Βιβλιογραφικές Εγγραφές
Κατάλογος κατά Κωδικό Εγγραφής
Χάρτες = Maps
 

 

000320
{Τα }Ιωάννινα και το οροπέδιον του Λάκμου : "Πολιτσές" επί του Πίνδου [χάρτης] / υπό Μ. Θ. Χρυσοχόου. -- Κλίμακα: 1: 150.000. . -- εν Αθήναις : εκ του λιθογραφείου Β. Παπαχρύσανθου, 1909
http://81.186.130.244/digitalmap_1008

 

000321
Ραψάνη - Τέμπη [χάρτης] / επιμ. Βασιλείου Κουρουσοπούλου. -- Κλίμακα: 1: 75.000 (Δ 22 13΄- 22 43΄/Β 39 45΄- 40 00΄). . -- [εν Αθήναις] : Χαρτογραφική Υπηρεσία, 1909
http://81.186.130.244/digitalmap_1010

 

000322
Τρίκκαλα [χάρτης] / επιμ. Γεωργίου Μαυρομμάτη. -- Κλίμακα: 1: 75.000 (Δ 21 43΄- 22 13΄/Β 39 30΄- 39 45΄). . -- [εν Αθήναις] : Χαρτογραφική Υπηρεσία, 1908
http://81.186.130.244/digitalmap_1011

 

000323
Λάρισσα [χάρτης] / επιμ. Βασιλείου Κουρουσόπουλου. -- Κλίμακα: 1: 75.000 (Δ 22 13΄- 22 43΄/Β 39 30΄- 39 45΄). . -- [εν Αθήναις] : Χαρτογραφική Υπηρεσία, 1909
http://81.186.130.244/digitalmap_1012

 

000324
Χάρτης της Ασιατικής Τουρκίας [χάρτης] : κατά τον γενικόν χάρτην της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας / του Ερρίκου Κίπερτ. -- Κλίμακα 1:3.000.000. . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], [χ.χ.]
http://81.186.130.244/digitalmap_1026

 

000325
Λάρισα [χάρτης]. -- Κλίμακα: 1: 200.000 ή 1εκ. ανά 2 χιλ. (Δ 39 30΄- 40 30΄/Β 39 30΄- 40 30΄). . -- Αθήναι : Γ. Κοντογόνης, 1910
http://81.186.130.244/digitalmap_1014

 

000326
Μοναστήριον [χάρτης]. -- Κλίμακα: 1: 200.000 ή 1εκ. ανά 2 χιλ. (Δ 38 30΄- 39 30΄/Β 40 30΄- 41 30΄). . -- Αθήναι : Γ. Κοντογόνης, 1910
http://81.186.130.244/digitalmap_1015

 

000327
Θεσσαλονίκη [χάρτης]. -- Κλίμακα: 1: 200.000 ή 1εκ. ανά 2 χιλ. (Δ 40 30΄- 41 30΄/Β 40 30΄- 41 30΄). . -- Αθήναι : Γ. Κοντογόνης, 1910
http://81.186.130.244/digitalmap_1016

 

000328
Έδεσσα (Βοδένα) [χάρτης]. -- Κλίμακα: 1: 200.000 ή 1εκ. ανά 2 χιλ. (Δ 40 30΄- 41 30΄/Β 39 30΄- 40 30΄). . -- Αθήναι : Γ. Κοντογόνης, 1909
http://81.186.130.244/digitalmap_1017

 

000329
Ξάνθη [χάρτης]. -- Κλίμακα απροσδιόριστη. . -- [Αθήναι] : [χ.ο.], 1914
http://81.186.130.244/digitalmap_1018

 

000330
Ιωάννινα [χάρτης]. -- Κλίμακα απροσδιόριστη. . -- Αθήναι : Γ. Κοντογόνης, 1917
http://81.186.130.244/digitalmap_1019

 

000331
Balkan - Halbinsel [maps]. -- Scale: 1: 3.400.000. . -- Leipzig : Pester Lloyd, [18--]
http://81.186.130.244/digitalmap_1025

 

000332
Carte de la Grece. 20 leves / redigee et gravee au Depot de la Guerre ; grave par Erhard ; imprime chez Kaeppelin. -- Scale: 1: 200.000. . -- Paris : Les Officiers du Corps d' Etat-Major, 1852
http://81.186.130.244/digitalmap_1013-10-1 . lev. 12
http://81.186.130.244/digitalmap_1013-9-1 . lev. 10
http://81.186.130.244/digitalmap_1013-8-1 . lev. 9
http://81.186.130.244/digitalmap_1013-12-1 . lev. 20
http://81.186.130.244/digitalmap_1013-11-1 . lev. 18
http://81.186.130.244/digitalmap_1013-1-1 . lev. 16
http://81.186.130.244/digitalmap_1013-4-1 . lev. 5
http://81.186.130.244/digitalmap_1013-3-1 . lev. 4
http://81.186.130.244/digitalmap_1013-2-1 . lev. 2
http://81.186.130.244/digitalmap_1013-7-1 . lev. 8
http://81.186.130.244/digitalmap_1013-6-1 . lev. 7
http://81.186.130.244/digitalmap_1013-5-1 . lev. 6

 

000333
Λεβαδειά [χάρτης]. Ι.8. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα 1: 100.000 (Δ 22 42΄-23 12΄/Β 38 00΄-38 30΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945
http://81.186.130.244/digitalmap_1020

 

000334
Χαλκίς [χάρτης]. Ι.9. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα: 1: 100.000 (Δ 23 12΄-24 42΄/Β 38 00΄- 38 30΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945
http://81.186.130.244/digitalmap_1040

 

000335
Λαμία [χάρτης]. Θ.7. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα: 1: 100.000 (Δ 22 12΄-22 42΄/Β 38 30΄-39 00΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945
http://81.186.130.244/digitalmap_1033

 

000336
Αταλάντη [χάρτης]. Θ.8. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα: 1: 100.000 (Δ 22 42΄-23 12΄/Β 38 30΄-39 00΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945
http://81.186.130.244/digitalmap_1032

 

000337
Ψαχνά [χάρτης]. Θ.9. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα: 1: 100.000 (Δ 23 12΄-23 42΄/Β 38 30΄-39 00΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945
http://81.186.130.244/digitalmap_1031

 

000338
Κύμη [χάρτης]. Θ.10. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα 1: 100.000 (Δ 23 42΄-23 72΄/Β 38 30΄-39 00΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945
http://81.186.130.244/digitalmap_1030

 

000339
Άρτα [χάρτης]. Η.4. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα 1: 100.000 (Δ 20 42΄-21 12΄/Β 39 00΄-39 30΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945
http://81.186.130.244/digitalmap_1029

 

000340
Άγραφα [χάρτης]. Η.5. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα: 1: 100.000 (Δ 21 12΄-21 42΄/Β 39 00΄-39 30΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945
http://81.186.130.244/digitalmap_1028

 

000341
Καρδίτσα [χάρτης]. Η.6. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα 1: 100.000 (Δ 21 42΄-22 12΄/Β 39 00΄-39 30΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945
http://81.186.130.244/digitalmap_1024

 

000342
Φάρσαλα [χάρτης]. Η.7. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα 1: 100.000 (Δ 22 12΄-22 42΄/Β 39 00΄-39 30΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945
http://81.186.130.244/digitalmap_1023

 

000343
Βόλος [χάρτης]. Η.8. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα: 1: 100.000 (Δ 22 42΄-23 12΄/Β 39 00΄-39 30΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945
http://81.186.130.244/digitalmap_1035

 

000344
Σκιάθος [χάρτης]. Η.9. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα: 1: 100.000 (Δ 23 12΄-23 42΄/Β 39 00΄-39 30΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945
http://81.186.130.244/digitalmap_1022

 

000345
Σκόπελος [χάρτης]. Η.10. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα: 1: 100.000 (Δ 23 42΄-23 72΄/Β 39 00΄-39 30΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945
http://81.186.130.244/digitalmap_1021

 

000346
Καλαμπάκα [χάρτης]. Ζ.5. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα: 1: 100.000 (Δ 21 12΄-21 42΄/Β 39 30΄-40 00΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945
http://81.186.130.244/digitalmap_1036

 

000347
Τρίκκαλα [χάρτης]. Ζ.6. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα; 1: 100.000 (Δ 21 42΄-22 12΄/Β 39 30΄-40 00΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945
http://81.186.130.244/digitalmap_1037

 

000348
Λάρισα [χάρτης]. Ζ.7. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα: 1: 100.000 (Δ 22 12΄-22 42΄/Β 39 30΄-40 00΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945
http://81.186.130.244/digitalmap_1038

 

000349
Αγυιά [χάρτης]. Ζ.8. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα: 1: 100.000 (Δ 22 42΄-23 12΄/Β 39 30΄-40 00΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945
http://81.186.130.244/digitalmap_1039

 

000350
Γρεβενά [χάρτης]. Ε.5. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα: 1: 100.000 (Δ 21 12΄-21 42΄/Β 40 00΄-40 30΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945
http://81.186.130.244/digitalmap_1044

 

000351
Κοζάνη [χάρτης]. Ε.6. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα: 1: 100.000 (Δ 21 42΄-22 12΄/Β 40 00΄-40 30΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945
http://81.186.130.244/digitalmap_1043

 

000352
Κατερίνη [χάρτης]. Ε.7. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα 1: 100.000 (Δ 22 12΄-22 42΄/Β 40 00΄-40 30΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945
http://81.186.130.244/digitalmap_1042

 

000353
Άθως [χάρτης]. Ε.11. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα 1: 100.000 (Δ 23 12΄-24 42΄/Β 40 00΄-40 30΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945
http://81.186.130.244/digitalmap_1041

 

000354
Graecia cum insulis et oris maris Aegaei [map] / Henrico Kiepert. -- [12. berichtige Aufl.]. -- Scale: 1:2.500.000. . -- Berlin : D. Reimer, [1902]
http://81.186.130.244/digitalmap_1007

 

000355
Volos [map]. H.8. -- 2nd ed.. -- Scale: 1: 100.000 (W 22 42΄-23 12΄/N 39 00΄-39 30΄). . -- [s.l.] : [s.n.], 1944
http://81.186.130.244/digitalmap_1034

 

000356
Australien u. Ozeanien [map] / Richard Bayer ; Rudolf Sauer. -- Scale: 1:30.000.000-1:53.000.000. . -- Wien : Richard Bayer, [19--]
http://81.186.130.244/digitalmap_1006

 

000357
Amerika [map] / Richard Bayer ; Rudolf Sauer. -- Scale: 1:32.000.000. . -- Wien : Richard Bayer, [19--]
http://81.186.130.244/digitalmap_1027

 

000358
Europa [map] / Richard Bayer ; Rudolf Sauer. -- Scale: 1:22.000.000. . -- Wien : Richard Bayer, [19--]
http://81.186.130.244/digitalmap_1003

 

000359
Asien [map] / Richard Bayer ; Rudolf Sauer. -- Scale: 1:50.000.000. . -- Wien : Richard Bayer, [19--]
http://81.186.130.244/digitalmap_1001

 

000360
Afrika [map] / Richard Bayer ; Rudolf Sauer. -- Scale: 1:40.000.000. . -- Wien : Richard Bayer, [19--]
http://81.186.130.244/digitalmap_1005

 

000361
Britisch - indische Schutzstaaten [map] / Richard Bayer ; Rudolf Sauer. -- Scale: 1: 10.000.000. . -- Wien : Richard Bayer, [19--]
http://81.186.130.244/digitalmap_1004

 

000362
Sudosteuropa vor den Balkanwirren unter Berucksichtigung der historischen Grenzen Alt-Italiens [map] / Richard Bayer ; Rudolf Sauer. -- Scale: 1:9.000.000. . -- Wien : Richard Bayer, [19--]
http://81.186.130.244/digitalmap_1002

 

000363
Κονισκός - Ελασσών [χάρτης] / επιμ. Γεωργίου Μαυρομμάτη. -- Κλίμακα: 1: 75.000 (Δ 21 43΄- 22 13΄/Β 39 45΄- 40 00΄). . -- [εν Αθήναις] : Χαρτογραφική Υπηρεσία, 1908
http://81.186.130.244/digitalmap_1009

 

000364
Neberts Kriegs-Frontenkarte von allen Kriegsschauplatzen [map] : freigegeben fur den offentlischen Vertrieb und fur die Ausfuhr nach den besetzten Gebieten dirch Verfugung des Stellv. Generalkommandos IV.. 23, Italien Font, Mazedonien, Osfront, Osfront ubersicht. -- The scales vary. . -- Halle : Louis Neberts Verlag, 1917
http://81.186.130.244/digitalmap_1045-1-1

 

000365
Neberts Kriegs-Frontenkarte von allen Kriegsschauplatzen [map] : freigegeben fur den offentlischen Vertrieb und fur die Ausfuhr nach den besetzten Gebieten dirch Verfugung des Stellv. Generalkommandos IV.. 23, Westfront, Flandern - La Bassee, La Bassee - St. Quentin, Luftangriffe auf London, St. Quentin - Reims, Chapagne. -- The scales vary. . -- Halle : Louis Neberts Verlag, 1917
http://81.186.130.244/digitalmap_1045-2-1