Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (1977)Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου 1977
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1977
Επίπεδο περιγραφής: Έτος
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 53, 54

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 2/1/1977
Πράξη: Εκλογή τουΠροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Εκλογή του Αντωνίου Πατσιαντά ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόμος: 53, σελ. σ. 539-541
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-539-3

Πράξη: Εκλογή του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Εκλογή του Ανδρέα Ανδρεόπουλου ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόμος: 53, σελ. σ. 541-542
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-541-2

Πράξη: Εκλογή του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημητρίου Παπαϊωάννου ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόμος: 53, σελ. σ. 542-543
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-542-2

Πράξη: Εκλογή τακτικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Εκλογή τεσσάρων τακτικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής (Αθηναίος, Θεοδώρου, Πούλιος, Ματσάγγος)
Τόμος: 53, σελ. σ. 543-545
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-543-3

Πράξη: Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Εκλογή δύο αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής (Οικονόμου, Ζαβαλιάγκος)
Τόμος: 53, σελ. σ. 545-546
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-545-2

Πράξη: Ομιλία του νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 5a
Περιεχόμενα: Ομιλία του νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόμος: 53, σελ. σ. 546-547
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-546-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 24/1/1977
Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια δημοσιεύσεις στον τοπικό Τύπο
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 6.900 δρχ. για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων στον τοπικό Τύπο σχετικά με τις τροποποιήσεις του σχεδίου πόλης
Τόμος: 53, σελ. σ. 548-549
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-548-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την ταφή απόρων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 18.000 δρχ. για την ταφή των απόρων νεκρών του Δήμου κατά το έτος 1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 549-550
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-549-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια εισιτήρια
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000 δρχ. για εισιτήρια παράστασης του Συλλόγου Φοιτητών - Σπουδαστών Ν. Μαγνησίας
Τόμος: 53, σελ. σ. 550-550
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-550-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης γιαχορευτική εκδήλωση
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 3.000 δρχ. για τη συμμετοχή του Δήμου σε χορευτική εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων
Τόμος: 53, σελ. σ. 551-551
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-551-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την τελετή εγκαινίων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.100 δρχ. για την τελετή εγκαινίων του Γυμνασίου Θηλέων συνοικίας Νεάπολης
Τόμος: 53, σελ. σ. 551-552
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-551-2

Πράξη: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος και του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευής αποχετευτικού αγωγού αφοδευτηρίων της πλατείας Ρήγα Φεραίου, προϋπολογισμού 85.000 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 552-554
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-552-3

Πράξη: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος και του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου επίστρωσης παρόδων με σκυρόδεμα, προϋπολογισμού 600.000 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 554-556
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-554-3

Πράξη: Αναβολή του θέματος έγκρισης απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 12a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος έγκρισης απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής Βόλου που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 1977, λόγω μη επαρκούς ενημέρωσης
Τόμος: 53, σελ. σ. 556-557
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-556-2

Πράξη: Έγκριση μίσθωσης ακινήτου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ιστορικού Αρχείου Θεσσαλίας και έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης
Τόμος: 53, σελ. σ. 557-563
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-557-7

Πράξη: Αναβολή συζήτησης ανάθεση της μελέτης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 13a
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης των θεμάτων 6, 7, 8 και 9 και ανάθεση της μελέτης τους στη Δημαρχιακή Επιτροπή διευρυμένη με τον Δημοτικό Σύμβουλο Βίκτωρα Αναγνώστου
Τόμος: 53, σελ. σ. 563-564
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-563-2

Πράξη: Απόρριψη ενστάσεων κατά απόφασης του Δ.Σ.
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Απόρριψη ενστάσεων κατά απόφασης του Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη διασταύρωση των οδών Κολοκοτρώνη και Σινιώρη προς δημιουργία οικοδομικού τετραγώνου
Τόμος: 53, σελ. σ. 564-567
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-564-4

Πράξη: Έγκριση κατασκευών βάσεων και ασφαλτικών επαλείψεων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου κατασκευών βάσεων και ασφαλτικών επαλείψεων διαφόρων οδών της πόλης, προϋπολογισμού 2.000.000 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 567-568
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-567-2

Πράξη: Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευής οικίσκου ζυγιστηρίου και μεταφοράς γεφυροπλάστιγγας στη Δημοτική Φρουταγορά, προϋπολογισμού 150.000 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 568-569
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-568-2

Πράξη: Επικύρωση για την ανάδειξη εργολάβου ταφής
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Επικύρωση πρακτικών της πρόχειρης προφορικής δημοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου ταφής απόρων νεκρών του Δήμου για το έτος 1977
Τόμος: 53, σελ. σ. 570-570
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-570-1

Πράξη: Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Δημάρχου περί καθορισμού κοινόχρηστων χώρων στους οποίους θα επιτραπεί κατά το έτος 1977 η αυξημένη χρήση με καταβολή τέλους
Τόμος: 53, σελ. σ. 571-572
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-571-2

Πράξη: Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου Γραφείου Πληροφοριών ΕΟΤ, προϋπολογισμού 600.000 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 572-573
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-572-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Διευθύνσεως
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Διευθύνσεως και Διαχειρίσεως της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου
Τόμος: 53, σελ. σ. 573-574
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-573-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 11/2/1977
Πράξη: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της πόλης
Τόμος: 53, σελ. σ. 575-576
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-575-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής γηπέδων αντισφαίρισης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου κατασκευής δύο γηπέδων αντισφαίρισης στην πλαζ Αλυκών Βόλου
Τόμος: 53, σελ. σ. 576-577
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-576-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 1977
Τόμος: 53, σελ. σ. 577-578
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-577-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1977
Τόμος: 53, σελ. σ. 578-580
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-578-3

Πράξη: Έγκριση επιστροφής για τέλη φωτισμού
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον Εθνικό Οργανισμό Καπνού 299,20 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλε για τέλη φωτισμού οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 580-581
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-580-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής για τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον Δημήτριο Παπαποστόλου 172 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλε για τέλη καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 581-582
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-581-2

Πράξη: Έγκριση μισθών ιεροψαλτών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής των μηνιαίων μισθών των ιεροψαλτών και του νεωκόρου του Ιερού Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 53, σελ. σ. 582-583
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-582-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης του Ν. Καρδασόπουλου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του Ν. Καρδασόπουλου για την αναγνώριση της εντός του τετραγώνου Αρ. Ζάχου - Τριανταφυλλίδη - Ηρακλείου - Μυρμιδόνων υπάρχουσας οδού Αθ. Ροδίου
Τόμος: 53, σελ. σ. 583-584
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-583-2

Πράξη: Αποδοχή ενστάσεων κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Αποδοχή ενστάσεων κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο των οδών Ολυμπιάδος - Σταδίου - Αγησιλάου - Θησέως
Τόμος: 53, σελ. σ. 585-586
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-585-2

Πράξη: Απόρριψη ένστασης της Κερασίας Μολιχιτούδη - Σκεπτάρη
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Απόρριψη ένστασης της Κερασίας Μολιχιτούδη - Σκεπτάρη κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 2ας Νοεμβρίου - Αρ. Ζάχου - Μικρασιατών - Αδμήτου
Τόμος: 53, σελ. σ. 586-588
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-586-3

Πράξη: Απόρριψη ενστάσεων κατά απόφασης του Δ.Σ.
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Απόρριψη ενστάσεων κατά απόφασης του Δ.Σ. για τη δημιουργία πλατείας μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως - Επισκοπής - Καραολή Δημητρίου - Σπ. Σπυρίδη
Τόμος: 53, σελ. σ. 588-590
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-588-3

Πράξη: Αναγνώρισητου δικαιώματος οικογενειακού τάφου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Αναγνώριση στον Ιωάννη Κανταρτζή του δικαιώματος οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
Τόμος: 53, σελ. σ. 590-593
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-590-4

Πράξη: Σύσταση επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους για τη σύνταξη νέου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Παπαϊωάννου, Ρήγας, Μητσικώστας)
Τόμος: 53, σελ. σ. 593-594
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-593-2

Πράξη: Απόσυρση του θέματος ονοματοθεσίας οδών και πλατειών της πόλης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 33a
Περιεχόμενα: "Απόσυρση του θέματος σχετικά με πρόταση της επιτροπής ονοματοθεσίας οδών και πλατειών της πόλης για ονομασία της τριγωνικής πλατείας των οδών Αναλήψεως - Κύπρου ως "πλατείας Προσκόπων" και αναπομπή του στην επιτροπή ονοματοθεσίας, ώστε να το φέρει με άλλες προτάσεις της για μετονομασίες διαφόρων οδών της πόλης
Τόμος: 53, σελ. σ. 594-595
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αναγνώστου, Βίκτωρ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-594-2

Πράξη: Ψήφισμα για θάνατο
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 33b
Περιεχόμενα: Ψήφισμα για τον θάνατο της Προϊσταμένης του Λογιστηρίου του Δήμου Μαρίας Κατσαούνη
Τόμος: 53, σελ. σ. 595-596
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-595-2

Πράξη: Συζήτηση για το ρυμοτομικό σχέδιο
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 33c
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το ρυμοτομικό σχέδιο και τους όρους δόμησης της συνοικίας Νέων Παγασών και διακοπή της συνεδρίασης
Τόμος: 53, σελ. σ. 596-618
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Παναγής, Νεόκλητος
Μητσικώστας, Σταύρος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-596-23

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την αποδοχή του δανείου 2.000.000 δρχ. από τις Δημόσιες επενδύσεις για το έργο σύλληψης, υδρομάστευσης, συγκέντρωσης πηγών Καλιακούδας και πρόσκτησης πηγών Κουκουράβας
Τόμος: 53, σελ. σ. 619-620
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-619-2

Πράξη: Έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου και των όρων δόμησης της συνοικίας Νέων Παγασών
Τόμος: 53, σελ. σ. 620-631
Σημεία Πρόσβασης:
: Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Κυριάκος, Αθανάσιος
Ρήγας, Δημήτριος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Αθηναίος, Μιχαήλ
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αλπάκης, Δημήτριος
Κουτσός, Αθανάσιος
Πούλιος, Ευάγγελος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Τέντζερης, Ιωάννης
Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-62-12

Πράξη: Αναβολή των θεμάτων 14 και 15
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 35a
Περιεχόμενα: Αναβολή των θεμάτων 14 και 15
Τόμος: 53, σελ. σ. 631-631
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-631-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 4/3/1977
Πράξη: Αποδοχή των όρων για τη λήψη δανείου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Αποδοχή των όρων για τη λήψη δανείου 4.300.000 δρχ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου που δημιουργήθηκαν από την εκτέλεση έργων οδοποιίας
Τόμος: 53, σελ. σ. 632-636
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-632-5

Πράξη: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος και του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου παιδικής χαράς Γ. Δήμου - Βιζυηνού, με υπέρβαση 10.000 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 636-637
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-636-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού
Τόμος: 53, σελ. σ. 637-638
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-637-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης συνοικίας Νέων Παγασών δημοτικών εκτάσεων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Έγκριση απευθείας εκποίησης σε ορισμένους κατοίκους της συνοικίας Νέων Παγασών δημοτικών εκτάσεων
Τόμος: 53, σελ. σ. 638-644
Σημεία Πρόσβασης:
: Κυριάκος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-638-7

Πράξη: Έγκριση επιβολής τελών λογαριασμών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Έγκριση επιβολής τελών διανομής παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών
Τόμος: 53, σελ. σ. 644-648
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-644-3

Πράξη: Έγκριση παροχής από τον Δήμο
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Έγκριση παροχής από τον Δήμο και για το έτος 1977 υπηρεσιών καθαριότητας στους κοινόχρηστους χώρους, δικαιοδοσίας του Λιμενικού Ταμείου, αντί της παρεχόμενης αποζημίωσης 231.600 δρχ.
Τόμος: 53, σελ. σ. 648-649
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-648-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στη συνοικία Καραγάτς, στο οικοδομικό τετράγωνο Καρβούνη - Γαμβέτα - Παπαρρηγόπουλου - Κύπρου, για τη μετατόπιση της οδού Παπαρρηγόπουλου
Τόμος: 53, σελ. σ. 650-651
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-650-2

Πράξη: Έγκριση του 3ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Έγκριση του 3ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Βόλου, εργολαβίας Π. Αναστασίου
Τόμος: 53, σελ. σ. 651-652
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-651-2

Πράξη: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1977
Τόμος: 53, σελ. σ. 652-668
Σημεία Πρόσβασης:
: Παναγής, Νεόκλητος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-652-17

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για προμήθειας εισιτηρίων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.000 δρχ. για την δαπάνη προμήθειας εισιτηρίων μουσικής συναυλίας της Ένωσης Μηχανοσιδηρουργών Βόλου
Τόμος: 53, σελ. σ. 669-669
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-669-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης των Θεοφανείων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 3.464 δρχ. για την δαπάνη εορτασμού των Θεοφανείων
Τόμος: 53, σελ. σ. 669-670
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-669-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για Χριστουγεννιάτικης γιορτής
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 62.809 δρχ. για την δαπάνη της Χριστουγεννιάτικης γιορτής του Δήμου
Τόμος: 53, σελ. σ. 670-672
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-670-3

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την δαπάνη προσκλήσεων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: "Ψήφιση πίστωσης 500 δρχ. για την δαπάνη προμήθειας προσκλήσεων του Σωματείου "Οι Φίλες της Αγάπης"
Τόμος: 53, σελ. σ. 672-672
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-672-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την δαπάνη δεξίωσης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: "Ψήφιση πίστωσης 2.905 δρχ. για την δαπάνη δεξίωσης των αθλητών του δυτικογερμανικού συλλόγου "Ερπαχέν"
Τόμος: 53, σελ. σ. 672-673
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-672-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την δαπάνη προμήθειας εισιτηρίων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.000 δρχ. για την δαπάνη προμήθειας εισιτηρίων χορευτικής εκδήλωσης του Λυκείου Ελληνίδων
Τόμος: 53, σελ. σ. 673-674
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-673-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για στεφάνι
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 2.000 δρχ. για την δαπάνη δύο στεφάνων που κατατέθηκαν στις σορούς των αποβιωσάντων Μαρίας Κατσαούνη και Μαρίας Αθηναίου
Τόμος: 53, σελ. σ. 674-675
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-674-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για έξοδα κηδείας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 5.000 δρχ. για έξοδα κηδείας και ταφής του άπορου νεκρού Γεωργίου Ρασβάνη
Τόμος: 53, σελ. σ. 675-676
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-675-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την δαπάνη δημοσίευσης στον τοπικό Τύπο
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 2.800 δρχ. για την δαπάνη δημοσίευσης στον τοπικό Τύπο ανακοίνωσης σχετικά με την τροποποίηση του σχεδίου πόλης
Τόμος: 53, σελ. σ. 676-677
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-676-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την δαπάνη ενός κυπέλλου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.100 δρχ. για την δαπάνη ενός κυπέλλου που αθλοθετήθηκε για τους αγώνες πρωταθλήματος ανωμάλου δρόμου
Τόμος: 53, σελ. σ. 677-678
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-677-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσηςγια έξοδα κηδείας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 51.198 δρχ. για έξοδα κηδείας της αποβιωσάσης υπαλλήλου του Δήμου Μαρίας Κατσαούνη
Τόμος: 53, σελ. σ. 678-679
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-678-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για έξοδα κηδείας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 20.340 δρχ. για έξοδα κηδείας του αποβιώσαντος δημοτικού συνταξιούχου Παναγιώτη Παπαθανασίου
Τόμος: 53, σελ. σ. 679-680
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-679-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για έξοδα κηδείας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 30.540 δρχ. για έξοδα κηδείας του αποβιώσαντος δημοτικού συνταξιούχου Δημητρίου Διαννέλου
Τόμος: 53, σελ. σ. 680-681
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-680-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για τη μετατόπιση τριών στύλων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 50.933 δρχ. για τη μετατόπιση τριών στύλων της ΔΕΗ
Τόμος: 53, σελ. σ. 681-682
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-681-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για τη ρυμοτόμηση καταστήματος
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 14.600 δρχ. για την καταβολή αποζημίωσης για τη ρυμοτόμηση καταστήματος ιδιοκτησίας Αριστείδη Παναγιωτόπουλου στην οδό Αθ. Διάκου με Αλεξάνδρας
Τόμος: 53, σελ. σ. 682-683
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-682-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια συσκευών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 23.750 δρχ. για την προμήθεια διαφόρων συσκευών των Δημοτικών Σφαγείων
Τόμος: 53, σελ. σ. 683-685
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-683-3

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 26.000 δρχ. για την καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ιδιοκτησίας Απόστολου Κλεάνθη στην οδό Φιλικής Εταιρείας
Τόμος: 53, σελ. σ. 685-686
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-685-2

Πράξη: Καθορισμός των εξόδων παράστασης του Δημάρχου \
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Καθορισμός των εξόδων παράστασης του Δημάρχου για το έτος 1977
Τόμος: 53, σελ. σ. 686-687
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-686-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης μηχανοτεχνίτη στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης μηχανοτεχνίτη του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 53, σελ. σ. 687-688
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-687-2

Πράξη: Έγκριση μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 53, σελ. σ. 688-689
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-688-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του οδηγού στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του μόνιμου οδηγού του Δήμου Αργυρίου Σαρρηγιάννη στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 53, σελ. σ. 689-690
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-689-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης οδηγού στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του μόνιμου οδηγού του Δήμου Βασιλείου Πολυχρονίδη στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 53, σελ. σ. 690-691
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-690-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης οδηγού στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του μόνιμου οδηγού του Δήμου Κωνσταντίνου Ανδρίκου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 53, σελ. σ. 691-691
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-691-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης μηχανοτεχνίτη του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης μηχανοτεχνίτη του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 53, σελ. σ. 691-692
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-691-2

Πράξη: Ανάγνωση εγγράφων διαφόρων συλλόγων για ενίσχυση
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 68a
Περιεχόμενα: Ανάγνωση εγγράφων διαφόρων συλλόγων για οικονομική ενίσχυση
Τόμος: 53, σελ. σ. 692-695
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-692-4

Πράξη: Ανάγνωση επιστολής του δικηγόρου Αλέξανδρου Καραγιάννη
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 68b
Περιεχόμενα: Ανάγνωση επιστολής του δικηγόρου Αλέξανδρου Καραγιάννη σχετικά με δύο πορίσματα της επιτροπής ελέγχου των οικονομικών πεπραγμένων των Δημοτικών Αρχών Βόλου περιόδου 1967-1974
Τόμος: 53, σελ. σ. 695-696
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-695-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 21/3/1977
Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1977
Τόμος: 53, σελ. σ. 697-699
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9054-697-3

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 53, σελ. σ. 1-1
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-1-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1977
Τόμος: 53, σελ. σ. 2-2
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-2-1

Πράξη: Ψήφισμα ανησυχίας για την αναζωπύρωση
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Ψήφισμα ανησυχίας για την παρατηρούμενη στο Βόλο αναζωπύρωση της δραστηριότητας φιλομοναρχικών κινήσεων
Τόμος: 53, σελ. σ. 2-5
Σημεία Πρόσβασης:
: Σαλτίκης, Δαμιανός
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Μητσικώστας, Σταύρος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Ρήγας, Δημήτριος
Αλπάκης, Δημήτριος
Κουτσός, Αθανάσιος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Τέντζερης, Ιωάννης
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Πούλιος, Ευάγγελος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Παναγής, Νεόκλητος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-2-4

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.800 δρχ. για την πληρωμή δημοσιεύσεων στον τοπικό Τύπο διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 53, σελ. σ. 6-6
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-6-1

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης 8 ανειδίκευτων εργατών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης 8 ανειδίκευτων εργατών για την έκτακτη καθαριότητα της πόλης κατά το διάστημα 16/4/1977-15/10/1977
Τόμος: 53, σελ. σ. 7-8
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-7-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για την καταπολέμηση των κουνουπιών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου από 5 ανειδίκευτους εργάτες για την καταπολέμηση των κουνουπιών κατά το διάστημα 16/4/1977-15/10/1977
Τόμος: 53, σελ. σ. 8-9
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-8-2

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης 2 οδηγών απορριμματοφόρων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης 2 οδηγών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων για την έκτακτη καθαριότητα της πόλης κατά το διάστημα 16/4/1977-15/10/1977
Τόμος: 53, σελ. σ. 9-11
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-9-3

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης για ρυμοτομούμενα οπωροφόρα δέντρα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης 18.000 δρχ. στον Μιχαήλ Τσάπη για ρυμοτομούμενα οπωροφόρα δέντρα ιδιοκτησίας του προς διάνοιξη της οδού Νοταρά
Τόμος: 53, σελ. σ. 11-12
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-11-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής για τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον Βασίλειο Τσάκα - Βούλγαρη 247 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλε για τέλη καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 12-13
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-12-2

Πράξη: Αναβολή τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 78a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος σχετικά με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στην οδό Νικοτσάρα, μεταξύ Αναλήψεως και Λ. Βύρωνος, για τον περιορισμό του πλάτους της
Τόμος: 53, σελ. σ. 13-14
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-13-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης διαφόρων πιστώσεων του Δημοτικού προϋπολογισμού
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης διαφόρων πιστώσεων του Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 1977
Τόμος: 53, σελ. σ. 14-15
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-14-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας μιας αυτόματης ζυγαριάς
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας μιας αυτόματης ζυγαριάς για τις ανάγκες των Δημοτικών Σφαγείων
Τόμος: 53, σελ. σ. 15-16
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-15-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την εξυπηρέτηση του έργου επισκευών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 7.500 δρχ. προς τον Θωμά Δημόπουλο για οφειλόμενη διαφορά δαπάνης μίσθωσης αυτοκινήτου για την εξυπηρέτηση του έργου επισκευών και συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων οδών της πόλης έτους 1976
Τόμος: 53, σελ. σ. 16-17
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-16-2

Πράξη: Επιλογή έκτασης στην κτηματική περιφέρεια
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Επιλογή έκτασης στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Διμηνίου για χώρο διάθεσης απορριμμάτων και καθορισμός του τρόπου διάθεσής τους (υγειονομική ταφή)
Τόμος: 53, σελ. σ. 17-19
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-17-3

Πράξη: Απάντηση του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Απάντηση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ερωτήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης ανέγερσης δημοτικού κτηρίου στο οικόπεδο των οδών Τοπάλη - Δημητριάδος - Σκενδεράνη
Τόμος: 53, σελ. σ. 19-21
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-19-3

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Αντωνίου Βαΐτση
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Αντωνίου Βαΐτση στην επιτροπή που θα συγκροτηθεί για την παραλαβή της μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου Νέων Παγασών και έγκριση υπολογισμού της αμοιβής του μελετητή σύμφωνα με την απόφαση 333/1976 του Δ.Σ. και βάσει της επιφάνειας που θα προκύψει από τη νόμιμη καταμέτρηση
Τόμος: 53, σελ. σ. 21-23
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-21-3

Πράξη: Συζήτηση για την ιεράρχηση των προβλημάτων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την πορεία θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος της πόλης και απόφαση ανασύστασης της Επιτροπής Πόλεως για την ιεράρχηση των προβλημάτων και την κατάλληλη προώθηση προς επίλυσή τους
Τόμος: 53, σελ. σ. 23-30
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Καλτσογιάννης, Νικόλαος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Τέντζερης, Ιωάννης
Μητσικώστας, Σταύρος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Βαΐτσης, Αντώνιος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Παναγής, Νεόκλητος
Αθηναίος, Μιχαήλ
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Πούλιος, Ευάγγελος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Αλπάκης, Δημήτριος
Κουτσός, Αθανάσιος
Ρήγας, Δημήτριος
Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-23-8

Πράξη: Έγκριση μετάβασης μηχανοτεχνίτη στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης μηχανοτεχνίτη του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 53, σελ. σ. 30-30
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-30-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 1/4/1977
Πράξη: Εξουσιοδότηση της επιτροπής λαϊκών αγορών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση της επιτροπής λαϊκών αγορών για τη μετακίνηση του τόπου τέλεσής τους σε τακτά χρονικά διαστήματα
Τόμος: 54, σελ. σ. 32-33
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-32-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης γιακαταβολή δόσης απορριμματοφόρων αυτοκινήτων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.640.000 δρχ. για την καταβολή της δεύτερης δόσης έναντι της αξίας παραγγελθέντων από τον Δήμο Βόλου τριών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων
Τόμος: 54, σελ. σ. 33-34
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-33-2

Πράξη: Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Τέντζερη στο Λορέτο της Ιταλίας για το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών, όπου από ελληνικής πλευράς έχει επιλεγεί η Δημοτική Χορωδία Βόλου
Τόμος: 54, σελ. σ. 34-35
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-34-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εισιτηρίων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 3.000 δρχ. για την προμήθεια εισιτηρίων συναυλίας της Βολιώτικης Χορωδίας
Τόμος: 54, σελ. σ. 35-36
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-35-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εισιτηρίων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 3.000 δρχ. για την προμήθεια εισιτηρίων θεατρικής εκδήλωσης της Φιλαρμονικής του Δήμου
Τόμος: 54, σελ. σ. 36-37
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-36-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εισιτηρίων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 2.000 δρχ. για την προμήθεια εισιτηρίων καλλιτεχνικής εκδήλωσης της Λέσχης Εργαζομένου Κοριτσιού Βόλου
Τόμος: 54, σελ. σ. 37-37
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-37-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για γεύμα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 700 δρχ. για γεύμα που παρατέθηκε στον Μορφωτικό ακόλουθο της Αμερικανικής Πρεσβείας
Τόμος: 54, σελ. σ. 38-38
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-38-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για γεύμα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.216 δρχ. για γεύμα που παρατέθηκε στον Μορφωτικό ακόλουθο της Ρωσικής Πρεσβείας
Τόμος: 54, σελ. σ. 38-39
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-38-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εισιτηρίων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: "Ψήφιση πίστωσης 1.000 δρχ. για την προμήθεια εισιτηρίων χοροεσπερίδας του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πλατάνου Αλμυρού "Η Πρόοδος"
Τόμος: 54, σελ. σ. 39-40
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-39-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για στεφάνι
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 600 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στο μνημείο των πεσόντων αγροτών του Κιλελέρ
Τόμος: 54, σελ. σ. 40-41
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-40-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για τον εορτασμό Επετείου της 25ης Μαρτίου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 35.873 δρχ. για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου
Τόμος: 54, σελ. σ. 41-42
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-41-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για έξοδα κηδείας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 7.680 δρχ. για έξοδα κηδείας και ταφής του άπορου νεκρού Εμμανουήλ Λουργά
Τόμος: 54, σελ. σ. 42-43
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-42-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του δικαιώματος κοπής και απόληψης καλάμου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: "Έγκριση εκποίησης του δικαιώματος κοπής και απόληψης καλάμου και ψαθόχορτου από το δημοτικό κτήμα στη θέση "Πεδίον Άρεως" από 1/4/1977 μέχρι 31/3/1978
Τόμος: 54, σελ. σ. 43-44
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-43-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στην οδό Νικοτσάρα (Αναλήψεως - Λ. Βύρωνος) για τον περιορισμό του πλάτους της
Τόμος: 54, σελ. σ. 44-46
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-44-3

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο Αχιλλοπούλου - Κουντουριώτου - Στρατ. Μακρυγιάννη - Αχιλλέως για αναγνώριση ιδιωτικής τυφλής παρόδου
Τόμος: 54, σελ. σ. 46-47
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-46-2

Πράξη: Έγκριση τέλεσης για μια πενταετία της ετήσιας εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: "Έγκριση τέλεσης για μια πενταετία της ετήσιας εμποροπανήγυρης στη θέση "Κιούπι", όπου το γήπεδο του Α.Σ.Β. "Μαγνησιακός", με μίσθωμα 100.000 δρχ. το χρόνο και με εκτέλεση έργων στην απόλυτη εκλογή του Δήμου, αλλιώς έγκριση τέλεσης στο "Πεδίον Άρεως"
Τόμος: 54, σελ. σ. 47-50
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Τέντζερης, Ιωάννης
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Ρήγας, Δημήτριος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Μητσικώστας, Σταύρος
Καλτσογιάννης, Νικόλαος
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Κουτσός, Αθανάσιος
Παππάς, Ευάγγελος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Κυριάκος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-47-4

Πράξη: Έγκριση ττου ρυθμιστικού σχεδίου Βόλου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Έγκριση της οριστικής μελέτης του ρυθμιστικού σχεδίου Βόλου και περιοχής
Τόμος: 54, σελ. σ. 50-63
Σημεία Πρόσβασης:
: Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-50-14

Πράξη: Εξουσιοδότηση του Προεδρείου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 103a
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Προεδρείου να συντάξει και να αποστείλει προς τον Υπουργό Εσωτερικών τηλεγράφημα συμπαράστασης στους απεργούς μηχανικούς του Δήμου
Τόμος: 54, σελ. σ. 64-65
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-64-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 3/5/1977
Πράξη: Ανακοίνωση στο Δ.Σ. Βόλου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 103b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση στο Δ.Σ. Βόλου πρόσκλησης στο Ροστόβ από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου των αντιπροσώπων των εργαζομένων της ρωσικής πόλης Ροστόβ και αποδοχή της πρόσκλησης
Τόμος: 54, σελ. σ. 66-67
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-66-2

Πράξη: Ανακοίνωση επιστολής διαμαρτυρίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 103c
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση επιστολής διαμαρτυρίας του Εξωραϊστικού Συλλόγου Παλαιού Λιμεναρχείου Βόλου για την εγκατάλειψη της συνοικίας
Τόμος: 54, σελ. σ. 68-68
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-68-1

Πράξη: Ανακοίνωση έγγραφης πρότασης των Δημοτικών Συμβούλων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 103d
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση έγγραφης πρότασης των Δημοτικών Συμβούλων Μιχαήλ Αθηναίου και Ιωάννη Τέντζερη σχετικά με το θέμα του πληθωρισμού και έγκριση του Δ.Σ. η πρόταση να έλθει ως τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης στην προσεχή συνεδρίασή του
Τόμος: 54, σελ. σ. 68-71
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-68-4

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφων ερωτήσεων του Δημοτικού Συμβούλου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 103e
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφων ερωτήσεων του Δημοτικού Συμβούλου Νεόκλητου Παναγή και απόφαση έγγραφης απάντησής τους από το Προεδρείο
Τόμος: 54, σελ. σ. 71-75
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Παναγής, Νεόκλητος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-71-5

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης 9 υπαλλήλων με σύμβαση
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης 9 υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου για τη μέτρηση της κυκλοφορίας σε διασταυρώσεις του οδικού δικτύου της πόλης προς σύνταξη μελέτης τοποθέτησης φωτεινών σηματοδοτών
Τόμος: 54, σελ. σ. 75-77
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-75-3

Πράξη: "Έγκριση ως συνδρομητή στο νομικό περιοδικό "
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: "Έγκριση εγγραφής του Δήμου Βόλου ως συνδρομητή στο νομικό περιοδικό "Διοικητική Δικαιοσύνη"
Τόμος: 54, σελ. σ. 77-78
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-77-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για ενίσχυση Συλλόγου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 10.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Βόλου και Δήμων Νομού Μαγνησίας
Τόμος: 54, σελ. σ. 78-79
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-78-2

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης δύο οδηγών αυτοκινήτου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης δύο οδηγών αυτοκινήτου για το διάστημα 10/5-9/11/1977 για έκτακτη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
Τόμος: 54, σελ. σ. 79-81
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-79-3

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την αγορά εισιτηρίων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 500 δρχ. για την αγορά εισιτηρίων ποδοσφαιρικού αγώνα
Τόμος: 54, σελ. σ. 81-82
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-81-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την αγορά πίνακα ζωγραφικής
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 10.000 δρχ. για την αγορά πίνακα ζωγραφικής του Δημητρίου Σαράτση
Τόμος: 54, σελ. σ. 82-83
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-82-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την εγκατάσταση έργων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 35.000 δρχ. για την εγκατάσταση της έκθεσης έργων χαρακτικής του Α. Τσάτσου στο Δημαρχείο
Τόμος: 54, σελ. σ. 83-84
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-83-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για στεφάνι
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 600 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε σε μνήμη των θυμάτων της Κατοχής
Τόμος: 54, σελ. σ. 84-85
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-84-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την περιφορά του Επιταφίου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 10.600 δρχ. για τον εορτασμό και την περιφορά του Επιταφίου του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 54, σελ. σ. 85-86
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-85-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για εισιτήρια συναυλίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 600 δρχ. για εισιτήρια συναυλίας υπέρ της εκδρομής της Γ' τάξης του Β' Λυκείου Αρρένων Βόλου
Τόμος: 54, σελ. σ. 86-87
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-86-2

Πράξη: Έγκριση διαμόρφωσης πλατείας Ρήγα Φεραίου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου διαμόρφωσης πλατείας Ρήγα Φεραίου (φάση 1η), προϋπολογισμού 4.200.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 87-92
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-87-6

Πράξη: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευής αφοδευτηρίων κυλικείου πλατείας Ελευθερίας, με υπέρβαση 44.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 93-94
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-93-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής διαχωριστικού τοίχου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής διαχωριστικού τοίχου εναπόθεσης κόπρου στα Δημοτικά Σφαγεία
Τόμος: 54, σελ. σ. 94-95
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-94-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής μεταλλικών βραχιόνων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής μεταλλικών βραχιόνων για το έργο προμήθειας και τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων
Τόμος: 54, σελ. σ. 95-96
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-95-2

Πράξη: Έγκριση βελτίωσης βατότητας δρομίσκου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου βελτίωσης βατότητας δρομίσκου της περιοχής Αγίου Γεωργίου
Τόμος: 54, σελ. σ. 96-96
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-96-1

Πράξη: Έγκριση ανακαίνισης οδοστρώματος
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου ανακαίνισης οδοστρώματος οδών πέριξ Διοικητηρίου
Τόμος: 54, σελ. σ. 97-97
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-97-1

Πράξη: Έγκριση για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου διευθέτησης της οδού Ναυσικάς (είσοδος Γυμνασίου Αρρένων)
Τόμος: 54, σελ. σ. 97-98
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-97-2

Πράξη: Έγκριση βελτίωσης βατότητας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου βελτίωσης βατότητας οδών της συνοικίας Αγίου Γεωργίου
Τόμος: 54, σελ. σ. 98-99
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-98-2

Πράξη: Έγκριση βελτίωσης βατότητας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου βελτίωσης βατότητας της οδού Φιλιππίδη
Τόμος: 54, σελ. σ. 99-100
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-99-2

Πράξη: Έγκριση διαμόρφωσης χώρου νησίδας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου διαμόρφωσης χώρου νησίδας προ του κόμβου του Δημοτικού Μεγάρου
Τόμος: 54, σελ. σ. 100-101
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-100-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής πρόχειρου ξύλινου οικίσκου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής πρόχειρου ξύλινου οικίσκου φύλαξης εργαλείων και υλικών δημοτικού φυτωρίου της πλατείας Ασύλου
Τόμος: 54, σελ. σ. 101-102
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-101-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής κρασπεδορείθρων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Μαυροκορδάτου (Ιάσονος - Αργοναυτών)
Τόμος: 54, σελ. σ. 102-103
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-102-2

Πράξη: Έγκριση βελτίωσης βατότητας οδών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου βελτίωσης βατότητας οδών της συνοικίας Καλλιθέας
Τόμος: 54, σελ. σ. 103-104
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-103-2

Πράξη: Έγκριση βελτίωσης βατότητας οδών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου βελτίωσης με αμμοχάλικο της βατότητας οδών της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου
Τόμος: 54, σελ. σ. 104-105
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-104-2

Πράξη: Έγκριση για τις πιστώσεις που διατέθηκαν
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις πιστώσεις που διατέθηκαν κατά το διάστημα 1/9-31/12/1976 καθώς και για την παράταση του οικονομικού έτους από 1/1/1977 έως 28/2/1977
Τόμος: 54, σελ. σ. 105-106
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-105-2

Πράξη: Έγκριση σύναψης κατ' αρχήν δανείου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης κατ' αρχήν δανείου 3.000.000 δρχ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου προμήθειας και εγκατάστασης μετρητών χρόνου στάθμευσης αυτοκινήτων, προϋπολογισμού 6.000.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 106-109
Σημεία Πρόσβασης:
: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Μητσικώστας, Σταύρος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Παναγής, Νεόκλητος
Καλτσογιάννης, Νικόλαος
Ρήγας, Δημήτριος
Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Κυριάκος, Αθανάσιος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-106-4

Πράξη: Έγκριση των συμπληρώσεων του ρυμοτομικού σχεδίου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Έγκριση των συμπληρώσεων του ρυμοτομικού σχεδίου Νέων Παγασών που προτάθηκαν με προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόμος: 54, σελ. σ. 109-111
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-109-3

Πράξη: Έγκριση τέλεση της ετήσιας εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: "Έγκριση της σύμβασης χρήσης του χώρου του "Μαγνησιακού" για την τέλεση της ετήσιας εμποροπανήγυρης
Τόμος: 54, σελ. σ. 111-113
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-111-3

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την πληρωμή υπολοίπου οφειλής
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 108.766 δρχ. για την πληρωμή υπολοίπου οφειλής του Δήμου προς την Κούλα Παχνιστή από τόκους υπερημερίας αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ιδιοκτησίας της
Τόμος: 54, σελ. σ. 113-114
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-113-2

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1977
Τόμος: 54, σελ. σ. 114-117
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-114-4

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης ως αποζημίωση ρυμοτομούμενου ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 26.510 δρχ. για καταβολή στον Ιωάννη Καβούρη ως αποζημίωση ρυμοτομούμενου ιδιοκτησίας του προς διάνοιξη της οδού Λόρδου Βύρωνος
Τόμος: 54, σελ. σ. 117-118
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-117-2

Πράξη: Εξουσιοδότηση της επιτροπής
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση της επιτροπής για την παρακολούθηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος να πραγματοποιήσει τις δέουσες ενέργειες για την πιστή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας όσον αφορά τη ρύπανση του περιβάλλοντος της πόλης και της θάλασσας του Παγασητικού
Τόμος: 54, σελ. σ. 118-119
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-118-2

Πράξη: Έγκριση αύξησης δικαιωμάτων οικογενειακών τάφων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης των καταβλητέων δικαιωμάτων σύστασης οικογενειακών τάφων στο κεντρικό Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
Τόμος: 54, σελ. σ. 119-121
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-119-3

Πράξη: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διοργάνωση της εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: "Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου διαμόρφωσης χώρου και κατασκευών υποδομής για την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης στη θέση "Κιούπι", προϋπολογισμού 1.600.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 121-123
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-121-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 27/5/1977
Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 54, σελ. σ. 124-125
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-124-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης μηχανοτεχνίτη του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης μηχανοτεχνίτη του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 54, σελ. σ. 125-126
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-125-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσηςγια τα έξοδα εορτασμού
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 9.403 δρχ. για τα έξοδα εορτασμού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Τόμος: 54, σελ. σ. 126-127
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-126-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για γεύμα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 2.262 δρχ. για γεύμα που παρατέθηκε στους αντιπροσώπους του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού
Τόμος: 54, σελ. σ. 127-128
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-127-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για αναψυκτικά
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.575 δρχ. για αναψυκτικά που προσφέρθηκαν στους συνέδρους του Ορθοπεδικού συνεδρίου Χειρουργικής Ορθοπεδικής
Τόμος: 54, σελ. σ. 128-129
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-128-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την αγορά εισιτηρίων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 500 δρχ. για την αγορά εισιτηρίων ποδοσφαιρικού αγώνα
Τόμος: 54, σελ. σ. 129-130
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-129-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 25.120 δρχ. για την πληρωμή δημοσιεύσεων διακηρύξεων
Τόμος: 54, σελ. σ. 130-131
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-130-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής για τέλη καθαριότητας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον Απόστολο Ρουσογιάννη 1.690 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλε για τέλη καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 54, σελ. σ. 131-132
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-131-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής για τέλη καθαριότητας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον Στυλιανό Ηλιάδη 2.620 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλε για τέλη καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 54, σελ. σ. 132-134
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-132-3

Πράξη: Έγκριση καταβολής στο ΙΚΑ
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στο ΙΚΑ 1.123 δρχ. από κρατήσεις αποδοχών του τέως οδοκαθαριστή του Δήμου Κίμωνα Χασιώτη κατά το διάστημα 23/7/1946-15/12/1954
Τόμος: 54, σελ. σ. 134-135
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-134-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης ως αποζημίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 8.000 δρχ. για καταβολή στον Βασίλειο Κοκκολιό ως αποζημίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησίας του προς διάνοιξη της οδού Λόρδου Βύρωνος (Αγ. Νικολάου - Γκλαβάνη)
Τόμος: 54, σελ. σ. 135-136
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-135-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για καταβολή ρυμοτομούμενων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 35.000 δρχ. για καταβολή σε διάφορους δικαιούχους ιδιοκτήτες ρυμοτομούμενων από τη διάνοιξη της οδού Στρατ. Μακρυγιάννη στη διασταύρωσή της με την οδό Βασσάνη
Τόμος: 54, σελ. σ. 136-137
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-136-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης ως αποζημίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 15.870 δρχ. για καταβολή στον Δημήτριο Καρκάνη ως αποζημίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησίας του προς κατασκευή της οδού Λ. Βύρωνος στη διασταύρωσή της με την οδό Νικοτσάρα
Τόμος: 54, σελ. σ. 137-138
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-137-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης ως αποζημίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 9.500 δρχ. για καταβολή στην Βασιλική Κουτσογιάννη ως αποζημίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησίας της προς κατασκευή της οδού Λ. Βύρωνος
Τόμος: 54, σελ. σ. 139-140
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-139-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 41.292 δρχ. για τη μετατόπιση τριών στύλων στην οδό Ι. Μεταξά
Τόμος: 54, σελ. σ. 140-140
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-140-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 42.700 δρχ. για την τοποθέτηση 12 φωτιστικών σωμάτων στην οδό Ερμού (Βενιζέλου - Γκλαβάνη)
Τόμος: 54, σελ. σ. 141-141
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-141-1

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης τμήματος του χώρου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης τμήματος του χώρου που μίσθωσε ο Δήμος Βόλου για την τέλεση εμποροπανήγυρης για την εγκατάσταση λούνα παρκ και καθορισμός των όρων για τον σχετικό πλειοδοτικό διαγωνισμό
Τόμος: 54, σελ. σ. 141-144
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-141-4

Πράξη: Έγκριση κατασκευής βάσεων και ασφαλτικής επάλειψης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής βάσεων και ασφαλτικής επάλειψης οδών συνοικίας Καραγάτς
Τόμος: 54, σελ. σ. 144-145
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-144-2

Πράξη: Έγκριση έργου ασφαλτικών επαλείψεων οδοστρωμάτων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου ασφαλτικών επαλείψεων βάσεων οδοστρωμάτων
Τόμος: 54, σελ. σ. 145-146
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-145-2

Πράξη: Έγκριση βελτίωσης βατότητας οδών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου βελτίωσης βατότητας οδών συνοικίας Νεάπολης
Τόμος: 54, σελ. σ. 146-147
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-146-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής βάσεων και ασφαλτικής επάλειψης οδών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής βάσεων και ασφαλτικής επάλειψης οδών συνοικίας Αγίου Γεωργίου
Τόμος: 54, σελ. σ. 147-148
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-147-2

Πράξη: Έγκριση βελτίωσης βατότητας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου βελτίωσης βατότητας της οδού Νέγρη (Αθηνών - Τουρουντζά)
Τόμος: 54, σελ. σ. 148-149
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-148-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής κρασπεδορείθρων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Καποδιστρίου (Αναλήψεως - Αχιλλοπούλου)
Τόμος: 54, σελ. σ. 149-149
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-149-1

Πράξη: Έγκριση επίστρωσης παρόδων με σκυρόδεμα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου επίστρωσης παρόδων με σκυρόδεμα
Τόμος: 54, σελ. σ. 150-151
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-150-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής βάσεων και ασφαλτικής επάλειψης οδών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής βάσεων και ασφαλτικής επάλειψης οδών συνοικίας Νέων Παγασών
Τόμος: 54, σελ. σ. 151-152
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-151-2

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης του έργου δειγματοληψίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου δειγματοληψίας και διαλογής απορριμμάτων προς προσδιορισμό της σύνθεσής τους
Τόμος: 54, σελ. σ. 152-153
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-152-2

Πράξη: Έγκριση βελτίωσης βατότητας οδοστρωμάτων οδών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: "Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου βελτίωσης βατότητας οδοστρωμάτων οδών της βιομηχανικής περιοχής ("Πεδίον Άρεως")
Τόμος: 54, σελ. σ. 153-153
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-153-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής βάσεων και ασφαλτικής επάλειψης οδών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής βάσεων και ασφαλτικής επάλειψης οδών συνοικίας Αγίων Αναργύρων
Τόμος: 54, σελ. σ. 154-154
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-154-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής βάσεων και ασφαλτικής επάλειψης οδών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής βάσεων και ασφαλτικής επάλειψης οδών συνοικίας Νέας Δημητριάδας
Τόμος: 54, σελ. σ. 154-155
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-154-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής βάσεων και ασφαλτικής επάλειψης οδών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής βάσεων και ασφαλτικής επάλειψης οδών συνοικίας Νεάπολης
Τόμος: 54, σελ. σ. 155-156
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-155-2

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης του έργου δειγματοληψίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου δειγματοληψίας και διαλογής απορριμμάτων προς προσδιορισμό της σύνθεσής τους
Τόμος: 54, σελ. σ. 156-157
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-156-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής βάσεων και ασφαλτικής επάλειψης οδών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής βάσεων και ασφαλτικής επάλειψης οδών συνοικίας Χιλιαδούς
Τόμος: 54, σελ. σ. 157-158
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-157-2

Πράξη: Έγκριση επισκευής και συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου επισκευής και συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων της πόλης του Βόλου
Τόμος: 54, σελ. σ. 158-159
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-158-2

Πράξη: Έγκριση αποσύνθεσης παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής και αποσύνθεσης παραπηγμάτων καθώς και διαμόρφωσης του χώρου της εμποροπανήγυρης έτους 1975
Τόμος: 54, σελ. σ. 159-160
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-159-2

Πράξη: Έγκριση επάλειψης βάσεων οδοστρωμάτων διαφόρων οδών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου επάλειψης βάσεων οδοστρωμάτων διαφόρων οδών της πόλης
Τόμος: 54, σελ. σ. 160-161
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-160-2

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης του έργου δειγματοληψίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου δειγματοληψίας και διαλογής απορριμμάτων προς προσδιορισμό της σύνθεσής τους
Τόμος: 54, σελ. σ. 161-162
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-161-2

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης του έργου δειγματοληψίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου δειγματοληψίας και διαλογής απορριμμάτων προς προσδιορισμό της σύνθεσής τους
Τόμος: 54, σελ. σ. 162-163
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-162-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής βάσεων και ασφαλτικής επάλειψης οδών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 175
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής βάσεων και ασφαλτικής επάλειψης οδών συνοικίας Αγίας Παρασκευής
Τόμος: 54, σελ. σ. 163-164
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-163-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής βάσεων και ασφαλτικής επάλειψης οδών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 176
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής βάσεων και ασφαλτικής επάλειψης οδών συνοικίας Καλλιθέας
Τόμος: 54, σελ. σ. 164-165
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-164-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 177
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την έγκριση του απολογιστικού πίνακα εσόδων - εξόδων του οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 54, σελ. σ. 165-166
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-165-2

Πράξη: Αποδοχή ένστασης του Α' Γυμνασίου Αρρένων Βόλου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 178
Περιεχόμενα: Αποδοχή ένστασης του Α' Γυμνασίου Αρρένων Βόλου κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο τετράγωνο Καρβούνη - Γαμβέτα - Παπαρρηγόπουλου - Κύπρου και απόφαση συνολικής ανάκλησής της
Τόμος: 54, σελ. σ. 166-168
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-166-3

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για ενίσχυση των σχολικών Εφοριών
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 10.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση των σχολικών Εφοριών των Τεχνικών Σχολών του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου και της Δημόσιας Μέσης Τεχνικής Σχολής
Τόμος: 54, σελ. σ. 168-169
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-168-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας επτά στολών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας επτά στολών για τους ασφαλτοτεχνίτες των δημοτικών έργων
Τόμος: 54, σελ. σ. 169-170
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-169-2

Πράξη: Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Θεσσαλίας
Τόμος: 54, σελ. σ. 170-171
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-170-2

Πράξη: Έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου ανέγερσης αίθουσας εναπόθεσης και προσκυνήματος νεκρών στο Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου, προϋπολογισμού 850.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 171-176
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-171-6

Πράξη: Απόσυρση τ καταβολής αποζημιώσεων σε δικαιούχους
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 182a
Περιεχόμενα: Απόσυρση του θέματος έγκρισης καταβολής αποζημιώσεων σε δικαιούχους ιδιοκτήτες ρυμοτομούμενων προς διάνοιξη της οδού Αγίου Δημητρίου (Ηφαίστου - Πελίου)
Τόμος: 54, σελ. σ. 176-177
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-176-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης λειτουργίας των λαϊκών αγορών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί λειτουργίας των λαϊκών αγορών
Τόμος: 54, σελ. σ. 177-181
Σημεία Πρόσβασης:
: Τέντζερης, Ιωάννης
Πούλιος, Ευάγγελος
Παναγής, Νεόκλητος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-177-5

Πράξη: Συζήτηση πάνω στην αίτηση των Δημοτικών Συμβούλων Μιχαήλ Αθηναίου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Συζήτηση πάνω στην αίτηση των Δημοτικών Συμβούλων Μιχαήλ Αθηναίου και Ιωάννη Τέντζερη για δημοτικοποίηση της αστικής συγκοινωνίας Βόλου και συγκρότηση επιτροπής προς συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την εκμετάλλευση από το Δημόσιο ή από άλλους φορείς Δημοσίου Δικαίου των αστικών συγκοινωνιών και προς υποβολή σχετικής εισήγησης στο Δ.Σ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 181-185
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-181-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 13/6/1977
Πράξη: Ανάγνωση εγγράφου του Δημάρχου της Νέας Ιωνίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 184a
Περιεχόμενα: Ανάγνωση εγγράφου του Δημάρχου της Νέας Ιωνίας που προτείνει κοινή συνεδρίαση των δύο Δημοτικών Συμβουλίων για την εξέταση όλων των θεμάτων σχετικά με την αποχέτευση
Τόμος: 54, σελ. σ. 186-187
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-186-2

Πράξη: Ανακοίνωση έγγραφης πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 184b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση έγγραφης πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Παπαϊωάννου σχετικά με την ανάγκη αίτησης από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την Κυβέρνηση της δημιουργίας αυτοτελών εδρών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα Πανεπιστήμια και απόφαση εισαγωγής του θέματος στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Συμβουλίου
Τόμος: 54, σελ. σ. 187-188
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-187-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για εισιτήρια
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 185
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 960 δρχ. για εισιτήρια επίδειξης χορευτικών ομάδων του Λυκείου Ελληνίδων
Τόμος: 54, σελ. σ. 188-189
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-188-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για εισιτήρια
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 186
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 2.000 δρχ. για εισιτήρια συναυλίας της Απολλώνιας Χορωδίας Βόλου
Τόμος: 54, σελ. σ. 189-190
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-189-2

Πράξη: Έγκριση δημιουργίας κήπων στην πλατεία
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 187
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου δημιουργίας κήπων στην πλατεία του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως
Τόμος: 54, σελ. σ. 190-191
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-190-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής οδοστρώματος
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής οδοστρώματος και αρδευτικού αύλακα οδού Γηροκομείου
Τόμος: 54, σελ. σ. 191-192
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-191-2

Πράξη: Έγκριση καθορισμού και διαμόρφωσης αποστραγγιστικού αύλακα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου καθορισμού και διαμόρφωσης αποστραγγιστικού αύλακα της οδού Αθηνών
Τόμος: 54, σελ. σ. 192-193
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-192-2

Πράξη: Έγκριση αποσύνθεσης παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής και αποσύνθεσης παραπηγμάτων καθώς και διαμόρφωσης του χώρου της εμποροπανήγυρης έτους 1976
Τόμος: 54, σελ. σ. 193-194
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-193-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής αυτοκινήτου καθαριότητας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής και τοποθέτησης κιβωτάμαξας φορτηγού αυτοκινήτου καθαριότητας
Τόμος: 54, σελ. σ. 194-195
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-194-2

Πράξη: Έγκριση διαμόρφωσης οδού
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 192
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου διαμόρφωσης οδού προσπέλασης στον χώρο διάθεσης απορριμμάτων
Τόμος: 54, σελ. σ. 195-196
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-195-2

Πράξη: Έγκριση έρευνας, απόφραξης και κατασκευής υπονόμου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 193
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου έρευνας, απόφραξης και κατασκευής υπονόμου μπροστά από την προβλήτα
Τόμος: 54, σελ. σ. 196-196
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-196-1

Πράξη: Έγκριση για τις πιστώσεις που διατέθηκαν
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 194
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις πιστώσεις που διατέθηκαν κατά το διάστημα 1/1-30/4/1977
Τόμος: 54, σελ. σ. 197-197
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-197-1

Πράξη: Αναβολή του θέματος έγκρισης απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 194a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος έγκρισης απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 1977
Τόμος: 54, σελ. σ. 197-198
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-197-2

Πράξη: Έγκριση έργου διαμόρφωσης πλατείας Ρήγα Φεραίου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 195
Περιεχόμενα: Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου διαμόρφωσης πλατείας Ρήγα Φεραίου (φάση 1), προϋπολογισμού 4.200.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 198-199
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-198-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας θερινών στολών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 196
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας θερινών στολών του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 54, σελ. σ. 199-208
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-199-10

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για ενίσχυση του Πνευματικού Καλλιτεχνικού Εντευκτηρίου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 197
Περιεχόμενα: "Ψήφιση πίστωσης 30.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση του Πνευματικού Καλλιτεχνικού Εντευκτηρίου Βόλου προς αντιμετώπιση των απαιτούμενων δαπανών έκδοσης του περιοδικού του "Κείμενα του Βόλου"
Τόμος: 54, σελ. σ. 208-209
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-208-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 198
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 16.000 δρχ. στη ΔΕΗ για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην οδό Σμύρνης της συνοικίας Νέων Παγασών
Τόμος: 54, σελ. σ. 209-210
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-209-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 199
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 8.000 δρχ. στη ΔΕΗ για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην οδό Δουλκέρογλου της συνοικίας Νέων Παγασών
Τόμος: 54, σελ. σ. 210-211
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-210-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 200
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 8.000 δρχ. στη ΔΕΗ για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην οδό Σουλίου της συνοικίας Νέων Παγασών
Τόμος: 54, σελ. σ. 211-211
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-211-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 201
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 12.000 δρχ. στη ΔΕΗ για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην οδό Αγίου Βασιλείου
Τόμος: 54, σελ. σ. 212-212
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-212-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 202
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 43.211 δρχ. στη ΔΕΗ για τη μετατόπιση τριών στύλων στις οδούς Νικοτσάρα με Λ. Βύρωνος, Νικοτσάρα με Βλαχάβα και Αχιλλοπούλου μεταξύ Σταθά και Νικοτσάρα
Τόμος: 54, σελ. σ. 212-213
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-212-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 203
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 72.114 δρχ. στη ΔΕΗ για τη μετατόπιση τεσσάρων στύλων στις οδούς Πορταριάς και Επισκοπής
Τόμος: 54, σελ. σ. 213-214
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-213-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 204
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 6.600 δρχ. στον Αναστάσιο Γανόπουλο ως αποζημίωση για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας του από την κατασκευή της οδού Αχιλλοπούλου
Τόμος: 54, σελ. σ. 214-215
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-214-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 205
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 3.300 δρχ. στον Νικόλαο Βογδάνο ως αποζημίωση για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας του από την κατασκευή της οδού Λ. Βύρωνος
Τόμος: 54, σελ. σ. 215-216
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-215-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 206
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 2.100 δρχ. στην Αικατερίνη Γάκη ως αποζημίωση για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας της από την κατασκευή της οδού Πελίου
Τόμος: 54, σελ. σ. 216-217
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-216-2

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 207
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1977
Τόμος: 54, σελ. σ. 217-219
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-217-3

Πράξη: Έγκριση μετατόπισης των χώρων τέλεσης των λαϊκών αγορών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 208
Περιεχόμενα: Έγκριση μετατόπισης των χώρων τέλεσης των λαϊκών αγορών
Τόμος: 54, σελ. σ. 219-220
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-219-2

Πράξη: Έγκριση μηχανογράφησης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 209
Περιεχόμενα: "Έγκριση μηχανογράφησης για το διάστημα 1/7/1977-30/6/1979 των μισθοδοτικών καταστάσεων του Δήμου από την "Εργοτεχνική" Ο.Ε.
Τόμος: 54, σελ. σ. 220-222
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-220-3

Πράξη: Έγκριση μετάβασης οδηγού στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 210
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης οδηγού αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 54, σελ. σ. 222-223
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-222-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης οδηγού στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 211
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης οδηγού αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 54, σελ. σ. 223-223
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-223-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής στον ΕΟΤ υπολοίπων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 212
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον ΕΟΤ υπολοίπων από πιστώσεις που διατέθηκαν για λογαριασμό του στον Δήμο Βόλου για την κατασκευή του Γραφείου Πληροφοριών, του εξοπλισμού του και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
Τόμος: 54, σελ. σ. 224-225
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-224-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για χωροταξικής μελέτη
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 213
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.500.000 δρχ. για την σύνταξη της χωροταξικής μελέτης του ρυθμιστικού σχεδίου μείζονος περιοχής Βόλου
Τόμος: 54, σελ. σ. 225-225
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-225-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 214
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 54, σελ. σ. 225-226
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-225-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του οδηγού στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 215
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του οδηγού του επιβατικού αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 54, σελ. σ. 226-227
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-226-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 23/6/1977
Πράξη: Συζήτηση για το θέμα της αποχέτευσης,
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 216
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της αποχέτευσης, απόφαση διεύρυνσης της υπάρχουσας Επιτροπής παρακολούθησης των εξελίξεων του θέματος με τη συμμετοχή σ' αυτή των Δημοτικών Συμβούλων Σταύρου Μητσικώστα και Δημητρίου Παπαϊωάννου και εξουσιοδότηση της Επιτροπής να προβεί σε ενημερωτική επαφή με τους εκπροσώπους του Δήμου Ν. Ιωνίας και στη διαφώτιση του κοινού δίνοντας για δημοσίευση στον τοπικό Τύπο όλα τα στοιχεία της συμβάσεως
Τόμος: 54, σελ. σ. 228-243
Σημεία Πρόσβασης:
: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Ρήγας, Δημήτριος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Παππάς, Ευάγγελος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Πούλιος, Ευάγγελος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Μητσικώστας, Σταύρος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Τέντζερης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-228-16

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 8/7/1977
Πράξη: Συζήτηση πάνω στο σχέδιο Νόμου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 217
Περιεχόμενα: Συζήτηση πάνω στο σχέδιο Νόμου περί σύστασης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμων και Κοινοτήτων μείζονος περιοχής Βόλου και έκδοση ψηφίσματος κατά του νομοσχεδίου
Τόμος: 54, σελ. σ. 244-247
Σημεία Πρόσβασης:
: Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Ρήγας, Δημήτριος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Μητσικώστας, Σταύρος
Τέντζερης, Ιωάννης
Κουντούρης, Μιχαήλ
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Παναγής, Νεόκλητος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-244-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 11/7/1977
Πράξη: Ματαίωση της συνεδρίασης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 217a
Περιεχόμενα: Ματαίωση της συνεδρίασης λόγω έλλειψης νόμιμης απαρτίας
Τόμος: 54, σελ. σ. 247-248
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-247-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 26/7/1977
Πράξη: Αναφορά διαφόρων εγγράφων στο Δ.Σ.
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 217b
Περιεχόμενα: Αναφορά διαφόρων εγγράφων στο Δ.Σ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 249-250
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-249-2

Πράξη: Αποδοχή πρόσκλησης του Δημάρχου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 218
Περιεχόμενα: Αποδοχή πρόσκλησης του Δημάρχου της ρωσικής πόλης Ροστώβ για επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Βόλου
Τόμος: 54, σελ. σ. 250-251
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-250-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης και των όρων συμβάσεως
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 219
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης και των όρων συμβάσεως μεταξύ του Δήμου Βόλου και της ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση του χώρου της εμποροπανήγυρης 1977
Τόμος: 54, σελ. σ. 251-254
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-251-4

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 220
Περιεχόμενα: "Έγκριση εκτέλεσης χωρίς διαγωνισμό των συμπληρωματικών εργασιών του έργου διαμόρφωσης χώρου εμποροπανήγυρης στη θέση "Κιούπι" και έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος και του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου
Τόμος: 54, σελ. σ. 254-257
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-254-4

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος εκτελεστέων έργων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 221
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος εκτελεστέων έργων του 1977 με την αναγραφή του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Λαχανά και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και έγκριση εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση
Τόμος: 54, σελ. σ. 257-258
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-257-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 222
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 54, σελ. σ. 258-259
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-258-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του οδηγού στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 223
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του οδηγού του επιβατικού αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 54, σελ. σ. 259-260
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-259-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης δημοτικών υπαλλήλων στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 224
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης δημοτικών υπαλλήλων στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 54, σελ. σ. 260-261
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-260-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 225
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 54, σελ. σ. 261-262
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-261-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 226
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 54, σελ. σ. 262-263
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-262-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για άλμπουμ
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 227
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.000 δρχ. για άλμπουμ που προσφέρθηκε στον Κυβερνήτη αμερικανικού πλοίου που κατέπλευσε στο λιμάνι του Βόλου
Τόμος: 54, σελ. σ. 263-264
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-263-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για κύπελλο
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 228
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 800 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους σκοπευτικούς αγώνες του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου
Τόμος: 54, σελ. σ. 264-264
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-264-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για εισιτήρια
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 229
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.000 δρχ. για εισιτήρια συναυλίας του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου
Τόμος: 54, σελ. σ. 265-265
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-265-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την οργάνωση σεμιναρίου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 230
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 5.554 δρχ. για την οργάνωση σεμιναρίου κλασικής κιθάρας στην πόλη
Τόμος: 54, σελ. σ. 265-266
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-265-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για στεφάνι
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 231
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.000 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό της τέως Δημοτικής Συμβούλου Ελευθερίας Μωραϊτοπούλου
Τόμος: 54, σελ. σ. 266-267
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-266-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία άχρηστου υλικού του
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 232
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία άχρηστου υλικού του Δήμου και καθορισμός των όρων διακήρυξης της σχετικής πλειοδοτικής δημοπρασίας
Τόμος: 54, σελ. σ. 267-270
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-267-4

Πράξη: Έγκριση καταβολής για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 233
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 1.400 δρχ. στην Μαρία Καραθάνου ως αποζημίωση για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας της από την κατασκευή της οδού Λ. Βύρωνος
Τόμος: 54, σελ. σ. 270-271
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-270-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής ρυμοτομούμενου κτίσματος
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 234
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 8.568 δρχ. σε δικαιούχους ιδιοκτήτες ρυμοτομούμενου κτίσματος στη διασταύρωση των οδών Κ. Καρτάλη και Άλλης Μεριάς
Τόμος: 54, σελ. σ. 271-272
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-271-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 235
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 7.536 δρχ. για την αντικατάσταση τεσσάρων φωτιστικών σωμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης
Τόμος: 54, σελ. σ. 272-273
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-272-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής για τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 236
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στην Δήμητρα Κουτσιαρή - Μαστροκώστα 1.040 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλε για τέλη καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 54, σελ. σ. 273-274
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-273-2

Πράξη: Έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 237
Περιεχόμενα: Έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου κατασκευής περιφερειακών καταστημάτων στη Δημοτική Φρουταγορά - Λαχαναγορά, προϋπολογισμού 470.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 274-279
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-274-6

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Μιχαήλ Αθηναίου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 238
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Μιχαήλ Αθηναίου και του κτηνοτρόφου Κωνσταντίνου Τσουρέλη ως μελών της επιτροπής ελέγχου δηλώσεων προβατοτρόφων και δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης της περιοχής Αγίας Παρασκευής Βόλου
Τόμος: 54, σελ. σ. 279-280
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-279-2

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 239
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1977
Τόμος: 54, σελ. σ. 280-282
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-280-3

Πράξη: Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 240
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου κατασκευής και αποσύνθεσης παραπηγμάτων καθώς και διαμόρφωσης χώρου της εμποροπανήγυρης έτους 1977, προϋπολογισμού 700.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 282-284
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-282-3

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 241
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης για το διάστημα 18/7-17/8/1977 δεκατριών εργατοτεχνιτών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης καθώς και μίσθωσης ενός φορτηγού αυτοκινήτου από το Νομαρχιακό Ταμείο Μαγνησίας
Τόμος: 54, σελ. σ. 284-286
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-284-3

Πράξη: Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 242
Περιεχόμενα: Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευών και επισκευών κρασπεδορείθρων καθώς και ανακαινίσεων και επισκευών οδοστρωμάτων 17 οδών της πόλης
Τόμος: 54, σελ. σ. 286-288
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-286-3

Πράξη: Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων το Δήμου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 243
Περιεχόμενα: Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων το Δήμου οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 54, σελ. σ. 288-290
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-288-3

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 244
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 1977
Τόμος: 54, σελ. σ. 290-291
Σημεία Πρόσβασης:
: Παναγής, Νεόκλητος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-290-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 245
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου που αφορά την ψήφιση του απολογισμού της εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 1976
Τόμος: 54, σελ. σ. 291-292
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-291-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 246
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1977
Τόμος: 54, σελ. σ. 292-293
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-292-2

Πράξη: Αναβολή συζήτησης επί της πρότασης Δημητρίου Παπαϊωάννου\
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 246a
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης επί της πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Παπαϊωάννου σχετικά με τη δημιουργία στα Πανεπιστήμια εδρών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με τη δημιουργία Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τόμος: 54, σελ. σ. 293-294
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-293-2

Πράξη: Αναγνώριση δημοτικής οδού
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 247
Περιεχόμενα: Αναγνώριση ως δημοτικής οδού κοινόχρηστης παρόδου στην πρώην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Ιωλκού
Τόμος: 54, σελ. σ. 294-295
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-294-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης αδείας στον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 248
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης αδείας στον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για εκπόνηση μελέτης σε ιδιωτική εργασία με αμοιβή
Τόμος: 54, σελ. σ. 295-296
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-295-2

Πράξη: Έγκριση παράδοσης στον Δήμο Βόλου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 249
Περιεχόμενα: "Έγκριση παράδοσης στον Δήμο Βόλου από τον μελετητή του ρυθμιστικού σχεδίου της πόλης, αντί 20 τευχών της οριστικής μελέτης του ρυθμιστικού στην αγγλική, 100 αντιτύπων "περιλήψεως αυτής" στην ελληνική και 20 αντιτύπων "περιλήψεως αυτής" στην αγγλική
Τόμος: 54, σελ. σ. 296-297
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-296-2

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης με δημοπρασία
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 250
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης με δημοπρασία της χρήσης των παραπηγμάτων και ασκεπών χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης για το διάστημα 6-12/8/1977
Τόμος: 54, σελ. σ. 297-299
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-297-3

Πράξη: Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 251
Περιεχόμενα: Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ανέγερσης αίθουσας εναπόθεσης και προσκυνήματος νεκρών στο Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου, προϋπολογισμού 850.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 299-300
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-299-2

Πράξη: Έγκριση δικαιώματος οικογενειακού τάφου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 252
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης του δικαιώματος σύστασης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Νέων Παγασών στον Ζαχαρία Ακριβόπουλο
Τόμος: 54, σελ. σ. 300-302
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-300-3

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για του Εθνικού Ωδείου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 253
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 6.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση του Εθνικού Ωδείου Λεμεσού Κύπρου
Τόμος: 54, σελ. σ. 302-303
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-302-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 4/8/1977
Πράξη: Ψήφισμα για τον θάνατο του Μακαρίου της Κύπρου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 254
Περιεχόμενα: Ψήφισμα για τον θάνατο του Μακαρίου της Κύπρου
Τόμος: 54, σελ. σ. 304-306
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Ρήγας, Δημήτριος
Τέντζερης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-304-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 26/8/1977
Πράξη: Αποδοχή πρότασης του Προεδρείου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 254a
Περιεχόμενα: Αποδοχή πρότασης του Προεδρείου για τον τρόπο διαχείρισης του θέματος των ενστάσεων κατά αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικών με το ρυμοτομικό σχέδιο και τους όρους δόμησης της συνοικίας Νέων Παγασών
Τόμος: 54, σελ. σ. 307-308
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Μητσικώστας, Σταύρος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-307-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 255
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 54, σελ. σ. 308-309
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-308-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης μηχανοτεχνίτη στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 256
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης μηχανοτεχνίτη του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 54, σελ. σ. 309-310
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-309-2

Πράξη: Έγκριση αναγραφής κονδυλίου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 256a
Περιεχόμενα: Έγκριση αναγραφής κονδυλίου 350.000 δρχ. στην επερχόμενη ψήφιση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την εκτέλεση εργασιών περίφραξης του γηπέδου του Μαγνησιακού
Τόμος: 54, σελ. σ. 310-311
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-310-2

Πράξη: Ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Μητσικώστα
Εισηγητής: Μητσικώστας, Σταύρος
Αριθμός Απόφασης: 256b
Περιεχόμενα: Ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Μητσικώστα για την τύχη ενός υπομνήματος των κατοίκων Αγίου Γεωργίου και Αγίας Παρασκευής σχετικού με την ύδρευση και απάντηση
Τόμος: 54, σελ. σ. 311-311
Σημεία Πρόσβασης:
: Πατσιαντάς, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-311-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για στεφάνι
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 257
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 3.100 δρχ. για την αγορά βαρύτιμου στεφάνου που κατέθεσε ο Δήμος Βόλου στη σορό του Αρχιεπισκόπου Εθνάρχη Μακαρίου
Τόμος: 54, σελ. σ. 311-312
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-311-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για κύπελλο
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 258
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 950 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους προσκοπικούς σκοπευτικούς αγώνες
Τόμος: 54, σελ. σ. 312-313
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-312-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για κύπελλο
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 259
Περιεχόμενα: "Ψήφιση πίστωσης 850 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους σκοπευτικούς αγώνες της Εθνικής Ένωσης Σκοπευτών "Τεύκρος"
Τόμος: 54, σελ. σ. 313-314
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-313-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 260
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 17.648 δρχ. για τη μετατόπιση ενός στύλου στην οδό Ορφανοτροφείου (Θουκυδίδου - Βασσάνη)
Τόμος: 54, σελ. σ. 314-315
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-314-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 261
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 7.516 δρχ. για την αντικατάσταση τεσσάρων φωτιστικών σημείων στην οδό Λαχανά (Σαρανταπόρου - Δοϊράνης) με φωτιστικά σημεία ιδιοκτησίας του Δήμου
Τόμος: 54, σελ. σ. 315-316
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-315-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Ζούμπου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 262
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Ζούμπου ως τακτικού μέλους της ανασυγκροτούμενης Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Δαμιανού Σαλτίκη ως αναπληρωτή του
Τόμος: 54, σελ. σ. 316-317
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-316-2

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 263
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1977
Τόμος: 54, σελ. σ. 317-319
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-317-3

Πράξη: Έγκριση επιστροφής στο ΙΚΑ
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 264
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στο ΙΚΑ 1.100 δρχ. από εισφορές που κρατήθηκαν πάνω στις αποδοχές τέως οδοκαθαριστή του Δήμου
Τόμος: 54, σελ. σ. 319-320
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-319-2

Πράξη: Επανακαθορισμός των τελών χρήσης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 265
Περιεχόμενα: Επανακαθορισμός των τελών χρήσης της Δημοτικής Λαχαναγοράς
Τόμος: 54, σελ. σ. 320-324
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-320-5

Πράξη: Έγκριση αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων των Δημοτικών Σφαγείων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 266
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων των Δημοτικών Σφαγείων
Τόμος: 54, σελ. σ. 324-330
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-324-7

Πράξη: Απόρριψη ενστάσεων κατά απόφασης του Δ.Σ.
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 267
Περιεχόμενα: Απόρριψη ενστάσεων κατά απόφασης του Δ.Σ. για τον περιορισμό του πλάτους της οδού Νικοτσάρα, μεταξύ των οδών Λ. Βύρωνος και Αναλήψεως
Τόμος: 54, σελ. σ. 330-331
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-330-2

Πράξη: Έγκριση ανάθεσης των τοπογραφικών εργασιών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 268
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη μηχανικό των τοπογραφικών εργασιών του νέου χώρου διάθεσης απορριμμάτων Βόλου και καθορισμός των όρων της σχετικής σύμβασης
Τόμος: 54, σελ. σ. 332-335
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-332-4

Πράξη: Έγκριση παρέμβασης του Δήμου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 269
Περιεχόμενα: Έγκριση παρέμβασης του Δήμου για λογαριασμό οφειλετών αποζημίωσης για ρυμοτομούμενα από τη διάνοιξη της οδού Αγίου Δημητρίου και ψήφιση πίστωσης 47.500 δρχ. για καταβολή στον δικαιούχο αποζημίωσης
Τόμος: 54, σελ. σ. 335-337
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-335-3

Πράξη: Έγκριση παρέμβασης του Δήμου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 270
Περιεχόμενα: Έγκριση παρέμβασης του Δήμου για λογαριασμό οφειλετών αποζημίωσης για ρυμοτομούμενα από τη διάνοιξη της οδού Πρωτοψάλτου Πρίγκου και ψήφιση πίστωσης 76.950 δρχ. για καταβολή στους δικαιούχους αποζημίωσης
Τόμος: 54, σελ. σ. 337-339
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-337-3

Πράξη: Καθορισμός του τρόπου είσπραξης των οφειλών συμμετοχής
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 271
Περιεχόμενα: Καθορισμός του τρόπου είσπραξης των οφειλών συμμετοχής του Δήμου Νέας Ιωνίας και των Κοινοτήτων Αγριάς, Κάτω Λεχωνίων, Άνω Λεχωνίων, Ανακασιάς και Αγίου Ονουφρίου στις δαπάνες διάθεσης απορριμμάτων
Τόμος: 54, σελ. σ. 339-344
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-339-6

Πράξη: Έγκριση εξάμηνης παράτασης της σύμβασης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 272
Περιεχόμενα: "Έγκριση εξάμηνης παράτασης της ισχύος της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και της Α.Ε. "SIEMENS HELLAS" για τη συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών της πόλης
Τόμος: 54, σελ. σ. 344-346
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-334-3

Πράξη: Εξουσιοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 273
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου να ρωτήσει το Πολεοδομικό Γραφείο Νομού Μαγνησίας εάν είναι δυνατή η διάνοιξη της οδού Μυρμιδόνων και σε καταφατική περίπτωση να γίνουν οι νόμιμες ενέργειες προς τον σκοπό αυτόν, αλλιώς η Τεχνική Υπηρεσία να φέρει κατάλληλη πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης
Τόμος: 54, σελ. σ. 346-348
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-346-3

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης εργατοτεχνιτών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 274
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης εργατοτεχνιτών για τη σύσταση συνεργείου τοπογραφήσεων για τις διανοίξεις οδών
Τόμος: 54, σελ. σ. 348-349
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-348-2

Πράξη: Έγκριση προσκύρωσης στην ιδιοκτησία του Θεόδωρου Σουλίου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 275
Περιεχόμενα: Έγκριση προσκύρωσης στην ιδιοκτησία του Θεόδωρου Σουλίου τμήματος προερχόμενου από την κατάργηση κοινόχρηστων χώρων κατά τη διάνοιξη της οδού Δεληγιώργη και καθορισμός της αξίας του προσκυρωτέου τμήματος
Τόμος: 54, σελ. σ. 349-350
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-349-2

Πράξη: Καθορισμός του πλάτους της οδού Κασσιοπούλου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 276
Περιεχόμενα: Καθορισμός του πλάτους της οδού Κασσιοπούλου στη συνοικία Αγίου Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μεταμορφώσεως και Ιωλκού
Τόμος: 54, σελ. σ. 350-351
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-350-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής για ρυμοτομούμενα οπωροφόρα δέντρα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 277
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης 15.200 δρχ. στον Χαράλαμπο Χολέβα για ρυμοτομούμενα οπωροφόρα δέντρα ιδιοκτησίας του από την διάνοιξη της οδού Μακρυγιάννη
Τόμος: 54, σελ. σ. 352-353
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-352-2

Πράξη: Πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 278
Περιεχόμενα: Πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για υιοθέτηση από την Πολιτεία της δημιουργίας αυτοτελών εδρών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα Πανεπιστήμια και Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τόμος: 54, σελ. σ. 353-354
Σημεία Πρόσβασης:
: Παπαϊωάννου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-353-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 1/9/1977
Πράξη: Καθορισμός των μέτρων της δυσοσμίας των νερών Κραυσίδωνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 279
Περιεχόμενα: Καθορισμός των μέτρων προς αντιμετώπιση της δυσοσμίας των νερών του Κραυσίδωνα στο σημείο εμβολής του στη θάλασσα, στη συνοικία Παλαιού Λιμεναρχείου
Τόμος: 54, σελ. σ. 355-358
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Ρήγας, Δημήτριος
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Πούλιος, Ευάγγελος
Καλτσογιάννης, Νικόλαος
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Αλπάκης, Δημήτριος
Μητσικώστας, Σταύρος
Τέντζερης, Ιωάννης
Παππάς, Ευάγγελος
Οικονόμου, Γεώργιος
Παναγής, Νεόκλητος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-355-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 12/9/1977
Πράξη: Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 280
Περιεχόμενα: Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Βόλου έτους 1976
Τόμος: 54, σελ. σ. 360-367
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-360-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 12/9/1977
Πράξη: Ανακοίνωση επιστολής του Σπύρου Κυπριανού
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 280a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση ευχαριστήριας επιστολής του Προεδρεύοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύρου Κυπριανού για τη συμμετοχή του Δήμου Βόλου στο πένθος του θανάτου του Μακαρίου Γ'
Τόμος: 54, σελ. σ. 368-369
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-368-2

Πράξη: Ανακοίνωση αίτησης κτηματιών της συνοικίας Αγίου Γεωργίου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 280b
Περιεχόμενα: "Ανακοίνωση αίτησης κτηματιών της συνοικίας Αγίου Γεωργίου για λήψη μέτρων προς αντιμετώπιση καταστρατήγησης των δικαιωμάτων τους επί του νερού της πηγής "Μάνας" Πορταριάς από την Κοινότητα Σταγιατών, ανακοίνωση πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Μητσικώστα για δημιουργία δημοτικού παρκινγκ στο Βόλο και συζήτηση των θεμάτων
Τόμος: 54, σελ. σ. 369-372
Σημεία Πρόσβασης:
: Μητσικώστας, Σταύρος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-369-4

Πράξη: Έγκριση καταβολής για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 281
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 39.966 δρχ. στον Απόστολο Παραθύρα ως αποζημίωση για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας του από την κατασκευή της οδού Ι. Μεταξά
Τόμος: 54, σελ. σ. 372-373
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-372-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για εορτασμό των Ενόπλων Δυνάμεων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 282
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.800 δρχ. για την δαπάνη συμμετοχής του Δήμου στον εορτασμό της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων
Τόμος: 54, σελ. σ. 373-374
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-373-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής για έκδοση αδείας ανέγερσης οικοδομής
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 283
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στις Αικατερίνη Παντέχου και Ειρήνης Κωνσταντέλια 500 δρχ. που κατέβαλαν για έκδοση αδείας ανέγερσης οικοδομής, η οποία όμως δεν εκδόθηκε
Τόμος: 54, σελ. σ. 374-375
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-374-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 284
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1977
Τόμος: 54, σελ. σ. 375-376
Σημεία Πρόσβασης:
: Παναγής, Νεόκλητος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-375-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 285
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Διοικήσεως και Διαχειρίσεώς της
Τόμος: 54, σελ. σ. 376-377
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-376-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 286
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 1977 για την εκτέλεση του έργου διαπλάτυνσης και διαμόρφωσης δρομίσκων Αγίου Γεωργίου, προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 377-378
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-377-2

Πράξη: Αναβολή συζήτησης επέκταση των ορίων των οικισμών
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 286a
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης επί αιτήσεων ορισμένων ιδιωτών προς επέκταση των ορίων των οικισμών Αγίου Γεωργίου και Αγίας Παρασκευής
Τόμος: 54, σελ. σ. 378-378
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-378-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 287
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης για τη μετατόπιση της οδού Σπ. Σπυρίδη στο τμήμα της μεταξύ των οδών Άλλης Μεριάς και Λαύκου
Τόμος: 54, σελ. σ. 378-379
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-378-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 17/10/1977
Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 288
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά τη σύναψη δανείου 4.000.000 δρχ. από τις Δημόσιες επενδύσεις για το έργο σύλληψης, υδρομάστευσης, συγκέντρωσης και μεταφοράς πηγών Καλιακούδας και πρόσκτησης πηγών Κουκουράβας
Τόμος: 54, σελ. σ. 381-381
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-381-1

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης 8 ανειδίκευτων εργατών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 289
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης 8 ανειδίκευτων εργατών για το κλάδεμα δενδροστοιχιών της πόλης και τη δενδροφύτευση νέων δενδρυλλίων κατά το διάστημα 16/10/1977-15/4/1978
Τόμος: 54, σελ. σ. 382-384
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-382-3

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης 2 οδηγών αυτοκινήτων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 290
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης 2 οδηγών αυτοκινήτων για την αποκομιδή των περιττών κλαδιών από την αποψίλωση των δέντρων καθώς και των χωμάτων από τη διάνοιξη λάκκων δενδροφύτευσης κατά το διάστημα 16/10/1977-15/4/1978
Τόμος: 54, σελ. σ. 384-386
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-384-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 7/10/1977 (λάθος ημερομηνία)
Πράξη: Ψήφισμα συμπαράστασης στα αιτήματα των υπαλλήλων των ΟΤΑ που απεργούν
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 290a
Περιεχόμενα: Ψήφισμα συμπαράστασης στα αιτήματα των υπαλλήλων των ΟΤΑ που απεργούν
Τόμος: 54, σελ. σ. 386-387
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-386-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 4/11/1977
Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Βόλου
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 290b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση ευχαριστήριου εγγράφου του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Βόλου και Δήμων Νομού Μαγνησίας για τη συμπαράσταση του Δήμου Βόλου στον απεργιακό αγώνα τους
Τόμος: 54, σελ. σ. 388-389
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-388-2

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του δικηγόρου Δημήτριου Παπαϊωάννου
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 290c
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του δικηγόρου Δημήτριου Παπαϊωάννου για τους κινδύνους ρύπανσης από τη λειτουργία του εργοστασίου της ΑΓΕΤ
Τόμος: 54, σελ. σ. 389-390
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-389-2

Πράξη: Ανακοίνωση του πρακτικού της συνεδρίασης
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 290d
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του πρακτικού της συνεδρίασης της επιτροπής συγκέντρωσης στοιχείων για την εκμετάλλευση από το Δημόσιο ή από άλλους φορείς Δημοσίου Δικαίου των αστικών συγκοινωνιών
Τόμος: 54, σελ. σ. 390-392
Σημεία Πρόσβασης:
: Τέντζερης, Ιωάννης
Μητσικώστας, Σταύρος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Βαΐτσης, Αντώνιος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-390-3

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 291
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 54, σελ. σ. 393-393
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-393-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για ενίσχυση του Συλλόγου Συνταξιούχων
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 292
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 15.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Συνταξιούχων ΤΕΒΕ Βόλου και του Συλλόγου Τυφλών Θεσσαλίας
Τόμος: 54, σελ. σ. 394-395
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Μητσικώστας, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-394-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για δώρα
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 293
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 5.093 δρχ. για προσφερθέντα αναμνηστικά δώρα στους εκπροσώπους της πόλης Ροστώβ
Τόμος: 54, σελ. σ. 395-396
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-395-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για έξοδα φιλοξενίας
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 294
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 6.000 δρχ. για τη συμμετοχή του Δήμου στα έξοδα φιλοξενίας του κολυμβητικού τμήματος του Συλλόγου Σοσσώ Νομπελιάρ Γαλλίας
Τόμος: 54, σελ. σ. 396-397
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-396-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για στεφάνι
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 295
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.000 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό τέως οδοκαθαριστή του Δήμου
Τόμος: 54, σελ. σ. 397-398
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-397-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για τα έξοδα δημοσίευσης
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 296
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 900 δρχ. για τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού
Τόμος: 54, σελ. σ. 398-399
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-398-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για εισιτήρια
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 297
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 3.000 δρχ. για εισιτήρια εκδήλωσης του Ποντιακού Καλλιτεχνικού Ομίλου Νέας Ιωνίας
Τόμος: 54, σελ. σ. 399-399
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-399-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες του επιβατηγού αυτοκινήτου
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 298
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 2.280 δρχ. για τις δαπάνες του επιβατηγού αυτοκινήτου του Δήμου κατά τη μεταφορά και επιστροφή από την Αθήνα της αντιπροσωπείας του Δήμου Βόλου που επισκέφτηκε την πόλη Ροστώβ
Τόμος: 54, σελ. σ. 399-400
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-399-2

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 299
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1977
Τόμος: 54, σελ. σ. 400-402
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-400-3

Πράξη: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 300
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας παραχώρησης των παραπηγμάτων και των ασκεπών χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης
Τόμος: 54, σελ. σ. 402-404
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-402-3

Πράξη: Έγκρισηγια τις πιστώσεις που διατέθηκαν
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 301
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριαμού για τις πιστώσεις που διατέθηκαν κατά το διάστημα 1/5-31/8/1977
Τόμος: 54, σελ. σ. 404-405
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-404-2

Πράξη: Έγκριση του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Νέων Μονάδων
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 302
Περιεχόμενα: "Έγκριση του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Νέων Μονάδων και του 2ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου διαμόρφωσης χώρου και κατασκευής έργων υποδομής για τη διοργάνωση εμποροπανηγύρεων στη θέση "Κιούπι"
Τόμος: 54, σελ. σ. 405-406
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-405-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 303
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 7.005 δρχ. για την τοποθέτηση τριών φωτιστικών σωμάτων μπροστά στις φυλακές της οδού Μεταμορφώσεως
Τόμος: 54, σελ. σ. 406-406
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-406-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 304
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 20.470 δρχ. για τη μετατόπιση ενός στύλου μέσα στο χώρο της Δημοτικής Λαχαναγοράς
Τόμος: 54, σελ. σ. 407-407
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-407-1

Πράξη: Έγκριση ανάθεσης μελετητή για τη σύνταξη φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 305
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη μελετητή της μελέτης υπολογισμού συντεταγμένων και υψομέτρων φωτοσταθερών σημείων για τη σύνταξη φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων και έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης
Τόμος: 54, σελ. σ. 408-412
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-408-5

Πράξη: Έγκριση επιστροφής για τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 306
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον Παρίση Ευσταθίου 506,6 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλε για τέλη καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 1977
Τόμος: 54, σελ. σ. 413-414
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-413-2

Πράξη: Έγκριση αύξησης στον μισθό του νεωκόρου
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 307
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης 1.000 δρχ. στον μισθό του νεωκόρου του Ιερού Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 54, σελ. σ. 414-415
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-414-2

Πράξη: Καθορισμός διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 308
Περιεχόμενα: Καθορισμός διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων του Δήμου Βόλου και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της ακρίβειας των δηλώσεων των κτηνοτρόφων
Τόμος: 54, σελ. σ. 415-423
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-415-9

Πράξη: Ορισμός μελών της Εποπτικής Επιτροπής
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 309
Περιεχόμενα: Ορισμός μελών της Εποπτικής Επιτροπής του Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Θεσσαλίας
Τόμος: 54, σελ. σ. 423-425
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-423-3

Πράξη: Έγκριση καταβολής των εξόδων κηδείας
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 310
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής των εξόδων κηδείας του άπορου Δημητρίου Μουστάκα στον δικαιούχο που επιμελήθηκε την ταφή του
Τόμος: 54, σελ. σ. 425-426
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-425-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής των εξόδων κηδείας
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 311
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής των εξόδων κηδείας της άπορης Βασιλικής Παναγιωτοπούλου στον δικαιούχο που επιμελήθηκε την ταφή της
Τόμος: 54, σελ. σ. 426-427
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-426-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης του υπαίθριου φωτογράφου Γεώργιου Βουρλιώτη
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 312
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του υπαίθριου φωτογράφου Γεώργιου Βουρλιώτη για απόκτηση με δημοπρασία ή όχι του αποκλειστικού δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματός του στην πλατεία Ελευθερίας και απομάκρυνση των άλλων φωτογράφων
Τόμος: 54, σελ. σ. 427-430
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-427-4

Πράξη: Έγκριση μετάβασης τακτικής υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 313
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης τακτικής υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 54, σελ. σ. 430-430
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-430-1

Πράξη: Έγκριση δύο μεταβάσεων του οδηγού στην Αθήνα
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 314
Περιεχόμενα: Έγκριση δύο μεταβάσεων του οδηγού του επιβατηγού αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 54, σελ. σ. 430-431
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-430-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης μηχανοτεχνίτη του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 315
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης μηχανοτεχνίτη του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 54, σελ. σ. 431-432
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-431-2

Πράξη: Έγκριση ανάθεσης μελέτης των πολεοδομικών και ρυμοτομικών σχεδίων
Εισηγητής: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Αριθμός Απόφασης: 316
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη μελετητή της μελέτης των πολεοδομικών και ρυμοτομικών σχεδίων της πόλης και έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης
Τόμος: 54, σελ. σ. 432-443
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-432-12

Πράξη: Ψήφισμα συμπαράστασης στους Δήμους
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 316a
Περιεχόμενα: Ψήφισμα συμπαράστασης στους Δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής που πλήγηκαν από θεομηνία
Τόμος: 54, σελ. σ. 443-444
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-443-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 23/11/1977
Πράξη: Ανακοίνωση επιστολής του Δημοτικού Συμβούλου Νικολάου Καλτσογιάννη
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 316a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση επιστολής του Δημοτικού Συμβούλου Νικολάου Καλτσογιάννη για την καθυστέρηση κατασκευής του δρόμου εισόδου της πόλης από το εσωτερικό της Θεσσαλίας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για αποστολή τηλεγραφημάτων προς το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Εθνικής Αμύνης για την επίσπευση των εργασιών
Τόμος: 54, σελ. σ. 445-446
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-445-2

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Δημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 316b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Δημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών Μαγνησίας προς οικονομική ενίσχυση
Τόμος: 54, σελ. σ. 446-447
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-446-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 317
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1977
Τόμος: 54, σελ. σ. 447-448
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-447-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες εορτασμού
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 318
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 3.700 δρχ. για τις δαπάνες εορτασμού της 33ης επετείου απελευθέρωσης της πόλης από τα στρατεύματα κατοχής
Τόμος: 54, σελ. σ. 448-449
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-448-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για μικροφωνική εγκατάσταση
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 319
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 2.000 δρχ. για μικροφωνική εγκατάσταση στα εγκαίνια του 6ου Δημοτικού Σχολείου
Τόμος: 54, σελ. σ. 449-450
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-449-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για στεφάνι
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 320
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.000 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του αποβιώσαντος τέως Δημοτικού Συμβούλου Φιλίππου Ευαγγελόπουλου
Τόμος: 54, σελ. σ. 450-451
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-450-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για μικροφωνική εγκατάσταση
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 321
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.250 δρχ. για μικροφωνική εγκατάσταση κατά τον εορτασμό της ημέρας των Ηνωμένων Εθνών
Τόμος: 54, σελ. σ. 451-451
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-451-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για τα έξοδα εορτασμού
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 322
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 31.711 δρχ. για τα έξοδα εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου
Τόμος: 54, σελ. σ. 451-453
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-451-3

Πράξη: Έγκριση κατεδάφισης ρυμοτομούμενων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 323
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατεδάφισης ρυμοτομούμενων προς διάνοιξη των οδών Μεταμορφώσεως, Φιλελλήνων, Τσιτσιλιάνου, Μπασδέκη, Καζαντζάκη και Κισσού, προϋπολογισμού 85.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 453-454
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-453-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη,
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 324
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη, προϋπολογισμού 250.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 454-455
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-454-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής αγωγού αφοδευτηρίων πλατείας Ρήγα Φεραίου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 325
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής αγωγού αφοδευτηρίων πλατείας Ρήγα Φεραίου, προϋπολογισμού 135.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 455-456
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-455-2

Πράξη: Έγκριση βελτίωσης βατότητας οδοστρωμάτων οδών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 326
Περιεχόμενα: "Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου βελτίωσης βατότητας οδοστρωμάτων οδών βιομηχανικής περιοχής ("Πεδίον Άρεως"), προϋπολογισμού 150.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 456-457
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-456-2

Πράξη: Έγκρισηυγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 327
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στον χώρο διάθεσής τους, προϋπολογισμού δαπανών 440.000/74, 1.200.000/75, 1.200.000/76 και 1.500.000/77
Τόμος: 54, σελ. σ. 457-458
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-457-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής τοίχου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 328
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής τοίχου αντιστήριξης της οδού Αγίου Γεωργίου, προϋπολογισμού δαπανών 60.000/75, 70.500/76, 6.550/77
Τόμος: 54, σελ. σ. 458-459
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-458-2

Πράξη: Έγκριση επισκευής ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 329
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου επισκευής και τοποθέτησης ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας σε παλαιό φορτηγό αυτοκίνητο καθαριότητας, προϋπολογισμού δαπανών 46.000/76, 2.400/77
Τόμος: 54, σελ. σ. 459-460
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-459-2

Πράξη: Έγκριση κατεδάφισης παλαιού Ναού Αγίου Δημητρίου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 330
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατεδάφισης παλαιού Ναού Αγίου Δημητρίου και οικίσκου Γραφείου, προϋπολογισμού 40.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 460-461
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-460-2

Πράξη: Έγκριση ανακατασκευής ηλεκτρικής εγκατάστασης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 331
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου ανακατασκευής ηλεκτρικής εγκατάστασης Φρουταγοράς - Λαχαναγοράς, προϋπολογισμού δαπανών 125.000/76, 5.990/77
Τόμος: 54, σελ. σ. 461-462
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-461-2

Πράξη: Έγκριση περίφραξης χώρου Φρουταγοράς,
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 332
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου περίφραξης χώρου Φρουταγοράς, προϋπολογισμού δαπανών 40.000/75, 1.462/77
Τόμος: 54, σελ. σ. 462-463
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-462-2

Πράξη: Έγκριση βελτίωσης βατότητας με αμμοχάλικο
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 333
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου βελτίωσης βατότητας με αμμοχάλικο της τέως Κοινότητας Παγασών, προϋπολογισμού 225.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 463-464
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-463-2

Πράξη: Έγκριση βελτίωσης βατότητας οδών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 334
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου βελτίωσης βατότητας οδών συνοικίας Νέας Δημητριάδας, προϋπολογισμού 150.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 464-465
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-464-2

Πράξη: Έγκριση συντηρήσεων ασφαλτικών οδοστρωμάτων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 335
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου επισκευών και συντηρήσεων ασφαλτικών οδοστρωμάτων οδών της πόλης, προϋπολογισμού 1.500.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 465-466
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-465-2

Πράξη: Έγκριση βελτίωσης βατότητας οδών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 336
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου βελτίωσης βατότητας οδών συνοικίας Καραγάτς, προϋπολογισμού 100.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 466-467
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-466-2

Πράξη: Έγκριση βελτίωσης βατότητας οδών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 337
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου βελτίωσης βατότητας οδών συνοικίας Χιλιαδούς, προϋπολογισμού 100.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 467-468
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-467-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφήςς για την έκδοση αδείας ανέγερσης οικοδομής
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 338
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον Μιχαήλ Μπάστα ποσού 3.750 δρχ. που κατέβαλε χωρίς να οφείλεται ως τέλος για την έκδοση αδείας ανέγερσης οικοδομής
Τόμος: 54, σελ. σ. 468-469
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-468-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 339
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 32.000 δρχ. για την τοποθέτηση 5 φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχοντες στύλους και 3 στύλων με φωτιστικά σώματα στην οδό Γηροκομείου
Τόμος: 54, σελ. σ. 470-471
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-470-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής για έξοδα κηδείας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 340
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 6.090 δρχ. στους δικαιούχους για έξοδα κηδείας της αποβιωσάσης δημοτικής συνταξιούχου Μαρίας, χήρα Γεωργίου Βασιλόπουλου
Τόμος: 54, σελ. σ. 471-472
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-471-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής για ρυμοτομούμενα οπωροφόρα δέντρα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 341
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 9.800 δρχ. ως αποζημίωση στην Ελένη Τσάπη για ρυμοτομούμενα οπωροφόρα δέντρα ιδιοκτησίας της προς διάνοιξη της οδού Ολυμπίου
Τόμος: 54, σελ. σ. 472-472
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-472-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής για ρυμοτομούμενο κτίσμα ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 342
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 9.700 δρχ. ως αποζημίωση στην Ειρήνη Χρυσούδη για ρυμοτομούμενο κτίσμα ιδιοκτησίας της προς διάνοιξη της οδού Λόρδου Βύρωνος, στη διασταύρωσή της με την οδό Κύπρου
Τόμος: 54, σελ. σ. 473-473
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-473-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης αδείας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 343
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης αδείας στον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Απόστολο Λεώνη για άσκηση ιδιωτικής εργασίας με αμοιβή εκτός ωραρίου υπηρεσίας
Τόμος: 54, σελ. σ. 473-474
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-473-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης αδείας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 344
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης αδείας στον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κρίτωνα Παπαδόπουλο για άσκηση ιδιωτικής εργασίας με αμοιβή εκτός ωραρίου υπηρεσίας
Τόμος: 54, σελ. σ. 474-476
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-474-3

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης ενός οδηγού αυτοκινήτου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 345
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης ενός οδηγού αυτοκινήτου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το διάστημα 10/11-31/12/1977
Τόμος: 54, σελ. σ. 476-477
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-476-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου με δίωρη απασχόληση
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 346
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου από μία ωρομίσθια καθαρίστρια για την εξυπηρέτηση με δίωρη ημερήσια απασχόληση των κοινόχρηστων δημοτικών αφοδευτηρίων της συνοικίας Παλαιών
Τόμος: 54, σελ. σ. 477-479
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-477-3

Πράξη: Αναβολή δημοπρασία εξωτερικού καταστήματος
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 346a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί εκμίσθωσης με δημοπρασία εξωτερικού καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών
Τόμος: 54, σελ. σ. 479-479
Σημεία Πρόσβασης:
: Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Πατσιαντάς, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-479-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 347
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 1977 για την προσθήκη των έργων: α) υψομετρικής αναδιάταξης κόμβου Αναλήψεως - Κύπρου, προϋπολογισμού 140.000 δρχ., β) κατασκευής βάσης και τοποθέτησης προτομής Καραντούρου, προϋπολογισμού 30.000 δρχ., γ) διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου πλατείας Αγ. Θεοδώρων, προϋπολογισμού 100.000 δρχ. και δ) διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου πλατείας Παλαιού Λιμεναρχείου, προϋπολογισμού 70.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 479-481
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-479-3

Πράξη: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 348
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευών και επισκευών κρασπεδορείθρων καθώς και κατασκευών, ανακαινίσεων και επισκευών οδοστρωμάτων των οδών Τάκη Οικονομάκη, Ορφανοτροφείου, Καποδιστρίου, Ν. Γάτσου, Γλάδστωνος, Σοφοκλέους και Σαράτση
Τόμος: 54, σελ. σ. 481-482
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-481-2

Πράξη: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 349
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευών και επισκευών κρασπεδορείθρων καθώς και κατασκευών, ανακαινίσεων και επισκευών οδοστρωμάτων των οδών Στρ. Μακρυγιάννη, Σοφ. Τριανταφυλλίδη, Σαρακηνού και Ψυχάρη
Τόμος: 54, σελ. σ. 482-484
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-482-3

Πράξη: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 350
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευών και επισκευών κρασπεδορείθρων καθώς και κατασκευών, ανακαινίσεων και επισκευών οδοστρωμάτων των οδών Φιλικής Εταιρείας, Θεοχάρη, Νικολαΐδη και Σχολείου
Τόμος: 54, σελ. σ. 484-485
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-484-2

Πράξη: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 351
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευών και επισκευών κρασπεδορείθρων καθώς και κατασκευών, ανακαινίσεων και επισκευών οδοστρωμάτων των οδών Αχιλλοπούλου και Πελίου
Τόμος: 54, σελ. σ. 485-487
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-485-3

Πράξη: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 352
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευών και επισκευών κρασπεδορείθρων καθώς και κατασκευών, ανακαινίσεων και επισκευών οδοστρωμάτων των οδών Εθνικής Αντιστάσεως, Πορταριάς, Γ. Δήμου, Μπασδέκη, Πυργιαλή και Μεταξά
Τόμος: 54, σελ. σ. 487-488
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-487-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής στον ΕΟΤ
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 353
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον ΕΟΤ υπολοίπων από πιστώσεις που διατέθηκαν για λογαριασμό του στον Δήμο Βόλου για την κατασκευή του Γραφείου Πληροφοριών, του εξοπλισμού του και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
Τόμος: 54, σελ. σ. 488-490
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-488-3

Πράξη: Έγκριση τ για την προμήθεια ζωικής κόπρου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 354
Περιεχόμενα: Έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια ζωικής κόπρου προς διαμόρφωση της πλατείας Ρ. Φεραίου
Τόμος: 54, σελ. σ. 490-491
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-490-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας διαφόρων συσκευών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 355
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας διαφόρων συσκευών και καύσιμης ύλης για τις ανάγκες των Δημοτικών Σφαγείων
Τόμος: 54, σελ. σ. 491-492
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-491-2

Πράξη: Έγκριση εξαγοράς τμήματος ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 356
Περιεχόμενα: Έγκριση εξαγοράς τμήματος ιδιοκτησίας Απόστολου Λεμονή και Ευαγγελίας συζύγου Απόστολου Λεμονή για τη διαπλάτυνση της οδού Σαρακηνού στη συνοικία Αγίας Παρασκευής
Τόμος: 54, σελ. σ. 493-494
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-493-2

Πράξη: Αναβολή ενίσχυσης διαφόρων σωματείων και συλλόγων
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 356a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί οικονομικής ενίσχυσης διαφόρων σωματείων και συλλόγων
Τόμος: 54, σελ. σ. 495-495
Σημεία Πρόσβασης:
: Αθηναίος, Μιχαήλ
Πατσιαντάς, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-495-1

Πράξη: Έγκριση προμήθειας χειμερινών στολών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 357
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας με δημοπρασίες των χειμερινών στολών του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και έγκριση των όρων διακήρυξης των δημοπρασιών
Τόμος: 54, σελ. σ. 495-508
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-495-14

Πράξη: Έγκριση απόδοσης πίστωσης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 358
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης χορηγηθείσης πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών 150.000 δρχ. στην δικαιούχο Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος
Τόμος: 54, σελ. σ. 508-509
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-508-2

Πράξη: Αναβολή των θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 358a
Περιεχόμενα: Αναβολή των θεμάτων 27, 28, 29 και 30 της ημερήσιας διάταξης
Τόμος: 54, σελ. σ. 509-510
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-509-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 2/12/1977
Πράξη: Ανακοίνωση αίτησης της Θεατρικής Λέσχης Βόλου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 358b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση αίτησης της Θεατρικής Λέσχης Βόλου για την παραχώρηση του εσωτερικού χώρου της Παλαιάς Λαχαναγοράς και ένταξη της πρότασης στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
Τόμος: 54, σελ. σ. 511-512
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-511-2

Πράξη: Ανακοίνωση πρόσκλησης του Εθνικού Οργανισμού Προνοίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 358c
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πρόσκλησης του Εθνικού Οργανισμού Προνοίας στα εγκαίνια της έκθεσης ταπήτων και κιλιμιών στο Δημαρχείο Βόλου
Τόμος: 54, σελ. σ. 512-513
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-512-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 359
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 54, σελ. σ. 513-514
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-513-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης μηχανοτεχνίτη του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 360
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης μηχανοτεχνίτη του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 54, σελ. σ. 514-514
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-514-1

Πράξη: Έγκριση συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων οδών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 361
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου επισκευής και συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων οδών της πόλης, προϋπολογισμού 2.000.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 514-515
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-514-2

Πράξη: Έγκριση έργου ανέγερσης μεγάρου καταστημάτων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 362
Περιεχόμενα: Έγκριση προκαταρκτικής μελέτης του έργου ανέγερσης μεγάρου καταστημάτων και Γραφείων ιδιοκτησίας Δήμου Βόλου στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος, Τοπάλη και Σκενδεράνη
Τόμος: 54, σελ. σ. 515-518
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-515-4

Πράξη: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Νέων Μονάδων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 363
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Νέων Μονάδων και του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου διαμόρφωσης πλατείας Ρ. Φεραίου (φάση 1)
Τόμος: 54, σελ. σ. 518-519
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-518-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 364
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 7.500 δρχ. στον Ι. Ακρίβο ως αποζημίωση για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας του για τη διάνοιξη της οδού Μυρμιδόνων
Τόμος: 54, σελ. σ. 519-520
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-519-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έκτακτες εργασίες
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 365
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 265.333 δρχ. για έκτακτες εργασίες στον χώρο διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου
Τόμος: 54, σελ. σ. 520-523
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-520-4

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης του έργου ηλεκτροφωτισμού
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 366
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης του έργου ηλεκτροφωτισμού της πλατείας Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως, προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 523-524
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-523-2

Πράξη: Αποδοχή πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου
Εισηγητής: Κυριάκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 366a
Περιεχόμενα: Αποδοχή πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Αθαν. Κυριάκου για αποστολή συλλυπητήριου τηλεγραφήματος προς την οικογένεια του αποβιώσαντος Δημήτριου Θεοχάρη, που διετέλεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα έφορος αρχαιοτήτων στην πόλη του Βόλου
Τόμος: 54, σελ. σ. 525-525
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-525-1

Πράξη: Αναβολή καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 366b
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος καθορισμού των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 1978
Τόμος: 54, σελ. σ. 525-525
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-525-1

Πράξη: Αναβολή δημοπρασία εξωτερικού καταστήματος
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 367b
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί εκμίσθωσης με δημοπρασία εξωτερικού καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών
Τόμος: 54, σελ. σ. 525-526
Σημεία Πρόσβασης:
: Σαλτίκης, Δαμιανός
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-525-2

Πράξη: Αναβολή ενίσχυσης διαφόρων σωματείων και συλλόγων
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 367d
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί οικονομικής ενίσχυσης διαφόρων σωματείων και συλλόγων
Τόμος: 54, σελ. σ. 526-526
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-526-1

Πράξη: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου
Εισηγητής: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αριθμός Απόφασης: 367
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προσκαλέσει αντιπροσωπεία της πόλης Ροστώβ στο Βόλο
Τόμος: 54, σελ. σ. 526-527
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-526-2

Πράξη: Ανακοίνωση υπομνήματος κατοίκων συνοικίας Αγίας Παρασκευής
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 368
Περιεχόμενα: "Ανακοίνωση υπομνήματος κατοίκων συνοικίας Αγίας Παρασκευής και Αγίου Γεωργίου σχετικά με την εκμετάλλευση των ποτιστικών υδάτων της πηγής "Μάνας" Πορταριάς, απόφαση παραπομπής της υπόθεσης στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου και συγκρότηση επιτροπής για τη διερεύνηση του θέματος
Τόμος: 54, σελ. σ. 527-530
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Κυριάκος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-527-4

Πράξη: Αίτηση προς τον Νομάρχη Μαγνησίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 369
Περιεχόμενα: Αίτηση προς τον Νομάρχη Μαγνησίας για αύξηση του αριθμού των λεωφορείων, για κατάργηση του μέτρου καταβολής του εισιτηρίου στο κουτί και για τη βελτίωση των συνθηκών εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού της Αστικής Συγκοινωνίας
Τόμος: 54, σελ. σ. 530-533
Σημεία Πρόσβασης:
: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Τέντζερης, Ιωάννης
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Ρήγας, Δημήτριος
Αθηναίος, Μιχαήλ
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Ζούμπος, Κωνσταντίνος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Κουτσός, Αθανάσιος
Πούλιος, Ευάγγελος
Παππάς, Ευάγγελος
Παναγής, Νεόκλητος
Βαΐτσης, Αντώνιος
Μητσικώστας, Σταύρος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Κυριάκος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-530-4

Πράξη: Συζήτηση της πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Παπαϊωάννου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 370
Περιεχόμενα: Συζήτηση της πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Παπαϊωάννου για μεθόδευση δράσης για την αντιμετώπιση του κινδύνου ρύπανσης του περιβάλλοντος, υιοθέτηση όλων των αναφερόμενων στο ιστορικό προτάσεων και για τη μεθόδευσή τους ανανέωση της θητείας της αρμόδιας επιτροπής (Κλαψόπουλος, Ματσάγγος, Παπαϊωάννου, Κυριάκος, Αναγνώστου)
Τόμος: 54, σελ. σ. 533-537
Σημεία Πρόσβασης:
: Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Σαλτίκης, Δαμιανός
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Μητσικώστας, Σταύρος
Πούλιος, Ευάγγελος
Αθηναίος, Μιχαήλ
Ρήγας, Δημήτριος
Τέντζερης, Ιωάννης
Αλπάκης, Δημήτριος
Παναγής, Νεόκλητος
Κυριάκος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-533-5

Πράξη: Αναβολή συζήτησης Σταύρου Μητσικώστα
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 370a
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης επί της πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Μητσικώστα σχετικά με δημιουργία δημοτικού παρκινγκ αυτοκινήτων
Τόμος: 54, σελ. σ. 537-537
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-537-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής τσιγκελιών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 371
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής και προμήθειας τσιγκελιών για τις ανάγκες των Δημοτικών Σφαγείων
Τόμος: 54, σελ. σ. 538-539
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-538-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 9/12/1977
Πράξη: Απόρριψη πρόσκλησης της Νομαρχίας Μαγνησίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 372
Περιεχόμενα: Απόρριψη πρόσκλησης της Νομαρχίας Μαγνησίας για συμμετοχή του Δήμου Βόλου στο μνημόσυνο για τα θύματα της κομμουνιστικής κατά του Έθνους επιβουλής
Τόμος: 54, σελ. σ. 539-543
Σημεία Πρόσβασης:
: Σαλτίκης, Δαμιανός
Μητσικώστας, Σταύρος
Ρήγας, Δημήτριος
Τέντζερης, Ιωάννης
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Κουτσός, Αθανάσιος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Παππάς, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-539-5

Πράξη: Έγκριση διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης γιορτής
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 373
Περιεχόμενα: Έγκριση διοργάνωσης παιδικής Χριστουγεννιάτικης γιορτής και εορταστικού στολισμού κεντρικών σημείων της πόλης
Τόμος: 54, σελ. σ. 543-544
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-543-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 374
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου ως τακτικού μέλους στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Φορολογικών διαφορών Δήμων και Κοινοτήτων Περιφερείας Ειρηνοδικείου Βόλου και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Μιχαήλ Αθηναίου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 54, σελ. σ. 544-545
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-544-2

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 375
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1977
Τόμος: 54, σελ. σ. 545-549
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-545-5

Πράξη: Ψήφιση πιστώσεων για ενίσχυση σωματείων και συλλόγων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 376
Περιεχόμενα: Ψήφιση πιστώσεων συνολικού ύψους 177.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση διαφόρων σωματείων και συλλόγων
Τόμος: 54, σελ. σ. 549-550
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-549-2

Πράξη: Καθορισμός των συντελεστών των τελών καθαριότητας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 377
Περιεχόμενα: Καθορισμός των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 1978
Τόμος: 54, σελ. σ. 550-559
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-550-10

Πράξη: Συζήτηση της πρότασης του Σταύρου Μητσικώστα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 378
Περιεχόμενα: Συζήτηση της πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Μητσικώστα για δημιουργία δημοτικού παρκινγκ αυτοκινήτων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να μεταφέρει τις προτάσεις του Δ.Σ. στην προσεχή ειδική σύσκεψη της Νομαρχίας για την εξεύρεση της προσφορότερης λύσης στην απαράδεκτη κατάσταση στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της πόλης του Βόλου
Τόμος: 54, σελ. σ. 559-561
Σημεία Πρόσβασης:
: Μητσικώστας, Σταύρος
Κουτσός, Αθανάσιος
Ανδρεόπουλος, Ανδρέας
Ρήγας, Δημήτριος
Παναγής, Νεόκλητος
Τέντζερης, Ιωάννης
Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Κυριάκος, Αθανάσιος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Αλπάκης, Δημήτριος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-559-3

Πράξη: Πρόταση σχεδίου Νόμου του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 379
Περιεχόμενα: Πρόταση σχεδίου Νόμου του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου προς την Κυβέρνηση για την ίδρυση του φορέα που θα αναλάβει τη λειτουργία και εκμετάλλευση στη μείζονα περιοχή Βόλου των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης όμβριων και ακάθαρτων υδάτων
Τόμος: 54, σελ. σ. 561-579
Σημεία Πρόσβασης:
: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Μητσικώστας, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-561-19

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 21/12/1977
Πράξη: Ανακοίνωση επερωτήσεων του Σταύρου Μητσικώστα
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 379a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση επερωτήσεων του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Μητσικώστα για την ανακοίνωση του Δήμου στον Τύπο περί τελών καθαριότητας και για τις ενέργειες του Δημάρχου στο θέμα του παρκινγκ και απόφαση συζήτησής τους στο προσεχές Συμβούλιο
Τόμος: 54, σελ. σ. 580-581
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-580-2

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης οδηγού αυτοκινήτου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 380
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ενός οδηγού αυτοκινήτου για το διάστημα 1/1-15/4/1978
Τόμος: 54, σελ. σ. 581-582
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-581-2

Πράξη: Έγκριση εργολάβου κηδειών των απόρων νεκρών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 381
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικού πρόχειρης μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου κηδειών των απόρων νεκρών του Δήμου για το έτος 1978
Τόμος: 54, σελ. σ. 582-583
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-582-2

Πράξη: Πρόταση μετατόπισης των δύο λαϊκών αγορών της πόλης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 382
Περιεχόμενα: Πρόταση μετατόπισης των δύο λαϊκών αγορών της πόλης
Τόμος: 54, σελ. σ. 583-585
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-583-3

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες του εορτασμού
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 383
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 15.907 δρχ. για τις δαπάνες του εορτασμού του Πολιούχου του Βόλου Αγίου Νικολάου
Τόμος: 54, σελ. σ. 585-585
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-585-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για έξοδα περίθαλψης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 384
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 2.804 δρχ. για έξοδα περίθαλψης απόρων δημοτών
Τόμος: 54, σελ. σ. 585-586
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-585-2

Πράξη: Αναβολή έγκρισης εκτελεστέων δημοτικών έργων
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 384a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος έγκρισης προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων έτους 1978
Τόμος: 54, σελ. σ. 586-587
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-586-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής βάσεων επαλείψεων διαφόρων οδών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 385
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου κατασκευής βάσεων και ασφαλτικών επαλείψεων διαφόρων οδών της πόλης, προϋπολογισμού 2.000.000 δρχ.
Τόμος: 54, σελ. σ. 587-588
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-587-2

Πράξη: Αναβολή αναγνώρισης παρόδου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 385a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί αναγνώρισης παρόδου της οδού Ιερέως Σπύρου στη συνοικία Αγίου Γεωργίου
Τόμος: 54, σελ. σ. 588-588
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-588-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 386
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 6.790 δρχ. για την αντικατάσταση δύο φωτιστικών σημείων στις διασταυρώσεις των οδών Παγασών - Μ. Γρηγορίου και Μ. Γρηγορίου - Αρ. Ζάχου
Τόμος: 54, σελ. σ. 588-589
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-588-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 387
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στην Θεανώ Τζοανοπούλου 5.000 δρχ. ως αποζημίωση για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας της από τη διάνοιξη της οδού Λ. Βύρωνος
Τόμος: 54, σελ. σ. 589-590
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-589-2

Πράξη: Έγκριση αναπροσαρμογής μηνιαίων μισθών ιεροψαλτών
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 388
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής από 1/1/1978 των μηνιαίων μισθών των ιεροψαλτών του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 54, σελ. σ. 590-591
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-590-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για τα έξοδα δημοσίευσης
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 389
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 3.263 δρχ. για τα έξοδα δημοσίευσης διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 54, σελ. σ. 591-592
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-591-2

Πράξη: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης του δημοτικού ακινήτου
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 390
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης του δημοτικού ακινήτου της Παλαιάς Λαχαναγοράς στη Θεατρική Λέσχη Βόλου
Τόμος: 54, σελ. σ. 592-595
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-592-4

Πράξη: Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 391
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 34.080 δρχ. στη δικαιούχο των εξόδων κηδείας του αποβιώσαντος δημοτικού συνταξιούχου Βασιλείου Χατζάκου
Τόμος: 54, σελ. σ. 595-596
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-595-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 392
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 1977
Τόμος: 54, σελ. σ. 596-597
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-596-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήσεων για την επέκταση των ορίων οικισμού
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 393
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήσεων κατοίκων των συνοικιών Αγίου Γεωργίου και Αγίας Παρασκευής για την επέκταση των ορίων οικισμού των συνοικιών αυτών
Τόμος: 54, σελ. σ. 597-600
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-597-4

Πράξη: Έγκριση ανανέωσης χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 394
Περιεχόμενα: Έγκριση ανανέωσης της εκμίσθωσης του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και καθορισμός των όρων της σχετικής σύμβασης
Τόμος: 54, σελ. σ. 601-603
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-601-3

Πράξη: Απόρριψη του πρακτικού επαναληπτικού δημόσιου διαγωνισμού
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 395
Περιεχόμενα: Απόρριψη του πρακτικού επαναληπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου κατασκευής περιφερειακών καταστημάτων της Δημοτικής Φρουταγοράς - Λαχαναγοράς και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να εκθέσει το έργο σε νέο επαναληπτικό διαγωνισμό
Τόμος: 54, σελ. σ. 603-605
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9055-603-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων