Πίσω στο κεντρικό ευρετήριο

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία
Σημείωση σκοπού
Διαχειριστικές Πληροφορίες
Σύστημα ταξινόμησης
Περιορισμοί
Σημεία πρόσβασης
Αναλυτική περιγραφή

Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (Παγασών)Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI ARCH M O2
Τίτλος: Αρχείο της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (Παγασών)
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού 1882 - 1983
Επίπεδο περιγραφής: Σειρά
Μέγεθος ενότητας περιγραφής: 102 βιβλία και 27 φάκελοι
Όνομα παραγωγού: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία

Βλ. Ιστορικό διάγραμμα του Δήμου Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Παρουσίαση περιεχομένου

Περιέχει κυρίως βιβλία πρακτικών και ψηφισμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (Παγασών) καθώς και φακέλους συνεδριάσεων και αποφάσεις της Δημαρχιακής και Διοικούσας Επιτροπής, αποφάσεις του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Διαχειριστικές Πληροφορίες

Το αρχείο του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί μέρος του συνόλου του αρχείου του Δήμου Βόλου, που φυλασσόταν στο υπόγειο του Δημαρχείου Βόλου. Οι συχνές πλημμύρες στο χώρο του υπογείου κατέστρεψαν ένα μεγάλο μέρος του υλικού ενώ η υγρασία και η χαμηλή θερμοκρασία δημιούργησαν σημαντικές φθορές σε άλλα. Με την ίδρυση του Δημοτικού Κέντρου Ιστορικών Ερευνών και Τεκμηρίωσης ο Δήμος Βόλου ανέθεσε στο Κέντρο την καταγραφή, αρχειοθέτηση, συντήρηση, φύλαξη του ιστορικού αρχείου του Δήμου Βόλου καθώς και την οργάνωση της πρόσβασης των ερευνητών στα αρχεία του Δήμου.

Από το 1992 έως το 2003 το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης έχει παραλάβει σε 21 διαφορετικές εισαγωγές τμήμα του αρχείου του Δήμου Βόλου. Υλικό που αφορά στη Γραφείο της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (Παγασών) βρέθηκε σε 6 από αυτές.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σύστημα ταξινόμησης

Βλ. σύστημα ταξινόμησης αρχείου Δήμου Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Περιορισμοί

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σημεία πρόσβασης

Συλλογικό όργανο

Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Δήμος Βόλου. Διοικούσα Επιτροπή

Θέμα

Τοπική αυτοδιοίκηση -- Βόλος

Γεωγραφικός τόπος

Βόλος -- Ιστορία -- 1882 - 1982

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Αναλυτική περιγραφή

Βιβλίο 27.1 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου 1882 -1883 [1882 - 1883]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.60 Ψηφίσματα - 1882-1883 [1882 - 1883]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.95 Ψηφίσματα - ευρετήρια 1882-1885 [1882 - 1885]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.2 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου 1883 [1883]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.61 Ψηφίσματα - 1883 [1883]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.62 Ψηφίσματα 1883-1884 [1883 - 1884]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.3 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου 1883-1885 [1883 - 1885]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.4 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου 1885 - 1886 [1885 - 1886]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.63 Ψηφίσματα 1885-1886 [1885 - 1886]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.64 Ψηφίσματα 1886-1887 [1886 - 1887]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.96 Ψηφίσματα - ευρετήρια 1886-1890 [1886 - 1890]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.5 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου 1888-1890 [1888 - 1890]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.65 Ψηφίσματα 1888-1890 [1888 - 1890]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.66 Ψηφίσματα 1891-1893 [1891 - 1893]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.97 Ψηφίσματα - ευρετήρια 1891-1895 [1891 - 1895]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.6 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου 1891 - 1896 [1891 - 1896]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.67 Ψηφίσματα 1894-1896 [1894 - 1896]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.68 Ψηφίσματα 1896-1898 [1896 - 1898]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.7 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου 1896 - 1900 [1896 - 1900]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.98 Ψηφίσματα - ευρετήρια 1896-1900 [1896 - 1900]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.69 Ψηφίσματα 1899-1901 [1899 - 1901]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.8 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου 1900-1904 [1900 - 1904]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.70 Ψηφίσματα 1901-1903 [1901 - 1903]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Φάκελος 27.99 Ψηφίσματα - ευρετήρια 1901-1905 [1901 - 1905]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.71 Ψηφίσματα 1903-1905 [1903 - 1905]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.9 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου 1905-1907 [1905 - 1907]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.100 Ψηφίσματα - ευρετήρια 1906 - 1910 [1906 - 1910]
Σημείο πρόσβασης
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.10 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου 1907 - 1911 [1907 - 1911]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.72 Ψηφίσματα 1908-1911 [1908 - 1911]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.101 Ψηφίσματα - ευρετήρια 1911 - 1915 [1911 - 1915]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.73 Ψηφίσματα 1911-1918 [1911 - 1918]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Φάκελος 27.11 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου 1912-1914 [1912 - 1914]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.12 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου 1914 -1918 [1914 - 1918]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.114 Πρακτικά Επιτροπής 1914 - 1922 [1914 - 1922]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.102 Ψηφίσματα - ευρετήρια 1916 - 1920 [1916 - 1920]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.13 Πρακτικά 1918-1919 [1918 - 1919]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.74 Ψηφίσματα 1919-1920 [1919 - 1920]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.14 Πρακτικά 1919-1923 [1919 - 1923]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.75 Ψηφίσματα 1920-1923 [1920 - 1923]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.103 Ψηφίσματα - ευρετήρια 1921 - 1925 [1921 - 1925]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.115 Πρακτικά Επιτροπής 1922 - 1925 [1922 - 1925]
Συλλογικό όργανο
Βιβλίο 27.76 Ψηφίσματα 1923-1924 [1923 - 1924]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.15 Πρακτικά 1923-1925 [1923 - 1925]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.77 Ψηφίσματα 1924-1926 [1924 - 1926]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.16 Πρακτικά 1925-1927 [1925 - 1927]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.116 Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής 25 - 8 - 1925 / 5 - 3 - 1929 [1925 - 1929]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 27.78 Ψηφίσματα 1926-1927 [1926 - 1927]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.104 1926 - 1930 [Ευρετήριο ψηφισμάτων] [1926 - 1930]
Περιεχόμενο
Ευρετήριο ψηφισμάτων
Συλλογικό όργανο
Βιβλίο 27.79 Ψηφίσματα 1927-1928 [1927 - 1928]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.17 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου 1927-1929 [1927 - 1929]
Συλλογικό όργανο
Βιβλίο 27.117 Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής 1927 - 1937 [1927 - 1937]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.80 Ψηφίσματα 1928-1930 [1928 - 1930]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.18 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου 1929-1932 [1929 - 1932]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.81 Ψηφίσματα 1931-1934 [1931 - 1934]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.19 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου 1932-1935 [1932 - 1935]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.20 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Τόμος 21ος 11/8/35 - 28/4/37 [1935 - 1937]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.82 Ψηφίσματα Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών. Τόμος ΚΣ. 26ος από αριθμό 308 - 577 [1936 - 1937]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Φάκελος 1.119 Ειδικοί Οργανισμοί και αποφάσεις 1936-1940 [1936 - 1940]
Περιεχόμενο
Ψηφίσματα, αποφάσεις, άρθρα ειδικών Οργανισμών, Αεράμυνας, απορριμμάτων, υπηρεσία συνεργείου έκτακτης καθαριότητας του Δήμου, φύτευσης, υπηρεσία κήπου του μουσείου, καθαριότητας του σφαγείου, καθαριότητας ουρητηρίων, υδραγωγείου Ν. Ιωνίας, προστασίας εκθέτων του Δήμου, καταβρέγματος δημοπρασίων, υπηρεσία νηπειαγωγείων κ.α.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Ειδικοί Οργανισμοί
Βιβλίο 27.83 Ψηφίσματα Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών. Τόμος ΚΖ, 27ος από αριθμό 578 - 816 [1937 - 1938]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Φάκελος 27.21 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου. Τόμος 22ος 28/4/37 - 17/1/39 [1937 - 1939]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.118 Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής [1937 - 1943]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 1.121 Οργανισμός φοροτεχνικής υπηρεσίας 1938-39 Νομαρχίας Λάρισας 34759/1938. [1938 - 1939]
Περιεχόμενο
Ειδικός προσωρινός οργανισμός και κανονισμός βεβαιώσεως και εισπράξεως δημοτικών φόρων. Αποφάσεις διοικούσας επιτροπής Δήμου Παγασών
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Ειδικοί Οργανισμοί
Βιβλίο 27.84 Ψηφίσματα Διοικούσης Επιτροπής Παγασών τόμος 28ος από 115 - 562 [1938 - 1939]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Διοικούσα Επιτροπή -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.22 Πρακτικά Διοικούσης επιτροπής Δήμου Παγασών. Τόμος 23ος από 27ης Ιανουαρίου 1939 μέχρι 21ης Μαρτίου 1940 [1939 - 1940]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Διοικούσα Επιτροπή -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.85 Ψηφίσματα Διοικούσης Επιτροπής Παγασών τόμος 29ος από 563 - 966 [1939 - 1941]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Διοικούσα Επιτροπή -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.23 Πρακτικά Διοικούσης επιτροπής Δήμου Παγασών. Τόμος 24ος από 21ης Μαρτίου 1940, 19ης Μαρτίου 1941 [1940 - 1941]
Σημείο πρόσβασης
Δήμος Βόλου. Διοικούσα Επιτροπή -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 1.120 Έκτακτοι ειδικοί Οργανισμοί 1/4/41-31/3/42 [1941 - 1942]
Περιεχόμενο
Σύσταση ειδικών Οργανισμών όπως: Καθαριότητας-καταβρέγματος, συντήρησης και προστασίας εκθέτων, βεβαιώσεις είσπραξης δημοτικών φόρων, σταμικών-μετρικών δικαιωμάτων, αποκομιδής απορριμάτων, εκτάκτου καθαριότητας, καθαριότητας δημοτικών σφαγείων, συνεργείου συντήρησης οδών.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Ειδικοί Οργανισμοί
Βιβλίο 27.24 Πρακτικά Διοικούσης επιτροπής Δήμου Παγασών. Από 19 Μαρτίου 1941 μέχρι 27 Μαϊου 1942 [1941 - 1942]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Διοικούσα Επιτροπή -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.86 Ψηφίσματα Διοικούσης Επιτροπής Παγασών τόμος 30ος από 967 [1941 - 1942]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Διοικούσα Επιτροπή -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.25 Πρακτικά Διοικούσης επιτροπής Δήμου Παγασών.Τόμος 26ος από 28ης Μαϊου 1942 μέχρι 25ης Φεβρουαρίου 1943. [1942 - 1943]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Διοικούσα Επιτροπή -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.26 Πρακτικά Διοικούσης επιτροπής Δήμου Παγασών.Τόμος 27ος. 25ης Φεβρουαρίου 1943, 3ης Αυγούστου 1943 [1943]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Διοικούσα Επιτροπή -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.27 Πρακτικά Διοικούσης επιτροπής Παγασών από 3ης Αυγούστου 1943. [1943 - 1944]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Διοικούσα Επιτροπή -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.28 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου 21/10/44 - 31/1/1945 [1944 - 1945]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 4.49 Αποφάσεις Αδελφάτου Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου [1944 - 1947]
Περιεχόμενο
Υποβολή αποφάσεων για έγκριση
Συλλογικό όργανο
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Βιβλίο 27.125 Ευρετήριον αποφάσεων υποβληθέντος εις Νομαρχίας από Μαρτίου 1945 [1945]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Αποφάσεις
Βιβλίο 27.29 Πρακτικά Διοικούσης Επιτροπής [1945 - 1946]
Σημείο πρόσβασης
Δήμος Βόλου. Διοικούσα Επιτροπή -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.87 Ψηφίσματα - Αποφάσεις Διοικούσης Επιτροπής Παγασών από 13 - 3 - 1945 έως 24 - 6 - 1946 [1945 - 1946]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Διοικούσα Επιτροπή -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.119 Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής Μαρτίου 1945- - Απριλίου 1947 [1945 - 1947]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 16.59 Έκτακτοι οργανισμοί [1945 - 1948]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις για σύσταση ειδικών οργανισμών, κανονισμός οργανισμών
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Ειδικοί Οργανισμοί
Βιβλίο 27.30 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου 1946-1947 [1946 - 1947]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.88 Ψηφίσματα - Αποφάσεις ΙΙ (Ψηφίσματα ) Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών από 24 - 6 - 1946 / 6 - 1947 [1946 - 1947]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.89 Ψηφίσματα 1947-1948 [1947 - 1948]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Φάκελος 4.50 Αποφάσεις Αδελφάτου Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου [1947 - 1949]
Περιεχόμενο
Υποβολή αποφάσεων για έγκριση
Συλλογικό όργανο
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Βιβλίο 27.31 Βιβλίο πρακτικών αιρετού Δημοτικού Συμβουλίου [1947 - 1949]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 17.400 Ευρετήριο εγγράφων υποβαλλόμενων εις Νομαρχία και εγκεκριμένων αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου [1947 - 1949]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Αποφάσεις
Βιβλίο 27.120 Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Παγασών από 2/7/1947 [1947 - 1950]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 1.122 Ειδικοί Οργανισμοί 1/7/48-30/6/49 [1948 - 1949]
Περιεχόμενο
Ειδικοί οργανισμοί, τακτικής καθαριότητος, δημοτικών φόρων εγχώριων προϊόντων, υγειονομικής υπηρεσίας, συνεργείο αποκομιδής απορριμάτων καθαριότητας.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Ειδικοί Οργανισμοί
Βιβλίο 27.90 Ψηφίσματα 1948-1949 [1948 - 1949]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Φάκελος 17.91 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 1101. Έτος 1955 - 1959 [1948 - 1959]
Περιεχόμενο
Έκθεση καθορισμού ορίων διοικητικής περιφέρειας Δήμου Παγασών & Ν.Ιωνίας (1948). Ερωτήματα δημοτικών συμβούλων συνεδρίασης 1955. Δικαστικές αποφάσεις για μυνήσεις και αποφάσεις Δ.Σ. για συμβιβασμό σε θέματα που προέκυψαν με τους οδοκαθαριστές του Δήμου (1958 - 59).
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Αποφάσεις
Βιβλίο 1.128 Βιβλίο πρακτικών Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αγίων Ταξιαρχών Νεκροταφείου. [1948 - 1969]
Συλλογικό όργανο
Ναός Αγίων Ταξιαρχών Νεκροταφείου (Βόλος). Εκκλησιαστική Επιτροπή
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ναοί
Βιβλίο 27.105 Ευρετήριο αποφάσεων Δημαρχιακής Επιτροπής 25 Ιουλίου 1949 [1949]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή -- Αποφάσεις
Φάκελος 4.51 Αποφάσεις Αδελφάτου Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου [1949 - 1950]
Περιεχόμενο
Υποβολή αποφάσεων για έγκριση
Συλλογικό όργανο
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Βιβλίο 27.32 Βιβλίο πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου [1949 - 1950]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 1.123 Ειδικοί Οργανισμοί από 1/7/1949-30/6/1950 [1949 - 1950]
Περιεχόμενο
Ειδικοί οργανισμοί: τέλους αποκομιδής απορριμάτων, τελών εν γένει.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Ειδικοί Οργανισμοί
Φάκελος 16.50 Συζητήσεις Δημοτικού Συμβουλίου 18-8-1949 / 12-1-1950 [1949 - 1950]
Περιεχόμενο
Κατεπείγουσες συνεδριάσεις περί ΙΚΑ, χορηγήσεως τροφίμων, καθαριότητας, διαφόρων βιομηχανιών
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.91 Ψηφίσματα - Βιβλίον αποφάσεων αιρετού Δημοτικού Συμβουλίου 1950 [1949 - 1950]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Αποφάσεις
Βιβλίο 29.106 Ευρετήριο αποφάσεων 1949-1952 [1949 - 1952]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Αποφάσεις
Βιβλίο 27.33 Βιβλίο πρακτικών αιρετού Δημοτικού Συμβουλίου [1950 - 1951]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 4.52 Αποφάσεις Αδελφάτου Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου [1950 - 1952]
Περιεχόμενο
Υποβολή αποφάσεων για έγκριση
Συλλογικό όργανο
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φάκελος 4.53 Αποφάσεις Αδελφάτου Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου από 11/53. [1950 - 1952]
Περιεχόμενο
Υποβολή αποφάσεων για έγκριση
Συλλογικό όργανο
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Βιβλίο 27.121 Δημαρχιακή Επιτροπή [1950 - 1954]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 17.397 Βιβλίον Δημαρχαιρεσιών σώματος Δήμου Παγασών 1951 [1951]
Σημείο πρόσβασης
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Αρχαιρεσίες
Βιβλίο 27.34 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου 1951-1952 [1951 - 1952]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.92 Ψηφίσματα 1951-1952 [1951 - 1952]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Φάκελος 17.184 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 412/1952, περί ψηφίσεως Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βόλου [1952]
Περιεχόμενο
Εφημερίδα της κυβερνήσεως, αποφάσεις Δ.Σ.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Αποφάσεις
Βιβλίο 27.107 Ευρετήριο αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 20-6-1952 [1952]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Αποφάσεις
Βιβλίο 27.35 Πρακτικά 1952-1953 [1952 - 1953]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.93 Ψηφίσματα 1952-1953 [1952 - 1953]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Φάκελος 4.48 Αποφάσεις αιρετού Δημοτικού Συμβουλίου από 1000 έως 1120. [1953 - 1954]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Αποφάσεις
Βιβλίο 27.36 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Οκτωβρίου 1953 [1953 - 1955]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.94 Ψηφίσματα 1954 [1954]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.122 Δημαρχιακή Επιτροπή 2-3-54 / 20-1-55 [1954 - 1955]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.37 Βιβλίο πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου. Δήμαρχος Καρτάλης Γεώργιος. 1955, Σουρνάρας Α., Κλαψόπουλος Θεόδωρος. [1955 - 1956]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 17.84 Φάκελος επιτροπής παραλαβής προμηθειών, χρήσις 1955 - 1956 [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Εγκρίσεις Νομαρχίας απόφαση Δ.Σ. ορισμού τακτικών μελών επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Επιτροπές
Βιβλίο 27.108 Ευρετήριον αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής 1955 - 1961 [1955 - 1961]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή -- Αποφάσεις
Βιβλίο 27.123 Δημαρχιακή Επιτροπή 21-2-1955 / 31-12-1962 [1955 - 1962]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή -- Αποφάσεις
Βιβλίο 27.38 Βιβλίο πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου. Δήμαρχος Θεόδωρος Κλαψόπουλος [1956 - 1958]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.39 Βιβλίο πρρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου. [1958 - 1959]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 1.137 Γνωμοδοτική επιτροπή ύδρευσης Βόλου [1959 - 1960]
Περιεχόμενο
Εξερχόμενα της Γνωμοδοτικής Υπηρεσίας Ύδρευσης. Εισερχόμενα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Κίνηση ταμείου Υπηρεσίας Ύδρευσης. Εκθέσεις εσόδων και δαπανών 1959-60 και των πλεονεκτημάτων της Υπηρεσίας, παράθεση πίνακα υδροληπτών. Κανονισμός λειτουργίας της επιχείρησης.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Επιτροπές
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ύδρευση
Βιβλίο 27.40 Βιβλίο πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου από 2/5/60 [1960 - 1961]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.41 Βιβλίο πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου από 1962 - 1963 [1962 - 1963]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.109 Ευρετήριον αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 1962 - 1964 [1962 - 1964]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Αποφάσεις
Βιβλίο 27.42 Πρακτικά 1963-64. Δήμαρχος Ιωάννης Κοντοστάνος [1963 - 1964]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.111 Ευρετήριο αποφάσεων Δημαρχιακής Επιτροπής 24 - 9 - 1964 [1964]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή -- Αποφάσεις
Βιβλίο 27.110 Ευρετήριον αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 25 - 8 - 1964 [1964]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Αποφάσεις
Βιβλίο 27.43 Βιβλίο πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου από 23/8/1964 μέχρι 31/3/66 [1964 - 1966]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.44 Βιβλίο πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου 23/4/1966 - 26/7/67 [1966 - 1967]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.45 1ο Βιβλίον πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου 28/8/1967 - 27/1/1969 [1967 - 1969]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.112 Ευρετήριον αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου από 28/8/1967 - 19/7/1974 [1967 - 1974]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά αποφάσεων
Φάκελος 27.46 Πρακτικά 27/1/1969 - 7/4/1970 [1969 - 1970]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.47 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου 1970-1971 [1970 - 1971]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.48 Πρακτικά 1971-1972 [1971 - 1972]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.49 Πρακτικά 17/9/1972 - 19/7/1973 [1972 - 1973]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.50 Πρακτικά 6/8/1973 - 19/8/1974 [1973 - 1974]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 17.117 Αποφάσεις μη κοινοποιηθείσαι [1974]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για αποζημειώσεις για ρυμοτομηθέντα οικόπεδα
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Αποφάσεις
Φάκελος 27.51 Πρακτικά 9/10/1974 - 12/9/1975 [1974 - 1975]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.52 Πρακτικά 12/9/1975 - 11/6/1976 [1975 - 1976]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 17.186 12 Συνεδρίασις του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου της 11ης Ιουνίου 1976 [1976]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 17.187 14η Συνεδρίασις Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 1976. Φάκελος σχετικών. [1976]
Περιεχόμενο
Θέματα συνεδριάσης - περιλήψεις αποφάσεων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 17.188 15η Πανηγυρική συνεδρίασις της 23ης Ιουλίου 1976. Ψηφίσματα επί της 2ας επετείου της αποκαταστάσεως της δημοκρατίας εις την Ελλάδα. [1976]
Περιεχόμενο
Πρόταση και απόφαση για την επέτειο.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 17.189 16η Συνεδρίασις του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου της 9ης Αυγούστου 1976. Φάκελος θεμάτων [1976]
Περιεχόμενο
Θέματα και περίληψη αποφάσεων.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 17.190 17η Συνεδρίασις του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου της 1ης Σεπτεμβρίου 1976. Φάκελος σχετικών [1976]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις Δ.Σ. και περιλήψεις.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 17.191 18η Συνεδρίασις του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου της 22ης Σεπτεμβρίου 1976. Φάκελος σχετικών [1976]
Περιεχόμενο
Θέματα και αποφάσεις Δ.Σ.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 17.192 19η Συνεδρίασις του Δημοτικού Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 1976. [1976]
Περιεχόμενο
Εισηγήσεις θεμάτων συνεδρίασης
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 17.185 Θέματα 11ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1976 [1976]
Περιεχόμενο
Πρακτικά, περιλήψεις αποφάσεων όλων των θεμάτων της συνεδρίασης
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.53 Πρακτικά 11/6/1976 - 21/3/1977 [1976 - 1977]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.124 Δημαρχιακή Επιτροπή 31-10-1977 [1977]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.54 Πρακτικά 21/3/1977 - 3/3/1978 [1977 - 1978]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.55 Πρακτικά 3/3/1978 - 19/12/1978 [1978]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.56 Πρακτικά 19/12/1978 - 24/10/1979 [1978 - 1979]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.113 Ευρετήριο (12-10-1978 / 4-1-1983) [1978 - 1983]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.57 Πρακτικά 24/10/1979 - 4/9/1980 [1979 - 1980]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.58 Πρακτικά 4/9/1980 - 7/4/1981 [1980 - 1981]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 27.59 Συνεδρίασης Δημαρχιακής Επιτροπής 1η Νοεμβρίου 1982 [1982]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή -- Πρακτικά συνεδριάσεων

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων