Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (1979)Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου 1979
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1979
Επίπεδο περιγραφής: Έτος
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 56, 58

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 7/1/1979
Πράξη: Ομιλίες Δημάρχου Βόλου
Εισηγητής: Βαΐτσης, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 0
Περιεχόμενα: Ομιλίες του Προεδρεύοντος πλειονοψηφήσαντος Συμβούλου και του νέου Δημάρχου Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 22-23
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-22-2

Πράξη: Εκλογή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου
Εισηγητής: Βαΐτσης, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Εκλογή του Αθανάσιου Ζαβαλιάγκου ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για το έτος 1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 23-24
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-23-2

Πράξη: Εκλογή του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου
Εισηγητής: Βαΐτσης, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Εκλογή του Αντώνιου Βαΐτση ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για το έτος 1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 24-25
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-24-2

Πράξη: Εκλογή του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου
Εισηγητής: Βαΐτσης, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Εκλογή του Μαργαρίτη Πατσιαντά ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για το έτος 1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 25-25
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-25-1

Πράξη: Εκλογή τακτικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής
Εισηγητής: Βαΐτσης, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Εκλογή τεσσάρων τακτικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής (Α. Πατσιαντάς, Αθηναίος, Δουμπιώτης, Θεοδώρου) για το έτος 1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 25-27
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-25-3

Πράξη: Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής
Εισηγητής: Βαΐτσης, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Εκλογή δύο αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής (Φραγκουδάκη, Ρέπου) για το έτος 1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 27-28
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-27-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 12/1/1979
Πράξη: Ανακοίνωση πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Μητσικώστα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 5a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Μητσικώστα για συζήτηση του θέματος των αφισοκολλήσεων και απόφαση εγγραφής του ως τακτικό θέμα στην προσεχή ημερήσια διάταξη
Τόμος: 56, σελ. σ. 29-29
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-29-1

Πράξη: Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Υ.Α.Β. για τετραετή θητεία
Τόμος: 56, σελ. σ. 29-32
Σημεία Πρόσβασης:
: Μητσικώστας, Σταύρος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Ρήγας, Δημήτριος
Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-29-4

Πράξη: Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου για τετραετή θητεία
Τόμος: 56, σελ. σ. 32-33
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-32-2

Πράξη: Συγκρότηση της προβλεπόμενης εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Συγκρότηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 9 του από 15/6/1955 Β. Δ/τος εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου
Τόμος: 56, σελ. σ. 33-34
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-33-2

Πράξη: Συγκρότηση της Επιτροπής καθορισμού αδήλωτων γυναικών
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: "Συγκρότηση της Επιτροπής καθορισμού ηλικίας αδήλωτων γυναικών του άρθρου 2 του από 6.10/10.11.1954 Β.Δ/τος "περί δημοτολογίων"
Τόμος: 56, σελ. σ. 34-36
Σημεία Πρόσβασης:
: Αναγνώστου, Βίκτωρ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-34-3

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμων και Κοινοτήτων περιφερείας Ειρηνοδικείου Βόλου για το έτος 1979 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Μιχαήλ Αθηναίου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 56, σελ. σ. 36-37
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-36-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Παπαϊωάννου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Παπαϊωάννου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Μαργαρίτη Πατσιαντά ως αναπληρωτή του
Τόμος: 56, σελ. σ. 37-38
Σημεία Πρόσβασης:
: Αναγνώστου, Βίκτωρ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-37-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Απόστολου Δουμπιώτη
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Απόστολου Δουμπιώτη στην Επιτροπή παραλαβής δημοτικών έργων αξίας μεγαλύτερης των 50.000 δρχ. και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Μιχαήλ Αθηναίου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 56, σελ. σ. 38-39
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-38-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Χρυσόστομου Θεοδώρου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Χρυσόστομου Θεοδώρου στην Επιτροπή παραλαβής δημοτικών έργων αξίας μέχρι 50.000 δρχ. και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 56, σελ. σ. 39-39
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-39-1

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου στην Επιτροπή παραλαβής δημοτικών προμηθειών και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Χρυσόστομου Θεοδώρου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 56, σελ. σ. 39-40
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-39-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Κότσιρα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Κότσιρα στη Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης Ν. Μαγνησίας και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Παπαϊωάννου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 56, σελ. σ. 40-41
Σημεία Πρόσβασης:
: Παπαγεωργίου, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-40-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Ευάγγελου Παππά
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Ευάγγελου Παππά στη Φιλοδασική Επιτροπή και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Ευάγγελου Πούλιου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 56, σελ. σ. 41-42
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-41-2

Πράξη: Ορισμός του οικονομολόγου Σταμούλη Μαλικέντζου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Ορισμός του οικονομολόγου Σταμούλη Μαλικέντζου ως αντιπροσώπου του Δήμου στην ανασυγκροτούμενη Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 42-44
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Παπαμιχαήλ, Αχιλλέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-42-3

Πράξη: Έγκριση τροποποιητικών πράξεων δανειστικών συμβολαίων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποιητικών πράξεων δανειστικών συμβολαίων και ιδιωτικής σύμβασης δανείων 8.000.000, 3.500.000 και 1.740.000 δρχ. αντίστοιχα, που συνομολογήθηκαν μεταξύ της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος και του Δήμου Βόλου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να τις υπογράψει
Τόμος: 56, σελ. σ. 44-45
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-44-2

Πράξη: Αποδοχή των όρων σύναψης δανείου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Αποδοχή των όρων σύναψης δανείου 25.000.000 δρχ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση έργων οδοποιίας
Τόμος: 56, σελ. σ. 45-49
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-455

Πράξη: Αποδοχή προτεινόμενης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Αποδοχή προτεινόμενης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Μαγνησίας διόρθωσης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης στο τμήμα της οδού Μπασδέκη μεταξύ των οδών Κύπρου και Κυριαζή
Τόμος: 56, σελ. σ. 49-50
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-49-2

Πράξη: Καθορισμός των ορίων εξόδων παράστασης του Δημάρχου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Καθορισμός των ορίων εξόδων παράστασης του Δημάρχου για το έτος 1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 50-51
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-50-2

Πράξη: Αποδοχή των όρων δανείου από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεω
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Αποδοχή των όρων δανείου 1.000.000 δρχ. και επιδότησης 1.000.000 δρχ. από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έτους 1979, για την εκτέλεση του έργου οργάνωσης νέου χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου - Νέας Ιωνίας
Τόμος: 56, σελ. σ. 51-53
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-51-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 29/1/1979
Πράξη: Έγκριση προμήθειας απορριμματοφόρων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας τεσσάρων απορριμματοφόρων αυτοκινήτων μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και εξουσιοδότηση του Υπουργού για τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού
Τόμος: 56, σελ. σ. 54-55
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-54-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 4/2/1979
Πράξη: Υποδοχή της αντιπροσωπείας του Ροστώβ
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 23a
Περιεχόμενα: Υποδοχή της αντιπροσωπείας του Ροστώβ
Τόμος: 56, σελ. σ. 56-61
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-56-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 16/2/1979
Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφων του Εξωραϊστικού Συλλόγου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 23b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφων του Εξωραϊστικού Συλλόγου Νέων Παγασών σχετικά με τις ελλείψεις της περιοχής
Τόμος: 56, σελ. σ. 62-63
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-62-2

Πράξη: έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 23c
Περιεχόμενα: Μετά από πρόταση Δημοτικών Συμβούλων, έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την απόφαση του Υπουργείου Συντονισμού να επιτρέψει στα ΚΤΕΛ τη δρομολόγηση λεωφορείων στη γραμμή Βόλου - Καλαμπάκας, κάτι που θα οδηγήσει στον μαρασμό της αντίστοιχης σιδηροδρομικής γραμμής
Τόμος: 56, σελ. σ. 63-66
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Παπαμιχαήλ, Αχιλλέας
Σαλτίκης, Δαμιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-63-4

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 56, σελ. σ. 66-67
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-66-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για στεφάνι
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.000 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του αποβιώσαντος δημοτικού υπαλλήλου Γεωργίου Ποδαρά
Τόμος: 56, σελ. σ. 67-68
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-67-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για κύπελλο
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 960 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για αγώνες δρόμου του ΣΕΓΑΣ
Τόμος: 56, σελ. σ. 68-68
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-68-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 4.200 δρχ. για τα έξοδα της τελετής κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού
Τόμος: 56, σελ. σ. 68-69
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-68-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για τα έξοδα της τελετής
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 19.523 δρχ. για τα έξοδα της τελετής εγκατάστασης της νέας Δημοτικής Αρχής
Τόμος: 56, σελ. σ. 69-70
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-69-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για τον εορταστικό στολισμό
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 21.000 δρχ. για τον εορταστικό στολισμό και τη φωταγώγηση της πόλης κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους
Τόμος: 56, σελ. σ. 70-71
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-70-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για τα έξοδα της Χριστουγεννιάτικης γιορτής
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 86.027 δρχ. για τα έξοδα της Χριστουγεννιάτικης γιορτής του Δήμου
Τόμος: 56, σελ. σ. 71-73
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-71-3

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για δημοσίευση
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.050 δρχ. για δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας στον τοπικό Τύπο
Τόμος: 56, σελ. σ. 73-74
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-73-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για διάφορες δημοσιεύσεις
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 20.040 δρχ. για διάφορες δημοσιεύσεις διακήρυξης δημοπρασίας στον Τύπο
Τόμος: 56, σελ. σ. 74-75
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-74-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους δικαιούχους των εξόδων κηδείας των αποβιωσάντων συνταξιούχων του Δήμου Μαρίας Σωτηρίου, Γεωργίου Παπαδόπουλου και Ανδρέα Σαράτση
Τόμος: 56, σελ. σ. 75-77
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-75-3

Πράξη: Έγκριση μεταβάσεων τακτικών υπαλλήλων του Δήμου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταβάσεων τακτικών υπαλλήλων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 56, σελ. σ. 77-78
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-77-2

Πράξη: Έγκριση πράξης καθορισμό των κοινόχρηστων χώρων,
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Δημάρχου για τον καθορισμό των κοινόχρηστων χώρων, όπου θα επιτραπεί η αυξημένη χρήση για το έτος 1979 με την καταβολή του σχετικού τέλους
Τόμος: 56, σελ. σ. 78-79
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-78-2

Πράξη: Έγκριση διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου ταφής
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου ταφής των απόρων νεκρών του Δήμου για το έτος 1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 79-80
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-79-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά τη σύναψη δανείου 15.000.000 δρχ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
Τόμος: 56, σελ. σ. 80-81
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-80-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την αναμόρφωση το προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 81-82
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-81-2

Πράξη: Συγκρότηση Επιτροπής εποπτείας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Συγκρότηση Επιτροπής εποπτείας και παραλαβής των διαφόρων σταδίων της μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου
Τόμος: 56, σελ. σ. 82-83
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-82-2

Πράξη: Έγκριση για την αποπεράτωση σκελετού
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την αποπεράτωση σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου, προϋπολογισμού 6.300.000 δρχ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 83-86
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-83-4

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 87-89
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-87-3

Πράξη: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 41α, 42, 43
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας των έργων: α) κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων οδών των συνοικιών Νέας Δημητριάδας, Αναλήψεως, Καλλιθέας, Προσφυγικών Ιωλκού, Χιλιαδούς, Αγίου Γεωργίου, Αγίας Παρασκευής, προϋπολογισμού 9.400.000 δρχ., β) κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων οδών των συνοικιών Παλαιού Λιμεναρχείου, Νεαπόλεως, Πεδίου Άρεως, Πευκακίων, Νέων Παγασών, προϋπολογισμού 9.800.000 δρχ. και γ) κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων οδών των συνοικιών Αγίων Αναργύρων και Αγίου Γεωργίου (εργατικά), προϋπολογισμού 5.800.000 δρχ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 89-95
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-89-7

Πράξη: Έγκριση διαμόρφωσης της πλατείας Ρήγα Φεραίου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου διαμόρφωσης της πλατείας Ρήγα Φεραίου (καλλιέργεια, φύτευση - φάση Β), προϋπολογισμού 1.200.000 δρχ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 95-96
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-95-2

Πράξη: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευής αγωγού Φ.400 προς εκτροπή του αγωγού ακαθάρτων Κραυσίδωνα
Τόμος: 56, σελ. σ. 96-97
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-96-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής βάσεων με αμμοχάλικο
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης του έργου κατασκευής βάσεων με αμμοχάλικο οδών συνοικίας Νέων Παγασών
Τόμος: 56, σελ. σ. 97-98
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-97-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης μεταξύ των οδών Κενταύρων - Ζωοδόχου Πηγής - Δώρου - Τιτάνων
Τόμος: 56, σελ. σ. 98-99
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Πούλιος, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-98-2

Πράξη: Αναβολή του θέματος για ανταλλαγή οικοπέδου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 47a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος σχετικά με αίτηση της Ευανθίας Βουλγαράκη για ανταλλαγή οικοπέδου της με άλλο δημοτικό την Αγία Παρασκευή
Τόμος: 56, σελ. σ. 99-100
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-99-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Οξυγόνου, στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Αναπαύσεως - Χείρωνος - Ρ. Φεραίου - Αχιλλέως για την επέκταση της οδού Κωνσταντά και δημιουργία χώρου πρασίνου
Τόμος: 56, σελ. σ. 100-102
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-100-3

Πράξη: Έγκριση διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: "Έγκριση διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων στο δημοτικό οικόπεδο του "Πεδίου Άρεως"
Τόμος: 56, σελ. σ. 102-104
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Μητσικώστας, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-102-3

Πράξη: Έγκρισηγια την προμήθεια παρκόμετρων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια παρκόμετρων, προϋπολογισμού 2.200.000 δρχ. και συγκρότηση αρμόδιας επιτροπής
Τόμος: 56, σελ. σ. 104-112
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-104-9

Πράξη: Αναβολή καθορισμού της περιμετρικής ζώνης
Εισηγητής: Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης περί καθορισμού της περιμετρικής ζώνης των ταξί και ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βαρθολομαίου Ματσάγγου ως εκπροσώπου του Δήμου στο Τοπικό Συμβούλιο αυτοκινήτων και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Μαργαρίτη Πατσιαντά ως αναπληρωτή του
Τόμος: 56, σελ. σ. 112-112
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-112-1

Πράξη: Έγκριση των όρων δημοπρασίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στον εσωτερικό χώρο της Δημοτικής Λαχαναγοράς
Τόμος: 56, σελ. σ. 112-116
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-112-5

Πράξη: Έγκριση των όρων δημοπρασίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του πρώην Σφαγείου της τέως Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Ιωλκού
Τόμος: 56, σελ. σ. 116-121
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-116-6

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 121-123
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-121-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 2/3/1979
Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου της Αναστασίας Μονογενή
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 54a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση ευχαριστήριου εγγράφου της Αναστασίας Μονογενή για την οικονομική της ενίσχυση από τον Δήμο Βόλου για τις μουσικές τις σπουδές
Τόμος: 56, σελ. σ. 124-125
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-124-2

Πράξη: Ανακοίνωση αίτησης του Εξωραϊστικού Συλλόγου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 54b
Περιεχόμενα: "Ανακοίνωση αίτησης του Εξωραϊστικού Συλλόγου Νέων Παγασών "Αργοναύται" προς καθορισμό ζώνης απαγόρευσης της βοσκής
Τόμος: 56, σελ. σ. 125-126
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-125-2

Πράξη: Ανακοίνωση αίτησης του Γηροκομείου Βόλου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 54c
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση αίτησης του Γηροκομείου Βόλου να περιληφθεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 126-127
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-126-2

Πράξη: Ανακοίνωση πρότασης του Μιλτιάδη Σαπουνά,
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 54d
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πρότασης του Μιλτιάδη Σαπουνά, τέως συμβούλου διοίκησης ΕΤΒΑ, για ονομασία ενός δρόμου της πόλης κοντά στο Εργατικό Κέντρο ως Μπεναρόγια
Τόμος: 56, σελ. σ. 128-128
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-128-1

Πράξη: Ανακοίνωση πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 54e
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Παπαϊωάννου για συζήτηση του θέματος περί έκδοσης ψηφίσματος διαμαρτυρίαςγια θέματα της τάξης των δικηγόρων
Τόμος: 56, σελ. σ. 128-128
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-128-1

Πράξη: Ανακοίνωση του Δημάρχου σχετικά με τα οικονομικά του Δήμου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 54f
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του Δημάρχου σχετικά με τα οικονομικά του Δήμου
Τόμος: 56, σελ. σ. 128-129
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-128-2

Πράξη: Ορισμός του Πολιτικού Μηχανικού Αντωνίου Πέτσιου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Ορισμός του Πολιτικού Μηχανικού Αντωνίου Πέτσιου ως αναπληρωτή του αντιπροσώπου του Δήμου στην Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 129-132
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Ρήγας, Δημήτριος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Παπαγεωργίου, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-129-4

Πράξη: Συγκρότηση Επιτροπής
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Συγκρότηση Επιτροπής ονοματοθεσίας και μετονομασίας οδών και πλατειών της πόλης (Μαργαρίτης Πατσιαντάς, Ευάγγελος Παππάς, Μαρία Πολύζου)
Τόμος: 56, σελ. σ. 132-132
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-132-1

Πράξη: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου διαμόρφωσης χώρου σε Γραφείο κτηνιάτρων εντός του κτηρίου των Δημοτικών Σφαγείων, προϋπολογισμού 85.000 δρχ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 132-133
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-132-2

Πράξη: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου διαμόρφωσης της αίθουσας υποδοχής κρεάτων των Δημοτικών Σφαγείων, προϋπολογισμού 85.000 δρχ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 133-134
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-133-2

Πράξη: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευής βάσεων σωληνωτών οχετών για την αποστράγγιση λόγω πλημμύρων διαφόρων οδών της συνοικίας Νέων Παγασών
Τόμος: 56, σελ. σ. 134-134
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-134-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης έργου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης θεραπείας του αναδόχου του έργου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της πόλης του Βόλου, Κωνσταντίνου Καραμπάλιου, για την άρση επιβληθέντος προστίμου λόγω ασυνέπειας του προς σχετικό όρο των συμβατικών του υποχρεώσεων
Τόμος: 56, σελ. σ. 134-136
Σημεία Πρόσβασης:
: Μητσικώστας, Σταύρος
Παπαμιχαήλ, Αχιλλέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-134-3

Πράξη: Έγκριση αίτησης προς την Κυβέρνηση
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Έγκριση αίτησης προς την Κυβέρνηση για λήψη νομοθετικού μέτρου για την επιβολή υπέρ του Δήμου Βόλου τέλους επί των αυτοκινήτων που διακινούνται διαμέσου της πόλης και του λιμανιού από και προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να ενεργήσει προς την κατεύθυνση αυτή
Τόμος: 56, σελ. σ. 136-139
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-136-4

Πράξη: Έγκριση πολεοδομικής επέκτασης του σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Έγκριση πολεοδομικής και ρυμοτομικής προμελέτης επέκτασης του σχεδίου πόλης και αναμόρφωσης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην περιοχή πάνω από την οδό Αναλήψεως και μεταξύ των χειμάρρων Κραυσίδωνος και Αναύρου, καθώς και στην περιοχή της συνοικίας Νέας Δημητριάδας και στην περιοχή της δεξιάς όχθης του χειμάρρου Αναύρου από Αναλήψεως μέχρι Πολυμέρη
Τόμος: 56, σελ. σ. 139-142
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-139-4

Πράξη: Συζήτηση ψηφίσματος για τις παραστάσεις δικηγόρων στις δικαιοπραξίες
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 62a
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα περί έκδοσης ψηφίσματος για τις παραστάσεις δικηγόρων στις δικαιοπραξίες
Τόμος: 56, σελ. σ. 142-145
Σημεία Πρόσβασης:
: Μητσικώστας, Σταύρος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-142-4

Πράξη: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βόλου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: "Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βόλου στη συσταθείσα ναυτιλιακή εταιρεία "Βόλος ΕΠΕ"
Τόμος: 56, σελ. σ. 145-147
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-145-3

Πράξη: Ενημέρωση του Δ.Σ.
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 63a
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δ.Σ. από τον Δήμαρχο σχετικά με την σύγκλιση σύσκεψης των γυναικείων οργανώσεων και με τη συμμετοχή εκπροσώπου του ΟΗΕ με θέμα την οργάνωση των εκδηλώσεων για το έτος του παιδιού
Τόμος: 56, σελ. σ. 147-147
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-147-1

Πράξη: Αναβολή συζήτησης του θέματος του Δημοτικού Θεάτρου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 63b
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης του θέματος του Δημοτικού Θεάτρου
Τόμος: 56, σελ. σ. 147-147
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-147-1

Πράξη: Έγκριση απαγόρευσης βόσκησης μέσα στον οικισμό
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 63α
Περιεχόμενα: Έγκριση απαγόρευσης βόσκησης και διέλευσης προβάτων μέσα στον οικισμό της συνοικίας Νέων Παγασών και σε χώρους όπου έχουν γίνει δενδροφυτεύσεις με δαπάνες του Δήμου
Τόμος: 56, σελ. σ. 147-148
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-147-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 16/3/1979
Πράξη: Ανακοίνωση πρόσκλησης του Ωδείου της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 63c
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πρόσκλησης του Ωδείου της Φιλαρμονικής του Δήμου στην εκδήλωση της πρώτης άσκησης των μαθητών του Ωδείου σε πιάνο, τραγούδι, κιθάρα και ακορντεόν
Τόμος: 56, σελ. σ. 149-149
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-149-1

Πράξη: Συγκρότηση επιτροπής λειτουργίας των λαϊκών αγορών
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Συγκρότηση επιτροπής για την οργάνωση και εποπτεία καλής λειτουργίας των λαϊκών αγορών (Οικονόμου, Παππάς, Πατσιαντάς)
Τόμος: 56, σελ. σ. 149-150
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-149-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 56, σελ. σ. 151-152
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-151-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για εισιτήρια
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 9.690 δρχ. για εισιτήρια διαφόρων εκδηλώσεων
Τόμος: 56, σελ. σ. 152-153
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-152-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την φιλοξενία
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 123.631 δρχ. για την φιλοξενία προς την αντιπροσωπεία του Δήμου Ροστώβ
Τόμος: 56, σελ. σ. 153-155
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-153-3

Πράξη: Έγκριση μεταβάσεων τακτικών υπαλλήλων του Δήμου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταβάσεων τακτικών υπαλλήλων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 56, σελ. σ. 155-156
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-155-2

Πράξη: Έγκριση αναπροσαρμογής μισθών ιεροψαλτών
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής των μηνιαίων μισθών των δύο ιεροψαλτών και του νεωκόρου του Ιερού Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 56, σελ. σ. 156-157
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-156-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής έργου κατασκευών κρασπεδορείθρων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου κατασκευών κρασπεδορείθρων καθώς και ανακαινίσεων και επισκευών των οδών Στρατηγού Μακρυγιάννη, Σοφ. Τριανταφυλλίδη, Σαρακηνού και Ψυχάρη, προϋπολογισμού 3.800.000 δρχ. στον ανάδοχο Αριστείδη Τάταρη
Τόμος: 56, σελ. σ. 157-158
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-157-2

Πράξη: Απόρριψη τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην οδό Νικοτσάρα, μεταξύ των οδών Αναλήψεως και Λόρδου Βύρωνος
Τόμος: 56, σελ. σ. 158-159
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-158-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην οδό Μεταμορφώσεως, από Κ. Παλαμά μέχρι Αγίου Βασιλείου
Τόμος: 56, σελ. σ. 159-160
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-159-2

Πράξη: Αναβολή τροποποίηση του σχεδίου πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 72a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος σχετικά με ένσταση του Χρήστου Μπάρδα κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στη συνοικία Νεάπολης
Τόμος: 56, σελ. σ. 160-161
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-160-2

Πράξη: Αναβολή τροποποίηση του σχεδίου πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 72b
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος σχετικά με ενστάσεις των Ελένης Οικονομίδου και Νικολάου Φικάρα κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στη συνοικία Νέας Δημητριάδας, στην οδό Δελφών μεταξύ Αγησιλάου και Ολυμπιάδος
Τόμος: 56, σελ. σ. 161-161
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-161-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 161-162
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-161-2

Πράξη: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου αποκατάστασης οδοστρώματος της οδού Κοραή
Τόμος: 56, σελ. σ. 162-162
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-162-1

Πράξη: Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων πόλεως Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 162-163
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-162-2

Πράξη: Έγκριση υγειονομικής ταφής απορριμμάτων πόλεως
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης του έργου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων πόλεως Βόλου στο χώρο διάθεσής τους
Τόμος: 56, σελ. σ. 163-169
Σημεία Πρόσβασης:
: Μητσικώστας, Σταύρος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-163-7

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης 5 οδηγών αυτοκινήτων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης 5 οδηγών αυτοκινήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την υπηρεσία καθαριότητας κατά το διάστημα 16/4-15/10/1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 169-171
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-169-3

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης 8 ανειδίκευτων εργατών
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης 8 ανειδίκευτων εργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις αυξημένες ανάγκες καθαριότητας της πόλης κατά τη θερινή και τουριστική περίοδο από 16/4-15/10/1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 171-173
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-171-3

Πράξη: Σύσταση συνεργείου από 5 ανειδίκευτους εργάτες
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου από 5 ανειδίκευτους εργάτες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την καταπολέμηση των κωνωποειδών κατά το διάστημα 16/4-15/10/1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 173-174
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-173-2

Πράξη: Έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασιών
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασιών για την προμήθεια των θερινών στολών του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου έτους 1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 174-178
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Πολύζου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-174-5

Πράξη: Αναβολή συζήτησης για την καθαριότητα
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 80a
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης για την καθαριότητα και τον φωτισμό της πόλης και λήψης απόφασης για την ίδρυση συνδέσμου των Δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας για τη διάθεση και αξιοποίηση των απορριμμάτων του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 178-178
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-178-1

Πράξη: Ψήφισμα υπέρ της αποπεράτωσης του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Ψήφισμα υπέρ της αποπεράτωσης του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 178-182
Σημεία Πρόσβασης:
: Παπαγεωργίου, Ιωάννης
Πούλιος, Ευάγγελος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Κότσιρας, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-178-5

Πράξη: Αναβολή έγκρισης του νέου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 81a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί έγκρισης του νέου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόμος: 56, σελ. σ. 182-182
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-182-1

Πράξη: Ψήφισμα διαμαρτυρίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την μελετόμενη εγκατάσταση μονάδας διαλυτηρίου πλοίων στην περιοχή Αλμυρού
Τόμος: 56, σελ. σ. 182-187
Σημεία Πρόσβασης:
: Παπαμιχαήλ, Αχιλλέας
Πατσιαντάς, Μαργαρίτης
Σαλτίκης, Δαμιανός
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Ρήγας, Δημήτριος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Μητσικώστας, Σταύρος
Δουμπιώτης, Απόστολος
Παπαγεωργίου, Ιωάννης
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Πούλιος, Ευάγγελος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-182-6

Πράξη: Καθορισμός της τιμής κόστους των βιομηχανικών απορριμμάτων που προσκομίζονται από διάφορες βιομηχανίες του Βόλου και της βιομηχανικής περιοχής στον χώρο διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Καθορισμός της τιμής κόστους των βιομηχανικών απορριμμάτων που προσκομίζονται από διάφορες βιομηχανίες του Βόλου και της βιομηχανικής περιοχής στον χώρο διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου
Τόμος: 56, σελ. σ. 187-188
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-187-3

Πράξη: Απόσυρση του θέματος της σύνθεσης της Λιμενικής Επιτροπής Βόλου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 83a
Περιεχόμενα: Απόσυρση του θέματος της σύνθεσης της Λιμενικής Επιτροπής Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 188-188
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-188-1

Πράξη: περί των Δημοτικών κοιμητηρίων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 94 (λάθος αρίθμηση)
Περιεχόμενα: περι των δημοτικών κοιμητηρίων (διοικητικές διαρυθμίσεις, μέτρα βελτιώσεως λειτουργικότητας, αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων)
Τόμος: 56, σελ. σ. 188-205
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-188-18

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 13/4/1979
Πράξη: Ανακοίνωση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 84a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων σχετικά με βίαια γεγονότα στον Γαλατά
Τόμος: 56, σελ. σ. 206-207
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-206-2

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Υπουργείου Δημοσίων Έργων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 84b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για προγράμματα που θα εφαρμοστούν στις πρωτεύουσες των Νομών και άλλες σημαντικές πόλεις σχετικά με την αποκέντρωση
Τόμος: 56, σελ. σ. 207-209
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-207-3

Πράξη: Ανακοίνωση πρότασης του Αναστάσιου Στρατηγόπουλου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 84c
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Αναστάσιου Στρατηγόπουλου για χρήση μαγνητοφώνου προς πλήρη και αναμφισβήτητη τήρηση των συζητήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόμος: 56, σελ. σ. 209-210
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-203-2

Πράξη: Ανακοίνωση προτάσεων του Αναστάσιου Στρατηγόπουλου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 84d
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση προτάσεων του Δημοτικού Συμβούλου Αναστάσιου Στρατηγόπουλου για τη συμπλήρωση κάποιων ελλείψεων στα Πρακτικά του Δ.Σ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 210-212
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-210-3

Πράξη: Ανακοίνωση επερώτησης του Σταύρου Μητσικώστα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 84e
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση επερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Μητσικώστα σχετικά με την αξιοποίηση των δημοτικών καταστημάτων
Τόμος: 56, σελ. σ. 212-212
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-212-1

Πράξη: Ανακοίνωση επερώτησης Δημοτικών Συμβούλων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 84f
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση επερώτησης Δημοτικών Συμβούλων σχετικά με την άρνηση του Δημάρχου να δεχτεί την επίσκεψη του Κυβερνήτη αμερικανικού πολεμικού που κατέπλευσε στο λιμάνι του Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 212-213
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-212-2

Πράξη: Ανακοίνωση πρότασης του Δημητρίου Παπαϊωάννου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 84g
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Παπαϊωάννου για ενημέρωση του Σώματος από τον Δήμαρχο σχετικά με υβριστικό δημοσίευμα εβδομαδιαίου εντύπου του Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 213-213
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-213-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 56, σελ. σ. 214-215
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-214-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης 2 για τ ενίσχυση Συλλόγου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 20.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Τακτικών Υπαλλήλων Δήμων Νομού Μαγνησίας
Τόμος: 56, σελ. σ. 215-216
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-215-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για αγορά εισιτηρίων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 4.000 δρχ. για αγορά εισιτηρίων και λαχνών διαφόρων εκδηλώσεων
Τόμος: 56, σελ. σ. 216-217
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-216-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για στεφάνι
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 300 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε κατά την επέτειο της εξέγερσης στο Κιλελέρ
Τόμος: 56, σελ. σ. 217-218
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-217-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για τα έξοδα εορτασμού
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 29.707 δρχ. για τα έξοδα εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Τόμος: 56, σελ. σ. 218-219
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-218-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την αγορά εισιτηρίων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 4.900 δρχ. για την αγορά εισιτηρίων διαφόρων εκδηλώσεων
Τόμος: 56, σελ. σ. 219-220
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-219-2

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 220-226
Σημεία Πρόσβασης:
: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-220-7

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής του Δήμου που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 226-227
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-226-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής του Δήμου που αφορά τη συμπλήρωση του Κανονισμού Διοικήσεως και Διαχειρίσεως της
Τόμος: 56, σελ. σ. 227-227
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-227-1

Πράξη: Έγκριση για τις πιστώσεις που διατέθηκαν
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις πιστώσεις που διατέθηκαν κατά το διάστημα 1/1/-28/2/1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 228-243
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-228-16

Πράξη: Έγκριση επιστροφής στο ΙΚΑ
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στο ΙΚΑ εισφορών 660 δρχ. που κρατήθηκαν από τις αποδοχές της άλλοτε τακτικής νοσοκόμας του Δημοτικού Πολυιατρείου Βόλου Ελένης Φιλίππου
Τόμος: 56, σελ. σ. 243-244
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-243-2

Πράξη: Έγκριση μετατόπισης στύλου της ΔΕΗ
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Έγκριση μετατόπισης στύλου της ΔΕΗ στη διασταύρωση των οδών Μυρμιδόνων και Ζάχου
Τόμος: 56, σελ. σ. 244-244
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-244-1

Πράξη: Έγκριση παροχής φιλοξενίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Έγκριση παροχής φιλοξενίας στο Φολκλορικό συγκρότημα της Αλβανίας
Τόμος: 56, σελ. σ. 245-246
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-245-2

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στη δικαιούχο Λέσχη Εργαζομένου Κοριτσιού
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στη δικαιούχο Λέσχη Εργαζομένου Κοριτσιού 100.000 δρχ., ποσού που διατίθεται από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Δήμου
Τόμος: 56, σελ. σ. 246-247
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-246-2

Πράξη: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος και του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου πλατείας Τσαούτου συνοικίας Νεάπολης
Τόμος: 56, σελ. σ. 247-248
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-247-2

Πράξη: Έγκριση για την προμήθεια ενός αυτοκινήτου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός αυτοκινήτου αναρροφητικού σαρώθρου για την Υπηρεσία Καθαριότητας
Τόμος: 56, σελ. σ. 248-259
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-248-12

Πράξη: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου διαμόρφωσης πλατείας στη διασταύρωση των οδών Κολοκοτρώνη με Μιαούλη συνοικίας Αγίων Αναργύρων, προϋπολογισμού 1.500.000 δρχ. και των όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση της πρώτης φάσης των εργασιών, δαπάνης 770.000 δρχ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 259-263
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-259-5

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης εκτελεστέων έργων οδοποιίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων οδοποιίας χρηματοδοτούμενων από δάνειο 25.000.000 δρχ. λόγω επικείμενης κατασκευής υπονόμων σε κάποιους δρόμους και εκ νέου έγκριση των σχετικών μελετών
Τόμος: 56, σελ. σ. 263-264
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-263-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων οδών συνοικιών α) Ν. Δημητριάδας, β) Αναλήψεως τέρμα, γ) Καλλιθέας, δ) Προσφυγικών Ιωλκού, ε) Χιλιαδούς, στ) Αγίου Γεωργίου, ζ) Αγίας Παρασκευής, προϋπολογισμού 9.400.000 δρχ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 264-268
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-264-5

Πράξη: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων οδών συνοικιών α) Π. Λιμεναρχείου, β) Νεάπολης, γ) Πεδίου Άρεως, δ) Πευκακίων, ε) Ν. Παγασών, προϋπολογισμού 9.800.000 δρχ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 268-271
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-268-4

Πράξη: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων οδών συνοικιών α) Αγίων Αναργύρων, β) Αγίου Γεωργίου, προϋπολογισμού 5.800.000 δρχ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 271-277
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-271-7

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στη Ρόδο
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στη Ρόδο για να μετάσχει στη συνδιάσκεψη της Ένωσης των πόλεων της Μεσογείου
Τόμος: 56, σελ. σ. 277-277
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-277-1

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου 50.000.000 δρχ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την κάλυψη τρεχουσών δαπανών του Δήμου
Τόμος: 56, σελ. σ. 277-278
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-277-2

Πράξη: απόφαση με την κοπή δένδρων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Κανονιστική απόφαση σχετικά με την κοπή δένδρων στα δημοτικά πεζοδρόμια και τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους
Τόμος: 56, σελ. σ. 278-281
Σημεία Πρόσβασης:
: Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-278-4

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την πληρωμή αποζημίωσης σε ιδιοκτήτες από τη διάνοιξη των οδών Οικονόμου και Ζαλόγγου
Τόμος: 56, σελ. σ. 281-283
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-281-3

Πράξη: Αποδοχή της παραχώρησης αντλιοστασίου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παραχώρησης του αντλιοστασίου Νέας Δημητριάδας από τον Δ.Ο.Υ.Α.Β. στον Δήμο Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 283-284
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-283-2

Πράξη: Έγκριση αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων του Δημοτικού Ζυγιστηρίου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων του Δημοτικού Ζυγιστηρίου
Τόμος: 56, σελ. σ. 284-286
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-284-3

Πράξη: Ψήφισμα διαμαρτυρίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την καθυστέρηση έγκρισης από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων του ρυμοτομικού σχεδίου Νέων Παγασών
Τόμος: 56, σελ. σ. 286-288
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Μητσικώστας, Σταύρος
Παπαμιχαήλ, Αχιλλέας
Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-286-3

Πράξη: Ανακοίνωση πρόσκλησης του Εξωραϊστικού Συλλόγου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 112a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πρόσκλησης του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου στα εγκαίνιά του
Τόμος: 56, σελ. σ. 288-288
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-288-1

Πράξη: Συζήτηση γ άρνησης φιλοξενίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 112b
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της άρνησης φιλοξενίας του Δήμου προς τον Κυβερνήτη αμερικανικού πολεμικού που κατέπλευσε στο λιμάνι του Βόλου και διακοπή της συνεδρίασης
Τόμος: 56, σελ. σ. 288-309
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Παπαγεωργίου, Ιωάννης
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Κότσιρας, Σταύρος
Ρήγας, Δημήτριος
Μητσικώστας, Σταύρος
Πούλιος, Ευάγγελος
Καραθανάσης, Ευθύμιος
Παππάς, Ευάγγελος
Αθηναίος, Μιχαήλ
Δουμπιώτης, Απόστολος
Παπαμιχαήλ, Αχιλλέας
Πολύζου, Μαρία
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Σαλτίκης, Δαμιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-288-22

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 11/5/1979
Πράξη: Ανακοίνωση πρόσκλησης του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 112c
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πρόσκλησης του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου Βόλου σε εκδήλωση στο Γαλλικό Ινστιτούτο
Τόμος: 56, σελ. σ. 310-310
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-310-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 9.235 δρχ. για την αντικατάσταση ενός στύλου της ΔΕΗ με φωτιστικό σώμα ιδιοκτησίας του Δήμου στο τέρμα της οδού Ξάνθου της συνοικίας Νεάπολης
Τόμος: 56, σελ. σ. 310-311
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-310-2

Πράξη: Έγκριση διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου πλατεία
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου της πλατείας Φιλικής Εταιρείας επί της οδού Αθηνών
Τόμος: 56, σελ. σ. 311-312
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-311-2

Πράξη: Έγκριση κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων
Τόμος: 56, σελ. σ. 312-313
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-312-2

Πράξη: Έγκριση επισκευής και συντήρησης των κτιρίων του κυλικείου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου επισκευής και συντήρησης των κτιρίων του κυλικείου της πλατείας Ελευθερίας
Τόμος: 56, σελ. σ. 313-314
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-313-2

Πράξη: Έγκρισηδιαμόρφωσης χώρου εμποροπανήγυρης,
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου διαμόρφωσης χώρου εμποροπανήγυρης, προϋπολογισμού 1.950.000 δρχ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 314-315
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-314-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Λαχανά και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, προϋπολογισμού 350.000 δρχ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 315-316
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-315-2

Πράξη: Έγκριση ανακατασκευής αποχωρητηρίων πλατείας Ελευθερίας,
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου ανακατασκευής αποχωρητηρίων πλατείας Ελευθερίας, προϋπολογισμού 100.000/72 και 16.000/73 δρχ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 316-317
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-316-2

Πράξη: Έγκριση κατεδάφισης αυθαιρέτων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατεδάφισης αυθαιρέτων και επικίνδυνων κτισμάτων, προϋπολογισμού 50.000 δρχ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 317-318
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-317-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής φρεατίων συλλογής απορριμμάτων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής φρεατίων συλλογής απορριμμάτων, προϋπολογισμού 100.000/1977 και 10.000/1978 δρχ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 318-319
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-318-2

Πράξη: Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου τοποθέτησης πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας
Τόμος: 56, σελ. σ. 319-320
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-319-2

Πράξη: Έγκριση διαμόρφωσης πλατείας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου διαμόρφωσης πλατείας παλαιού Ναού Αγίου Δημητρίου
Τόμος: 56, σελ. σ. 320-321
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-320-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης αδείας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης αδείας στον Χαράλαμπο Φρόνιμο να περιτοιχίσει την ιδιοκτησία του στην οδό Σαρακηνού της συνοικίας Αγίας Παρασκευής
Τόμος: 56, σελ. σ. 321-321
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-321-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης του έργου διαμόρφωσης πλατείας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου διαμόρφωσης πλατείας στη διασταύρωση των οδών Αγίου Βασιλείου και Κουντουριώτου της συνοικίας Χιλιαδούς, προϋπολογισμού 1.850.000 δρχ. και των όρων διακήρυξης για τη δημοπρασία της Α' φάσης
Τόμος: 56, σελ. σ. 322-328
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-322-7

Πράξη: Ενημέρωση του Δ.Σ. από τον Δήμαρχο
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 125a
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δ.Σ. από τον Δήμαρχο σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο συνέντευξής του για το λιμάνι και συζήτηση για το θέμα προάσπισης της Δημοτικής Αρχής από κακόπιστα και υβριστικά δημοσιεύματα του Τύπου
Τόμος: 56, σελ. σ. 328-331
Σημεία Πρόσβασης:
: Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Μητσικώστας, Σταύρος
Παπαγεωργίου, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-328-4

Πράξη: Ψήφισμα διαμαρτυρίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την τσιμεντόσκονη της ΑΓΕΤ και συγκρότηση επιτροπής που θα παρακολουθεί το όλο θέμα
Τόμος: 56, σελ. σ. 331-338
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Πατσιαντάς, Μαργαρίτης
Δουμπιώτης, Απόστολος
Πούλιος, Ευάγγελος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Μητσικώστας, Σταύρος
Παπαγεωργίου, Ιωάννης
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Βαΐτσης, Αντώνιος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Ρέπου, Ελένη - Ζωή
Παππάς, Ευάγγελος
Αθηναίος, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-331-8

Πράξη: Αναβολή έγκρισης του νέου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 126a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί έγκρισης του νέου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόμος: 56, σελ. σ. 338-338
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-338-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 22/5/1979
Πράξη: Ανακοίνωση πρόσκλησης της Λαρισαϊκής Επιτροπής
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 126b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πρόσκλησης της Λαρισαϊκής Επιτροπής για το ΔΕΠ σε παιδικό πανηγύρι στη Λάρισα
Τόμος: 56, σελ. σ. 339-339
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-339-1

Πράξη: αίτηση δημότη για παραχώρηση οικογενειακού τάφου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 126c
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με αίτηση δημότη για παραχώρηση ή αναγνώριση δικαιώματος οικογενειακού τάφου
Τόμος: 56, σελ. σ. 339-341
Σημεία Πρόσβασης:
: Μητσικώστας, Σταύρος
Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-339-3

Πράξη: Ανακοίνωση επερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Αχιλλέα Παπαμιχαήλ
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 126d
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση επερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Αχιλλέα Παπαμιχαήλ σχετικά με την κατασκευή γέφυρας στον Κραυσίδωνα στο ύψος της οδού Αγίου Γερασίμου, που θα συνδέει τις συνοικίες Χιλιαδούς και Αγίας Παρασκευής και απάντηση του Δημάρχου
Τόμος: 56, σελ. σ. 341-341
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-341-1

Πράξη: Έγκριση του νέου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Έγκριση του νέου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόμος: 56, σελ. σ. 341-350
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-341-10

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για έξοδα δημοσιεύσεων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 13.200 δρχ. για έξοδα δημοσιεύσεων στον Τύπο διακήρυξης δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού
Τόμος: 56, σελ. σ. 350-351
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-350-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στη Ρόδο
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στη Ρόδο για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 56, σελ. σ. 351-352
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-351-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για μικροφωνική εγκατάσταση
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 2.500 δρχ. για μικροφωνική εγκατάσταση κατά τον εορτασμό της λιτάνευσης της εικόνας των Αγιών Κωνσταντίνου και Ελένης
Τόμος: 56, σελ. σ. 352-353
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-352-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την αγορά εισιτηρίων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 10.000 δρχ. για την αγορά εισιτηρίων διαφόρων εκδηλώσεων
Τόμος: 56, σελ. σ. 353-354
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-353-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την αγορά εισιτηρίων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 14.500 δρχ. για την αγορά εισιτηρίων διαφόρων εκδηλώσεων
Τόμος: 56, σελ. σ. 354-355
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-354-4

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την αγορά εισιτηρίων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 5.000 δρχ. για την αγορά εισιτηρίων διαφόρων εκδηλώσεων
Τόμος: 56, σελ. σ. 355-356
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-355-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για τα έξοδα δημοσίευσης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 825 δρχ. για τα έξοδα δημοσίευσης στον Τύπο διακήρυξης δημόσιας δημοπρασίας
Τόμος: 56, σελ. σ. 356-357
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-356-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για τα έξοδα του Επιταφίου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 19.500 δρχ. για τα έξοδα του Επιταφίου του Ιερού Ναού του Νεκροταφείου
Τόμος: 56, σελ. σ. 357-358
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-357-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για μνημόσυνο
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 2.000 δρχ. για μνημόσυνο για τα θύματα της Κατοχής
Τόμος: 56, σελ. σ. 358-359
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-358-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσηςγια κύπελλο
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 930 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους μαθητικούς κολυμβητικούς αγώνες
Τόμος: 56, σελ. σ. 359-359
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-359-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για στεφάνι
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.000 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του αποβιώσαντος δημοτικού συνταξιούχου Νικολάου Μαρνέλλη
Τόμος: 56, σελ. σ. 359-360
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-359-2

Πράξη: Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού κυλικείου της πλατείας Ελευθερίας
Τόμος: 56, σελ. σ. 360-365
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-360-6

Πράξη: Έγκριση επιστροφής για παράταση ταφής
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον Δημήτριο Κωστούλα 1.000 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλε για παράταση ταφής του πατέρα του
Τόμος: 56, σελ. σ. 365-366
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-365-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης αδείας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης αδείας στον υπάλληλο του Δήμου Αργύριο Βόντζο για τη σύνταξη μελετών και την επίβλεψη ιδιωτικών έργων σε ώρες εκτός υπηρεσίας
Τόμος: 56, σελ. σ. 366-367
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-366-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας του αποβιώσαντος δημοτικού συνταξιούχου Απόστολου Μακρή στους δικαιούχους
Τόμος: 56, σελ. σ. 367-368
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-367-2

Πράξη: Έγκριση μετατόπισης των λαϊκών αγορών της πόλης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Έγκριση μετατόπισης των λαϊκών αγορών της πόλης
Τόμος: 56, σελ. σ. 368-370
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-368-3

Πράξη: Έγκριση διαμόρφωσης χώρου εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: "Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου διαμόρφωσης χώρου εμποροπανήγυρης έτους 1979 στη θέση "Κιούπι"
Τόμος: 56, σελ. σ. 370-371
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Καραθανάσης, Ευθύμιος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Παπαγεωργίου, Ιωάννης
Κουντούρης, Μιχαήλ
Ρήγας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-370-2

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης χώρου τέλεσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης με δημοπρασία τμήματος του χώρου τέλεσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης για την εγκατάσταση λούνα παρκ και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας
Τόμος: 56, σελ. σ. 371-373
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-371-3

Πράξη: Έγκριση μ διαμόρφωσης πλατείας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του έργου διαμόρφωσης πλατείας προ του Δημαρχιακού Μεγάρου, προϋπολογισμού 2.050.000 δρχ. και των όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση της πρώτης φάσης των εργασιών
Τόμος: 56, σελ. σ. 374-379
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-375-6

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την έγκριση του απολογισμού εσόδων - εξόδων του οικονομικού έτους 1978
Τόμος: 56, σελ. σ. 379-379
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-379-1

Πράξη: Έγκριση υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Έγκριση του πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της πόλης στον χώρο διάθεσής τους
Τόμος: 56, σελ. σ. 379-380
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-379-2

Πράξη: Έγκριση επανάληψης διαγωνισμού παρκόμετρων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Έγκριση επανάληψης διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή παρκόμετρων και έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης
Τόμος: 56, σελ. σ. 380-384
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-380-5

Πράξη: "Απόρριψη ένστασης της Α.Ε. "Γκλαβάνης Τεχνική"
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: "Απόρριψη ένστασης της Α.Ε. "Γκλαβάνης Τεχνική" κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης για την προέκταση της οδού Κωνσταντά μεταξύ των οδών Αναπαύσεως και Αχιλλέως και τη δημιουργία χώρου πρασίνου της υπόλοιπης τριγωνικής έκτασης μέχρι της οδού Αναπαύσεως
Τόμος: 56, σελ. σ. 384-386
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-354-3

Πράξη: Αποδοχή ενστάσεων των Ελένης Οικονομίδου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Αποδοχή ενστάσεων των Ελένης Οικονομίδου και Νικολάου Φικάρα κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που ζητούν τη μείωση του πλάτους της οδού Δελφών από Αγησιλάου μέχρι Ολυμπιάδος
Τόμος: 56, σελ. σ. 386-387
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-386-2

Πράξη: Απόρριψη ένστασης του Χρήστου Μπάρδα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Απόρριψη ένστασης του Χρήστου Μπάρδα κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Νεάπολης και στις οδούς Αλμυρού και Φιλικής Εταιρείας
Τόμος: 56, σελ. σ. 387-389
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-387-3

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης στην πλατεία Ρήγα Φεραίου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης στην πλατεία Ρήγα Φεραίου για την ανέγερση Νηπιακού Σταθμού
Τόμος: 56, σελ. σ. 389-390
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-389-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης στη συνοικία Αγίων Αναργύρων στη συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη και Σινιώρη
Τόμος: 56, σελ. σ. 390-391
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-390-2

Πράξη: Αποδοχή ένστασης των Πέρσας Μυλωνά
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Αποδοχή ένστασης των Πέρσας Μυλωνά και Αθανασίου Κατσιαφούρη κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναγνώριση ιδιωτικής οδού που περικλείεται από τις οδούς Θεμιστοκλέους, Βικέλα, Αγγέλου Βλάχου και Ρακτιβάν
Τόμος: 56, σελ. σ. 391-392
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-391-2

Πράξη: έγκριση επέκτασης των ορίων του οικισμού στη συνοικία Αγίας Παρασκευής
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Μετά από αίτηση ιδιοκτητών αγροτεμαχίων, έγκριση επέκτασης των ορίων του οικισμού στη συνοικία Αγίας Παρασκευής
Τόμος: 56, σελ. σ. 392-394
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-392-62

Πράξη: Αποδοχή ένστασης για τροποποίηση του σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Αποδοχή ένστασης της Ελένης Καραγιάννη κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση του σχεδίου πόλης στη συνοικία Νέας Δημητριάδας
Τόμος: 56, σελ. σ. 394-395
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-394-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 5/6/1979
Πράξη: Ενημέρωση του Δ.Σ.
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 157a
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δ.Σ. για την κίνηση που εμφανίζουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί καταθέσεων υπέρ αποπεράτωσης του Δημοτικού Θεάτρου
Τόμος: 56, σελ. σ. 396-396
Σημεία Πρόσβασης:
: Παπαγεωργίου, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-396-1

Πράξη: Ανακοίνωση επιστολής - απάντησης του βουλευτή Νικ. Μπρισίμη
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 157b
Περιεχόμενα: "Ανακοίνωση επιστολής - απάντησης του βουλευτή Νικ. Μπρισίμη στην αναφορά του Δημάρχου σε "κακόπιστα" και "υβριστικά" δημοσιεύματα του "Εμπρος", η πολιτική γραμμή του οποίου δίνεται από τον ίδιο τον βουλευτή και συζήτηση
Τόμος: 56, σελ. σ. 396-399
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-396-4

Πράξη: Ανακοίνωση έγκρισης του σχεδίου οικισμού Νέων Παγασών
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 157c
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση επερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Αναστάσιου Στρατηγόπουλου σχετικά με το θέμα έγκρισης του σχεδίου οικισμού Νέων Παγασών και συζήτηση
Τόμος: 56, σελ. σ. 399-401
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-399-3

Πράξη: Ανακοίνωση επερώτησης του Αναστάσιου Στρατηγόπουλου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 157d
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση επερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Αναστάσιου Στρατηγόπουλου σχετικά με το αν η απαγορευτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για βοσκή σε τουριστική περιοχή των Νέων Παγασών που έχει δενδροφυτευτεί δεν έχει υποβληθεί ακόμα στο Αγρονομείο Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 401-401
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-401-1

Πράξη: Ανακοίνωση επερώτησης του Αναστάσιου Στρατηγόπουλου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 157e
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση επερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Αναστάσιου Στρατηγόπουλου σχετικά με το μεγάλο πρόβλημα της στάθμευσης αυτοκινήτων στον Βόλο και ιδιαίτερα στο κεντρικό τμήμα του
Τόμος: 56, σελ. σ. 401-401
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-401-1

Πράξη: Έγκριση μετατόπισης των λαϊκών αγορών της πόλης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Έγκριση μετατόπισης των λαϊκών αγορών της πόλης
Τόμος: 56, σελ. σ. 402-403
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-402-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 56, σελ. σ. 403-404
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-403-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης υπαλλήλου στην Αθήνα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης τακτικού υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 56, σελ. σ. 404-405
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-404-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια 20 κάδρων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 9.000 δρχ. για την προμήθεια 20 κάδρων
Τόμος: 56, σελ. σ. 405-406
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-405-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για αναψυκτικά
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 256 δρχ. για αναψυκτικά που προσφέρθηκαν στους Υφυπουργούς Οικισμού και Κοινωνικών Υπηρεσιών
Τόμος: 56, σελ. σ. 406-406
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-406-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 3.500 δρχ. για τις δαπάνες χορευτικού συγκροτήματος για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου
Τόμος: 56, σελ. σ. 406-407
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-406-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας στη χήρα του αποβιώσαντος δημοτικού συνταξιούχου Νικολάου Παπαστυλόπουλου - Μαρνέλη
Τόμος: 56, σελ. σ. 407-408
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-407-2

Πράξη: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος και του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου πλατείας Αγίου Βασιλείου
Τόμος: 56, σελ. σ. 408-409
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-408-2

Πράξη: Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου επισκευής και συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων οδών της πόλης έτους 1978
Τόμος: 56, σελ. σ. 409-410
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-409-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 12.920 δρχ. για την αντικατάσταση 10 φωτιστικών σωμάτων ιδιοκτησίας ΔΕΗ με αντίστοιχα ιδιοκτησίας του Δήμου στην οδό Αναπαύσεως, από Παγασών έως Αριστ. Ζάχου
Τόμος: 56, σελ. σ. 410-411
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-410-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 24.180 δρχ. για την αντικατάσταση 20 φωτιστικών σωμάτων ιδιοκτησίας ΔΕΗ με αντίστοιχα ιδιοκτησίας του Δήμου στην οδό Κουντουριώτου, από Αγίου Βασιλείου μέχρι τέρμα και στην οδό Αγ. Γερασίμου, από Κουντουριώτου μέχρι Α. Ζάχου
Τόμος: 56, σελ. σ. 411-412
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-411-2

Πράξη: Αναβολή έγκρισης καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 168a
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης του θέματος περί έγκρισης καταβολής στη ΔΕΗ 7.290 δρχ. για την αντικατάσταση ενός φωτιστικού σώματος ιδιοκτησίας ΔΕΗ με αντίστοιχο ιδιοκτησίας του Δήμου στη συμβολή των οδών Γ. Καρτάλη και Εθν. Αντιστάσεως
Τόμος: 56, σελ. σ. 412-412
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-412-1

Πράξη: Αναβολή έγκρισης καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 168b
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης του θέματος περί έγκρισης καταβολής στη ΔΕΗ 12.000 δρχ. για την αντικατάσταση δύο στύλων με φωτιστικά σώματα στην πάροδο μεταξύ των οδών Νικηταρά - Αλαμάνας - Κατσώνη, στη συνοικία Αγίων Αναργύρων
Τόμος: 56, σελ. σ. 412-412
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-412-1

Πράξη: Αναβολή τροποποίησης του σχεδίου πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 168c
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης επί ενστάσεως του Νικολάου Ευτυχιάδη κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του σχεδίου πόλης για την αναγνώριση ιδιωτικής οδού
Τόμος: 56, σελ. σ. 412-413
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-412-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Χιλιαδούς, στο οικοδομικό τετράγωνο Κουντουριώτου - Μηνίων - Πατρόκλου - Ολιζώνος για την αναγνώριση ως πεζοδρομίου ιδιωτικής παρόδου
Τόμος: 56, σελ. σ. 413-414
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-413-2

Πράξη: Έγκριση προμήθεια ενός απορριμματοφόρου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Έγκριση του πρακτικού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου αυτοκινήτου
Τόμος: 56, σελ. σ. 414-415
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-414-2

Πράξη: Έγκριση αποπεράτωσης σκελετού
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης του έργου αποπεράτωσης σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου, προϋπολογισμού 8.900.000 δρχ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 415-418
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-415-4

Πράξη: Έγκριση μίσθωσης δημοτικού οικοπέδου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: Έγκριση μίσθωσης δημοτικού οικοπέδου στη συνοικία Νέων Παγασών και καθορισμός του ημερησίου μισθώματος
Τόμος: 56, σελ. σ. 418-419
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-418-2

Πράξη: Αναβολή τέλους εκτάκτου καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 172a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος επιβολής στους κατασκευαστές οικοδομών τέλους εκτάκτου καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων λόγω ρύπανσης εξαιτίας της εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών
Τόμος: 56, σελ. σ. 419-420
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-419-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 29/6/1979
Πράξη: Ανακοίνωση επιστολής του Αντιδημάρχου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 172b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση επιστολής του Αντιδημάρχου της πόλης Ροστώβ σχετικά με την επικείμενη επίσκεψη αντιπροσωπείας του Βόλου στο Ροστώβ
Τόμος: 56, σελ. σ. 421-421
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-421-1

Πράξη: Ανακοίνωση θέμα της ψυχοπνευματικής υγείας του παιδιού
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 172c
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση επιστολής δημότη σχετικά με την ανάγκη δραστηριοποίησης του Δήμου στο θέμα της ψυχοπνευματικής υγείας του παιδιού
Τόμος: 56, σελ. σ. 421-422
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-421-2

Πράξη: Ανακοίνωση ερώτησης του Σταύρου Μητσικώστα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 172d
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση ερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Μητσικώστα σχετικά με την αξιοποίηση δημοτικών καταστημάτων στα Παλαιά και απάντηση του Δημάρχου
Τόμος: 56, σελ. σ. 422-424
Σημεία Πρόσβασης:
: Μητσικώστας, Σταύρος
Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-422-3

Πράξη: Ανακοίνωση επερώτησης του Αναστάσιου Στρατηγόπουλου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 172e
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση επερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Αναστάσιου Στρατηγόπουλου σχετικά με το αν η απαγορευτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για βοσκή σε τουριστική περιοχή των Νέων Παγασών που έχει δενδροφυτευτεί δεν έχει υποβληθεί ακόμα στο Αγρονομείο Βόλου και απάντηση του Προέδρου του Δ.Σ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 424-425
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-424-2

Πράξη: Αποδοχή των όρων σύναψης δανείου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 172α
Περιεχόμενα: Αποδοχή των όρων σύναψης δανείου 25.000.000 δρχ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εξόφληση οφειλών του Δήμου
Τόμος: 56, σελ. σ. 425-428
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-425-4

Πράξη: Ενημέρωση του Δ.Σ.
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 172f
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δ.Σ. για την δημοπρασία εκμίσθωσης του χώρου της εμποροπανήγυρης για λούνα παρκ
Τόμος: 56, σελ. σ. 428-428
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-428-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την αγορά προσκλήσεων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 5.000 δρχ. για την αγορά προσκλήσεων εκδήλωσης του Χορευτικού Ομίλου Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 428-429
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-428-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για κύπελλο
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: "Ψήφιση πίστωσης 1.380 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους σκοπευτικούς αγώνες του συλλόγου "Τεύκρος"
Τόμος: 56, σελ. σ. 429-430
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-429-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 175
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου που αφορά την έγκριση του απολογισμού της οικονομικού έτους 1978
Τόμος: 56, σελ. σ. 430-431
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-430-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Υ.Α.Β.
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 176
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Υ.Α.Β. που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 431-432
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Μητσικώστας, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-431-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 177
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 1978
Τόμος: 56, σελ. σ. 432-432
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-432-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 178
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης τακτικού υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 56, σελ. σ. 432-433
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-432-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 178α
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης τακτικού υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 56, σελ. σ. 433-434
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-433-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης αδείας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης αδείας στον υπάλληλο του Δήμου Δημήτριο Μπουμπουλίδη για τη σύνταξη σχεδίων και την επίβλεψη ιδιωτικών έργων σε ώρες εκτός υπηρεσίας
Τόμος: 56, σελ. σ. 434-435
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-434-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου ως μέλους της Επιτροπής ελέγχου δηλώσεων σιτοκαλλιεργητών
Τόμος: 56, σελ. σ. 435-436
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-435-2

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης του Αθλητικού Ομίλου Βόλου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: "Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης 90.000 δρχ. του Αθλητικού Ομίλου Βόλου "Εθνικός - Ολυμπιακός"
Τόμος: 56, σελ. σ. 437-438
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-437-2

Πράξη: Απόρριψη ένστασης του Νικολάου Ευτυχιάδη
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Απόρριψη ένστασης του Νικολάου Ευτυχιάδη κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του σχεδίου πόλης για την αναγνώριση ιδιωτικής οδού
Τόμος: 56, σελ. σ. 437-438
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-437-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης αδείας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης αδείας στον Νικόλαο Σταφυλά για την περιτοίχιση ιδιοκτησίας του στην οδό Προμηθέως της συνοικίας Χρυσοχο'ί'δη
Τόμος: 56, σελ. σ. 439-439
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-439-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης αδείας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης αδείας στον Ευστ. Πετεινάρη για την περιτοίχιση ιδιοκτησίας του στην οδό Σαρακηνού της συνοικίας Αγίας Παρασκευής
Τόμος: 56, σελ. σ. 439-440
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-439-2

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης 11 εργατοτεχνιτών
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 185
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης 11 εργατοτεχνιτών για το διάστημα 6-12/8/1979 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις έκτακτες ανάγκες καθαριότητας και λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης και μίσθωσης φορτηγού αυτοκινήτου του Νομαρχιακού Ταμείου Μαγνησίας για την αποκομιδή των απορριμμάτων της εμποροπανήγυρης
Τόμος: 56, σελ. σ. 440-442
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-440-3

Πράξη: Σύσταση συνεργείου 10 εργατοτεχνιτών
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 186
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου 10 εργατοτεχνιτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τη συντήρηση κήπων και δενδροστοιχιών του Δήμου
Τόμος: 56, σελ. σ. 442-443
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-442-2

Πράξη: Αναγνώριση δικαιώματος οικογενειακού τάφου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 187
Περιεχόμενα: Αναγνώριση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Κεντρικό Κοιμητήριο Βόλου στον Ιωάννη Ανδρέου
Τόμος: 56, σελ. σ. 443-444
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-443-2

Πράξη: Έγκριση πινάκων δαπανών κατασκευής κρασπεδορείθρων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Έγκριση πινάκων δαπανών κατασκευής κρασπεδορείθρων και σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την εκτέλεση των έργων κατασκευών κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων διαφόρων οδών των συνοικιών Αναύρου, Ορφανοτροφείου και Οξυγόνου και κατασκευών οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα διαφόρων παρόδων της πόλης
Τόμος: 56, σελ. σ. 445-447
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-445-3

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 447-450
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-447-4

Πράξη: Έγκριση καταβολής ως αποζημίωση για την καταστροφή δένδρων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 20.000 δρχ. στους κληρονόμους Ι.Δ. Καραγιάννη, ιδιοκτήτες του χρησιμοποιούμενου από τον Δήμο σκουπιδότοπου, ως αποζημίωση για την καταστροφή 10 δένδρων αμυγδαλιάς ιδιοκτησίας του
Τόμος: 56, σελ. σ. 450-451
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-450-2

Πράξη: Έγκριση διαμόρφωσης πεζοδρομίων με σκυρόδεμα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης του έργου διαμόρφωσης πεζοδρομίων με σκυρόδεμα του τμήματος μεταξύ των οδών Παπαδιαμάντη και Ξενοφώντος στην πλατεία Ρήγα Φεραίου
Τόμος: 56, σελ. σ. 451-452
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-451-2

Πράξη: Έγκριση προμελέτης ανέγερσης κτηρίου γραφείων
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 192
Περιεχόμενα: Έγκριση προμελέτης ανέγερσης κτηρίου γραφείων επί δημοτικού οικοπέδου της οδού Κωνσταντά
Τόμος: 56, σελ. σ. 452-454
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Δουμπιώτης, Απόστολος
Ρήγας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-452-2

Πράξη: Έγκριση διαμόρφωσης χώρου παιδικής χαράς
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 193
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης του έργου διαμόρφωσης χώρου παιδικής χαράς της πλατείας Ρήγα Φεραίου, προϋπολογισμού 680.000 δρχ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 454-459
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-754-6

Πράξη: Συζήτηση και προτάσεις για την καθαριότητα της πόλης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 193a
Περιεχόμενα: Συζήτηση και προτάσεις για την καθαριότητα της πόλης
Τόμος: 56, σελ. σ. 459-466
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Πούλιος, Ευάγγελος
Παπαγεωργίου, Ιωάννης
Φραγκουδάκη, Όλγα
Μητσικώστας, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-459-8

Πράξη: Έγκριση προμήθειας αυτοκινήτου απορριμμάτων
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 194
Περιεχόμενα: Έγκριση απευθείας προμήθειας αυτοκινήτου αποκομιδής απορριμμάτων
Τόμος: 56, σελ. σ. 466-468
Σημεία Πρόσβασης:
: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-466-3

Πράξη: Έγκριση λήψης δανείου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 195
Περιεχόμενα: Έγκριση λήψης δανείου 12.000.000 δρχ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αγορά τριών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων
Τόμος: 56, σελ. σ. 468-469
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-468-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 18/7/1979
Πράξη: Έγκριση επανάληψης του διαγωνισμού
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 196
Περιεχόμενα: Έγκριση επανάληψης του διαγωνισμού για την παραχώρηση χώρου προς εγκατάσταση λούνα παρκ κατά τη διάρκεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης και τροποποίηση των όρων της σχετικής διακήρυξης της δημοπρασίας
Τόμος: 56, σελ. σ. 470-472
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-470-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 23/7/1979
Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ενωμένων Πόλεων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 196a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ενωμένων Πόλεων σχετικά με τη βοήθεια των προσφύγων της Νοτιανατολικής Ασίας
Τόμος: 56, σελ. σ. 473-474
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-473-2

Πράξη: Έγκριση επανάληψης του διαγωνισμού
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 197
Περιεχόμενα: Έγκριση επανάληψης του διαγωνισμού για την παραχώρηση χώρου προς εγκατάσταση λούνα παρκ κατά τη διάρκεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης λόγω του ασύμφορου των δύο διεξαχθέντων πρόχειρων διαγωνισμών
Τόμος: 56, σελ. σ. 474-475
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-474-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 198
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 56, σελ. σ. 475-476
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-475-2

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης προς το Εθνικό Ωδείο Λεμεσού Κύπρου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 199
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης 10.000 δρχ. προς το Εθνικό Ωδείο Λεμεσού Κύπρου
Τόμος: 56, σελ. σ. 476-477
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-476-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 200
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης τακτικού υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 56, σελ. σ. 477-478
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-477-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 201
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 12.000 δρχ. για την τοποθέτηση δύο στύλων με τυποποιημένα φωτιστικά σώματα στην πάροδο μεταξύ των οδών Νικηταρά, Αλαμάνας και Κατσώνη της συνοικίας Αγίων Αναργύρων
Τόμος: 56, σελ. σ. 478-479
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-478-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 202
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 26.841 δρχ. για την αντικατάσταση 23 τυποποιημένων φωτιστικών σωμάτων ιδιοκτησίας ΔΕΗ με αντίστοιχα ιδιοκτησίας του Δήμου Βόλου στην οδό Μεταμορφώσεως (Αναλήψεως - Μαβίλη)
Τόμος: 56, σελ. σ. 479-480
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-479-2

Πράξη: Αναβολή του θέματος περί έγκρισης καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 202a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί έγκρισης καταβολής στη ΔΕΗ 7.200 δρχ. για την αντικατάσταση ενός φωτιστικού σώματος ιδιοκτησίας ΔΕΗ με αντίστοιχο ιδιοκτησίας του Δήμου Βόλου στη συμβολή των οδών Ι. Καρτάλη και Εθνικής Αντιστάσεως
Τόμος: 56, σελ. σ. 480-481
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-480-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας ρουχισμού
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 203
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας ρουχισμού για τους απασχολούμενους από τον Δήμο εργατοτεχνίτες των συνεργείων ασφαλτόστρωσης των διαφόρων οδών της πόλης
Τόμος: 56, σελ. σ. 481-482
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-481-2

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 204
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης με πλειοδοτική δημοπρασία της χρήσης των παραπηγμάτων και των ασκεπών χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης
Τόμος: 56, σελ. σ. 482-484
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-482-3

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης του έργου πλακόστρωσης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 205
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης του έργου πλακόστρωσης των πεζοδρομίων της πλατείας στη συμβολή των οδών Αιολίδος - Πολυμέρη
Τόμος: 56, σελ. σ. 484-485
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-484-2

Πράξη: Καθορισμός εργασιών πλακόστρωσης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 206
Περιεχόμενα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών πλακόστρωσης της πλατείας του Δημαρχιακού Μεγάρου
Τόμος: 56, σελ. σ. 485-486
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-485-2

Πράξη: Συγκρότηση επιτροπής της ακίνητης περιουσίας του Δήμου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 207
Περιεχόμενα: Συγκρότηση επιτροπής προσδιορισμού της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έγκριση απευθείας ανάθεσης σε τυπογράφο μηχανικό των αναγκαίων τυπογραφήσεων των δημοτικών κτημάτων, έρευνας τίτλων ιδιοκτησίας, προσδιορισμού των τυχόν καταπατήσεων και οριοθέτησης των δημοτικών κτημάτων
Τόμος: 56, σελ. σ. 486-489
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Δουμπιώτης, Απόστολος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-486-4

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 208
Περιεχόμενα: "Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης στη συνοικία "Πεδίον Άρεως" για την κατάργηση τμήματος της οδού Στουρνάρα
Τόμος: 56, σελ. σ. 489-490
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-489-2

Πράξη: Έγκριση διόρθωσης της οικοδομικής γραμμής
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 209
Περιεχόμενα: Έγκριση διόρθωσης της οικοδομικής γραμμής στην οδό Νοταρά, μεταξύ των οδών Χατζημιχάλη και Ανδρούτσου
Τόμος: 56, σελ. σ. 490-491
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-490-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 210
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης για τον καθορισμό τοποθέτησης από τον ΟΤΕ τηλεφωνικών θαλάμων σε πεζοδρόμια οδών και πλατειών της πόλης
Τόμος: 56, σελ. σ. 491-493
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-491-3

Πράξη: Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 211
Περιεχόμενα: Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου διαμόρφωσης πλατείας μεταξύ των οδών Αγίου Βασιλείου και Κουντουριώτου στη συνοικία Χιλιαδούς, προϋπολογισμού 1.100.000 δρχ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 493-494
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Παπαμιχαήλ, Αχιλλέας
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Ρήγας, Δημήτριος
Πούλιος, Ευάγγελος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-493-2

Πράξη: Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 212
Περιεχόμενα: Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων οδών των συνοικιών Π. Λιμεναρχείου, Νεάπολης, Πεδίου Άρεως, Πευκακίων και Νέων Παγασών, προϋπολογισμού 9.800.000 δρχ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 495-495
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-495-1

Πράξη: Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 213
Περιεχόμενα: Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου διαμόρφωσης πλατείας του Δημαρχιακού Μεγάρου (φάση Α'), προϋπολογισμού 1.100.000 δρχ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 495-496
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-495-2

Πράξη: Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 214
Περιεχόμενα: Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου αποπεράτωσης σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου, προϋπολογισμού 8.900.000 δρχ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 496-497
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-496-2

Πράξη: Έγκριση σύστασης Συνδέσμου μεταξύ των Δήμων Βόλου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 215
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης Συνδέσμου μεταξύ των Δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας για τη διάθεση των απορριμμάτων του πολεοδομικού συγκροτήματος μείζονος περιοχής Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 497-499
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-497-3

Πράξη: Έγκριση αναπροσαρμογής των τελών Δημοτικής Λαχανοφρουταγοράς
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 216
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής των τελών χρήσης της Δημοτικής Λαχανοφρουταγοράς
Τόμος: 56, σελ. σ. 499-503
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-499-5

Πράξη: Ορισμός 6 Δημοτικών Συμβούλων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 217
Περιεχόμενα: Ορισμός 6 Δημοτικών Συμβούλων (Δουμπιώτης, Αθηναίος, Ρήγας, Παπαϊωάννου, Ματσάγγος, Θεοδώρου) για το Διοικητικό Συμβούλιο της συσταθείσης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμων και Κοινοτήτων μείζονος περιοχής Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 503-505
Σημεία Πρόσβασης:
: Αναγνώστου, Βίκτωρ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-503-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 24/8/1979
Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Δημάρχου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 217a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Δημάρχου του Μεσολογγίου που ζητά την συμπαράσταση του Δ.Σ. Βόλου στον αγώνα κατά της αλυκοποίησης της λιμνοθάλασσας
Τόμος: 56, σελ. σ. 506-506
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-506-1

Πράξη: Μετά από έγγραφη πρόταση του Αναστάσιου Στρατηγόπουλου,
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 217b
Περιεχόμενα: "Μετά από έγγραφη πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου Αναστάσιου Στρατηγόπουλου, συζήτηση του θέματος της ιχθυόσκαλας στην θέση "Σωρός" και εμμονή σε προηγούμενη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόμος: 56, σελ. σ. 506-507
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-506-2

Πράξη: Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 218
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόμος: 56, σελ. σ. 507-509
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-507-3

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 219
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 56, σελ. σ. 509-510
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-509-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 220
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης τακτικού υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 56, σελ. σ. 510-511
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-510-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 221
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης τακτικού υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 56, σελ. σ. 511-512
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-511-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για εισιτήρια
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 222
Περιεχόμενα: "Ψήφιση πίστωσης 2.500 δρχ. για εισιτήρια του αγώνα πόλο ΝΟΒ "Αργοναύται" - Ολυμπιακού Πειραιά
Τόμος: 56, σελ. σ. 512-513
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-512-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για κύπελλο
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 223
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.000 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους σκοπευτικούς αγώνες του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 513-514
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-513-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για τα έξοδα δημοσιεύσεων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 224
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 4.725 δρχ. για τα έξοδα διαφόρων δημοσιεύσεων του Δήμου στον Τύπο
Τόμος: 56, σελ. σ. 514-515
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-514-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για εορτασμό
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 225
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 32.074 δρχ. για τον εορτασμό της εβδομάδας του παιδιού από τον Δήμο Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 515-516
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-515-2

Πράξη: Αναβολή για φάρμακα σε άπορους δημότες
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 225a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί έγκρισης δαπάνης 29.603 δρχ. για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε διάφορους άπορους δημότες
Τόμος: 56, σελ. σ. 516-517
Σημεία Πρόσβασης:
: Παπαγεωργίου, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-516-2

Πράξη: Έγκριση χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 226
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση της χρήσης των χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης
Τόμος: 56, σελ. σ. 517-518
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Μητσικώστας, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-517-2

Πράξη: Έγκριση για τις πιστώσεις που διατέθηκαν
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 227
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις πιστώσεις που διατέθηκαν κατά το διάστημα 1/1-30/4/1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 518-524
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-518-7

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 228
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 524-529
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-524-6

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 229
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 10.164 δρχ. για την τοποθέτηση τριών φωτιστικών σωμάτων στη συμβολή των οδών Γιάννη Δήμου, Πολέμη και Εσφιγμενίτου
Τόμος: 56, σελ. σ. 529-530
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-529-2

Πράξη: Έγκριση του προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 230
Περιεχόμενα: Έγκριση του προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων έτους 1980
Τόμος: 56, σελ. σ. 530-537
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Ρήγας, Δημήτριος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Κότσιρας, Σταύρος
Πούλιος, Ευάγγελος
Δουμπιώτης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-530-8

Πράξη: Έγκριση προμήθειας ατμολέβητα θέρμανσης
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 231
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας χωρίς διαγωνισμό ατμολέβητα θέρμανσης και ψεκασμού ασφαλτικών διαλυμάτων και γαλακτωμάτων
Τόμος: 56, σελ. σ. 537-539
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-537-3

Πράξη: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 232
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων
Τόμος: 56, σελ. σ. 539-540
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-539-2

Πράξη: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 233
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευής βάσεων και ασφαλτικών επαλείψεων διαφόρων οδών του Βόλου έτους 1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 540-540
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-540-1

Πράξη: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 234
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου επισκευής και συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων οδών του Βόλου έτους 1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 540-541
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-540-2

Πράξη: Έγκριση ς πίστωσης για την κατασκευή οδοστρωμάτων
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 235
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα διαφόρων παρόδων της πόλης
Τόμος: 56, σελ. σ. 541-542
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-541-2

Πράξη: Καθορισμός της οικοδομικής γραμμής
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 236
Περιεχόμενα: Καθορισμός της οικοδομικής γραμμής στο τμήμα της οδού Μεταμορφώσεως που καταλήγει στην οδό Ιωλκού
Τόμος: 56, σελ. σ. 542-543
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-542-2

Πράξη: Αναβολή τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 236a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Νεάπολης
Τόμος: 56, σελ. σ. 543-544
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-543-2

Πράξη: Έγκριση αναγνώρισης οδού ως δημοτικής
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 237
Περιεχόμενα: Έγκριση αναγνώρισης ιδιωτικής οδού ως δημοτικής εντός του οικοδομικού τετραγώνου των οδών Γιάννη Δήμου - Αυτοκρ. Ηρακλείου - Κομνηνού Φιλαρέτου στη συνοικία Χιλιαδούς
Τόμος: 56, σελ. σ. 544-545
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-544-2

Πράξη: Απόρριψη για υπαγωγή των ιδιοκτησιών τους στο σχέδιο πόλης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 238
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης ιδιοκτητών συνοικίας Αναύρου για υπαγωγή των ιδιοκτησιών τους στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης
Τόμος: 56, σελ. σ. 545-546
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-545-2

Πράξη: Απόρριψη ένστασης παρόδιων της οδού Μεταμορφώσεως
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 239
Περιεχόμενα: Απόρριψη ένστασης παρόδιων της οδού Μεταμορφώσεως (Δ. Σολωμού - Αγ. Βασιλείου) κατά απόφασης του Δ.Σ. για τροποποίηση αυτού του τμήματος της οδού
Τόμος: 56, σελ. σ. 546-547
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-546-2

Πράξη: Αναβολή του θέματοςτροποποίησης του σχεδίου πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 239a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος σχετικά με αίτηση της Αλεξάνδρας Μπάκου περί τροποποίησης του σχεδίου πόλης στην πλατεία Αγίων Αναργύρων προς μετατόπιση της οδού Παπαφλέσσα
Τόμος: 56, σελ. σ. 547-547
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-547-1

Πράξη: Έγκριση επίβλεψης κηποτεχνικών εργασιών του Δήμου σε ειδικευμένο επιστήμονα γεωπόνο
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 240
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάθεσης της επίβλεψης των κηποτεχνικών εργασιών του Δήμου σε ειδικευμένο επιστήμονα γεωπόνο
Τόμος: 56, σελ. σ. 547-549
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-547-3

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης βοήθημα αναξιοπαθούντες δημότες
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 241
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 350.000 δρχ. για την καταβολή ως οικονομικό βοήθημα σε αναξιοπαθούντες υπερήλικες δημότες του Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 549-550
Σημεία Πρόσβασης:
: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-549-2

Πράξη: Έγκριση ανάληψης από τον Δήμο
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 242
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάληψης από τον Δήμο αρμοδιοτήτων Γραφείου πολεοδομικών εφαρμογών για την περιοχή του Δήμου Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 550-553
Σημεία Πρόσβασης:
: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Μητσικώστας, Σταύρος
Ρήγας, Δημήτριος
Δουμπιώτης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-550-4

Πράξη: Έγκριση απορριμμάτων του πολεοδομικού συγκροτήματος \
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 243
Περιεχόμενα: Έγκριση κατανομής δαπανών διάθεσης απορριμμάτων του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου για το έτος 1978
Τόμος: 56, σελ. σ. 553-556
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-553-4

Πράξη: Έγκριση τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 244
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης των έργων προμήθειας και τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων σε κεντρικές οδούς διαφόρων συνοικιών
Τόμος: 56, σελ. σ. 556-557
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-556-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 28/8/1979
Πράξη: Ψήφισμα προς τον Υπουργό Προεδρίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 245
Περιεχόμενα: Ψήφισμα προς τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης που αιτείται την αλλαγή ημερομηνίας εορτασμού των Ενόπλων Δυνάμεων
Τόμος: 56, σελ. σ. 558-564
Σημεία Πρόσβασης:
: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Κότσιρας, Σταύρος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Ρήγας, Δημήτριος
Πούλιος, Ευάγγελος
Δουμπιώτης, Απόστολος
Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-558-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 3/9/1979
Πράξη: Ενημέρωση από τον Δήμαρχο του Δ.Σ.
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 246
Περιεχόμενα: Ενημέρωση από τον Δήμαρχο του Δ.Σ. και συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε ο Υπουργός των Δημοσίων Έργων τα εκκρεμή προβλήματα της πόλης κατά την επίσκεψή του στο Βόλο και μεθόδευση των ενεργειών για την προώθησή τους
Τόμος: 56, σελ. σ. 565-569
Σημεία Πρόσβασης:
: Κότσιρας, Σταύρος
Ρήγας, Δημήτριος
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Πατσιαντάς, Μαργαρίτης
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Πούλιος, Ευάγγελος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Δουμπιώτης, Απόστολος
Αθηναίος, Μιχαήλ
Παπαμιχαήλ, Αχιλλέας
Καραθανάσης, Ευθύμιος
Μητσικώστας, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-565-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 28/9/1979
Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Δήμου Πατρέων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 246a
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Δήμου Πατρέων σχετικά με την μόλυνση του Πατραϊκού Κόλπου
Τόμος: 56, σελ. σ. 570-572
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-570-3

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 246b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων σχετικά με το σχέδιο Νόμου για την προστασία των δασών
Τόμος: 56, σελ. σ. 572-573
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-572-2

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου της Ελληνικής Επιτροπής Αλληλεγγύης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 246c
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου της Ελληνικής Επιτροπής Αλληλεγγύης προς τον Χιλιανό λαό σχετικά με τη διοργάνωση δεκαήμερου αλληλεγγύης προς τον Χιλιανό λαό
Τόμος: 56, σελ. σ. 573-573
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-573-1

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Εξωραϊστικού Συλλόγου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 246d
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Εξωραϊστικού Συλλόγου Νέων Παγασών σχετικά με προβλήματα της περιοχής
Τόμος: 56, σελ. σ. 573-574
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-573-2

Πράξη: Ανακοίνωση επερώτησης του Δαμιανού Σαλτίκη
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 246e
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση επερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Δαμιανού Σαλτίκη για την κατάσταση επικρατούσα κατάσταση στον ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 574-575
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-574-2

Πράξη: Ανακοίνωση επερώτησης του Αναστάσιου Στρατηγόπουλου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 246f
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση επερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Αναστάσιου Στρατηγόπουλου για το θέμα παραχώρησης αίθουσας του Δημαρχείου για να γιορταστεί η επέτειος του ΕΑΜ
Τόμος: 56, σελ. σ. 575-575
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-575-1

Πράξη: Ανακοίνωση επερώτησης του Αναστάσιου Στρατηγόπουλου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 246g
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση επερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Αναστάσιου Στρατηγόπουλου σχετικά με τις προθέσεις του Δήμου απέναντι στην έκκληση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ενωμένων Πόλεων για συμπαράσταση στους πρόσφυγες της Νοτιανατολικής Ασίας
Τόμος: 56, σελ. σ. 576-576
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-576-1

Πράξη: Ανακοίνωση επερώτησης του Αναστάσιου Στρατηγόπουλου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 246h
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση επερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Αναστάσιου Στρατηγόπουλου σχετικά με τις ενέργειες του Δήμου για την επίλυση των προβλημάτων των Νέων Παγασών
Τόμος: 56, σελ. σ. 576-576
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-576-1

Πράξη: Έγκριση προμήθειας με δημοπρασία
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 247
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας με δημοπρασία ειδών χειμερινής ένδυσης, υπόδησης και καθαριότητας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και έγκριση των όρων των σχετικών διακηρύξεων
Τόμος: 56, σελ. σ. 576-581
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-576-6

Πράξη: Επικύρωση για την προμήθεια αυτοκινήτου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 248
Περιεχόμενα: Επικύρωση πρακτικών Δημαρχικής Επιτροπής για την προμήθεια ενός αυτοκινήτου αναρροφητικού σαρώθρου
Τόμος: 56, σελ. σ. 581-582
Σημεία Πρόσβασης:
: Μητσικώστας, Σταύρος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Δουμπιώτης, Απόστολος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-581-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 249
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης τακτικού υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 56, σελ. σ. 583-583
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-583-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 250
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης τακτικού υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 56, σελ. σ. 583-584
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-583-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής για τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 251
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον Γεώργιο Σιγανό 2.815,7 δρχ. που αχρεωστήτως κατέβαλε για τέλη καθαριότητας και φωτισμού οικονομικών ετών 1976 και 1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 584-585
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-584-2

Πράξη: Έγκριση απόδοσης ποσού προς την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 252
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ποσού 100.000 δρχ. προς την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος που διατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Δήμου για ενίσχυση των ιδρυμάτων της
Τόμος: 56, σελ. σ. 585-586
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-585-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 253
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 12.000 δρχ. για την εκτέλεση του έργου τοποθέτησης ενός στύλου με φωτιστικό σώμα στην οδό Νιρβάνα (Κ. Καρτάλη - Δεληγιώργη) στη συνοικία Καραγάτς
Τόμος: 56, σελ. σ. 586-587
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-586-2

Πράξη: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 254
Περιεχόμενα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην αναληφθείσα από το Δήμο Βελεστίνου πρωτοβουλία ανέγερσης ανδριάντα του Ρήγα Βελεστινλή
Τόμος: 56, σελ. σ. 587-588
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-587-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στον Πέτρο Κλόκα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 255
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στον Πέτρο Κλόκα 14.000 δρχ. για εκτελεσθείσες εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων
Τόμος: 56, σελ. σ. 588-590
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-588-3

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης 5 οδηγών αυτοκινήτων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 256
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης 5 οδηγών αυτοκινήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας λόγω της κοπής των δένδρων στους δρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους κατά τη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο
Τόμος: 56, σελ. σ. 590-592
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-590-3

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης 8 ανειδίκευτων εργατών
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 257
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης 8 ανειδίκευτων εργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες καθαριότητας της πόλης λόγω της κοπής των δένδρων στους δρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους κατά τη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο
Τόμος: 56, σελ. σ. 592-593
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-592-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 258
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής του Δήμου που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 1980
Τόμος: 56, σελ. σ. 593-594
Σημεία Πρόσβασης:
: Μητσικώστας, Σταύρος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-593-2

Πράξη: Εκλογή αντιπροσώπων για το συμβούλιο
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 259
Περιεχόμενα: Εκλογή αντιπροσώπων για το συμβούλιο του συνδέσμου Δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας (Αντ. Πατσιαντάς, Φραγκουδάκη, Πολύζου, Ματσάγγος, Ρήγας, Αθηναίος, Ζαβαλιάγκος)
Τόμος: 56, σελ. σ. 594-595
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-594-2

Πράξη: "Συναίνεση κατοίκων του οικισμού "Κήπια Ανακασιάς"
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 260
Περιεχόμενα: "Συναίνεση σε αίτηση κατοίκων του οικισμού "Κήπια Ανακασιάς" για την προσάρτησή του στο Δήμο Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 595-597
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-595-3

Πράξη: Ενημέρωση για την ένταξη διαφόρων έργων της πόλης
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 261a
Περιεχόμενα: Ενημέρωση και προτάσεις για την ένταξη διαφόρων έργων της πόλης στο περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 1980 της Νομαρχίας Μαγνησίας
Τόμος: 56, σελ. σ. 597-598
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Μητσικώστας, Σταύρος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Δουμπιώτης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-597-2

Πράξη: Ενημέρωση για τον διεκδικούμενο πόρο
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 261b
Περιεχόμενα: Ενημέρωση και συζήτηση για τον διεκδικούμενο πόρο από τα έσοδα του Λιμένος Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 598-598
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-598-1

Πράξη: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 261
Περιεχόμενα: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1980
Τόμος: 56, σελ. σ. 599-612
Σημεία Πρόσβασης:
: Μητσικώστας, Σταύρος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-599-4

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 262
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 600.000 δρχ. για την προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων συσσωρευτών αυτοκινήτων και μηχανημάτων, υγρών φρένων, αντισκοριακού, αντιψυκτικού
Τόμος: 56, σελ. σ. 612-614
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-612-3

Πράξη: Συζήτηση για το θέμα παραχώρησης αίθουσας
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 262a
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα παραχώρησης αίθουσας του Δημαρχείου για εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο του ΕΑΜ
Τόμος: 56, σελ. σ. 614-616
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Σαλτίκης, Δαμιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-514-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 11/10/1979
Πράξη: Απόφαση αποστολής τηλεγραφήματος στον Πρωθυπουργό
Εισηγητής: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αριθμός Απόφασης: 262b
Περιεχόμενα: Απόφαση αποστολής συγχαρητήριου τηλεγραφήματος στον Πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή σχετικά με ταξίδι του στις Ανατολικές χώρες
Τόμος: 56, σελ. σ. 617-618
Σημεία Πρόσβασης:
: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Ρήγας, Δημήτριος
Παπαγεωργίου, Ιωάννης
Παπαμιχαήλ, Αχιλλέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-617-2

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου της Πανελλήνιας Ένωσης Συγγενών Πολιτικών Προσφύγων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 263
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου της Πανελλήνιας Ένωσης Συγγενών Πολιτικών Προσφύγων για ηθική και υλική της ενίσχυση και έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την επάνοδο των πολιτικών προσφύγων των Ανατολικών χωρών στην Ελλάδα
Τόμος: 56, σελ. σ. 618-622
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Σαλτίκης, Δαμιανός
Μητσικώστας, Σταύρος
Καραθανάσης, Ευθύμιος
Παπαμιχαήλ, Αχιλλέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-618-5

Πράξη: Ενημέρωση του Δ.Σ.
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 263a
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δ.Σ. για τις ενέργειες του Δήμου σχετικά με τα ζητήματα της συνοικίας Νέων Παγασών και την ανταπόκρισή του στην έκκληση της παγκόσμιας οργάνωσης Ενωμένων Πόλεων για συμπαράσταση στους πρόσφυγες της Νοτιανατολικής Ασίας
Τόμος: 56, σελ. σ. 622-623
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-622-2

Πράξη: Ανακοίνωση προτάσεων του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Μητσικώστα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 263b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση προτάσεων του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Μητσικώστα για συζήτηση περί του ύψους των κτηρίων στις οδούς όπου αλλάζουν οι ζώνες της πόλης και για ενημέρωση του Δ.Σ. για το εάν ο αρμόδιος σύμβουλος για συγκοινωνιακά θέματα Βαρθολομαίος Ματσάγγος συμφώνησε ή δεν ρωτήθηκε για το σχέδιο μονοδρόμησης των οδών Δημητριάδος και Ιάσονος
Τόμος: 56, σελ. σ. 623-624
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-623-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια οδοστρωτήρα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 264
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 400.000 δρχ. για την προμήθεια οδοστρωτήρα από το ελεύθερο εμπόριο
Τόμος: 56, σελ. σ. 624-625
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-624-2

Πράξη: Συζήτηση επί της επιστολής του Δημοτικού Συμβούλου Αναστάσιου Στρατηγόπουλου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 265
Περιεχόμενα: Συζήτηση επί της επιστολής του Δημοτικού Συμβούλου Αναστάσιου Στρατηγόπουλου προς τον Δήμαρχο σχετικά με την παραχώρηση αίθουσας στο Σύλλογο Εθνικής Καθολικής Αντιστάσεως και έγκριση της παραχώρησης
Τόμος: 56, σελ. σ. 625-631
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Βαΐτσης, Αντώνιος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Μητσικώστας, Σταύρος
Παπαγεωργίου, Ιωάννης
Κότσιρας, Σταύρος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Καραθανάσης, Ευθύμιος
Ρήγας, Δημήτριος
Παππάς, Ευάγγελος
Πούλιος, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-625-7

Πράξη: Συζήτηση για την ανάγκη ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής παρουσίας της πόλης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 266
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την ανάγκη ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής παρουσίας της πόλης και των προβλημάτων της και εκσυγχρονισμού του Τοπικού Ραδιοφωνικού Σταθμού και ψήφισμα προς το Υπουργείο Προεδρίας και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ που αιτείται τη σύσταση ειδικού τοπικού οργάνου με συμμετοχή εκπροσώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα θέματα λειτουργίας του Ραδιοφωνικού Σταθμού, την παραχώρηση από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό εβδομαδιαίας εκπομπής προβολής των θεμάτων της πόλης και την ποιοτική βελτίωση του Τοπικού Ραδιοφωνικού Σταθμού
Τόμος: 56, σελ. σ. 631-635
Σημεία Πρόσβασης:
: Σαλτίκης, Δαμιανός
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Αθηναίος, Μιχαήλ
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Δουμπιώτης, Απόστολος
Παπαμιχαήλ, Αχιλλέας
Πατσιαντάς, Μαργαρίτης
Μητσικώστας, Σταύρος
Κότσιρας, Σταύρος
Παππάς, Ευάγγελος
Παπαγεωργίου, Ιωάννης
Κουντούρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-631-5

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 267
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.500 δρχ. για τη συμμετοχή του Δήμου στον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων
Τόμος: 56, σελ. σ. 635-635
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-635-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για φεστιβάλ κλασικής κιθάρας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 268
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 21.790 δρχ. για τη συμμετοχή του Δήμου στη φιλοξενία των κιθαρωδών του 2ου διεθνούς φεστιβάλ κλασικής κιθάρας
Τόμος: 56, σελ. σ. 636-637
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-636-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για δεξίωση
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 269
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 2.130 δρχ. για δεξίωση της γαλλικής κολυμβητικής ομάδας της πόλης Σοσώ
Τόμος: 56, σελ. σ. 637-638
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-637-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για κύπελλο
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 270
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.000 δρχ. για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους πανελλήνιους σκοπευτικούς διασυλλογικούς αγώνες
Τόμος: 56, σελ. σ. 638-638
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-638-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την φαρμακευτική περίθαλψη
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 271
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 29.603 δρχ. για την φαρμακευτική περίθαλψη απόρων δημοτών κατά το διάστημα 16/12/1978-26/7/1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 638-640
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-638-3

Πράξη: Καθορισμός των βοσκήσιμων εκτάσεων του Δήμου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 272
Περιεχόμενα: Καθορισμός των βοσκήσιμων εκτάσεων του Δήμου και συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο της ακρίβειας των δηλώσεων των κτηνοτρόφων
Τόμος: 56, σελ. σ. 640-647
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-640-8

Πράξη: Έγκριση μετάβασης υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 273
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης τακτικού υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 56, σελ. σ. 647-648
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-647-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 274
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο Αδμήτου - Μαγνήτων - Αρ. Ζάχου - Δημάρχου Γεωργιάδου της συνοικίας Οξυγόνου
Τόμος: 56, σελ. σ. 648-649
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-648-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 275
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο Νεαπόλεως - Ψαρρών - Τσακάλωφ - Πλαπούτα της συνοικίας Νεάπολης
Τόμος: 56, σελ. σ. 649-650
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-649-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 276
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο Γαλλίας - Φιλ. Ιωάννου - Ανθ. Γαζή - Αφεντούλη της συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου
Τόμος: 56, σελ. σ. 650-652
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-650-3

Πράξη: Αναβολή τροποποίηση του σχεδίου πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 276a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί αίτησης του Χρήστου Μπάρδα για τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην προέκταση της οδού Φιλικής Εταιρείας της συνοικίας Νεάπολης
Τόμος: 56, σελ. σ. 652-652
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-652-1

Πράξη: Αναβολή τροποποίηση του σχεδίου πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 276b
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί αίτησης του Κλέαρχου Παπαναστασίου για τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην οδό Δημητρίου Πολιορκητού της συνοικίας Νέας Δημητριάδας (Αγίου Δημητρίου - Ζωοδόχου Πηγής)
Τόμος: 56, σελ. σ. 652-652
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-652-1

Πράξη: Αναβολή τροποποίησης του σχεδίου πόλης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 276d
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης επί συμπληρωματικού υπομνήματος της Αλεξάνδρας, χήρας Γεωργίου Μπάκου, περί τροποποίησης του σχεδίου πόλης στην οδό Παπαφλέσσα συνοικίας Αγίων Αναργύρων
Τόμος: 56, σελ. σ. 652-653
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-652-2

Πράξη: Απόρριψη ένστασης περιοίκων της οδού Σινιώρη
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 277
Περιεχόμενα: Απόρριψη ένστασης περιοίκων της οδού Σινιώρη κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στη συνοικία Αγίων Αναργύρων στη συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη και Σινιώρη
Τόμος: 56, σελ. σ. 653-654
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-653-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 278
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στον κόμβο της οδού Λαρίσης με Μπότσαρη στη συνοικία Αγίων Αναργύρων
Τόμος: 56, σελ. σ. 654-655
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-654-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 279
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο Νεαπόλεως - Ύδρας - Τσακάλωφ - Ψαρρών της συνοικίας Νεαπόλεως για την αναγνώριση ιδιωτικής οδού ως δημοτικής
Τόμος: 56, σελ. σ. 655-656
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-655-2

Πράξη: Αναβολή ί διόρθωσης των οικοδομικών γραμμών τα
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 279a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος σχετικά με πρόταση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Μαγνησίας περί διόρθωσης των οικοδομικών γραμμών των οδών Σχολαρίου Δωροθέου και Εθνικής Αντιστάσεως
Τόμος: 56, σελ. σ. 656-656
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-656-1

Πράξη: Αναβολή ς ανέγερσης κτηρίου γραφείων και καταστημάτων
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 279c
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έγκρισης της προμελέτης ανέγερσης κτηρίου γραφείων και καταστημάτων στο δημοτικό οικόπεδο Τοπάλη - Δημητριάδος - Σκενδεράνη
Τόμος: 56, σελ. σ. 656-657
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-656-2

Πράξη: Έγκριση κοινού προγράμματος των Δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 280
Περιεχόμενα: Έγκριση κατάρτισης κοινού προγράμματος των Δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας για τον εορτασμό της ημέρας της Απελευθέρωσης του Βόλου από τα στρατεύματα Κατοχής
Τόμος: 56, σελ. σ. 657-658
Σημεία Πρόσβασης:
: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Μητσικώστας, Σταύρος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Παπαμιχαήλ, Αχιλλέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-657-2

Πράξη: Αναβολή της ημερήσιας διάταξης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 280a
Περιεχόμενα: Αναβολή των θεμάτων 18, 19 και 20 της ημερήσιας διάταξης
Τόμος: 56, σελ. σ. 658-658
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-658-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 24/10/1979
Πράξη: Ανακοίνωση ευχαριστηρίου του Κωνσταντίνου Καραμανλή
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 280b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση ευχαριστηρίου του Κωνσταντίνου Καραμανλή για το συγχαρητήριο τηλεγράφημα του Δήμου Βόλου για την επίσκεψή του στις Ανατολικές χώρες
Τόμος: 56, σελ. σ. 660-660
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-660-1

Πράξη: Ανακοίνωση πρόσκλησης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 280c
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πρόσκλησης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στην πανήγυρη του Ιερού Ναού της 26ης Οκτωβρίου
Τόμος: 56, σελ. σ. 660-660
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-660-1

Πράξη: Καθορισμός κατασκευής οδοστρωμάτων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 281
Περιεχόμενα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου κατασκευής οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα παρόδων των συνοικιών Αγίων Αναργύρων, Χιλιαδούς, Αναύρου, Αγίου Γεωργίου και Αγίας Παρασκευής, προϋπολογισμού 800.000 δρχ.
Τόμος: 56, σελ. σ. 660-661
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-662-2

Πράξη: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 282
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 661-664
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-661-4

Πράξη: Έγκριση μεταβάσεων υπαλλήλων του Δήμου εκτός έδρας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 283
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταβάσεων τακτικών υπαλλήλων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 56, σελ. σ. 664-665
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-664-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής ως αποζημίωση ρυμοτομούμενης οικίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 284
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 300.000 δρχ. στον Ν. Κουτσογιάννη ως αποζημίωση ρυμοτομούμενης οικίας του προς διάνοιξη της οδού Φωτομάρα στη διασταύρωσή της με την οδό Ναβαρίνου
Τόμος: 56, σελ. σ. 665-666
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-665-2

Πράξη: Προσαρμογή προς τις διατάξεις του 664/1979 Π. Δ/τος
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 285
Περιεχόμενα: Προσαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου προς τις διατάξεις του 664/1979 Π. Δ/τος
Τόμος: 56, σελ. σ. 666-675
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-666-10

Πράξη: Έγκριση για τις πιστώσεις που διατέθηκαν
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 286
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις πιστώσεις που διατέθηκαν κατά το διάστημα 1/5-31/8/1979
Τόμος: 56, σελ. σ. 675-692
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-675-18

Πράξη: Καθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 287
Περιεχόμενα: Καθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού από 1/1/1980
Τόμος: 56, σελ. σ. 692-700
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-692-9

Πράξη: Σύσταση επιτροπής για την προστασία των δημοτικών πραγμάτων
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 288
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής για την προστασία των δημοτικών πραγμάτων
Τόμος: 56, σελ. σ. 700-701
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-700-2

Πράξη: Έγκριση ανέγερσης κτηρίου γραφείων
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 289
Περιεχόμενα: Έγκριση της προμελέτης ανέγερσης κτηρίου γραφείων και καταστημάτων στο δημοτικό οικόπεδο των οδών Τοπάλη - Δημητριάδος - Σκενδεράνη
Τόμος: 56, σελ. σ. 701-2
Σημεία Πρόσβασης:
: Αναγνώστου, Βίκτωρ
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Ρήγας, Δημήτριος
Κότσιρας, Σταύρος
Δουμπιώτης, Απόστολος
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Παππάς, Ευάγγελος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Παπαγεωργίου, Ιωάννης
Μητσικώστας, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9057-7012

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης ν δημοτικών οικοπέδων
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 290
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο τριών δημοτικών οικοπέδων για την ανέγερση παιδικών σταθμών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών
Τόμος: 56, σελ. σ. 2-4
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-2-3

Πράξη: Ψήφισμα προς το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 291
Περιεχόμενα: Ψήφισμα προς το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών για την ίδρυση Εθνικού Παιδικού Σταθμού και στη συνοικία Παλαιού Λιμεναρχείου Βόλου, χρησιμοποιώντας, ύστερα από κατάλληλες διαρρυθμίσεις, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, όπου στεγάζεται το εργοστάσιο παραγωγής στριχνοκάρπου του Υπουργείου Γεωργίας
Τόμος: 56, σελ. σ. 4-6
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-4-3

Πράξη: Ψήφισμα προς το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 292
Περιεχόμενα: Ψήφισμα προς το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών που αιτείται τη διάθεση στο Δήμο Βόλου πόρων, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ίδρυση και λειτουργία δημοτικών παιδικών σταθμών στην πόλη του Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 6-7
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-6-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 293
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Διοικήσεως και Διαχειρίσεως της
Τόμος: 56, σελ. σ. 7-8
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-7-2

Πράξη: Καθορισμός της λειτουργίας της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Βόλου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 294
Περιεχόμενα: Καθορισμός της λειτουργίας της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 8-10
Σημεία Πρόσβασης:
: Κότσιρας, Σταύρος
Μητσικώστας, Σταύρος
Ρήγας, Δημήτριος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-8-3

Πράξη: Ψήφισμα προς το Αρχαιολογικό Συμβούλιο
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 295
Περιεχόμενα: Ψήφισμα προς το Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών που αιτείται γνωμοδότηση υπέρ της αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου Δημητριάδος, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική άδεια από τον Υπουργό Πολιτισμού
Τόμος: 56, σελ. σ. 10-12
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-10-3

Πράξη: Έγκριση αποπεράτωση του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 296
Περιεχόμενα: Έγκριση των εκτελούμενων εργασιών της πρώτης φάσης του έργου για την αποπεράτωση του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου (οικοδομικός σκελετός)
Τόμος: 56, σελ. σ. 12-14
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-12-3

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 297
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
Τόμος: 56, σελ. σ. 14-15
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-14-2

Πράξη: Αναβολή της ημερήσιας διάταξης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 297a
Περιεχόμενα: Αναβολή των θεμάτων 13, 14 και 15 της ημερήσιας διάταξης
Τόμος: 56, σελ. σ. 15-15
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-15-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 9/11/1979
Πράξη: Ανακοίνωση αίτησης του Σωματείου Αναπήρων
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 297b
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση αίτησης του Σωματείου Αναπήρων λόγω γήρατος και συνταξιούχων για την παραχώρηση της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου προς γενική συνέλευση με συνδικαλιστικά θέματα και αποδοχή της
Τόμος: 58, σελ. σ. 16-16
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-16-1

Πράξη: Ανακοίνωση ευχαριστήριου εγγράφου του Δήμου Βελεστίνου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 297c
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση ευχαριστήριου εγγράφου του Δήμου Βελεστίνου για τη συμμετοχή του Δήμου Βόλου στα έξοδα ανέγερσης του ανδριάντα του Εθνομάρτυρα Ρήγα
Τόμος: 58, σελ. σ. 17-17
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-17-1

Πράξη: Ανακοίνωση ερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Παπαγεωργίου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 297d
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση ερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Παπαγεωργίου για τους λόγους που δεν συνήλθαν οι επιτροπές για την προστασία του περιβάλλοντος και των παρκόμετρων
Τόμος: 58, σελ. σ. 17-17
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-17-1

Πράξη: Ανακοίνωση πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Αναστάσιου Στρατηγόπουλου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 297e
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Αναστάσιου Στρατηγόπουλου για έγκριση ανάθεσης σύνταξης κτηματολογίου στην περιοχή Νέων Παγασών
Τόμος: 58, σελ. σ. 17-17
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-17-1

Πράξη: Ανακοίνωση πρότασης της Δημοτικής Συμβούλου Μαρίας Πολύζου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 297f
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πρότασης της Δημοτικής Συμβούλου Μαρίας Πολύζου για τη σύσταση επιτροπής για την αξιολόγηση και την κατάλληλη ανάρτηση των πινάκων ζωγραφικής του Δήμου, για την κατάλληλη επίχριση ορισμένων τοίχων του Δημαρχείου και για τη βελτίωση της διακόσμησης της αίθουσας τελετών του Δημαρχείου και του γραφείου του Δημάρχου
Τόμος: 58, σελ. σ. 18-18
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-18-1

Πράξη: Ανακοίνωση πρότασης της Δημοτικής Συμβούλου Μαρίας Πολύζου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 297g
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πρότασης της Δημοτικής Συμβούλου Μαρίας Πολύζου για την προμήθεια μηχανήματος κατάβασης των φερέτρων στους τάφους
Τόμος: 58, σελ. σ. 18-18
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-18-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή κινήσεως αυτοκινήτου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 298
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 3.417 δρχ. για την πληρωμή δαπανών κινήσεως του επιβατικού αυτοκινήτου του Δήμου κατά το διάστημα 27/10-7/11/1979
Τόμος: 58, σελ. σ. 18-19
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-18-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για εισιτήρια
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 299
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.500 δρχ. για εισιτήρια συναυλίας μοντέρνας μουσικής
Τόμος: 58, σελ. σ. 19-19
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-19-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες του εορτασμού
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 300
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 3.800 δρχ. για δαπάνες του εορτασμού του έτους του παιδιού
Τόμος: 58, σελ. σ. 19-20
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-19-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για της Ημέρας των Ενωμένων Εθνών
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 301
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.500 δρχ. για τη συμμετοχή του Δήμου στον εορτασμό της Ημέρας των Ενωμένων Εθνών
Τόμος: 58, σελ. σ. 20-21
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-20-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 302
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 8.000 δρχ. για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού σε πάροδο της συνοικίας Χρυσοχο'ί'δη
Τόμος: 58, σελ. σ. 21-22
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-21-2

Πράξη: Έγκριση μεταβάσεων τακτικού υπαλλήλου του Δήμου εκτός έδρας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 303
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταβάσεων τακτικού υπαλλήλου του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 58, σελ. σ. 22-22
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-22-1

Πράξη: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στα έξοδα διοργάνωσης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 304
Περιεχόμενα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στα έξοδα διοργάνωσης από τον Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου των αγώνων παίδων - παμπαίδων, κορασίδων - παγκορασίδων της 17/11/1979
Τόμος: 58, σελ. σ. 22-24
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Παπαμιχαήλ, Αχιλλέας
Μητσικώστας, Σταύρος
Σαλτίκης, Δαμιανός
Ρέπου, Ελένη - Ζωή
Παπαγεωργίου, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-22-3

Πράξη: Αποδοχή αυξημένων μισθωμάτων των μισθωτών
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 305
Περιεχόμενα: Αποδοχή των προσφερθέντων αυξημένων μισθωμάτων των μισθωτών των δημοτικών καταστημάτων
Τόμος: 58, σελ. σ. 24-25
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-24-2

Πράξη: Διατύπωση εξασφάλισης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 306
Περιεχόμενα: Διατύπωση γνώμης επί των υποχρεώσεων εξασφάλισης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων
Τόμος: 58, σελ. σ. 26-29
Σημεία Πρόσβασης:
: Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Ρήγας, Δημήτριος
Δουμπιώτης, Απόστολος
Μητσικώστας, Σταύρος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-26-4

Πράξη: Αναβολή λήψης απόφασης
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 306a
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης για την πρόσκληση ιδιωτών μελετητών εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης του έργου ανέγερσης πολυώροφου κτηρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στο δημοτικό οικόπεδο της διασταύρωσης των οδών Δημητριάδος με Μεταμορφώσεως
Τόμος: 58, σελ. σ. 29-30
Σημεία Πρόσβασης:
: Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-29-2

Πράξη: Αποδοχή πρότασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 307
Περιεχόμενα: Αποδοχή πρότασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Μαγνησίας περί διόρθωσης των οικοδομικών γραμμών των οδών Σχολαρίου Δωροθέου και Εθνικής Αντιστάσεως
Τόμος: 58, σελ. σ. 30-31
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-30-2

Πράξη: Αναβολή του θέματος σχετικά με αίτηση του Θεόδωρου Στύλα
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 307a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος σχετικά με αίτηση του Θεόδωρου Στύλα για τροποποίηση του σχεδίου πόλης με μετατόπιση της ρυμοτομικής γραμμής της οδού Κατσαντώνη της συνοικίας Αγίων Αναργύρων
Τόμος: 58, σελ. σ. 31-32
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-31-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 308
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο Αθ. Διάκου - Αγ. Βασιλείου - Μωραϊτίδου - Κορομηλά, για την αναγνώριση ιδιωτικής οδού ως δημοτικής
Τόμος: 58, σελ. σ. 32-33
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-32-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 309
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο Τριανταφυλλίδη - Ζάχου - Μυρμιδόνων - Αυτοκρ. Ηρακλείου, για την αναγνώριση ιδιωτικής οδού ως δημοτικής
Τόμος: 58, σελ. σ. 33-34
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-33-2

Πράξη: Αναβολή ενστάσεως κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 309a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί ενστάσεως κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόμος: 58, σελ. σ. 35-35
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-35-1

Πράξη: Επικύρωση δημοπρασίας για την προμήθεια παρκόμετρων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 310
Περιεχόμενα: Επικύρωση του πρακτικού δημοπρασίας για την προμήθεια παρκόμετρων
Τόμος: 58, σελ. σ. 35-38
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-35-4

Πράξη: Διακοπή της συνεδρίασης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 310a
Περιεχόμενα: Διακοπή της συνεδρίασης
Τόμος: 58, σελ. σ. 38-38
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-38-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 21/11/1979
Πράξη: Ενημέρωση χωροταξικής μελέτης
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 310b
Περιεχόμενα: Ενημέρωση για την εκπόνηση της χωροταξικής μελέτης και του ρυθμιστικού σχεδίου της πόλης και συζήτηση
Τόμος: 58, σελ. σ. 39-45
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Θεοδώρου, Χρυσόστομος
Μητσικώστας, Σταύρος
Κότσιρας, Σταύρος
Δουμπιώτης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-39-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 30/11/1979
Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 310c
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση ευχαριστήριου εγγράφου του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου για τη συμμετοχή του Δήμου στα έξοδα τέλεσης αγώνων παίδων και κορασίδων
Τόμος: 58, σελ. σ. 46-47
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-46-2

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφων της Ένωσης Δήμων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 310d
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφων της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Τρικάλων και του Συνδέσμου Σιδηροδρομικών Θεσσαλίας σχετικά με τη μείωση των δρομολογίων της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου - Καλαμπάκας
Τόμος: 58, σελ. σ. 47-48
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-47-2

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου της Ένωσης Απολυθέντων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 310e
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου της Ένωσης Απολυθέντων Υπαλλήλων Ελλάδος σχετικά με το αίτημά της για συνταξιοδοτική αποκατάσταση όλων των απολυθέντων υπαλλήλων κατά την Κατοχή
Τόμος: 58, σελ. σ. 48-48
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-48-1

Πράξη: Απαντήσεις σε ερωτήσεις συνεδρίαση του Δ.Σ.
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 310f
Περιεχόμενα: Απαντήσεις σε ερωτήσεις που κατατέθηκαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. σχετικά με την αδράνεια των επιτροπών για την προστασία του περιβάλλοντος και τα παρκόμετρα, με τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων ταφής στο Δημοτικό Νεκροταφείο, με την αξιολόγηση των πινάκων ζωγραφικής του Δήμου και με τη ανάθεση σύνταξης κτηματολογίου στις περιοχές των βορείων συνοικιών και των Νών Παγασών
Τόμος: 58, σελ. σ. 48-49
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-48-2

Πράξη: Ανακοίνωση πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 310g
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Παπαγεωργίου περί μετατροπής της επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας του εργοστασίου Τσιμέντων σε επιτροπή προστασίας του περιβάλλοντος
Τόμος: 58, σελ. σ. 49-50
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-49-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων βαρούλκων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 311
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 300.000 δρχ. για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο 6 ηλεκτροκίνητων βαρούλκων για τις ανάγκες των Δημοτικών Σφαγείων Βόλου
Τόμος: 58, σελ. σ. 50-51
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-50-2

Πράξη: Συζήτηση για την επέκταση του εργοστασίου της ΑΓΕΤ
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 312
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την επέκταση του εργοστασίου της ΑΓΕΤ και απόφαση αντίθεσης σε κάθε είδους επέκταση και ανανέωση των εγκαταστάσεων του εργοστασίου και λήψης μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής
Τόμος: 58, σελ. σ. 51-69
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
Ρήγας, Δημήτριος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Κότσιρας, Σταύρος
Παπαγεωργίου, Ιωάννης
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Πούλιος, Ευάγγελος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Μητσικώστας, Σταύρος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Δουμπιώτης, Απόστολος
Παππάς, Ευάγγελος
Παπαμιχαήλ, Αχιλλέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-51-19

Πράξη: Διακοπή της συνεδρίασης
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 312a
Περιεχόμενα: Διακοπή της συνεδρίασης
Τόμος: 58, σελ. σ. 69-69
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-69-1

Πράξη: Ανακοίνωση πρόσκλησης της Νομαρχίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 313
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πρόσκλησης της Νομαρχίας Μαγνησίας για τη συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής Βόλου στο μνημόσυνο για τα Δεκεμβριανά και απόφαση να μη συμμετάσχει ο Δήμος
Τόμος: 58, σελ. σ. 70-72
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-70-3

Πράξη: Απάντηση σε ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου Αναστάσιου Στρατηγόπουλου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 313a
Περιεχόμενα: "Απάντηση σε ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου Αναστάσιου Στρατηγόπουλου περί των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής για την επίλυση προβλημάτων της συνοικίας Νέων Παγασών, που υποβλήθηκαν στο Δήμο με υπόμνημα του Εξωραϊστικού Συλλόγου Νέων Παγασών "Αργοναύται"
Τόμος: 58, σελ. σ. 72-76
Σημεία Πρόσβασης:
: Κουντούρης, Μιχαήλ
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-72-5

Πράξη: Συμφωνία με τις διατυπωμένες στην υπηρεσιακή αναφορά του Διευθυντή Τεχνικών
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 314
Περιεχόμενα: Συμφωνία με τις διατυπωμένες στην υπηρεσιακή αναφορά του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου απόψεις, όσον αφορά το θέμα της ερώτησης του Συμβούλου Σταύρου Μητσικώστα για την αποφασισθείσα μονοδρόμηση των οδών Ιάσονος και Δημητριάδος
Τόμος: 58, σελ. σ. 76-78
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-76-3

Πράξη: Απάντηση σε ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Μητσικώστα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 315
Περιεχόμενα: Απάντηση σε ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Μητσικώστα σχετικά με το ύψος των κτηρίων όπου αλλάζουν οι ζώνες της πόλης και πρόταση μετατόπισης της διαχωριστικής γραμμής των τομέων ΙΙ και ΙΙΙ της πόλης που έχουν διαφορετικό συντελεστή δόμησης
Τόμος: 58, σελ. σ. 78-80
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-78-3

Πράξη: Ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τα Υπουργεία Παιδείας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 316
Περιεχόμενα: Ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τα Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών για τον παραγκωνισμό του θέματος ίδρυσης στο Βόλο Κέντρου Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως
Τόμος: 58, σελ. σ. 81-82
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-81-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για έξοδα εορτασμού
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 317
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 6.850 δρχ. για τη συμμετοχή του Δήμου στα έξοδα εορτασμού της απελευθέρωσης της πόλης από τα στρατεύματα κατοχής
Τόμος: 58, σελ. σ. 82-83
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-82-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για στεφάνι
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 318
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.500 δρχ. για στεφάνι που κατατέθηκε στη σορό του πρώην Δημοτικού Συμβούλου Ευάγγελου Τσιμπούκη
Τόμος: 58, σελ. σ. 83-83
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-83-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εισιτηρίων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 319
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.000 δρχ. για την προμήθεια εισιτηρίων του αγώνα υδατοσφαίρισης μεταξύ των ομάδων ΝΟΒ και Καλαμακίου Αθηνών
Τόμος: 58, σελ. σ. 84-84
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-84-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εισιτηρίων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 320
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 5.000 δρχ. για την προμήθεια εισιτηρίων συναυλίας της Βολιώτικης Χορωδίας
Τόμος: 58, σελ. σ. 84-85
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-84-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για τα έξοδα δημοσίευσης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 321
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.850 δρχ. για τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού
Τόμος: 58, σελ. σ. 85-86
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-85-2

Πράξη: Έγκριση διοργάνωσης παιδικής Χριστουγεννιάτικης γιορτής
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 322
Περιεχόμενα: Έγκριση διοργάνωσης παιδικής Χριστουγεννιάτικης γιορτής και σύσταση επιτροπής για το σκοπό αυτόν
Τόμος: 58, σελ. σ. 86-87
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-86-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσηςγια τον γιορταστικό διάκοσμο
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 323
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 150.000 δρχ. για τον γιορταστικό διάκοσμο της πόλης κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους
Τόμος: 58, σελ. σ. 87-88
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-87-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 324
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 8.000 δρχ. στον Βασίλειο Ρουμπή ως αποζημίωση για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας του κατά τη διάνοιξη της οδού Μάγερ
Τόμος: 58, σελ. σ. 88-88
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-88-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής για ρυμοτομούμενα δέντρα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 325
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 20.000 δρχ. στην Αλεξάνδρα Χολέβα ως αποζημίωση για ρυμοτομούμενα δέντρα ιδιοκτησίας της κατά τη διάνοιξη της οδού Σολωμού
Τόμος: 58, σελ. σ. 88-89
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-88-2

Πράξη: Έγκριση αναπροσαρμογής των Δημοτικών Σφαγείων Βόλου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 326
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων των Δημοτικών Σφαγείων Βόλου
Τόμος: 58, σελ. σ. 89-93
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-89-5

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης εξωτερικών καταστημάτων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 327
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης εξωτερικών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών και καθορισμός των όρων της σχετικής δημοπρασίας
Τόμος: 58, σελ. σ. 93-97
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-93-5

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης προς τους αναξιοπαθούντες
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 328
Περιεχόμενα: "Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης 350.000 δρχ. προς τους αναξιοπαθούντες υπερήλικες δημότες μέσω του Φιλανθρωπικού Σωματείου "Φίλες της Αγάπης"
Τόμος: 58, σελ. σ. 97-98
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-97-2

Πράξη: Έγκριση μετατόπισης του χώρου τέλεσης των λαϊκών αγορών του Βόλου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 329
Περιεχόμενα: Έγκριση μετατόπισης του χώρου τέλεσης των λαϊκών αγορών του Βόλου
Τόμος: 58, σελ. σ. 98-100
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-98-3

Πράξη: Αναβολή ανέγερσης σε δημοτικό ακίνητο πολυώροφου γκαράζ αυτοκινήτων
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 329a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί ανέγερσης σε δημοτικό ακίνητο πολυώροφου γκαράζ αυτοκινήτων
Τόμος: 58, σελ. σ. 100-100
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-100-1

Πράξη: Αναβολή του θέματος περί ενστάσεως του Δήμου Ν. Ιωνία
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 329b
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί ενστάσεως του Δήμου Ν. Ιωνίας κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο του Νεκροταφείου
Τόμος: 58, σελ. σ. 100-100
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-100-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 20/12/1979
Πράξη: Ανακοίνωση υπομνήματος του Εξωραϊστικού Συλλόγου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 329c
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση υπομνήματος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου Ιωλκού σχετικά με την ανάγκη κατεδάφισης του θρησκευτικού παραπήγματος στην πλατεία του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου
Τόμος: 58, σελ. σ. 101-103
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-101-3

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης προς τον Σύλλογο
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 330
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης 7.000 δρχ. προς τον Σύλλογο Συνταξιούχων Δημοτικών Υπαλλήλων
Τόμος: 58, σελ. σ. 103-104
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-103-2

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης προς την Εταιρία Θεσσαλικών Ερευνών
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 331
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης 25.000 δρχ. προς την Εταιρία Θεσσαλικών Ερευνών
Τόμος: 58, σελ. σ. 104-105
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-104-2

Πράξη: Αποδοχή δωρεάς από διάφορους συλλόγους,
Εισηγητής: Κουντούρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 332
Περιεχόμενα: Αποδοχή δωρεάς 1.000.000 δρχ. από διάφορους συλλόγους, σωματεία, επιχειρήσεις και ιδιώτες
Τόμος: 58, σελ. σ. 105-108
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-105-4

Πράξη: Ανακοίνωση πρότασης Δημοτικών Συμβούλων
Εισηγητής: Πατσιαντάς, Μαργαρίτης
Αριθμός Απόφασης: 333
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πρότασης Δημοτικών Συμβούλων για έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον φοιτητικό κόσμο που αντιτίθεται στο Νόμο 815 και απόφαση σύνταξής του
Τόμος: 58, σελ. σ. 108-111
Σημεία Πρόσβασης:
: Κότσιρας, Σταύρος
Στρατηγόπουλος, Αναστάσιος
Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Μητσικώστας, Σταύρος
Αναγνώστου, Βίκτωρ
Πατσιαντάς, Αντώνιος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-108-4

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 334
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 1979
Τόμος: 58, σελ. σ. 111-114
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-111-4

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για ανθοδέσμη
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 335
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 600 δρχ. για ανθοδέσμη που προσφέρθηκε στα Αρμένικα Μπαλέτα που εμφανίστηκαν στο Στάδιο της Νίκης
Τόμος: 58, σελ. σ. 114-115
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-114-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για τα έξοδα εορτασμού
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 336
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 34.259 δρχ. για τα έξοδα εορτασμού του Πολιούχου Βόλου Αγίου Νικολάου
Τόμος: 58, σελ. σ. 115-115
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-115-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για την αγορά εισιτηρίων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 337
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 3.900 δρχ. για την αγορά εισιτηρίων διαφόρων εκδηλώσεων
Τόμος: 58, σελ. σ. 115-116
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-115-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για ανθοδέσμη
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 338
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 800 δρχ. για ανθοδέσμη που προσφέρθηκε στον Μητροπολίτη Δημητριάδος για την ονομαστική του γιορτή
Τόμος: 58, σελ. σ. 116-117
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-116-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για εορτασμό
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 339
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 41.837 δρχ. για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940
Τόμος: 58, σελ. σ. 117-118
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-117-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 340
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 58, σελ. σ. 118-119
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-118-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης τ υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 341
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης τακτικού υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 58, σελ. σ. 119-119
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-119-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 342
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής του Δήμου που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 1979
Τόμος: 58, σελ. σ. 119-120
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-119-2

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 343
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου ως τακτικού μέλους της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής ΅Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμων και Κοινοτήτων Περιφερείας Ειρηνοδικείου Βόλου για το έτος 1980 και του επίσης Δημοτικού Συμβούλου Μιχαήλ Αθηναίου ως αναπληρωτή του
Τόμος: 58, σελ. σ. 120-121
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-120-2

Πράξη: Έγκριση ηλεκτροφωτισμού της πλατείας Ι. Ναού Μεταμορφώσεως,
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 344
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου ηλεκτροφωτισμού της πλατείας Ι. Ναού Μεταμορφώσεως, προϋπολογισμού 200.000 δρχ.
Τόμος: 58, σελ. σ. 121-121
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-121-1

Πράξη: Έγκριση διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου πλατείας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 345
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου της πλατείας Παλαιού Λιμεναρχείου, προϋπολογισμού 155.000 δρχ.
Τόμος: 58, σελ. σ. 121-122
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-121-2

Πράξη: Έγκριση διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου πλατείας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 346
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου της πλατείας Απόλλωνος - Κενταύρων, προϋπολογισμού 53.000 δρχ.
Τόμος: 58, σελ. σ. 122-123
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-122-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής κρασπεδορείθρων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 347
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου από τον Δήμαρχο λογαριασμού για τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων της οδού Δονδολίνων, προϋπολογισμού 328.845 δρχ.
Τόμος: 58, σελ. σ. 123-124
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-123-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 348
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 27.160 δρχ. για την αντικατάσταση 20 φωτιστικών σωμάτων ιδιοκτησίας της με ισάριθμα ιδιοκτησίας του Δήμου Βόλου στις οδούς Κουντουριώτου και Αγίου Γερασίμου
Τόμος: 58, σελ. σ. 124-125
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-124-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 349
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 10.000 δρχ. στον Θεόδωρο Βούλγαρη ως αποζημίωση για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας του κατά τη διάνοιξη της οδού Καζαντζάκη
Τόμος: 58, σελ. σ. 125-125
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-125-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 350
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 8.000 δρχ. στον Δημήτριο Γεωργακόπουλο ως αποζημίωση για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας του κατά τη διάνοιξη της οδού Καζαντζάκη
Τόμος: 58, σελ. σ. 125-126
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-125-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 351
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 13.000 δρχ. στον Δημήτριο Γκανά ως αποζημίωση για ρυμοτομούμενα ιδιοκτησίας του κατά τη διάνοιξη της οδού Καζαντζάκη
Τόμος: 58, σελ. σ. 126-127
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-126-2

Πράξη: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 352
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος και του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευής δύο γηπέδων αντισφαίρισης στην πλαζ Αλυκών Βόλου
Τόμος: 58, σελ. σ. 127-127
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-127-1

Πράξη: Έγκριση του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 353
Περιεχόμενα: Έγκριση του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος και του 2ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου κατασκευών βάσεων και ασφαλτικών επαλείψεων διαφόρων οδών της πόλης έτους 1979
Τόμος: 58, σελ. σ. 128-128
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-128-1

Πράξη: Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 354
Περιεχόμενα: Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων
Τόμος: 58, σελ. σ. 128-129
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-128-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 355
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου κατασκευών βάσεων και ασφαλτικών επαλείψεων διαφόρων οδών της πόλης έτους 1980, προϋπολογισμού 4.000.000 δρχ.
Τόμος: 58, σελ. σ. 129-130
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-129-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής οδοστρωμάτων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 356
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου κατασκευής οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα διαφόρων παρόδων της πόλης, προϋπολογισμού 4.000.000 δρχ.
Τόμος: 58, σελ. σ. 130-131
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-130-2

Πράξη: Έγκριση επισκευής και συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 357
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου επισκευής και συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων οδών του Βόλου έτους 1980, προϋπολογισμού 4.000.000 δρχ.
Τόμος: 58, σελ. σ. 131-132
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-131-2

Πράξη: Έγκριση σύστασης και τρίτης λαϊκής αγοράς
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 358
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης και τρίτης λαϊκής αγοράς στην πόλη του Βόλου
Τόμος: 58, σελ. σ. 132-134
Σημεία Πρόσβασης:
: Πατσιαντάς, Αντώνιος
Ματσάγγος, Βαρθολομαίος
Ρέπου, Ελένη - Ζωή
Παπαϊωάννου, Δημήτριος
Κουντούρης, Μιχαήλ
Ρήγας, Δημήτριος
Σαλτίκης, Δαμιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-132-3

Πράξη: Έγκριση ανέγερσης πολυώροφου γκαράζ αυτοκινήτων
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 359
Περιεχόμενα: Έγκριση ανέγερσης πολυώροφου γκαράζ αυτοκινήτων στο δημοτικό οικόπεδο των οδών Δημητριάδος με Μεταμορφώσεως και έγκριση της δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε ιδιώτη μελετητή της εκπόνησης της μελέτης του έργου
Τόμος: 58, σελ. σ. 134-139
Σημεία Πρόσβασης:
: Ρήγας, Δημήτριος
Σαλτίκης, Δαμιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-134-6

Πράξη: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Μιχαήλ Αθηναίου
Εισηγητής: Ζαβαλιάγκος, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 360
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Μιχαήλ Αθηναίου και του κτηνοτρόφου Κωνσταντίνου Τσουρέλη ως μελών της επιτροπής ελέγχου δηλώσεων προβατοτρόφων που δικαιούνται οικονομική ενίσχυση
Τόμος: 58, σελ. σ. 139-139
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-139-1

Πράξη: Αναβολή του θέματος περί ένστασης του Δήμου Νέας Ιωνίας
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 360a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος περί ένστασης του Δήμου Νέας Ιωνίας κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο του Νεκροταφείου
Τόμος: 58, σελ. σ. 139-139
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9058-139-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων