Πίσω στο κεντρικό ευρετήριο

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Συνοπτικό ιστορικό Δήμου Βόλου
Περιεχόμενα
Διαχειριστικές Πληροφορίες
Σύστημα ταξινόμησης
Περιορισμοί
Σημεία πρόσβασης

Εργαλείο έρευνας για το αρχείο του Δήμου ΒόλουΕπισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης ARCH M
Τίτλος: Αρχείο Δήμου Βόλου
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1882 - 1982
Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο
Μέγεθος ενότητας περιγραφής: 1110 φάκελοι και 487 βιβλία
Όνομα παραγωγού: Δήμος Βόλου
Χώρος πρόσβασης Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνοπτικό ιστορικό Δήμου Βόλου

Ο Δήμος Βόλου συστάθηκε με το Β.Δ. της 31ης .3.1883(ΦΕΚ 126) και ονομαζόταν ως το 1954 Δήμος Παγασών. Η πρώτη αιρετή δημοτική αρχή της πόλης ανέλαβε τα καθήκοντα της τον Ιούνιο του 1883. Κατά τη μεταβατική περίοδο που μεσολάβησε απο την ένταξη του Βόλου στο ελληνικό κράτος (1881) έως και τις πρώτες δημοτικές εκλογές στη διοίκηση του Δήμου παρέμεινε το δημοτικό συμβούλιο που διοικούσε την πόλη απο το 1878 με Δήμαρχο τον Γεώργιο Καρτάλη, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος αιρετός Δήμαρχος μετά τη σύσταση του Δήμου.

Η πρώτη συνεδρίαση του παραπάνω συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στις 17.3.1882, ενώ η πρώτη του απόφαση αφορούσε τον καθορισμό της έμμεσης δημοτικής φορολογίας.

Σύμφωνα με το νόμο ΠΜ'/1882 "περί συστάσεως δήμων στις άρτι προσαρτηθείσες χώραις", η σύσταση των νέων δήμων θα ακολουθούσε τις διατάξεις του νόμου "περί συστάσεως δήμων" της 27ης.12.1833.Ο Δήμος Παγασών κατατάχθηκε αρχικά, ανάλογα με τον πληθυσμό του, στους δήμους β' τάξεως (όσοι είχαν πάνω από 2.000 κατοίκους). Η δημοτική του αρχή αποτελούνταν από το Δήμαρχο, που ήταν εκτελεστική αρχή, και το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο ήταν 12μελές και είχε συμβουλευτικό ρόλο. Η δημοτική αρχή εκλεγόταν κάθε τέσσερα χρόνια με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέλεγε μεταξύ των μελών του δύο παρέδρους, οι οποίοι ήταν άμισθοι βοηθοί του Δημάρχου, τον Πρόεδρο και τον Πρωτοκολλητή, ο οποίος είχε την ευθύνη της τήρησης των Πρακτικών.

Το 1891 ο Δήμος Παγασών εντάχθηκε στους δήμους α' τάξεως (όσοι είχαν πληθυσμό περισσότερους από 10.000 κατοίκους), το Δημοτικό Συμβούλιο αυξήθηκε κατά έξι μέλη -έγινε 18μελές- και οι πάρεδροι κατά δύο. Με το νόμο ΔΝΖ'(4057)/1912 "περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων" ο Δήμος Παγασών κατατάχτηκε στους δήμους β' τάξεως (όσοι είχαν περισσότερους από 30.000 κατοίκους). Το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν κυρίαρχο όργανο του Δήμου και αποτελούνταν από 24 μέλη. Με μυστική ψηφοφορία εξέλεγε μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και 5μελή Δημαρχιακή Επιτροπή.

Από το 1883 έως το 1933, που πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες δημοτικές εκλογές της προπολεμικής περιόδου, οι δημοτικές αρχές εκλέγονταν κάθε τέσσερα χρόνια, όπως όριζε η νομοθεσία. Μοναδική εξαίρεση υπήρξε η περίοδος των βαλκανικών πολέμων, όταν εξαιτίας αυτών και των επικείμενων αλλαγών στη δημοτική νομοθεσία, αντί να γίνουν οι εκλογές το 1911, παρατάθηκε η θητεία των υφισταμένων δημοτικών αρχών για τρία χρόνια ακόμη. Επίσης, την περίοδο 1917-1920 διοίκησε το Δήμο Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία όπως αναφέρουν οι εφημερίδες της εποχής είχε τη συγκατάθεση του "λαού του Βόλου", παραμένοντας όμως Δήμαρχος ο επανεκλεγείς στις εκλογές του 1914, Κωστής Γκλαβάνης.

Η θητεία της τελευταίας αιρετής δημοτικής αρχής -εκλέχτηκε το 1933- της προπολεμικής περιόδου παρατάθηκε για έναν επιπλέον χρόνο έως τον διορισμό από την κυβέρνηση Μεταξά Διοικούσας Επιτροπής, η οποία παρέμεινε στη διοίκηση του Δήμου, με αρκετές αλλαγές ως προς τα μέλη της έως την απελευθέρωση της πόλης από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, τον Οκτώβριο του 1944. Συνολικά, έως και τον πόλεμο, τη διοίκηση του Δήμου Παγασών ανέλαβαν έντεκα αιρετές δημοτικές αρχές και τρεις μη εκλεγμένες. Εκτός από τους Γεώργιο Καρτάλη (1883-1891) και Νικόλαο Γεωργιάδη (1899-1907), οι οποίοι εκλέχτηκαν για δυο συνεχείς τετραετίες και τον Κωστή Γκλαβάνη, ο οποίος υπήρξε ο μακροβιότερος, παραμένοντας στο δημαρχιακό θώκο για δεκαεπτά έτη (1908-1925), οι υπόλοιποι αιρετοί δήμαρχοι άσκησαν τα καθήκοντά τους για μια τετραετία ο καθένας.

Η κυβέρνηση Μεταξά διόρισε στους Δήμους Διοικούσες Επιτροπές (ν.472/23.2.1937), ενώ με αναγκαστικό νόμο(15.6.1937) ανέβαλε τις δημοτικές εκλογές "επ'αόριστον". Στο Δήμο Παγασών διορίστηκε επταμελής Διοικούσα Επιτροπή με Πρόεδρο το Νικόλαο Σαράτση, που ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Ιούλιο του 1938. Ο Νικόλαος Σαράτσης παρέμεινε Δήμαρχος και επί κατοχικών κυβερνήσεων. Αντικαταστάθηκε λίγους μήνες πριν την απελευθέρωση. Κατά τη μεταβατική περίοδο των πρώτων μηνών μετά την απελευθέρωση - από τον Οκτώβριο του 1944 έως τον Φεβρουάριο του 1945 - τη διοίκηση του Δήμου ανέλαβε επιτροπή από εκπροσώπους των φορέων της πόλης με Δήμαρχο τον Ιωάννη Κονταράτο.

Από το 1946 έως το 1950, διορισμένος από την κυβέρνηση Δήμαρχος ήταν ο Ζήσης Ζησάκης. Με Βασιλικό Διάταγμα το Μάιο του 1947 (29.5.1945 ΦΕΚ 103 Α') ο συνοικισμός των προσφύγων της Νέας Ιωνίας, ο οποίος ιδρύθηκε το 1924, έγινε ο δεύτερος Δήμος του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Οι πρώτες εκλογές της μεταπολεμικής περιόδου έγιναν το 1951 (29.5.1945 ΦΕΚ 103 Α'). Η εκλογή των δημοτικών αρχών κατά τη μεταπολεμική περίοδο ακολούθησε το ασταθές πολιτικό κλίμα της εποχής. Ως το 1967 εκλεγμένοι Δήμαρχοι ήταν οι Κοντοστάνος Γεώργιος (1951/6-1955/2), Καρτάλης Γεώργιος (1955/2-1956/1), Κλαψόπουλος Θεόδωρος (1956/4-1959/5 & 1964/8-1967/8) και Ιωάννης Κονταράτος(1959/5-1964/8).

Το 1954 (αποφ. Δ.Σ 109/26.2.1954), ο Δήμος Παγασών μετονομάστηκε σε Δήμο Βόλου. Πρώτος αιρετός Δήμαρχος της μεταπολιτευτικής περιόδου ήταν ο Θεόδωρος Κλαψόπουλος, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούνιο του 1975. Ακολούθησαν ο Μιχάλης Κουντούρης (1978-1990 και 1998-2000), ο Δημήτρης Πιτσιώρης (1990-1998) και ο Κυριάκος Μήτρου, από το 2000 έως σήμερα. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από 31 αιρετά μέλη (Π.Δ. 323/1989)

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΒΟΛΟΥ

Καρτάλης, Γιώργος (1881-1891)

Τοπάλης, Αλέξανδρος (1891-1895)

Αργύρης (Χατζηαργύρης), Ιωάννης Κ. (1895-1899)

Γεωργιάδης, Νικόλαος (1899-1907)

Καρτάλης, Ιωάννης (1907-1908)

Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος (1908-1925)

Σπυρίδης, Σπύρος (1925-1929)

Καρτάλης, Κωνσταντίνος (1929-1933)

Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1933-1934)

Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1934-1938)

Σαράτσης, Νικόλαος (1938-1944)

Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος (1944/5-1944/10)

Κονταράτος, Ιωάννης (1944/10 - 1945/1)

Παπαγεωργίου, Νικόλαος (1945/2 - 1945/10)

Κοντοστάνος, Γεώργιος (1945/10-1946/5 )

Ζησάκης, Ζήσης (1946-1950)

Τζίκας, Θεόφιλος (1950/8 - 1950/9)

Δάρας, Κωνσταντίνος (1950/9-1951/1)

Βούγας, Παναγιώτης (1951/1 - 1951/5)

Κοντοστάνος, Γεώργιος (1951-1955)

Καρτάλης, Γεώργιος (1955/2-1956/1)

Στουρνάρας, Αριστείδης (1956)

Κλαψόπουλος, Θεόδωρος (1956-1959)

Κονταράτος, Ιωάννης (1959-1964)

Κλαψόπουλος, Θεόδωρος (1964-1967 )

Σάρος, Γεώργιος (1967-1972)

Καλούσης, Ιωάννης (1972-1973)

Παπαθανασίου, Απόστολος (1973-1974)

Τσιάμης, Δημήτριος (1974-1975 )

Κλαψόπουλος, Θεόδωρος (1975-1978)

Κουντούρης, Μιχάλης (1979-1990)

Πιτσιώρης, Δημήτρης (1991-1998)

Κουντούρης, Μιχάλης (1999/1-1999/6)

Μήτρου, Κυριάκος (1999-2006)

Βούλγαρης, Αλέκος (2007- )

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Περιεχόμενα

Το υλικό που περιλαμβάνει κυρίως φακέλους, υπηρεσιακά βιβλία, φωτογραφίες και σχέδια, αφορά στη δραστηριότητα των τριών βασικών υπηρεσιών του Δήμου Βόλου:

της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και των Γραφείων του Διευθυντή του Δήμου, του Δημοτολογίου και της Στρατολογίας

της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών και των Γραφείων του Λογιστηρίου, του Ταμείου, των Προμηθειών και των Προσόδων

και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου

Περιλαμβάνει επίσης υλικό που αφορά στο Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και στο Γραφείο του Δημάρχου.

Στις διαφορετικές εισαγωγές που έγιναν βρέθηκε και υλικό που αφορά σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου όπως αυτής του Γραφείου του Ανταποκριτή του ΟΓΑ, των υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, Ύδρευσης και Καθαριότητας

Τέλος περιέχει υλικό που αφορά στις κοινοτήτες οι οποίες προσαρτήθηκαν στη δεκαετία το 1980 στο Δήμο Βόλου. Συγκεκριμένα τα αρχεία των Κοινοτήτων του Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων, των Νέων Παγασών, και της Αγίας Παρασκευής Βόλου.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Διαχειριστικές Πληροφορίες

Ιστορικό διατήρησης της ενότητας περιγραφής

Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου του Δήμου Βόλου φυλασσόταν στο υπόγειο του Δημαρχείου Βόλου εκτός από τα βιβλία των πρακτικών και των ψηφισμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου τα οποία διαχειριζόταν το γραφείο της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι συχνές πλημμύρες στο χώρο του υπογείου κατέστρεψαν ένα μεγάλο μέρος του υλικού ενώ η υγρασία και η χαμηλή θερμοκρασία δημιούργησαν σημαντικές φθορές σε άλλα. Με την ίδρυση του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (1991) ο Δήμος Βόλου ανέθεσε στο Κέντρο την καταγραφή, αρχειοθέτηση, συντήρηση, φύλαξη του ιστορικού αρχείου του Δήμου Βόλου καθώς και την οργάνωση της πρόσβασης των ερευνητών στα αρχεία του Δήμου.

Ιστορικό πρόσκτησης του αρχείου

Το 1992 το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης οργάνωσε την πρώτη παραλαβή και μεταφορά μέρους του δημοτικού αρχείου από το υπόγειο του Δημαρχείου στις εγκαταστάσεις του. Από τότε έχουν γίνει 21 εισαγωγές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους με τις οποίες συγκεντρώθηκε ένα μεγάλο μέρος του δημοτικού αρχείου.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγινε επιλογή και εκκαθάριση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σύστημα ταξινόμησης

Το αρχείο ταξινομήθηκε σύμφωνα με το κοινό - διαχρονικό σχέδιο οργάνωσης - οργανόγραμμα των υπηρεσιών και τμημάτων του Δήμου Βόλου (Παγασών) το οποίο είναι αποτέλεσμα παραμετροποίησης των Οργανισμών Υπηρεσίας. Η εσωτερική ταξινόμηση των φακέλων έγινε κατά περίπτωση αλφαβητικά, θεματικά και χρονολογικά.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Περιορισμοί

Όροι πρόσβασης

Το αρχείο του Δήμου Βόλου ανήκει την κατηγορία των δημοτικών αρχείων που διέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1945/91

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σημεία πρόσβασης

Συλλογικό όργανο ως θέμα

Δήμος Βόλου -- Αρχεία
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού
Δήμος Βόλου -- Οργάνωση
Δήμος Βόλου. Γραφείο Ανταποκριτή ΟΓΑ
Δήμος Βόλου. Γραφείο Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμος Βόλου. Γραφείο Δημάρχου
Δήμος Βόλου. Γραφείο Δημοτολογίου
Δήμος Βόλου. Γραφείο Διευθυντή
Δήμος Βόλου. Γραφείο Λογιστηρίου
Δήμος Βόλου. Γραφείο Προμηθειών
Δήμος Βόλου. Γραφείο Προσόδων
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας
Δήμος Βόλου. Γραφείο Ταμείου
Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Ύδρευσης
Δημόσια Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου
Δημοτικός Οργανισμός Ύδρευσης Βόλου
Δήμου Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής (Μαγνησία)
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία)
Κοινότητα Νέων Παγασών (Μαγνησία)

Θέμα

Αρχεία -- Βόλος
Δημογραφία -- Βόλος
Δημογραφική στατιστική -- Βόλος
Οικονομική ανάπτυξη -- Βόλος
Πολεοδομία -- Βόλος
Πολιτιστική ανάπτυξη -- Βόλος
Τοπική αυτοδιοίκηση

Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα

Βόλος -- Δημόσια έργα
Βόλος -- Ιστορία -- 1882 - 1982
Βόλος -- Κοινωνικές συνθήκες
Βόλος -- Οικονομικές συνθήκες
Βόλος -- Πολιτισμός
Βόλος -- Τοπική αυτοδιοίκηση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων