστικού σώματος στην οικία Ν. Βεργωτή στην οδό Κουταρέλια (Δημητριάδος - Ερμού)
Τόμος: 52, σελ. σ. 329-330
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-329-2

Πράξη: Αναβολή για δημοτικοποίηση της αστικής συγκοινωνίας
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 45a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος σχετικά με αίτηση 11 Δημοτικών Συμβούλων για δημοτικοποίηση της αστικής συγκοινωνίας Βόλου
Τόμος: 52, σελ. σ. 330-330
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-330-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά τη σύναψη δανείου 2.500.000 δρχ. από τις Δημόσιες επενδύσεις για την εκτέλεση του έργου σύλληψης υδρομάστευσης και συγκέντρωσης υδάτων πηγών Καλιακούδας
Τόμος: 52, σελ. σ. 330-331
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-330-2

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου δημιουργίας κήπων στην πλατεία του Ιερού Ναού Αναλήψεως
Τόμος: 52, σελ. σ. 331-333
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-331-3

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου κατασκευής οικίσκου ζυγιστηρίου και μεταφοράς γεφυροπλάστιγγας στη Δημοτική Φρουταγορά, προϋπολογισμού 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου κατασκευής οικίσκου ζυγιστηρίου και μεταφοράς γεφυροπλάστιγγας στη Δημοτική Φρουταγορά, προϋπολογισμού 150.000 δρχ.
Τόμος: 52, σελ. σ. 333-334
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-333-2

Πράξη: Χορήγηση αδείας σε κατοίκους της Νέας Δημητριάδας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Χορήγηση αδείας σε κατοίκους της Νέας Δημητριάδας να ανοικοδομήσουν σε οικόπεδά τους που βρίσκονται σε χώρο που έχει χαρακτηριστεί από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ως δημοτική πλατεία
Τόμος: 52, σελ. σ. 334-335
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-334-2

Πράξη: Επικύρωση κατασκευών και επισκευών κρασπεδορείθρων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Επικύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου κατασκευών και επισκευών κρασπεδορείθρων καθώς και κατασκευών, ανακαίνισης και επισκευών οδοστρωμάτων οδών της πόλης που συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα οδοποιίας με δάνειο 15.000.000 δρχ.
Τόμος: 52, σελ. σ. 335-337
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-335-3

Πράξη: Αναβολή εκμίσθωσης του δημοτικού οικοπέδου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 50a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί εκμίσθωσης του δημοτικού οικοπέδου επί των οδών Δημητριάδος - Τοπάλη - Σκενδεράνη
Τόμος: 52, σελ. σ. 337-337
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-337-1

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού κυλικείου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού κυλικείου της πλατείας Ελευθερίας και καθορισμός των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 52, σελ. σ. 337-344
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-337-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 19/3/1976
Πράξη: ψήφισμα αποδοκιμασίας γιααπολύσεις εργατών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 51a
Περιεχόμενα: Συζήτηση και ψήφισμα αποδοκιμασίας για τις αδικαιολόγητες απολύσεις εργατών της ΑΓΕΤ και της INCO
Τόμος: 52, σελ. σ. 345-357
Σημεία Πρόσβασης:
: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Μητσικώστας, Σταύρος
Τέντζερης, Ιωάννης
Πούλιος, Ευάγγελος
Καλτσογιάννης, Νικόλαος
Ρήγας, Δημήτριος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Παναγής, Νεόκλητος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αθηναίος, Μιχαήλ
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Οικονόμου, Γεώργιος
Βαΐτσης, Αντώνιος
Κουτσός, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-345-13

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του αποβιώσαντος Προέδρου του ΕΒΕ Κωνσταντίνου Καπουρνιώτη
Τόμος: 52, σελ. σ. 357-358
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-357-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του αποβιώσαντος δημοτικού συνταξιούχου Αντωνίου Μαύρου
Τόμος: 52, σελ. σ. 358-358
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-358-1

Πράξη: Επικύρωση έργου συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Επικύρωση των πρακτικών διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη εργολάβου εκτέλεσης του έργου συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών ρύθμισης της κυκλοφορίας της πόλης
Τόμος: 52, σελ. σ. 359-360
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-359-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 52, σελ. σ. 361-362
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-361-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής για έξοδα κηδείας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 4.692 δρχ. στην Ελβίρα, κόρη της αποβιωσάσης δημοτικής συνταξιούχου Χαρίκλειας Καλιπολίτη, για έξοδα κηδείας
Τόμος: 52, σελ. σ. 362-363
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-362-2

Πράξη: Καθορισμός διαμόρφωσης πλατείας Περραιβού - Λ. Βύρωνος
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου διαμόρφωσης πλατείας Περραιβού - Λ. Βύρωνος, προϋπολογισμού 500.000 δρχ.
Τόμος: 52, σελ. σ. 363-368
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-363-6

Πράξη: Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος του έργου κατασκευής αποχετευτικών έργων στη συνοικία Παλαιού Λιμεναρχείου
Τόμος: 52, σελ. σ. 369-370
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-369-2

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης των δημοτικών αφοδευτηρίων πλατείας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης των δημοτικών αφοδευτηρίων της πλατείας Παλαιών και καθορισμός των όρων της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 52, σελ. σ. 370-375
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-370-6

Πράξη: Έγκριση εκποίησης κοπής και απόληψης καλάμου και ψαθόχορτου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: "Έγκριση εκποίησης του δικαιώματος κοπής και απόληψης καλάμου και ψαθόχορτου σε δημοτική έκταση στη θέση "Πεδίον Άρεως" για το διάστημα 1/4/1976-31/3/1977
Τόμος: 52, σελ. σ. 375-376
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-375-2

Πράξη: Έγκριση εκμετάλλευση των κρασπέδων των πεζοδρομίων των οδών Δημητριάδος
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης προς διαφημιστική εκμετάλλευση των κρασπέδων των πεζοδρομίων των οδών Δημητριάδος (Τοπάλη - Κοραή), Ιωλκού (Ερμού - Ιάσονος), Κ. Καρτάλη (Ερμού - Ιάσονος) και καθορισμός των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 52, σελ. σ. 376-380
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-376-5

Πράξη: Έγκριση αποζημίωση για ρυμοτομούμενο βόθρο ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 8.400 δρχ. στην Ασημίνα Βλασσοπούλου, ως αποζημίωση για ρυμοτομούμενο βόθρο ιδιοκτησίας της, προς διάνοιξη της οδού Καμπούρογλου
Τόμος: 52, σελ. σ. 380-381
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-380-2

Πράξη: Έγκρισηαποζημίωσης σε ιδιοκτήτες ρυμοτομούμενων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε ιδιοκτήτες ρυμοτομούμενων προς διάνοιξη της οδού Τσιτσιλιάνου (Γαρέφη - Πολυμέρη)
Τόμος: 52, σελ. σ. 381-383
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-381-3

Πράξη: Εξουσιοδότηση για άμεση κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 63a
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για άμεση κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων της οδού Καζαντζάκη - Γιάννη Δήμου
Τόμος: 52, σελ. σ. 383-383
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-383-1

Πράξη: Έγκριση κωδικοποίησης του Κανονισμού Διοικήσεως
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Έγκριση κωδικοποίησης του Κανονισμού Διοικήσεως και Διαχειρίσεως της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου
Τόμος: 52, σελ. σ. 383-414
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-383-12

Πράξη: Έγκριση τοποθέτησης προτομής του Νικολάου Καραντούρου,
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Έγκριση τοποθέτησης της προτομής του μαθητή του Οικονομικού Γυμνασίου Βόλου Νικολάου Καραντούρου, που εξέπνευσε στην προσπάθειά του να σώσει από βέβαιο πνιγμό τον συμμαθητή του Ηλία Κουντούκα, στον τριγωνικό χώρο επί των οδών Αναλήψεως, Κύπρου και Δον Δαλεζίου
Τόμος: 52, σελ. σ. 414-416
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-414-3

Πράξη: Έγκριση τέλεσης εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: "Έγκριση τέλεσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης στη θέση "Κιούπι", όπου το γήπεδο του Μαγνησιακού και σύσταση επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό της εμποροπανήγυρης
Τόμος: 52, σελ. σ. 416-417
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-416-2

Πράξη: Έγκριση διαμόρφωση νέου χώρου της εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Έγκριση εκπόνησης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου των σχετικών μελετών για τη διαμόρφωση νέου χώρου της εμποροπανήγυρης
Τόμος: 52, σελ. σ. 417-418
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-417-2

Πράξη: Εξουσιοδότησης την αναθεώρηση των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση να αιτηθεί ο Δήμος την αναθεώρηση των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου
Τόμος: 52, σελ. σ. 419-421
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-419-3

Πράξη: Διακοπή της συνεδρίασης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 68a
Περιεχόμενα: Διακοπή της συνεδρίασης
Τόμος: 52, σελ. σ. 421-421
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-421-1

Πράξη: Ενημέρωση του Δ.Σ. από τον Δημοτικό Σύμβουλο Νεόκλητο Παναγή
Εισηγητής: Παναγής, Νεόκλητος
Αριθμός Απόφασης: 68b
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δ.Σ. από τον Δημοτικό Σύμβουλο Νεόκλητο Παναγή σχετικά με τις επαφές του με τους εργοδότες των απολυμένων εργατών των εργοστασίων της ΑΓΕΤ και της INCO
Τόμος: 52, σελ. σ. 423-425
Σημεία Πρόσβασης:
: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Τέντζερης, Ιωάννης
Ρήγας, Δημήτριος
Βαΐτσης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-423-3

Πράξη: Έγκριση επαναχαρακτηρισμού ως τουριστικού τόπου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Έγκριση επαναχαρακτηρισμού του Δήμου Βόλου ως τουριστικού τόπου
Τόμος: 52, σελ. σ. 425-429
Σημεία Πρόσβασης:
: Μητσικώστας, Σταύρος
Ρήγας, Δημήτριος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Παππάς, Ευάγγελος
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Τέντζερης, Ιωάννης
Παναγής, Νεόκλητος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-425-5

Πράξη: Έγκριση αξιοποίησης του δημοτικού οικοπέδου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Έγκριση αξιοποίησης του δημοτικού οικοπέδου επί των οδών Δημητριάδος - Τοπάλη - Σκενδεράνη με την ανέγερση μεγαλοπρεπούς μεγάρου γραφείων και καταστημάτων, έγκριση ανάθεσης των διαφόρων σταδίων της μελέτης σε ιδιώτη μελετητή χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού και καθορισμός των όρων της σχετικής σύμβασης
Τόμος: 52, σελ. σ. 429-466
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-429-38

Πράξη: Εξουσιοδότηση για την δημοτικοποίηση της αστικής συγκοινωνίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση να προβεί ο Δήμος στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την δημοτικοποίηση της αστικής συγκοινωνίας
Τόμος: 52, σελ. σ. 467-468
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-467-2

Πράξη: Καθορισμός ζωνών της πόλης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Καθορισμός ζωνών της πόλης εντός των οποίων θα απαγορευτεί η κίνηση ζωήλατων οχημάτων
Τόμος: 52, σελ. σ. 468-470
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-468-3

Πράξη: Λήψη απόφασης του ρυθμιστικού σχεδίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Λήψη απόφασης επί της 4ης φάσης του ρυθμιστικού σχεδίου
Τόμος: 52, σελ. σ. 470-473
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-470-4

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 52, σελ. σ. 473-474
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-473-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 9/4/1976
Πράξη: Ανακοίνωση επιστολής τ για τη συμμετοχή του Δήμου στο πένθος
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 74a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση ευχαριστήριας επιστολής της οικογένειας Κούρτιου για τη συμμετοχή του Δήμου στο πένθος θανάτου του Ερνέστου Κούρτιου
Τόμος: 52, σελ. σ. 476-476
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-476-1

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου της Επιτροπής Υπεράριθμων Ανωτάτων Σχολών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 74b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου της Επιτροπής Υπεράριθμων Ανωτάτων Σχολών που αιτείται ψήφισμα συμπαράστασης στους επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις που δεν εισήχθηκαν στα ΑΕΙ λόγω έλλειψης θέσεων
Τόμος: 52, σελ. σ. 476-477
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-476-2

Πράξη: Αναβολή λειτουργίας της δημοτικής λαχαναγοράς
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 74c
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί του τρόπου λειτουργίας της δημοτικής λαχαναγοράς
Τόμος: 52, σελ. σ. 477-477
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-477-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για γεύμα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 710 δρχ. για γεύμα που παρατέθηκε στους Μορφωτικούς Ακολούθους της Ρωσικής Πρεσβείας
Τόμος: 52, σελ. σ. 477-478
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-477-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για ανθοδέσμη
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 200 δρχ. για ανθοδέσμη που προσφέρθηκε στους εκτελεστές του χορευτικού συγκροτήματος Καρδίτσας "Καραγκούνα"
Τόμος: 52, σελ. σ. 478-479
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-478-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά εισιτηρίων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 6.440 δρχ. για την αγορά εισιτηρίων διαφόρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
Τόμος: 52, σελ. σ. 479-480
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-479-2

Πράξη: Έγκριση διεύρυνσης καθαριότητας στα κοινόχρηστα αφοδευτήρια
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Έγκριση διεύρυνσης του συνεργείου καθαριότητας στα κοινόχρηστα αφοδευτήρια της πλατείας Ρ. Φεραίου με την πρόσληψη μιας ωρομίσθιας εργάτριας
Τόμος: 52, σελ. σ. 480-482
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-480-3

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης δύο οδηγών αυτοκινήτων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης δύο οδηγών αυτοκινήτων για το διάστημα 16/4/1976-15/10/1976 για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών καθαριότητας της πόλης
Τόμος: 52, σελ. σ. 482-485
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-482-4

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης 8 ανειδίκευτων εργατών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης 8 ανειδίκευτων εργατών για το διάστημα 16/4/1976-15/10/1976 προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών καθαριότητας της πόλης κατά την θερινή περίοδο
Τόμος: 52, σελ. σ. 485-486
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-485-2

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης 5 ανειδίκευτων εργατών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης 5 ανειδίκευτων εργατών για το διάστημα 16/4/1976-15/10/1976 προς καταπολέμηση των κωνωποειδών
Τόμος: 52, σελ. σ. 486-488
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-486-3

Πράξη: Έγκριση καταβολής για έξοδα κηδείας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 17.233 δρχ. στη Δέσποινα Λουκίδου για έξοδα κηδείας του αποβιώσαντος δημοτικού συνταξιούχου Αντωνίου Μαύρου
Τόμος: 52, σελ. σ. 488-490
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-488-3

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 84.000 δρχ. στη ΔΕΗ για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στις διασταυρώσεις της οδού Απόλλωνος με τις οδούς Ορμινίου, Διοσκούρων, Περσέως, Ζ. Πηγής, Δάφνης και Πηλέως
Τόμος: 52, σελ. σ. 490-492
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-490-3

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 52, σελ. σ. 492-494
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-492-3

Πράξη: Έγκριση για τις πιστώσεις που διατέθηκαν
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις πιστώσεις που διατέθηκαν κατά το διάστημα 1/9/1975-31/12/1975 καθώς και κατά την παράταση του οικονομικού έτους από 1/1/1976-29/3/1976
Τόμος: 52, σελ. σ. 494-521
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-494-28

Πράξη: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος και του 2ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος των οδών Κωλέτη και Νεαπόλεως
Τόμος: 52, σελ. σ. 521-523
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-521-3

Πράξη: Έγκριση έργου επανατοποθέτησης στύλου του δημοτικού φωτισμού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για δαπάνες εκτέλεσης του έργου επανατοποθέτησης στύλου του δημοτικού φωτισμού στη διασταύρωση των οδών Κ. Καρτάλη και Αναλήψεως, προϋπολογισμού 26.000 δρχ.
Τόμος: 52, σελ. σ. 523-524
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-523-2

Πράξη: Έγκριση έργο αρχιτεκτονικής και κηποτεχνικής διαμόρφωσης της πλατείας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Έγκριση προμελέτης του Π. Τσολάκη για το έργο αρχιτεκτονικής και κηποτεχνικής διαμόρφωσης της πλατείας Ρ. Φεραίου
Τόμος: 52, σελ. σ. 524-525
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-524-2

Πράξη: Καθορισμός αμοιβής του Νομικού Συμβούλου του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Καθορισμός αμοιβής του Νομικού Συμβούλου του Δήμου
Τόμος: 52, σελ. σ. 525-526
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-525-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για ενίσχυση τουΚαλλιτεχνικού Εντευκτηρίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 40.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση του Πνευματικού Καλλιτεχνικού Εντευκτηρίου Βόλου
Τόμος: 52, σελ. σ. 526-527
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-526-2

Πράξη: Αναβολή του θέματος περί προσκύρωσης σε ιδιοκτησία
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 90a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί προσκύρωσης σε ιδιοκτησία του Αναγν. Βασιλείου τμήματος παλιάς κοινόχρηστης οδού κοντά στις οδούς Μάγερ - Μπότσαρη
Τόμος: 52, σελ. σ. 527-527
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-527-1

Πράξη: Αναβολή του θέματος για το πενταετές οικονομικό πρόγραμμα
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 90b
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί υποβλητέων προτάσεων του Δήμου για το πενταετές οικονομικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης
Τόμος: 52, σελ. σ. 528-528
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-528-1

Πράξη: Αναβολή του θέματος για τις δαπάνες κατάσβεσης πυρκαγιάς
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 90c
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί πορίσματος της επιτροπής ελέγχου για τις δαπάνες κατάσβεσης πυρκαγιάς
Τόμος: 52, σελ. σ. 528-528
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-528-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης γιαενίσχυση του Συλλόγου Σπουδαστών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 3.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Σπουδαστών Μέσων Δημοσίων Τεχνικών Σχολών Βόλου
Τόμος: 52, σελ. σ. 528-529
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-528-2

Πράξη: Διακοπή της συνεδρίασης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 91a
Περιεχόμενα: Διακοπή της συνεδρίασης
Τόμος: 52, σελ. σ. 529-529
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-529-1

Πράξη: Διατύπωση προτάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Παππάς, Ευάγγελος
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Διατύπωση προτάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για το πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης περιόδου 1976-1980
Τόμος: 52, σελ. σ. 530-542
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-530-13

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης προς το Γηροκομείο Βόλου
Εισηγητής: Παππάς, Ευάγγελος
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.000 δρχ. προς το Γηροκομείο Βόλου αντί στεφάνου σε μνήμη της αποβιωσάσης μητέρας του Δημοτικού Συμβούλου Βίκτωρα Αναγνώστου, Ευφροσύνη
Τόμος: 52, σελ. σ. 542-542
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-524-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα εορτασμούτης 25ης Μαρτίου
Εισηγητής: Παππάς, Ευάγγελος
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 18.813 δρχ. για έξοδα εορτασμού της Εθνικής γιορτής της 25ης Μαρτίου
Τόμος: 52, σελ. σ. 542-544
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-524-3

Πράξη: Απόρριψη επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Παππάς, Ευάγγελος
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Απόρριψη ένστασης της Βικτωρίας, χήρας Απ. Αντωνίου, κατά απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης με τον χαρακτηρισμό οικοπέδου ως χώρου ανέγερσης του 32ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου
Τόμος: 52, σελ. σ. 544-546
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-544-3

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Παππάς, Ευάγγελος
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 52, σελ. σ. 546-547
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-546-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 12/4/1976
Πράξη: Έγκριση πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής\
Εισηγητής: Παππάς, Ευάγγελος
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Έγκριση πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής κατά το οικονομικό έτος 1975 και έγκριση της εφαρμογής του προκριθέντος προγράμματος δημοτικής δράσης για το έτος 1976
Τόμος: 52, σελ. σ. 549-554
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-549-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 14/5/1976
Πράξη: Ανακοίνωση έγγραφης πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 92a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση έγγραφης πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Μητσικώστα για ενίσχυση της ερανικής επιτροπής ανδριάντα Ρήγα Φεραίου πόλεως Βελεστίνου
Τόμος: 52, σελ. σ. 555-556
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-555-2

Πράξη: Ανακοίνωση επιστολής του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 92b
Περιεχόμενα: "Ανακοίνωση επιστολής του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων που αιτείται την ονομασία της τριγωνικής πλατειούλας της συμβολής των οδών Κύπρου και Αναλήψεως σε "Πλατεία Προσκόπων"
Τόμος: 52, σελ. σ. 556-558
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-556-3

Πράξη: Ανακοίνωση έγγραφης πρότασης του Δημητρίου Ρήγα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 92c
Περιεχόμενα: "Ανακοίνωση έγγραφης πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Ρήγα σχετικά με την εγκριθείσα δημιουργία δεύτερης μονάδας της ΑΓΕΤ στη θέση "Σταυρός" για την επεξεργασία, αποθήκευση και φόρτωση πρώτης ύλης
Τόμος: 52, σελ. σ. 558-559
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-558-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα έξοδα στολισμού περιφοράς Επιταφίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 11.257 δρχ. για τα έξοδα στολισμού και τελετής περιφοράς του Επιταφίου του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 52, σελ. σ. 559-560
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-559-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στο Ηρώο των θυμάτων των στρατευμάτων κατοχής
Τόμος: 52, σελ. σ. 560-561
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-560-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια εδαφοτεχνικής μελέτης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 13.040 δρχ. για τη διενέργεια εδαφοτεχνικής μελέτης προς ακριβή προσδιορισμό του αναγκαίου πάχους των βάσεων οδοστρωμάτων του χρηματοδοτούμενου με δάνειο 15.000.000 δρχ. έργου οδοποιίας
Τόμος: 52, σελ. σ. 561-562
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-561-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κατεδάφιση παραπηγμάτων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 6.057 δρχ. για την κατεδάφιση των παραπηγμάτων της συνοικίας Τσιμπούκη
Τόμος: 52, σελ. σ. 562-563
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-562-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εργασία διάνοιξης οδού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.227 δρχ. για εργασία διάνοιξης της οδού Αθ. Διάκου - Αλεξάνδρας
Τόμος: 52, σελ. σ. 563-564
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-563-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εργασία διάνοιξης της οδού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 7.606 δρχ. για εργασία διάνοιξης της οδού Θεμιστοκλέους με Μεταμορφώσεως
Τόμος: 52, σελ. σ. 564-565
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-564-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για αθλητικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 3.500 δρχ. για αθλητικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις
Τόμος: 52, σελ. σ. 565-566
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-565-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια στεφάνι
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του αποβιώσαντος πατέρα του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Μητσικώστα, Χρήστου
Τόμος: 52, σελ. σ. 566-566
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-566-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του αποβιώσαντος τέως Δημοτικού Συμβούλου Ερνέστου Κουρτίου
Τόμος: 52, σελ. σ. 567-567
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-567-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δημοσίευση στον Τύπο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 6.800 δρχ. για δημοσίευση στον Τύπο ανακοίνωσης του Δήμου σχετικά με την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στη συμβολή των οδών Μακεδονομάχων και Παύλου Μελά
Τόμος: 52, σελ. σ. 567-568
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-567-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δημοσίευση στον Τύπο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500 δρχ. για δημοσίευση στον Τύπο διακήρυξης του Δημάρχου σχετικά με την εκμίσθωση των δημοτικών αφοδευτηρίων της πλατείας Παλαιών
Τόμος: 52, σελ. σ. 569-570
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-569-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δημοσίευση στον Τύπο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.050 δρχ. για δημοσίευση στον Τύπο διακήρυξης του Δημάρχου σχετικά με επαναληπτική δημοπρασία εκποίησης άχρηστου υλικού του Δήμου
Τόμος: 52, σελ. σ. 570-571
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-570-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά τον απολογισμό εσόδων - εξόδων του οικονομικού έτους 1975
Τόμος: 52, σελ. σ. 571-571
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-571-1

Πράξη: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος και του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου Γραφείου Πληροφοριών ΕΟΤ στην πλατεία Ρήγα Φεραίου
Τόμος: 52, σελ. σ. 572-573
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-572-2

Πράξη: Έγκριση μισθού του νεωκόρου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής του μισθού του νεωκόρου του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 52, σελ. σ. 573-574
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-573-2

Πράξη: Έγκριση διαμόρφωσης πλατείας Αθηνών - Χέϋδεν,
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης του έργου διαμόρφωσης πλατείας Αθηνών - Χέϋδεν, προϋπολογισμού 800.000 δρχ.
Τόμος: 52, σελ. σ. 574-579
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-574-6

Πράξη: Έγκριση επιστροφής έργου ανακαίνισης οδοστρωμάτων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον ανάδοχο δημοτικού έργου ανακαίνισης οδοστρωμάτων της πόλης Γεώργιο Κοτοπουλέα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
Τόμος: 52, σελ. σ. 579-580
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-579-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την αγορά βιβλίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.000 δρχ. για την αγορά αντιτύπων βιβλίου του Άρη Ψιάρη
Τόμος: 52, σελ. σ. 580-581
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-580-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 52, σελ. σ. 581-582
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-581-2

Πράξη: Έγκριση προσκύρωσης στην ιδιοκτησία του Αναγνώστη Βασιλείου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Έγκριση προσκύρωσης στην ιδιοκτησία του Αναγνώστη Βασιλείου δημοτικής οικοπεδικής έκτασης, τμήμα παλιάς κοινόχρηστης οδού, στις οδούς Μάγιερ και Μπότσαρη
Τόμος: 52, σελ. σ. 582-584
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-582-3

Πράξη: Έγκριση τέλεσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Έγκριση τέλεσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης στον εναπομείναντα μετά την ανέγερση του περιπτέρου πληροφοριών του ΕΟΤ χώρο της πλατείας Ρ. Φεραίου
Τόμος: 52, σελ. σ. 584-587
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-584-4

Πράξη: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 118a
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να απευθυνθεί αρμοδίως και να διαβιβάσει δριμύτατη διαμαρτυρία του Δημοτικού Συμβουλίου για την αμέλεια των αρμοδίων στο θέμα εξυγίανσης του χειμάρρου Κραυσίνδωνα
Τόμος: 52, σελ. σ. 587-587
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-587-1

Πράξη: Αποδοχή σχετικά με το ρυθμιστικό σχέδιο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Αποδοχή προτάσεων μελετητή σχετικά με το ρυθμιστικό σχέδιο της περιοχής Νέων Παγασών
Τόμος: 52, σελ. σ. 587-592
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-587-6

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Βόλου μεταξύ των οδών Ορμινίου, Θερμοπυλών, Ζωοδόχου Πηγής και Αίαντος στη συνοικία Νέας Δημητριάδας
Τόμος: 52, σελ. σ. 592-593
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-592-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Βόλου με τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου, ιδιοκτησίας του Δημοσίου, στη διασταύρωση των οδών Παπακυριαζή και Λήμνου της συνοικίας Παλαιού Λιμεναρχείου
Τόμος: 52, σελ. σ. 593-594
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-593-2

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού οικοπέδου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού οικοπέδου στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος, Τοπάλη και Σκενδεράνη και καθορισμός των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 52, σελ. σ. 594-600
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-594-7

Πράξη: Έγκριση αγοράς αντιτύπων του βιβλίου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: "Έγκριση αγοράς αντιτύπων του βιβλίου του Κίτσου Μακρή "Λαϊκή τέχνη του Πηλίου"
Τόμος: 52, σελ. σ. 600-601
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-600-2

Πράξη: Έγκριση μετάθεσηςτων λαϊκών αγορών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάθεσης του χώρου τέλεσης των λαϊκών αγορών Βόλου στις οδούς Λόρδου Βύρωνος και Ρήγα Φεραίου
Τόμος: 52, σελ. σ. 601-602
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-601-2

Πράξη: Έγκριση συμπλήρωσης προηγούμενης απόφασης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Έγκριση συμπλήρωσης του λεκτικού στο διατακτικό προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόμος: 52, σελ. σ. 603-604
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-603-2

Πράξη: Έγκριση μετονομασίας οδού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Έγκριση μετονομασίας της οδού Δον Δαλεζίου σε οδό Αλέξανδρου Παναγούλη
Τόμος: 52, σελ. σ. 604-605
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-604-2

Πράξη: Αναβολή του θέματος εκποίηση δημοτικών εκτάσεων
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 126a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος σχετικά με νέα αίτηση κατοίκων της συνοικίας Νέων Παγασών για την απ' ευθείας εκποίηση σε αυτούς δημοτικών εκτάσεων
Τόμος: 52, σελ. σ. 606-606
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-606-1

Πράξη: Αναβολή τρόπου λειτουργίας της δημοτικής λαχαναγοράς
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 126b
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί του τρόπου λειτουργίας της δημοτικής λαχαναγοράς
Τόμος: 52, σελ. σ. 606-606
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-606-1

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης τμήματος της πλατείας Ρήγα Φεραίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης τμήματος της πλατείας Ρήγα Φεραίου για την εγκατάσταση τσίρκου και διεθνούς παγοδρομικού συγκροτήματος
Τόμος: 52, σελ. σ. 606-608
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-606-3

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 52, σελ. σ. 608-610
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-608-3

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 52, σελ. σ. 611-612
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-611-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης γιαενίσχυση του Συλλόγου Τακτικών Υπαλλήλων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 10.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Τακτικών Υπαλλήλων του Δήμου
Τόμος: 52, σελ. σ. 612-613
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-612-2

Πράξη: Επικύρωση διαμόρφωσης της πλατείας Περαιβού - Λ. Βύρωνος,
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Επικύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου διαμόρφωσης της πλατείας Περαιβού - Λ. Βύρωνος, προϋπολογισμού 500.000 δρχ.
Τόμος: 52, σελ. σ. 613-614
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-613-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας διαγωνισμούς θερινών στολών,
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας με δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς θερινών στολών, υποδημάτων, τζόκεϋ, θερινών πουκαμίσων, προσοψίων και σαπουνιού για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και καθορισμός των όρων των σχετικών διακηρύξεων
Τόμος: 52, σελ. σ. 615-625
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-615-11

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης του δημοτικού χώρου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης του δημοτικού χώρου στη διασταύρωση των οδών Τοπάλη, Δημητριάδος και Σκενδεράνη για μια εβδομάδα προς εγκατάσταση έκθεσης αυτοκινήτων
Τόμος: 52, σελ. σ. 625-627
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-626-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 26/5/1976
Πράξη: Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της Δημοτικής Λαχαναγοράς
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της Δημοτικής Λαχαναγοράς
Τόμος: 52, σελ. σ. 628-633
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-628-6

Πράξη: Σύσταση επιτροπής για τον έλεγχο τήρησης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής για τον έλεγχο τήρησης από την Εταιρεία Τσιμέντων των προταθέντων από την ίδια μέτρων προς προστασία του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας από τη ρύπανση
Τόμος: 52, σελ. σ. 633-636
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-633-4

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έ εορτασμό Ιερού Ναού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.934 δρχ. για έξοδα συμμετοχής του Δήμου στον εορτασμό του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Τόμος: 52, σελ. σ. 636-637
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-636-2

Πράξη: Αναβολή του θέματος για πιστώσεις που διατέθηκαν
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 136a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος έγκρισης αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για πιστώσεις που διατέθηκαν κατά το διάστημα 1/1-30/4/1976
Τόμος: 52, σελ. σ. 637-637
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-637-1

Πράξη: Εξουσιοδότηση για αγορά ζωγραφικού πίνακα
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 136b
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την αγορά ζωγραφικού πίνακα από την έκθεση του Δημήτριου Ψυχούλη
Τόμος: 52, σελ. σ. 637-637
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-637-1

Πράξη: Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος και του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου διαμόρφωσης και εξωραϊσμού πλατείας Αγίου Δημητρίου
Τόμος: 52, σελ. σ. 637-639
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-637-3

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 62.065 δρχ. στη ΔΕΗ για τη μετατόπιση 4 στύλων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην οδό Τομπάζη
Τόμος: 52, σελ. σ. 639-640
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-639-2

Πράξη: Αναβολή του θέματος υπερωριακής εργασίας με αμοιβή
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 138a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για ορισμένους υπαλλήλους του Δήμου
Τόμος: 52, σελ. σ. 640-640
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-640-1

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης εγκατάσταση λούνα παρκ
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης τμήματος της δημοτικής πλατείας Ρήγα Φεραίου προς εγκατάσταση λούνα παρκ κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη και καθορισμός των όρων της σχετικής διακήρυξης
Τόμος: 52, σελ. σ. 640-642
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-640-3

Πράξη: Έγκριση καταβολής για έξοδα κηδείας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 15.030 δρχ. στην Ελλάδα, σύζυγο Ζήση Πατσιαντά, για έξοδα κηδείας της αποβιωσάσης μητέρας της και δημοτικής συνταξιούχου Χαρίκλειας
Τόμος: 52, σελ. σ. 642-643
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-642-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης σε ιδιοκτήτες ρυμοτομούμενων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε ιδιοκτήτες ρυμοτομούμενων προς διάνοιξη της οδού Μιαούλη (Αγίων Αναργύρων - Κολοκοτρώνη)
Τόμος: 52, σελ. σ. 643-647
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-643-4

Πράξη: Αναβολή του θέματος περί καθορισμού των χώρων της πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 141a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί καθορισμού των χώρων της πόλης όπου θα επιτρέπεται η διενέργεια διαφημίσεων με τοιχοκόλληση, έντυπες ανακοινώσεις κλπ. και περί των όρων που θα πρέπει να πληρούν οι διαφημίσεις αυτές
Τόμος: 52, σελ. σ. 647-647
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-647-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 11/6/1976
Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφων ερωτήσεων των Δημοτικών Συμβούλων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 141b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφων ερωτήσεων των Δημοτικών Συμβούλων Δημητρίου Ρήγα και Νεόκλητου Παναγή
Τόμος: 52, σελ. σ. 648-649
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-648-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά ζωγραφικού πίνακα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 10.000 δρχ. για την αγορά ζωγραφικού πίνακα από την έκθεση του Δημητρίου Ψυχούλη
Τόμος: 52, σελ. σ. 649-650
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-649-2

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 52, σελ. σ. 650-653
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-650-4

Πράξη: Έγκριση για τις πιστώσεις που διατέθηκαν
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις πιστώσεις που διατέθηκαν κατά το διάστημα 1/1/-30/4/1976
Τόμος: 52, σελ. σ. 653-670
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-653-4

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού εσόδων - εξόδων του Δημοτικού Ταμείου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού εσόδων - εξόδων του Δημοτικού Ταμείου οικονομικού έτους 1975 και παραπομπή του στον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου για τον σχετικό έλεγχο
Τόμος: 52, σελ. σ. 670-673
Σημεία Πρόσβασης:
: Παναγής, Νεόκλητος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-670-4

Πράξη: Έγκριση τροποποίηση του ισχύοντος εγκεκριμένου προϋπολογισμού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την τροποποίηση του ισχύοντος εγκεκριμένου προϋπολογισμού του
Τόμος: 52, σελ. σ. 673-675
Σημεία Πρόσβασης:
: Παναγής, Νεόκλητος
Ρήγας, Δημήτριος
Τέντζερης, Ιωάννης
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-673-3

Πράξη: Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για ορισμένους υπαλλήλους του Δήμου
Τόμος: 52, σελ. σ. 675-679
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-675-5

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για έξοδα διάνοιξης οδού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 9.920 δρχ. για έξοδα διάνοιξης της οδού Καζαντζάκη - Γ. Δήμου
Τόμος: 52, σελ. σ. 679-680
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-679-2

Πράξη: Έγκριση χρήσης πλατείας για τη εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης με δημοπρασία της χρήσης της πλατείας Ρήγα Φεραίου για τη διεξαγωγή της ετήσιας εμποροπανήγυρης
Τόμος: 52, σελ. σ. 680-683
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-680-4

Πράξη: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος και του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου ανακατασκευής τοίχου αντιστήριξης στην οδό Αγίου Γεωργίου
Τόμος: 52, σελ. σ. 683-684
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-683-2

Πράξη: Έγκριση συνεργείου 15 εργατοτεχνιτών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου 15 εργατοτεχνιτών και μίσθωση ενός αυτοκινήτου με τον οδηγό του για το διάστημα 19/7/1976-17/8/1976 για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της εμποροπανήγυρης
Τόμος: 52, σελ. σ. 684-685
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9053-684-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής σε διάφορους δικαιούχους αποζημίωσης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής ποσού 61.415 δρχ. σε διάφορους δικαιούχους αποζημίωσης από τη ρυμοτόμηση της οδού Μπασδέκη στη συνοικία Αγίων Αναργύρων
Τόμος: 52, σελ. σ. 1-4
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-1-4

Πράξη: Έγκριση προμελέτης του αρχιτέκτονα Ιππολ. Παπαηλιοπούλου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Έγκριση προμελέτης του αρχιτέκτονα Ιππολ. Παπαηλιοπούλου για το έργο επίπλωσης επίσημων αιθουσών του Δημαρχιακού Μεγάρου και περιορισμός του αντικειμένου της σύμβασης του Δήμου με τον εν λόγω αρχιτέκτονα μέχρι του σταδίου της προμελέτης
Τόμος: 52, σελ. σ. 4-6
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-4-3

Πράξη: Έγκριση τεχνίτη για την επισκευής οχημάτων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου από έναν μαθητευόμενο τεχνίτη για την εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου από 1/7/1976 έως 31/12/1976
Τόμος: 52, σελ. σ. 6-8
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-6-3

Πράξη: Καθορισμός των χώρων της πόλης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Καθορισμός των χώρων της πόλης όπου θα επιτρέπεται η διενέργεια διαφημίσεων με τοιχοκόλληση, έντυπες ανακοινώσεις κλπ. και των όρων που θα πρέπει να πληρούν οι διαφημίσεις αυτές
Τόμος: 52, σελ. σ. 8-12
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-8-5

Πράξη: Απόφαση να μην καθοριστείπεριμετρική ζώνη
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Απόφαση να μην καθοριστεί για την πόλη του Βόλου περιμετρική ζώνη απαγόρευσης της κίνησης ζωήλατων οχημάτων
Τόμος: 52, σελ. σ. 12-13
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-12-2

Πράξη: Αναβολή του θέματος από την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 156a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος συζήτησης θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός χρόνου από την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής
Τόμος: 52, σελ. σ. 13-13
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-13-1,

Πράξη: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου κατασκευής
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου κατασκευής και αποσύνθεσης παραπηγμάτων καθώς και διαμόρφωσης του χώρου εμποροπανήγυρης έτους 1976, προϋπολογισμού 550.000 δρχ.
Τόμος: 52, σελ. σ. 13-14
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-13-2,

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 5/7/1976
Πράξη: Ανακοίνωση κάρτας για τη συμμετοχή του Δ.Σ. στο πένθος
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 157a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση ευχαριστήριας κάρτας της οικογένειας Παναγούλη για τη συμμετοχή του Δ.Σ. στο πένθος της
Τόμος: 53, σελ. σ. 16-16
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-16-1,

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 157b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων σχετικά με την ονομασία πλατείας στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αναλήψεως σε πλατεία Προσκόπων
Τόμος: 53, σελ. σ. 16-17
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-16-2,

Πράξη: Ανακοίνωση έγγραφης πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 157c
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση έγγραφης πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Μητσικώστα για παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών προς εγκατάσταση Παιδικού Σταθμού στη Νεάπολη και απάντηση του Δημάρχου
Τόμος: 53, σελ. σ. 17-18
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-17-2,

Πράξη: Ανακοίνωση έγγραφης πρότασης 15 Δημοτικών Συμβούλων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 157d
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση έγγραφης πρότασης 15 Δημοτικών Συμβούλων για την αντιμετώπιση φασιστικών τρομοκρατικών εκδηλώσεων, σχετική συζήτηση και έγκριση καταδικαστικού ψηφίσματος
Τόμος: 53, σελ. σ. 18-20
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-18-3,

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για ενίσχυση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 10.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
Τόμος: 53, σελ. σ. 20-21
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-20-2,

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του οδηγού στην Αθήνα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του οδηγού του επιβατηγού αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 53, σελ. σ. 21-22
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-21-2,

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 53, σελ. σ. 22-24
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-22-3,

Πράξη: Έγκρισηγια την εγκατάσταση τσίρκου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης τμήματος της πλατείας Ρήγα Φεραίου κατόπιν προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εγκατάσταση τσίρκου κατά το διάστημα 3-12/9/1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 24-26
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-24-3,

Πράξη: Μετά από διαμαρτυρία του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Ρήγα,
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Μετά από διαμαρτυρία του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Ρήγα, κατεπείγουσα συζήτηση για το πόρισμα της επιτροπής ελέγχου των διοικητικών και οικονομικών πεπραγμένων των Δημοτικών Αρχών της επταετίας σχετικά με δαπάνες κατάσβεσης πυρκαγιάς στον χώρο απόθεσης απορριμμάτων κατά το έτος 1973, διαπίστωση τυπικών παραλείψεων της Τεχνικής Υπηρεσίας και επίπληξή της για αυτές
Τόμος: 53, σελ. σ. 26-35
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Τέντζερης, Ιωάννης
Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-26-10,

Πράξη: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να διαβιβάσει προς την Διοίκηση Χωροφυλακής Μαγνησίας δύο προτεινόμενες λύσεις του Δ.Σ. για το θέμα παραχώρησης δημοτικού οικοπέδου στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως για την ανέγερση κτηρίου στέγασης των Υπηρεσιών της Χωροφυλακής Βόλου, ώστε όταν εκδηλωθεί ενδιαφέρον προς κάποια από τις δύο να επανεξεταστεί το θέμα προς λήψη οριστικής απόφασης
Τόμος: 53, σελ. σ. 35-37
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-35-3

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 37-39
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-37-3

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Παπαϊωάννου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Παπαϊωάννου ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (άρθρο 63 του Ν.Δ. 1140/1972) για το υπόλοιπο του 1976 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Δαμιανού Σαλτίκη ως αναπληρωτή του
Τόμος: 53, σελ. σ. 39-41
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-39-3

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή οφειλομένων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.100 δρχ. για την πληρωμή οφειλομένων από δημοσιεύσεις σε τοπικές εφημερίδες διακηρύξεων για την εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου επί των οδών Τοπάλη - Δημητριάδος - Σκενδεράνη
Τόμος: 53, σελ. σ. 41-42
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-41-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας τριών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 1.640.000 δρχ. στο Υπουργείο Εσωτερικών έναντι λογαριασμού προμήθειας των παραγγελθέντων από τον Δήμο Βόλου τριών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων με συμπιεστή
Τόμος: 53, σελ. σ. 42-44
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-42-3

Πράξη: Έγκριση καταβολήςγια ρυμοτομούμενα δέντρα ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 4.500 δρχ. στην Ελένη Καφαντάρη ως αποζημίωση για ρυμοτομούμενα δέντρα ιδιοκτησίας της προς διάνοιξη της οδού Γιαννοπούλου
Τόμος: 53, σελ. σ. 44-45
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-44-2

Πράξη: Αναβολή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 168a
Περιεχόμενα: Αναβολή των θεμάτων 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 της ημερήσιας διάταξης
Τόμος: 53, σελ. σ. 45-45
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-45-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 20/7/1976
Πράξη: Αποδοχή πρότασης του Προεδρείου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 168b
Περιεχόμενα: Αποδοχή πρότασης του Προεδρείου να εορταστεί η συμπλήρωση διετίας από το γκρέμισμα της δικτατορίας με κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. Βόλου και Νέας Ιωνίας και αναγνώριση σχετικού ψηφίσματος
Τόμος: 53, σελ. σ. 46-47
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-46-2

Πράξη: Απόφαση ανάληψης από τους Δήμους Βόλου και Νέας Ιωνίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 168c
Περιεχόμενα: Απόφαση ανάληψης από τους Δήμους Βόλου και Νέας Ιωνίας της πρωτοβουλίας οργάνωσης εκδήλωσης για την επέτειο της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο, με συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων και εκπροσώπων των οργανώσεων της πόλης στη συντονιστική επιτροπή
Τόμος: 53, σελ. σ. 47-48
Σημεία Πρόσβασης:
: Παναγής, Νεόκλητος
Τέντζερης, Ιωάννης
Πούλιος, Ευάγγελος
Μητσικώστας, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-47-2

Πράξη: Αναβολή του θέματος από την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 168d
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος συζήτησης θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός χρόνου από την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής
Τόμος: 53, σελ. σ. 48-48
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-48-1

Πράξη: Αναβολή του θέματος ενημέρωσης του Δ.Σ.
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 168e
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος ενημέρωσης του Δ.Σ. για ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων που υποβλήθηκαν επί υπηρεσιακών θεμάτων
Τόμος: 53, σελ. σ. 48-48
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-48-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 18.525 δρχ. για δεξίωση του Δήμου προς τιμή των αθλητών των πανελληνίων μαθητικών αγώνων κολύμβησης
Τόμος: 53, σελ. σ. 49-50
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-49-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια κύπελλο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 650 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους σκοπευτικούς αγώνες του Κυνηγετικού Ομίλου Βόλου
Τόμος: 53, σελ. σ. 50-51
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-50-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα της Ναυτικής εβδομάδας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 5.444 δρχ. για τη συμμετοχή του Δήμου στα έξοδα της Ναυτικής εβδομάδας
Τόμος: 53, σελ. σ. 51-52
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-51-2

Πράξη: Αποδοχή των όρων σύναψης δανείου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: Αποδοχή των όρων σύναψης δανείου 20.000.000 δρχ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση έργων οδοποιίας στην πόλη
Τόμος: 53, σελ. σ. 52-56
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-52-5

Πράξη: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος και του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευής της οδού Στρ. Μακρυγιάννη (τμήμα της εντός του προσφυγικού οικισμού Ιωλκού Βόλου)
Τόμος: 53, σελ. σ. 56-57
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-56-2

Πράξη: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος και του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος τμήματος της οδού Καποδιστρίου (Αναλήψεως - Αχιλλοπούλου)
Τόμος: 53, σελ. σ. 57-58
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-57-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος εκτελεστέων έργων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 175
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου έτους 1976 με την προσθήκη των έργων: α) κατασκευής οδού Αλμπανέζου στη συνοικία Αγ. Γεωργίου Ιωλκού και β) κατασκευής αποχωρητηρίων του Κυλικείου της πλατείας Ελευθερίας
Τόμος: 53, σελ. σ. 59-60
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-59-2

Πράξη: Απόσυρση του θέματος εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 175a
Περιεχόμενα: Απόσυρση του θέματος εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην οδό Αλμυρού
Τόμος: 53, σελ. σ. 60-60
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-60-1

Πράξη: Απόρριψη ενστάσεων του Σταθμού Γεωργικής Ερεύνης Προστασίας Φυτών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 176
Περιεχόμενα: Απόρριψη ενστάσεων του Σταθμού Γεωργικής Ερεύνης Προστασίας Φυτών Βόλου και του Ελληνικού Δημοσίου κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη διασταύρωση των οδών Παπακυριαζή και Λήμνου στη συνοικία Παλαιού Λιμεναρχείου
Τόμος: 53, σελ. σ. 60-66
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-60-7

Πράξη: Απόσυρσητροποποίησης του σχεδίου πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 176a
Περιεχόμενα: Απόσυρση του θέματος περί τροποποίησης του σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο Παπακυριαζή - Λήμνου - Σερβίων - Ελασσόνος
Τόμος: 53, σελ. σ. 66-66
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-66-1

Πράξη: Έγκριση απ' ευθείας αγοράς από τον Δήμο έκτασης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 177
Περιεχόμενα: Έγκριση απ' ευθείας αγοράς από τον Δήμο έκτασης παράπλευρα του Δημοτικού Νεκροταφείου Νέων Παγασών, η οποία εκποιείται αποκλειστικά προς τον Δήμο στη συμφέρουσα τιμή των 100.000 δρχ. και με τον όρο ο Δήμος να αναλάβει την υποχρέωση να παραχωρήσει στον ιδιοκτήτη της έκτασης Ζαχαρία Ακριβόπουλο το δικαίωμα οικογενειακού τάφου στο Νεκροταφείο
Τόμος: 53, σελ. σ. 66-67
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-66-2

Πράξη: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ανέγερση Χειροτεχνικής Σχολής
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 178
Περιεχόμενα: Έγκριση παράτασης μέχρι 19/6/1977 της προθεσμίας προς τον Εθνικό Οργανισμό Ελληνικής Χειροτεχνίας για την ανέγερση Χειροτεχνικής Σχολής σε δημοτικό οικόπεδο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο για το σκοπό αυτό επί των οδών Κατσαντώνη - Μπότσαρη - Αραχώβης
Τόμος: 53, σελ. σ. 68-69
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-68-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο Μιαούλη - Νικηταρά - Υψηλάντου - Μαυρογένους στη συνοικία Αγίων Αναργύρων προς αναγνώριση ιδιωτικής οδού
Τόμος: 53, σελ. σ. 69-71
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-69-3

Πράξη: Έγκριση καταβολήςγια τη διαπλάτυνση οδού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 55.460 δρχ. στους Απ. Χρ. Λεμονή και Ευαγγελία συζ. Απ. Λεμονή, ιδιοκτήτες αναγκαστικά απαλλοτριωθέντος τμήματος οικοπέδου για τη διαπλάτυνση της οδού Σαρακηνού στην Αγία Παρασκευή Βόλου
Τόμος: 53, σελ. σ. 71-72
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-71-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για ενίσχυση της Θεατρικής Λέσχης Βόλου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 30.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση της Θεατρικής Λέσχης Βόλου
Τόμος: 53, σελ. σ. 72-74
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-72-3

Πράξη: Τροποποίηση προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Τροποποίηση προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση με δημοπρασία της χρήσης τμήματος της πλατείας Ρ. Φεραίου για την εγκατάσταση τσίρκου, όσον αφορά το ημερήσιο αντίτιμο χρήσης
Τόμος: 53, σελ. σ. 74-75
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-74-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσηςγια την εκρίζωση δύο δέντρων ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 2.100 δρχ. για καταβολή στην Ελευθερία Νάνου, ως αποζημίωση για την εκρίζωση δύο δέντρων ιδιοκτησίας της προς διάνοιξη της διασταύρωσης των οδών Αλκήστιδος και Αλκμήνης και της οδού Αλκμήνης μεταξύ Αλκήστιδος και Αφροδίτης
Τόμος: 53, σελ. σ. 75-76
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-75-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 23/7/1976
Πράξη: Ομιλία του Δημάρχου Βόλου,
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 183a
Περιεχόμενα: Ομιλία του Δημάρχου Βόλου, του Δημάρχου Νέας Ιωνίας και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας στην πανηγυρική συνεδρίαση εορτασμού της διετίας από την πτώση της δικτατορίας
Τόμος: 53, σελ. σ. 77-80
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-77-4

Πράξη: Κοινό ψήφισμα των Δ.Σ. Βόλου και Νέας Ιωνίας
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 183b
Περιεχόμενα: Κοινό ψήφισμα των Δ.Σ. Βόλου και Νέας Ιωνίας για την 23/7/1974
Τόμος: 53, σελ. σ. 80-81
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-80-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 9/8/1976
Πράξη: Ανάγνωση τηλεγραφήματος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 183c
Περιεχόμενα: Ανάγνωση ευχαριστήριου τηλεγραφήματος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις εκδηλώσεις αγάπης και συμπαράστασης προς τον δοκιμαζόμενο Κυπριακό λαό
Τόμος: 53, σελ. σ. 83-83
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-83-1

Πράξη: Ανάγνωση εγγράφων του Συλλόγου Συνταξιούχων Αναπήρων ΙΚΑ
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 183d
Περιεχόμενα: Ανάγνωση εγγράφων του Συλλόγου Συνταξιούχων Αναπήρων ΙΚΑ και Συνταξιούχων Επικουρικών Ταμείων ΤΕΑΜ και ΒΟΛΟΥ και της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ και Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως για αιτήματά τους
Τόμος: 53, σελ. σ. 83-84
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-83-2

Πράξη: συζήτηση για υπηρεσιακά θέματα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 183e
Περιεχόμενα: Κατόπιν εγγράφων ερωτήσεων Δημοτικών Συμβούλων, συζήτηση για υπηρεσιακά θέματα (απόλυση εργατοϋπαλλήλων του Δήμου, έργο της επιτροπής για την επαναλειτουργία της καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου, έργο της επιτροπής για την προστασία του περιβάλλοντος από τη λειτουργία της ΑΓΕΤ, ρυμοτομικό σχέδιο Νέων Παγασών)
Τόμος: 53, σελ. σ. 85-94
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-85-10

Πράξη: Αποδοχή αποφάσεων του Προέδρου Πρωτοδικών Βόλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Αποδοχή αποφάσεων του Προέδρου Πρωτοδικών Βόλου σχετικά με τη διάνοιξη της οδού Λαρίσης
Τόμος: 53, σελ. σ. 94-95
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-94-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 185
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 950 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους πανελλήνιους αγώνες κολύμβησης
Τόμος: 53, σελ. σ. 95-96
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-95-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά 20 βιβλίων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 186
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.800 δρχ. για την αγορά 20 βιβλίων προς εμπλουτισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Τόμος: 53, σελ. σ. 96-97
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-96-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 187
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 13.172 δρχ. για την εκδήλωση της δεύτερης επετείου της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο
Τόμος: 53, σελ. σ. 97-98
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-97-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 98-99
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-98-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο Ολυμπιάδος - Σταδίου - Αγησιλάου - Θησέως προς αναγνώριση ιδιωτικής παρόδου
Τόμος: 53, σελ. σ. 99-100
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-99-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο Αθηνάς - Περσέως - Δημητρίου Πολιορκητού - Ζωοδόχου Πηγής προς αναγνώριση ιδιωτικής παρόδου
Τόμος: 53, σελ. σ. 101-102
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-101-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο Αγ. Βασιλείου - Αθ. Διάκου - Γ. Δήμου - Ι. Πρίγκου προς αναγνώριση ιδιωτικής παρόδου
Τόμος: 53, σελ. σ. 102-104
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-102-3

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 192
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 104-105
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-104-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για καθαρισμό
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 193
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 12.366 δρχ. για καθαρισμό και διαμόρφωση του δεξιού αποστραγγιστικού αύλακα της οδού Αθηνών
Τόμος: 53, σελ. σ. 105-106
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-105-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για καθαρισμό
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 194
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 13.364 δρχ. για καθαρισμό και διαμόρφωση της οδού προσπέλασης στον χώρο απόθεσης απορριμμάτων
Τόμος: 53, σελ. σ. 106-107
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-106-2

Πράξη: Έγκριση των μεταχειρισμένων πλαστίγγων της Δημοτικής Λαχαναγοράς
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 195
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης με πλειοδοτική δημοπρασία των μεταχειρισμένων πλαστίγγων της Δημοτικής Λαχαναγοράς και καθορισμός των σχετικών όρων
Τόμος: 53, σελ. σ. 107-110
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-107-4

Πράξη: Ψήφισμα διαμαρτυρίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 196
Περιεχόμενα: Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την απόρριψη από τον Νομάρχη Μαγνησίας απόφασης του Δ.Σ. Βόλου για μετονομασία της οδού Δον Δαλεζίου σε Αλέξανδρου Παναγούλη
Τόμος: 53, σελ. σ. 110-112
Σημεία Πρόσβασης:
: Αναγνώστου, Βίκτωρ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-110-3

Πράξη: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου
Εισηγητής: Παναγής, Νεόκλητος
Αριθμός Απόφασης: 196a
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για εγγραφή ποσού 500.000 δρχ. κατά την προσεχή αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού ως προσφορά του Δήμου για την προώθηση της έναρξης των εργασιών κατασκευής του Δημοτικού Θεάτρου
Τόμος: 53, σελ. σ. 112-113
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-112-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 1/9/1976
Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά ξυλόγλυπτου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 197
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 8.000 δρχ. για την αγορά ξυλόγλυπτου καλλιτεχνήματος του Απόστολου Κυρίτση
Τόμος: 53, σελ. σ. 114-115
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-114-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 198
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 800 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους ΣΤ' θερινούς διασυλλογικούς σκοπευτικούς αγώνες Βόλου
Τόμος: 53, σελ. σ. 115-116
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-115-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 199
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 1.800 δρχ. για την προμήθεια 30 αντιτύπων του βιβλίου του Γιάννη Σιαφλέκη ¨Προβλήματα ανάπτυξης της Θεσσαλικής Γεωργικής Οικονομίας"
Τόμος: 53, σελ. σ. 116-117
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-116-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 200
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 930 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για το ΜΒ' Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας
Τόμος: 53, σελ. σ. 117-118
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-117-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 201
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 5.082 δρχ. για δεξίωση προς τους συμμετάσχοντες αθλητές στους ΙΖ' πανελλήνιους σκοπευτικούς αγώνες "Τα Πήλεια"
Τόμος: 53, σελ. σ. 118-119
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-118-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 202
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την αποδοχή των όρων σύναψης δανείου 15.900.000 δρχ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση έργων αποχέτευσης
Τόμος: 53, σελ. σ. 119-121
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-119-3

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 203
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την τροποποίηση του ισχύοντος εγκεκριμένου προϋπολογισμού του
Τόμος: 53, σελ. σ. 121-122
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-121-2

Πράξη: Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 204
Περιεχόμενα: Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για ορισμένους υπαλλήλους του Δήμου
Τόμος: 53, σελ. σ. 122-126
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-122-5

Πράξη: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 205
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου κατασκευών κρασπεδορείθρων καθώς και κατασκευών, ανακαινίσεων και επισκευών των οδών Εθνικής Αντιστάσεως, Πορταριάς, Γ. Δήμου, Μπασδέκη, Πύργιαλη και προέκτασης Κ. Καρτάλη, προϋπολογισμού 3.700.000 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 126-132
Σημεία Πρόσβασης:
: Θεοδώρου, Χρυσόστομος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-126-7

Πράξη: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 206
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου κατασκευών κρασπεδορείθρων καθώς και κατασκευών, ανακαινίσεων και επισκευών των οδών Στρ. Μακρυγιάννη, Σοφ. Τριανταφυλλίδη, Σαρακηνού και Ψυχάρη, προϋπολογισμού 3.800.000 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 133-138
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-133-6

Πράξη: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 207
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου κατασκευών κρασπεδορείθρων καθώς και κατασκευών, ανακαινίσεων και επισκευών των οδών Αχιλλοπούλου και Πελίου, προϋπολογισμού 4.500.000 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 138-144
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-138-7

Πράξη: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 208
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου κατασκευών κρασπεδορείθρων καθώς και κατασκευών, ανακαινίσεων και επισκευών των οδών Τ. Οικονομάκη, Ορφανοτροφείου, Καποδιστρίου, Ν. Γάτσου, Γλάδστωνος, Σοφοκλέους και Δ. Σαράτση, προϋπολογισμού 4.600.000 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 144-149
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-144-6

Πράξη: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 209
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου κατασκευών κρασπεδορείθρων καθώς και κατασκευών, ανακαινίσεων και επισκευών των οδών Φιλικής Εταιρείας, Θεοχάρη, Νικολαΐδη και Σχολείου, προϋπολογισμού 3.400.000 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 150-155
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-150-6

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τη μετατόπιση ενός στύλου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 210
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 12.900 δρχ. για τη μετατόπιση ενός στύλου στη διασταύρωση των οδών Αθ. Διάκου και Αλεξάνδρας
Τόμος: 53, σελ. σ. 155-156
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-155-2

Πράξη: Τροποποίηση εκτελεστέων έργων του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 211
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου έτους 1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 156-158
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-156-3

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 212
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο Ρ. Φεραίου - Φ. Ιωάννου - Μαγνήτων - Αφεντούλη στη συνοικία Αναλήψεως προς αναγνώριση ιδιωτικής οδού
Τόμος: 53, σελ. σ. 158-159
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-158-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 213
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην οδό Αρ. Ζάχου, μεταξύ των οδών Μικρασιατών και 2ας Νοεμβρίου
Τόμος: 53, σελ. σ. 159-161
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-159-3

Πράξη: Έγκριση επιστροφής για τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 214
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον Άγγελο Ψιμόπουλο 650 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλε για τέλη καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 161-161
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-161-1

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 215
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης και άλλων κοινόχρηστων χώρων της πόλης για διαφημιστική εκμετάλλευση και καθορισμός των όρων της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 53, σελ. σ. 162-166
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-162-5

Πράξη: Αναβολή διαγραφής ποσών καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 215a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί διαγραφής ποσών από τέλη καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 1975
Τόμος: 53, σελ. σ. 166-166
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-166-1

Πράξη: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 216
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευής βάσεων και ασφαλτικής επαλείψεως οδών συνοικίας Αγίου Γεωργίου Ιωλκού, προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 166-167
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-166-2

Πράξη: Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 217
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος και του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευών και επισκευών κρασπεδορείθρων καθώς και κατασκευών, ανακαινίσεων και επισκευών οδοστρωμάτων 17 οδών της πόλης, προϋπολογισμού 15.000.000 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 167-170
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-167-4

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 218
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 170-172
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-170-3

Πράξη: Ακύρωση προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ.
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 219
Περιεχόμενα: Ακύρωση προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. και ψήφιση πίστωσης 113.080 δρχ. για απόδοση των οφειλομένων αποζημιώσεων των ρυμοτομούμενων κτισμάτων από τη διάνοιξη της οδού Μιαούλη - Μαυρογένους
Τόμος: 53, σελ. σ. 172-177
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-172-6

Πράξη: Αναβολή του θέματος για καθορισμό των χώρων
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 219a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί εγγράφου της Νομαρχίας Μαγνησίας για καθορισμό των χώρων όπου επιτρέπεται η διενέργεια διαφημίσεων
Τόμος: 53, σελ. σ. 177-177
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-177-1

Πράξη: Αναβολή του θέματος αρχιτεκτονικής μελέτης κατασκευής κτηρίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 219b
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί επιλογής του μελετητή εκπόνησης της αρχιτεκτονικής μελέτης κατασκευής κτηρίου καταστημάτων και Γραφείων επί του δημοτικού οικοπέδου Δημητριάδος - Τοπάλη - Σκενδεράνη
Τόμος: 53, σελ. σ. 177-179
Σημεία Πρόσβασης:
: Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Καλτσογιάννης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-177-3

Πράξη: Αναβολή του θέματος τροποποίησης απόφασης του Δ.Σ.
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 219c
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος τροποποίησης απόφασης του Δ.Σ. για εκμίσθωση του επί των οδών Δημητριάδος - Τοπάλη - Σκενδεράνη δημοτικού οικοπέδου, όσον αφορά την τιμή πρώτης προσφοράς
Τόμος: 53, σελ. σ. 179-179
Σημεία Πρόσβασης:
: Κυριάκος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-179-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 22/9/1976
Πράξη: Ανάγνωση εγγράφων από την ΔΕΗ
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 219d
Περιεχόμενα: Ανάγνωση εγγράφων σχετικά με χρεώσεις από την ΔΕΗ δαπανών μετατόπισης στύλων
Τόμος: 53, σελ. σ. 181-183
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-181-3

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για συμβολή υπέρ της αιμοδοσίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 220
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 6.444 δρχ. για την οικονομική συμβολή του Δήμου στην σταυροφορία υπέρ της αιμοδοσίας
Τόμος: 53, σελ. σ. 183-184
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-183-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 221
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.500 δρχ. για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων
Τόμος: 53, σελ. σ. 184-185
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-184-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δημοσίευση στον τοπικό Τύπο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 222
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 6.400 δρχ. για δημοσίευση στον τοπικό Τύπο ανακοίνωσης σχετικά με τροποποιήσεις του σχεδίου πόλης
Τόμος: 53, σελ. σ. 185-186
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-185-2

Πράξη: Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 223
Περιεχόμενα: Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση στεγασμένων και υπαίθριων χώρων της πλατείας Ρήγα Φεραίου για την τέλεση της εμποροπανήγυρης
Τόμος: 53, σελ. σ. 186-187
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-186-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στον Ηρακλή Ξιώνη
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 224
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στον Ηρακλή Ξιώνη 728 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλε για τέλη καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 187-188
Σημεία Πρόσβασης:
: Κυριάκος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-187-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στον Ίωνα Φαρμακίδη
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 225
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στον Ίωνα Φαρμακίδη 9.885 δρχ. για έξοδα κηδείας του αποβιώσαντος πατέρα του δημοτικού συνταξιούχου Αυγερινού
Τόμος: 53, σελ. σ. 188-190
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-188-3

Πράξη: Έγκριση διαγραφής τέλη καθαριότητας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 226
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου οικονομικού έτους 1975 ποσών 84.507 δρχ. από τέλη καθαριότητας και 26.367 δρχ. από τέλη φωτισμού
Τόμος: 53, σελ. σ. 190-191
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-190-2

Πράξη: Έγκριση διαφημιστική εκμετάλλευση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 227
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης διαφόρων κοινόχρηστων χώρων της πόλης προς διαφημιστική εκμετάλλευση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας
Τόμος: 53, σελ. σ. 191-196
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-191-6

Πράξη: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα \
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 228
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου ανακατασκευής ηλεκτρικής εγκατάστασης κτηρίου Φρουταγοράς - Λαχαναγοράς
Τόμος: 53, σελ. σ. 196-197
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-196-2

Πράξη: Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 229
Περιεχόμενα: Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων και 3ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευών και επισκευών κρασπεδορείθρων καθώς και κατασκευών, επισκευών και ανακαινίσεων οδοστρωμάτων οδών Βόλου
Τόμος: 53, σελ. σ. 197-199
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-197-3

Πράξη: Συζήτηση για έγγραφο του Νομάρχη Μαγνησίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 229a
Περιεχόμενα: Συζήτηση για έγγραφο του Νομάρχη Μαγνησίας περί καθορισμού των χώρων στους οποίους θα επιτραπεί η διενέργεια διαφημίσεων και αναβολή λήψης σχετικής απόφασης
Τόμος: 53, σελ. σ. 199-205
Σημεία Πρόσβασης:
: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Πούλιος, Ευάγγελος
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Παναγής, Νεόκλητος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-199-7

Πράξη: Αναβολή τοποθέτησης μετρητών χρόνου στάθμευσης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 229b
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης για το θέμα τοποθέτησης μετρητών χρόνου στάθμευσης σε διάφορες οδούς της πόλης
Τόμος: 53, σελ. σ. 205-207
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Παναγής, Νεόκλητος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-205-3

Πράξη: Καθορισμός των όρων επαναληπτικής πρόσκλησης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 230
Περιεχόμενα: Καθορισμός των όρων επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μελετητή εκπόνησης της αρχιτεκτονικής μελέτης κατασκευής κτηρίου με καταστήματα και γραφεία στο δημοτικό οικόπεδο Δημητριάδος - Τοπάλη - Σκενδεράνη
Τόμος: 53, σελ. σ. 207-210
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-207-4

Πράξη: Αναβολή επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 230a
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης για το θέμα καθορισμού ενιαίας περιμετρικής ζώνης επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης Βόλου και Νέας Ιωνίας
Τόμος: 53, σελ. σ. 210-211
Σημεία Πρόσβασης:
: Μητσικώστας, Σταύρος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Σαλτίκης, Δαμιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-210-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για ενίσχυση του Γηροκομείου Βόλου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 231
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 30.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βόλου
Τόμος: 53, σελ. σ. 212-213
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-212-2

Πράξη: Ανακοινώσεις του Δημάρχου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 231a
Περιεχόμενα: Ανακοινώσεις του Δημάρχου για σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με το έργο αποχέτευσης της πόλης και αναβολή λήψης σχετικής απόφασης
Τόμος: 53, σελ. σ. 213-216
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-213-4

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για ενίσχυση του Γυμναστικού Συλλόγου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 232
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 20.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου
Τόμος: 53, σελ. σ. 216-217
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-216-2

Πράξη: Έγκριση απόφσης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 233
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφσης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 217-218
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-217-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας 9 τόμων βιβλίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 234
Περιεχόμενα: "Έγκριση προμήθειας 9 τόμων του βιβλίου του "Η ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύματος" του Παναγιώτη Κανελλόπουλου
Τόμος: 53, σελ. σ. 218-219
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-218-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 235
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 53, σελ. σ. 219-220
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-219-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του οδηγού στην Αθήνα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 236
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του οδηγού του επιβατηγού αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 53, σελ. σ. 220-221
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-220-2

Πράξη: Έγκριση λήψης συμπληρωματικού δανείου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 237
Περιεχόμενα: Έγκριση λήψης συμπληρωματικού δανείου 4.500.000 δρχ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για έργα οδοποιίας
Τόμος: 53, σελ. σ. 221-224
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-221-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 8/10/1976
Πράξη: Συζήτηση για τις προτάσεις του Υπουργείου Συντονισμού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 237a
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τις προτάσεις του Υπουργείου Συντονισμού σχετικά με την εκτέλεση του έργου ύδρευσης - αποχέτευσης μείζονος περιοχής Βόλου και διακοπή της συνεδρίασης
Τόμος: 53, σελ. σ. 225-245
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Ρήγας, Δημήτριος
Μητσικώστας, Σταύρος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Τέντζερης, Ιωάννης
Σαλτίκης, Δαμιανός
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Πούλιος, Ευάγγελος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αθηναίος, Μιχαήλ
Παναγής, Νεόκλητος
Αλπάκης, Δημήτριος
Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-225-21

Πράξη: Ψήφιση δύο σχεδίων αποφάσεων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 238 / 239
Περιεχόμενα: Ψήφιση δύο σχεδίων αποφάσεων σχετικά με την εκτέλεση του έργου ύδρευσης - αποχέτευσης μείζονος περιοχής Βόλου
Τόμος: 53, σελ. σ. 246-252
Σημεία Πρόσβασης:
: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Βαΐτσης, Αντώνιος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-246-9

Πράξη: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 239a
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για προσφώνηση, πρόσκληση των αρχών της πόλης, προσφορά αναψυκτικών κλπ. στην τελετή προς τιμή της καθολικής Αντίστασης της κατοχικής περιόδου που θα γίνει στο Δημαρχείο
Τόμος: 53, σελ. σ. 252-252
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-252-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 18/10/1976
Πράξη: Ανακοίνωση έγγραφης πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 239b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση έγγραφης πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Μητσικώστα σχετικά με έργα που πρέπει να γίνουν στο Δημοτικό Νεκροταφείο και απόφαση συζήτησής της στην προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 253-255
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-253-3

Πράξη: Ανακοίνωση έγγραφης πρότασης Δημοτικών Συμβούλων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 239c
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση έγγραφης πρότασης Δημοτικών Συμβούλων για ακύρωση της απόφασης 238 του Δ.Σ. για την ύδρευση - αποχέτευση και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για αποστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινιστικού εγγράφου
Τόμος: 53, σελ. σ. 255-260
Σημεία Πρόσβασης:
: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Μητσικώστας, Σταύρος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Ρήγας, Δημήτριος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Τέντζερης, Ιωάννης
Βαΐτσης, Αντώνιος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Παππάς, Ευάγγελος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Αθηναίος, Μιχαήλ
Κουτσός, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-255-6

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 240
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 560 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους πανελλήνιους αγώνες αλιείας επιφανείας
Τόμος: 53, σελ. σ. 260-261
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-260-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 241
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 890 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους αγώνες "ΙΕ' Παγασαία"
Τόμος: 53, σελ. σ. 261-262
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-261-2

Πράξη: Έγκρισηψήφιση του απολογισμού της οικονομικού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 242
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου που αφορά την ψήφιση του απολογισμού της οικονομικού έτους 1975
Τόμος: 53, σελ. σ. 262-263
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-262-2

Πράξη: Έγκριση για πιστώσεις που διατέθηκαν
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 243
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για πιστώσεις που διατέθηκαν κατά το διάστημα 1/5-31/8/1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 263-284
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-263-12

Πράξη: Επικύρωση των πρακτικών δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 244
Περιεχόμενα: Επικύρωση των πρακτικών δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου κατασκευών κρασπεδορίθρων καθώς και κατασκευών, ανακαινίσεων και επισκευών των οδών Εθν. Αντιστάσεως, Πορταριάς, Γ. Δήμου, Μπασδέκη, Πύργιαλη και προέκτασης Κ. Καρτάλη, προϋπολογισμού 3.700.000 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 284-285
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-284-2

Πράξη: Επικύρωση των πρακτικών δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού\
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 245
Περιεχόμενα: Επικύρωση των πρακτικών δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου κατασκευών κρασπεδορίθρων καθώς και κατασκευών, ανακαινίσεων και επισκευών των οδών Στρ. Μακρυγιάννη, Σοφ. Τριανταφυλλίδη, Σαρακηνού και Ψυχάρη, προϋπολογισμού 3.800.000 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 285-287
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-285-3

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης 8 ανειδίκευτων εργατών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 246
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης 8 ανειδίκευτων εργατών για το διάστημα 16/10/1976-15/4/1977 για κλάδεμα δενδροστοιχιών και φύτευση νέων δενδρυλλίων
Τόμος: 53, σελ. σ. 287-289
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-287-3

Πράξη: Έγκριση καταβολής στο ΙΚΑ
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 247
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 45.821 δρχ. στο ΙΚΑ από οφειλόμενες από τον Δήμο εισφορές υπέρ εργατοτεχνίτη του Δήμου που επαναπροσλήφθηκε
Τόμος: 53, σελ. σ. 289-291
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-289-3

Πράξη: Καθορισμός των βοσκήσιμων εκτάσεων του Δήμου Βόλου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 248
Περιεχόμενα: Καθορισμός των βοσκήσιμων εκτάσεων του Δήμου Βόλου και ορισμός τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της ακρίβειας των δηλώσεων των κτηνοτρόφων
Τόμος: 53, σελ. σ. 291-300
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-291-10

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 249
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 301-304
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-301-4

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού οικοπέδου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 250
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού οικοπέδου Δημητριάδος - Τοπάλη - Σκενδεράνη
Τόμος: 53, σελ. σ. 304-306
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-304-3

Πράξη: Έγκριση καταβολής για ρυμοτομούμενο οικόπεδό
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 251
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 71.077 δρχ. στον Νικόλαο Κουτσογιάννη ως οφειλόμενα αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο οικόπεδό του προς διαπλάτυνση της οδού Μπότσαρη
Τόμος: 53, σελ. σ. 306-307
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-306-2

Πράξη: Εμμονή σε προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 252
Περιεχόμενα: Εμμονή σε προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. για μη καθορισμό των χώρων στους οποίους επιτρέπεται η διενέργεια διαφημίσεων με τοιχοκόλληση
Τόμος: 53, σελ. σ. 307-309
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-307-3

Πράξη: Έγκριση καταβολής από απαλλοτρίωση έκτασης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 253
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 45.334 δρχ. στην Βασιλική Καραγιάννη για οφειλόμενους από τον Δήμο τόκους από απαλλοτρίωση έκτασης ιδιοκτησίας της προς δημιουργία πλατείας
Τόμος: 53, σελ. σ. 309-310
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-309-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής ως αποζημίωση για ρυμοτομούμενα δέντρα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 254
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 3.000 δρχ. στον Γεώργιο Λουλούδη ως αποζημίωση για ρυμοτομούμενα δέντρα ιδιοκτησίας του προς διάνοιξη της οδού Γιαννοπούλου
Τόμος: 53, σελ. σ. 310-311
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-310-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής για ρυμοτομούμενα δέντρα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 255
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 500 δρχ. στον Ιωάννη Παππά ως αποζημίωση για ρυμοτομούμενα δέντρα ιδιοκτησίας του προς διάνοιξη της οδού Μπασδέκη
Τόμος: 53, σελ. σ. 311-312
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-311-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής για ρυμοτομούμενο κτίσμα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 256
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 25.051 δρχ. στην Μαρία Καραθάνου ως αποζημίωση για ρυμοτομούμενο κτίσμα ιδιοκτησίας της προς διάνοιξη της οδού Λ. Βύρωνος, στη διασταύρωσή της με την οδό Κουντουριώτου
Τόμος: 53, σελ. σ. 312-313
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-312-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας ενός αυτοκινήτου - σκούπας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 257
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας από τον Δήμο ενός αυτοκινήτου - σκούπας για τις ανάγκες καθαριότητας της πόλης
Τόμος: 53, σελ. σ. 313-314
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-313-2

Πράξη: Αναβολή καθορισμού της αμοιβής σύνταξης πολεοδομικού σχεδίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 257a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί καθορισμού της αμοιβής σύνταξης του πολεοδομικού σχεδίου συνοικίας Νέων Παγασών
Τόμος: 53, σελ. σ. 314-315
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-314-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 258
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο Εθν. Αντιστάσεως - Επισκοπής - Καραολή Δημητρίου - Σπ. Σπυρίδη προς δημιουργία πλατείας
Τόμος: 53, σελ. σ. 315-318
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-315-4

Πράξη: Απόσυρση τροποποίησης σχετικά με την διάνοιξη οδού
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 258a
Περιεχόμενα: Απόσυρση του θέματος τροποποίησης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την διάνοιξη της οδού Σαρακηνού στη συνοικία Αγίας Παρασκευής
Τόμος: 53, σελ. σ. 318-318
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-318-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 1/11/1976
Πράξη: Έγκριση δαπάνης για ζωγραφικό πίνακα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 259
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 7.000 δρχ. για ζωγραφικό πίνακα που αγοράστηκε από την έκθεση της Νίτσας Οικονόμου
Τόμος: 53, σελ. σ. 320-320
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-320-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της 32ης απελευθέρωσης του Βόλου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 260
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 5.230 δρχ. για τον εορτασμό της 32ης επετείου απελευθέρωσης του Βόλου και της Νέας Ιωνίας από τα στρατεύματα κατοχής
Τόμος: 53, σελ. σ. 320-321
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-320-2

Πράξη: Επικύρωση πρακτικών δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 261
Περιεχόμενα: Επικύρωση πρακτικών δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου κατασκευών κρασπεδορείθρων καθώς και κατασκευών, ανακαινίσεων και επισκευών των οδών Φιλικής Εταιρείας, Θεοχάρη, Νικολαΐδη και Σχολείου, προϋπολογισμού 3.400.000 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 322-323
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-322-2

Πράξη: Επικύρωση πρακτικών δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 262
Περιεχόμενα: Επικύρωση πρακτικών δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου κατασκευών κρασπεδορείθρων καθώς και κατασκευών, ανακαινίσεων και επισκευών των οδών Αχιλλοπούλου και Πελίου, προϋπολογισμού 4.500.000 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 323-325
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-323-3

Πράξη: Επικύρωση πρακτικών δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 263
Περιεχόμενα: Επικύρωση πρακτικών δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου κατασκευών κρασπεδορείθρων καθώς και κατασκευών, ανακαινίσεων και επισκευών των οδών Τα. Οικονομάκη, Ορφανοτροφείου, Καποδιστρίου, Ν. Γάτσου, Γλάδστωνος, Σοφοκλέους και Σαράτση προϋπολογισμού 4.600.000 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 325-327
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-325-3

Πράξη: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 264
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευών βάσεων και ασφαλτικών επαλείψεων οδών συνοικίας Ν. Δημητριάδας
Τόμος: 53, σελ. σ. 327-328
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-327-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής για ρυμοτομούμενο οικόπεδο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 265
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 33.435 δρχ. στην Ειρήνη Νικολαΐδου ως αποζημίωση για ρυμοτομούμενο οικόπεδο ιδιοκτησίας της προς διάνοιξη της οδού Δάφνης
Τόμος: 53, σελ. σ. 328-329
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-328-2

Πράξη: Αναβολή καθορισμού ενιαίας περιμετρικής ζώνης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 265a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί καθορισμού ενιαίας περιμετρικής ζώνης επιβατικών δημόσιας χρήσης Βόλου και Νέας Ιωνίας
Τόμος: 53, σελ. σ. 329-330
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-329-2

Πράξη: Αναβολή καθορισμού των τελών καθαριότητας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 265b
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί καθορισμού των τελών καθαριότητας και φωτισμού από 1/1/1977
Τόμος: 53, σελ. σ. 330-330
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-330-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 266
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στη διασταύρωση των οδών Κολοκοτρώνη και Σινιώρη στη συνοικία Αγίων Αναργύρων προς δημιουργία μικρού οικοδομικού τετραγώνου
Τόμος: 53, σελ. σ. 330-332
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-330-3

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 267
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στη διασταύρωση των οδών Ορμινίου και Απόλλωνος προς ανέγερση από την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος σχολείου - οικοτροφείου κωφαλάλων
Τόμος: 53, σελ. σ. 332-333
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-332-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας διαφόρων ειδών ένδυσης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 268
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας διαφόρων ειδών ένδυσης, υπόδησης και καθαριότητας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου με εργασιακή σχέση ιδιωτικού δικαίου και καθορισμός των όρων της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 53, σελ. σ. 333-346
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-333-14

Πράξη: Συζήτηση παρουσία του Προέδρου του τοπικού παραρτήματος ΤΕΕ
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 269
Περιεχόμενα: Συζήτηση παρουσία του Προέδρου του τοπικού παραρτήματος ΤΕΕ για την ανέγερση στην πόλη του Βόλου Μεγάρου Διεθνών Συνεδρίων του Τεχνικού Επιμελητηρίου, εξουσιοδότηση του Προεδρείου να διατυπώσει ψήφισμα με τις απόψεις του Δ.Σ. σχετικά και να το προωθήσει τόσο στην Κεντρική Διοίκηση του ΤΕΕ όσο και στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης και ορισμός του Δημάρχου ως εκπροσώπου του Δ.Σ. στην επιτροπή από εκπροσώπους των Διοικήσεων του Επιμελητηρίου Βόλου και Κεντρικού Αθηνών για μεταφορά των απόψεων του Δ.Σ. κατά τις επικείμενες επαφές με τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες
Τόμος: 53, σελ. σ. 347-349
Σημεία Πρόσβασης:
: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Παναγής, Νεόκλητος
Μητσικώστας, Σταύρος
Καλτσογιάννης, Νικόλαος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Ρήγας, Δημήτριος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Τέντζερης, Ιωάννης
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-347-3

Πράξη: Έγκριση χορήγησης διαφόρων ειδών ένδυσης,
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 270
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης και σε κάποιους τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου διαφόρων ειδών ένδυσης, υπόδησης και καθαριότητας
Τόμος: 53, σελ. σ. 349-351
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-349-3

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης του Δημοτικού Νεκροταφείου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 270a
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης για διάφορα θέματα του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 53, σελ. σ. 351-352
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-351-2

Πράξη: Αναβολή του Προέδρου του Δ.Σ. επί διαφόρων θεμάτων
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 270b
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος ερωτήσεων και ανακοινώσεων του Προέδρου του Δ.Σ. επί διαφόρων θεμάτων
Τόμος: 53, σελ. σ. 352-352
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-352-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 271
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 53, σελ. σ. 352-353
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-352-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του οδηγού στην Αθήνα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 272
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του οδηγού του επιβατηγού αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 53, σελ. σ. 353-354
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-353-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών στην Αθήνα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 273
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κρίτωνα Παπαδόπουλου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 53, σελ. σ. 354-355
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-354-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής για ρυμοτομούμενο μαντρότοιχο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 274
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 4.410 δρχ. στην Αγάπη Σταθοπούλου ως αποζημίωση για ρυμοτομούμενο μαντρότοιχο ιδιοκτησίας της προς διάνοιξη των οδών Υψηλάντους και Αγίων Αναργύρων
Τόμος: 53, σελ. σ. 355-356
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-355-2

Πράξη: Έγκριση αναπροσαρμογής των μισθωμάτων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 275
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής των μισθωμάτων των δημοτικών καταστημάτων
Τόμος: 53, σελ. σ. 356-358
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-356-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 8/11/1976
Πράξη: Ανακοίνωση υπομνήματος της Ένωσης Μηχανοσιδηρουργών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 275a
Περιεχόμενα: "Ανακοίνωση υπομνήματος της Ένωσης Μηχανοσιδηρουργών Βόλου σχετικά με τον αγώνα των εργατοτεχνιτών της Α.Ε. "Χυτήρια Βόλου" και ψήφισμα συμπαράστασης του Δ.Σ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 359-365
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Αθηναίος, Μιχαήλ
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Βαΐτσης, Αντώνιος
Τέντζερης, Ιωάννης
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Πούλιος, Ευάγγελος
Παναγής, Νεόκλητος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-359-7

Πράξη: Αναβολή καθορισμού των τελών καθαριότητας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 275b
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης για το θέμα καθορισμού των τελών καθαριότητας και φωτισμού από 1/1/1977
Τόμος: 53, σελ. σ. 365-366
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Μητσικώστας, Σταύρος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Αθηναίος, Μιχαήλ
Κουντούρης, Μιχαήλ
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Τέντζερης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-365-2

Πράξη: Αναβολή καθορισμού ενιαίας περιμετρικής ζώνης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 275c
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης για το θέμα καθορισμού ενιαίας περιμετρικής ζώνης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης Βόλου και Νέας Ιωνίας
Τόμος: 53, σελ. σ. 366-367
Σημεία Πρόσβασης:
: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Μητσικώστας, Σταύρος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-366-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος εκτελεστέων έργων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 276
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου έτους 1976 με την προσθήκη των έργων: α) κατασκευής βάσης οδού Δελμούζου (Γιαννοπούλου - Κ. Καρτάλη) στη συνοικία Καλλιθέας, προϋπολογισμού 70.000 δρχ. και β) κατασκευής οδοστρώματος οδού Τσότρα στη συνοικία Αγίου Γεωργίου, προϋπολογισμού 170.000 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 367-369
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-367-3

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 277
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 369-370
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-369-2

Πράξη: Συζήτηση για θέματα του Δημοτικού Νεκροταφείου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 277a
Περιεχόμενα: Συζήτηση για διάφορα θέματα του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 53, σελ. σ. 370-374
Σημεία Πρόσβασης:
: Μητσικώστας, Σταύρος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Ρήγας, Δημήτριος
Παναγής, Νεόκλητος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Τέντζερης, Ιωάννης
Αλπάκης, Δημήτριος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-370-5

Πράξη: Ερωτήσεις και ανακοινώσεις του Προέδρου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 277b
Περιεχόμενα: Ερωτήσεις και ανακοινώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. επί διαφόρων θεμάτων
Τόμος: 53, σελ. σ. 374-375
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Ρήγας, Δημήτριος
Παναγής, Νεόκλητος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-374-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 17/11/1976
Πράξη: Έγκριση χορήγησης εικοσαήμερης άδειας
Εισηγητής: Παππάς, Ευάγγελος
Αριθμός Απόφασης: 277c
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης εικοσαήμερης άδειας από τις συνεδριάσεις στον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 377-377
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-377-1

Πράξη: εξουσιοδότηση του Δημάρχου
Εισηγητής: Παππάς, Ευάγγελος
Αριθμός Απόφασης: 277d
Περιεχόμενα: Μετά από έγγραφη πρόταση των Δημοτικών Συμβούλων Μιχαήλ Αθηναίου και Ιωάννη Τέντζερη, εξουσιοδότηση του Δημάρχου να ενεργήσει προς πάσα κατεύθυνση ώστε να πραγματοποιηθεί η έναρξη των εργασιών ανέγερσης των Δημοσίων Τεχνικών Σχολών
Τόμος: 53, σελ. σ. 377-378
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-377-2

Πράξη: ψήφισμα δηλωτικό στην ψήφιση του Νομοσχεδίου περί εκτοπίσεων
Εισηγητής: Παππάς, Ευάγγελος
Αριθμός Απόφασης: 278
Περιεχόμενα: Μετά από έγγραφη πρόταση 14 Δημοτικών Συμβούλων, ψήφισμα δηλωτικό της αντίθεσης του Δ.Σ. Βόλου στην ψήφιση του Νομοσχεδίου περί εκτοπίσεων
Τόμος: 53, σελ. σ. 378-381
Σημεία Πρόσβασης:
: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Κουτσός, Αθανάσιος
Μητσικώστας, Σταύρος
Παναγής, Νεόκλητος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Ρήγας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-378-4

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Εισηγητής: Παππάς, Ευάγγελος
Αριθμός Απόφασης: 279
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 53, σελ. σ. 381-382
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-381-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του οδηγού στην Αθήνα
Εισηγητής: Παππάς, Ευάγγελος
Αριθμός Απόφασης: 280
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του οδηγού του επιβατηγού αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 53, σελ. σ. 382-383
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-382-2

Πράξη: Έγκριση επέκτασης της περιμετρικής ζώνης των επιβατικών
Εισηγητής: Παππάς, Ευάγγελος
Αριθμός Απόφασης: 281
Περιεχόμενα: Έγκριση επέκτασης της περιμετρικής ζώνης των επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων του Δήμου Νέας Ιωνίας από τον χείμαρρο Κραυσίδωνα μέχρι την οδό Κοραή και από την οδό Αναλήψεως μέχρι την οδό Αργοναυτών
Τόμος: 53, σελ. σ. 383-385
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-383-3

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την φωτογράφηση
Εισηγητής: Παππάς, Ευάγγελος
Αριθμός Απόφασης: 282
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 600 δρχ. για την φωτογράφηση και αποστολή στη Βουλή των Ελλήνων τριών φωτογραφιών του διατελέσαντος κατά τα έτη 1871-1892 Προέδρου της και Δημάρχου Βόλου Νικόλαου Γεωργιάδη
Τόμος: 53, σελ. σ. 385-385
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-385-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου
Εισηγητής: Παππάς, Ευάγγελος
Αριθμός Απόφασης: 283
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 22.665 δρχ. για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940
Τόμος: 53, σελ. σ. 386-387
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-386-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για πίνακα ζωγραφικής
Εισηγητής: Παππάς, Ευάγγελος
Αριθμός Απόφασης: 284
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 6.000 δρχ. για πίνακα ζωγραφικής που αγοράστηκε από την έκθεση του Δημ. Ποντικούλη
Τόμος: 53, σελ. σ. 387-388
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-387-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής για τέλη καθαριότητας
Εισηγητής: Παππάς, Ευάγγελος
Αριθμός Απόφασης: 285
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον Πέτρο Βερτζίνη 962 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλε για τέλη καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 388-389
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-388-2

Πράξη: Έγκριση σύστασης τεχνίτη οχημάτων
Εισηγητής: Παππάς, Ευάγγελος
Αριθμός Απόφασης: 286
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου από έναν μαθητευόμενο τεχνίτη οχημάτων για το διάστημα 1/1/-30/6/1977 προς παροχή βοηθητικής υπηρεσίας στους τεχνίτες του δημοτικού αμαξοστασίου
Τόμος: 53, σελ. σ. 389-391
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-389-3

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης προς το Εθνικό Ωδείο Λεμεσού
Εισηγητής: Παππάς, Ευάγγελος
Αριθμός Απόφασης: 287
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης 6.000 δρχ. προς το Εθνικό Ωδείο Λεμεσού
Τόμος: 53, σελ. σ. 391-392
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-391-2

Πράξη: Καθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Παππάς, Ευάγγελος
Αριθμός Απόφασης: 288
Περιεχόμενα: Καθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού από 1/1/1977
Τόμος: 53, σελ. σ. 392-402
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-392-11

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 3/12/1976
Πράξη: Έγκριση διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης γιορτής
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 289
Περιεχόμενα: Έγκριση διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης γιορτής για τα παιδιά των υπαλλήλων και του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου
Τόμος: 53, σελ. σ. 404-405
Σημεία Πρόσβασης:
: Ζούμπος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-404-2

Πράξη: Έγκριση εγκατάστασης και στολισμού Χριστουγεννιάτικου δέντρου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 290
Περιεχόμενα: Έγκριση εγκατάστασης και στολισμού Χριστουγεννιάτικου δέντρου στον κόμβο του Δημαρχείου και εορταστικής φωταγώγησης της πόλης
Τόμος: 53, σελ. σ. 405-406
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-405-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης της κεντρικής αίθουσας εκθέσεων
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 291
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της κεντρικής αίθουσας εκθέσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Βόλου για έκθεση έργων χαρακτικής τέχνης του Α. Τάσου
Τόμος: 53, σελ. σ. 406-407
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-406-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 292
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 408-408
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-408-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια εκδήλωσης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 293
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 3.000 δρχ. για εισιτήρια εκδήλωσης του Καλλιτεχνικού Ποντιακού Συγκροτήματος Βόλου
Τόμος: 53, σελ. σ. 409-409
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-406-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 294
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 6.600 δρχ. για εισιτήρια διαφόρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
Τόμος: 53, σελ. σ. 409-410
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-409-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δημοσίευση στον τοπικό Τύπο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 295
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.250 δρχ. για δημοσίευση στον τοπικό Τύπο δύο διακηρύξεων δημοπρασίας
Τόμος: 53, σελ. σ. 410-411
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-410-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δημοσίευση στον τοπικό Τύπο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 296
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.500 δρχ. για δημοσίευση στον τοπικό Τύπο δύο περιλήψεων διακηρύξεων δημοπρασίας
Τόμος: 53, σελ. σ. 411-412
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-411-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 297
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 61.851 δρχ. για μετατόπιση δύο στύλων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού επί των οδών Ξάνθου και Λυκόφρωνος
Τόμος: 53, σελ. σ. 413-414
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-413-2

Πράξη: Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 298
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος και 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευής και αποσύνθεσης παραπηγμάτων καθώς και διαμόρφωσης του χώρου της εμποροπανήγυρης έτους 1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 414-415
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-414-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή αποζημιώσεων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 299
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 3.750 δρχ. για την καταβολή αποζημιώσεων για ρυμοτομούμενα οπωροφόρα δέντρα από τη διάνοιξη των οδών Γιάννη Δήμου (Κουντουριώτου - Καζαντζάκη) και Προβελεγγίου (Γ. Δήμου - Σέσκλου)
Τόμος: 53, σελ. σ. 415-416
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-415-2

Πράξη: Έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη μηχανολόγο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 300
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη μηχανολόγο - ηλεκτρολόγο της μελέτης ηλεκτροφωτισμού της πλατείας Ρήγα Φεραίου και καθορισμός των όρων της σχετικής συμβάσεως
Τόμος: 53, σελ. σ. 416-424
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-416-7

Πράξη: Αποδοχή της αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου αποχέτευσης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 301
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου αποχέτευσης μείζονος περιοχής Βόλου και έκφραση της αντίθεσης στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών περί σύστασης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμων και Κοινοτήτων μείζονος περιοχής Βόλου
Τόμος: 53, σελ. σ. 424-432
Σημεία Πρόσβασης:
: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Παναγής, Νεόκλητος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Μητσικώστας, Σταύρος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Ρήγας, Δημήτριος
Τέντζερης, Ιωάννης
Σαλτίκης, Δαμιανός
Αθηναίος, Μιχαήλ
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Πούλιος, Ευάγγελος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Παππάς, Ευάγγελος
Καλτσογιάννης, Νικόλαος
Κουτσός, Αθανάσιος
Οικονόμου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-424-9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 10/12/1976
Πράξη: Επιμονή του Δ.Σ. στο πνεύμα προηγούμενων αποφάσεών του
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 302
Περιεχόμενα: Επιμονή του Δ.Σ. στο πνεύμα προηγούμενων αποφάσεών του προς ίδρυση Δημοτικής και μόνο Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης και συγκρότηση επιτροπής Δημοτικών Συμβούλων που θα επεξεργαστεί το νομοσχέδιο που καταρτίστηκε από το Προεδρείο και θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. για τελική έγκριση
Τόμος: 53, σελ. σ. 434-439
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Πούλιος, Ευάγγελος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Παναγής, Νεόκλητος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Καλτσογιάννης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-434-6

Πράξη: Απόφαση να μη συμμετάσχει ο Δήμος Βόλου στο μνημόσυνο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 303
Περιεχόμενα: Απόφαση να μη συμμετάσχει ο Δήμος Βόλου στο μνημόσυνο της 12ης Δεκεμβρίου στον Μητροπολιτικό Ναό Βόλου για τα θύματα της κομμουνιστικής κατά του Έθνους επιβολής
Τόμος: 53, σελ. σ. 440-441
Σημεία Πρόσβασης:
: Αναγνώστου, Βίκτωρ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-440-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 17/12/1976
Πράξη: Έγκριση καταβολής για ρυμοτομούμενα ελαιόδενδρα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 304
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 3.900 δρχ. στον Αθανάσιο Τσουράπα ως αποζημίωση για ρυμοτομούμενα ελαιόδενδρα ιδιοκτησίας του προς διάνοιξη της οδού Δημητρίου Πολιορκητού (Αλκήστιδος - Αφροδίτης)
Τόμος: 53, σελ. σ. 442-444
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-442-3

Πράξη: Έγκριση καταβολής για ρυμοτομούμενα οπωροφόρα δέντρα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 305
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 5.000 δρχ. στον Αλέξανδρο Γούναρη ως αποζημίωση για ρυμοτομούμενα οπωροφόρα δέντρα ιδιοκτησίας του προς διάνοιξη της οδού Κισσού (Πολυμέρη - Αλεξάνδρας)
Τόμος: 53, σελ. σ. 444-445
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-444-2

Πράξη: Έγκριση επισκευής και συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων οδών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 306
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου επισκευής και συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων οδών της πόλης για το έτος 1977, προϋπολογισμού 1.600.000 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 445-446
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-445-2

Πράξη: Πρόταση τροποποίησης του σχεδίου Νόμο
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 307
Περιεχόμενα: Πρόταση τροποποίησης του σχεδίου Νόμου που στάλθηκε από την Διοίκηση περί σύστασης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμων και Κοινοτήτων μείζονος περιοχής Βόλου
Τόμος: 53, σελ. σ. 446-468
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-446-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 20/12/1976
Πράξη: Αποδοχή από τον Δήμο Βόλου της αποζημίωσης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 308
Περιεχόμενα: Αποδοχή από τον Δήμο Βόλου της αποζημίωσης που κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για απαλλοτριωθέντα ακίνητα από την εφαρμογή του σχεδίου πόλης στην οδό Λαρίσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου προς υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου
Τόμος: 53, σελ. σ. 469-471
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-469-3

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό του Αγίου Νικολάου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 309
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 13.116 δρχ. για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Νικολάου
Τόμος: 53, σελ. σ. 471-472
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-471-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 310
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 637 δρχ. για εισιτήρια που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς δημότες προς μετάβασή τους σε διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα κατά το διάστημα 1/1-20/12/1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 472-472
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-472-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για ζωγραφικό πίνακα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 311
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 15.000 δρχ. για ζωγραφικό πίνακα που αγοράστηκε από την έκθεση του Παλαιολόγου Θεολόγου
Τόμος: 53, σελ. σ. 472-473
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-472-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για φάρμακα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 312
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 17.336 δρχ. για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε άπορους ασθενείς δημότες κατά το διάστημα 1/1-20/12/1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 473-474
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-473-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Παπαϊωάννου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 313
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Παπαϊωάννου ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας Μαγνησίας για το διάστημα 1/1/1977-31/12/1978 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Δαμιανού Σαλτίκη ως αναπληρωτή του
Τόμος: 53, σελ. σ. 474-475
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-474-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βαρθολομαίου Ματσάγγου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 314
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βαρθολομαίου Ματσάγγου στις επιτροπές παραλαβής δημοτικών έργων αξίας άνω των 10.000 δρχ. για το έτος 1977 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Ανδρέα Ανδρεόπουλου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 53, σελ. σ. 475-475
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-475-1

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Ρήγα
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 315
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Ρήγα στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή φορολογικών διαφορών Δήμου Βόλου για το έτος 1977 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Αθανασίου Ζαβαλιάγκου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 53, σελ. σ. 475-476
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-475-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 316
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή φορολογικών διαφορών Δήμων και Κοινοτήτων περιφερείας Ειρηνοδικείου Βόλου για το έτος 1977 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Μιχαήλ Αθηναίου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 53, σελ. σ. 476-477
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-476-2

Πράξη: Ορισμός των Δημοτικών Συμβούλων Μιχαήλ Αθηναίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 317
Περιεχόμενα: Ορισμός των Δημοτικών Συμβούλων Μιχαήλ Αθηναίου και Αντώνιου Πατσιαντά και του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου Κρίτωνα Παπαδόπουλου στην προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του από 15/6/1955 Β.Δ. εκτιμητική επιτροπή του Δήμου για το έτος 1977
Τόμος: 53, σελ. σ. 477-477
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-477-1

Πράξη: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 318
Περιεχόμενα: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων αξίας μικρότερης των 10.000 δρχ. για το έτος 1977 από τους Δημοτικούς Συμβούλους Χρυσόστομο Θεοδώρου και Κωνσταντίνο Ζούμπο
Τόμος: 53, σελ. σ. 477-478
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-477-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 319
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου ως τακτικού μέλους στις επιτροπές παραλαβής προμηθειών του Δήμου για το έτος 1977 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Χρυσόστομου Θεοδώρου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 53, σελ. σ. 478-479
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-478-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής για τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 320
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στην Φιλίτσα Νάνη 275,60 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλε για τέλη καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 479-480
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-479-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής για έξοδα κηδείας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 321
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 9.990 δρχ. στον Γρηγόριο Κολώνη για έξοδα κηδείας της αποβιωσάσης δημοτικής συνταξιούχου Αγγελικής Βακαλάκη
Τόμος: 53, σελ. σ. 480-481
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-480-2

Πράξη: Έγκριση αναπροσαρμογής σύμφωνα με το Π.Δ. 280/1976
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 322
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου σύμφωνα με το Π.Δ. 280/1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 481-489
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-481-9

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 323
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την προσαρμογή του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του προς τις διατάξεις του Π.Δ. 280/1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 489-490
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-489-2

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 324
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 490-493
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-490-4

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 325
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 493-494
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-493-2

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης ενός οδηγού αυτοκινήτου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 326
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης ενός οδηγού αυτοκινήτου για την αποκομιδή και αποψίλωση των δέντρων της πόλης, περιττών κλαδιών και χωμάτων προερχόμενων από τη διάνοιξη οπών προς δενδροφύτευση, για το διάστημα 1/1-30/6/1977
Τόμος: 53, σελ. σ. 494-496
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-494-3

Πράξη: Έγκριση του προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 327
Περιεχόμενα: Έγκριση του προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων έτους 1977
Τόμος: 53, σελ. σ. 496-504
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-496-7

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος εκτελεστέων έργων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 328
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 1976 με την προσθήκη του έργου κατασκευής δύο γηπέδων αντισφαίρισης στην πλαζ Αλυκών Βόλου και έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 53, σελ. σ. 505-511
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-505-7

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος του εργολήπτη Π. Αναστασίου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 330
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος του εργολήπτη Π. Αναστασίου για επέκταση του έργου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Βόλου για 15 ακόμη μήνες και έγκριση του 2ου συγκριτικού πίνακα του έργου, με προτεινόμενη υπέρβαση 250.000 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 511-513
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-511-3

Πράξη: Λήψη βελτίωση των συνθηκών τόπου απορριμμάτων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 329
Περιεχόμενα: Λήψη μέτρων για την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του τόπου απόθεσης απορριμμάτων μείζονος περιοχής Βόλου
Τόμος: 53, σελ. σ. 513-515
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-513-3

Πράξη: Έγκριση έργου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 331
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης το έργου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Βόλου σε χώρο απόθεσης, προϋπολογισμού 3.150.000 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 515-520
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-515-6

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 332
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο Ζαλόγγου - Επιδαύρου - Ιερολοχιτών - Μεσολογγίου προς αναγνώριση ιδιωτικής οδού
Τόμος: 53, σελ. σ. 520-521
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-520-2

Πράξη: Καθορισμός πολεοδομικού σχεδίου Νέων Παγασών
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 333
Περιεχόμενα: Καθορισμός της αμοιβής του μελετητή για τη σύνταξη του πολεοδομικού σχεδίου Νέων Παγασών και έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης
Τόμος: 53, σελ. σ. 522-525
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-522-4

Πράξη: Έγκριση τροποποίησηςρυμοτομικού σχεδίου πόλης\
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 334
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο Αλκήστιδος - Αλκμήνης - Αφροδίτης - Διός προς αναγνώριση ιδιωτικής οδού
Τόμος: 53, σελ. σ. 525-526
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-525-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 335
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο Γιαννοπούλου - Μπασδέκη - Κ. Καρτάλη - Ζ. Εσφιγμενίτου προς αναγνώριση ιδιωτικής οδού
Τόμος: 53, σελ. σ. 526-527
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-526-2

Πράξη: Συνηγορία στο αίτημα του Οικοδομικού Συνεταιρισμού
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 336
Περιεχόμενα: Συνηγορία στο αίτημα του Οικοδομικού Συνεταιρισμού των εν ενεργεία Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Μαγνησίας για αύξηση του ποσοστού κάλυψης των οικοπέδων του, εφόσον αυτό δεν αντίκειται στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού
Τόμος: 53, σελ. σ. 528-530
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-528-3

Πράξη: "Επιλογή των "Συνεργαζόμενων Γραφείων Μελετών" "
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 337
Περιεχόμενα: "Επιλογή των "Συνεργαζόμενων Γραφείων Μελετών" για την εκπόνηση της μελέτης ανέγερσης κτηρίου γραφείων και καταστημάτων στο δημοτικό οικόπεδο των οδών Τοπάλη - Δημητριάδος - Σκενδεράνη
Τόμος: 53, σελ. σ. 530-533
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-530-4

Πράξη: Έγκριση τοποθέτησης μετρητών χρόνου στάθμευσης αυτοκινήτων
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 338
Περιεχόμενα: Έγκριση τοποθέτησης μετρητών χρόνου στάθμευσης αυτοκινήτων στην πόλη του Βόλου, επιλογή τύπου μετρητή, καθορισμός του τέλους στάθμευσης και ανάθεση της ευθύνης για την ολοκλήρωση του έργου στην ήδη υπάρχουσα επιτροπή
Τόμος: 53, σελ. σ. 533-535
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-533-3

Πράξη: Συζήτηση επιτροπής ελέγχου της επταετίας
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 338a
Περιεχόμενα: Συζήτηση επί των υποβληθέντων πορισμάτων της επιτροπής ελέγχου της επταετίας
Τόμος: 53, σελ. σ. 535-538
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-535-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων